Jošua 3. poglavlje

Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jošua 3,1I usta Jošua rano ujutro, i podigoše se iz Lugakacije i dođoše na Jordan, on i svi sinovi Izraelovi. Noćiše ondje, prije nego pođoše prijeko.
Jošua 3,2Poslije tri dana prođoše upravitelji kroz tabor,
Jošua 3,3I dadoše narodu zapovijed: "Čim ugledate kovčeg zavjeta Gospoda, Boga svojega, i svećenike od plemena Levijeva, koji ga nose, dignite se i vi s mjesta svojega i pođite za njim!
Jošua 3,4Ali neka bude razmak od dvije tisuće lakata između vas i njega - ne smijete mu blizu doći - da znadnete put, kojim ćete udariti; jer još nijeste nikada išli tim putem."
Jošua 3,5Dalje zapovjedi Jošua narodu: "Posvetite se, jer će sutra Gospod učiniti čudesa među vama."
Jošua 3,6A svećenicima zapovjedi Jošua: "Dignite kovčeg zavjetni i idite pred narodom!" I digoše kovčeg zavjetni i pođoše pred narodom.
Jošua 3,7A Gospod reče Jošui: "Danas ću početi da te činim velikim u očima svega Izraela, neka zna, da ću biti s tobom, kao što sam bio s Mojsijem.
Jošua 3,8Ti sad izdaj svećenicima, koji nose kovčeg zavjetni, zapovijed: Kad dođete na kraj vode na Jordanu, stanite na Jordanu!"
Jošua 3,9Tada reče Jošua sinovima Izraelovim: "Pristupite ovamo i čujte riječ Gospoda, Boga svojega!"
Jošua 3,10Dalje reče Jošua: "Po tom ćete spoznati, da je živi Bog u sredini vašoj i da će odagnati is pred vas Kanaance, Hiteje, Hiveje, Perizeje, Girgašeje, Amoreje i Jebuseje:
Jošua 3,11Evo, kovčeg zavjeta Gospoda sve zemlje poći će pred vama preko Jordana!
Jošua 3,12Zato sad izaberite dvanaest ljudi iz plemena Izraelovih, iz svakoga plemena po jednoga!
Jošua 3,13Čim svećenici, koji nose kovčeg Boga, Gospoda sve zemlje, stave stope svoje u vodu Jordana, iščeznut će voda Jordana. A voda, što pritječe odozgor, ustavit će se kao nasip."
Jošua 3,14Tako se podiže narod iz Šatora svojih, da prijeđe preko Jordana, i svećenici ponesoše kovčeg zavjetni pred narodom.
Jošua 3,15I kad nosioci kovčega dođoše na Jordan i svećenici, koji su nosili kovčeg, staviše noge na kraju vode, a Jordan je bio istupio preko svih svojih obala, za cijelo vrijeme žetve,
Jošua 3,16Tada se ustavi voda. Voda, što je pritjecala odozgor, diže se gore kao nasip, u velikoj udaljenosti od grada Adama, koji leži kod Sartana. A voda, što je tekla k moru pustinje, Slanome moru, oteče sasvim. Tako je prelazio narod tamo, prema Jerihu.
Jošua 3,17A svećenici, koji su nosili kovčeg zavjetni, stajali su na suhu usred Jordana tvrdo, dokle sav narod ne prijeđe preko Jordana.
Jošua 3,1 Urani Jošua i sa svim sinovima Izraelovim krene od Šitima. I stignu do Jordana pa ondje prije prelaza prenoće.
Jošua 3,2Poslije tri dana prođu starješine kroz tabor i zapovjede puku:
Jošua 3,3"Čim ugledate Kovčeg saveza Jahve, Boga vašega, i svećenike levite koji ga nose, krenite svi sa svoga mjesta i pođite za njim.
Jošua 3,4Tako ćete znati put kojim vam je ići, jer tim putem još nikada niste išli. Ali između vas i Kovčega neka bude razmak do dvije tisuće lakata. I da mu se niste približili.
Jošua 3,5A Jošua zapovjedi narodu: "Posvetite se za sutra, jer će sutra Jahve učiniti čudesa među vama.
Jošua 3,6A svećenicima Jošua zapovjedi: "Dignite Kovčeg saveza i nosite ga pred narodom." I digoše Kovčeg saveza i poniješe ga pred narodom.
Jošua 3,7Jahve reče Jošui: "Danas te počinjem uzvisivati pred očima svega Izraela, neka znaju da sam s tobom kao što bijah s Mojsijem.
Jošua 3,8Ti pak zapovjedi svećenicima koji nose Kovčeg saveza:` Kada stignete do voda jordanskih, u Jordanu se samom zaustavite.`
Jošua 3,9Tada reče Jošua Izraelcima: "Priđite i čujte riječi Jahve, Boga svojega.
Jošua 3,10I reče Jošua: "Po ovomu ćete spoznati da je među vama Bog živi: on će goniti ispred vas Kanaance, Hetite, Hivijce, Perižane, Girgašane, Amorejce i Jebusejce.
Jošua 3,11Evo, Kovčeg saveza Gospodara sve zemlje proći će pred vama preko Jordana.
Jošua 3,12Izaberite odmah dvanaest ljudi iz plemena Izraelovih, po jednoga iz svakoga plemena.
Jošua 3,13Čim stopala svećenika koji nose Kovčeg Jahve, Gospodara sve zemlje, stupe u Jordan, razdijelit će se voda Jordana, i ona što teče odozgo ustavit će se kao nasip.`
Jošua 3,14Kad je narod krenuo iz svojih šatora da prijeđe preko Jordana, ponesu svećenici Kovčeg saveza pred njim.
Jošua 3,15A kad su nosači Kovčega stigli do Jordana i kada su svećenici koji su nosili Kovčeg zagazili u vodu na obali - a bilo je vrijeme žetve kad se Jordan prelijeva preko svojih obala -
Jošua 3,16voda što je tekla odozgo daleko se, poput nasipa, ustavila kod grada Adame, koji se nalazi kraj Sartana; a voda što je otjecala dolje u Arabsko ili Slano more sasvim je otekla i narod je prelazio prema Jerihonu.
Jošua 3,17Svećenici koji su nosili Kovčeg saveza Jahvina stajahu na suhu usred Jordana i prelažaše Izrael po suhu sve dok sav narod ne prijeđe preko rijeke.

Sadržaj | Sljedeće poglavlje