Tražilica


Jeremija 34. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jeremija 34,1Ovo je riječ, koja dođe Jeremiji od Gospoda, govoreći, kad su Nebukadnezar, kralj babilonski, i sva vojska njegova i sva kraljevstva zemaljska, što su bila pod njim, i svi narodi vojevali proti Jerusalemu proti svim gradovima njegovim:
Jeremija 34,2"Ovako veli Gospod, Bog Izraelov: Idi kaži Zedekiji, kralju Judinu, kaži mu: Ovako veli Gospod: 'Evo, ja dajem taj grad u ruke kralju babilonskom. On će ga spaliti ognjem.
Jeremija 34,3Ti nećeš umaknuti ruci njegovoj, nego ćeš biti uhvaćen i predan vlasti njegovoj. Oko u oko vidjet ćeš kralja babilonskoga i usta u usta s njim ćeš govoriti i doći ćeš u Babilon.'
Jeremija 34,4Ali čuj riječ Gospodnju, Zedekija, kralju Judin! Ovako veli Gospod o tebi: 'Nećeš poginuti od mača.
Jeremija 34,5U miru ćeš umrijeti; i kao što se je činilo u čast ocima tvojim, prijašnjim kraljevima, što su bili prije tebe, tako će se platiti i tebi mrtvački oganj i naricat će se za tobom "Ah, gospodaru!" To je proročanstvo, što ga navješćujem'", govori Gospod.
Jeremija 34,6Prorok Jeremija navijesti sve ove riječi kralju Judinu Zedekiji u Jerusalemu,
Jeremija 34,7Dok je vojska kralja babilonskoga udarala na Jerusalem i na sve gradove Judine, što su još preostali, naime na Lakiš i Azeku. Ovi su bili od gradova Judinih jedini tvrdi gradovi, što su se još držali.
Jeremija 34,8Ovo je riječ, koja dođe Jeremiji od Gospoda, izakako je bio kralj Zedekija sklopio nagodu sa svim narodom u Jerusalemu, da im proglasi oslobođenje.
Jeremija 34,9Svaki je imao osloboditi roba svojega i ropkinju svoju, ukoliko su bili Hebreji i Hebrejke, da više nitko ne imadne svojega judejskog zemljaka kao roba.
Jeremija 34,10Poslušaše svi knezovi i sav narod, koji su bili pristali na nagodu, da svaki otpusti roba svojega i ropkinji svoju i da ih više ne drži kao robove; poslušaše i otpustiše.
Jeremija 34,11A poslije su uzimali opet natrag robove i ropkinje, koje su bili otpustili, i silom su ih opet učinili robovima i ropkinjama.
Jeremija 34,12Tada dođe od Gospoda Jeremiji riječ Gospodnja, govoreći:
Jeremija 34,13"Ovako veli Gospod, Bog Izraelov: 'Ja sam učinio zavjet s ocima vašim, kad ih izvedoh iz Egipta, iz kuće ropstva:
Jeremija 34,14Nakon sedam godina ima svaki od vas otpustiti svojega hebrejskog zemljaka, koji ti se je prodao. Šest godina ima ti služiti kao rob; onda ga imaš slobodna otpustiti od sebe. Ali me ne poslušaše oci vaši i ne prignuše mi uha svojega.
Jeremija 34,15Vi ste se sad bili od toga odvratili, bili ste činili, što je pravo u očima mojim proglasivši svaki oslobođenje zemljaka svojega, i bili ste sklopili nagodu preda mnom u kući mojoj, koja se zove mojim imenom.
Jeremija 34,16Ali sada skvrnite ponovno ime moje. Svaki je roba svojega i ropkinju svoju, koje ste bili otpustili, opet uzeo natrag i silom ih natjerao, da vam budu robovi i ropkinje.
Jeremija 34,17Zato veli Gospod: "Vi me ne poslušaste, ali proglasiste oslobođenje, svaki za zemljaka svojega i bližnjega svojega. Zato i ja navješćujem suprot vama oslobođenje,' govori Gospod, za mač, kugu i glad, činim vas strašilom za sva kraljevstva zemaljska.
Jeremija 34,18A ljude, koji prestupe nagodu moju i ne izvrše odredbe nagode, koju su sklopili preda mnom, učinit ću kao govečetu, što su ga rasjekli na dvoje i prošli između komada njegovih.
Jeremija 34,19Knezove Judine i jerusalemske, dvorane, svećenike i sav narod ove zemlje, koji prođoše između komada govečeta,
Jeremija 34,20Predat ću u ruke neprijateljima njihovim, u ruke onima, koji im rade o glavi. Mrtva će tjelesa njihova biti hrana pticama nebeskim i životinjama zemaljskim.
Jeremija 34,21A Zedekiju, kralja Judina, i knezove njegove predat ću u ruke neprijateljima njihovim, u ruke onima, koji im rade o glavi, i u ruke vojsci kralja babilonskoga, koja je sada otišla.
Jeremija 34,22Doista, veli Gospod, ja ću učiniti da se natrag dovedu na ovaj grad, i oni će se boriti proti njemu, zauzeti ga i spaliti ognjen. Gradove Judine učinit ću pustinjom, u kojoj ne stanuje nitko.'"
Jeremija 34,1 Riječ koju Jahve uputi Jeremiji kad Nabukodonozor, kralj babilonski, i sva njegova vojska, i sva kraljevstva pod njegovom vlašću, i svi narodi navališe na Jeruzalem i na sve gradove njegove.
Jeremija 34,2Ovako govori Jahve, Bog Izraelov: "Idi i govori sa Sidkijom, kraljem judejskim, i reci mu: Ovako govori Jahve: `Evo, predajem ovaj grad u ruke kralja babilonskoga da ga on ognjem spali.
Jeremija 34,3Ni ti nećeš ruci njegovoj umaći. Da, bit ćeš uhvaćen i predat će te u njegove ruke; oči u oči gledat ćeš kralja babilonskoga, usta u usta on će s tobom govoriti i bit ćeš odveden u Babilon.`
Jeremija 34,4Ali čuj riječ Jahvinu, Sidkija, kralju judejski! Ovo ti poručuje Jahve: `Nećeš od mača poginuti,
Jeremija 34,5umrijet ćeš u miru! I kao što su tvoje očeve i kraljeve tvoje prethodnike okadili, i tebe će okaditi i naricat će za tobom: `Jao Gospodaru!` Ja ti to govorim` - riječ je Jahvina.
Jeremija 34,6I prorok Jeremija poruči sve ove riječi Sidkiji, kralju judejskom u Jeruzalemu,
Jeremija 34,7dok je vojska kralja babilonskoga navaljivala na Jeruzalem i na preostale gradove Judine - na Lakiš i Azeku, jer još samo oni preostadoše od judejskih utvrđenih gradova.
Jeremija 34,8Riječ koju Jahve uputi Jeremiji, pošto je kralj Sidkija sa svekolikim narodom jeruzalemskim sklopio savez da im proglasi slobodu,
Jeremija 34,9da svaki pusti na slobodu svoga roba Hebreja i svoju robinju Hebrejku te da više ni u koga ne bude Hebrej, brat njegov, kao rob.
Jeremija 34,10I svi odličnici i sav narod koji uđoše u ovaj savez pristadoše te svaki pusti na slobodu roba svoga i svoju ropkinju da im više ne robuju. Pristadoše, dakle, i pustiše ih.
Jeremija 34,11A potom se okrenuše i uzeše opet svoje robove i ropkinje koje bijahu oslobodili pa ih prisiliše da im opet robuju.
Jeremija 34,12Tada Jahve uputi riječ Jeremiji govoreći:
Jeremija 34,13Ovako govori Jahve, Bog Izraelov: "Ja sam sklopio Savez s ocima vašim u dan kada ih izvedoh iz Egipta, iz zemlje ropstva, govoreći:
Jeremija 34,14`Nakon sedam godina neka svaki od vas pusti na slobodu brata svoga Hebreja koji mu se prodao i šest godina kao rob služio.` Ali me vaši oci ne poslušaše i ne htjedoše me čuti.
Jeremija 34,15A vi se bijaste obratili i učinili što je pravo u očima mojim, proglasivši slobodu za svakoga bližnjega svoga i preda mnom ste sklopili savez u Domu koji se zove mojim imenom.
Jeremija 34,16A zatim se okrenuste i oskvrnuste ime moje, jer je svaki od vas opet uveo svoga roba i ropkinju koje ste već bili oslobodili, i ponovo ste ih prisilili da vam robuju.
Jeremija 34,17Zato ovako govori Jahve: "Vi me ne poslušaste da proglasite slobodu subratu svojemu i bližnjemu. I zato, evo, i ja proglašavam protiv vas slobodu - riječ je Jahvina - maču, kugi i gladi, i učinit ću vas strašilom svim kraljevstvima zemlje.
Jeremija 34,18A s ljudima koji razvrgoše Savez moj i ne ispuniše saveza obećana pred mojim licem postupit ću kao s teletom što ga nadvoje rasjekoše te između tih pola prođoše.
Jeremija 34,19Knezove Judeje i Jeruzalema, dvorjane, svećenike i sav narod zemlje što prođoše između pola telećih
Jeremija 34,20predat ću u ruke dušmana koji im rade o glavi, a njihova trupla bit će hrana pticama nebeskim i zvijerima zemaljskim.
Jeremija 34,21Sidkiju, kralja judejskoga, i njegove knezove predat ću u ruke dušmana koji im rade o glavi i u ruke vojske kralja babilonskoga, koja se od vas bila povukla.
Jeremija 34,22Evo, ja ću im zapovjediti - riječ je Jahvina - i vratit ću ih na ovaj grad, i navalit će na nj, osvojiti ga i ognjem spaliti. A gradove judejske obratit ću u pustinju nenastanjenu.
Jeremija 34,1Riječ koja se uputi Jeremiji od strane GOSPODOVE, za vrijeme dok Nabukodonozor, kralj Babilonije, i sve njegove snage - i sva kraljevstva zemaljska na kojima se prostire njegovo gospodstvo, i svi pogani - opsjedahu Jeruzalem i sve gradove koji ga okružuju.
Jeremija 34,2Ovako govori GOSPOD, Bog Izraelov: Idi reći Sedeciasu, kralju Jude, da reci mu jasno: ” Ovako govori GOSPOD: Ja ću izručiti ovaj grad vlasti kralja Babilonije, koji će ga zapaliti.
Jeremija 34,3Ti, ti mu nećeš izmaknuti: bit ćeš uhićen i izručen njemu na milost. Ti i kralj Babilonije, naći ćete se licem u lice, on će ti govoriti bez posrednika. A ti ćeš ići u Babiloniju.
Jeremija 34,4Ipak, Sedeciasu, kralju Jude, slušaj riječ GOSPODOVU. Ovako govori GOSPOD o tebi: ti nećeš umrijeti od mača.
Jeremija 34,5Ti ćeš mirno umrijeti; spaljivat će se mirisi za tebe kao što se spaljivalo za očeve tvoje, tvoje prethodnike na prijestolju kraljevskom; zapijevat će se za tebe tužbalice: Koja li nesreća gospodaru moj! Da, ja dajem tu izjavu - proročanstvo GOSPODOVO .“
Jeremija 34,6Prorok Jeremija izgovori sve te riječi pred Sedeciasom, kraljem Jude u Jeruzalemu,
Jeremija 34,7dok za to vrijeme snage kralja Babilonije opsjedahu Jeruzalem i gradove Jude koji još odolijevahu, Lakiš i Azeka; jer između gradova Jude ovi još odolijevahu kao tvrđave.
Jeremija 34,8Riječ koja se uputi Jeremiji od strane GOSPODA, nakon što Sedecias obveza se sa svim narodom koji bijaše u Jeruzalemu proglasiti oslobađanje robova:
Jeremija 34,9svaki će osloboditi svoje hebrejske robove, ljude i žene, i nitko od njih neće više porobiti ni jednog Judejca, svojeg brata.
Jeremija 34,10Tada sve vlasti i svi ljudi koji bijahu obvezatni osloboditi svoje robove, ljude i žene, i više nikad ponovo porobljavati ih, održaše riječ; oni održaše riječ i oslobodiše svoje robove.
Jeremija 34,11Ali, kasnije oni se predomisliše: pokupiše robove koje bijahu oslobodili, ljude i žene, i iznova ih izrabljivaše kao robove, ljude i žene.
Jeremija 34,12Riječ se GOSPODOVA uputi Jeremiji - od strane GOSPODA.
Jeremija 34,13Ovako govori GOSPOD, Bog Izraelov: Ja sam taj koji dade tu obvezu vašim očevima, kad sam ih izveo iz Egipta, kuće robova :
Jeremija 34,14” Na izmaku jednog razdoblja od sedam godina, svatko će od vas osloboditi svog hebrejskog brata koji mu se bude prodao; on će biti tvoj rob tijekom šest godina, a po tome ti ćeš ga osloboditi.“ Ali, vaši me očevi nisu slušali, oni nisu napregli uho.
Jeremija 34,15U ovo vrijeme, vi se bijaste obratili čineči ono što se meni čini pravedno; svatko od vas bijaše proglasio oslobađanje svojeg sunarodnika, i vi bijaste preuzeli obvezu u mojoj nazočnosti, u Kući na kojoj je moje *ime proglašeno.
Jeremija 34,16Ali, vi ste se predomislili, prljajući tako moje ime; svatko od vas ponovo je pokupio svoje robove, ljude i žene, kojima bijaše vratio slobodu; vi njih izrabljujete iznova kao robove, ljude i žene.
Jeremija 34,17Eh dobro, ovako govori GOSPOD: Budući da me niste slušali proglašavajući oslobađanje svoje braće i sunarodnika, ja ću proglasiti vaše oslobađanje - proročanstvo GOSPODOVO - ostavljajući vas maču, kugi i gladi. Ja vas činim jednim zastrašujući primjerom za sva kraljevstva zemaljska;
Jeremija 34,18izručujem ljude koji uzmanjkaše izvršiti obvezu koju sam im zadao - koji ne uspoštovaše riječi obveze koju su preda mnom odlučili prihvatiti, rasijecajući na dvoje jednog junca i prolazeći između komada njegovih :
Jeremija 34,19vlasti Judine i one iz Jeruzalema, dvorjane, svećenike i sve vlasnike zemlje, sve oni koji su prošli između komada -,
Jeremija 34,20ja ću njih izručiti vlasti neprijatelja njihovih, vlasti onih koji hoće njihove živote; njihovi će lješevi postati hrana pticama nebeskim i zvijerima zemaljskim .
Jeremija 34,21Glede Sedeciasa, kralja Jude, i njegovih ministara, ja njih izručujem vlasti neprijatelja njihovih, vlasti onih koji traže njihove živote, vlasti snaga kralja Babilonije koji su upravo podigli opsadu.
Jeremija 34,22Ja ću dati jednu zapovijed - proročanstvo GOSPODOVO - i oni će se vratiti protiv ovog grada; oni će ga napasti, zauzeti i zapaliti; gradove Jude, ja ću načiniti pustošima, ispražnjenim od njihovih žitelja.
Jeremija 34,1Riječ koja dođe Jeremiji od Gospoda, kad Navuhodonosor car Vavilonski i sva vojska njegova, i sva carstva zemaljska koja bijahu pod njegovom vlašću, i svi narodi vojevahu na Jerusalim i na sve gradove njegove, i reče:
Jeremija 34,2Ovako veli Gospod Bog Izrailjev: idi i kaži Sedekiji caru Judinu i reci mu: ovako veli Gospod: evo, ja ću predati taj grad u ruke caru Vavilonskom, i on će ga spaliti ognjem.
Jeremija 34,3A ti nećeš uteći iz njegove ruke, nego ćeš biti uhvaćen i predan u njegove ruke, i oči će se tvoje vidjeti s očima cara Vavilonskoga i njegova će usta govoriti s tvojim ustima, i otići ćeš u Vavilon.
Jeremija 34,4Ali čuj riječ Gospodnju, Sedekija care Judin; ovako veli Gospod za te: nećeš poginuti od mača.
Jeremija 34,5Nego ćeš umrijeti na miru, i kao što pališe ocima tvojima, pređašnjim carevima, koji su bili prije tebe, tako će paliti i tebi, i naricaće za tobom: jaoh gospodaru! jer ja rekoh ovo, govori Gospod.
Jeremija 34,6I kaza Jeremija prorok Sedekiji caru Judinu sve ove riječi u Jerusalimu.
Jeremija 34,7A vojska cara Vavilonskoga udaraše na Jerusalim i na sve ostale gradove Judine, na Lahis i Aziku, jer ti bjehu ostali tvrdi gradovi između gradova Judinijeh.
Jeremija 34,8Riječ koja dođe Jeremiji od Gospoda kad car Sedekija učini zavjet sa svijem narodom koji bješe u Jerusalimu da im proglasi slobodu,
Jeremija 34,9Da svaki otpusti slobodna roba svojega i robinju svoju, Jevrejina i Jevrejku, da ni u koga ne bude rob Judejac brat njegov.
Jeremija 34,10I poslušaše svi knjezovi i sav narod, koji prista na zavjet, da svaki otpusti slobodna roba svojega i robinju svoju, da im ne budu više robovi, poslušaše i otpustiše.
Jeremija 34,11A poslije opet staše uzimati robove i robinje, koje bijahu otpustili na volju, i nagoniše ih da im budu robovi i robinje.
Jeremija 34,12I dođe riječ Gospodnja Jeremiji od Gospoda govoreći:
Jeremija 34,13Ovako veli Gospod Bog Izrailjev: ja učinih zavjet s ocima vašim kad vas izvedoh iz zemlje Misirske, iz doma ropskoga, govoreći:
Jeremija 34,14Kad se svršuje sedma godina, otpuštajte svaki brata svojega Jevrejina koji ti se bude prodao i služio ti šest godina, otpusti ga slobodna od sebe. Ali ne poslušaše me oci vaši niti prignuše uha svojega.
Jeremija 34,15I vi se bjeste sada obratili i učinili što je pravo preda mnom proglasivši slobodu svaki bližnjemu svojemu, učinivši zavjet preda mnom u domu koji se zove mojim imenom.
Jeremija 34,16Ali udariste natrag i pogrdiste ime moje uzevši opet svaki roba svojega i robinju svoju, koje bijaste otpustili slobodne na njihovu volju, i natjeraste ih da vam budu robovi i robinje.
Jeremija 34,17Zato ovako veli Gospod: vi ne poslušaste mene da proglasite slobodu svaki bratu svojemu i bližnjemu svojemu; evo, ja proglašujem slobodu suprot vama, govori Gospod, maču, pomoru i gladi, i predaću vas da se potucate po svijem carstvima zemaljskim.
Jeremija 34,18I predaću ljude koji prestupiše moj zavjet, koji ne izvršiše riječi zavjeta koji učiniše preda mnom, rasjekavši tele na dvoje i prošavši između polovina,
Jeremija 34,19Knezove Judine i knezove Jerusalimske, dvorane i sveštenike i sav narod ove zemlje, koji prođoše između polovina onoga teleta,
Jeremija 34,20Predaću ih u ruke neprijateljima njihovijem i u ruke onima koji traže dušu njihovu, i mrtva će tijela njihova biti hrana pticama nebeskim i zvijerima zemaljskim.
Jeremija 34,21I Sedekiju cara Judina i knezove njegove predaću u ruke neprijateljima njihovijem i u ruke onima koji traže dušu njihovu, u ruke vojsci cara Vavilonskoga, koja se vratila od vas.
Jeremija 34,22Evo, ja ću im zapovjediti, veli Gospod, i dovešću ih opet na ovaj grad, i biće ga i uzeće ga i spaliće ga ognjem; i gradove Judine obratiću u pustoš da niko neće stanovati u njima.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje