Tražilica


Jeremija 26. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jeremija 26,1U početku vladanja Jojakima, sina Josijina, kralja Judina, dođe ova riječ od Gospoda govoreći:
Jeremija 26,2"Ovako veli Gospod: Postavi se u trijemu kuće Gospodnje! Objavi svima, što su došli iz gradova Judinih, da se poklone u kući Gospodnjoj, sve riječi, koje im po nalogu mome imaš reći! Ne izostavljaj ni riječi!
Jeremija 26,3Možda poslušaju i vrate se sa svoga zla puta. Tada će mi se sažaliti s nesreće, koju im mislim učiniti zbog zlih djela njihovih.
Jeremija 26,4Reci im: Ovako veli Gospod: 'Ako me ne poslušate i da idete po naputku, što sam vam ga dao,
Jeremija 26,5I ne poslušate riječi proroka, sluga mojih, koje opet jednako šaljem k vama, premda ih ne slušate,
Jeremija 26,6Postupat ću s kućom ovom kao sa Silom i grad ću ovaj učiniti kletvom za sve narode na zemlji."
Jeremija 26,7Svećenici, proroci i sav narod čuli su, kako im Jeremija u kući Gospodnjoj izreče ove riječi.
Jeremija 26,8I kad je Jeremija bio objavio sve, što mu je bio zapovjedio Gospod da kaže svemu narodu, uhvatiše ga svećenici i proroci i sav narod vičući: "Moraš poginuti!
Jeremija 26,9Zašto objavljuješ u ime Gospodnje: 'Bit će ovoj kući kao Silu. Ovaj će grad pasti u ruševine, i nitko više neće stanovati u njemu'?" I sav se narod u kući Gospodnjoj skupi proti Jeremiji.
Jeremija 26,10Kad su knezovi Judini čuli za ovaj slučaj, uzađoše iz palače kraljevske u kuću Gospodnju i posadiše se pred nova vrata kuće Gospodnje.
Jeremija 26,11Svećenici i proroci izjaviše pred knezovima i cijelim narodom: "Ovaj je čovjek zaslužio smrt, jer je prorokovao proti ovome gradu, kao što ste čuli svojim ušima."
Jeremija 26,12A Jeremija izjavi pred svima knezovima i cijelim narodom: "Gospod me je poslao, da proti ovoj kući i proti ovome gradu objavim sve riječi, što ste ih čuli.
Jeremija 26,13Zato popravite putove svoje i djela svoja i poslušajte glas Gospoda, Boga svojega! Tada će se sažaliti Gospodu s nesreće, kojom vam je zaprijetio.
Jeremija 26,14A ja sam u vašim rukama, činite od mene što mislite da je dobro i pravo!
Jeremija 26,15Samo znajte: Ako me ubijete, krv nedužnu svaljujete na sebe i na ovaj grad i na stanovnike njegove; jer me je doista poslao Gospod k vama, da vam objavim sve ove riječi."
Jeremija 26,16Tada izjaviše knezovi i sav narod svećenicima i prorocima: "Ovaj čovjek; nije zaslužio smrt; jer nam je govorio u ime Gospoda, Boga našega."
Jeremija 26,17Neki od starješina zemaljskih ustadoše i rekoše skupljenomu mnoštvu:
Jeremija 26,18"Mikah iz Morešeta ustao je kao prorok u vrijeme kralja Judina Ezekije. On je objavio svemu narodu Judinu: Ovako veli Gospod nad vojskama: 'Sion će se preorati u njivu, Jerusalem će biti gomila ruševina, gora hramska visoka šuma!'
Jeremija 26,19Je li ga zato ubio Ezekija, kralj Judin, ili itko u Judi? Nijesu li se dapače pobojali Gospoda i gledali da umilostive Gospoda? I ražalilo se Gospodu, što im je bio zaprijetio nesrećom. A mi zar da učinimo tako veliku nepravdu na svoju vlastitu štetu?"
Jeremija 26,20Tada je stupio još jedan drugi prorok u ime Gospodnje, Urija, sin Šemaje iz Kirjat-Jearima. On je prorokovao proti ovome gradu i proti ovoj zemlji isto onako kao Jeremija.
Jeremija 26,21Kad su kralj Jojakim, sve vojskovođe njegove i svi knezovi čuli za govore njegove, tražio ga je kralj da ga ubije. I kad je Urija čuo za to, poboja se i pobježe i dođe u Egipat.
Jeremija 26,22A kralj Jojakim posla ljude u Egipat, Elnatana, sina Akborova, i neke druge s njim.
Jeremija 26,23Oni izvedoše Uriju iz Egipta i dovedoše ga kralju Jojakimu. Ovaj ga dade ubiti mačem i mrtvo tijelo njegovo baciti na groblje prostoga naroda.
Jeremija 26,24A Jeremiju je štitio Ahikam, sin Šafanov, da ga ne predaju u ruke narodu, da ga pogube.
Jeremija 26,1 U početku kraljevanja Jojakima, sina Jošijina, kralja Judina, dođe mi riječ Jahvina.
Jeremija 26,2Ovako govori Jahve: "Stani u predvorju Doma Jahvina i svim gradovima judejskim koji dolaze da se poklone u Domu Jahvinu naviještaj sve riječi koje sam ti zapovjedio da im kažeš. I ne izostavi ni jedne jedine.
Jeremija 26,3Možda će poslušati i vratiti se svaki sa zla puta svoga, pa ću se pokajati za zlo koje naumih učiniti zbog zlodjela njihovih.
Jeremija 26,4Reci im: `Ovako govori Jahve: Ako me ne poslušate da hodite po Zakonu što ga stavih pred vas,
Jeremija 26,5slušajući riječi slugu mojih proroka koje vam neumorno šaljem, premda ih do sada niste slušali,
Jeremija 26,6postupit ću s ovim Domom kao sa Šilom i učinit ću da ovaj grad bude prokletstvo za sve narode na zemlji.`
Jeremija 26,7I svećenici i proroci i sav narod slušahu Jeremiju kako naviješta te riječi u Domu Jahvinu.
Jeremija 26,8A kad Jeremija izreče sve ono što mu je Gospod zapovjedio da naviješta svemu narodu, zgrabiše ga svećenici i proroci govoreći: "Platit ćeš glavom!
Jeremija 26,9Zašto si u ime Jahvino prorokovao: `Postupit ću s ovim Domom kao sa Šilom i ovaj će grad biti opustošen te nitko više u njemu neće stanovati?`" I sav se narod skupi na Jeremiju u Domu Jahvinu.
Jeremija 26,10Čuvši to, starješine judejske dođoše iz kraljevskog dvora u Dom Jahvin i sjedoše pred Nova vrata Doma Jahvina.
Jeremija 26,11Tada svećenici i proroci rekoše starješinama i svemu narodu: "Ovaj je čovjek zaslužio smrt jer je prorokovao protiv ovoga grada, kao što ste čuli na svoje uši.
Jeremija 26,12Tada Jeremija reče starješinama i svemu narodu: "Jahve me posla da prorokujem protiv ovoga Doma i ovoga grada sve ono što ste čuli.
Jeremija 26,13Popravite, dakle, putove svoje i djela svoja i slušajte glas Jahve, Boga svoga: i pokajat će se za zlo kojim vam se zaprijetio.
Jeremija 26,14Ja sam, evo, u vašim rukama. Učinite sa mnom što vam se čini dobro i pravo.
Jeremija 26,15Ali dobro znajte: ako me pogubite, krv nedužnu navalit ćete na sebe, na ovaj grad i na njegove stanovnike. Jer, zaista, Jahve me posla k vama da u vaše uši govorim sve ove riječi.
Jeremija 26,16Tada rekoše starješine i sav narod svećenicima i prorocima: "Ovaj čovjek nipošto ne zaslužuje smrt, jer nam je govorio u ime Jahve, Boga našega.
Jeremija 26,17Nato ustadoše i neki od najuglednijih u zemlji te rekoše svemu mnoštvu naroda što se ondje okupilo:
Jeremija 26,18"Mihej Morešećanin prorokovaše u dane Ezekije, kralja judejskog, i govoraše svemu narodu judejskom: `Ovako govori Jahve nad Vojskama: Sion će biti polje preorano, Jeruzalem ruševina, a Goru Doma ovog šuma će prekriti.`
Jeremija 26,19Je li ga zato pogubio Ezekija, kralj judejski, i sva Judeja? Nisu li se pobojali Jahve i nastojali da Jahvu umilostive, te se Jahve pokaja za zlo kojim im se bijaše zaprijetio? A mi, zar da na duše svoje navalimo tako velik zločin?
Jeremija 26,20Bijaše ondje još neki koji prorokovaše u ime Jahvino, Urija, sin Šemajin, rodom iz Kirjat Jearima. I on prorokovaše protiv ovoga grada i zemlje ove kao i Jeremija.
Jeremija 26,21A kad je kralj Jojakim sa svim ratnicima i zapovjednicima čuo te riječi, tražio je da ga smakne. Čuvši to, Urija se prestraši i pobježe u Egipat.
Jeremija 26,22Ali kralj Jojakim posla u Egipat Elnatana, sina Akborova, s nekoliko ljudi;
Jeremija 26,23dovedoše oni Uriju iz Egipta i odvedoše ga kralju Jojakimu, koji ga mačem pogubi, a truplo njegovo baci na groblje prostoga puka.
Jeremija 26,24Ali Ahikam, sin Šafanov, zaštiti Jeremiju te ga ne predaše u ruke narodu da ga pogube.

Jeremija 26,1U početku Jojakimove vladavine, sina Joziasova, kralja Jude, riječ koje evo, stiže sa strane GOSPODOVE:
Jeremija 26,2Ovako govori GOSPOD: Stani u *trijem Kuće GOSPODOVE i izgovori protiv svih žitelja gradova Jude koji se dolaze pokloniti u Kuću GOSPODOVU sve riječi koje ti zapovijedam izgovoriti glede njih, a da ništa ne izostaviš.
Jeremija 26,3Možda će oni poslušati i obratiti se jedan po jedan od svog ružnog ponašanja, zbog čega bih ja mogao zanijekati nesreću koju im mislim nanijeti zbog njihovih nastranih postupanja.
Jeremija 26,4Ti ćeš im reći: Ovako govori GOSPOD: Ako vi niste skloni slijediti upute koje vam predlažem,
Jeremija 26,5ako vi ne slušate riječi mojih slugu *proroka koje vam neumorno šaljem i vi ne slušate,
Jeremija 26,6tad ću ja postupiti s ovom Kućom kao što sam postupio sa Silom i učinit ću od ovog grada jedan primjer citiran u proklinjanjima kod svih pogana zemlje.
Jeremija 26,7Svećenici, proroci i sav narod slušaše Jeremiju dok izgovaraše ove riječi u Kući GOSPODOVOJ.
Jeremija 26,8Kad Jeremija bi dovršio govoriti na adresu sveg puka, tad svečenici i proroci i sav puk dograbi njega govoreći: ”Ti si potpisao svoju smrtnu presudu.
Jeremija 26,9Ti se usuđuješ prorokovati u ime GOSPODOVO: Ova Kuća će postati kao Silo, i ovaj grad bit će zbrisan, napušten od svojih žitelja! “ Svo se ljudstvo sakupi oko Jeremije u Kući GOSPODOVOJ.
Jeremija 26,10Saznavši za te događaje, vlasti Judine uspeše se do palače Templa i zauzeše mjesto na ulazu Novih vrata Templa.
Jeremija 26,11Svećenici i proroci rekoše vlastima i svem puku: ” Ovaj čovjek zaslužuje smrtnu kaznu: on propovijeda protiv ovog grada proročanstva koja ste i vi sami čuli.“
Jeremija 26,12Jeremija reče vlastima i svem narodu: ” To je GOSPOD onaj koji me poslao prorokovati protiv ove Kuće i protiv ovog grada sve ono što ste čuli.
Jeremija 26,13Ali sada, poboljšajte svoje ponašanje, svoj način postupanja, slušajte poziv GOSPODA svog Boga, i GOSPOD će se odreći zla koje je naredio protiv vas.
Jeremija 26,14što se tiče mene, ja sam u vašoj vlasti; činite od mene što vam se sviđa, ono što vam se čini pravo.
Jeremija 26,15Znajte dobro međutim ako me vi ubijete, vi ćete biti krivi vi isti, ovaj grad i njegovi stanovnici za ubojstvo nedužnog, jer to je zaista GOSPOD koji me poslao izgovariti sve te riječi da biste ih vi saslušali. “
Jeremija 26,16Vlasti i sav puk rekoše svećenicima i prorocima: ” Ovaj čovjek ne zaslužuje smrtnu kaznu: to je on u ime GOSPODOVO nama govorio. “
Jeremija 26,17Nekolicina *starješina zemaljskih digoše se tada za reći svem mnoštvu okupljenom:
Jeremija 26,18” Mihej iz Morešeta koji je obavljao službu proročku u vrijeme Ezekiasa, kralja Jude, rekao je svem narodu Judinom: Ovako govori GOSPOD, svemogući: Sion bit će preoran kao jedno polje, Jeruzalem će postati jedna hrpa krša, a planina templa, jedna uzvisina pokrivena šikarom.
Jeremija 26,19Kralj Jude Ezekias i njegov narod jesu li ga usmrtili? Nisu li radije pokazali poštovanje za GOSPODA trudeći se stišati ga? A GOSPOD je odustao od nesreće koju je protiv njih propisao. Ali mi, mi se stavljamo u veoma ružan položaj.
Jeremija 26,20Bijaše jedan drugi čovjek koji je *prorokovao u ime GOSPODOVO: Urijahu, sin Šemajahuvljev iz Kiriat-Jearima. On proreče protiv tog grada slična proročanstva onima Jeremijinim;
Jeremija 26,21kralj Jojakim, sa svojim stražarima i svojim ministrima, saslušavši ih, namjeri ga ubiti. Urijahu, obavješten o tome, pobježe i nađe se u Egiptu.
Jeremija 26,22Ali, kralj Jojakim posla ljude u Egipat: Elnatana, sina Akborova i nekoliko drugih s njim, sve do u Egipat.
Jeremija 26,23Oni izvedoše Urijahua iz Egipta i dovedoše ga kralju Jojakimu. Ovaj ga pogubi i baci njegovo tijelo u zajedničku grobnicu.
Jeremija 26,24što se tiče Jeremije, on uživaše zaštitu Ahikamovljevu, sina šafanova, tako da ne bi izručen u nadležnost ljudi koji su htjeli njegovu smrt.
Jeremija 26,1U početku carovanja Joakima sina Josijina cara Judina dođe ova riječ od Gospoda govoreći:
Jeremija 26,2Ovako govori Gospod: stani u trijemu doma Gospodnjega, i govori svijem gradovima Judinijem, koji dolaze da se poklone u domu Gospodnjem, sve riječi koje ti zapovijedam da im kažeš, ne izostavi ni riječi,
Jeremija 26,3Ne bi li poslušali i vratili se svaki sa svoga zloga puta, da mi se sažali sa zla koje im mislim učiniti za zloću djela njihovijeh.
Jeremija 26,4Reci im dakle: ovako veli Gospod: ako me ne poslušate da hodite u mom zakonu koji sam stavio pred vas,
Jeremija 26,5Da slušate riječi sluga mojih proroka, koje vam šaljem, koje slah zarana jednako, ali ih ne poslušaste,
Jeremija 26,6Učiniću s domom ovijem kao sa Silomom, i grad ovaj daću u prokletstvo svijem narodima na zemlji.
Jeremija 26,7A sveštenici i proroci i sav narod čuše Jeremiju gdje govori te riječi u domu Gospodnjem.
Jeremija 26,8I kad Jeremija izgovori sve što mu Gospod zapovjedi da kaže svemu narodu, uhvatiše ga sveštenici i proroci i sav narod govoreći: poginućeš.
Jeremija 26,9Zašto prorokova u ime Gospodnje govoreći: ovaj će dom biti kao Silom, i ovaj će grad opustjeti da neće u njemu niko živjeti? I skupi se sav narod na Jeremiju u dom Gospodnji.
Jeremija 26,10A knezovi Judini čuvši to dođoše iz doma carskoga u dom Gospodnji, i sjedoše pred nova vrata Gospodnja.
Jeremija 26,11I rekoše sveštenici i proroci knezovima i svemu narodu govoreći: ovaj je čovjek zaslužio smrt, jer prorokova protiv ovoga grada, kao što čuste svojim ušima.
Jeremija 26,12Tada progovori Jeremija svijem knezovima i svemu narodu govoreći: Gospod me posla da prorokujem protiv ovoga doma i protiv ovoga grada sve što čuste.
Jeremija 26,13Zato popravite putove svoje i djela svoja, i poslušajte riječ Gospoda Boga svojega, i sažaliće se Gospodu sa zla koje je izrekao za vas.
Jeremija 26,14A ja, evo sam u vašim rukama, činite od mene što mislite da je dobro i pravo.
Jeremija 26,15Ali znajte zacijelo, ako me ubijete, krv pravu svalićete na se i na ovaj grad i na stanovnike njegove, jer doista Gospod me posla k vama da govorim sve ove riječi da čujete.
Jeremija 26,16Tada rekoše knezovi i sav narod sveštenicima i prorocima: nije ovaj čovjek zaslužio smrti, jer nam je govorio u ime Gospoda Boga našega.
Jeremija 26,17I ustaše neki od starješina zemaljskih, i progovoriše svemu zboru narodnom i rekoše:
Jeremija 26,18Mihej Morašćanin prorokova u vrijeme Jezekije cara Judina i govori svemu narodu Judinu i reče: ovako veli Gospod nad vojskama: Sion će se preorati kao njiva i grad će Jerusalim biti gomila kamenja, i gora ovoga doma visoka šuma.
Jeremija 26,19Je li ga zato ubio Jezekija car Judin i sav Juda? nije li se pobojao Gospoda i molio se Gospodu? i Gospodu se sažali radi zla koje bješe izrekao na njih; mi dakle činimo veliko zlo dušama svojim.
Jeremija 26,20I još bješe jedan koji prorokova u ime Gospodnje, Urija sin Semajin iz Kirijat-Jarima; on prorokova protiv ovoga grada i protiv ove zemlje isto onako kao Jeremija.
Jeremija 26,21I kad ču car Joakim i sve vojvode njegove i svi knezovi riječi njegove, traži ga car da ga ubije; a Urija čuvši poboja se i pobježe i dođe u Misir.
Jeremija 26,22A car Joakim posla neke u Misir, Elnatana sina Ahovorova i druge s njim.
Jeremija 26,23I oni izvedoše Uriju iz Misira i dovedoše k caru Joakimu, i ubi ga mačem, i baci tijelo njegovo u groblje prostoga naroda.
Jeremija 26,24Ali ruka Ahikama sina Safanova bi uz Jeremiju, te ga ne predaše u ruke narodu da ga pogube.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje