Tražilica


Jošua 20. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jošua 20,1Gospod reče Jošui:
Jošua 20,2"Priopći sinovima Izraelovim ovo: "Odredite sebi gradove za utočišta, za koje vam dadoh naputak preko Mojsija,
Jošua 20,3Da tamo mogne uteći ubojica, ako je koga ubio nehotice i nenamjerno! Neka vam budu utočišta od krvnoga osvetnika!
Jošua 20,4Neka uteče u koji od tih gradova, neka stane pred vratima gradskim i neka iznese stvar svoju starješinama onoga grada! Neka ga prime k sebi u grad i odrede mu mjesto, gdje može stanovati kod njih!
Jošua 20,5Ako ga progoni krvni osvetnik, ne smiju izručiti ubojicu u njegove ruke, jer je nehotice ubio svojega bližnjega i nije mu prije bio neprijatelj.
Jošua 20,6Neka ostane u gradu onom, dokle ne stane pred zajednicu na sud, do smrti velikoga svećenika, koji bude onda, Tada se smije ubojica opet vratiti u svoj grad i svojoj kući, u grad, iz kojega je bio utekao."
Jošua 20,7I odrediše Kedeš u Galileji na gori Naftalijevoj, Šekem na gori Efraimovoj, Kirjat-Arba, to jest Hebron, na gori Judinoj.
Jošua 20,8S onu granu Jordana, istočno od Jeriha, odrediše Bezer u pustinji na ravnici plemena Rubenova, Ramot u Gileadu plemena Gadova i Golan u Bašanu plemena Manasehova.
Jošua 20,9To su bili gradovi, što su bili određeni za svakoga Izraela i stranca, koji je boravio među njima. Tamo je imao uteći svaki, koji je bio drugoga ubio nehotice, da ga ne bi ubio krvni osvetnik, prije nego stane pred zajednicu,
Jošua 20,1 Jahve reče Jošui:
Jošua 20,2"Kaži sinovima Izraelovim i reci im: `Odredite sebi gradove-utočišta za koje sam vam govorio preko Mojsija,
Jošua 20,3da bi onamo mogao pobjeći ubojica koji nehotice ubije koga i da vam budu utočišta od krvnoga osvetnika.
Jošua 20,4Ako ubojica utekne u koji od tih gradova, neka stane pred gradska vrata i neka starješinama toga grada iznese svoju stvar. Oni neka ga prime u svoj grad i odrede mu mjesto gdje će prebivati među njima.
Jošua 20,5Ako ga krvni osvetnik progoni, ne smiju izručiti ubojicu u njegove ruke: ta nehotice je ubio svoga bližnjega, a ne iz mržnje.
Jošua 20,6Ubojica neka ostane u tom gradu sve dok ne stupi pred sud zajednice ili do smrti velikoga svećenika koji bude u ono vrijeme. Tada neka se ubojica vrati i neka ode u svoj grad i svome domu - u grad iz kojega je utekao.`
Jošua 20,7I posvete Kedeš u Galileji, u Naftalijevoj gori; Šekem u Efrajimovoj gori; Kirjat-Arbu, to jest Hebron, u Judinoj gori.
Jošua 20,8S druge strane Jordana, istočno od Jerihona, odrede Beser u pustinji, u ravnici plemena Rubenova, i Ramot u Gileadu od plemena Gadova, i Golan u Bašanu od plemena Manašeova.
Jošua 20,9To su bili gradovi određeni svim Izraelcima i došljacima koji borave među njima: ovamo je mogao uteći svaki koji nehotice drugoga ubije, a da sam ne pogine od osvetničke ruke dok ne izađe na sud, pred zajednicu.
Jošua 20,1GOSPOD reče Jošui:
Jošua 20,2”Govori sinovima Izraelovim: Odredite sebi gradove utočišta o kojima sam vam ja govorio po posredništvu Mojsijevom.
Jošua 20,3Ondje će moći uteći ubojica koji je ubio nekoga nenaumno, ne htijući to, i oni će vam služiti kao sklonište protiv krvnog osvetnika .
Jošua 20,4Ubojica će pobjeći u jedan od tih gradova, zaustavit će se na ulaznim vratima grada i izložit će svoj slučaj *poglavarima tog grada; oni će primiti tog čovjeka kod sebe i dat će mu mjesto za stanovati s njima.
Jošua 20,5Ako ga krvni osvetnik progoni, oni mu neće moći izručiti ubojicu, jer je beznaume ubio bliznjega svoga, a ne zato što ga mrzješe od ranije.
Jošua 20,6On će se smjestiti u taj grad sve dok se ne pojavi na suđenju pred zajednicom, sve do smrti velikog svećenika tada na funkciji, potom će se ubojica okrenuti i vratiti u svoj grad, u svoju kuću odakle bijaše pobjegao.“
Jošua 20,7Oni dakle posvetiše Kedeš u Galileji u planini Neftali, Sišem u planini Efraim i Kiriat-Arbau, koji je Hebron, u planini Judeje.
Jošua 20,8S one strane Jordana, na istoku Jerihona, oni odrediše Beser u pustinji na zaravni plemena Rubenova, Ramot Galadski za pleme Gad i Golan u Bašanu za pleme Manasejevo.
Jošua 20,9Takvi biše, za sve sinove Izraelove i za izbjeglicu koji boravi u sred njih, gradovi označeni da se može tu skloniti svaki čovjek koji nenaumno ubije: tako on ne bi umro od ruke krvnog osvetnika prije no što bi se pojavio pred zajednicom.
Isus Navin 20,1Potom reče Gospod Isusu govoreći:
Isus Navin 20,2Kaži sinovima Izrailjevijem i reci: Odredite gradove za utočišta, za koje sam vam govorio preko Mojsija,
Isus Navin 20,3Da onamo uteče krvnik koji ubije koga nehotice, ne misleći, da vam budu utočišta od osvetnika.
Isus Navin 20,4Pa kad ko uteče u koji od tijeh gradova, neka stane pred vratima gradskim i neka kaže starješinama onoga grada stvar svoju, pa neka ga prime k sebi, i dadu mu mjesto da sjedi kod njih.
Isus Navin 20,5I ako dođe za njim osvetnik, neka mu ne dadu krvnika u ruke, jer je nehotice ubio bližnjega niti je prije mrzio na nj.
Isus Navin 20,6Nego neka sjedi u gradu onom dokle ne stane pred zbor na sud, do smrti poglavara svešteničkoga koji bude onda, tada neka se krvnik vrati i ide u svoj grad i svojoj kući, u grad iz kojega je utekao.
Isus Navin 20,7I odijeliše Kedes u Galileji u Gori Neftalimovoj i Sihem u gori Jefremovoj i Kirijat-Arvu, to je Hevron, u gori Judinoj.
Isus Navin 20,8A preko Jordana od Jerihona na istok odrediše Vosor u pustinji, u ravni, od plemena Ruvimova, i Ramot u Galadu od plemena Gadova, i Golan u Vasanu od plemena Manasijina.
Isus Navin 20,9To su gradovi određeni svijem sinovima Izrailjevijem i došljaku koji se bavi među njima, da uteče u njih ko god ubije koga nehotice i da ne pogine od ruke osvetnikove dokle ne stane pred zbor.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje