Tražilica


Jeremija 43. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jeremija 43,1Kad je Jeremija bio iskazao svemu narodu sve riječi Gospoda, Boga njihova, što mu ih bio naložio Gospod, Bog njihov - sve gore navedene riječi -
Jeremija 43,2Tada Azarija, sin Hošajin, i Johanan sin Kareahov, i svi ostali neposlušni ljudi rekoše Jeremiji: "Ti govoriš laži, Gospod, Bog naš, nije te poslao s naputkom: 'Ne idite u Egipat, da se naselite ondje',
Jeremija 43,3Nego Baruh, sin Nerijin, podgovorio te je proti nama, da nas preda u ruke Kaldejcima, da nas pogube ili da nas odvedu u Babilon u progonstvo."
Jeremija 43,4Johanan, sin Kareahov, i svi zapovjednici četa i sav narod ne poslušaše naputka Gospodnjega, da ostanu u zemlji Judinoj.
Jeremija 43,5Nego Johanan, sin Kareahov, i svi zapovjednici četa uzeše sav ostatak Judin, koji se je bio vratio iz svih naroda, i kamo su bili razasuti, da ostanu u zemlji Judinoj,
Jeremija 43,6Ljude, žene i djecu, kćeri kraljeve i sve druge ljude, što ih je bio ostavio Nebuzaradan, zapovjednik tjelesne straže, i od Gedalije, sina Ahikamova, sina Šafanova, i proroka Jeremiju i Baruha, sina Nerijina.
Jeremija 43,7Oni otidoše u Egipat, a da ne poslušaše naputka Gospodnjega, i dođoše u Tafnis.
Jeremija 43,8U Tafnisu dođe riječ Gospodnja Jeremiji, govoreći:
Jeremija 43,9"Donesi velikoga kamenja i zakopaj ga pred Judejcima u tlo od opeke na ulazu kuće faraonove u Tafnisu
Jeremija 43,10I reci im: Ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraelov: 'Evo, ja ću učiniti da dođe moj sluga Nebukadnezar, kralj babilonski, i da stavi svoje prijestolje na ovo kamenje, što si ga zakopao. On će nad njim razapeti nebnicu svoju.
Jeremija 43,11On će doći i udarit će Egipat: "što je određeno za kugu, kugom, što je određeno za ropstvo, ropstvom, što je određeno za mač, mačem.
Jeremija 43,12On će staviti oganj na hramove bogova egipatskih i stan će njihov spaliti. On će očistiti Egipat, kao što pastir čisti haljinu svoju, i onda će ga ostaviti s mirom.
Jeremija 43,13Izlomit će kamene stupove hrama sunčanoga u Egiptu i popaliti hramove bogova egipatskih."
Jeremija 43,1 Kad je Jeremija svemu narodu kazao sve riječi Jahve, Boga njihova, sve one riječi radi kojih ga je Jahve, Bog njihov, k njima poslao,
Jeremija 43,2Azarja, sin Hošajin, i Johanan, sin Kareahov, i svi oni drski ljudi odgovoriše Jeremiji: "Laži nam govoriš. Nije te poslao Jahve da nam govoriš: `Ne idite u Egipat da se ondje nastanite`,
Jeremija 43,3nego Baruh, sin Nerijin, podgovori te da nas predaš u ruke Kaldejcima koji će nas pogubiti ili odvesti u sužanjstvo babilonsko!
Jeremija 43,4I Johanan, sin Kareahov, i svi zapovjednici i sav narod ne poslušaše glasa Jahvina da ostanu u zemlji judejskoj.
Jeremija 43,5Nego Johanan, sin Kareahov, i vojni zapovjednici povedoše sav ostatak Judin, one što se vratiše iz zemalja kamo bijahu izagnani, da se nastane u zemlji judejskoj:
Jeremija 43,6muževe, žene i djecu i sve kraljevske kćeri i sve ljude koje je Nebuzaradan, zapovjednik tjelesne straže, ostavio kod Gedalije, sina Šafanova sina Ahikama, pa i proroka Jeremiju, i Baruha, sina Nerijina,
Jeremija 43,7te se oni iseliše u Egipat, jer ne slušahu glasa Jahvina. I tako dođoše u Tafnis.
Jeremija 43,8U Tafnisu dođe riječ Jahvina Jeremiji:
Jeremija 43,9"Uzmi u ruke velikoga kamenja i ugradi ga, pred svim Judejcima, meljtom u pločnik što je pred ulazom u faraonov dvor.
Jeremija 43,10I reci im: Ovako govori Jahve nad Vojskama, kralj Izraelov: `Evo šaljem po slugu svojega Nabukodonozora, kralja babilonskoga. On će postaviti prijestolje na ovo kamenje što sam ga ugradio i nad njim će razapeti svoju nebnicu.
Jeremija 43,11Da, doći će i udarit će na zemlju egipatsku: Tko je za smrt, u smrt! Tko za izgnanstvo, u izgnanstvo! Tko za mač, pod mač!
Jeremija 43,12On će vatrom sažeći hramove bogova egipatskih, spalit će i izagnati bogove, očistit će zemlju egipatsku kao što pastir svoj plašt otrijebi od buha. I onda će, nesmetan, odavde otići.
Jeremija 43,13Porazbijat će spomenike hrama Sunca koji je u Heliopolu, a hramove bogova egipatskih ognjem će spaliti.`
Jeremija 43,1Kad Jeremija bi završio izgovarati pred svim pukom sve riječi koje GOSPOD njihov Bog njemu bijaše povjerio za njih, sve te riječi,
Jeremija 43,2Azaria, sin Hošajavljev, Johanan, sin Kareahov, i sva ta nerazborita gospoda uzeše riječ i rekoše Jeremiji: ”Lažno je to što ti govoriš. GOSPOD naš Bog nije te poslao nama reći: Ne idite se skloniti u Egipat!
Jeremija 43,3To je Baruh, sin Nerijavljev, koji te povukao u oporbu; on nas hoće izručiti vlasti Kaldejaca da nas oni usmrte, da nas izgnaju u Babiloniju. “
Jeremija 43,4Ni Johanan, sin Kareahov, ni zapovjednici postrojbi, niti itko drugi ne posluša glas GOSPODOV koji ih pozivaše ostati u zemlji Juda.
Jeremija 43,5Johanan, sin Kareahov, i svi zapovjednici postrojbi uzeše na skrb sve preživjele iz Jude, one koji bijahu vratili se boraviti u Judi, nakon što su bili raspršeni među susjednim poganima:
Jeremija 43,6ljude, žene, djecu, princeze - sve osobe koje Nebuzaradan, zapovjednik osobne straže, bijaše povjerio Gedaliasu, sinu Ahikamovu, sinu šafanovu - kao i proroka Jeremija i Baruha, sina Nerijavljeva;
Jeremija 43,7odbijajući slušati glas GOSPODOV, oni odoše u Egipat i odoše sve do Dafnea .
Jeremija 43,8Tada, riječ se GOSPODOVA uputi Jeremiji u Dafneu.
Jeremija 43,9” Uzmi velikog kamenja i, pred očima nekoliko Judejaca, zatrpaj ga u crjeparsku ilovaču koja se nalazi na ulazuu palaču *Faraona u Dafneu.
Jeremija 43,10Potom ćeš im ti reći: Ovako govori GOSPOD sve-mogući, Bog Izraelov: Ja ću poslati tražiti svojeg slugu Nabukodonozora, kralja Babilonije, postavit ću njegovo prijestolje iznad kamenja koje si ti zatrpao; on će nad njima rasprostrti svoj baldahin.
Jeremija 43,11On će doći i udarit će Egipat - Na smrt, tko je za smrt! U izgnanstvo, tko je za izgnanstvo! Pod mač, tko je za mač! -
Jeremija 43,12Ja ću zapaliti hramove egipćanske; on spali sve bogove, on ih odnese, on probiska Egipat kao što *pastir biska svoju odjeću, i ode živ i zdrav.
Jeremija 43,13On polomi obeliske Heliopolisa, u Egiptu, i popali hramove egipćanskih bogova. “
Jeremija 43,1A kad izgovori Jeremija svemu narodu sve riječi Gospoda Boga njihova, koje mu Gospod Bog njihov zapovjedi za njih, sve te riječi,
Jeremija 43,2Tada Azarija sin Osajin i Joanan sin Karijin i svi oni ljudi oholi rekoše Jeremiji govoreći: nije istina što govoriš; nije te poslao Gospod Bog naš da nam kažeš: ne idite u Misir da se ondje stanite.
Jeremija 43,3Nego Varuh sin Nirijin podgovara te na nas da nas preda u ruke Haldejcima da nas pogube ili da nas presele u Vavilon.
Jeremija 43,4I tako Joanan sin Karijin i sve vojvode i sav narod ne poslušaše glasa Gospodnjega da ostanu u zemlji Judinoj.
Jeremija 43,5Nego Joanan sin Karijin i sve vojvode uzeše sav ostatak Judin koji se bijaše vratio da živi u zemlji Judinoj iz svijeh naroda u koje bijahu razagnani,
Jeremija 43,6Ljude i žene i djecu i kćeri careve, i sve duše što bijaše ostavio Nevuzardan zapovjednik stražarski s Godolijom sinom Ahikama sina Safanova, i Jeremiju proroka i Varuha sina Nirijina,
Jeremija 43,7I otidoše u zemlju Misirsku, jer ne poslušaše glasa Gospodnjega; i dođoše do Tafnesa.
Jeremija 43,8I dođe riječ Gospodnja Jeremiji u Tafnesu govoreći:
Jeremija 43,9Uzmi u ruke velikoga kamenja, i pokrij ga kalom u peći za opeke što je na vratima doma Faraonova u Tafnesu da vide Judejci;
Jeremija 43,10I reci im: ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: evo, ja ću poslati i dovesti Navuhodonosora cara Vavilonskoga slugu svojega, i metnuću prijesto njegov na ovo kamenje koje sakrih, i razapeće carski šator svoj na njemu.
Jeremija 43,11Jer će doći i zatrti zemlju Misirsku; ko bude za smrt otići će na smrt, ko za ropstvo, u ropstvo, ko za mač, pod mač.
Jeremija 43,12I raspaliću oganj u kućama bogova Misirskih; i popaliće ih i odvešće ih u ropstvo, i ogrnuće se zemljom Misirskom kao što se pastir ogrće plaštem svojim, i otići će odande s mirom.
Jeremija 43,13I izlomiće stupove u domu sunčanom što je u zemlji Misirskoj, i kuće bogova Misirskih popaliće ognjem.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje