Tražilica


Joel 3. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Joel 3,1Poslije ću izliti Duha svojega na svako tijelo. Tada će sinovi vaši i kćeri vase proricati, starci će vaši imati sne, mladići će vaši gledati viđenja.
Joel 3,2I na sluge i sluškinje izlit ću Duha svojega u one dane.
Joel 3,3I učinit ću da se pojave čudesni znaci na nebu i na zemlji krv, oganj i stupovi od dima.
Joel 3,4Sunce će se pretvoriti u tamu i mjesec u krv, prije nego osvane dan Gospodnji, veliki i strašni dan."
Joel 3,5Ali svaki, koji zaziva ime Gospodnje, spasit će se, jer će biti spasenje na gori Sionu, u Jerusalemu, kao što je to obećao Gospod. Preživjelima pripada, koga pozove Gospod.
Joel 3,1 "Poslije ovoga izlit ću Duha svoga na svako tijelo, i proricat će vaši sinovi i kćeri, vaši će starci sanjati sne, a vaši mladići gledati viđenja.
Joel 3,2Čak ću i na sluge i sluškinje izliti Duha svojeg u dane one.
Joel 3,3Pokazat ću znamenja na nebu i zemlji, krv i oganj i stupove dima.
Joel 3,4Sunce će se prometnut` u tminu a mjesec u krv, prije nego svane Jahvin dan, velik i strašan.
Joel 3,5Svi što prizivaju ime Jahvino spašeni će biti, jer će na brdu Sionu i u Jeruzalemu biti spasenje, kao što Jahve reče, a među preživjelima oni koje Jahve pozove.
Joel 3,1Nakon toga, ja ću prosuti svoj Duh na svako tijelo. Vaši sinovi i vaše kćeri *prorokovat će, vaši starci imat će snove, vaši mladi imat će viđenja.
Joel 3,2čak i na sluge i sluškinje, u ono vrijeme ja ću prosuti Duh svoj.
Joel 3,3Ja ću staviti čuda u u nebo i na zemlju, od krvi, od vatre, od stubova dimnih.
Joel 3,4Sunce će se promijeniti u tminu i mjesec u krv o pojavljivanju Dana GOSPODOVOG, veličanstvenog i strašnog.
Joel 3,5Tada, svi oni koji budu zazvali ime GOSPODOVO bit će spašeni. Naime, bit će izbjeglih po planini *Sion i u Jeruzalemu, kao što je to GOSPOD rekao: među preživjelima koje GOSPOD pozove.
Joilo 3,1Jer, gle, u one dane i u ono vrijeme, kad vratim roblje Judino i Jerusalimsko,
Joilo 3,2Sabraću sve narode, i svešću ih u dolinu Josafatovu, i ondje ću se suditi s njima za svoj narod i za našljedstvo svoje Izrailja, kojega rasijaše među narode i razdijeliše zemlju moju;
Joilo 3,3I za moj narod bacaše ždrijeb, i davaše dijete za kurvu, i prodavaše djevojku za vino, te piše.
Joilo 3,4I šta hoćete vi sa mnom, Tire i Sidone, i svi krajevi Palestinski? hoćete li da mi platite? i hoćete li da mi vratite? Odmah ću vam bez oklijevanja platiti platu vašu na vašu glavu.
Joilo 3,5Jer uzeste srebro moje i zlato moje, i najljepše zaklade moje unesoste u svoje crkve.
Joilo 3,6I sinove Judine i sinove Jerusalimske prodadoste sinovima Grčkim da biste ih otjerali daleko od međe njihove.
Joilo 3,7Evo, ja ću ih dignuti s mjesta kuda ih prodadoste, i platiću vam platu vašu na vašu glavu.
Joilo 3,8I prodaću vaše sinove i vaše kćeri u ruke sinovima Judinijem, i oni će ih prodati Savejcima u narod daljni, jer Gospod reče.
Joilo 3,9Objavite ovo po narodima, oglasite rat, podignite junake neka dođu i idu svi vojnici.
Joilo 3,10Raskujte raonike svoje na mačeve, i srpove svoje na koplja; ko je slab, neka reče: junak sam.
Joilo 3,11Skupite se i hodite, svi narodi unaokolo, i saberite se! tamo svedi, Gospode, junake svoje.
Joilo 3,12Neka se podignu i dođu narodi u dolinu Josafatovu; jer ću ondje sjesti da sudim svijem narodima unaokolo.
Joilo 3,13Zamahnite srpom, jer je žetva uzrela; hodite, siđite, jer je tijesak pun, kace se preljevaju; jer je zloća njihova velika.
Joilo 3,14Gomile, gomile u dolini sudskoj; jer je dan Gospodnji blizu u dolini sudskoj.
Joilo 3,15Sunce će i mjesec pomrknuti, i zvijezde će ustegnuti svoju svjetlost.
Joilo 3,16I Gospod će riknuti sa Siona, i iz Jerusalima će pustiti glas svoj, i zatrešće se nebo i zemlja; ali će Gospod biti utočište svome narodu i krjepost sinovima Izrailjevijem.
Joilo 3,17I poznaćete da sam ja Gospod Bog vaš, koji nastavam u Sionu, u svetoj gori svojoj; i Jerusalim će biti svet, i tuđinci neće više ići po njemu.
Joilo 3,18I tada će gore kapati slatkim vinom, i humovi će se topiti od mlijeka, i svijem potocima Judinijem teći će voda, i izaći će izvor iz doma Gospodnjega i natopiće dolinu Sitim.
Joilo 3,19Misir će opustjeti, i Edomska će biti pusta pustinja za nasilje učinjeno sinovima Judinijem, jer proliše krv pravu u zemlji njihovoj.
Joilo 3,20A Juda će stajati dovijeka i Jerusalim od koljena do koljena.
Joilo 3,21I očistiću krv njihovu, koje ne očistih; i Gospod će nastavati u Sionu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje