Tražilica


Jošua 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jošua 1,1Poslije smrti Mojsija, sluge Gospodnjega, reče Gospod Jošui, sinu Nunovu, slugi Mojsijevu:
Jošua 1,2"Sluga moj Mojsije mrtav je. Zato sad ustani, pođi tamo preko Jordana, ti i sav taj narod, u zemlju, koju dajem njima, sinovima Izraelovim.
Jošua 1,3Svako mjesto, na koje stupi vaša noga, dajem vam, kao što obećah Mojsiju.
Jošua 1,4Od pustinje i tamo od Libanona do rijeke velike, Eufrata, sva zemlja Hiteja, do velikoga mora na zapadu, bit će područje vaše.
Jošua 1,5Nitko se neće moći održati pred tobom svega života tvojega. Kao što sam bio s Mojsijem, tako ću biti i s tobom. Neću ti uskratiti pomoć svoju i neću te ostaviti.
Jošua 1,6Budi srčan i jak, jer ti ćeš tome narodu dati u baštinu zemlju, za koju sam se zakleo ocima njihovim da ću im je dati.
Jošua 1,7Samo budi srčan i čvrsto odlučan, da brižno držiš sav zakon, što ti ga je dao sluga moj Mojsije! Ne odstupaj od njega ni nadesno ni nalijevo, da uspiješ u svemu, što preduzmeš!
Jošua 1,8Imaj uvijek ovu knjigu zakona u svojim ustima i razmišljaj o njoj dan i noć, da brižno držiš sve, što je u njoj napisano; jer tada ćeš imati sreću i uspjeh u svim preduzećima svojim.
Jošua 1,9Zapovijedam ti dakle: Budi srčan i odlučan! Ne boj se i ne plaši se, jer Gospod, Bog tvoj, s tobom je u svemu, Što preduzmeš."
Jošua 1,10Tada zapovjedi Jošua upraviteljima naroda:
Jošua 1,11"Prođite kroz tabor i dajte narodu ovu zapovijed: Spremite sebi brašnjenice; jer do tri dana poći ćete tamo preko Jordana i počet ćete osvajati zemlju, koju vam Gospod, Bog vaš, daje u baštinu!"
Jošua 1,12A Rubenovcima, Gadovcima i polovini plemena Manasehova reče Jošua:
Jošua 1,13"Spomenite se naloga, što vam ga dade Mojsije, sluga Gospodnji, kad reče: "Gospod, Bog vaš, dovest će vas k cilju i dati vam tu zemlju.
Jošua 1,14Žene vaše, djeca vaša i stada vaša neka ostanu u zemlji, koju vam odredi Mojsije na istočnoj strani Jordana. A vi, i to svi za rat sposobni ljudi, morate naoružani prijeći na čelu braće svoje i pomoći im,
Jošua 1,15Dok ne dovede k cilju Gospod i braću vašu kao vas, i ne uzmu i oni u posjed zemlju, koju im daje Gospod, Bog vaš. Tada ćete se vi vratiti u svoju vlastitu zemlju, koju vam je odredio Mojsije, sluga Gospodnji, u istočnoj jordanskoj pokrajini, pa ćete je posjedovati."
Jošua 1,16Tada oni odgovoriše Jošui: "Sve, što nam zapovjediš, činit ćemo, i kamo nas god pošlješ, ići ćemo.
Jošua 1,17Upravo onako, kako smo slušali Mojsija, slušat ćemo i tebe. Samo neka Gospod, Bog tvoj, bude s tobom, kao što je bio s Mojsijem!
Jošua 1,18Svaki, koji se protivi zapovijedima tvojim i ne sluša naputke tvoje, što nam ih daješ, neka se kazni smrću! Samo budi srčan i odlučan!"
Jošua 1,1 Poslije smrti Mojsija, sluge Jahvina, reče Jahve Jošui, sinu Nunovu, pomoćniku Mojsijevu:
Jošua 1,2"Moj je sluga Mojsije umro; zato sada ustani, prijeđi preko toga Jordana, ti i sav taj narod, u zemlju koju dajem sinovima Izraelovim.
Jošua 1,3Svako mjesto na koje stupi vaša noga dajem vam, kao što obećah Mojsiju.
Jošua 1,4Od pustinje i od Libanona pa do Velike rijeke, rijeke Eufrata, i sve do Velikog mora na sunčanom zapadu - sve će to biti vaše područje.
Jošua 1,5Nitko neće odoljeti pred tobom u sve dane tvog života; ja ću biti s tobom, kao što sam bio s Mojsijem, i nikada te neću napustiti niti ću te ostaviti.

Jošua 1,6Budi odvažan i hrabar jer ćeš ti uvesti narod ovaj da primi u baštinu zemlju za koju se zakleh ocima njihovim da ću im je dati.
Jošua 1,7Samo budi odvažan i hrabar da sve učiniš vjerno prema naredbama koje ti je dao Mojsije, sluga moj. Ne skreći od toga ni desno ni lijevo da bi ti bilo sretno sve što poduzmeš.
Jošua 1,8Neka knjiga Zakona bude na ustima tvojim: razmišljaj o njoj danju i noću, kako bi vjerno držao sve što je u njoj napisano: samo ćeš tada biti sretan i uspjet ćeš u pothvatima. Nisam li ti zapovjedio:
Jošua 1,9odvaži se i budi hrabar? Ne boj se i ne strahuj, jer kuda god pođeš, s tobom je Jahve, Bog tvoj.
Jošua 1,10Tada zapovijedi Jošua glavarima narodnim:
Jošua 1,11"Prođite kroz tabor i proglasite puku ovu zapovijed: `Spremite sebi brašnenice jer ćete za tri dana prijeći preko Jordana da biste primili u posjed zemlju koju vam Jahve, Bog vaš, daje u baštinu.`
Jošua 1,12Zatim reče Jošua plemenu Rubenovu i Gadovu i polovini plemena Manašeova:
Jošua 1,13"Sjetite se onoga što vam je zapovjedio Mojsije, sluga Jahvin, kada vam je rekao: `Jahve, Bog vaš, hoće da počinete i daje vam ovu zemlju.
Jošua 1,14Vaše žene, djeca i stada mogu ostati u zemlji koju vam je dao Mojsije s onu stranu Jordana. Vi pak ratnici, za boj spremni, morate naoružani poći pred svojom braćom da im pomognete,
Jošua 1,15sve dok Jahve ne dade da počinu i vaša braća, kao i vi, i dok ne zaposjednu zemlju koju im daje Jahve, Bog vaš. Tada se možete vratiti u zemlju koja vam pripada i koju vam je dao Jahvin sluga Mojsije, na drugoj strani Jordana, prema istoku sunca.`
Jošua 1,16Oni odgovore Jošui: "Sve što nam zapovjediš, učinit ćemo, i kuda nas god pošalješ, poći ćemo.
Jošua 1,17Kao što smo slušali Mojsija, tako ćemo se pokoravati i tebi. Samo neka Jahve, Bog tvoj, bude s tobom kao što bijaše s Mojsijem!
Jošua 1,18Tko se god usprotivi tvome glasu i ne posluša tvojih riječi u svemu što mu zapovjediš neka bude pogubljen. Samo ti budi odvažan i hrabar!
Jošua 1,1Dogodi se da poslije smrti Mojsijeve, sluge GOSPODOVOG, GOSPOD reče Jošui, sinu Nunovu:
Jošua 1,2” Mojsije, sluga moj, mrtav je; sada dakle, digni se, prijeđi Jordan kojeg eno, ti i sav taj narod, prema zemlji koju im ja dajem - sinovima Izraelovim.
Jošua 1,3Svako mjesto koje pogazi taban vaših stopala, ja sam vam ga dao kao što sam to rekao Mojsiju;
Jošua 1,4od pustinje i Libana kojeg eno sve do velike Rijeke, Eufrata, svu zemlju Hitita, i sve do Velikog Mora, na zapadu sunca, takva će biti vaše područje .
Jošua 1,5Nitko ti se neće moći oduprijeti tijekom čitavog tvog života. Kao što bijah s Mojsijem, ja ću biti i s tobom; neću ti uzmanjkati, neću te napustiti.
Jošua 1,6Budi snašan i smion, Jer ti si taj koji će dati u baštinu ovom puku zemlju koju sam ja prisegao njihovim očevima da ću im dati.
Jošua 1,7Da, budi snažan i vrlo smion; pazi da postupaš prema svem Zakonu koji ti je propisao Mojsije, sluga moj. Ne skreći ni desno ni lijevo da bi uspio svugdje kamo ćeš ići.
Jošua 1,8Ova knjiga Zakona neće se udaljiti od usta tvojih; ti ćeš ju šaputati i dan i noć da bi pazio da postupaš prema svemu onom što se tu nalazi napisano, jer tada ti ćeš naći svoje povoljne putove, tada ti ćeš uspjeti.
Jošua 1,9Nisam li ti ja propisao: budi snažan i smion? Ne drhti, ne užasavaj se, jer GOSPOD Bog tvoj, bit će s tobom posvuda kamo ćeš ti ići? “
Jošua 1,10Tad Jošua dade ovu zapovijed dužnosnicima naroda:
Jošua 1,11” Pođite u tabor i izdajte ovu zapovijed puku: pripremite zalihe, jer od sada, pa za tri dana vi će te prijeći Jordan, kojeg evo, za ući u posjed zemlje koju GOSPOD, Bog vaš, daje vama u posjed.“
Jošua 1,12Potom Rubenitima, Gaditima i polovici plemena Manasejeva, Jošua kaza ovako:
Jošua 1,13” Sjetite se zapovijedi koju vam dade Mojsije, sluga GOSPODOV: GOSPOD Bog vaš, vam je dodijelio odmor; on vam je dao ovu zemlju.
Jošua 1,14Vaše žene, vaša mala djeca i vaša stada ostat će u zemlji koju vam je dao Mojsije s onestrane Jordana. Ali vi, svi srčani bojovnici, u bojnom poretku, vi će te prijeći ispred svoje braće i vi će te im pomagati,
Jošua 1,15sve dok GOSPOD ne dodijeli odmor vašoj braći, kao i vama i da i oni zaposjednu, oni također, zemlju koju im daje GOSPOD, Bog vaš. Potom će te se vi vratiti u zemlju koja je vaš posjed i vi će te zaposjesti tu zemlju koju je Mojsije, sluga GOSPODOV, vama dao s onestrane Jordana, na istoku sunca. “
Jošua 1,16Oni odgovoriše Jošui: ” Sve što si nam ti propisao, mi ćemo to učiniti, i svuda gdje našti pošalješ mi ćemo ići.
Jošua 1,17Kao što smo se u svemu pokorili Mojsiju, pokorit ćemo se i tebi. Da, GOSPOD, Bog tvoj, bit će s tobom kao što je bio i s Mojsijem.
Jošua 1,18Tko bi bio protivan tvojoj zapovijedi i ne bi se pokorio tvojim riječima u svemu što nam ti budeš zapovjedio bit će pogubljen. Da, budi snažan i smion! “
Isus Navin 1,1A po smrti Mojsija sluge Gospodnjega reče Gospod Isusu sinu Navinu, sluzi Mojsijevu, govoreći:
Isus Navin 1,2Mojsije sluga moj umrije; zato sada ustani, prijeđi preko toga Jordana ti i sav taj narod u zemlju koju ja dajem sinovima Izrailjevijem.
Isus Navin 1,3Svako mjesto na koje stupite stopama svojim dao sam vam, kao što rekoh Mojsiju.
Isus Navin 1,4Od pustinje i od ovoga Livana do rijeke velike, rijeke Efrata, sva zemlja Hetejska do velikoga mora na zapadu, biće međa vaša.
Isus Navin 1,5Niko se neće održati pred tobom svega vijeka tvojega; s tobom ću biti kao što sam bio s Mojsijem, neću otstupiti od tebe niti ću te ostaviti.
Isus Navin 1,6Budi slobodan i hrabar, jer ćeš ti predati tome narodu u našljedstvo zemlju za koju sam se zakleo ocima njihovijem da ću im je dati.
Isus Navin 1,7Samo budi slobodan i hrabar da držiš i tvoriš sve po zakonu koji ti je zapovjedio Mojsije sluga moj, ne otstupaj od njega ni nadesno ni nalijevo, da bi napredovao kuda god pođeš.
Isus Navin 1,8Neka se ne rastavlja od usta tvojih knjiga ovoga zakona, nego razmišljaj o njemu dan i noć, da držiš i tvoriš sve kako je u njemu napisano; jer ćeš tada biti srećan na putovima svojim i tada ćeš napredovati.
Isus Navin 1,9Nijesam li ti zapovjedio: budi slobodan i hrabar? ne boj se i ne plaši se; jer je s tobom Gospod Bog tvoj kuda god ideš.
Isus Navin 1,10Tada zapovjedi Isus upraviteljima narodnijem govoreći:
Isus Navin 1,11Prođite kroz oko i zapovjedite narodu govoreći: spremite sebi brašnjenice; jer ćete do tri dana prijeći preko Jordana da uđete i uzmete zemlju koju vam Gospod Bog vaš daje u našljedstvo.
Isus Navin 1,12A plemenu Ruvimovu i Gadovu i polovini plemena Manasijina reče Isus govoreći:
Isus Navin 1,13Opomenite se šta vam je zapovjedio Mojsije sluga Gospodnji rekav: Gospod Bog vaš smiri vas i dade vam ovu zemlju.
Isus Navin 1,14Žene vaše, djeca vaša i stoka vaša neka ostanu u zemlji koju vam dade Mojsije s ovu stranu Jordana; vi pak prijeđite pod oružjem pred braćom svojom, koji ste god za vojsku, i pomozite im,
Isus Navin 1,15Dokle ne smiri Gospod i braću vašu kao vas, i naslijede i oni zemlju koju im daje Gospod Bog vaš; pa se onda vratite na našljedstvo svoje koje vam je dao Mojsije sluga Gospodnji s ovu stranu Jordana k istoku, i držite ga.
Isus Navin 1,16A oni odgovoriše Isusu govoreći: što si nam god zapovjedio činićemo, i kuda nas god pošlješ ići ćemo.
Isus Navin 1,17Slušaćemo te kako smo slušali Mojsija; samo neka Gospod Bog tvoj bude s tobom kao što je bio s Mojsijem.
Isus Navin 1,18Ko bi se protivio tvojoj zapovijesti i ne bi slušao riječi tvojih u svemu što mu zapovjediš, neka se pogubi; samo budi slobodan i hrabar.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje