Tražilica


Jeremija 51. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jeremija 51,1Ovako veli Gospod: "Zaista, ja ću podignuti proti Babilonu i proti stanovnicima Kaldejske bijes upropastitelja.
Jeremija 51,2Poslat ću proti Babilonu vijače, da ga izviju i zemlju njegovu da oplijene, kad ga opsjednu unaokolo u dan propasti."
Jeremija 51,3Neka nitko ne nategne luk svoj neka se ne digne u oklopu svojemu! Ne štedite mladića njegovih! Istrijebite svu vojsku njegovu!
Jeremija 51,4Pobijeni leže u zemlji kaldejskoj, izbodeni na ulicama njezinim.
Jeremija 51,5Jer nije ostavio Izraela i Jude Bog njihov, Gospod nad vojskama, ako i jest zemlja njihova puna krivnje proti Svecu Izraelovu.
Jeremija 51,6Bježite iz područja babilonskoga! Svaki neka spasi život svoj, da ne izginete krivnjom svojom! Jer je vrijeme osvete za Gospoda. On vrši plaću na njemu.
Jeremija 51,7Babilon je bio zlatna časa u ruci Gospodnjoj. Svu je zemlju opojio, vina su njegova pili narodi; tako su poludjeli narodi.
Jeremija 51,8Najedanput pade Babilon i razbi se, jaučite za njim! Donesite balzama za njegovu bol; možda se dade iscijeliti!
Jeremija 51,9"Htjedosmo iscijeliti Babilon, ali se ne može iscijeliti. Ostavite ga, i idimo svaki u postojbinu svoju, jer do neba dopire sud njegov, doseže do oblaka.
Jeremija 51,10Gospod je iznio na svjetlo pravednu stvar našu. Dođite, pripovijedajmo na Sionu o djelu Gospoda, Boga svojega!"
Jeremija 51,11Oštrite strijele, punite tobolce! Gospod je nadražio bijes kralja medijskoga, jer je proti Babilonu osnova njegova naperena, da ga uništi. Jest, to je osveta Gospodnja, osveta za hram njegov!
Jeremija 51,12Razmahnite zastavom proti zidovima babilonskim! Pojačajte stražu, postavite stražare! Namjestite zasjede, jer kako je Gospod zasnovao, tako će i izvršiti, što je obećao za stanovnike babilonske.
Jeremija 51,13Ti, koji stanuješ na silnim vodama, bogat blagom, dođe kraj tvoj! Svršetak je lihvi tvojoj!
Jeremija 51,14Gospod nad vojskama zakleo se je samim sobom: "Ako sam te i napunio ljudima kao skakavcima ipak će se zapjevati nad tobom dobitna vika."
Jeremija 51,15On je stvorio zemlju snagom svojom, on je utemeljio nadzemaljski svijet mudrošću svojom, on je razastro nebo razumom svojim.
Jeremija 51,16Kad zaori glas njegov, zašušte vode na nebu. On vodi oblake s krajeva zemlje, baca munje s daždom, izvodi vihor iz odaja njegovih.
Jeremija 51,17Luđak je svaki, koji to ne shvaća. Stidjeti se mora svaki umjetnik od livenoga lika svojega, jer je prijevara liveni lik njegov; nema duha u njemu.
Jeremija 51,18Oni su tlapnje, stvari smiješne. U vrijeme kazne njihove kraj je njima.
Jeremija 51,19Ali kao ovi nije dio Jakovljev, nego je on stvoritelj svega, i Izrael je pleme, što je njegovo. Gospod nad vojskama ime je njegovo.
Jeremija 51,20"Ti si mi bio malj, oruđe bojno: tobom sam satro narode, tobom sam razorio kraljevstva.
Jeremija 51,21Tobom sam satro konja i jahača. Tobom sam satro kola i vozača.
Jeremija 51,22Tobom sam satro čovjeka i ženu. Tobom sam satro starca i dijete. Tobom sam satro momka i djevojku.
Jeremija 51,23Tobom sam satro pastira i stado. Tobom sam satro seljaka i spregu. Tobom sam satro namjesnike i upravitelje."
Jeremija 51,24"A sad ću na vaše oči platiti Babilonu i svim stanovnicima kaldejskim za svu zloću, što je učiniše Sionu." govori Gospod.
Jeremija 51,25"Čekaj, sad ću na te, goro pogibije", govori Gospod, "koja si opustošila svu zemlju! Pružit ću ruku svoju proti tebi i svalit ću te sa hridine i načinit ću od tebe goru ognja.
Jeremija 51,26Neće uzeti od tebe kamena za krunište ni kamena za temelj. Ne, bit ćeš pustoš vječna," govori Gospod.
Jeremija 51,27Zasadite zastavu u zemlju! Zatrubite u rog među narodima! Posvetite narode za boj proti Babilonu! Sazovite proti njemu kraljevstva Ararata, Menija i Aškenaza! Podignite proti njemu vođe, i dovedite konje, mnogo poput skakavaca!
Jeremija 51,28Posvetite proti njemu narode za boj, kralja medijskoga, namjesnike, sve upravitelje njegove i sve područje oblasti njegove!
Jeremija 51,29Tada će se potresti i zadrhtati zemlja; jer na Babilonu ispunjava se odluka Gospodnja, da učini područje babilonsko pustinjom, u kojoj nitko ne stanuje.
Jeremija 51,30Junaci Babilona odustaju od boja, ostaju i sjede u tvrđavama. Usahnula je junačka snaga njihova. Postali su žene. Opustošene su kuće njegove, polomljene prijevornice njegove.
Jeremija 51,31Teklić leti za teklićem, glasnik za glasnikom, da jave kralju babilonskom, da je grad njegov zauzet sa svih krajeva.
Jeremija 51,32Da su brodovi njegovi zaposjednuti bare njegove isušene, ratnici kleknuli.
Jeremija 51,33Jer ovako veli Gospod lad vojskama, Bog Izraelov: "Kći je babilonska kao gumno u vrijeme, kad se nabija. Još malo, pa je i za nju došlo vrijeme žetve."
Jeremija 51,34"Nebukadnezar, kralj babilonski, pojeo me je i satro, kao prazan sud bacio me je. Proždro me je, kao što zmaj napuni trbuh svoj, zatjerao me iz raja mojega.
Jeremija 51,35'Bijeda moja neka padne na Babilon!' veli građanstvo Siona. 'Krv moja neka dođe na stanovnike kaldejske!' veli Jerusalem"
Jeremija 51,36Zato ovako veli Gospod: "Evo, ja ću voditi parbu tvoju! Osvetit ću te, osušit ću more njegovo; izvor ću njegov osušiti.
Jeremija 51,37Babilon će postati gomila kamenja, stan čagaljima, pustoš, poruga i bez stanovnika.
Jeremija 51,38Svi će rikati kao lavovi, zavijati kao lavići.
Jeremija 51,39Kad ih upali pohlepa, ugotovit ću im gozbu i opojit ću ih, da stanu posrtati i upadnu u vječni san, iz kojega se više ne probudiše." govori Gospod.
Jeremija 51,40Svest ću ih na zaklanje kao janjce, kao ovnove i jarce."
Jeremija 51,41Ah, kako je zauzet Šišak i osvojen ures svega svijeta! Kako je Babilon postao užas među narodima!
Jeremija 51,42Ustalo je more na Babilon: utonu u silne valove njegove.
Jeremija 51,43radovi njegovi postaše pustoš: "zemlja suše i goleti, zemlja, u kojoj više ne stanuje čovjek, kroz koju više ne prolazi čovjek.
Jeremija 51,44Pohodit ću Bela u Babilonu i istrgat ću iz ralja njegovih, što je proždro, Narodi ne e više grnuti k njemu. I zidovi su babilonski pali.
Jeremija 51,45Izađi iz područja njegova, narode moj! Neka svaki spasi život svoj od žestokoga gnjeva Gospodnjega!
Jeremija 51,46Nemojte da klone srce vaše! Ne bojte se od glasa što će se čuti u zemlji, kad jedno godine dođe ovaj glas, druge godine onaj glas, i kad nasilje zavlada u zemlji, i jedan vladalac ustane na drugoga.
Jeremija 51,47"Zato zaista, dolazi vrijeme, kad ću pohoditi idole babilonske. Sva će se zemlja njegova posramiti. Svi će pobijeni njegovi pasti u njemu.
Jeremija 51,48Tada će nad Babilonom klicati od radosti nebo i zemlja i sve u njima, kada dođu na njega sa sjevera zatirači." govori Gospod.
Jeremija 51,49"I Babilon mora pasti za pobijene Izraelove, kao što su za Babilon pobijeni padali po cijelom svijetu."
Jeremija 51,50Idite, koji umakoste maču! Ne stojte, spominjite se u daljini Gospoda! Prema Jerusalemu neka se upravlja srce vaše!
Jeremija 51,51Stajali smo posramljeni, kad čusmo za porugu. Stid je pokrio lice naše, jer su tuđini došli u svete stanove Gospodnje.
Jeremija 51,52"Zato zaista, dolazi vrijeme," govori Gospod, kad ću pohoditi idole njegove. Po svoj zemlji njegovoj jecat će pobijeni.
Jeremija 51,53Da se Babilon sve do neba popne, da sagradi tvrđavu svoju na visini nepristupnoj, doći će ipak od mene na njega zatirači." govori Gospod.
Jeremija 51,54Čuj, odjekuje vika iz Babilona, velik razor iz zemlje kaldejske!
Jeremija 51,55Jer Gospod zatire Babilon, dokida tamo veliku vrevu. Valovi njegovi buče kao silne vode, vika se njegova razliježe.
Jeremija 51,56Zaista, zatirač dođe na Babilon. Junaci se njegovi zarobljavaju: lukovi se njegovi potiru, jer je Gospod Bog plaće, koji sigurno plaća.
Jeremija 51,57"Njegove knezove i mudrace, namjesnike, upravitelje i ratnike opojit ću, da padnu u vječni san, iz kojega se više ne probudiše," govori kralj; 'Gospod nad vojskama' ime je njegovo.
Jeremija 51,58Ovako veli Gospod nad vojskama: "Široki zidovi babilonski razorit će se do temelja, visoka vrata njegova ognjem će se spaliti. Ljudi će se truditi ni za što, narodi će se mučiti za oganj."
Jeremija 51,59Ovo je nalog, što ga dade prorok Jeremija Seraji, sinu Nerije, sina Mahsejina, kad je ovaj sa Zedekijom, kraljem Judinim, pošao u Babilon u četvrtoj godini kraljevanja njegova. Seraja je bio glavni stanoreda.
Jeremija 51,60Jeremija je bio napisao u jednu knjigu svu nesreću, što je imala sadi na Babilon, naime sve ove riječi, što su napisane proti Babilonu.
Jeremija 51,61Jeremija reče Seraji: "Kad dođeš u Babilon, gledaj, da objaviš sve ove riječi!
Jeremija 51,62Reći ćeš: 'Gospode, ti si se zaprijetio ovomu mjestu uništenjem, da se nitko više ne nastani u njemu, ni čovjek ni životinja, jer ima biti vječna pustinja.'
Jeremija 51,63Kad pročitaš ovu knjigu, priveži kamen na nju, baci je u Eufrat
Jeremija 51,64I reci: 'Tako će potonuti Babilon i neće se više podignuti zbog nesreće, što ću je pustiti na njega; on će iznemoći.'" Dovle su riječi Jeremijine.
Jeremija 51,1 Ovako govori Jahve: "Gle, ja podižem protiv Babilona i protiv pučanstva kaldejskog vjetar zatornički.
Jeremija 51,2Poslat ću na Babilon vijače da ga viju i prorešetaju zemlju njegovu. Kad ga sa svih strana opkole u kobni dan,
Jeremija 51,3nek` strijelac luka ne odlaže, nek` ne skida oklopa! Ne štedite mladića njihovih, svu mu vojsku kleto uništite!
Jeremija 51,4Pobijeni će padati po zemlji kaldejskoj, probodeni po ulicama njegovim.
Jeremija 51,5Ne, Izrael - Judeja - nije udovica Boga svojega, Jahve nad Vojskama, iako je zemlja njihova puna krivice protiv Sveca Izraelova.
Jeremija 51,6Bježite iz Babilona, nek` svak` spasi život svoj, da ne izginete s njegova bezakonja, jer ovo je vrijeme Jahvine odmazde, svakom plaća po zasluzi!
Jeremija 51,7Babilon bijaše pehar zlatni u ruci Jahvinoj, pehar koji opi svijet cijeli. Vinom tim se puci opiše, i zato se puci obezumiše.
Jeremija 51,8Iznenada pade Babilon, razmrskan: zakukajte nad njim! Potražite balzama rani njegovoj: možda će ozdravit`!
Jeremija 51,9Liječili smo Babilon, al` se ne izliječi. Pustimo ga, vratimo se svaki u svoj kraj! Jer do neba dopire njegova osuda i diže se pod oblake.
Jeremija 51,10Jahve je iznio pravdu našu! Hajde da Sionu objavimo djelo Jahve, Boga našega.
Jeremija 51,11Naoštrite strelice, napunite tobolce! Jahve potače duh kraljeva medijskih jer naumi zatrti Babilon, Jahvina je to osveta, osveta za Hram njegov.
Jeremija 51,12Razvijte stijeg, zidine babilonske! Pojačajte straže! Postavite stražare! Razmjestite zasjede! Jer Jahve što naumi to sad izvodi, kako je rekao protiv Babilona.
Jeremija 51,13O, ti što prebivaš na velikim vodama i bogat blagom svakojakim! Sad ti svršetak dođe, kraj tvojoj lakomosti.
Jeremija 51,14Životom svojim zakle se Jahve nad Vojskama: "Napunit ću te ljudstvom kao skakavcima, zaorit će protiv tebe vika bojna.
Jeremija 51,15On snagom svojom stvori zemlju, mudrošću svojom uspostavi krug zemaljski i umom svojim razape nebesa.
Jeremija 51,16Kad mu glas zaori, huče vode na nebesima, oblake diže s kraja zemlje: stvara kiši munje, vjetar izvodi iz skrovišta njegovih.
Jeremija 51,17Svakom čovjeku pamet stane, svaki se zlatar zastidi svoga kipa, jer svi su mu kipovi samo varka, nema u njima duha.
Jeremija 51,18Isprazni su oni, smiješne tvorevine, propast će u dan kazne.
Jeremija 51,19`Jakovljev dio` nije kao oni: jer on je sve stvorio, Izrael pleme je baštine njegove. Jahve nad Vojskama ime je njegovo.
Jeremija 51,20Ti si mi bio malj, oružje ratno. Pomlatih tobom narode, razmrskah tobom kraljevstva.
Jeremija 51,21Pomlatih tobom konja i konjanika, pomlatih tobom bojna kola i vozača.
Jeremija 51,22Pomlatih tobom čovjeka i ženu, pomlatih tobom starca i dijete. Pomlatih tobom mladića i djevojku, pomlatih tobom pastira i stado.
Jeremija 51,23Pomlatih tobom ratara i zapregu njegovu, pomlatih tobom namjesnike i upravljače.
Jeremija 51,24Ali na vaše oči sada plaća Babilonu i svim Kaldejcima za sve zlo koje učiniše Sionu - riječ je Jahvina.
Jeremija 51,25"Evo me na te, Goro zatornice - riječ je Jahvina - zatornice svega svijeta! Zamahnut ću rukom protiv tebe, svalit ću te s litice, pretvorit ću te u goru spaljenu.
Jeremija 51,26Iz tebe više neće klesati kamen ugaoni ni kamen temeljac, bit ćeš vječna pustinja" - riječ je Jahvina.
Jeremija 51,27Podignite stijeg u zemlji, zatrubite u rog među narodima! Pripremite na nj narode, sazovite na nj kraljevstva - Ararat, Mini, Aškenaz! Postavite protiv njega pozivnike, nek` nasrnu konji k`o dlakavi skakavci!
Jeremija 51,28Spremite na nj narode, kraljeve medijske, vojvode i namjesnike njihove i svu zemlju kojom vladaju.
Jeremija 51,29Zemlja će se tresti, drhtati, kad se stanu uspinjati k Babilonu svi naumi Jahvini da pretvori zemlju babilonsku u pustinju nenastanjenu.
Jeremija 51,30Nebojše babilonske odustaše od borbe, u utvrdama posjedaše, nesta sile njihove: postadoše kao žene. Spaljeni su domovi njihovi, polomljeni zasuni na vratima.
Jeremija 51,31Teklič tekliča prestiže, glasnik juri za glasnikom, da jave kralju babilonskom da mu je grad sa svih strana zauzet,
Jeremija 51,32prijelazi zaposjednuti, tvrđave ognjem popaljene, a ratnici prestrašeni.
Jeremija 51,33Jer ovako govori Jahve, Bog Izraelov: "Kći je babilonska kao gumno u vrijeme kad se po njem gazi; još malo, i doći će joj vrijeme žetve.
Jeremija 51,34Izjeo me, satro babilonski kralj, odgurnuo me kao prazan pladanj, k`o zmaj me on progutao, napunio trbušinu, iz mog me istjerao Edena.
Jeremija 51,35"Nasilje i patnje moje na Babilon!" govore stanovnici Siona. "Krv moja na Kaldejce!" govori Jeruzalem.
Jeremija 51,36Zato ovako govori Jahve: "Gle, ja ću braniti parnicu tvoju i krvavo te osvetiti. Sasušit ću more njegovo i presahnut ću izvore njegove.
Jeremija 51,37Babilon će biti hrpa ruševina, brlog čagljima, užas i ruglo, kraj nenastanjen.
Jeremija 51,38Svi zajedno riču k`o lavovi, zavijaju kao lavići.
Jeremija 51,39Kad se ugriju, priredit će im pijanku, napojiti ih da se provesele, da zaspe vječnim snom, da se više ne probude - riječ je Jahvina.
Jeremija 51,40Odvest ću ih k`o janjce na klanje, kao jarce i ovnove.
Jeremija 51,41"Kako li je zauzet, kako osvojen taj ponos zemlje sve? Kako li Babilon posta strašilo narodima?
Jeremija 51,42Uzdiglo se more protiv Babilona, prekrilo ga valovlje njegovo.
Jeremija 51,43Gradovi mu pustoš postali, zemlja suha, pustara: čovjek u njoj ne stanuje, niti njom prolazi sin čovječji.
Jeremija 51,44"Kaznit ću Bela babilonskog, iz ralja mu otet što je progutao. Neće više k njemu hrliti narodi, srušit će se babilonske zidine.
Jeremija 51,45Izađi iz njega, narode moj! Nek` svaki spasi život svoj od jarosnoga gnjeva Jahvina!
Jeremija 51,46Neka vam srce ne klone! Ne bojte se glasÄa što se zemljom šire, jedne godine ovakvi, druge onakvi, i što u zemlji vlada nasilje, te silnik za silnikom ustaje.
Jeremija 51,47Jer evo dolaze dani kada ću kazniti kipove babilonske, i sva će mu se zemlja postidjeti, i svi će mu pobijeni ležat` posred grada.
Jeremija 51,48Tada će nad Babilonom klicati nebo i zemlja i sve što je na njima, jer će sa sjevera navaliti na grad, zatornici njegovi - riječ je Jahvina!
Jeremija 51,49I Babilon mora pasti za pobijene Izraelce, kao što su za Babilon padali pobijeni po svem svijetu.
Jeremija 51,50Vi što umakoste maču, idite, ne ostajte ovdje. Spominjite se Jahve u zemlji dalekoj, i neka vam Jeruzalem bude na srcu:
Jeremija 51,51`Stidjeli smo se slušajuć` sramotu, rumenilo nam prekrilo lice kad ono tuđinci nahrupiše u Svetište Doma Jahvina.`
Jeremija 51,52Zato, evo, dolaze dani - riječ je Jahvina - kad ću kazniti kipove njegove i po svoj će mu zemlji stenjat` ranjenici.
Jeremija 51,53Da se Babilon popne do neba, da se utvrdi na visu nedostupnu, na moju će zapovijed na nj navalit` pustošnici" - riječ je Jahvina.
Jeremija 51,54Čujte vapaj iz Babilona, i strašan poraz iz zemlje kaldejske!
Jeremija 51,55Jer sam Jahve pustoši Babilon, on stišava strašnu buku njegovu: bučili su vali njegovi k`o vode velike, razlijegala se huka njihova.
Jeremija 51,56Jest, pustošnik dođe na Babilon, uhvaćeni su ratnici njegovi, lukovi im polomljeni. Zaista, Jahve je Bog osvetnik koji plaća po zasluzi!
Jeremija 51,57"Opojit ću mu knezove i mudrace, vojvode, namjesnike i ratnike: da zaspe vječnim snom pa se više ne probude" - govori Kralj, ime mu je Jahve nad Vojskama.
Jeremija 51,58Ovako govori Jahve nad Vojskama: "Široke zidine babilonske bit će do temelja razvaljene, a visoka trava njegova bit će ognjem spaljena. Narodi se zalud trudili, puci se za oganj mučili!
Jeremija 51,59Evo zapovijedi što je prorok Jeremija dade Seraji, sinu Mahsejina sina Nerije, kad je Seraja krenuo u Babilon sa Sidkijom, kraljem judejskim, četvrte godine njegova vladanja. Seraja bijaše veliki komornik.
Jeremija 51,60Jeremija je u jednu knjigu bio zapisao svu nesreću koja je morala doći na Babilon - sva ona proroštva napisana protiv Babilona.
Jeremija 51,61Jeremija reče Seraji: "Kad dođeš u Babilon, išti prigodu da obznaniš sve ove riječi.
Jeremija 51,62I reci: `Jahve, ti sam reče da ćeš zatrti ovo mjesto te u njemu ničega više neće biti, ni čovjeka ni živinčeta, nego će postati vječna pustinja.`
Jeremija 51,63Kad pročitaš ovu knjigu, zaveži je za kamen i baci uEufrat.
Jeremija 51,64I reci: `Ovako će potonuti Babilon i neće se više podići iz nesreće koju ću na nj svaliti.`" To su riječi Jeremijine.
Jeremija 51,1Ovako govori GOSPOD: Ja ću podići protiv Babilonije i protiv stanovnika "srca mojih protivnika " jedan vjetar uništavatelj.
Jeremija 51,2Ja šaljem protiv nje strance koji će ju prorešetati, koji će isprazniti njenu zemlju. Oni iskrsavaju protiv nje odasvud, u dan nevolje.
Jeremija 51,3 Ne poštedite ni lukonošca koji napinje luk svoj, ni onog koji se kočoperi u svom oklopu, ni njene mlade ratnike: ponudite mi svu njenu vojsku.
Jeremija 51,4Kaldejaca, probodeni na njenim ulicama,
Jeremija 51,5 jer njihova je zemlja puna uvreda glede *Sveca Izraelova, dok ni Izrael ni Juda nisu udove svojeg Boga, GOSPODA, svemogućeg.
Jeremija 51,6spašavaj se tko može! Inače vi ćete propasti kad ona bude plaćala za svoju nastranost. To je, za GOSPODA, čas osvete: On joj vraća dug svoj.
Jeremija 51,7 Jedan zlatan pehar u rukama GOSPODOVIM, to je Babilonija! Ona opija cijeli svijet. Pogani su pili njeno vino; ona ih njime izluđuje .
Jeremija 51,8pada i slama se. - žalite nad njom ; stavite melem na njene rane; možda ozdravit će ona!
Jeremija 51,9 - Mi smo pokušali iscijeliti Babi- loniju, ali ona je neizlječiva. - napustite ju, neka se svatko od vas vrati u svoju zemlju. Njen slučaj dodiruje nebo, on doseže oblake.
Jeremija 51,10GOSPOD je dao da se pojavi naš spas; dođite, prepričavajmo u *Sionu djelo GOSPODA našeg Boga.
Jeremija 51,11Naoštrite strijele, zgrabite štitove. GOSPOD budi duh kraljeva Medejaca . Da, protiv Babilonije on je stvorio ovaj naum: uništiti ju. To je osveta GOSPODOVA, osveta *neba.
Jeremija 51,12Uz zidine Babilona dignite barjak, pojačajte stražu. Postavite stražare, stavite ljude u zasjede. Da, da to što je GOSPOD izjavio o stanovnicima Babilona, on je to smislio i on to ostvaruje.
Jeremija 51,13 Ti koji boraviš pokraj obilnih voda, ti koji si bogat blagom, tvoj je kraj stigao, ti si dobio sve svoje dobitke.
Jeremija 51,14 GOSPOD, sve-mogući sobom samim priseže: ”Ja ću te ispuniti ljudima brojnim poputa skakavaca koji će ispuštati protiv tebe povike berača.“
Jeremija 51,15 Onaj tko stvori zemlju svojom snagom, koji uspostavi svijet svojom mudrošću i koji, svojim razborom, ras- prostrije nebesa,
Jeremija 51,16 pošto nagomila vode bujne u nebesima, koji uzdiže velike oblake s krajeva svijeta, koji otpoče kišu pomoću munja, koji pusti izići vjetrove iz njihovih odaja,
Jeremija 51,17 svaki čovjek ostaje glup, smeten, svaki livac se zastidje svojeg idola: njegovi su kipovi lažni, nema duha u njima;
Jeremija 51,18to su besmislenosti, predmeti neslanih šala, kad im bude trebali polagati račun oni će propasti.
Jeremija 51,19 Takav nije Dio-Jakovljev, On, to je stvoritelj svega; a Izrael je pleme njegove baštine, GOSPOD, sve-mogući, to je njegovo ime.
Jeremija 51,20 Ti bijaše za mene jedan bat, jedno ratno oružje. S tobom sam udarao narode. S tobom sam uništavao kraljevstva.
Jeremija 51,21S tobom sam udarao kola i njihove vozače. S tobom sam udarao kola i njihove vozače.
Jeremija 51,22S tobom sam udarao ljude i žene. S tobom sam udarao stare i mlade. S tobom sam udarao mla- diće i djevojke.
Jeremija 51,23S tobom sam udarao *pastire i njihova stada. S tobom sam udarao ratare i njihove zaprege. S tobom sam udarao povjerenike i upravitelje. 24 Pred vašim očima, ja ću naplatiti Babilonu i : svim stanovnicima Kaldeje sve grozote : koje su počinili glede *Siona - proročanstvo GOSPODOVO.
Jeremija 51,25A sad nas dvoje, Planino-koja- uništavaš - proročanstvo GOSPODOVO - ti koja uništavaš svu zemlju! Ja usmjeravam ruku protiv tebe, ja te survavam s visine stijena i pretvaram u planinu žeravja.
Jeremija 51,26Neće se više vaditi iz tebe ni ugaono kamenje ni kamenje utemeljenja. Ti ćeš postati jedno zauvijek opustjelo mjesto - proročanstvo GOSPODOVO.
Jeremija 51,27Dignite barjak na zemlji, zatrubite u rog među poganima. Pokrenite narode u sveti rat protiv nje, sazovite kraljevstva protiv nje; Ararat, Mini, Aškenaz . Zadužite časnike da novače protiv nje. Zaplijenite konje, zbijene kao oblak skakavaca.
Jeremija 51,28 Pokrenite narode u sveti rat protiv nje: kraljeve Medejaca, njihove upravitelje, sve njihove namjesnike, svo njihovo carstvo.
Jeremija 51,29 Zemlja podrhtava, počinje plesati kad naumi GOSPODOVI protiv Babilonije ostvaruju se: pretvoriti zemlju Babiloniju u opustjeli prostor, ispražnjen od svojih stanovnika!
Jeremija 51,30 Junaci babilonijski napuštaju boj, skriveni su u rupama; usahnula je njihova muževna snaga: oni su postali ženice! Spaljuju se nastambe, zasuni su polomljeni.
Jeremija 51,31Jedan teklić u trku sustiže drugog, jedan glasonoša sustiže drugog, za oglasiti kralju Babilonije da je njegov grad zauzet škraja na kraj;
Jeremija 51,32da su prijelazi zauzeti, ševari zapaljeni i vojnici u bijegu.
Jeremija 51,33Ovako govori GOSPOD sve-mogući, Bog Izraelov: Ljepotica Babilonija liči jednoj poljani u času kad ju se poravnava; još malo i žetva će stići na nju .
Jeremija 51,34 On me progutao, on me usisao, Nabukodonozor, kralj Babilonije, on me ostavio kao polizani pladanj. Kao jedno čudovište, on me progutao, on si je napunio trbuh mojom srži i on me odbacio.
Jeremija 51,35Nek padnu na Babiloniju moje moje muke i moje nevolje! - Pučanstvio *Siona može to reći. Nek padne moja krv na pučanstvo Kaldeje ! - Jeruzalem to može reći.
Jeremija 51,36Eh dobro! ovako govori GOSPOD: Ja ću uzeti u ruku tvoju parnicu i zauzeti se za tvoju osvetu. Ja ću sasušiti njeno more i usahnuti njen izvor .
Jeremija 51,37Babilon će postati jedna hrpa kamenja, jedna jazbina šakala, jedno pusto mjesto koje izaziva krikove užasa; on će biti napušten od svojih stanovnika.
Jeremija 51,38Dok zajedno oni riču kao mladi lavovi, grme kao lavići
Jeremija 51,39i dok se razjaruju, ja pripremam njihovu gozbu: ja ću ih opiti do besvjesti, oni će zaspati jednim snom bez svršetka, oni se više neće probuditi - proročanstvo GOSPODOVO.
Jeremija 51,40Ja ih odvodim na klaonicu kao ovnove, kao ovce s jarcima.
Jeremija 51,41Kako! Šešak je zauzet, osvojen je sjaj cijele zemlje! Kako! Babilon je postao jedno pusto mjesto, među poganima.
Jeremija 51,42More preplavljuje Babilon koji je potonuo pod njegovim bučnim valovima..
Jeremija 51,43Njegovi gradovi postaju opustjela mjesta, jedna zemlja suše i pustara, jedna zemlja gdje više nitko ne stanuje, gdje ni jedan čovjek ne prolazi.
Jeremija 51,44Ja bjesnim protiv Bela, u Babiloniji, ja mu otimam iz usta ona što je proždire. Pogani mu više ne prilaze; čak i bedem Babilonije pada.
Jeremija 51,45Vi koji ste moj narod, iziđite iz njega, spašavaj se tko može pred žestokim gnjevom GOSPODOVIM.
Jeremija 51,46Za izbjeći da vaša smjelost ne oslabi i da vi ne budete prestrašeni glasinama koja kolaju zemljom - jedne godine takv i jedan silnik smjenjuje drugog -, zaista neće biti zbog tog ponosna, i u njoj svi smrtno ranjeni past će.
Jeremija 51,48Tada će nebo i zemlja i sve što je u njima Naime, to sa sjevera dolaze na njega uništavatelji - proročanstvo GOSPODOVO.
Jeremija 51,49žrtve cijele zemlje pale su za Babilon; u svoje vrijeme mora pasti Babilon za žrtve Izraelove.
Jeremija 51,50Vi, preživjeli od mača, na put! : ne zaustavljajte se. : misao o Jeruzalemu dođe u duh.
Jeremija 51,51Mi nismo ponosni čuti sebe vrijeđati, : sram nam prekriva lice:
Jeremija 51,52 stranci mogu prodrijeti u *svetu Kuću GOSPODOVU . u svoj njegovoj zemlji, smrtno ranjeni cviljet će.
Jeremija 51,53čak i da se Babilon uzvisi do nebesa nedostupnom : čineći svoju utvrdu u visokim s : na moju zapovijed - proročanstvo GOSPODOVO.
Jeremija 51,54Iz Babilona pozivi u pomoć: veliki užas u zemlji Kaldeji !
Jeremija 51,55To je GOSPOD koji uništava Babilon, : ušutkavajući u njoj velike jauke njene; : čak i kad bi njihove jadikovke : bile kao hučanje velikih voda, oni bi bili ušutkani.
Jeremija 51,56Da, on dolazi protiv nje, uništavatelj : - protiv Babilonije -: njeni junaci su zarobljeni, njihov luk slomljen. GOSPOD je jedan Bog protuudarca, on zna naplatiti.
Jeremija 51,57Ja opijam njene ministre i njene mudrace, : njene upravitelje, njene namjesnike i njene junake. Oni padaju u san bez svršeka, : oni se više ne bude - proročanstvo Kralja : koji ima za ime: GOSPOD, svemogući.
Jeremija 51,58Ovako govori GOSPOD, sve-mo- gući: široki bedem Babilona potpuno je razrušen i njegova visoka vrata uništena su vatrom. Pogani se muče uzalud, pogani se muče za vatru!
Jeremija 51,59Evo zapovijedi koju *prorok Jeremija dade Serajau, : sinu Nerijavljevu, sinu Mahzejiavljevu, : kad ovaj bi u Jeruzalemu sa Sedecijasom, kraljem Jude, : četvrte godine njegove vladavine . : Seraja bijaše zapovjednik ukonačivanja.
Jeremija 51,60Jeremija bijaše označio u jednu jedinu knjigu : sve nesreće koje će se dogoditi Babiloniji: : sve ove prethodne riječi, koje bijahu napisane : i kad vidiš i pročitaš sve ove riječi,
Jeremija 51,62ti ćeš reći: GOSPODE, Ti si taj koji je : ne ostavljajući živih u njemu, ni ljudi ni zvijeri, : da će postati pustoš zauvijek!
Jeremija 51,63Kad budeš završio : čitanje svoje ove knjige, prikačit ćeš na nju : jedan kamen i bacit ćeš ju u Eufrat,
Jeremija 51,64i reći ćeš: To je ovako kako će : zbog nevolja koje sam ja doveo na nju.“ : One se muče: sve dovde riječi Jeremijine . :
Jeremija 51,1Ovako govori Gospod: evo, ja ću podignuti na Vavilon i na one koji žive usred onijeh koji ustaju na me vjetar koji mori.
Jeremija 51,2Poslaću na Vavilon vijače koji će ga razvijati i zemlju njegovu isprazniti, jer će ga opkoliti sa svijeh strana u dan nevolje njegove.
Jeremija 51,3Strijelac neka nateže luk na strijelca i na onoga koji se ponosi svojim oklopom; i ne žalite mladića njegovijeh, potrite mu svu vojsku,
Jeremija 51,4Neka padnu pobijeni u zemlji Haldejskoj i izbodeni na ulicama njegovijem.
Jeremija 51,5Jer nije ostavio Izrailja i Jude Bog njihov, Gospod nad vojskama, ako i jest zemlja njihova puna krivice svecu Izrailjevu.
Jeremija 51,6Bježite iz Vavilona i izbavite svaki dušu svoju da se ne istrijebite u bezakonju njegovu, jer je vrijeme osvete Gospodnje, plaća mu što je zaslužio.
Jeremija 51,7Vavilon bijaše zlatna čaša u ruci Gospodnjoj, kojom opoji svu zemlju; vina njegova piše narodi, zato poludješe narodi.
Jeremija 51,8Ujedanput pade Vavilon i razbi se; ridajte za njim; donesite balsama za rane njegove, ne bi li se iscijelio.
Jeremija 51,9Liječismo Vavilon, ali se ne iscijeli; ostavite ga, i da idemo svaki u svoju zemlju; jer do neba dopire sud njegov i diže se do oblaka.
Jeremija 51,10Gospod je iznio pravdu našu; hodite, da pripovijedamo na Sionu djelo Gospoda Boga svojega.
Jeremija 51,11Čistite strijele, uzmite štitove; Gospod podiže duh careva Midskih, jer je Vavilonu namislio da ga zatre; jer je osveta Gospodnja, osveta crkve njegove.
Jeremija 51,12Na zidovima Vavilonskim podignite zastavu, utvrdite stražu, postavite stražare, namjestite zasjede; jer je Gospod namislio, i učiniće što je rekao za stanovnike Vavilonske.
Jeremija 51,13O ti, što stanuješ kraj vode velike i imaš mnogo blaga! dođe kraj tvoj i svršetak lakomstvu tvojemu.
Jeremija 51,14Gospod nad vojskama zakle se sobom: napuniću te ljudima kao skakavcima, i oni će ti pjevati pjesmu.
Jeremija 51,15On je stvorio zemlju silom svojom, utvrdio vasiljenu mudrošću svojom, i razumom svojim razapeo nebesa.
Jeremija 51,16Kad pusti glas svoj, buče vode na nebesima, podiže paru s krajeva zemaljskih, i pušta munje s daždem, i izvodi vjetar iz staja njegovijeh.
Jeremija 51,17Svaki čovjek posta bezuman od znanja, svaki se zlatar osramoti likom rezanijem; jer su laž likovi njegovi liveni i nema duha u njima.
Jeremija 51,18Taština su, djelo prijevarno; kad ih pohodim poginuće.
Jeremija 51,19Nije taki dio Jakovljev; jer je on tvorac svemu i on je dio našljedstva njegova; ime mu je Gospod nad vojskama.
Jeremija 51,20Ti si mi bio malj, oružje ubojno, i tobom satrh narode i tobom rasuh carstva.
Jeremija 51,21I tobom satrh konja i jahača njegova; i tobom satrh kola i koji sjeđahu na njima.
Jeremija 51,22I tobom satrh čovjeka i ženu, i satrh tobom starca i dijete, i satrh tobom momka i djevojku.
Jeremija 51,23I tobom satrh pastira i stado njegovo, i tobom satrh orača i volove njegove ujarmljene, i satrh tobom knezove i vlastelje.
Jeremija 51,24I platiću Vavilonu i svijem stanovnicima Haldejskim za sve zlo koje učiniše Sionu, na vaše oči, govori Gospod.
Jeremija 51,25Evo mene na tebe, goro, koja satireš, govori Gospod, koja zatireš svu zemlju, i zamahnuću rukom svojom na te i svaliću te sa stijena, i načiniću od tebe goru izgorjelu.
Jeremija 51,26I neće uzeti od tebe kamena za ugao ni kamena za temelj, jer ćeš biti pustoš vječna, govori Gospod.
Jeremija 51,27Podignite zastavu u zemlji, zatrubite u trube među narodima, pripravite narode na nj, sazovite na nj carstvo Araratsko, Minijsko i Ashanansko; postavite vojvodu suprot njemu, dovedite konje kao skakavce bodljikaste.
Jeremija 51,28Pripravite narode suprot njemu, careve Midske i vojvode njihove i sve vlastele njihove i svu zemlju države njihove.
Jeremija 51,29I zemlja će se zatresti i uzmučiti, jer će se misao Gospodnja izvršiti na Vavilonu da obrati zemlju Vavilonsku u pustinju da niko ne živi u njoj.
Jeremija 51,30Prestaše vojevati junaci Vavilonski, stoje u gradu, nesta sile njihove, postaše kao žene, izgorješe stanovi njihovi, prijevornice njihove polomiše se.
Jeremija 51,31Glasnik će sretati glasnika, i poslanik će sretati poslanika da jave caru Vavilonskom da mu je uzet grad sa svijeh krajeva,
Jeremija 51,32I da se brodovi uzeše i jezera izgorješe ognjem i vojnici se prepali.
Jeremija 51,33Jer ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: kći je Vavilonska kao gumno; vrijeme je da se nabije, još malo, pa će doći vrijeme da se požnje.
Jeremija 51,34Izjede me i potr me Navuhodonosor car Vavilonski, načini od mene nepotreban sud, proždrije me kao zmaj, napuni trbuh svoj milinama mojim, i otjera me.
Jeremija 51,35Nepravda koja se čini meni i mojemu tijelu neka dođe na Vavilon, reći će stanovnica Sionska, i krv moja na stanovnike Haldejske, govoriće Jerusalim.
Jeremija 51,36Zato ovako veli Gospod: evo, ja ću raspraviti parbu tvoju i osvetiću te; i osušiću more njegovo, i izvore ću njegove osušiti.
Jeremija 51,37I Vavilon će postati gomila, stan zmajevski, čudo i potsmijeh, da niko neće živjeti u njemu.
Jeremija 51,38Rikaće svi kao lavovi i viti kao lavići.
Jeremija 51,39Kad se ugriju, iznijeću im da piju, i opojiću ih da se razvesele i zaspe vječnijem snom, da se ne probude, govori Gospod.
Jeremija 51,40Svešću ih na zaklanje kao jaganjce, kao ovnove s jarcima.
Jeremija 51,41Kako se pridobi Sisah i uze se hvala sve zemlje? kako Vavilon posta čudo među narodima?
Jeremija 51,42More usta na Vavilon, pokri ga mnoštvo vala njegovijeh.
Jeremija 51,43Gradovi njegovi postaše pustoš, zemlja sasušena i pusta, zemlja gdje niko ne živi, niti prolazi kroz nju sin čovječji.
Jeremija 51,44I pohodiću Vila u Vavilonu i izvući ću iz usta njegovijeh što je proždro, i neće se više stjecati k njemu narodi, i zid će Vavilonski pasti.
Jeremija 51,45Izidi iz njega, narode moj, i izbavite svaki svoju dušu od žestokoga gnjeva Gospodnjega.
Jeremija 51,46Nemojte da odmekne srce vaše i da se uplašite od glasa koji će se čuti u zemlji; a doći će glas jedne godine, a poslije njega drugi glas druge godine, i nasilje će biti u zemlji, i gospodar će ustati na gospodara.
Jeremija 51,47Zato evo idu dani kad ću pohoditi rezane likove Vavilonske, i sva će se zemlja njegova posramiti, i svi će pobijeni njegovi pasti usred njega.
Jeremija 51,48Nebo i zemlja i sve što je u njima pjevaće nad Vavilonom, jer će doći na nj sa sjevera zatirač, govori Gospod.
Jeremija 51,49I kao što je Vavilon učinio da padnu pobijeni Izrailjevi, tako će pasti u Vavilonu pobijeni sve zemlje.
Jeremija 51,50Koji utekoste od mača, idite, ne stojte; pominjite Gospoda izdaleka, i Jerusalim neka vam je u srcu.
Jeremija 51,51Posramismo se, što čusmo rug, stid popade lice naše, što tuđini uđoše u svetinju doma Gospodnjega.
Jeremija 51,52Zato, gle, idu dani, govori Gospod, kad ću pohoditi rezane likove njegove, i po svoj zemlji njegovoj ječaće ranjenici.
Jeremija 51,53Da se Vavilon i na nebo popne, i na visini da utvrdi silu svoju, doći će od mene na nj zatirači, govori Gospod.
Jeremija 51,54Čuje se velika vika iz Vavilona, i velik polom iz zemlje Haldejske.
Jeremija 51,55Jer Gospod zatire Vavilon, i ukida u njemu veliku vrevu; i vali će njihovi bučati kao velika voda, vika će se njihova razlijegati.
Jeremija 51,56Jer dođe na nj, na Vavilon, zatirač, junaci se njegovi zarobiše, lukovi se njihovi potrše; jer je Gospod Bog koji plaća, doista će platiti.
Jeremija 51,57Opojiću knezove njegove i mudrace njegove, vojvode njegove i vlastelje njegove i junake njegove, da će zaspati vječnijem snom i neće se probuditi, govori car kojemu je ime Gospod nad vojskama.
Jeremija 51,58Ovako veli Gospod nad vojskama: široki zidovi Vavilonski sa svijem će se raskopati, i visoka vrata njegova ognjem će se spaliti, te će ljudi biti uzalud radili, i narodi se trudili za oganj.
Jeremija 51,59Riječ što zapovijedi prorok Jeremija Seraji sinu Nirije sina Masijina, kad pođe od Sedekije cara Judina u Vavilon četvrte godine carovanja njegova; a Seraja bješe glavni posteljnik.
Jeremija 51,60A Jeremija napisa u jednu knjigu sve zlo koje šćaše doći na Vavilon, sve ove riječi što su napisane za Vavilon.
Jeremija 51,61I reče Jeremija Seraji: kad dođeš u Vavilon, tada gledaj i pročitaj sve ove riječi;
Jeremija 51,62I reci: Gospode, ti si govorio za ovo mjesto da ćeš ga zatrti da niko ne živi u njemu, ni čovjek ni živinče, nego da je pustoš dovijeka.
Jeremija 51,63A kad pročitaš ovu knjigu, veži kamen za nju, i baci je u Efrat.
Jeremija 51,64I reci: tako će potonuti Vavilon i neće se podignuti oda zla koje ću pustiti na nj, i oni će iznemoći. Dovde su riječi Jeremijine.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje