Tražilica


Joel 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Joel 1,1Riječ Gospodnja, koja dođe Joelu, sinu Petuelovu.
Joel 1,2Čujte, starci slušajte, svi stanovnici zemlje! Je li se ikada tako što dogodilo vaše dane i u dane otaca?
Joel 1,3Propovijedajte o tom djeci svojoj, djeca vaša svojoj djeci i ova budućemu pokoljenju! -:
Joel 1,4Što osta od grisca, izjede skakavac. Što osta od skakavaca, izjede žderalica, što osta od žderalice, izjede ljupilac.
Joel 1,5Prenite se, pijanice, plačite! Sve vinopije, tugujte za novim vinom, jer je oteto iz usta vaših.
Joel 1,6Jer je prekrio zemlju moju narod silan i bez broja. Zubi su njegovi zubi lavovi. Čeljusti su njegove kao u lavice.
Joel 1,7Potro je vinovu lozu moju, smokvu moju osušio, polomio ju i ogulio, bijele joj se grane.
Joel 1,8Tuguj kao djevojka, u odjeći žalosti za mladim zaručnikom!
Joel 1,9Nesta žrtvenih prinosa i naljeva u kući Gospodnjoj. Tuguju svećenici, sluge Gospodnje.
Joel 1,10Opustjelo je polje, uvenula je zemlja, jest, žito je uništeno, usahnulo je vino, nestalo je ulja.
Joel 1,11Uplašeni stoje seljaci, ridaju vinogradari, zbog pšenice i ječma, jer je propala na njivi žetva.
Joel 1,12Posahnula je loza, uvela je smokva, šipak, palme i jabuka: sva su se drveta poljska posušila. Jest, nestalo je radosti kod ljudi.
Joel 1,13. Opašite se, naričite, svećenici! Ridajte, sluge žrtvenika! Dođite, probdijte noć u odjeći pokorničkoj, vi, sluge Boga mojega, jer je nestalo u kući Boga vašega žrtvenih prinosa i naljeva.
Joel 1,14Naredite sveti post! Sazovite svečanost! Skupite starješine, sve stanovnike zemaljske u kući Gospoda, Boga svojega, i vapijte Gospodu:
Joel 1,15Jaoh dana, jer je blizu dan Gospodnji dolazi, i kao uništenje od Svemoćnoga.
Joel 1,16Nije li oteta hrana ispred očiju naših, kući Boga našega radost i veselje?
Joel 1,17Usjevno zrno leži trulo pod grudama. Prazne stoje žitnice. Raspadaju se spreme, jer posahnu žito.
Joel 1,18I kako uzdiše stoka! Raspršena su stada goveda, jer nemaju paše; i sitno blago gine.
Joel 1,19K tebi, Gospode, vičem, jer žega spali pasišta u pustinji. Plamen popali sva drveta u polju.
Joel 1,20I zvijer poljska viče dašćući za tobom, jer su usahnuli potoci, žega je spalila pasišta u pustinji.
Joel 1,1 Riječ Jahvina koja dođe Joelu, sinu Petuelovu.
Joel 1,2Čujte ovo, starci, počujte, svi žitelji zemlje! Je li ovakvo što ikad bilo u vaše dane il` u dane vaših otaca?
Joel 1,3Recite ovo svojim sinovima, vaši sinovi svojim sinovima, a njihovi sinovi potonjem koljenu.
Joel 1,4Što ostavi šaška, proždrije skakavac, što ostavi skakavac, proždrije gusjenica, što ostavi gusjenica, proždrije ljupilac.
Joel 1,5Probudite se, pijanice, i plačite! Sve vinopije, tužite za novim vinom: iz usta vam je oteto.
Joel 1,6Jer prekri moju zemlju narod moćan i bezbrojan; zubi su mu kao zubi lavlji, očnjaci mu kao u lavice.
Joel 1,7Opustoši mi lozu vinovu i polomi smokve moje; oguli ih i razbaca, grane su im pobijeljele.
Joel 1,8Plačite k`o djevica odjevena u kostrijet za zaručnikom svojim.
Joel 1,9Nestade prinosnice i ljevanice iz Doma Jahvina. Tuže svećenici, sluge Jahvine.
Joel 1,10Opustošeno polje, zemlja poharana. Poharano žito, vino propade, presahnu ulje.
Joel 1,11Tugujte, težaci, kukajte, vinogradari, za pšenicom i za ječmom, jer propade žetva poljska.
Joel 1,12Loza usahnu, uvenu smokva, mogranj, palma i jabuka: svako se drvo poljsko sasuši. Da, nestade radosti između sinova ljudskih.
Joel 1,13Svećenici, opašite kostrijet i tužite! Službenici žrtvenika, naričite! Dođite, prenoćite u kostrijeti, službenici Boga mojeg! Jer iz Doma Boga našeg nesta prinosnice i ljevanice!
Joel 1,14Naredite sveti post, proglasite zbor svečani; starješine, saberite sve stanovnike zemlje u kuću Jahve, Boga svojeg. Zavapijte Jahvi:
Joel 1,15"Jao dana!" Jer Jahvin dan je blizu i dolazi k`o pohara od Svevišnjeg.
Joel 1,16Ne iščeznu li hrana pred našim očima? Nije li nestalo radosti i sreće iz Doma Boga našega?
Joel 1,17Istrunu zrnje pod grudama; puste su žitnice, porušene spreme jer žita nesta.
Joel 1,18Kako li stoka uzdiše! Krda goveda podivljala lutaju jer im nema paše. Čak i stada ovaca kaznu podnose.
Joel 1,19Tebi, Jahve, vapijem: oganj popali pašnjake pustinjske, plamen sažga sva stabla poljska.
Joel 1,20Čak i zvijeri čeznu za tobom, jer presušiše potoci, oganj popali pašnjake pustinjske.
Joel 1,1Riječ GOSPODOVA, koja bi upućena Joelu, sinu Petuelovom.
Joel 1,2Slušajte ovo, vi *starješine, priklonite uho, vi svi, stanovnici zemlje. Ovo je li se zbilo u vaše vrijeme, ili u vrijeme vaših otaca?
Joel 1,3Izviješće o ovom načinite svojim sinovima, a vaši sinovi pokoljenju koje će doći.
Joel 1,4Ono što je "sjekač" ostavio, rojitelj to ždere, a ono što je "rojitelj" ostavio, žderač to proždire, a što je "žderač" ostavio, to "glodač" proždire .
Joel 1,5Propudite se, pijanice, i plačite, jaučite, vi svi, pilci vina, zbog novog vina kojeg su vaša usta lišena.
Joel 1,6Jedan narod napada moju zemlju, on je moćan i neizbrojiv. Njegovi zubi, zubi lavlji, on ima čeljust i lavičine.
Joel 1,7On pravi od mojeg vinograda pustinju, moje smokvike, on ih pretvara u batrljke. On ih guli, on ih baca na tle, njihove su grane obijeljele.
Joel 1,8Uzdiši, poput kakve djevice ožalošćene, koja oplakuje mladenca svog.
Joel 1,9Milodar i libacija su uklonjeni iz Kuće GOSPODOVE. Svećenici su u žalosti, sluge GOSPODOVE.
Joel 1,10Polja su opustošena, zemlja je u žalosti. Pšenica je poharana, mošta nema, svježe ulje presahlo je.
Joel 1,11Budite smeteni, orači, urlajte, vinogradari, zbog pšenice i ječma: žetva polja propala je.
Joel 1,12Loza je zakržljala, smokvik uvenuo; nar, palma, jabuka, sva su drveta sasušena. čilost, smetena, povlači se između ljudi.
Joel 1,13Opašite se, jadajte se, svećenici, jaučite, sluge *oltara. Dođite, provedite noć ogrnuti *kostrijeti, sluge moga Boga: milodar i libacija su odbijeni Kući vašeg Boga.
Joel 1,14*Posvetite se *postom, oglasite jedan sveti zbor, prikupite *starješine, sve žitelje zemlje, u Kuću GOSPODOVU, svojeg Boga i jaučite GOSPODU.
Joel 1,15Jao! Kakav dan! Blizu je, *Dan GOSPODOV; on dolazi od Pustošitelja, kao jedno pustošenje .
Joel 1,16Nije li pred našim očima bilo da je hrana uništena a, u Kući GOSPODOVOJ, radost i veselje.
Joel 1,17Sjemenje je sasušeno pod grudom; silosi su porušeni, tavani razvaljeni, jer žita nedostaje.
Joel 1,18Kako stoka uzdiše! Stada goveda lude: nema više paše za njih. čak i stada sitne stoke propadaju.
Joel 1,19Prema tebi, GOSPODE, ja jaučem: vatra ždere pašnjake u stepi; plamen guta sva stabla poljska.
Joel 1,20čak i divlje zvijeri okreću se k tebi: korita su riječna presahla i vatra guta pašnjake u stepi.
Joilo 1,1Riječ Gospodnja koja dođe Joilu sinu Fatuilovu.
Joilo 1,2Čujte, starci; slušajte, svi stanovnici zemaljski; je li ovako što bilo za vašega vremena ili za vremena vaših otaca?
Joilo 1,3Pripovijedajte to sinovima svojim, i sinovi vaši svojim sinovima, i njihovi sinovi potonjemu koljenu.
Joilo 1,4Što osta iza gusjenice izjede skakavac, i što osta iza skakavca izjede hrušt, i što osta iza hrušta izjede crv.
Joilo 1,5Otrijeznite se, pijanice, i plačite; i ridajte svi koji pijete vino, za novijem vinom, jer se ote iz usta vaših.
Joilo 1,6Jer dođe na zemlju moju silan narod i nebrojen; zubi su mu kao u lava i kutnjaci kao u lavice.
Joilo 1,7Potr vinovu lozu moju, i smokve moje pokida, sasvijem ih oguli i pobaca, te im se grane bijele.
Joilo 1,8Ridaj kao mladica opasana kostrijeću za mužem mladosti svoje.
Joilo 1,9Nesta dara i naljeva iz doma Gospodnjega; tuže sveštenici, sluge Gospodnje.
Joilo 1,10Opustje polje, tuži zemlje; jer je potrveno žito, usahlo vino, nestalo ulja.
Joilo 1,11Stidite se ratari, ridajte vinogradari, pšenice radi i ječma radi, jer propade žetva na njivi;
Joilo 1,12Loza posahnu i smokva uvenu; šipak i palma i jabuka i sva drveta poljska posahnuše, jer nesta radosti između sinova ljudskih.
Joilo 1,13Opašite se i plačite sveštenici; ridajte koji služite oltaru, dođite, noćujte u kostrijeti, sluge Boga mojega; jer se unosi u dom Boga vašega dar i naljev.
Joilo 1,14Naredite post, oglasite praznik, skupite starješine, sve stanovnike zemaljske, u dom Gospoda Boga svojega, i vapijte ka Gospodu:
Joilo 1,15Jaoh dana! jer je blizu dan Gospodnji, i doći će kao pogibao od svemogućega.
Joilo 1,16Nije li nestalo hrane ispred očiju naših, radosti i veselja iz doma Boga našega?
Joilo 1,17Sjeme istruhnu pod grudama svojim, puste su žitnice, razvaljene spreme, jer posahnu žito.
Joilo 1,18Kako uzdiše stoka! kako su se smela goveda! jer nemaju paše; i ovce ginu.
Joilo 1,19K tebi, Gospode, vičem, jer oganj sažeže paše u pustinji, i plamen popali sva drveta u polju.
Joilo 1,20I zvijerje poljsko pogleda za tobom, jer usahnuše potoci vodeni i oganj sažeže paše u pustinji.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje