Tražilica


Jošua 23. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jošua 23,1Dugo vremena potom, izakako je Gospod bio dao Izraelu mir pred svima neprijateljima njegovim unaokolo, a Jošua bio star i vremešan,
Jošua 23,2Sazva Jošua sav Izrael, starješine, glavare, suce i službenike i reče im: "Ja sam star i vremešan.
Jošua 23,3Vi ste vidjeli sve, što je učinio Gospod, Bog vaš, svim tim narodima zbog vas, jer Gospod, Bog vas, borio se je za vas.
Jošua 23,4Vidite, odredio sam vam ždrijebom te narode, koji još ostaše, u baštinu za plemena vaša počevši od Jordana; isto tako sve pogane, koje istrijebih, i veliko more na zapadu.
Jošua 23,5Gospod, Bog vaš, sam će ih goniti ispred vas i protjerati ih po radi vas, da mognete uzeti u posjed zemlju njihovu, kao što vam je obećao Gospod, Bog vaš.
Jošua 23,6Uznastojte svakako da brižno držite sve, što stoji napisano u knjizi zakona Mojsijeva, a da ne odstupate od njega ni nadesno ni nalijevo!
Jošua 23,7Ne smijete se pomiješati s tim narodima, koji još preostaše, ne zazivajte ime bogova njihovih, ne kunite se njima, ne služite im i ne klanjajte se njima,
Jošua 23,8Nego se držite Gospoda, Boga svojega, kao što ste činili do danas!
Jošua 23,9Gospod je zbog vas protjerao velike i moćne narode, i nitko se nije mogao održati pred vama do danas.
Jošua 23,10Jedan između vas tjerao je tisuću u bijeg; jer Gospod, Bog vaš, bori se za vas, kao što vam je obećao.
Jošua 23,11Pa zato na sebe brižno pazite na to, da ljubite Gospoda, Boga svojega!
Jošua 23,12Jer ako budete radili drukčije i pristali za ostatkom tih naroda, što su još preostali kod vas, i s njima se sprijateljili i pomiješali i oni s vama,
Jošua 23,13Onda znajte, da Gospod, Bog vaš, neće više izgoniti tih naroda ispred vas, Oni će vam dapače postati zamka i mreža, bič bokovima vašim i trnje očima vašim, dok ne budete istisnuti iz te lijepe zemlje, koju vam je dao Gospod, Bog vaš.
Jošua 23,14Evo, ja idem sada na put, na koji mora da ide sav svijet. Spoznajte dakle svim srcem i svom dušom, da od svih obećanja, što vam ih je dao Gospod, Bog vaš, nije ostalo nijedno neispunjeno.
Jošua 23,15A kako vam se je ispunilo svako obećanje, što vam ga je dao Gospod, Bog vaš, tako će ispuniti Gospod na vama i svaku prijetnju, dok vas ne istisne iz te lijepe zemlje, koju vam je dao Gospod, Bog vaš.
Jošua 23,16Ako prestupite dužnosti zavjeta prema Gospodu, Bogu svojemu, što vam ih je naložio, i pođete služiti drugim bogovima i njima se klanjati, raspalit će se gnjev Gospodnji na vas, i brzo ćete iščeznuti iz lijepe zemlje, koju vam je dao."
Jošua 23,1 Proteklo je mnogo dana kako je Jahve dao Izraelu da otpočine od svih neprijatelja unaokolo. I Jošua bijaše ostario, zašao u godine.
Jošua 23,2Dozva zato Jošua sve Izraelce, starješine, glavare, suce i upravitelje njihove i reče im: "Ostario sam i odmakao u godinama.
Jošua 23,3Vi ste bili svjedoci svega što je Jahve, Bog vaš, pred vašim očima učinio svim narodima radi vas: Jahve, Bog vaš, borio se za vas.
Jošua 23,4Vidite, razdijelio sam ždrijebom u baštinu vašim plemenima sve narode koji su ostali i sve one narode koje sam istrijebio od Jordana do Velikog mora na zapadu.
Jošua 23,5Jahve, Bog vaš, sam će ih goniti ispred vas i otjerat će ih ispred vas i zaposjest ćete njihovu zemlju, kao što vam je obećao Jahve, Bog vaš.
Jošua 23,6Budite, dakle, postojani i sve čvršći u tome da čuvate i vršite sve što je napisano u Knjizi zakona Mojsijeva i da ne odstupite od toga ni desno ni lijevo.
Jošua 23,7Ne miješajte se s tim narodima koji ostadoše među vama; i ne spominjite imena njihovih bogova niti se kunite njima; nemojte im služiti i ne klanjajte se njima.
Jošua 23,8Nego se držite Jahve, Boga svoga, kako ste činili do danas.
Jošua 23,9Jahve je protjerao ispred vas velike i moćne narode i nitko se nije do danas mogao održati pred vama.
Jošua 23,10Jedan je od vas tjerao pred sobom tisuću, jer se Jahve, Bog vaš, borio za vas, kao što vam je obećao.
Jošua 23,11Brižno pazite da ljubite Jahvu, Boga svojega, jer se radi o vašem životu.
Jošua 23,12Jer ako se odmetnete i prionete uz ostatak onih naroda koji preostaše među vama i s njima se povežete tazbinom i pomiješate se s njima i oni s vama,
Jošua 23,13znajte dobro da će Jahve, Bog vaš, prestati goniti te narode ispred vas; oni će vam postati zamka i mreža, bit će bič bokovima vašim i trnje očima vašim, sve dok se ne iselite iz ove dobre zemlje koju vam dade Jahve, Bog vaš.
Jošua 23,14Evo, ja krećem danas na put kojim je svima poći. Spoznajte i priznajte svim srcem svojim i svom dušom svojom: ni jedno od svih obećanja koja vam je dao Jahve, Bog vaš, nije ostalo neispunjeno.
Jošua 23,15I kao što vam se ispunilo svako obećanje što vam ga je dao Jahve, Bog vaš, tako će Jahve ispuniti i svaku prijetnju dok vas ne izbriše s lica ove dobre zemlje koju vam je dao Jahve, Bog vaš.
Jošua 23,16Ako prekršite Savez koji je Jahve, Bog vaš, sklopio s vama; ako budete služili drugim bogovima i klanjali se njima, buknut će gnjev Jahvin na vas i nestat će vas ubrzo iz dobre zemlje koju vam je Jahve dao.
Jošua 23,1Dugo vremena nakon što GOSPOD bi odobrio odmor Izraelu nasuprot svim njegovim okolnim neprijateljima, Jošua, postavši star i Zašao u duboku starost,
Jošua 23,2sazva sav Izrael, njegove *starješine, njegove poglavare, njegove sudce i njegove službenike i reče im: ”Ja sam star i Zašao u starost.
Jošua 23,3Vi sami, vi ste vidjeli sve što GOSPOD, Bog vaš, učinio je protiv svih tih naroda zbog vas, jer GOSPOD, Bog vaš je taj koji je vojevao za vas.
Jošua 23,4Gledajte, ja sam dao da pripadnu u baštinu vašim plemenima ti narodi koji odolijevaju, kao i svi narodi koje sam pobio od Jordana do Velikog Mora, na istoku sunca.
Jošua 23,5GOSPOD, vaš Bog, sam ih je potisnuo zbog vaš i izvlastio ih pred vama, na takav način da vi uzmete u posjed njihovu zemlju, kao što je GOSPOD, vaš Bog, vama to rekao.
Jošua 23,6Budite dakle veoma snažni i pazite da postupate prema svemu što je Mojsijevoj u knjizi Zakona, a da ne Zaštranite ni desno ni lijevo.
Jošua 23,7Ne ulazite kod tih naroda1 koji odolijevaju pred vama, ne pravite spomena njihovim bogovima, ne kunite se njima, ne služite im i ne klanjajte se pred njima;
Jošua 23,8Ali, ako se vi priklonite k GOSPODU, vašem Bogu, kao što ste činili sve do ovog dana,
Jošua 23,9tada, GOSPOD će izvlastiti pred vama velike i moćne narode; ta nitko nije mogao odoliti pred vama sve do ovog dana.
Jošua 23,10Jedan sam između vas progoniše tisuću, jer GOSPOD, Bog vaš taj koji ratuje za vaš što vam je to rekao.
Jošua 23,11Pazite dakle dobro na sebe: ljubite GOSPODA, Boga svojega.
Jošua 23,12Ali, ako se vi okrenete i priklonite se ostatku tih naroda koji odolijevaju kod vas, ako vi ugovorite svadbe s njim a, ako vi odlazite kod njih i ako oni dolaze k vama,
Jošua 23,13znajte dobro da GOSPOD, Bog vaš neće nastaviti izvlašćivati te narode pred vama; oni će biti za vasjedna mreža i zamka, jedan bič za vaše slabine i trnje u vašim očima, sve dok vi ne nestanete šove dobre zemlje koju vam je dao GOSPOD, Bog vaš.
Jošua 23,14Evo, ja odlazim danas kao što svaka stvar zemna odlazi; ali vi, priznajte svim srcem svojim i svim svojim bićem da ni jedna riječ nije uzmanjkala od svih tih divnih riječi koje bijaše, glede vas, izrekao GOSPOD, vaš Bog. Sve vam se ostvarilo, nema ni jedne jedine od tih riječi koja je iznevjerila.
Jošua 23,15Eh dobro! Kao što su se ostvarile divne riječi koje GOSPOD, Bog vaš, bijaše vam rekao, isto tako GOSPOD će ostvariti protiv vašsve one zle riječi sve dok vašne bude istisnuo šte dobre zemlje što GOSPOD, Bog vaš vam je dao.
Jošua 23,16Ako li vi prekršite *savez GOSPODA? Boga svojega, savez koji vam bijaše propisan, ako vi odete služiti drugim bogovima i klanjati se pred njima, gnjev Božji zapalit će se protiv vaš i vi će te brzo nestati izdobre zemlje koju vam je dao. “
Isus Navin 23,1A poslije mnogo vremena, pošto Gospod umiri Izrailja od svijeh neprijatelja njegovijeh unaokolo, i Isus bi star i vremenit,
Isus Navin 23,2Dozva Isus sve sinove Izrailjeve, starješine njihove i poglavare njihove i sudije i upravitelje njihove, i reče im: ja sam star i vremenit;
Isus Navin 23,3A vi ste vidjeli sve što je učinio Gospod Bog vaš svijem ovijem narodima vas radi, jer je Gospod Bog vaš sam vojevao za vas.
Isus Navin 23,4Vidite, razdijelio sam vam ždrijebom ove narode, koji ostaše, u našljedstvo po plemenima vašim od Jordana, sve narode koje istrijebih do velikoga mora na zapad.
Isus Navin 23,5I Gospod Bog vaš razagnaće ih ispred vas i istrijebiće ih ispred vas, i naslijedićete zemlju njihovu, kao što vam je rekao Gospod Bog vaš.
Isus Navin 23,6Zato ukrijepite se dobro da držite i tvorite sve što je napisano u knjizi zakona Mojsijeva, da ne otstupate od njega ni nadesno ni nalijevo,
Isus Navin 23,7Da se ne pomješate s tijem narodima što su ostali među vama, i da ne pominjete imena bogova njihovijeh, i da se ne kunete njima niti da im služite niti im se klanjate.
Isus Navin 23,8Nego se držite Gospoda Boga svojega, kao što ste činili do danas.
Isus Navin 23,9Zato je Gospod odagnao ispred vas narode velike i jake, i niko se nije održao pred vama do danas.
Isus Navin 23,10Jedan čovjek između vas goniće tisuću, jer Gospod Bog vaš vojuje za vas, kao što vam je rekao.
Isus Navin 23,11Pazite dakle dobro da ljubite Gospoda Boga svojega.
Isus Navin 23,12Jer ako se odvratite i pristanete za ostatkom tijeh naroda što su još ostali među vama, i s njima se oprijateljite i pomiješate se s njima i oni s vama,
Isus Navin 23,13Znajte zaista da Gospod Bog vaš neće više izgoniti tijeh naroda ispred vas, nego će vam oni postati zamka i mreža, i bič bokovima vašim, i trnje očima vašim, dokle ne izginete na ovoj dobroj zemlji koju vam je dao Gospod Bog vaš.
Isus Navin 23,14I evo, ja idem sada kuda ide sve na zemlji; poznajte dakle svijem srcem svojim i svom dušom svojom da nije izostalo ništa od svega dobra što vam je obrekao Gospod Bog vaš, sve vam se navršilo, nije izostalo ništa.
Isus Navin 23,15A kako vam se navršilo svako dobro što vam je obrekao Gospod Bog vaš, tako će Gospod pustiti na vas sva zla, dokle vas ne istrijebi s ove dobre zemlje, koju vam je dao Gospod Bog vaš,
Isus Navin 23,16Ako prestupite zavjet Gospoda Boga svojega koji vam je zapovjedio, i otidete da služite drugim bogovima, i stanete im se klanjati; i raspaliće se gnjev Gospodnji na vas, i nestaće vas brzo s te dobre zemlje, koju vam je dao.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje