Tražilica


Job 35. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Job 35,1Elihu opet progovori:
Job 35,2Držiš li to za pravo, da sam govoriš: "Pravedan sam pred Bogom?"
Job 35,3Da govoriš, što mi to koristi, ili što mi to većma koristi od grijeha?
Job 35,4Ja ću na to odgovoriti tebi i s tobom prijateljima tvojim.
Job 35,5Pogledaj nebo i vidi! Pogledaj oblake, kako su visoko nad tobom!
Job 35,6Ako griješiš, što mu stim činiš; ako je još toliko opačina tvojih, što ćeš mu stim nauditi?
Job 35,7Ako si pravedan, što mu možeš stim dati, što prima stim iz ruke tvoje?
Job 35,8Ali bližnjemu tvojemu naudi opačina tvoja; čovjeku bližnjemu dobro dođe krepost tvoja.
Job 35,9Jadikuje se nad velikim tlačenjem i viče se na nasilje velikih.
Job 35,10Ali se ne kaže: Gdje je Bog, Stvoritelj naš, koji nam daruje hvalospjeve u noći,
Job 35,11Koji nas je učinio mudrijim od životinja zemaljskih, razumnijim od ptica nebeskih.
Job 35,12Oni viču - ali ih on ne sluša - zbog obijesti zlih ljudi.
Job 35,13Doista, Bog ne usliši laži i Svemoćni ne pogleda na nju.
Job 35,14A kamoli kad kažeš, da ga nijesi vidio: u njega je sud, samo ga pričekaj!
Job 35,15A sada, kad gnjev njegov ne kazni i još ne pazi na grijeh,
Job 35,16Job otvara usta naprazno i mnogo govori nerazborito.
Job 35,1 Elihu nastavi svoju besjedu i reče:
Job 35,2"Zar ti misliš da pravo svoje braniš, da pravednost pred Bogom dokazuješ,
Job 35,3kada mu kažeš: `Što ti je to važno, i ako griješim, što ti činim time?`
Job 35,4Na sve to ja ću odgovorit` tebi i prijateljima tvojim ujedno.
Job 35,5Po nebu se obazri i promatraj! Gledaj oblake: od tebe su viši!
Job 35,6Ako griješiš, što si mu uradio, prijestupom svojim što si mu zadao?
Job 35,7Ako si prav, što si dodao njemu i što iz ruke tvoje on dobiva?
Job 35,8Opakost tvoja tebi slične pogađa i pravda tvoja čovjeku koristi.
Job 35,9Ali kad ispod teškog stenju jarma, kad vapiju na nasilje moćnika,
Job 35,10nitko ne kaže: `Gdje je Bog, moj tvorac, koji noć pjesmom veselom ispunja,
Job 35,11umnijim nas od zvijeri zemskih čini i mudrijima od ptica nebeskih?`
Job 35,12Tad vapiju, al` on ne odgovara poradi oholosti zlikovaca.
Job 35,13Ali kako je isprazno tvrditi da Bog njihove ne čuje vapaje, da pogled na njih ne svraća Svesilni!
Job 35,14A kamoli tek kada ti govoriš: `On ne vidi mene, parnica moja pred njime stoji, a ja na nj još čekam.`
Job 35,15Ili: `Njegova srdžba ne kažnjava, nimalo on za prijestupe ne mari.`
Job 35,16Isprazno tada otvara Job usta i besjede gomila nerazumne.
Job 35,1Tad Elihu preuze i reče:
Job 35,2pravu kad kažeš: ` Ja sam pravedniji no Bog ? `
Job 35,3Pošto ti izjavljuješ: ` Što tebi znači, i
Job 35,4Ja ću te pobiti mojim besjedama, tebe i tvoje prijatelje odjednom.
Job 35,5Promatraj *nebesa i vidi, osmotri oblake, kako te oni nadvisuju!
Job 35,6Ako ti griješiš, dodiruješ li ih? Umnoži svoje pobune, što mu ti činiš?
Job 35,7Ako si ti pravedan, koristi li se on time, prima li od tebe štogod?
Job 35,8Tvoja opakost dostiže samo tebi samo ljudima.
Job 35,9Stenje se pod prekoračenjem tlačenja kriči se pod pesnicom velikih.
Job 35,10Ali, nitko ne kaže: ` Gdje je Bog koji me stvorio? On koji nadahnjuje pjesme u noći,
Job 35,11koji nas uči bolje no zvijeri zemaljske i čini nas mudrijim no ptice nebeske. `
Job 35,12Tad se kriči, ali on ne odgovora, zbog oholosti opakih.
Job 35,13Nema drugog do samo šupljih riječi koje Bog ne sluša, koje Moćni ne opaža.
Job 35,14No, ti se usuđuješ reći da ti njega ne primijećuješ, da je tvoj predmet njemu podložan i da si ti tu u očekivanju.
Job 35,15Ali sada, ako njegov gnjev ne uplete se i ako ne ne poznaje ovu neobuzdanost riječi,
Job 35,16to je što Job u prazno otvara usta i gomila besmislene besjede.
Jov 35,1Još govori Elijuj i reče:
Jov 35,2Misliš li da si pravo rekao: moja je pravda veća od Božije?
Jov 35,3Jer si rekao: šta će mi pomoći, kaka će mi biti korist, da ne griješim?
Jov 35,4Ja ću odgovoriti tebi i drugovima tvojim s tobom.
Jov 35,5Pogledaj nebo, i vidi; pogledaj oblake, kako su viši od tebe.
Jov 35,6Ako griješiš, šta ćeš mu učiniti? ili ako se umnože bezakonja tvoja, šta ćeš mu nauditi?
Jov 35,7Ako si pravedan, šta ćeš mu dati? ili šta će primiti iz ruke tvoje?
Jov 35,8Čovjeku kakav si može nauditi tvoja zloća, i sinu čovječijemu pomoći tvoja pravda.
Jov 35,9Vapiju od velikoga nasilja kojima se čini, i viču na ruku silnijeh;
Jov 35,10A nijedan ne govori: gdje je Bog, Stvoritelj moj, koji daje pjesmu noću;
Jov 35,11Koji čini te smo razumniji od zvijerja zemaljskoga, i mudriji od ptica nebeskih.
Jov 35,12Tamo viču s oholosti zlijeh ljudi, ali ne bivaju uslišeni.
Jov 35,13Jer Bog ne sluša taštine, i Svemogući ne gleda na nju.
Jov 35,14Akamoli kad kažeš: ne vidiš to. Pred njim je sud; čekaj ga.
Jov 35,15A sada čim te gnjev pohodi, nije ništa, niti je gledao na sve što si učinio;
Jov 35,16Zato Jov na prazno otvora usta svoja, i bezumno umnožava riječi.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje