Tražilica


Job 5. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Job 5,1Zovi dakle, ako ti se tko odazove, i kojemu ćeš se od anđela obratiti?
Job 5,2Bezumnika ubija samo njegova zla volja. Luđaka usmrćuje njegova zavist.
Job 5,3Vidjeh luđaka: bio se je tvrdo ukorijenio. Ali se najednom sruši kuća njegova.
Job 5,4Bez pomoći ostadoše djeca njegova; satrše ih na vratima bez branitelja.
Job 5,5Gladni pojedoše, što je on žeo; isred trnja uzimaju to sebi. Žedni čeznu za posjedom njegovim.
Job 5,6Jer nesreća ne niče iz zemlje, i nezgoda ne izlazi iz praha.
Job 5,7Ne, čovjek se rađa za patnju, kao što iskre ognjene vrcaju gore.
Job 5,8Ali ja bih pošao k Bogu, pred Boga bih iznio stvar svoju,
Job 5,9Njegovo je upravljanje veliko i neshvatljivo, puno čudesa, što ih ne izbroji nitko.
Job 5,10Spušta dažd na zemlju, izlijeva vodu na polja.
Job 5,11Ponižene podiže gore, žalosne uzvisuje k sreći.
Job 5,12Osnove lukavih uništava, ruke njihove ne svrše pravo ništa.
Job 5,13Mudre hvata u njihovu lukavstvu, sruši se osnova lukavih.
Job 5,14Na bijelu danu nailaze na mrak i u podne pipaju kao po noći.
Job 5,15Iz ralja njihovih trga on porobljenoga, siromaha čovjeka iz ruku silnika.
Job 5,16Slabomu procvate nova nada, a zloća mora da zatisne usta svoja.
Job 5,17Eto, sretan čovjek, koga Bog upućuje! I zato ne odbacuj opomene Svemoćnoga!
Job 5,18Kad on rani, on i zavija; kad udara, ruka njegova i iscjeljuje.
Job 5,19U šestorostrukoj potrebi izbavit će te, u sedmoj neće te se zlo dotaći
Job 5,20U gladi otkupit će te od smrti, u ratu od mača.
Job 5,21Od biča jezika bit ćeš skriven; dođe li i pustoš, nećeš znati za strah.
Job 5,22Smijat ćeš se pustoši i gladi, nećeš se bojati zvjeradi zemaljske.
Job 5,23Jer ćeš s kamenjem poljskim biti u savezu, i zvjerad će poljska biti s tobom u miru.
Job 5,24Tada ćeš vidjeti, da je mir a šatoru tvojemu, uredit ćeš kuću svoju, i neće ti uzmanjkati ništa.
Job 5,25Vidjet ćeš, kako ti se množi broj djece, porod će tvoj rasti kao trava na njivi.
Job 5,26U sitoj starosti sići ćeš u grob, kao što se snopovi žita snose u vrijeme zrelosti.
Job 5,27Eto, pretražismo to; tako je; a ti poslušaj i razumij!
Job 5,1 Ded zazivlji! Zar će ti se tko odazvat`? Kojem li se svecu misliš sad obratit`?
Job 5,2Doista, budalu njegov bijes ubija, luđaka će sasvim skončat ljubomora.
Job 5,3Bezumnika vidjeh kako korijen pušta, al` prokletstvo skoro na kuću mu pade.
Job 5,4Njegovi su sinci daleko od spasa, njih nezaštićene na Vratima tlače.
Job 5,5Ljetinu njihovu pojedoše gladni, sam Bog ju je njima oteo iz usta, a žedni hlepe za njihovim dobrima.
Job 5,6Ne, opačina ne izbija iz zemlje, nit` nevolja iz tla može nići sama,
Job 5,7nego čovjek rađa muku i nevolju kao što let orlov teži u visinu.
Job 5,8Al` ja bih se ipak Bogu utekao i pred njime stvar bih svoju razložio.
Job 5,9Nedokučiva on djela silna stvori, čudesa koja se izbrojit` ne mogu.
Job 5,10On kišom rosi po svem licu zemljinu i vodu šalje da nam polja natapa.
Job 5,11Da bi ponižene visoko digao, da bi ojađene srećom obdario,
Job 5,12redom ruši ono što lukavci smisle, što god započeli, on im izjalovi.
Job 5,13On hvata mudre u njihovu lukavstvu, naume spletkara obraća u ništa.
Job 5,14Posred bijela dana zapadnu u tamu, pipaju u podne kao usred noći.
Job 5,15On iz njinih ralja izbavlja jadnika, iz silničkih ruku diže siromaha.
Job 5,16Tako se pokaže nada nevoljniku, i nepravda mora zatvoriti usta.
Job 5,17Da, blago čovjeku koga Bog odbaci! Stoga ti ne prezri karanje Svesilnog!
Job 5,18On ranjava, ali i ranu povija, udara i svojom zacjeljuje rukom.
Job 5,19Iz šest će nevolja tebe izbaviti, ni u sedmoj zlo te dotaknuti neće.
Job 5,20U gladi, od smrti on će te spasiti, a u ratu, oštru će te otet maču.
Job 5,21Biču zla jezika uklonit će tebe, ispred otimača bez straha ćeš biti.
Job 5,22Suši i studeni ti ćeš se smijati i od divljih zvijeri strahovati nećeš.
Job 5,23Sklopit` ti ćeš savez s kamenjem na njivi, zvjerad divlja s tobom u miru će biti.
Job 5,24U šatoru svome mir ćeš uživati, dom svoj kad pohodiš netaknut će stajat.
Job 5,25Koljeno ćeš svoje gledat` gdje se množi i potomstvo gdje ti kao trava raste.
Job 5,26U grob ti ćeš leći kada budeš zreo, kao što se žito snosi kad dozori.
Job 5,27Sve motrismo ovo: istina je živa! zato sve za dobro svoje ti poslušaj."

Job 5,1 Pozovi dakle! Postoji li Kojem od *svetaca ti ćeš se obratitiđ
Job 5,2Da, slaboumnik, njega šuga udavi, a naivnog, ljubomora ubije.
Job 5,3Ja sam dobro vidio, slaboumnik, koji pušta svoje korijene, ali ja sam iznenada prokleo njegovo boravište:
Job 5,4` Nek njegovi sinovi izmaknu nek budu zgaženi u sudnici, a da nitko ne pritekne,
Job 5,5a on, ono što je požnjeo, nek se izgladnjeli time nahrane, nek se toga dočepaju usprkos živici od trnja i nek ižednjeli progutaju njegovu očevinu!`
Job 5,6Jer kaljuga ne izlazi iz zemlje, a ni bijeda ne klija iz tla.
Job 5,7Da, to je za bijedu čovjek rođen, on zaiskri da bi minuo.
Job 5,8Glede mene, ja ću se obraćati Bogu, svoj predmet.
Job 5,9Radnik neustanovljivih veličina, čija čuda iscrpljuju brojeve,
Job 5,10on je taj koji izlijeva kišu na lice zemlje, koji daje oblijevati lice poljima,
Job 5,11za staviti na vrh one koji leže dolje i da bi se rastuženi uspravili, spašeni.
Job 5,12On je taj koji pokvari najprljavije spletke. Za njihove ruke nikakvog uspjeha.
Job 5,13On je taj koji mudre hvata u zamku njihove lukavosti i koji nadmašuje nacrte podvala?
Job 5,14U pol dana oni se spotiču o tmine, u podne oni tapkaju kao u noći.
Job 5,15Ali, on je od njihovog mača spasio, od njihove gubice, on njihovih moćnih kandži, siromaha.
Job 5,16On imade za nejakog jednu nadu, a besramlje se nađe ušutkano.
Job 5,17Gledaj: Sretan čovjek kojeg Bog ukori! Ne prezri dakle ukor Moćnog.
Job 5,18To je on koji, dajući patiti, on daje rukama, lomeći ih, ozdraviti.
Job 5,19Iz sedam nevolja, on će te izvući, a u sedmoj, zlo te neće dosegnuti više.
Job 5,20Za vrijeme gladi, on te iskupi smrti i u jeku boja vlasti mača.
Job 5,21Od korbača jezika, ti ćeš biti u zaklonu; ništa za strahovati od jedne dolazeće nevolje.
Job 5,22Nevolja, nestašica, ti ćeš se tome ni od divljih zvijeri, nemaj straha!
Job 5,23Jer, ti imaš jedan savez s kamenjem poljskim, i pomirili su te sa životinjama
Job 5,24Ti ćeš otkriti mir u šator u svom; pazeći svoju ispašu, ti joj nikakva manjka naći nećeš;
Job 5,25Otkrit ćeš kako je tvoje potomstvo brojno i kako tvoji izdanci su kao zelenilo na zemlji.
Job 5,26Ti ćeš ući u grob u punoj snazi, kao što se uspravlja jedan snop u svoje vrijeme.
Job 5,27Vidi, to, mi smo proučili temeljito: tome je tako, slušaj i izvuci svoju korist.
Jov 5,1Zovi; hoće li ti se ko odazvati? i komu ćeš se između svetijeh obratiti?
Jov 5,2Doista bezumnoga ubija gnjev, i ludoga usmrćuje srdnja.
Jov 5,3Ja vidjeh bezumnika gdje se ukorijenio; ali odmah prokleh stan njegov.
Jov 5,4Sinovi su njegovi daleko od spasenja i satiru se na vratima a nema ko da izbavi.
Jov 5,5Ljetinu njegovu jede gladni i ispred trnja kupi je, i lupež ždere blago njihovo.
Jov 5,6Jer muka ne izlazi iz praha niti nevolja iz zemlje niče.
Jov 5,7Nego se čovjek rađa na nevolju, kao što iskre iz ugljevlja uzlijeću u vis.
Jov 5,8Ali ja bih Boga tražio, i pred Boga bih iznio stvar svoju,
Jov 5,9Koji čini stvari velike i neispitljive, divne, kojima nema broja;
Jov 5,10Koji spušta dažd na zemlju i šalje vodu na polja;
Jov 5,11Koji podiže ponižene, i žalosne uzvišuje k spasenju;
Jov 5,12Koji rasipa misli lukavijeh da ruke njihove ne svrše ništa;
Jov 5,13Koji hvata mudre u njihovu lukavstvu, i namjeru opakih obara;
Jov 5,14Danju nailaze na mrak, i u podne pipaju kao po noći.
Jov 5,15On izbavlja ubogoga od mača, od usta njihovijeh i od ruke silnoga.
Jov 5,16Tako ima nadanja siromahu, a zloća zatiskuje usta svoja.
Jov 5,17Gle, blago čovjeku koga Bog kara; i zato ne odbacuj karanje Svemogućega.
Jov 5,18Jer on zadaje rane, i zavija; on udara, i ruke njegove iscjeljuju.
Jov 5,19Iz šest nevolja izbaviće te; ni u sedmoj neće te se zlo dotaći.
Jov 5,20U gladi izbaviće te od smrti i u ratu od mača.
Jov 5,21Kad jezik šiba, bićeš sakriven, niti ćeš se bojati pustoši kad dođe.
Jov 5,22Smijaćeš se pustoši i gladi, niti ćeš se bojati zvijerja zemaljskoga.
Jov 5,23Jer ćeš s kamenjem poljskim biti u vjeri, i zvijerje će poljsko biti u miru s tobom.
Jov 5,24I vidjećeš da je mir u šatoru tvom, kućićeš kuću svoju i nećeš se prevariti.
Jov 5,25Vidjećeš kako će ti se umnožiti sjeme tvoje, i porod će tvoj biti kao trava na zemlji.
Jov 5,26Star ćeš otići u grob kao što se žito snosi u stog u svoje vrijeme.
Jov 5,27Eto, razgledasmo to, tako je; poslušaj i razumij.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje