Tražilica


Job 8. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Job 8,1Tada odgovori Bildad iz Šuaha:
Job 8,2Dokle ćeš još tako govoriti? Jesu li buran vjetar riječi usta tvojih?
Job 8,3Zar možda Bog izvrće pravo? Zar Svemoćni izvrće pravednost?
Job 8,4Jer su djeca tvoja griješila proti njemu, predade ih on vlastitoj opačini.
Job 8,5Ako ti tražiš Boga i vapiješ k Svemoćnomu za milost,
Job 8,6Ako si čist i čestit, on će se prenuti za te i vratit će ti stan, što ti pripada.
Job 8,7Malena će se onda ukazati prijašnja sreća tvoja, a buduća sudbina tvoja bit će sjajna.
Job 8,8Pitaj samo prijašnje naraštaje i pripazi na mudrost njihovih otaca!
Job 8,9Jer mi jučerašnji, mi smo bez znanja, naši su dani na zemlji sjena.
Job 8,10Oni ti mogu otkriti i reći i iz blaga svoje mudrosti iznijeti riječi.
Job 8,11Uzraste li trska, gdje nema bare? Uzvine li se šaš daleko od vode?
Job 8,12Još je u soku, još nije odrezan, a osuši se prije svake trave.
Job 8,13To je sudbina svima, koji zaboravljaju Boga; tako propada nadanje svakoga zlikovca.
Job 8,14Babino ljeto, to je nadanje njegovo, paučina je njegovo uzdanje.
Job 8,15Nasloni se na kuću svoju, ali ona ne stoji tvrdo; uhvati se za nju, ali se ona ne može održati.
Job 8,16Zeleni se na suncu, daleko preko vrta pružaju se ogranci njegovi;
Job 8,17Žile se njegove zapleću u krš hridini, kamenje mu daje tvrdoću;
Job 8,18Ali kad ga se isčupa iz mjesta njegova, ono ga se odrekne: nikada te ne vidjeh!
Job 8,19Eto, to je radost sudbine njegove, a iz praha niče drugi.
Job 8,20Gle, Bog ne odbacuje dobroga, a zlikovca ne prihvaća za ruku.
Job 8,21On će još napuniti usta tvoja smijeha i usne tvoje slavospjeva.
Job 8,22Tada će se neprijatelji tvoji obući u sramotu, i nestat će šatora zlikovčeva.
Job 8,1 Bildan iz Šuaha progovori tad i reče:
Job 8,2"Dokad ćeš jošte govoriti tako, dokle će ti riječ kao vihor biti?
Job 8,3Ta zar može Bog pravo pogaziti, može li pravdu izvrnut` Svesilni?
Job 8,4Ako mu djeca tvoja sagriješiše, preda ih zato bezakonju njinu.
Job 8,5Al` ako Boga potražiš iskreno i od Svesilnog milost ti izmoliš;
Job 8,6ako li budeš čist i neporočan, odsad će svagda on nad tobom bdjeti i obnovit će kuću pravedniku.
Job 8,7Bit će malena tvoja sreća prošla prema budućoj što te očekuje.
Job 8,8No pitaj samo prošle naraštaje, na mudrost pređa njihovih pripazi.
Job 8,9Od jučer mi smo i ništa ne znamo, poput sjene su na zemlji nam dani.
Job 8,10Oni će te poučit` i reći ti, iz srca će svog izvući besjede:
Job 8,11`Izvan močvare zar će rogoz nići? Zar će bez vode trstika narasti?
Job 8,12Zeleni se sva, al` i nekošena usahne prije svake druge trave.
Job 8,13To je kob svakog tko Boga zaboravi; tako propada nada bezbožnika:
Job 8,14Nit je tanana njegovo uzdanje, a ufanje mu kuća paukova.
Job 8,15Nasloni li se, ona mu se ljulja, prihvati li se, ona mu se ruši.
Job 8,16Zeleni se i sav na suncu buja, vrt su mu cio mladice prerasle.
Job 8,17Svojim korijenjem krš je isprepleo te život crpe iz živa kamena.
Job 8,18A kad ga s mjesta njegova istrgnu, ono ga niječe: `Nikada te ne vidjeh!`
Job 8,19I evo gdje na putu sada trune dok drugo bilje već niče iz zemlje.
Job 8,20Ne, Bog neće odbacit` neporočne, niti će rukom poduprijet` opake.
Job 8,21Smijeh će ti opet ispuniti usta, s usana će odjeknuti klicanje.
Job 8,22Dušmane će ti odjenut` sramota i šatora će nestat` zlikovačkog.`
Job 8,1 Tad Bildad iz Šuaha uze riječ
Job 8,2Hoćeš li ti uvijek jednako ponavljati riječima koje ispuhuju oluju?
Job 8,3Bog da li iskrivljuje pravo? Moćni iskrivljuje li pravdu?
Job 8,4Ako su tvoji sinovi griješili protiv njega, on ih je izručio moći njihovog zločina.
Job 8,5Ako li ti tražiš Boga, ako li ti preklinješ Moćnoga,
Job 8,6ako si ti častan i prav, on će bdjeti nad tobom i preporoditi te u tvojoj pravednosti.
Job 8,7A tvoji počeci imat će malo toga pokraj tvoje blistave budućnosti.
Job 8,8Ispitaj dakle, pokoljenja nekadašnja, budi obazriv s iskustvom njihovih predaka.
Job 8,9Mi smo tek od jučer, mi ne znamo ništa, jer naši su dani samo jedna sjena na zemlji.
Job 8,10Ali oni će te poučiti i govorit će ti, i iz svojih sjećanja izvući će ove misli:
Job 8,11` Rogoz raste li izvan močvare, trska može li rasti bez vode?
Job 8,12Još u cvatu, i da ju se ne bere, prije svake trave ona se sasuši. `
Job 8,13Takav je udes onih koji zaboravljaju Boga; nada će bezbožnika propasti,
Job 8,14njegovo će samopouzdanje biti jer njegovo osiguranje je samo paukova mreža.
Job 8,15Osloni li se na svoju kuću, on se poljulja. ako ju čvrsto uhvati, ona ne odoli.
Job 8,16Evo ga punog soka pod suncem, iznad vrta on širi svoje grane.
Job 8,17Njegovo se korijenje isprepliće u šljunku, on istražuje udubine u stijenama.
Job 8,18Ali, ako se iščupa iz svog ova to zaniječe: ` Ja te nikad nisam vidjela!`
Job 8,19Vidi, to su tamo radosti njegovog udesa, i iz te prašine jedan drugi će niknuti.
Job 8,20Vidi, Bog ne prezire poštenog niti potpomaže zlodjelnike.
Job 8,21On će ispuniti tvoja usta smijehom i tvoje usne pokličima.
Job 8,22Tvoji će neprijatelji biti pokriveni sramom, a šatora opakih neće ni biti više.
Jov 8,1Tada odgovori Vildad Sušanin i reče:
Jov 8,2Dokle ćeš tako govoriti? i riječi usta tvojih dokle će biti kao silan vjetar?
Jov 8,3Eda li Bog krivo sudi? ili Svemogući izvrće pravdu?
Jov 8,4Što su sinovi tvoji zgriješili njemu, zato ih je dao bezakonju njihovu.
Jov 8,5A ti da potražiš Boga i pomoliš se Svemogućemu,
Jov 8,6Ako si čist i prav, zaista će se prenuti za te i čestit će učiniti pravedan stan tvoj;
Jov 8,7I početak će tvoj biti malen, a pošljedak će ti biti vrlo velik.
Jov 8,8Jer pitaj pređašnji naraštaj, i nastani da razabereš od otaca njihovijeh;
Jov 8,9Jer smo mi jučerašnji, i ne znamo ništa, jer su naši dani na zemlji sjen.
Jov 8,10Neće li te oni naučiti? neće li ti kazati i iz srca svojega iznijeti riječi?
Jov 8,11Niče li sita bez vlage? raste li rogoz bez vode?
Jov 8,12Dok se još zeleni, dok se ne pokosi, suši se prije svake trave.
Jov 8,13Take su staze svijeh koji zaboravljaju Boga, i nadanje licemjerovo propada.
Jov 8,14Njegovo se nadanje podlama i uzdanje je njegovo kuća paukova;
Jov 8,15Nasloni se na kuću svoju, ali ona ne stoji tvrdo; uhvati se za nju, ali se ona ne može održati.
Jov 8,16Zeleni se na suncu, i uvrh vrta njegova pružaju se ogranci njegovi;
Jov 8,17Žile njegove zapleću se kod izvora, i na mjestu kamenitu širi se;
Jov 8,18Ali kad se iščupa iz mjesta svojega, ono ga se odriče: nijesam te vidjelo.
Jov 8,19Eto, to je radost od njegova puta; a iz praha niče drugi.
Jov 8,20Gle, Bog ne odbacuje dobroga, ali ne prihvata za ruku zlikovca.
Jov 8,21Još će napuniti usta tvoja smijeha i usne tvoje popijevanja.
Jov 8,22Nenavidnici tvoji obući će se u sramotu, i šatora bezbožničkoga neće biti.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje