Tražilica


Jeremija 29. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jeremija 29,1Ovo su riječi pisma, što ga je poslao prorok Jeremija iz Jerusalema k preostalim još starješinama zarobljenika, k svećenicima, k prorocima i svemu narodu, koji je odveo Nebukadnezar iz Jerusalema u Babilon.
Jeremija 29,2Izakako su bili otišli iz Jerusalema kralj Jehonija, kraljica mati, dvorani, knezovi Judini i jerusalemski, kovači i bravari.
Jeremija 29,3Po Elasi, sinu Šafanovu, i Gemarji, sinu Hilkijinu, koje je poslao u Babilon Zedekija, kralj Judin, k Nebukadnezara, kralju babilonskom:
Jeremija 29,4"Ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraelov, svima zarobljenicima, koje sam dao odvesti iz Jerusalema u Babilon.
Jeremija 29,5Gradite kuće i stanujte u njima! Sadite vrtove i jedite plodove njihove!
Jeremija 29,6Uzimajte žene i imajte sinove i kćeri! Uzimajte za svoje sinove žene i dajite svojim kćerima muževe, da oni dobiju sinove i kćeri! Množite se tamo i ne umanjujte se!
Jeremija 29,7Tražite blagostanje gradu, u koji sam vas odveo, i molite se za njega Gospodu; jer blagostanje njegovo vaše je blagostanje.
Jeremija 29,8Jer ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraelov: 'Nemojte da vas zalude vaši proroci, što su među vama, i vaši vrači! Ne slušajte sanjare svoje, koji sami kažu da sanjaju!
Jeremija 29,9Jer vam oni prorokuju laži u moje ime. Ja ih nijesam poslao', govori Gospod.
Jeremija 29,10Previše ovako veli Gospod: 'Istom kad prođe punih sedamdeset godina, pohodit ću vas i izvršit ću na vama riječ spasenja i vratit ću vas na ovo mjesto.
Jeremija 29,11Jer ja znam, koje misli nosim za vas, govori Gospod: "Odluke su na spasenje, a ne na nesreću, da vam dadnem budućnost punu ufanja.
Jeremija 29,12Kad me zazovete i idete i pomolite se meni, uslišit ću vas.
Jeremija 29,13Kad me potražite, naći ćete me, jest, tražite me svim srcem,
Jeremija 29,14I dat ću vam se da me nađete, govori Gospod. 'Okrenut ću vašu sudbinu i skupit ću vas iz svih naroda i iz svih mjesta, kamo sam vas razagnao', govori Gospod, 'i dovest ću vas natrag na mjesto, odakle sam vas odveo.'
Jeremija 29,15Ali vi kažete: 'Gospod nam je podigao proroke u Babilonu.'
Jeremija 29,16A Gospod veli ovako o kralju, koji sjedi na prijestolju Davidovu, i o svemu narodu, koji još stoji u ovom gradu, o braći vašoj, što nijesu otišla s vama u ropstvo:
Jeremija 29,17Ovako veli Gospod nad vojskama: 'Evo, pustit ću na njih mač, glad i kugu i učinit ću ih kao loše smokve, što su odveć loše, da bi se mogle jesti.
Jeremija 29,18Progonit ću ih mačem, glađu i kugom i učinit ću ih strašilom za sva kraljevstva zemaljska, kletvom, užasom, podsmijehom i porugom kod svih naroda, kamo ih razagnam.
Jeremija 29,19Zato, jer ne poslušaše riječi mojih, govori Gospod, kad sam im neprestano slao sluge svoje, proroke, ali ih ne poslušaste,' govori Gospod.
Jeremija 29,20Stoga sad čujte riječ Gospodnju, vi svi zarobljenici; koje sam dao odvesti iz Jerusalema u Babilon!'
Jeremija 29,21Ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraelov, o Ahabu, sinu Kolajinu, i o Zedekiji, sinu Maasejinu, koji vam prorokuju laži u moje ime: 'Evo ja ih predajem u ruke Nebukadnezaru, kralju babilonskom. On će ih dati pogubiti pred vašim očima.
Jeremija 29,22Tada će kod svih zarobljenika Judinih, što su u Babilonu, zavladati kletva: "Neka od tebe učini Gospod kao od Zedekije i Ahaba, koje kralj babilonski dade spržiti na ognju!"
Jeremija 29,23Jer su oni činili zlo u Izraelu i tjerali preljubu sa ženama prijatelja svojih i u moje ime navješćivali lažne riječi, što im ih nije sam zapovjedio. Ja znam to i svjedok sam za to', govori Gospod.
Jeremija 29,24Šemaji, Nehelamcu, reci:
Jeremija 29,25Ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraelov: 'Jer si u svoje vlastito ime poslao pismo svemu narodu u Jerusalemu i svećeniku Sefaniji, sinu Maasejinu, i svima svećenicima ovog sadržaja, govoreći:
Jeremija 29,26Gospod te je postavio svećenikom na mjesto svećenika Jojade, da paziš u kući Gospodnjega svakoga bezumna gatara i da ga mećeš l klade i u gvožde oko vrata.
Jeremija 29,27Pa zašto ne istupaš proti Jeremiji iz Anatota, koji vam proriče?
Jeremija 29,28Zar nam nije poslao u Babilon vijest ovog sadržaja: Dugo će još trajati! Gradite kuće i stanujte u njima, sadite vrtove i uživajte plodove njihove!'"
Jeremija 29,29Svećenik Sefanija pročita ovo pismo pred samim prorokom Jeremijom:
Jeremija 29,30Tada dođe riječ Gospodnja Jeremiji, govoreći:
Jeremija 29,31"Pošlji svima zarobljenicima ovu vijest: 'Ovako veli Gospod o Šemaji, Nehelamcu: "Jer vam Šemaja prorokuje, premda ga ja nijesam poslao, i zavodi vas, da se uzdate u laži.'
Jeremija 29,32Zato veli Gospod: 'Evo, ja ću pohoditi Šemaju, Nehelamca, i potomke njegove. Neće od njega nitko ostati u ovom narodu i no će doživjeti sreću, koju ću pripraviti narodu svojemu,' govori Gospod, 'jer je propovijedao pobunu proti Gospodu.'"
Jeremija 29,1 Evo, ovo su riječi poslanice koju prorok Jeremija iz Jeruzalema posla Ostatku izgnanstva - starješinama, svećenicima i prorocima i svemu preostalom narodu što ga Nabukodonozor iz Jeruzalema bijaše odveo u Babilon,
Jeremija 29,2pošto kralj Jekonija i kraljica-majka, dvorjanici, odličnici judejski i jeruzalemski, kovači i bravari ostaviše Jeruzalem.
Jeremija 29,3Poslanica je poslana po Elasi, sinu Šafanovu, i Gemarji, sinu Hilkijinu, koje Sidkija, kralj judejski, posla u Babilon Nabukodonozoru, kralju babilonskom. Evo sadržaja:
Jeremija 29,4"Ovako govori Jahve nad Vojskama, kralj Izraelov: `Svima izgnanicima koje odvedoh iz Jeruzalema u Babilon!
Jeremija 29,5Gradite kuće i nastanite se, sadite vrtove i uživajte urod njihov!
Jeremija 29,6Ženite se i rađajte sinove i kćeri! Ženite svoje sinove i udajite svoje kćeri da i oni rađaju sinove i kćeri! Množite se da se ne smanjite!
Jeremija 29,7Ištite mir zemlji u koju vas izagnah, molite se za nju Jahvi, jer na njezinu miru počiva i vaš mir!`
Jeremija 29,8Ovako govori Jahve nad Vojskama, Bog Izraelov: `Ne dajte da vas obmanjuju vaši proroci koji su među vama, vaši gataoci! Ne povodite se za snovima koje oni sanjaju!
Jeremija 29,9Jer oni vam laž prorokuju u moje ime, a ja ih nisam poslao` - riječ je Jahvina.
Jeremija 29,10Jer ovako govori Jahve: `Istom kad se Babilonu ispuni onih sedamdeset godina, ja ću vas pohoditi te vam ispuniti dobro obećanje da ću vas vratiti na ovo mjesto.
Jeremija 29,11Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam - riječ je Jahvina - naume mira, a ne nesreće: da vam dadnem budućnost i nadu.
Jeremija 29,12Tada ćete me zazivati, dolaziti k meni, moliti mi se i ja ću vas uslišati.
Jeremija 29,13Tražit ćete me i naći me jer ćete me tražiti svim srcem svojim.
Jeremija 29,14I pustit ću da me nađete - riječ je Jahvina. Izmijenit ću udes vaš i sabrati vas iz svih naroda i sa svih mjesta kamo vas odagnah - riječ je Jahvina. I vratit ću vas na mjesto odakle vas u izagnanstvo odvedoh.
Jeremija 29,15Istina, vi velite: `Jahve nam podiže proroke u Babilonu.`
Jeremija 29,16Ovako govori Jahve kralju koji sjedi na prijestolju Davidovu, i svemu narodu koji živi u ovome gradu - braći vašoj što ne moradoše s vama u izgnanstvo.
Jeremija 29,17Ovako govori Jahve nad Vojskama: "Evo šaljem na njih mač, glad i kugu; učinit ću da budu kao pokvarene smokve, tako loše da nisu za jelo.
Jeremija 29,18I gonit ću ih mačem, glađu i kugom i učinit ću ih užasom svim kraljevstvima zemaljskim, prokletstvom, strahotom, ruglom i sramotom svim narodima kamo ih otjeram.
Jeremija 29,19Jer ne poslušaše riječi mojih - riječ je Jahvina - premda sam im svejednako slao sluge svoje proroke, ali ih oni ne poslušaše - riječ je Jahvina.
Jeremija 29,20Ali vi, izgnanici, koje poslah iz Jeruzalema u Babilon, poslušajte svi riječ Jahvinu!
Jeremija 29,21Ovako govori Jahve nad Vojskama, kralj Izraelov, o Ahabu, sinu Kolajinu, i o Sidkiji, sinu Maasejinu, koji vam laž prorokuje u moje ime: "Evo, predajem ih u ruke Nabukodonozora, kralja babilonskoga, da ih pogubi vama na oči.
Jeremija 29,22I njima će se kao kletvom proklinjati svi izgnanici koji su u Babilonu: `Neka Jahve učini s tobom kao sa Sidkijom i Ahabom koje kralj babilonski ispeče na vatri
Jeremija 29,23jer u Izraelu počiniše sramotu čineći preljub sa ženama svojih bližnjih i govoreći u moje ime lažne riječi koje im ja nisam zapovjedio. Ja to znam, i svjedok sam tome` - riječ je Jahvina!"

Jeremija 29,24-
Jeremija 29,25A Šemaji ćeš Nehelamcu poručiti: "Ovako govori Jahve nad Vojskama, Bog Izraelov: Ti si u svoje ime poslao pisma svemu narodu koji je u Jeruzalemu, i svećeniku Sefaniji, sinu Maasejinu, i svim ostalim svećenicima:
Jeremija 29,26`Jahve te postavi svećenikom namjesto svećenika Jojade da paziš u Domu Jahvinu na svakog luđaka koji se gradi prorokom i da ga baciš u klade, sa željezom oko vrata.
Jeremija 29,27Zašto, dakle, nisi spriječio Jeremiju iz Anatota, koji se među vama gradi prorokom?
Jeremija 29,28Ta on nam je poslao poruku u Babilon: Dugo će još trajati: Gradite kuće i nastanite se! Sadite vrtove i uživajte urod njihov!`
Jeremija 29,29Svećenik Sefanija pročita pismo proroku Jeremiji.
Jeremija 29,30Tada dođe riječ Jahvina Jeremiji:
Jeremija 29,31"Pošalji svim izgnanicima ovu vijest: `Ovako govori Jahve o Šemaji Nehelamcu: Jer vam Šemaja prorokuje te vam budi varave nade, premda ga ja nisam poslao,
Jeremija 29,32ovako govori Jahve: Kaznit ću Šemaju Nehelamca, njega i potomstvo njegovo: nitko mu neće preostati usred ovoga naroda da doživi sreću koju spremam narodu svojemu - riječ je Jahvina - jer je propovijedao pobunu protiv Jahve.`
Jeremija 29,1Evo riječi pisma što ga *prorok Jeremija posla iz Jeruzalema svim *starješinama među izbjeglicama, svećenicima, prorocima i cijelom narodu kojeg Nabukodonozor bijaše izgnao iz Jeruzalema u Babiloniju,
Jeremija 29,2kod kralja Jekonija, kraljici majci, dvorjanima, visokim službenicima Jude i Jeruzalema, tehničarima i stručnjacima graditeljstva koji bijahu napustili Jeruzalem
Jeremija 29,3on ga povjeri Eleazu, sinu Šafanovu, i Gemariju, sinu Hilkijavljevom, koje Sedecias, kralj Jude, posla Nabukodonozoru, kralju Babilonije, u Babiloniju.
Jeremija 29,4”Ovako govori GOSPOD, svemogući, Bog Izraelov, svim izbjeglicama koje sam ja dao izgnati iz Jeruzalema u Babiloniju:
Jeremija 29,5Sagradite kuće i nastanite ih, posadite vrtove i jedite plodove iz njih,
Jeremija 29,6ženite se, imajte dječake i djevojčice, pobrinite se da poženite svoje sinove i poudate svoje kćeri da bi oni imali sinove i kćeri: ondje budite plodni i ne posustajte nikako!
Jeremija 29,7Budite brižljivi za napredak grada kamo sam vas ja izgnao i zauzmite se za njega kod GOSPODA; njegova dobrobit uvjet je vašoj.
Jeremija 29,8Da, ovako govori GOSPOD svemogući, Bog Izraelov: Ne dopustite se zloupotrijebiti od proroka koji su među vama, ni po vračevima svojim, i ne pridajite pažnje snovima koje imate:
Jeremija 29,9lažno je ono što vam proriču u moje ime; ja ih nisam poslao proročanstvo GOSPODOVO.
Jeremija 29,10Ovako govori GOSPOD: Kad 70 godina bude minulo za Babiloniju, ja ću se njome pozabaviti i ispunit ću za vas svoja obećanja koja se tiču vašeg povratka u ovo mjesto.
Jeremija 29,11Ja, ja poznajem naume koje sam uobličio glede vas proročanstvo GOSPODOVO, naume probitka i nesreće: ja ću vama dati jednu budućnost i jednu nadu.
Jeremija 29,12Vi ćete mene zazivati, vi ćete obavljati hodočašća, vi ćete mi upućivati molitve svoje a ja, ja ću ih izvršavati.
Jeremija 29,13Vi ćete me tražiti i vi ćete me pronaći: vi ćete me tražiti na dnu vas samih,
Jeremija 29,14a ja ću se pustiti pronaći od vas proročanstvo GOSPODOVO, ja ću vas obnoviti, ja ću vas ponovo prikupiti iz svih pogana i svih mjesta gdje sam vas raspršio proročanstvo GOSPODOVO, i ja ću vas dovesti u mjesto iz kojeg sam vas izgnao.
Jeremija 29,15Ako vi kažete: GOSPOD nam je podigao proroke u Babiloniji ®
Jeremija 29,16da, evo što kaže GOSPOD kralju koji sjedi na prijestolju Davidovom i svim ljudima koji nastanjuju ovaj grad, vaša braća koja nisu pošla u izgnanstvo s vama
Jeremija 29,17ovako kaže GOSPOD svemogući. Ja ću pustiti protiv njih mač,glad i kugu, i ja ću s njima postupiti kao sa smokvama raspuklim, tako lošim da su nejestive.
Jeremija 29,18Ja ću ih proganjati mačem, glađu i kugom; ja ću od njih načiniti za sva kraljevstva zemaljska, jedan zastrašujući primjer kojeg se ističe u kletvama, jedno pustošenje koje izaziva krikove užasa; kod svih pogana gdje sam ih raspršio, oni će postati sastavni dio kletvi,
Jeremija 29,19jer nisu poslušali riječi mojih proročanstvo GOSPODOVO, dok sam ja njima slao neumorno sluge svoje, proroke. Ali, oni ne slušaju proročanstvo GOSPODOVO.
Jeremija 29,20Vi, izgnanici koje sam ja istjerao iz Jeruzalema u Babiloniju, slušajte riječ GOSPODOVU!
Jeremija 29,21 Evo što kaže GOSPOD svemogući, Bog Izraelov, Akhabu, sinu Kolajavljevu, i Sedeciasu, sinu Masejevu, koji lažno vam prorokuju u moje ime: Ja ću ih izručiti vlasti Nabukodonozora, kralja Babilonije, i on će ih poklati pred vašim očima.
Jeremija 29,22Od njih će poteći jedno proklinjanje kod svih izgnanika Judinih koji se nalaze u Babiloniji; reći će se naime: Nek GOSPOD ne postupi kao što je postupio sa Sedeciasom i Akhabom koje je kralj Babilonije spalio u vatri.
Jeremija 29,23Njihov grijeh je da su počinili jednu besramnost u Izraelu: oni se odaju preljubništvu sa ženama svojih bližnjih; oni govore u moje ime, dok od njih nisam ništa tražio. Ja, ja to znam, ja sam svjedokom proročanstvo GOSPODOVO.“
Jeremija 29,24Šemajahu, Nelamitu, ti ćeš reći ovo:
Jeremija 29,25Ovako govori GOSPOD svemogući, Bog Izraelov: Ti si poslao svem puku koji je u Jeruzalemu, svećeniku Sefaniju, sinu Masejevu i svim svećenicima, pisma u tvoje ime ovako napisana:
Jeremija 29,26” GOSPOD je taj koji te namjestio, na mjesto svećenika Jehojada, kao odgovornog svećenika, u Templu, za svakog čovjeka koji bulazni i proriče ti ga moraš privezati za stub srama ili u klade,
Jeremija 29,27i ti ne grmi protiv Jeremije iz Anatota koji proriče među vama!
Jeremija 29,28On nam je upravo pisao u Babiloniju: Bit će to za dugo! Gradite domove i nastanjujte ih, sadite vrtove i jedite im plodove! “
Jeremija 29,29Svećenik Sefanija bijaše pročitao to pismo proroku Jeremiji.
Jeremija 29,30Tad riječ GOSPODOVA bijaše upućena Jeremiji:
Jeremija 29,31Pošalji ovu poruku svim izgnanicima: ” Ovako govori GOSPOD na adresu šemaja, Nelamita: Zato što šemaja propovijeda za vas proročanstva, a ja ga nisam poslao, i što vas zanosi tlapnjama,
Jeremija 29,32eh dobro! Ja ću se razbješnjeti protiv šemaja, Nelamita i protiv njegovih potomaka. Nitko od njih neće imati svoje mjesto u sred pogana da bi se radovao dobrim stvarima koje ću ja udesiti svojem puku proročanstvo GOSPODOVO; nije li on naime propovijedao pobunu protiv GOSPODA?“
Jeremija 29,1A ovo su riječi u poslanici koju posla prorok Jeremija iz Jerusalima k ostatku starješina zarobljenijeh i sveštenicima i prorocima i svemu narodu što ga preseli Navuhodonosor iz Jerusalima u Vavilon,
Jeremija 29,2Pošto otide iz Jerusalima car Jehonija i carica i dvorani i knezovi Judini i Jerusalimski, i drvodjelje i kovači,
Jeremija 29,3Po Elasi sinu Safanovu i Gemariji sinu Helkijinu, koje sla Sedekija car Judin u Vavilon k Navuhodonosoru caru Vavilonskom; i u knjizi govoraše:
Jeremija 29,4Ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izrailjev, svemu roblju koje preselih iz Jerusalima u Vavilon:
Jeremija 29,5Gradite kuće i sjedite u njima; sadite vrtove i jedite rod njihov;
Jeremija 29,6Ženite se i rađajte sinove i kćeri; i sinove svoje ženite, i kćeri svoje udajite, neka rađaju sinove i kćeri, i množite se tu i ne umaljujte se.
Jeremija 29,7I tražite dobro gradu, u koji vas preselih, i molite se za nj Gospodu, jer u dobru njegovu biće vama dobro.
Jeremija 29,8Jer ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: nemojte da vas varaju vaši proroci što su među vama i vaši vrači, i ne gledajte na sne svoje što sanjate.
Jeremija 29,9Jer vam oni lažno prorokuju u moje ime, ja ih nijesam poslao, govori Gospod.
Jeremija 29,10Jer ovako veli Gospod: kad se navrši u Vavilonu sedamdeset godina, pohodiću vas, i izvršiću vam dobru riječ svoju da ću vas vratiti na ovo mjesto.
Jeremija 29,11Jer ja znam misli koje mislim za vas, govori Gospod, misli dobre a ne zle, da vam dam pošljedak kakav čekate.
Jeremija 29,12Tada ćete me prizivati i ići ćete i molićete mi se, i uslišiću vas.
Jeremija 29,13I tražićete me, i naći ćete me, kad me potražite svijem srcem svojim.
Jeremija 29,14I daću vam se da me nađete, govori Gospod, i vratiću roblje vaše, i sabraću vas iz svijeh naroda i iz svijeh mjesta u koja sam vas razagnao, govori Gospod, i dovešću vas opet na mjesto, odakle sam vas iselio.
Jeremija 29,15Jer rekoste: Gospod nam podiže proroke u Vavilonu.
Jeremija 29,16Jer ovako veli Gospod za cara koji sjedi na prijestolu Davidovu i za sav narod koji stoji u ovom gradu, za braću vašu što ne otidoše s vama u ropstvo.
Jeremija 29,17Ovako veli Gospod nad vojskama: evo, ja ću pustiti na njih mač, glad i pomor, i učiniću ih da budu kao smokve rđave; koje se ne mogu jesti, kako su rđave.
Jeremija 29,18I goniću ih mačem i glađu i pomorom, i učiniću da se potucaju po svijem carstvima zemaljskim, da budu uklin i čudo i potsmijeh i rug u svijeh naroda, u koje ih proženem.
Jeremija 29,19Jer ne poslušaše mojih riječi, govori Gospod, kad slah k njima sluge svoje proroke zarana jednako; ali ne poslušaste, govori Gospod.
Jeremija 29,20Slušajte dakle riječ Gospodnju vi svi zarobljeni, koje poslah iz Jerusalima u Vavilon.
Jeremija 29,21Ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev za Ahava sina Kolajina i za Sedekiju sina Masijina, koji vam prorokuju u moje ime laž: evo, ja ću ih predati u ruke Navuhodonosoru caru Vavilonskom, da ih pobije na vaše oči.
Jeremija 29,22I od njih će se uzeti uklin među sve roblje Judino što je u Vavilonu, te će govoriti: Gospod da učini od tebe kao od Sedekije i kao od Ahava, koje ispeče car Vavilonski na ognju.
Jeremija 29,23Jer učiniše grdilo u Izrailju čineći preljubu sa ženama bližnjih svojih i govoreći laž na moje ime, što im ne zapovjedih; ja znam to, i svjedok sam, govori Gospod.
Jeremija 29,24I Semaji iz Nelama reci govoreći:
Jeremija 29,25Ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev govoreći: što si u svoje ime poslao knjige svemu narodu koji je u Jerusalimu, i Sofoniji sinu Masijinu svešteniku i svijem sveštenicima, govoreći:
Jeremija 29,26Gospod te postavi sveštenikom na mjesto Jodaja sveštenika da pazite u domu Gospodnjem na svakoga čovjeka bezumna i koji se gradi prorok, da ih mećeš u tamnicu i u klade.
Jeremija 29,27Zašto dakle ne ukori Jeremije Anatoćanina, koji se gradi prorok među vama?
Jeremija 29,28Jer posla k nama u Vavilon i poruči: dugo će trajati; gradite kuće i sjedite u njima, i sadite vrtove i jedite rod njihov.
Jeremija 29,29I Sofonija sveštenik pročita tu knjigu pred prorokom Jeremijom.
Jeremija 29,30I dođe riječ Gospodnja Jeremiji govoreći:
Jeremija 29,31Pošlji ka svemu roblju i poruči: ovako veli Gospod za Semaju iz Nelama: što vam prorokuje Semaja, a ja ga ne poslah, i čini da se uzdate u laž,
Jeremija 29,32Zato ovako veli Gospod: evo, ja ću pohoditi Semaju Nelamljanina i sjeme njegovo, neće od njega niko ostati u ovom narodu niti će vidjeti dobra što ću ja učiniti narodu svojemu, govori Gospod, jer kaziva odmet od Gospoda.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje