Tražilica


Jeremija 27. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jeremija 27,1U početku vladanja Zedekija, sina Josijina, kralja Judina, dođe Jeremiji ova riječ od Gospoda, govoreći:
Jeremija 27,2"Ovako mi reže Gospod: Načini sebi užeta i jaram i metni sebi oko vrata!
Jeremija 27,3Pošlji to isto kralju Edoma, kralju Moaba, kralju Amonaca, kralju Tira i kralju Sidona po poslanicima, koji su došli u Jerusalem k Zedekiji, kralju Judinu!
Jeremija 27,4Daj im ovaj nalog za njihove gospodare: Ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraelov: Recite svojim gospodarima:
Jeremija 27,5'Ja sam stvorio zemlju, ljude i životinje na zemlji snagom svojom velikom i mišicom svojom podignutom i dajem ih, kome hoću.
Jeremija 27,6Sada dajem sve te zemlje svojemu slugi Nebukadnezaru, kralju babilonskom. I životinje poljske dajem mu, da mu služe.
Jeremija 27,7Svi narodi imaju biti podložni njemu, sinu njegovu i unuku njegovu, dok dođe vrijeme i njegovoj zemlji, kad ga upokore moćni narodi i veliki kraljevi.
Jeremija 27,8A narod, kraljevstvo, što neće da služi babilonskom kralju Nebukadnezaru i neće da savije šiju svoju u jaram kralja babilonskoga, taj ću narod, veli Gospod, pohoditi mačem, gladu i kugom, dok ga posve ne pokorim rukom njegovom.
Jeremija 27,9Zato ne slušajte svojih proroka, vrača, sanjača, gatara i bajača, koji vam govore: Nećete služiti kralju babilonskom!
Jeremija 27,10Jer vam oni prorokuju laži, da vas odvedu iz zemlje vaše, kad bih vas ja odbacio, da propadnete.
Jeremija 27,11A narod, koji savije šiju svoju pod jaram kralja babilonskoga i bude mu služio, ostavit ću ga mirno na zemlji njegovoj, govori Gospod, da je obrađuje i stanuje u njoj.'"
Jeremija 27,12Zedekiji, kralju Judinu, rekao sam isto tako: "Savijte šiju svoju pod jaram kralja babilonskoga! Budite podložni njemu i narodu njegovu, pa ćete ostati na životu!
Jeremija 27,13Zašto da poginete, ti i narod tvoj, od mača, gladi i kuge, kako je zaprijetio Gospod narodu, koji e će da služi kralju babilonskom?
Jeremija 27,14Ne slušajte riječi proroka, koji vam govore: 'Nećete služiti kralju babilonskom,' jer vam oni prorokuju laži.
Jeremija 27,15'Ja ih nijesam poslao, govori Gospod, oni vam Lažno prorokuju u moje ime, da vas odbacim i da propadnete zajedno s prorocima, koji su vam prorokovali.'"
Jeremija 27,16Svećenicima i svemu narodu rekao sam: "Ovako veli Gospod: Ne slušajte riječi svojih proroka, koji vam prorokuju ovako: 'Doista, posuđe kuće Gospodnje doskora će se vratiti iz Babilona,' jer vam oni prorokuju laži.
Jeremija 27,17Ne slušajte ih! Budite podložni kralju babilonskom, pa ćete ostati na životu! Zašto da ovaj grad bude gomila ruševina?
Jeremija 27,18Ako su proroci i ako je riječ Gospodnja u njih, neka mole Gospoda nad vojskama, da posude, što je još ostalo u kući Gospodnjoj i u palači kralja Judina i u Jerusalemu, ne dođe još također u Babilon.
Jeremija 27,19Jer ovako veli Gospod nad vojskama za stupove, more, podnožja i ostalo posuđe, što je ostalo u ovom gradu,
Jeremija 27,20Što Nebukadnezar, kralj babilonski, nije uzeo sa sobom, kad je odveo Jehoniju, sina Jojakimova, kralja Judina, iz Jerusalema u Babilon zajedno sa svima odličnicima i Judinim i jerusalemskim.
Jeremija 27,21Jer ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraelov, za posuđe, što je još ostalo u palači kralja Judina i u Jerusalemu:
Jeremija 27,22'U Babilon će se odnijeti i tamo će ostati do dana, kad ih opet pogledam, veli Gospod, i dadnem ih donijeti i na ovo mjesto vratiti.'"
Jeremija 27,1 U početku kraljevanja Sidkije, sina Jošije, kralja judejskoga, uputi Jahve Jeremiji ovu riječ.
Jeremija 27,2Ovako mi reče Jahve: "Načini sebi užad i jaram i stavi ga sebi na vrat.
Jeremija 27,3Zatim poruči kralju edomskom, kralju moapskom, kralju amonskom, kralju tirskom i kralju sidonskom, po njihovim izaslanicima koji su došli u Jeruzalem kralju judejskom Sidkiji.
Jeremija 27,4Naredi im da poruče svojim gospodarima: `Ovako govori Jahve nad Vojskama, Bog Izraelov! Ovako poručite svojim gospodarima:
Jeremija 27,5Ja sam snagom svojom svesilnom i rukom ispruženom stvorio zemlju, ljude i životinje na zemlji. I ja to dajem kome hoću.
Jeremija 27,6Sada, dakle, sve te zemlje dajem u ruke Nabukodonozoru, kralju babilonskom, sluzi svojemu; dajem mu i poljsko zvijerje da mu služi.
Jeremija 27,7I svi će narodi služiti njemu i njegovu sinu, i sinu njegova sina, dok i njegovoj zemlji ne kucne čas te i njega ne upokore moćni narodi i veliki kraljevi.
Jeremija 27,8Ako koji narod, ili kraljevstvo, ne htjedne služiti Nabukodonozora, kralja babilonskoga, ne hoteć` se upregnuti u jaram kralja babilonskog, taj ću narod kazniti mačem, glađu i kugom - riječ je Jahvina - dok ga sasvim ne zatrem rukom njegovom.
Jeremija 27,9Ne slušajte, dakle, svojih proroka, gatalaca, sanjara, zvjezdara svojih i čarobnjaka koji vam govore: `Ne, vi nećete služiti kralju babilonskom!`
Jeremija 27,10Jer vam oni laž prorokuju samo da vas udalje iz vaše zemlje, da vas otjeram pa da propadnete.
Jeremija 27,11Ali narod koji se upregne u jaram kralja babilonskoga da mu služi ostavit ću na miru u zemlji njegovoj - riječ je Jahvina - da je obrađuje i u njoj živi.`
Jeremija 27,12Sve sam to rekao Sidkiji, kralju judejskom, govoreći: "Upregnite se u jaram kralja babilonskoga i pokorite se njemu i narodu njegovu da ostanete živi.
Jeremija 27,13Zašto da poginete, ti i narod tvoj, od mača, gladi i kuge, kao što se Jahve zaprijetio narodu koji se ne podvrgne kralju babilonskom?
Jeremija 27,14Ne slušajte, dakle, riječi onih proroka koji vam govore: `Vi nećete služiti kralju babilonskom.` Oni vam laž prorokuju.
Jeremija 27,15`Jer nisam ih ja poslao da vam prorokuju - riječ je Jahvina - nego vam oni laž prorokuju u moje ime, da vas otjeram iz vaše zemlje, pa da propadnete - vi i proroci koji vam prorokuju.`
Jeremija 27,16I svećenicima i svemu ovom narodu rekao sam: "Ovako govori Jahve: `Ne slušajte riječi svojih proroka koji vam ovako prorokuju: Evo, posuđe Doma Jahvina bit će uskoro vraćeno iz Babilona.` Oni vam laži prorokuju.
Jeremija 27,17Ne slušajte ih! Pokorite se kralju babilonskom da ostanete živi! Zašto da ovaj grad postane ruševina?
Jeremija 27,18Ako su oni zaista proroci, te ako je u njima riječ Jahvina, neka mole Jahvu nad Vojskama da i posuđe što još ostade u Domu Jahvinu i u dvoru kraljeva judejskih i u Jeruzalemu ne dospije u Babilon!
Jeremija 27,19Jer ovako govori Jahve o stupovima, moru, podnožjima i o preostalom posuđu što još ostade u ovome gradu -
Jeremija 27,20što još Nabukodonozor, kralj babilonski, ne uze sa sobom onda kad odvede u izgnanstvo iz Jeruzalema u Babilon Jekoniju, sina Jojakimova, kralja judejskoga, i sve odličnike judejske i jeruzalemske.
Jeremija 27,21Da, ovako govori Jahve nad Vojskama, Bog Izraelov, o posuđu koje preostade u Domu Jahvinu, u dvoru kralja judejskog, i u Jeruzalemu:
Jeremija 27,22`U Babilon će ih odnijeti i ondje će ostati sve do dana kad ja odem po njih - riječ je Jahvina. I ja ću sve to donijeti i postaviti na ovo mjesto!`
Jeremija 27,1U početku vladavine Sedeciasa, sina Joziasova, kralja Jude, riječ koje evo uputi se Jeremiji od strane GOSPODA.
Jeremija 27,2Ovako govori GOSPOD: Izradi sebi sveze i prečage *jarma. Stavit ćeš ga na svoj vrat,
Jeremija 27,3ti ćeš to poslati kralju Edoma, kralju Moaba, kralju Amonita, kralju Tira i kralju Sidona po njihovim ambasadorima koji su došli u Jeruzalem kod Sedeciasa, kralja Jude.
Jeremija 27,4Ti ćeš im povjeriti slijedeću poruku naslovljenu na njihove gospodare: Ovako govori GOSPOD, svemogući, Bog Izraelov: Evo što ćete reći svojim gospodarima:
Jeremija 27,5Ja sam taj koji je načinio zemlju, kao i ljude i životinje koji se na zemlji, mojom velikom snagom i razvijajući svoju snagu; ja ju dajem onom što mi se čini dobro.
Jeremija 27,6A sada, ja sam taj koji izručuje sve te zemlje pod vlast mog sluge Nabukodonozora, kralja Babilonije; čak i divlje zvijeri, ja ih njemu izručujem da mu služe.
Jeremija 27,7Svi će mu pogani služiti, njemu, njegovom sinu i njegovom unuku; potom će doći za njega također čas njegove zemlje kad će nju brojni pogani i moćni kraljevi pokoriti.
Jeremija 27,8Dakle narod i kraljevstvo koji odbiju služiti mu, njemu, Nabukodonozoru, kralju Babilonije i staviti svoj vrat u jaram kralja Babilonije, mačem, glađu i kugom ću bješnjeti protiv tog pogana proročanstvo GOSPODOVO sve dok ih ne uništim svojom rukom.
Jeremija 27,9što se tiče vas, ne slušajte svoje *proroke, svoje vračeve, svoje tumače snova, svoje čarobnjake i svoje vračare koji vas uvjeravaju da vi ne će te biti podvrgnuti kralju Babilonije.
Jeremija 27,10Pogrešno je to što vam oni prorokuju, tako vas udaljuju od vaše zemlje; da, ja ću vas raspršiti i vi ćete propasti.
Jeremija 27,11Za uzvrat, narod koji prihvati staviti svoj vrat pod jaram kralja Babilonije i služiti mu, ja ću ga ostaviti u miru na zemlji proročanstvo GOSPODOVO; on će ju obrađivati i nastanjivati.
Jeremija 27,12što se tiče Sedeciasa, kralja Jude, ja njemu dajem slijedeću izjavu: Stavite svoj vrat pod jaram kralja Babilonije; služite mu, ti i tvoj narod, i vi ćete živjeti.
Jeremija 27,13Zašto htjeti umrijeti, ti i tvoj narod, od mača, glad i kuge, kao što je GOSPOD propisao za narod koji odbije služiti kralju Babilonije?
Jeremija 27,14Ne slušajte riječi proroka koji vam tvrde da vi nikako nećete služiti kralja Babilonije. Lažno je to što oni prorokuju.
Jeremija 27,15Ja njih nisam poslao proročanstvo GOSPODOVO, i ono što oni prorokuju u moje ime, to je lažno, tako ću vas ja raspršiti i vi ćete propasti, vi i proroci koji vam prorokuju.
Jeremija 27,16Svećenicima i svem puku ja izjavljujem: Ovako govori GOSPOD: Ne slušajte riječi proroka koji vam prorokuju da sprave iz Kuće GOSPODOVE će biti donesene iz Babilonije, odmah, bez kašnjenja. Lažno je to što oni prorokuju.
Jeremija 27,17Ne slušajte ih nikako. Služite kralju Babilonije, i vi ćete živjeti. Zašto htjeti da ovaj grad postane gomila ruševina?
Jeremija 27,18Ako su proroci i ako imaju riječ GOSPODOVU, nek ustraju kod GOSPODA, svemogućeg za izbjeći da sprave koje se još nalaze u Templu i u palači u Jeruzalemu budu odneseni u Babiloniju.
Jeremija 27,19Naime, ovako govori GOSPOD, svemogući glede stubova, mora i postolja na koturanje i svih drugih sprava koje se još nalaze u ovom gradu,
Jeremija 27,20svega što Nabukodonozor, kralj Babilonije, nije uzeo odnoseći iz Jeruzalema u Babiloniju Jekonija, sina Jojakimova, kralja Jude, kao i sve plemenitaše Jude i Jeruzalema,
Jeremija 27,21 da evo što kaže GOSPOD, svemogući, Bog Izraelov, glede sprava koje se još nalaze u Templu, u palači i u Jeruzalemu:
Jeremija 27,22One će biti odnesene u Babiloniju i ondje će ostati sve do dana kad ću se ja pozabaviti s njima proročanstvo GOSPODOVO. Tad ću ih ja podići i vratiti u ovo mjesto.
Jeremija 27,1U početku carovanja Joakima sina Josijina cara Judina dođe ova riječ Jeremiji od Gospoda govoreći:
Jeremija 27,2Ovako mi reče Gospod: načini sebi sveze i jaram, i metni sebi oko vrata.
Jeremija 27,3Po tom pošlji ih caru Edomskom i caru Moavskom i caru sinova Amonovijeh i caru Tirskom i caru Sidonskom, po poslanicima koji će doći u Jerusalim k Sedekiji caru Judinu.
Jeremija 27,4I naruči im neka reku svojim gospodarima: ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: ovako recite svojim gospodarima:
Jeremija 27,5Ja sam stvorio zemlju i ljude i stoku, što je po zemlji, silom svojom velikom i mišicom svojom podignutom; i dajem je kome mi je drago.
Jeremija 27,6I sada ja dadoh sve te zemlje u ruke Navuhodonosoru caru Vavilonskom sluzi svojemu, dadoh mu i zvijerje poljsko da mu služi.
Jeremija 27,7I svi će narodi služiti njemu i sinu njegovu i unuku njegovu dokle dođe vrijeme i njegovoj zemlji, i veliki narodi i silni carevi pokore ga.
Jeremija 27,8A koji narod ili carstvo ne bi htio služiti Navuhodonosoru caru Vavilonskom, i ne bi htio saviti vrata svojega u jaram cara Vavilonskoga, taki ću narod pohoditi mačem i glađu i pomorom, govori Gospod, dokle ih ne istrijebim rukom njegovom.
Jeremija 27,9Ne slušajte dakle proroka svojih ni vrača svojih ni sanjača svojih ni gatara svojih ni bajača svojih, koji vam govore i vele: nećete služiti caru Vavilonskom.
Jeremija 27,10Jer vam oni laž prorokuju, kako bih vas daleko odveo iz zemlje vaše i izagnao vas da izginete.
Jeremija 27,11A narod koji bi savio vrat svoj pod jaram cara Vavilonskoga i služio mu, ostaviću ga na zemlji njegovoj, govori Gospod, da je radi i stanuje u njoj.
Jeremija 27,12I Sedekiji caru Judinu rekoh sve ovo govoreći: savijte vrat svoj pod jaram cara Vavilonskoga i služite njemu i narodu njegovu, pa ćete ostati živi.
Jeremija 27,13Zašto da poginete ti i narod tvoj od mača i od gladi i od pomora, kako reče Gospod za narod koji ne bi služio caru Vavilonskom?
Jeremija 27,14Ne slušajte dakle što govore proroci koji vam kažu i vele: ne ćete služiti caru Vavilonskom, jer vam oni prorokuju laž.
Jeremija 27,15Jer ih ja nijesam poslao, govori Gospod, nego lažno prorokuju u moje ime, kako bih vas prognao da izginete i vi i proroci koji vam prorokuju.
Jeremija 27,16I sveštenicima i svemu narodu govorih i rekoh: ovako veli Gospod: ne slušajte što govore vaši proroci koji vam prorokuju govoreći: evo, posuđe doma Gospodnjega vratiće se iz Vavilona skoro. Jer vam oni prorokuju laž.
Jeremija 27,17Ne slušajte ih; služite caru Vavilonskom, i ostaćete živi; zašto taj grad da opusti?
Jeremija 27,18Ako li su proroci i ako je riječ Gospodnja u njih, neka mole Gospoda nad vojskama da sudovi što su ostali u domu Gospodnjem i u domu cara Judina i u Jerusalimu ne otidu u Vavilon.
Jeremija 27,19Jer ovako veli Gospod nad vojskama za stupove i za more i za podnožja i za druge sudove što su ostali u tom gradu,
Jeremija 27,20Kojih ne uze Navuhodonosor car Vavilonski kad odvede u ropstvo Jehoniju sina Joakimova cara Judina iz Jerusalima u Vavilon, i sve glavare Judine i Jerusalimske;
Jeremija 27,21Jer ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev za sudove što ostaše u domu Gospodnjem i u domu cara Judina u Jerusalimu:
Jeremija 27,22U Vavilon će se odnijeti i ondje će biti do dana kad ću ih pohoditi, veli Gospod, kad ću ih donijeti i vratiti na ovo mjesto.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje