Tražilica


Job 27. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Job 27,1Nato nastavi Job svojim govorom ovako:
Job 27,2Tako da je živ Bog, koji mi oduze pravo moje, Svemoćni, koji mi ogorči život moj! -:
Job 27,3Dok je još dah moj u meni, i duh Božji dok me oživljava,
Job 27,4Neće usne moje govoriti ništa krivo, niti će jezik moj lagati.
Job 27,5Daleko neka je od mene, da vam dadnem pravo; dok ne preminem, ja ne tajim nedužnosti svoje.
Job 27,6Čvrsto stojim uz pravednost svoju i ne ostavljam je; moje srce ne kori nijednoga dana mojega.
Job 27,7Neprijatelju mojemu neka bude kao zlikovcu, mojemu protivniku kao bezbožniku!
Job 27,8Jer kakvo je nadanje bezbožniku, kad Bog odreže i iščupa dušu njegovu?
Job 27,9Hoće li Bog čuti jauk njegov, kad nevolja navali na njega?
Job 27,10Može li se radovati Svemoćnomu i pozivati se na Boga u svako vrijeme?
Job 27,11Hoću da vas poučim o djelovanju Božjemu; neću kriti, što određuje Svemoćni.
Job 27,12Eto, vi ste ipak svi to iskusili, pa zašto se nadate uludo?
Job 27,13To je dio zlikovcu kod Boga, i to je nasilnicima baština, koju primaju od Svemoćnoga:
Job 27,14Ako mu se množe sinovi, to je za mač; potomci njegovi nemaju da se nasite.
Job 27,15Koji ostanu iza njega, pograbi ih pomor u grob; udovice njegove ne drže tugovanja.
Job 27,16Ako i nagomila srebra kao praha i nakupi sebi haljina kao blata:
Job 27,17Ostavi ih na stranu, ali ih obuče pravednik, i srebro razdijele među se pobožnici.
Job 27,18On je sagradio kuću sebi kao moljac, kao kolibicu, što je načini čuvar.
Job 27,19Bogat legne da spava, - posljednji put; ali otvori li opet oči, sve je iščeznulo.
Job 27,20Strahote prešume preko njega kao povodanj, preko noći odnese ga vihor.
Job 27,21Podigne ga vjetar istočni: "on ide - i odnese ga s mjesta njegova.
Job 27,22Bez milosrđa gada Bog na njega; mora bježati od ruke njegove.
Job 27,23Pljeskaju rukama nad njim i zvižde za njim s mjesta njegova.
Job 27,1 Job nastavi svoju besjedu i reče:
Job 27,2"Živoga mi Boga što mi pravdu krati i Svesilnog koji dušu mi zagorča:
Job 27,3sve dok duha moga bude još u meni, dok mi dah Božji u nosnicama bude,
Job 27,4usne moje neće izustiti zloću niti će laž kakva doći na moj jezik.
Job 27,5Daleko od mene da vam dadem pravo, nedužnost svoju do zadnjeg daha branim.
Job 27,6Pravde svoje ja se držim, ne puštam je; zbog mojih me dana srce korit` neće.
Job 27,7Neka mi dušmana kob opakog snađe, a mog protivnika udes bezbožnikov!
Job 27,8Čemu se nadati može kad vapije i kada uzdiže k Bogu dušu svoju?
Job 27,9Hoće li čuti Bog njegove krikove kada se na njega obori nevolja?
Job 27,10Zar će se radovat` on u Svesilnome, zar će Boga svakog časa zazivati?
Job 27,11Ali Božju ruku ja ću vam pokazat` i neću vam sakrit namjere Svesilnog.
Job 27,12Eto, sve ste sami mogli to vidjeti, što se onda u ispraznosti gubite?
Job 27,13"Ovu sudbu Bog dosuđuje opakom, ovo baštini silnik od Svemogućeg.
Job 27,14Ima li sinova mnogo, mač ih čeka, a porod mu neće imat` dosta kruha.
Job 27,15Smrt će sahranit` preživjele njegove i udovice ih oplakivat neće.
Job 27,16Ako i srebra k`o praha nagomila, ako i nakupi haljina k`o blata,
Job 27,17nek` ih skuplja, odjenut će ih pravednik, ljudi će nedužni podijeliti srebro.
Job 27,18Od paučine je kuću sagradio, kolibicu kakvu sebi diže čuvar:
Job 27,19bogat je legao, al` po posljednji put; kad oči otvori, ničeg više nema.
Job 27,20Usred bijela dana strava ga spopada, noću ga oluja zgrabi i odnese.
Job 27,21Istočni ga vjetar digne i odvuče, daleko ga baca od njegova mjesta.
Job 27,22Bez milosti njime vitla on posvuda, dok mu ovaj kuša umaći iz ruke.
Job 27,23Rukama plješću nad njegovom propašću i zvižde na njega kamo god došao.
Job 27,1Tad Joba nastavi izgovarati
Job 27,2Života mi Božjeg koji mi odriče Moćnog koji mi je ogorčio *srce,
Job 27,3toliko koliko ću ja moći disati i koliko dah Božji bit će u mojim nosnicama,
Job 27,4ja se kunem da moje usnice neće izreći ništa podmuklo i da moj jezik neće smisliti ništa lukavo.
Job 27,5Nesreća meni, ako vam ja dadnem razlog. Sve dok ja ne izdahnem, zadržavat ću
Job 27,6Ja držim do svoje pravednosti i neću Moja mi savjest ne predbacuje ni jedan od mojih dana.
Job 27,7Bilo da je to od mog neprijatelja kao i od opakog, od mog protivnika kao i od zločinca!
Job 27,8Ne recite vi: ` Koju korist može očekivati bezbožnik kad će ga Bog lišiti života?
Job 27,9Hoće li Bog čuti njegov krik kad nevolja ga bude iznenadila?
Job 27,10Ako se bude veselio pokraj Moćnoga, on će zazivati Boga svakog trena. `
Job 27,11Ja ću vam to dokazati, majstorstvo Božje, ja neću skrivati misao Moćnoga.
Job 27,12Pošto ste vi sve to ustanovili, zašto biste bili izgubljeni u taštini?
Job 27,13Evo dijela kojeg Bog pričuva opakom čovjeku, baštine koju će silnik primiti od Moćnoga:
Job 27,14` Ako se njegovi sinovi umnožavaju, to će biti zaradi mača, i njegovo potomstvo manjkat će kruhom.
Job 27,15Njegovi preživjeli bit će ukopani od smrtnog zla, a da ih njihove udovice oplakati neće
Job 27,16Ako li skupi srebra kao prašine ako nagomila odjece kao da je od
Job 27,17što on nagomila, pravednik je taj koji će se njome odjenuti, glede srebra, to je čovjek častan koji
Job 27,18On je sagradio svoju kuću kao što radi moljac, kao koliba koju podiže jedan
Job 27,19Bogat on liježe, ali to je kraj; on otvara oči: ničeg više.
Job 27,20Užasi ga spopadnu kao jedan val. U jednoj noći, jedan vrtlog ga
Job 27,21Široko ga odnese i on ode, vjetar ga istrgne iz temelja njegovog.
Job 27,22Bez milosti strijelja se na njega, a on se napinje pobjeći ruci strijelca.
Job 27,23Plješće se njegovom rušenju, s njegovog vlastitog boravišta zviždi
Jov 27,1I Jov nastavi besjedu svoju i reče:
Jov 27,2Tako da je živ Bog, koji je odbacio parbu moju, i Svemogući, koji je ojadio dušu moju,
Jov 27,3Dok je duša moja u meni, i duh Božji u nozdrvama mojim,
Jov 27,4Neće usne moje govoriti bezakonja, niti će jezik moj izricati prijevare.
Jov 27,5Ne dao Bog da pristanem da imate pravo; dokle dišem, neću otstupiti od svoje dobrote.
Jov 27,6Držaću se pravde svoje, niti ću je ostaviti; neće me prekoriti srce moje dokle sam živ.
Jov 27,7Neprijatelj moj biće kao bezbožnik, i koji ustaje na me, kao bezakonik.
Jov 27,8Jer kako je nadanje licemjeru, kad se lakomi a Bog će iščupati dušu njegovu?
Jov 27,9Hoće li Bog uslišiti viku njegovu kad na nj dođe nevolja?
Jov 27,10Hoće li se Svemogućemu radovati? hoće li prizivati Boga u svako vrijeme?
Jov 27,11Učim vas ruci Božjoj, i kako je u Svemogućega ne tajim.
Jov 27,12Eto, vi sve vidite, zašto dakle jednako govorite zaludne stvari?
Jov 27,13To je dio čovjeku bezbožnom od Boga, i našljedstvo koje primaju nasilnici od Svemogućega.
Jov 27,14Ako mu se množe sinovi, množe se za mač, i natražje njegovo neće se nasititi hljeba.
Jov 27,15Koji ostanu iza njega, na smrti će biti pogrebeni, i udovice njihove neće plakati.
Jov 27,16Ako nakupi srebra kao praha, i nabavi haljina kao blata,
Jov 27,17Što nabavi, obući će pravednik, i srebro će dijeliti bezazleni.
Jov 27,18Gradi sebi kuću kao moljac, i kao kolibu koju načini čuvar.
Jov 27,19Bogat će umrijeti a neće biti pribran; otvoriće oči a ničega neće biti.
Jov 27,20Stignuće ga strahote kao vode; noću će ga odnijeti oluja.
Jov 27,21Uzeće ga vjetar istočni, i otići će; vihor će ga odnijeti s mjesta njegova.
Jov 27,22To će Bog pustiti na nj, i neće ga žaliti; on će jednako bježati od ruke njegove.
Jov 27,23Drugi će pljeskati rukama za njim, i zviždaće za njim s mjesta njegova.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje