Tražilica


Jeremija 50. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jeremija 50,1Ovo je riječ, koju reče Gospod o Babilonu, zemlji Kaldejaca, preko proroka Jeremije:
Jeremija 50,2"Objavite među narodima i razglasite, visoko dignite zastavu i navijestite, ne tajite, iskažite: "Uzet je Babilon, posramljen je Bel, razmrskan je Marduk, slike su njegove posramljene, idoli su njegovi razrušeni!'
Jeremija 50,3Jer proti njemu ide narod sa sjevera. Zemlju će njegovu učiniti pustinjom. Nitko više neće stanovati u njoj, čovjek i životinja pobjegli su, i raspršili se."
Jeremija 50,4"U one dane i u ono vrijeme," govori Gospod, "dolaze djeca Izraelova i djeca Judina zajedno. Idu ovamo, neprestano plačući, i traže Gospoda, Boga svojega.
Jeremija 50,5Pitaju za put u Sion: "tamo je upravljen njihov pogled. Dolaze i stoje kod Gospoda. U vječnom zavjetu, što se ne zaboravlja nikada.
Jeremija 50,6Narod je moj bio stado izgubljeno. Pastiri su ga njegovi zaveli, vodili su ga okolo po gorama; išli su s brda na humove, i zaboravili su stan svoj.
Jeremija 50,7Tko ih je god našao, prožderao bi ih. Neprijatelji su njihovi govorili: 'Mi im stim ne činimo krivo', jer su sagriješili Gospodu, stanu pravde, nadi otaca svojih, Gospodu.
Jeremija 50,8Bježite iz područja Babilona, iz zemlje Kaldejca! Izađite! Budite kao ovnovi pred stadom, jer evo, ja ću podignuti i povesti proti Babilonu mnoštvo velikih naroda iz zemlje sjeverne.
Jeremija 50,9Oni će se postaviti proti njemu. Odatle će ga osvojiti. Strijele su im kao u valjana junaka, koji se ne vraća nikad bez uspjeha.
Jeremija 50,10Tako će Kaldejska postati plijenom, koji će je plijeniti, dobit će svi dosta," govori Gospod.
Jeremija 50,11"Jest, veselite se samo, jest, radujte se samo, vi lupeži moje baštinske zemlje! Jest, poskakujte kao telad na travi i ržite kao ždrijepci!
Jeremija 50,12Sasvim se osramoti mati vaša. Postiđena je, koja vas je rodila. Zaista, bit će posljednja među narodima: pustinja, suhovica pustara!
Jeremija 50,13Zbog gnjeva Gospodnjega neće se u njoj stanovati, sva će opustjeti. Tko prolazi pokraj Babilona, zgrozit će se i podsmijevat će se zbog svih uboja njegovih.
Jeremija 50,14Postavite se okolo proti Babilonu, vi strijelci svi koliki! Gađajte ga! Ne štedite strijela, jer je sagriješio Gospodu.
Jeremija 50,15Podignite proti njemu bojnu viku unaokolo: "Predao se je, kule njegove padaju, zidovi se njegovi ruše!" Jest, ovo je osveta Gospodnja! Osvetite mu se! Učinite mu, kako je sam činio!
Jeremija 50,16Istrijebite iz Babilona sijača i onoga, koji maše srpom o žetvi! Od mača pogubnoga neka se vrati svaki k svojemu narodu, neka bježi svaki u svoju postojbinu!
Jeremija 50,17Izrael je ovca potjerana, od lavova gonjena. Najprije ga kralj asirski jeo, onda mu Nebukadnezar, kralj babilonski, kosti izlomio.
Jeremija 50,18Zato ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraelov: "Zaista ja ću kazniti kalja babilonskoga i zemlju njegovu, kao što sam kaznio kralja asirskoga.
Jeremija 50,19Povratit ću Izraela k pašnjaku njegovu, neka pase na Karmelu i u Bašanu! Bit će sit na gorama Efraimovim i u Gileadu.
Jeremija 50,20U one dane i u ono vrijeme," govori Gospod, "tražit će krivnju Izraelovu: nema je više, grijehe Judine: ne nalaze se, jer ću oprostiti ostatku, što ga ostavim.
Jeremija 50,21Izađi proti zemlji Merataim, izađi proti njoj i proti stanovnicima Pekoda! Uništi ih i istrijebi" govori Gospod, "i učini točno, kako ti zapovjedim!"
Jeremija 50,22Čuj, rat je u zemlji i razor velik!
Jeremija 50,23Kako je razbijen, razmrskan malj cijeloga svijeta! Kako je Babilon postao strašilo među narodima!
Jeremija 50,24"Mećem ti zamke, Babilone, hvataš se u njih i ne osjećaš. Zatečen si i uhvaćen, jer si izazvao Gospoda u boj."
Jeremija 50,25Oružaru svoju otvori Gospod, izvadi svoje oružje gnjevno, jer posla ima za Svemogućega Gospoda nad vojskama u zemlji Kaldejaca.
Jeremija 50,26Pođite na nju s posljednjega kraja! Otvorite žitnice njezine, slažite je kao snopove, i zatrite je, neka više ne ostane od nje ni ostatak!
Jeremija 50,27Pokoljite sve junce njezine! Dolje s njima na zaklanje! Teško njima, dan je njihov došao, vrijeme pohođenja njihova!
Jeremija 50,28Čuj, umakli bjegunci iz zemlje babilonske, koji na Sionu Gospoda, Boga našega, javljaju osvetu, osvetu za hram njegov:
Jeremija 50,29Podignite mnoge proti Babilonu, sve strijelce! Utaborite se proti njemu, da ne uteče ni jedan! Isplatite mu djela njegova! Učinite s njim točno onako, kako je on sam činio, jer je bio drzovit prema Gospodu, prema Svecu Izraelovu.
Jeremija 50,30"Zato će mladići njegovi pasti po ulicama njegovim, svi će ratnici njegovi izginuti u onaj dan!" govori Gospod.
Jeremija 50,31"Zaista, ja ću na tebe, drska," govori svemogući Gospod nad vojskama. "Jest, dan je tvoj došao, vrijeme pohođenja tvojega!
Jeremija 50,32Ohola će se srušiti i pasti, i nitko je ne podiže. Stavit ću oganj na gradove njezine i spalit će sve oko nje."
Jeremija 50,33, Ovako veli Gospod nad vojskama: "Silu podnose djeca Izraelova i djeca Judina, svi, kojih odvedoše, drže ih čvrsto i neće da ih puste.
Jeremija 50,34Ali je jak izbavitelj njihov: 'Gospod nad vojskama' ime je njemu. On vodi sigurno stvar svoju, da donese mir zemlji, a nemir stanovnicima babilonskim."
Jeremija 50,35"Mač na Kaldejce," govori Gospod, "i na gradane babilonske, na knezove njegove i na mudrace njegove!
Jeremija 50,36Mač na varalice njegove: "poludjet će! Mač na junake njegove: klonut će!
Jeremija 50,37Mač na konje njegove i na kola njegova i na svu mješavinu naroda u sredini njegovoj: postat će kao žene! Mač na blago njegovo: zaplijenit će se!
Jeremija 50,38Mač na vode njegove: presušit će, jer je to zemlja idola. Zbog njihovih likova gadnih postat će luđaci.
Jeremija 50,39Zato će se ondje nastaniti lisice i čagalji, i nojevi će ondje stanovati. Dovijeka neće više biti nastanjen, kroz sve naraštaje neće biti naseljen.
Jeremija 50,40Kako je Bog razorio Sodomu Gomoru i susjedne gradove njihove," govori Gospod, "tako neće više nitko ondje stanovati, ni jedan čovjek neće ondje boraviti!"
Jeremija 50,41Evo, narod dolazi sa sjevera. Velik narod i kraljevi mnogi podižu se s krajeva zemlje.
Jeremija 50,42Luk i koplje nose, tvrdi su i bez milosrđa. Vika njihova buči kao more, na konjima jure ovamo, kao ratnik naoružani, proti tebi, kćeri I babilonska!
Jeremija 50,43Kralj babilonski čuo je vijest o njima: ruke njegove padaju mlitavo, tjeskoba ga obuzima, bolovi kao ženu, koja porađa,
Jeremija 50,44"Gle, kao što lav izlazi iz sjajne zemlje jordanske na one u zaštiti, tako ih iznenada gonim odatle. Koga sam izabrao, toga ću postaviti nad njima, jer tko je kao ja? Tko će izazvati mene, i koji će mi pastir odoljeti?"
Jeremija 50,45Zato čujte odluku Gospodnju, koju je prihvatio proti Babilonu, osnove njegove, što ih je smislio proti zemlji kaldejskoj! Zaista, odvući će ih, najmanje od ovaca! Zaista, zgrozit će se pred njima vlastita paša!
Jeremija 50,46Od glasa "Zauzet je Babilon zadrhtat će zemlja. Jauk će njihov prodrijeti u narode!
Jeremija 50,1 Riječ koju Jahve reče protiv Babilona, protiv zemlje kaldejske:
Jeremija 50,2"Objavite narodima! Razglasite, ne tajite, recite: Zauzet je Babilon! Bel je postiđen: Marduk razbijen! Posramljeni su kipovi njegovi, razmrskani njegovi likovi.
Jeremija 50,3Jer sa sjevera na nj se diže narod koji će mu zemlju prometnuti u pustinju; nitko više neće u njoj živjeti, i ljudi i stoka pobjeći će i otići.
Jeremija 50,4U one dane i u vrijeme ono - riječ je Jahvina - vratit će se sinovi Izraelovi, ići će plačuć` i tražeći Jahvu, Boga svojega.
Jeremija 50,5Pitat će za put na Sion, onamo će pogled upravljati: `Hodite, prionimo uz Jahvu Savezom vječnim, nezaboravnim!`
Jeremija 50,6K`o izgubljene ovce bijaše narod moj, pastiri ih zavedoše te zalutaše po brdima: moradoše s brda na brežuljke, zaboraviše gdje su im torovi.
Jeremija 50,7Tko ih nađe, proždire ih, neprijatelji njini zborahu: `Nismo mi krivi, jer zgriješiše Jahvi, pašnjaku pravde, Jahvi, nadi otaca svojih!`
Jeremija 50,8Bježite iz Babilona! Izađite iz zemlje kaldejske! Budite poput ovnova pred stadom.
Jeremija 50,9Jer evo ću dići i dovesti na Babilon mnoštvo velikih naroda; u zemlji sjevernoj svrstat će se protiv njega - odanle će biti osvojen. Strijele su im k`o u sretna junaka, prazne se ne vraćaju.
Jeremija 50,10Kaldeja će biti oplijenjena, do mile volje nju će pljačkati" - riječ je Jahvina.
Jeremija 50,11"Da! Radujte se samo i klikujte, vi pljačkaši moje baštine! Poskakujte k`o june na paši! Ržite kao ždrebad!
Jeremija 50,12Mati vaša teško se osramoti, postidi se roditeljka vaša. Evo, posljednja je među narodima: pustinja, zemlja prljuša.
Jeremija 50,13Zbog gnjeva Jahvina bit će bez življa, sva će opustjeti. Tko god prođe mimo Babilon, zgrozit će se i zviždat će nad njegovim ranama.
Jeremija 50,14Svrstajte se protiv Babilona, opkolite ga. Strijelci, strijeljajte na nj, ne žalite strelica - Jahvi je zgriješio.
Jeremija 50,15Sa svih strana nek` zaore poklici bojni. On se predaje! Stupovi mu padaju, bedemi se ruše: to Jahvina je osveta! Osvetite se Babilonu, vratite mu milo za drago!
Jeremija 50,16Istrijebite Babilonu i sijača i žeteoca što srpom zamahuje u dane žetvene! Pred mačem silničkim nek` svak` se vrati svome narodu, neka bježi zemlji svojoj.
Jeremija 50,17Izrael bijaše stado razagnano, lavovi ga raspršiše. Prvi ga kralj asirski proždrije, a onda mu Nabukodonozor, kralj babilonski, kosti polomi.
Jeremija 50,18Zato ovako govori Jahve nad Vojskama, Bog Izraelov: "Evo, kaznit ću kralja babilonskoga i zemlju njegovu, kao što kaznih kralja asirskoga.
Jeremija 50,19I vratit ću Izraela pašnjaku njegovu da pase po Karmelu, Bašanu, brdima efrajimskim i u Gileadu, da se sit najede.
Jeremija 50,20U one dane, u vrijeme ono - riječ je Jahvina - tražit će grijeh Izraelov, ali ga više neće biti; tražit će opačine judejske, ali ih neće naći. Jer oprostih svima koje sačuvah."

Jeremija 50,21"Na zemlju meratajimsku! Kreni na nju i na stanovnike Pekoda, zatri ih do temelja, uništi iza njih sve - riječ je Jahvina - izvrši sve kako ti zapovjedih!
Jeremija 50,22Ratna se vika čuje u zemlji, poraz strašan.
Jeremija 50,23O, kako li je skršen, razbijen malj cijele zemlje! Kako li Babilon posta strašilo narodima!
Jeremija 50,24Zamku ti metnuh, Babilone, ti se uhvati i ne vidje. Zatečen si i uhvaćen, jer se s Jahvom zarati!
Jeremija 50,25Jahve otvori svoju oružnicu, izvuče oružje gnjeva svojega, jer ima posla za Jahvu nad Vojskama u zemlji kaldejskoj.
Jeremija 50,26Udarite na nju sa svih strana, otvorite žitnice njene, slažite je kao snoplje, zatrite Babilon kletim uništenjem, da od njega ne ostane ništa.
Jeremija 50,27Pokoljite svu junad njegovu, u klaonicu neka siđu! Jao njima, došao je njihov dan, vrijeme kazne njihove!
Jeremija 50,28Čujder glasa onih što pobjegoše, što utekoše iz zemlje babilonske da jave na Sionu osvetu Jahve, Boga našega, osvetu Hrama njegova!
Jeremija 50,29Sazovite na Babilon strijelce, sve što zapinju lukove, opkolite ga sa svih strana: nitko da ne uteče! Platite mu po zasluzi, vratite mu milo za drago, jer bi se oholio na Jahvu, Sveca Izraelova.
Jeremija 50,30Zato će mu svi mladići popadati po trgovima i svi će mu ratnici u onaj dan izginuti - riječ je Jahvina.
Jeremija 50,31"Evo me na te, Oholice!" - riječ je Gospoda Jahve nad Vojskama - "došao je dan tvoj, vrijeme pohoda na te.
Jeremija 50,32Oholica će posrnuti, pasti, i nitko ga neće podići. Oganj ću podmetnuti gradovima njegovim i proždrijet će sve uokolo.
Jeremija 50,33Ovako govori Jahve nad Vojskama: "Potlačeni su sinovi Izraelovi, zajedno sa sinovima Judinim. Oni što ih zarobiše, drže ih čvrsto i neće da ih puste.
Jeremija 50,34Ali, moćan je njihov Otkupitelj, ime mu Jahve nad Vojskama. On će obraniti parnicu njihovu - zemlji mir donijeti i smesti pučanstvo Babilona.
Jeremija 50,35Mač na Kaldejce - riječ je Jahvina - na pučanstvo Babilona, na knezove i mudrace njegove!
Jeremija 50,36Mač na brbljavce njegove, neka polude! Mač na njegove ratnike, neka se prestrave!
Jeremija 50,37Mač na njegove konje i bojna kola i na svu gomilu posred njega: nek postanu kao žene! Mač na njihove riznice; nek ih opljačkaju!
Jeremija 50,38Mač na vode njihove, neka presahnu! Jer to je zemlja idola, zaludiše ih kipovi, strašila njihova.
Jeremija 50,39Zato će se ondje nastaniti risovi s čagljima, i nojevi će ondje obitavat. Dovijeka će ostat` mjesto bez življa, nitko ondje neće živjeti od koljena do koljena.
Jeremija 50,40Razorit će ga kao što Bog razori Sodomu i Gomoru i susjede njihove - riječ je Jahvina. Čovjek ondje neće stanovati, sin čovječji neće u njem` boraviti.
Jeremija 50,41Evo dolazi narod sa Sjevera, puk velik i mnogi kraljevi, i dižu se s krajeva zemlje.
Jeremija 50,42U ruci im luk i koplje, okrutni su, nemilosrdni. Graja im buči poput mora, jašu na konjima, kao jedan za boj spremni protiv tebe, kćeri babilonska.
Jeremija 50,43Kralj babilonski ču vijest o njima: i ruke mu klonuše, muka ga spopade, bolovi ga obuzeše kao porodilju.
Jeremija 50,44"Gle, kao lav on izlazi iz guštare jordanske na pašnjake vječno zelene. Al` ja ću ga učas otjerati i smjestiti ondje svog izabranika. Jer, tko je meni ravan? I tko će mene na račun pozvati? I koji će mi pastir odoljeti?
Jeremija 50,45Zato, čujte što je Jahve naumio da učini Babilonu, čujte što je nakanio protiv zemlje kaldejske: i najsitniju jagnjad on će odvući; i sam njihov pašnjak zgrozit će se nad njima.
Jeremija 50,46Na glas da je pao Babilon zemlja će se potresti: razlijegat će se vapaj među narodima.
Jeremija 50,1Riječ koju GOSPOD uputi Babilonu, u zemlji Kaldejaca, po posredovanju *proroka Jeremije. (Babilon)
Jeremija 50,2Obznanite među poganima, dajte da se čuje i upozorite na to, dajte da se dozna, ne skrivajte to; recite: Babilon je osvojen, Bel gubi svoje lice, Marduk se srušio . Njegovi su fetiši raskrinkani, njegovi idoli uništeni.
Jeremija 50,3Da, jedan narod sa sjevera maršira protiv njega, narod koji pretvara njegovu zemlju pustinjski prostor, gdje nitko ne dolazi stanovati: ljudi i zvijeri, sve je pobjeglo®ničeg više!
Jeremija 50,4Za to vrijeme, u taj čas isti - proročanstvo GOSPODOVO -, Izraeliti i Judejci dolaze zajedno. Idući i plačući, oni traže GOSPODA svojeg Boga.
Jeremija 50,5Oni se raspituju o cesti *Sionskoj, a njihova su lica u tom smjeru okrenuta. Oni dolaze i združuju se k Gospodu u jedan vječni *savez koji nikad neće zaboraviti.
Jeremija 50,6 Zabludjele ovčice, to bijaše postao narod moj; Njihovi pastiri bijahu ih zaveli, oni su ih uputili da lutaju po planinama. One iđahu s planina u gore, ne sjećajući se više kolijevke svoje.
Jeremija 50,7Svi koji ih pronalaziše žderaše ih; njihovi protivnici govorahu: ” Mi sebe ne okrivljujemo jer su one grješne spram GOSPODA. “ Područje pravde i ufanja njihovih otaca, to je GOSPOD !
Jeremija 50,8Bježite ižbabilona, iz zemlje Kaldejaca! Iziđite i budite kao jarci na čelu jednog stada.
Jeremija 50,9 Da, ja ću podići i baciti u napad na Babilon jedan savez velikih pogana iz sjevernih zemalja. Oni se stavljaju u red bojni protiv njega i on bit će izgubljen! Njihove strijele su kao jedan junak pobjednički koji se ne vraća praznih ruku.
Jeremija 50,10Kaldeja postaje jedan plijen, svi njeni pljačkaši njom se nasićuju - proročanstvo GOSPODOVO.
Jeremija 50,11Da, radujte se, da, budite u veselju, vi pljačkaši moje baštine ! Da, poskakujte poput junica u preriji, njištite kao pastusi!
Jeremija 50,12Vaša majka je pokrivena sramom, ona koja vas porodi stidi se! To je posljednji od pogana: pustinja, sasušena zemlja, pustara!
Jeremija 50,13 Pod učinkom gnjeva GOSPODOVOG, on nije više nastanjen, on u cijelosti postaje jedna pusta zemlja; svi koji prolaze pokraj Babilona preneraženi su: na pogled na takvo razaranje, oni ispuštaju krikove užasa .
Jeremija 50,14 Poredajte se u bojni red uokolo Babilona, svi vi koji napinjete luk. Odapinjite na njega, ne štedite strijela, jer on je grješan prema GOSPODU.
Jeremija 50,15 Kliknite jedan hura posvuda uokolo njega: on se predaje! Njegovi se potpornji ruše, njegovi su zidovi razrušeni. To je osveta GOSPODOVA. Osvetite mu se, učinite mu kao što on štu je činio!
Jeremija 50,16 Odstranite od Babilona svakog sijača i sve one koji zamahuju srpom u vrijeme žetve. Pred mačem neumoljivim, nek se svatko uputi prema narodu svom, nek svatko bježi prema svojoj zemlji.
Jeremija 50,17Izrael bijaše jedna usamljena ovčica, lavovi su ju proganjali. Prvi ju je asirijski kralj načeo. Potom Nabukodonozor, kralj Babilonije, on ju je dovršio sve do kosti .
Jeremija 50,18 Eh dobro! ovako govori GOSPOD sve-mogući, Bog Izraelov: Ja ću se razjariti protiv kralja Babilonije i njegove zemlje, kao što sam bjesnio protiv kralja Asirije .
Jeremija 50,19Ja ću vratiti Izrael prema njegovim pašnjacima i on će napasti Karmel i Bašan i njegov će tek biti nasićen na planinama Efraimovim i Galadovim .
Jeremija 50,20Za vrijeme tog vremena, u isti taj čas - proročanstvo GOSPODOVO -, tražite će izopačenost Izraelova, ali ona će biti već nestala, kao i grijesi Jude, i neće ih se naći više. Naime ja opraštam onima koje pustim preživjeti.
Jeremija 50,21 Baci jedan napad protiv zemlje Maratim! Baci jedan napad protiv nje i stanovnika Pekoda! Sasijeci i ponudi mi oni koji preostanu - proročanstvo GOSPODOVO - i postupa prema onom kako ti ja zapovijedam.
Jeremija 50,22Ratna buka u zemlji i veliki lom!
Jeremija 50,23Kako! malj cijele zemlje raskomadan je, polomljen! Kako! Babilonija je postala jedno pusto mjesto među poganima!
Jeremija 50,24Ja sam razapeo jednu zamku, evo te ulovljene, a da i ne znaš, Babilonijo, otkrivena, uhvaćena, jer si se zauzela protiv GOSPODA!
Jeremija 50,25 GOSPOD otvara svoju oružarnicu i otud izvlači oružja svojeg prijezira. Da, to je jedno djelo GOSPODA, sve-mogućeg, u zemlji Kaldejaca.
Jeremija 50,26Dođite k njoj škraja svijeta, otvorite njene žitnice. Stavite ju na gomilu i ponudite GOSPODU ! Nek ne ostane ništa!
Jeremija 50,27Sasijecite sve mlade bikove, nek ih se odvede na klaonicu! Koja nesreća po njih! Njihov je dan došao, čas kad im treba položiti račun.
Jeremija 50,28Jedan bruj: bjegunci i preživjeli iz zemlje Babilonije dolaze oglasiti u *Sionu osvetu GOSPODA našeg Boga, osvetu *neba.
Jeremija 50,29Pokrenite protiv Babilonije strijelce sve one koji napinju luk. Podignite tabor protiv nje posvuda ukolo, nek ne bude preživjelih! Naplatite joj za njeno ponašanje, učinite joj kao što je ona učinila: ona bijaše bestidna prema GOSPODU, prema *Svecu Izraelovom.
Jeremija 50,30 Da, isti taj dan, njeni mladi ratnici padaju po njenim trgovima, svi njeni bojovnici su ušutkani - proročanstvo GOSPODOVO -
Jeremija 50,31Sada mi, ”Besramnosti “ - proročanstvo Gospodina BOGA, sve-mogućeg! Tvoj dan je došao, čas da za tebe da položiš račun.
Jeremija 50,32” Besramnost“ posrće i pada, nikoga za podići ju. Ja palim jednu vatru u njenim gradovima, ona proždire njen okoliš.
Jeremija 50,33Ovako govori GOSPOD, svemogući: Oni su mučeni, Izraeliti i Judejci, bez razlike. Njihovi ih otmičari drže; odbijaju ih osloboditi.
Jeremija 50,34 Ali, branitelj je njihov silan, GOSPOD, sve-mogući, to je njegovo ime. On silovito brani njihovu parnicu da bi bratio zemlji njen mir i uzdrmao stanovnike Babilona.
Jeremija 50,35Mač, kroji među Kaldejcima - proročanstvo GOSPODOVO - i među stanovnicima Babilonije, među njenim ministrima i njenim mudracima!
Jeremija 50,36Mač, među vračeve, to su slaboumnici! Mač, među njene junake, oni
Jeremija 50,37Mač, među njene konje i njena kola, među sve mješance koje skriva, oni postaju ženskice! Mač, u njenu oružarnicu, ona je opljačkana!
Jeremija 50,38Mač, u njene vode, one presahnjuju! To je jedna zemlja kipova, čudovišna lica izluđuju ih.
Jeremija 50,39I evo kako demoni stanuju sa šakalima, nojevi se tu smještaju. Ona neće više nikada biti nastanjena, ona će ostati bezljudna sve do kraja doba.
Jeremija 50,40 Kao što bi kad Bog izazva propast Sodome, Gomore i susjednih mjesta - proročanstvo GOSPODOVO -, nitko tu više neće stanovati, ni jedan čovjek tu neće boraviti.
Jeremija 50,41 Jedan narod dolazi sa sjevera, jedan veliki narod i brojni kraljevi se pokreću škraja svijeta.
Jeremija 50,42 Oni uzimaju luk i sulicu, oni su surovi i bez milosti. Buka koju oni čine kao rika je morska, oni jašu konje; oni su poredani kao postrojbe bojne protiv tebe, ljepotice Babilonijska.
Jeremija 50,43 Kralj Babilonije doznaje novost: on je obeshrabren, zebnja ga steže, jedna bol kao ona u žene na porođaju.
Jeremija 50,44Kao kakav lav koji se uspinje iz prašume Jordana prema zabranima uvijek živim, tako, u tren oka, ja ću rastjerati njene stanovnike, ja požurujem protiv nje mlade bojovnike. Jer tko je kao ja? Tko bi me mogao pozvati na pravednost? Koji pastir bi mi se mogao oduprijeti?
Jeremija 50,45 čujte još naum koji je GOSPOD ustanovio glede Babilonije, namisli koje je uobličio spram zemlje Kaldejaca. Zasigurno mali će ih iz stada razvući; zasigurno opustošit će on njihovo područje zbog njih.
Jeremija 50,46 Pod učinkom zauzimanja Babilona zemlja će se tresti, jedan će jauk odzvanjati među poganima.
Jeremija 50,1Riječ koju reče Gospod za Vavilon i za zemlju Haldejsku preko Jeremije proroka.
Jeremija 50,2Javite narodima i razglasite, podignite zastavu, razglasite, ne tajite, recite: uze se Vavilon, posrami se Vil, razbi se Merodah; posramiše se idoli njegovi, razbiše se gadni bogovi njegovi.
Jeremija 50,3Jer se narod podiže na nj sa sjevera, koji će mu zemlju opustiti, da neće biti nikoga da živi u njoj; i ljudi i stoka pobjeći će i otići.
Jeremija 50,4U te dane i u to vrijeme, govori Gospod, doći će sinovi Izrailjevi i sinovi Judini zajedno, ići će plačući i tražiće Gospoda Boga svojega.
Jeremija 50,5Pitaće za put u Sion, i obrativši se onamo reći će: hodite, sjedinimo se s Gospodom zavjetom vječnijem, koji se ne zaboravlja.
Jeremija 50,6Narod je moj stado izgubljeno; pastiri njegovi zavedoše ga, te luta po gorama, ide s brda na humove, zaboravivši stan svoj.
Jeremija 50,7Ko ih nađe, proždiraše ih, i neprijatelji njihovi govoriše: ne ćemo biti krivi, jer zgriješiše Gospodu, stanu pravde, Gospodu, nadu otaca njihovijeh.
Jeremija 50,8Bježite iz Vavilona i izidite iz zemlje Haldejske i budite kao ovnovi pred stadom.
Jeremija 50,9Jer, evo, ja ću podignuti i dovešću na Vavilon zbor velikih naroda iz zemlje sjeverne, koji će se uvrstati da se biju s njim, i uzeće ga; strijele su im kao u dobra junaka, ne vraćaju se prazne.
Jeremija 50,10I zemlja će se Haldejska oplijeniti, svi koji će je plijeniti nasitiće se, govori Gospod.
Jeremija 50,11Jer se veseliste, jer se radovaste plijeneći moje našljedstvo; jer bješnjeste kao junica na travi i rzaste kao jaki konji.
Jeremija 50,12Mati se vaša osramoti vrlo, roditeljka vaša postidje se; evo biće pošljednja među narodima, pustinja, zemlja suha i pustoš.
Jeremija 50,13Od gnjeva Gospodnjega neće se u njoj živjeti, nego će sva opustjeti; ko god prođe mimo Vavilona, čudiće se i zviždaće radi svijeh rana njegovijeh.
Jeremija 50,14Postavite se oko Vavilona svi koji natežete luk, strijeljajte ga, ne žalite strijela; jer je sagriješio Gospodu.
Jeremija 50,15Vičite na nj unaokolo; pruža ruku; temelji mu padoše, zidovi su mu razvaljeni; jer je osveta Gospodnja; osvetite mu se; kako je činio, onako mu činite.
Jeremija 50,16Istrijebite iz Vavilona sijača i onoga koji maše srpom o žetvi; od mača nasilnikova neka se vrati svaki svome narodu, i svaki u svoju zemlju neka bježi.
Jeremija 50,17Izrailj je stado razagnano, lavovi ga rasplašiše; najprije ga jede car Asirski, a poslije mu kosti izlomi Navuhodonosor car Vavilonski.
Jeremija 50,18Zato ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izrailjev: evo, ja ću pohoditi cara Vavilonskoga i zemlju njegovu, kao što sam pohodio cara Asirskoga.
Jeremija 50,19I povratiću Izrailja u torove njegove, i pašće po Karmilu i Vasanu; i po gori Jefremovoj i Galadu sitiće se duša njegova.
Jeremija 50,20U one dane i u ono vrijeme, govori Gospod, tražiće se bezakonje Izrailjevo, ali ga neće biti; i grijesi Judini, ali se neće naći, jer ću oprostiti onima koje ostavim.
Jeremija 50,21Izidi na zemlju Meratajimsku i na stanovnike Fekodske; zatri i istrijebi iza njih, govori Gospod, i učini sve kako ti zapovijedim.
Jeremija 50,22Vika je ubojna u zemlji i polom velik.
Jeremija 50,23Kako se slomi i skrši malj cijele zemlje? kako Vavilon posta čudo među narodima?
Jeremija 50,24Ja ti metnuh zamku, Vavilone, i ti se uhvati ne doznavši, našao si se i uhvatio si se, jer si se zaratio s Gospodom.
Jeremija 50,25Gospod otvori riznicu svoju i izvadi oružje gnjeva svojega; jer je to djelo Gospoda Gospoda nad vojskama u zemlji Haldejskoj.
Jeremija 50,26Hodite na nju s kraja zemlje, otvorite žitnice njezine; gazite je kao stogove, i potrite je da ne ostane od nje ostatka.
Jeremija 50,27Pokoljite mačem sve teoce njezine, neka siđu na zaklanje; teško njima! jer dođe dan njihov, vrijeme pohođenja njihova.
Jeremija 50,28Čuje se glas onijeh koji bježe i koji utekoše iz zemlje Vavilonske da jave u Sionu osvetu Gospoda Boga našega, osvetu dvora njegova.
Jeremija 50,29Sazovite na Vavilon mnoštvo; svi koji natežete luk, stanite u oko prema njemu unaokolo da ne uteče nijedan, platite mu po djelima njegovijem; kako je činio, onako mu učinite, jer se je suprot Gospodu uznosio, suprot svecu Izrailjevu.
Jeremija 50,30Zato će mladići njegovi pasti po ulicama njegovijem, i svi će vojnici njegovi izginuti u onaj dan, govori Gospod.
Jeremija 50,31Evo mene na tebe, ponositi, govori Gospod Gospod nad vojskama, jer dođe dan tvoj, vrijeme da te pohodim.
Jeremija 50,32Ponositi će se spotaći i pasti, i neće biti nikoga da ga podigne; i raspaliću oganj u gradovima njegovijem, i spaliće svu okolinu njegovu.
Jeremija 50,33Ovako veli Gospod nad vojskama: sila se čini sinovima Izrailjevim i sinovima Judinijem; koji ih zarobiše, drže ih, neće da ih puste.
Jeremija 50,34Izbavitelj je njihov silan, ime mu je Gospod nad vojskama,on će doista braniti stvar njihovu da umiri zemlju i smete stanovnike Vavilonske.
Jeremija 50,35Mač na Haldejce, govori Gospod, i na stanovnike Vavilonske i na knezove njegove i na mudrace njegove.
Jeremija 50,36Mač na laže njegove, i poludjeće; mač na junake njegove, i prepašće se.
Jeremija 50,37Mač na konje njegove, i na kola njegova i na svu mješavinu što je usred njega, i postaće kao žene; mač na blago njegovo, i razgrabiće se.
Jeremija 50,38Suša na vode njegove, i usahnuće, jer je zemlja idolska, i oko lažnijeh bogova luduju.
Jeremija 50,39Zato će se ondje nastaniti divlje zvijeri i buljine, i sove će ondje stanovati; i neće se naseliti dovijeka i neće se u njoj živjeti nigda.
Jeremija 50,40Kao kad Gospod zatr Sodom i Gomor i susjedstvo njihovo, govori Gospod, neće se niko ondje naseliti, niti će se baviti u njoj sin čovječji.
Jeremija 50,41Evo, narod će doći sa sjevera, velik narod, i carevi silni podignuće se od krajeva zemaljskih.
Jeremija 50,42Luk i koplje nosiće, žestoki će biti, niti će žaliti; glas će im kao more bučati i jahaće na konjma, spremni kao junaci za boj, na tebe, kćeri Vavilonska.
Jeremija 50,43Car Vavilonski kad čuje glas o njima, klonuće mu ruke, tuga će ga spopasti i bolovi kao porodilju.
Jeremija 50,44Gle, kao lav izaći će podižući se više nego Jordan na stan silnoga; ali ću ga brzo otjerati iz te zemlje, i postaviću nad njom onoga ko je izabran; jer ko je kao ja? i ko će se preti sa mnom? i koji će mi pastir odoljeti?
Jeremija 50,45Zato čujte namjeru Gospodnju što je naumio za Vavilon, i misli njegove što je smislio za zemlju Haldejsku; zaista najmanji iz stada razvlačiće ih, zaista će opustiti stan s njima.
Jeremija 50,46Od praske kad se uzme Vavilon potrešće se zemlja, i vika će se čuti po narodima.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje