Tražilica


Jeremija 23. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jeremija 23,1"Teško pastirima, koji puštaju, da ovce paše moje zalutaju i da se rastrču!" govori Gospod.
Jeremija 23,2Zato ovako veli Gospod, Bog Izraelov, proti pastirima, koji čuvaju narod moj: "Vi ste ovce moje rastjerali i raspršili i nijeste se brinuli za njih. Sad ja pohađam vas za vaša zla djela", govori Gospod.
Jeremija 23,3"Skupljam ostatak ovaca svojih iz svih zemalja, kamo sam ih razagnao, i vodim ih opet na pašnjak njihov, da rastu i množe se.
Jeremija 23,4Postavit ću im pastire, koji će ih čuvati. One se više neće bojati, neće se plašiti i rasuti," govori Gospod.
Jeremija 23,5"Doista, dolazi vrijeme", govori Gospod, "kad ću podignuti Davidu pravi izdanak. Kralj će on biti i vladat će pun mudrosti. Pravo i pravednost činit će u zemlji.
Jeremija 23,6Spasenje nalazi Juda u dane njegove, i Izrael stanuje u sreći. Ime, kojim ga zovu bit će: 'Gospod je pravednost naša'.
Jeremija 23,7Zato evo, doći će dani," veli Gospod, "kad se više neće govoriti: "Tako da je živ Gospod, koji je izveo sinove Izraelove iz Egipta!,
Jeremija 23,8Nego: 'Tako da je živ Gospod, koji je pripadnike kući Izraelovoj iz sjeverne zemlje i iz svih zemalja, kamo ih je bio izagnao, doveo i kući povratio, da opet prebivaju u svojoj zemlji!'"
Jeremija 23,9O prorocima: "Srce moje puca mi u tijelu, dršću sva uda moja. Kao pijan sam, kao čovjek, kojega je osvojilo vino, zbog Gospoda, zbog svetih riječi njegovih.
Jeremija 23,10Jer je zemlja puna preljubočinaca. - Pod prokletstvom tuguje zemlja, posušila se tratina na pašnjaku. - Težnja je njihova zločin, i nepravda je snaga njihova.
Jeremija 23,11Jest, i prorok i svećenik opaki su. I u hramu svojemu moram naći zloću njihovu", govori Gospod.
Jeremija 23,12"Zato neka im je put njihov kao sklisko tlo. U tami neka se sruše i padnu na njega! Jer nosim na njih nesreću u godini pohođenja njihova", govori Gospod.
Jeremija 23,13"Gadnost morao sam vidjeti i proroka samarijskih. Prorokovali su baalom i zavodili Izraela, narod moj.
Jeremija 23,14Ali strahotu vidim u proroka jerusalemskih: čine preljubu, govore laži i utvrđuju zločince, da se ni jedan ne obrati od svoje zloće. Svi su mi kao Sodoma, stanovnici njegovi kao Gomora."
Jeremija 23,15Zato ovako veli Gospod nad vojskama proti prorocima: "Evo, ja ću ih hraniti pelinom i napajat ću ih otrovnom vodom, jer je od proroka jerusalemskih izašla opakost po svoj zemlji."
Jeremija 23,16Ovako veli Gospod nad vojskama: "Ne slušajte riječi proroka, koji vam prorokuju! Oni vas samo zaluđuju, objavljuju samo viđenja, što su ih sami izmislili, bez naloga Gospodnjega.
Jeremija 23,17Onima, koji preziru riječ Gospodnju, obećavaju jednako: 'Imat ćete sreću!' Svima, koji idu u prkosu srca svojega, govore: 'Nesreća ne dolazi na vas!'
Jeremija 23,18Jest, tko je stajao u vijeću Gospodnjem, da ga je vidio? da je čuo riječ njegovu? Tko je riječ njegovu dosluhnuo i čuo?
Jeremija 23,19Evo, udara vihor Gospodnji, gnjev njegov, vihor šumi povrh glave bezbožnika!
Jeremija 23,20Ne odvraća se gnjev Gospodnji, dok nije to izvršio, dok nije ispunio što je u srcu naumio. Na svršetku dana spoznat ćete to jasno.
Jeremija 23,21Nijesam poslao tih proroka, pa ipak trče. Nijesam govorio njima, pa ipak prorokuju.
Jeremija 23,22Sad bi bili stajali u mom vijeću, govorili bi narodu mojemu riječi moje, odvraćali bi ga od zla puta njegova i od bezbožnih djela njegovih.
Jeremija 23,23Jesam li ja Bog, koji samo vidi u blizini", govori Gospod, "a ne i Bog u daljini?
Jeremija 23,24Može li se tko skriti tako tajno, da ga ja ne bih vidio?" govori Gospod. "Ne ispunjam li ja nebo i zemlju?" govori Gospod.
Jeremija 23,25"Čuo sam, što govore proroci, koji prorokuju laž u ime moje: 'Imao sam jedan san, jedan san.'
Jeremija 23,26Dokle će to još trajati? Imaju li zar proroci, koji prorokuju laž i govore što sami izmisle, namisao.
Jeremija 23,27Misle li oni, da će učiniti, te narod moj zaboravi ime moje uza sne njihove, što ih pripovijedaju jedan drugome, kao što zaboraviše oci njihovi ime moje uz baala?
Jeremija 23,28Prorok, koji ima jedan san, pripovijeda jedan sam. A tko ima riječ moju, navješćuje uistinu riječ moju, što ima zajedničko slama sa zrnom?" govori Gospod.
Jeremija 23,29"Nije li riječ moja kao oganj", govori Gospod, "kao malj, što razbija hridine?
Jeremija 23,30Zato evo, ja ću na te proroke", govori Gospod, "koji jedan drugome kradu riječi moje.
Jeremija 23,31Ja ću na te proroke", govori Gospod, "koji samo brbljaju jezikom svojim, a to nazivaju riječju Božjom.
Jeremija 23,32Ja ću na te proroke, koji sanjaju laži", govori Gospod, "i to navješćuju i narod moj zavode lažima svojim i hitrinom svojom. Ja ih nijesam poslao, niti sam im zapovjedio. Oni ne mogu upravo ništa koristiti tome narodu", govori Gospod.
Jeremija 23,33"Ako te zapita ovaj narod - prorok ili svećenik - : 'Što je breme Gospodnje?' tada im odgovori: 'Vi ste breme, ali vas odbacujem'!" govori Gospod.
Jeremija 23,34"Proroka, svećenika i onoga, koji od naroda kaže "breme Gospodnje", ja ću kazniti zajedno s kućom njegovom.
Jeremija 23,35Ovako ćete jedan drugome i među se govoriti: "Što je odgovorio Gospod?, ili Što je rekao Gospod?
Jeremija 23,36Izreka 'breme Gospodnje' ne upotrebljavajte više; jer je svakomu breme vlastita riječ njegova. Vi izvrćete riječi Boga živoga, Gospoda nad vojskama, Boga našega.
Jeremija 23,37Ovako ćete pitati proroka: "Što ti je odgovorio Gospod?, i Što je rekao Gospod?,
Jeremija 23,38Ako li govorite o bremenu Gospodnjem, onda veli Gospod: Jer upotrebljavate tu riječ 'breme Gospodnje' premda sam vam zapovjedio: "Ne govorite 'breme Gospodnje'.
Jeremija 23,39Zato evo, ja ću vas uzeti i odbaciti od svojega lica vas i grad, koji sam dao vama i ocima vašim,
Jeremija 23,40I navalit ću na vas porugu vječnu i sramotu vječnu, što se ne zaboravlja."
Jeremija 23,1 "Jao pastirima koji upropašćuju i raspršuju ovce paše moje" - riječ je Jahvina.
Jeremija 23,2Stoga ovako govori Jahve, Bog Izraelov, protiv pastira koji pasu narod moj: "Vi ste raspršili ovce moje, rastjerali ih, niste se brinuli za njih. Zato ću se ja sada pobrinuti za vas zbog zlodjela vaših - riječ je Jahvina.
Jeremija 23,3I sam ću skupiti ostatak svojih ovaca iz svih zemalja kamo sam ih raspršio i vratiti ih na ispaše njihove: bit će plodne i množit će se.
Jeremija 23,4I podići ću im pastire da ih pasu te se ničega više neće bojati ni plašiti, niti će se gubiti" - riječ je Jahvina.
Jeremija 23,5"Evo dolaze dani - riječ je Jahvina - podići ću Davidu izdanak pravedni. On će vladati kao kralj i biti mudar i činit će pravo i pravicu u zemlji.
Jeremija 23,6U njegove će dane Judeja biti spašena i Izrael će živjeti spokojno. I evo imena kojim će ga nazivati: `Jahve, Pravda naša.`
Jeremija 23,7Zato, evo, dolaze dani - riječ je Jahvina - kad se više neće govoriti: `Živoga mi Jahve koji sinove Izraelove izvede iz zemlje egipatske`,
Jeremija 23,8nego: `Živoga mi Jahve koji potomstvo doma Izraelova izvede i dovede iz zemlje sjeverne i iz svih zemalja kamo ih bijaše prognao, tako da obitavaju u zemlji svojoj.`
Jeremija 23,9Prorocima. Srce je u meni skrhano, dršću mi kosti, sličan sam pijancu, čovjeku kojim vino ovlada, pred licem Jahvinim i njegovim svetim riječima:
Jeremija 23,10"Jer zemlja je puna preljubnika; zbog tih se ljudi zemlja u crno zavila, a ispaše u pustinji sagorješe. Njihova je trka zloba, a moć im je nepravda.
Jeremija 23,11Da, i prorok i svećenik zlikovci su, čak i u Domu svome nađoh im pakost" - riječ je Jahvina.
Jeremija 23,12Stog` će im se puti prometnuti u tlo klizavo: u mraku će posrtati i padati. Jer ja ću na njih svaliti nesreću u godine kazne njihove" - riječ je Jahvina.
Jeremija 23,13"I u proroka Samarije vidjeh mnoge ludosti: prorokuju u Baalovo ime i zavode narod moj izraelski.
Jeremija 23,14Ali u proroka jeruzalemskih vidjeh strahote: preljub, prijevarne putove, jačaju ruke zločincima, te se nitko od zločina svojih ne obraća. Svi su mi oni kao Sodoma, a žitelji kao Gomora!
Jeremija 23,15I zato Jahve nad Vojskama ovako govori o prorocima: "Evo, nahranit ću ih pelinom i napojiti vodom zatrovanom, jer od proroka jeruzalemskih potječe pokvara u svoj zemlji.
Jeremija 23,16Ovako govori Jahve nad Vojskama: "Ne slušajte riječi proroka: oni vas obmanjuju, objavljuju viđenja srca svoga, a ne što dolazi iz usta Jahvinih;
Jeremija 23,17govore onima što preziru riječ Jahvinu: `Bit će s vama mir!` a onima što slijede glas svog srca okorjelog: `Nikakvo vas zlo neće snaći!`
Jeremija 23,18Ta tko bijaše na vijećanju Jahvinu, tko je vidio, tko slušao riječ njegovu? Tko ju je shvatio te je može objaviti?
Jeremija 23,19Gle, nevrijeme Jahvino: jarost provaljuje, razmahuje se vihor silan i svaljuje na glave bezbožničke.
Jeremija 23,20Jahvin se gnjev neće stišati, dok on ne izvrši i ne ispuni naume srca svojega. U dane posljednje jasno ćete to razumjeti.
Jeremija 23,21"Ne poslah ti proroka, a ipak trče! Ne govorih im, a ipak prorokuju!
Jeremija 23,22Jest, da bijahu na mom vijećanju, moje bi riječi narodu mom obznanili, i kušali ih svrnuti sa zla puta njihova i od zlodjela njihovih!
Jeremija 23,23Ta, zar sam ja Bog samo iz blizine - riječ je Jahvina - zar iz daljine nisam više Bog?
Jeremija 23,24Može li se tko skriti u skrovištima da ga ja ne vidim? - riječ je Jahvina. Ne ispunjam li ja nebo i zemlju? - riječ je Jahvina.
Jeremija 23,25Čuo sam što govore proroci koji prorokuju laži u ime moje i tvrde: `Usnio sam! Usnio sam!`
Jeremija 23,26Dokle će među prorocima biti onih koji prorokuju laž i objavljuju prijevaru srca svojega?
Jeremija 23,27Misle da će svojim snima što ih jedan drugom pripovijedaju postići da narod moj zaboravi ime moje, kao što već oci njihovi zaboraviše ime moje uz Baala!
Jeremija 23,28Prorok koji je usnio san neka samo pripovijeda svoj san, a u koga je riječ moja, neka po istini objavljuje riječ moju!" "Što je zajedničko slami i žitu? - riječ je Jahvina.
Jeremija 23,29Nije li riječ moja poput vatre - riječ je Jahvina - i nije li slična malju što razbija pećinu?
Jeremija 23,30Evo me stoga protiv proroka - riječ je Jahvina - koji jedan drugome kradu moje riječi.
Jeremija 23,31Evo me protiv proroka - riječ je Jahvina - koji mlate jezikom i proroštva kuju.
Jeremija 23,32Evo me protiv proroka - riječ je Jahvina - koji prorokuju izmišljene snove i pripovijedajući ih zavode narod moj izmišljotinama svojim i lažima. A ja ih nisam poslao, niti sam im što zapovjedio, niti su narodu ovome od kakve koristi - riječ je Jahvina.
Jeremija 23,33A ako te ovaj narod, ili prorok, ili svećenik, zapita: `Što je breme Jahvino?` odgovori im: `Vi ste breme Jahvino i ja vas odbacujem` - riječ je Jahvina.
Jeremija 23,34A reče li koji prorok ili svećenik, ili tko iz naroda: `Breme Jahvino`, kaznit ću toga čovjeka i dom njegov.
Jeremija 23,35Ovako morate govoriti svaki svome bližnjemu i svaki svome bratu: `Što je Jahve odgovorio?` ili `Što je Jahve rekao?`
Jeremija 23,36Ali `Breme Jahvino` da više niste spomenuli, jer je breme svakome riječ njegova." Jer vi iskrivljujete riječi Boga živoga, Jahve nad Vojskama, našega Boga!
Jeremija 23,37Ovako reci proroku: "Što ti je Jahve odgovorio?" ili "Što je Jahve rekao?
Jeremija 23,38Ali ako kažete "Breme Jahvino", ovako govori Jahve: "Zato što se služite riječju `Breme Jahvino`, premda sam vam poručio da je ne izgovarate,
Jeremija 23,39ja ću visoko podići i odbaciti od lica svojega vas i vaš grad što ga dadoh vama i ocima vašim!
Jeremija 23,40I svalit ću na vas vječnu sramotu i vječnu porugu koja se neće zaboraviti.
Jeremija 23,1Nesreća! Pastiri koji puštaju propadati stado na mojoj ispaši proročanstvo GOSPODOVO!
Jeremija 23,2Eh dobro! ovako govori GOSPOD, Bog Izraelov, o pastirima koji napasaju moj narod: Vi ste ti koji ste napustili moje stado, vi ste ga raspršili; vi se njime više na bavite. A ja, ja ću se pozabaviti s vama kažnjavajući vaše nastrano ponašanje. proročanstvo GOSPODOVO.
Jeremija 23,3Ja, ja ću prikupiti one koji ostanu od mog stada, iz svih zemalja gdje sam ih raspršio, i dovest ću ih u njihov zabran gdje će se oni obilno namnožiti.
Jeremija 23,4Ja ću nad njima postaviti pastire koji će ih napasati; oni se više neće plašiti, neće oni više biti opterećeni, više nitko od njih neće uzmanjkati na poziv proročanstvo GOSPODOVO.
Jeremija 23,5Dolaze daniproročanstvo GOSPODOVO kad ću ja podići za Davida jednog zakonitog izdanka : Jedan kralj vlada s upućenošću, on brani pravo i pravdu u zemlji.
Jeremija 23,6U svoje vrijeme, Juda je spašena, Izrael obitava u miru. Evo imena kojim se imenuje: ” GOSPOD, to je naša pravda.“
Jeremija 23,7Da, dani dolaze proročanstvo GOSPODOVO kad se više neće reći: ” živ je GOSPOD koji je Izraelite izveo iz Egipta! “,
Jeremija 23,8već radije. ” živ je GOSPOD koji je izveo, koji je doveo potomstvo ljudi Izraelovih iz zemlje sa sjevera i iz svih zemalja gdje sam ih ja bio raspršio, da bi se nastanili na njegovom tlu. “
Jeremija 23,9O *prorocima . U meni, sav polet je slomljen, ja drhtim svim svojim udovima. Ja postajem kao jedan pijanac, jedan čovjek obuzet vinom, zbog GOSPODA, zbog njegovih svetih riječi. 10 U zemlji, svi su preljubnici, zemlja je u žalosti, puna kletvi, zabrani u pustari se suše. Oni nemaju drugog potiska no za zlo i smjelosti no za nered.
Jeremija 23,11Proroci i svećenici su bogohulni: sve do u moju kuću ja otkrivam njihovu zločest proročanstvo GOSPODOVO.
Jeremija 23,12Eh dobro! njih put postaje sklizak; oni zastranjuju u tamu, oni padaju. Ja ću dovesti nad njih nesreću, u godini kad će im trebati položiti račun proročanstvo GOSPODOVO.
Jeremija 23,13Kod *proroka iz Samarije, ja sam vidio ogavne stvari: oni prorokuju po *Baalu i zastranjuju moj narod, Izrael.
Jeremija 23,14Ali, kod proroka iz Jeruzalema ja sam vidio grozote: oni se odaju preljubi i žive u laži, oni potpomažu okrjepom zločince: tako da nitko ne može vratiti se iz svoje zloće. Svi su za mene postali slični ljudima iz Sodome; njeni stanovnici sliče onima iz Gomore
Jeremija 23,15Eh dobro! ovako govori GOSPOD, svemogući, o tim prorocima: Ja ću im dati progutati kukutu, popiti otrovanu vodu, jer iz tih jeruzalemskih proroka izlazi bezbožnost za okužiti svu zemlju. ( 1920: usp. Jr 30.2324)
Jeremija 23,16Ovako govori GOSPOD, svemogući: Ne obraćajte pažnje riječima *proroka koji vam prorokuju; oni vas namamljuju; ono što propovijedaju samo je priviđenje njihovih izmišljanja, to ne dolazi iz usta GOSPODOVIH.
Jeremija 23,17Oni se usuđuju reći onima koji preziru riječ GOSPODOVU : ” Za vas, sve je u redu! “ Onome koji ustrajava u svojoj tvrdoglavosti: ” Nesreća neće doći na vas.“
Jeremija 23,18Tko je onaj tko se drži savjeta GOSPODOVOG? Nek gleda, nek sluša riječ njegovu! Tko pazi na moju riječ ? Tko sluša?
Jeremija 23,19Oluja GOSPODOVA, gnjev izbija, jedan ciklon se kovitla: kovitla se na glavi krivaca.
Jeremija 23,20Gnjev GOSPODOV neće se stišati dok ne bude izvršen i ostvaren njegov dobro razrađeni program. Kasnije, vi ćete imati puno razumijevanje svega toga.
Jeremija 23,21Ja ne odašiljem te proroke, a ipak oni dosađuju; ja im ne govorim, a ipak oni prorokuju.
Jeremija 23,22Da su stojali u savjetu mom, oni bi dali mom narodu da čuje moje riječi. oni ih izvode iz svojeg hrđavog ponašanja, iz svojih nastranih ponašanja.
Jeremija 23,23Ne bih li ja bio Bog iz blizine proročanstvo GOSPODOVO i ne bih li ja bio Bog iz daljina?
Jeremija 23,24Nek se jedan čovjek skrije u svom uglu, ja, ne vidim li ga ja nikako proročanstvo GOSPODOVO? Nisam li ja taj koji ispunjava nebo i zemlju proročanstvo GOSPODOVO?
Jeremija 23,25Ja čujem što govore *proroci koji lažno prorokuju u moje ime govoreći: ” Ja sam sanjao jedan san! Ja sam sanjao jedan san! “
Jeremija 23,26Sve do kada! Ima li nešto u glavi tih proroka koji prorokuju lažnost? To su samo proroci izmišljenih snoviđenja!
Jeremija 23,27Sa svojim snovima što si ih uzajamno prepričavaju, oni oni misle učiniti mojem narodu da se zaboravi moje *ime, kao njihovi očevi sa svojim *Baalom što su zaboravili moje ime.
Jeremija 23,28Nek prorok koji usnije jedan san ispriča svoj san, ali onaj koji ima moju riječ objavi točno moju riječ! što to ima zajedničko između slame i pšenice proročanstvo GOSPODOVO?
Jeremija 23,29Moja riječ ne sliči li ovome: jednoj vatri proročanstvo GOSPODOVO, jednom malju koji pretvara u prah stijenu?
Jeremija 23,30Eh dobro! ja ću se poduhvatiti proroka proročanstvo GOSPODOVO koji si uzajamno pretvaraju u paru moje riječi.
Jeremija 23,31Ja ću optužiti proroke proročanstvo GOSPODOVO koji imaju prijevarne jezike i koji recitiraju proročanstva.
Jeremija 23,32Ja ću pozvati na odgovornost prorokle koji imaju himbene snove proročanstvo GOSPODOVO, koji ih pričaju i koji, svojim lažima i svojim brbljarijama, zavode moj narod; ja, ja ih nisam poslao i ništa im nisam tražio; oni nisu od bilo kakve koristi za ovaj narod proročanstvo GOSPODOVO.
Jeremija 23,33Ako ti ljudi ili jedan *prorok ili jedan svećenik upitaju tebe. ” što je breme GOSPODOVO?, Ti ćeš im reći: ” To ste vi breme ! i ja ću vas zbaciti proročanstvo GOSPODOVO. “
Jeremija 23,34Ako jedan prorok, jedan svećenik, jedan čovjek iz pogana kaže: ” Breme GOSPODOVO!“, ja ću se razbješnjeti protiv tog čovjeka i njegove obitelji.
Jeremija 23,35Evo što ćete vi uzajamno govoriti jedni drugima: ” što odgovara GOSPOD? što proglašava GOSPOD?“
Jeremija 23,36Ali, glede brmena GOSPODOVOG, vi ne izgovarajte više tu riječ. Breme će za svakog biti njegova vlastita riječ, jer vi iskrivljujete riječi Boga živućeg, GOSPODA, svemogućeg, našeg Boga.
Jeremija 23,37Evo što ćeš ti reći proroku: ” što ti odgovara GOSPOD? što proglašava GOSPOD? “
Jeremija 23,38Ali, ako vi kažete ”Breme GOSPODOVO!“, ”eh dobro! ovako govori GOSPOD: Zato što vi kažete ” Breme GOSPODOVO!“, dok sam ja vama zabranio izgovarati ”Breme GOSPODOVO!“,
Jeremija 23,39eh dobro! ja ću se zaista natovariti vama i odbaciti vas daleko iz moje nazočnosti, vas i grad koji sam vam dao vama i očevima vašim.
Jeremija 23,40Prekrit ću vas prijezirom zauvijek. Beščašče zauvijek! neće se zaboraviti.
Jeremija 23,1Teško pastirima koji potiru i razmeću stado paše moje! govori Gospod.
Jeremija 23,2Zato ovako veli Gospod Bog Izrailjev za pastire koji pasu narod moj: vi razmetnuste ovce moje i razagnaste ih, i ne obilaziste ih; evo, ja ću vas obići za zloću djela vaših, govori Gospod.
Jeremija 23,3I ostatak ovaca svojih ja ću skupiti iz svijeh zemalja u koje ih razagnah, i vratiću ih u torove njihove, gdje će se naploditi i umnožiti.
Jeremija 23,4I postaviću im pastire, koji će ih pasti, da se ne boje više i ne plaše i da ne pogine ni jedna, govori Gospod.
Jeremija 23,5Gle, idu dani, govori Gospod, u koje ću podignuti Davidu klicu pravednu, koja će carovati i biti srećna i činiti sud i pravdu na zemlji.
Jeremija 23,6U njegove dane spašće se Juda, i Izrailj će stanovati u miru, i ovo mu je ime kojim će se zvati: Gospod pravda naša.
Jeremija 23,7Zato, evo, idu dani, govori Gospod, u koje se neće više govoriti: tako da je živ Gospod, koji je izveo sinove Izrailjeve iz zemlje Misirske;
Jeremija 23,8Nego: tako da je živ Gospod, koji je izveo i doveo sjeme doma Izrailjeva iz sjeverne zemlje i iz svijeh zemalja, u koje ih bijah razagnao. I oni će sjedeti u svojoj zemlji.
Jeremija 23,9Radi proroka puca srce u meni, trepeću sve kosti moje, kao pijan sam i kao čovjek kojega je osvojilo vino, Gospoda radi i njegovijeh radi svetijeh riječi.
Jeremija 23,10Jer je zemlja puna preljubočinaca, i s kletava tuži zemlja, posušiše se paše u pustinji; trk je njihov zao i moć njihova neprava.
Jeremija 23,11Jer i prorok i sveštenik skvrne je, nalazim i u domu svom zloću njihovu, govori Gospod.
Jeremija 23,12Zato će put njihov biti kao klizavica po tami, gdje će popuznuti i pasti; jer ću pustiti na njih zlo godine pohođenja njihova, govori Gospod.
Jeremija 23,13U proroka Samarijskih vidio sam bezumlje, prorokovahu Valom, prelašćivahu narod moj Izrailja;
Jeremija 23,14Ali u proroka Jerusalimskih vidim strahotu: čine preljubu i hode u laži, ukrjepljuju ruke zlikovcima da se nitko ne vrati od svoje zloće; svi su mi kao Sodom, i stanovnici njegovi kao Gomor.
Jeremija 23,15Zato ovako veli Gospod nad vojskama o tijem prorocima: evo, ja ću ih nahraniti pelenom i napojiću ih žuči; jer od proroka Jerusalimskih izide oskvrnjenje po svoj zemlji.
Jeremija 23,16Ovako veli Gospod nad vojskama: ne slušajte što govore proroci koji vam prorokuju; varaju vas, govore utvare svojega srca, ne iz usta Gospodnjih.
Jeremija 23,17Jednako govore onima koji ne mare za me: Gospod je rekao: imaćete mir; i svakome koji ide po misli srca svojega govore: neće doći na vas zlo.
Jeremija 23,18Jer ko je stajao u vijeću Gospodnjem, i vidio ili čuo riječ njegovu? ko je pazio na riječ njegovu i čuo?
Jeremija 23,19Evo, vihor Gospodnji, gnjev, izići će vihor, koji ne prestaje, pašće na glavu bezbožnicima.
Jeremija 23,20Neće se odvratiti gnjev Gospodnji dokle ne učini i izvrši što je u srcu naumio; najposlije ćete razumjeti to sasvijem.
Jeremija 23,21Ne slah tijeh proroka, a oni trčaše; ne govorih im, a oni prorokovaše.
Jeremija 23,22Da su stajali u mom vijeću, tada bi kazivali moje riječi narodu mojemu, i odvraćali bi ih s puta njihova zloga i od zloće djela njihovijeh.
Jeremija 23,23Jesam li ja Bog izbliza, govori Gospod, a nijesam Bog i izdaleka?
Jeremija 23,24Može li se ko sakriti na tajno mjesto da ga ja ne vidim? govori Gospod; ne ispunjam li ja nebo i zemlju? govori Gospod.
Jeremija 23,25Čujem što govore ti proroci koji u ime moje prorokuju laž govoreći: snio sam, snio sam.
Jeremija 23,26Dokle će to biti u srcu prorocima koji prorokuju laž, i prijevaru srca svojega prorokuju?
Jeremija 23,27Koji misle da će učiniti da narod moj zaboravi ime moje uza sne njihove, koje pripovijedaju jedan drugomu, kao što zaboraviše oci njihovi ime moje uz Vala.
Jeremija 23,28Prorok koji sni, neka pripovijeda san; a u koga je riječ moja, neka govori riječ moju istinito; šta će pljeva sa pšenicom? govori Gospod.
Jeremija 23,29Nije li riječ moja kao oganj, govori Gospod, i kao malj koji razbija kamen?
Jeremija 23,30Zato, evo me na te proroke, govori Gospod, koji kradu moje riječi jedan od drugoga.
Jeremija 23,31Evo me na te proroke, veli Gospod, koji dižu jezik svoj i govore: on veli.
Jeremija 23,32Evo me na one koji prorokuju lažne sne, veli Gospod, i pripovijedajući ih zavode narod moj lažima svojim i hitrinom svojom; a ja ih nijesam poslao niti sam im zapovjedio; i neće ništa pomoći tome narodu, govori Gospod.
Jeremija 23,33Ako te zapita ovaj narod ili koji prorok ili sveštenik govoreći: kako je breme Gospodnje? tada im reci: kako breme? ostaviću vas, govori Gospod.
Jeremija 23,34A proroka i sveštenika i narod koji reče: breme Gospodnje, ja ću pokarati toga čovjeka i dom njegov.
Jeremija 23,35Nego ovako govorite svaki bližnjemu svojemu i svaki bratu svojemu: šta odgovori Gospod? i: šta reče Gospod?
Jeremija 23,36A bremena Gospodnjega ne pominjite više, jer će svakome biti breme riječ njegova, jer izvrćete riječi Boga živoga, Gospoda nad vojskama, Boga našega.
Jeremija 23,37Ovako reci proroku: šta ti odgovori Gospod? i: šta ti reče Gospod?
Jeremija 23,38Ali kad kažete: breme Gospodnje, zato ovako veli Gospod: šta govorite tu riječ: breme Gospodnje, a ja slah k vama da vam kažu: ne govorite: breme Gospodnje,
Jeremija 23,39Zato evo me, ja ću vas zaboraviti sasvijem i odbaciću od sebe vas i grad koji sam dao vama i ocima vašim.
Jeremija 23,40I navaliću na vas porugu vječnu i sramotu vječnu koja se neće zaboraviti.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje