Tražilica


Job 34. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Job 34,1Elihu progovori opet:
Job 34,2Čujte, mudri, riječi moje, vi ljudi razumni, poslušajte me!
Job 34,3Jer uho istražuje riječi, kao što grlo kuša jelo.
Job 34,4što je pravo, istražit ćemo, što je dobro, izvidjet ćemo za se.
Job 34,5Job je ustvrdio: Pravedan sam, ipak mi je Bog oduzeo pravicu moju.
Job 34,6Ja sam kao lažac proti pravici svojoj; bez krivnje pogodi me strijela smrtna!
Job 34,7Gdje je još čovjek kao Job, koji kao vodu pije psovku?!
Job 34,8Koji se pridružio zlikovcima i općio s bezbožnim i opakim ljudima!
Job 34,9Ipak tvrdi: "Ništa ne koristi čovjeku živjeti s Bogom u prijateljstvu!"
Job 34,10Zato me poslušajte, ljudi razumni! Daleko je od Boga, da on čini zlo, od Svemoćnoga, da on čini zlodjela!
Job 34,11On samo vraća čovjeku po njegovu djelu i pušta da ga snađe po njegovu životu.
Job 34,12Doista, Bog ne radi nepravedno, Svemoćni ne izvrće pravde.
Job 34,13Tko se s njim brine za zemlju? Tko je utemeljio nadzemaljski svijet?
Job 34,14Kad bi samo mislio na samoga sebe, kad bi uzeo natrag svoj duh i svoj dah:
Job 34,15Preminulo bi najednom svako tijelo, čovjek bi se opet vratio u prah.
Job 34,16Ako si razuman, pripazi na ovo, poslušaj glas riječi mojih! - :
Job 34,17Može li biti vladalac onaj, koji mrzi na pravdu? Hoćeš li najpravednijega okriviti?
Job 34,18Koji rekne knezu: nedostojniče, a velikašu: zlikovče?
Job 34,19On ne pristaje uz velike, ne pretpostavlja bogate siromasima; jer su svi oni djelo ruku njegovih.
Job 34,20Umiru za tren i usred noći; udar; bogate: "nestane ih; obosi jakoga, a da ni ne makne rukom.
Job 34,21Oči njegove počivaju na putu svakoga; gleda sve korake njegove.
Job 34,22Nema tmine, nema mraka, gdje bi se skrili zlikovci.
Job 34,23On ne određuje rok čovjeku, kad da se pokaže Bogu na sud.
Job 34,24On satire jake bez preslušanja, postavlja druge na njihovo mjesto.
Job 34,25On već zna djela njihova, zato ih sruši preko noći; tu leže satrveni
Job 34,26Kao zločince kazni ih na mjestu, gdje svi vide,
Job 34,27Jer su odstupili od njega, nijesu pazili na putove njegove,
Job 34,28Pustili su, da se do njega popne vika siromaha. A on čuje pomaganju nevoljnika.
Job 34,29I kad se on primiri, tko ga smije odsuditi? Kad skrije lice, tko će ga vidjeti tada? Ali on bdije nad narodima i nad svakim čovjekom,
Job 34,30Da ne vladaju bezbožnici, što su zamke za narod.
Job 34,31Pa smije li jedan reći Bogu: Ja moram to podnositi, a ne činim ništa zlo!
Job 34,32Što ne vidim, to mi pokaži; ako sam činio zlodjela, neću ih opet činiti!
Job 34,33Mora li on po tvojemu mišljenju plaćati, jer se ti nećkaš? Ti se moraš odlučiti, ne ja; govori, što znaš!
Job 34,34Ljudi će mi razumni reći i svaki mudar čovjek, koji me sluša:
Job 34,35Job govori nerazumno, riječi su njegove nerazborite.
Job 34,36Zato neka se iskuša Job do kraja zbog svojih bezbožnih prigovora!
Job 34,37Jer domeće na krivnju svoju još bunu, psuje u sredini našoj, na sva usta govori proti Bogu.
Job 34,1 Elihu nastavi svoju besjedu i reče:
Job 34,2"I vi, mudraci, čujte što ću reći, vi, ljudi umni, poslušajte mene,
Job 34,3jer uši nam prosuđuju besjede isto kao što nepce hranu kuša.
Job 34,4Zajedno ispitajmo što je pravo i razmislimo skupa što je dobro.
Job 34,5Job je utvrdio: `Ja sam pravedan, ali Bog meni pravdu uskraćuje.
Job 34,6U pravu sam, a lašcem prave mene, nasmrt prostrijeljen, a bez krivnje svoje!`
Job 34,7Zar gdje čovjeka ima poput Joba koji porugu pije kao vodu,
Job 34,8sa zlikovcima koji skupa hodi i s opakima isti dijeli put?
Job 34,9On tvrdi: `Kakva korist je čovjeku od tog što Bogu ugoditi želi?`
Job 34,10Stoga me čujte, vi ljudi pametni! Od Boga zlo je veoma daleko i nepravednost od Svemogućega,
Job 34,11te on čovjeku plaća po djelima, daje svakom po njegovu vladanju.
Job 34,12Odista, Bog zla nikada ne čini, niti Svesilni kad izvrće pravo.
Job 34,13Ta tko je njemu povjerio zemlju i vasioni svijet tko je stvorio?
Job 34,14Kad bi on dah svoj u se povukao, kad bi čitav svoj duh k sebi vratio,
Job 34,15sva bića bi odjednom izdahnula i u prah bi se pretvorio čovjek.
Job 34,16Ako razuma imaš, slušaj ovo, prikloni uho glasu riječi mojih.
Job 34,17Može li vladat` koji mrzi pravo? Najpravednijeg hoćeš li osudit`? -
Job 34,18Onog koji kaže kralju: `Nitkove!` a odličniku govori: `Zlikovče!`
Job 34,19Koji nije spram knezovima pristran i jednak mu je ubog i mogućnik, jer oni su djelo ruku njegovih?
Job 34,20Zaglave za tren, usred gluhe noći: komešaju se narodi, prolaze; ni od čije ruke moćni padaju.
Job 34,21Jer, on nadzire pute čovjekove, pazi nad svakim njegovim korakom.
Job 34,22Nema toga mraka niti crne tmine gdje bi se mogli zlikovci sakriti.
Job 34,23Bog nikome unaprijed ne kaže kada će na sud pred njega stupiti.
Job 34,24Bez saslušanja on satire jake i stavlja druge na njihovo mjesto.
Job 34,25Ta odveć dobro poznaje im djela! Sred noći on ih obara i gazi.
Job 34,26Æuškom ih bije zbog zloće njihove na mjestu gdje ih svi vidjeti mogu.
Job 34,27Jer prestadoše za njime hoditi, zanemariše putove njegove
Job 34,28goneć uboge da vape do njega i potlačene da k njemu leleču.
Job 34,29Al` miruje li, tko da njega gane? Zastre li lice, tko ga vidjet` može?
Job 34,30Nad pucima bdi k`o i nad čovjekom da ne zavlada tko narod zavodi.
Job 34,31Kada bezbožnik Bogu svome kaže: `Zavedoše me, više griješit neću.
Job 34,32Ne uviđam li, ti me sad pouči, i ako sam kad nepravdu činio, ubuduće ja činiti je neću!`
Job 34,33Misliš da Bog mora njega kazniti, dok ti zamisli njegove prezireš? Al` kada ti odlučuješ, a ne ja, mudrost nam svoju istresi de sada!
Job 34,34Svi ljudi umni sa mnom će se složit` i svatko razuman koji čuje mene:
Job 34,35Nepromišljeno Job je govorio, u riječima mu neima mudrosti.
Job 34,36Stoga, nek` se Job dokraja iskuša, jer odgovara poput zlikovaca;
Job 34,37a svom grijehu još pobunu domeće, među nama on plješće dlanovima i hule svoje na Boga gomila."

Job 34,1Tad Elihu preuze i reče:
Job 34,2Slušajte, mudraci, moje besjede, i vi, znalci, podajte mi uho.
Job 34,3 Jer, to je uhu da cijeni besjede, kao nepcu da kuša jela.
Job 34,4Nama je razlikovati što je pravedno; priznajmo dakle među nama ono što
Job 34,5Nije li Job rekao: ` Ja sam pravedan, ali Bog mi niječe pravednost;
Job 34,6kad ja tražim pravdu, ja sam smatran lažljivcem. jedna strijela me smrtno ranima, a da ja nisam zgriješio? `
Job 34,7Ima li jedan poštenjak kao Job? On pije sarkazam kao vodu.
Job 34,8On putuje u paru sa zločincima i put prelazi s opakima.
Job 34,9Nije li on rekao: ` Čovjek ne dobija ništa ugađajući Bogu.`
Job 34,10Slušajte me dakle ljudi razboriti! Daleko od Boga opakost, daleko od Moćnoga neiskrenost.
Job 34,11Jer vraća čovjeku prema njegovim djelima i postupa sa svakim prema njegovom ponašanju.
Job 34,12Ne, u istinu, ne postupa zlobno, Moćni ne krši prava.
Job 34,13Je li to netko drugi njemu povjerio zemlju, je li to netko drugi tko ga je zadužio cijelim svijetom?
Job 34,14Ako bi mislio samo na sebe samog, ako bi i zadržao u sebi svoje disanje i svoj dah,
Job 34,15svako tijelo izdahnulo bi odjednom i čovjek bi se vratio u prašinu.
Job 34,16Pošto ti imaš pamet, slušaj ovo, podaj uho zvuku mojih besjeda.
Job 34,17Može li jedan neprijatelj pravde vladati? Usuđuješ li se ti osuditi Pravednika, Preuzvišenog?
Job 34,18Reći kralju: `Ništarijo? ` Drže li se velikaši zločincima?
Job 34,19On sam ne pretpostavlja prinčeve i ne poklanja više pažnje bogatašu no siromahu, jer svi su oni djela njegovih ruku.
Job 34,20U jedan mah, oni umiru u sred noći, narod se uznemiri i oni nestanu, odstrani se jedan samodržac, a da se ruka njegova i ne podigne.
Job 34,21Jer Bog ima oči na držanju čovjekovom, on osmatra sve njegove korake.
Job 34,22Ni tmine ni sjena smrti ne mogu sakriti zločince.
Job 34,23On nema potrebu vrebati čovjek tijekom dugog vremena da bi se ovaj pojavio pred njim na suđenju.
Job 34,24Bez ispitivanja, on slama plemenitaše i druge stavlja na njihovo mjesto.
Job 34,25On otkrije njihove spletke; u samo jednu noć on ih obori, evo ih skršenih.
Job 34,26Kao zločince, on ih javno osramotio.
Job 34,27To je što oni nisu htjeli njega slijediti, što nisu znali sve njegove putove,
Job 34,28sve do uzdizanja k njemu krika siromahova; i krik potlačenih, on ga čuje.
Job 34,29Ali, postane li bešćutan, tko će ga osuditi, sakrije li lice svoje, tko će ga On bdije, ipak nad narodima kao nad ljudima,
Job 34,30ne hoteći da bezbožnik vlada, ni da se podapane zamka narodu.
Job 34,31Ali, kaže li tko Bogu: ` Ja sam ispaštao, ja neću više počiniti zla.
Job 34,32Ono što mom vidu izmiče, pokaži mi to ti osobno; ako sam postupio opako, ja to neću ponoviti.
Job 34,33Prema tebi, da li bi trebao kažnjavati? ja znam ta se ti tome sprdaš . Tako si ti odlučio, ti, ne ja. Reci ipak što o tome znaš.
Job 34,34Ljudi razboriti će mi reći, kao svaki mudar čovjek koji me sluša:
Job 34,35` Taj veliki govornik Job ne zna ništa, on besjedi bez ikakvog smisla. `
Job 34,36Ja hoću da se Job podvrgne jednom ispitu, sve dok ne ustupi, pred svojim besjedama dostojnim jednog poganina;
Job 34,37jer, svojem grijehu on dodaje pobunu, on sije sumnju među nas i gomila svoje prigovore Bogu.
Jov 34,1Još govori Elijuj i reče:
Jov 34,2Čujte, mudri, besjedu moju, i razumni poslušajte me.
Jov 34,3Jer uho poznaje besjedu kao što grlo kuša jelo.
Jov 34,4Razberimo što je pravo, izvidimo među sobom što je dobro.
Jov 34,5Jer Jov reče: pravedan sam, a Bog odbaci moju pravdu.
Jov 34,6Hoću li lagati za svoju pravdu? strijela je moja smrtna, a bez krivice.
Jov 34,7Koji je čovjek kao Jov da kao vodu pije potsmijeh?
Jov 34,8I da se druži s onima koji čine bezakonje, i da hodi s bezbožnijem ljudima?
Jov 34,9Jer reče: ne pomaže čovjeku da ugađa Bogu.
Jov 34,10Zato, ljudi razumni, poslušajte me; daleko je od Boga zloća i nepravda od Svemogućega.
Jov 34,11Jer po djelu plaća čovjeku i daje svakome da nađe prema putu svojemu.
Jov 34,12Doista Bog ne radi zlo i Svemogući ne izvrće pravde.
Jov 34,13Ko mu je predao zemlju? i ko je uredio vasiljenu?
Jov 34,14Kad bi na nj okrenuo srce svoje, uzeo bi k sebi duh njegov i dihanje njegovo;
Jov 34,15Izginulo bi svako tijelo, i čovjek bi se povratio u prah.
Jov 34,16Ako si dakle razuman, čuj ovo: slušaj glas riječi mojih.
Jov 34,17Može li vladati onaj koji mrzi na pravdu? hoćeš li osuditi onoga koji je najpravedniji?
Jov 34,18Kaže li se caru: nitkove! i knezovima: bezbožnici?
Jov 34,19Akamoli onomu koji ne gleda knezovima ko su, niti u njega vrijedi više bogati od siromaha, jer su svi djelo ruku njegovijeh.
Jov 34,20Umiru začas, i u po noći uskoleba se narod i propadne, i odnese se jaki bez ruke ljudske.
Jov 34,21Jer su oči njegove obraćene na putove čovječije i vidi sve korake njegove.
Jov 34,22Nema mraka ni sjena smrtnoga gdje bi se sakrili koji čine bezakonje.
Jov 34,23Jer nikome ne odgađa kad dođe da se sudi s Bogom.
Jov 34,24Satire jake nedokučljivo, i postavlja druge na njihovo mjesto.
Jov 34,25Jer zna djela njihova, i dok obrati noć, satru se.
Jov 34,26Kao bezbožne razbija ih na vidiku.
Jov 34,27Jer otstupiše od njega i ne gledaše ni na koje putove njegove;
Jov 34,28Te dođe do njega vika siromahova, i ču viku nevoljnijeh.
Jov 34,29Kad on umiri, ko će uznemiriti? i kad on sakrije lice, ko će ga vidjeti? i to biva i narodu i čovjeku.
Jov 34,30Da ne bi carovao licemjer, da ne bi bilo zamke narodu.
Jov 34,31Zaista, treba kazati Bogu: podnosio sam, neću više griješiti.
Jov 34,32A što ne vidim, ti me nauči; ako sam činio nepravdu, neću više.
Jov 34,33Eda li će po tebi plaćati, jer tebi nije po volji, jer ti biraš a ne on? Ako znaš što, govori.
Jov 34,34Ljudi će razumni sa mnom kazati, i mudar će čovjek pristati,
Jov 34,35Da Jov ne govori razumno, i da riječi njegove nijesu mudre.
Jov 34,36Oče moj, neka se Jov iskuša do kraja, što odgovara kao zli ljudi.
Jov 34,37Jer domeće na grijeh svoj bezakonje, pljeska rukama među nama, i mnogo govori na Boga.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje