Tražilica


Jeremija 41. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jeremija 41,1U sedmom mjesecu dođe Išmael, sin Netanije, sina Elišama, i kraljevskoga roda, i velikaši kraljevi sa deset ljudi Gedaliji, sinu Ahikamovu u Mispu. Dok su tamo u Mispi zajedno jeli,
Jeremija 41,2Ustade Išmael, sin Netanijin, sa deset ljudi, što su bili s njim. Oni ubiše mačem Gedaliju, sina! Ahikama, sina Šafanova. Tako on ubi onoga, koga je bio postavio kralj babilonski nad zemljom.
Jeremija 41,3I sve Judejce, što su bili kod Gedalije, i Kaldejce, što su se nalazili ondje kao ratnici, dade pobiti Išmael.
Jeremija 41,4Drugi dan iza umorstva Gedalijina, kad još nitko nije znao za to,
Jeremija 41,5Dođoše ljudi iz Šekema, Sila i Samarije, osamdeset na broj, obrijane brade, razdrtih haljina i sa zarezanim znakovima žalosti, sa žrtvenim darovima i kadom u rukama svojim, da ih prinesu u kuću Gospodnju.
Jeremija 41,6Tada im Išmael, sin Netanijin, plačući izađe u susret iz Mispe. Kad se je sreo s njima, pozva ih: "Dođite Gedaliji, sinu Ahikamovu!"
Jeremija 41,7A kada su bili došli u nutarnjost grada, pokla ih Išmael, sin Netanijin, i pobaca ih u jamu, on i ljudi, što su bili s njim.
Jeremija 41,8Među njima našlo se deset ljudi, koji rekoše Išmaelu: "Ne ubijaj nas, mi imamo u polju skrivenu zalihu pšenice, ječma, ulja i meda." Tada oduštade od toga, da pobije njih i drugove njihove.
Jeremija 41,9Jama, u koju pobaca Išmael tjelesa ljudi, što ih pobi, bila je velika jama, ona, koju je bio dao načiniti kralj Asa proti Baaši, kralju Izraelovu Išmael sin Netanijin, napuni je pobijenim ljudima.
Jeremija 41,10Potom odvede Išmael sav ostatak pučanstva iz Mispe, kćeri kraljeve i sav narod, što je bio ostao u Mispi, nad kojim je bio postavio Nebuzaradan, zapovjednik tjelesne straže, Gedaliju, sina Ahikamova. Išmael, sin Netanijin povede ih sa sobom i diže se, da prijeđe k Amoncima.
Jeremija 41,11Kad su Johanan, sin Kareahov i svi zapovjednici četa, što su bili s njim, doznali za to zlo, što ga je bio počinio Išmael, sin Netanijin,
Jeremija 41,12Uzeše sve ljude sa sobom i pođoše da se bore s Išmaelom, sinom Netanijinim. Nađoše ga kod velike vode u Gibeonu.
Jeremija 41,13I kad su svi ljudi, što su bili s Išmaelom, ugledali Johanana sina Kareahova, i sve zapovjednike četa, što su bili s njim, obradovaše se.
Jeremija 41,14Svi ljudi, što ih je bio Išmael uzeo sa sobom iz Mispe, obrnuše se i prijeđoše opet k Johananu, sinu Kareahovu.
Jeremija 41,15Išmael, sin Netanijin pobježe s osam ljudi od Johanana i otide k Amoncima.
Jeremija 41,16Sad preuze Johanan, sin Kareahov, sa svim zapovjednicima četa, što su bili s njim, sav ostatak naroda, što ga je bio odveo iz Mispe Išmael, sin Netanijin, iza umorstva Gedalije, sina Ahikamova, ljude, ratnike, žene i djecu i dvorane, i odvede ih natrag iz Gibeona.
Jeremija 41,17Oni se podigoše i stadoše u gostionici Kimhama, što leži postrani od Betlehema, s namjerom, da otidu u Egipat.
Jeremija 41,18Iz straha od Kaldejaca. Bojali su se naime njih, jer je Išmael, sin Netanijin, bio ubio Gedaliju, sina Ahikamova, kojega je bio postavio kralj babilonski i nad zemljom.
Jeremija 41,1 Ali u sedmom mjesecu dođe Jišmael, sin Elišamina sina Netanije, roda kraljevskoga, sa deset ljudi i potraži Gedaliju, sina Ahikamova, u Mispi. I dok su se ondje, u Mispi, zajedno gostili,
Jeremija 41,2diže se Jišmael, sin Netanijin, sa svojom desetoricom i mačem smakoše Gedaliju, sina Ahikamova. I tako ubi čovjeka koga kralj babilonski bijaše postavio nad zemljom.
Jeremija 41,3A i sve Judejce koji bijahu s njim u Mispi, i Kaldejce, vojnike što se tu nađoše - Jišmael dade pogubiti.
Jeremija 41,4Sutradan, pošto Gedalija bi ubijen, dok još nitko nije znao što se zbilo,
Jeremija 41,5dođoše ljudi iz Šekema, Šila i Samarije, njih osamdeset, obrijane brade, poderanih haljina i s urezima po tijelu, noseći u rukama prinose i tamjan da ih prinesu u Domu Jahvinu.
Jeremija 41,6Jišmael, sin Netanijin, iziđe im iz Mispe u susret, dok su oni, plačući, išli svojim putem. Kad ih stiže, reče im: "Dođite Gedaliji, sinu Ahikamovu!
Jeremija 41,7A kad stigoše usred grada, Jišmael, sin Netanijin, i njegovi ljudi poklaše ih i baciše u čatrnju.
Jeremija 41,8A među njima bijaše deset ljudi koji rekoše Jišmaelu: "Nemoj nas ubiti, jer imamo u poljima zakopanih zaliha pšenice, ječma, ulja i meda." On tada odusta i ne ubi ih s braćom njihovom.
Jeremija 41,9A čatrnja u koju je Jišmael pobacao sva tjelesa pobijenih ljudi, velika čatrnja, bijaše ona ista koju je kralj Asa načinio protiv Baše, kralja izraelskoga. I sad ju je Jišmael, sin Netanijin, napunio pobijenim ljudima.
Jeremija 41,10Tada Jišmael odvede ostatak naroda iz Mispe, zajedno s kćerima kraljevim koje je Nebuzaradan, zapovjednik tjelesne straže, povjerio Gedaliji, sinu Ahikamovu: u cik zore krenu Jišmael, sin Netanijin, i zaputi se da prijeđe u zemlju Amonovih sinova.
Jeremija 41,11Ali kad Johanan, sin Kareahov, i svi vojni zapovjednici koji bijahu s njim saznadoše za sva zlodjela što ih Jišmael, sin Netanijin, bijaše počinio,
Jeremija 41,12uzeše sve svoje vojnike te krenuše u boj na Jišmaela, sina Netanijina. Nađoše ga uz veliku vodu u Gibeonu.
Jeremija 41,13Čim oni ljudi što bijahu kod Jišmaela ugledaše Johanana, sina Kareahova, i sve vojne zapovjednike koji bijahu s njime, obradovaše se,
Jeremija 41,14i sav narod što ga je Jišmael odveo iz Mispe okrenu se i potrča Johananu, sinu Kareahovu.
Jeremija 41,15Ali Jišmael, sin Netanijin, sa osam ljudi, pobježe od Johanana i ode k sinovima Amonovim.
Jeremija 41,16Tada Johanan, sin Kareahov, i svi vojni zapovjednici koji bijahu s njim uzeše sav preostali narod što ga Jišmael, sin Netanijin, pošto ubi Gedaliju, sina Ahikamova, bijaše doveo iz Mispe: muškarce, žene i djecu i dvorjane koje dovede iz Gibeona.
Jeremija 41,17Krenuše, a kod Svratišta Kimhama, koje je kraj Betlehema, oni se odmarahu da bi mogli nastaviti put i stići u Egipat,
Jeremija 41,18što dalje od Kaldejaca, kojih se bojahu: jer je Jišmael, sin Netanijin, ubio Gedaliju, sina Ahikamova, koga kralj babilonski bijaše postavio za namjesnika u zemlji.
Jeremija 41,1U sedmom mjesecu, Jišmael, sin, Netanijev, sin Eli Elišamov, kraljevske krvi, jedan od visokih krajevih službenika, dođe pronaći Gedaliasa, sina Ahikamova, u Mispi, praćen od desetorice ljudi, i ondje, u Mispi, oni ručaše zajedno.
Jeremija 41,2Iznanada, Jišmael, sin Netanijev, i desetorica ljudi koji ga pratiše ubiše Gedaliasa, sina Ahikamova, jednim udarcem mača. Tako on ubi onoga koga kralj Babilonije bijaše imenovao povjerenikom u zemlji.
Jeremija 41,3Isto tako, Jišmael pobi sve Judejce koji se nalaziše s njim - s Gedaliasom u Mispai -, kao i Kaldejce koji se nalaziše u Mispai, vojnike.
Jeremija 41,4Deset dana poslije ubojstva Gedaliasa - nitko ne budući upućen -,
Jeremija 41,5stigoše ljudi iz Sišema, Sila i Samarije, bijaše ih 80; obrijane brade; rastrgane odjeće, pokriveni urezima, oni nosiše milodare i *tamjane namijenjene Templu.
Jeremija 41,6Jišmael, sin Netanijev, iziđe iz Mispe njima u susret; sve hodajući, on ne prestajaše plakati; stigavši do njih, on im reče: ” Dođite vidjeti Gedaliasa, sina Ahikamova! “
Jeremija 41,7Kako oni stigoše u središte grada, Jišmael, sin Netanijev sasiječe ih i pobaca u žusternu - on i ljudi koji ga pratiše.
Jeremija 41,8Bijaše među njima deset ljudi koji rekoše Jišmaelu: ” Ne ubijaj nas: mi imamo skrivene hrane u prirodi: pšenice, ječma, ulja i meda. “ Jišmael odustade pobiti ih s njihovom braćom.
Jeremija 41,9žusterna u koju Jišmael pobaca sve lješeve ljudi koje bijaše sasjekao bijaše velika žusterna koju izgradi kralj Aza kad bijaše napadnut od Baeša iz izraela. Jišmael, sin Netanijavljev, ispuni ju svojim žrtvama.
Jeremija 41,10Tada Jišmael odvede kao zarobljenike sve preostalo pučanstvo Mispe: princeze i sve ljude koji još živješe u Mispi, one koje Nebuzaradan, zapovjednik osobne garde, bijaše povjerio skrbi Gedaliasovoj, sina Ahikamova, odvede ih zarobljene i ode se pridružiti Amonitima.
Jeremija 41,11Budući doznao koji su zločin počinili Jišmael, sin Netanijavljev, Johanan sin Kaerahov, i svi zapovjednici izdvojenih postrojbi koji bijahu s njim
Jeremija 41,12sakupiše svoje ljude i staviše se pohod protiv Jišmaela, sina Netanijeva. oni ga nađoše pokraj velike vode Gabaona .
Jeremija 41,13Kad svi ljudi koji bijahu s Jišmaelom vidješe Johanana, sina Kaerahova, i sve zapovjednike postrojbi koji ga pratiše, oni se obradovaše;
Jeremija 41,14svi ljudi koje Jišmael bijaše odveo zarobljene iz Mispae okrenuše se i vratiše k Johananu, sinu Kareahovu.
Jeremija 41,15što se tiče Jišmaela, Sina Netanijavljeva, on se spasi s osmoricom ljudi, pred približavanjem Johanana, sina Kaerahova, i nađe se kod Amonita.
Jeremija 41,16Tada Johanan, sin Kaerahov, kao i zapovjednici postrojbi koji ga pratiše uzeše na skrb sve ostalo pučanstvo - one koje Jišmael, sin Netanijavljev, bijaše zarobljene poveo iz Mispe, poslije ubojstva Gedaliasa, sina Ahikamov: ljude, vojnike, žene, djecu i dvorsko osoblje dovedeno iz Gabaona -;
Jeremija 41,17oni se staviše na put i zaustaviše se u taborištu Kimham1 u okolici Betlehema, spremni poći u Egipat,
Jeremija 41,18oni pobjegoše Kaldejcima koji su ih plašili jer Jišmael, sin Netanijavljev, bijaše ubio Gedaliasa, sina Ahikamova, povjerenika zemlje imenovanog po kralju Babilonije.
Jeremija 41,1A sedmoga mjeseca dođe Ismailo sin Netanije sina Elisamina, carskoga roda, i knezovi carevi, deset ljudi s njim, ka Godoliji sinu Ahikamovu u Mispu, i jedoše ondje u Mispi s njim.
Jeremija 41,2Potom usta Ismailo sin Netanijin i deset ljudi što bijahu s njim, i ubiše mačem Godoliju sina Ahikama sina Safanova; tako pogubiše onoga koga bješe postavio car Vavilonski nad zemljom.
Jeremija 41,3I sve Judejce koji bijahu s njim, s Godolijom, u Mispi, i Haldejce koji se zatekoše ondje, vojnike, pobi Ismailo.
Jeremija 41,4A sjutradan pošto ubi Godoliju, dok još niko ne dozna,
Jeremija 41,5Dođoše ljudi iz Sihema, iz Siloma i iz Samarije, osamdeset ljudi, obrijane brade i razdrtijeh haljina i isparani po tijelu, i imahu u rukama dar i kad, da prinesu u dom Gospodnji.
Jeremija 41,6Tada Ismailo sin Netanijin izide im na susret iz Mispe i iđaše plačući, i sretavši se s njima reče im: hodite ka Godoliji sinu Ahikamovu.
Jeremija 41,7A kad dođoše usred grada, pokla ih Ismailo sin Netanijin s ljudima koji bijahu s njim i baci ih u jamu.
Jeremija 41,8A među njima se nađe deset ljudi koji rekoše Ismailu: nemoj nas pogubiti, jer imamo sakriveno blago u polju, pšenice i ječma i ulja i meda. I ostavi ih, i ne pobi ih s braćom njihovom.
Jeremija 41,9A jama u koju pobaca Ismailo sva tjelesa ljudi koje pobi uz Godoliju bijaše ona koju načini car Asa bojeći se Vase cara Izrailjeva; i Ismailo sin Netanijin napuni je pobijenijeh ljudi.
Jeremija 41,10I zarobi Ismailo sav ostatak naroda što bijaše u Mispi, kćeri careve i sav narod što bješe ostao u Mispi, nad kojim bješe postavio Nevuzardan zapovjednik stražarski Godoliju sina Ahikamova; i zarobivši ih Ismailo sin Netanijin pođe da prijeđe k sinovima Amonovijem.
Jeremija 41,11Ali Joanan sin Karijin i sve vojvode što bijahu s njim čuše sve zlo što učini Ismailo sin Netanijin.
Jeremija 41,12Tada uzeše sve svoje ljude i pođoše da udare na Ismaila sina Netanijina, kojega nađoše kod velike vode u Gavaonu.
Jeremija 41,13I sav narod što bješe s Ismailom kad vidje Joanana sina Karijina i sve vojvode što bjehu s njim, obradova se,
Jeremija 41,14I sav narod što Ismailo zarobi iz Mispe obrnu se i otide k Joananu sinu Karijinu.
Jeremija 41,15A Ismailo sin Netanijin pobježe s osam ljudi od Joanana, i otide k sinovima Amonovijem.
Jeremija 41,16I tako Joanan sin Karijin i sve vojvode što bijahu s njim uzeše sav ostatak naroda što povratiše od Ismaila sina Netanijina, koji ubiv Godoliju sina Ahikamova bješe ih odveo iz Mispe, vojnike i žene i djecu i dvorane, i odvedoše ih iz Gavaona;
Jeremija 41,17I otišavši stadoše u gostionici Himamovoj kod Vitlejema, da bi otišli i prešli u Misir,
Jeremija 41,18Radi Haldejaca, jer ih se bojahu, što Ismailo sin Netanijin ubi Godoliju sina Ahikamova, kojega bješe postavio car Vavilonski nad zemljom.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje