Tražilica


Jona 3. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jona 3,1Opet dođe riječ Gospodnja Joni:
Jona 3,2"Ustani, idi u Ninivu, grad veliki, i drži mu propovijed, koju sam ti naložio!"
Jona 3,3Jona ustade i otide u Ninivu po naputku Gospodnjem. Niniva je bila nekoć grad silno velik, tri dana hoda dug.
Jona 3,4Jona poče dakle ići u grad jedan dan hoda, i propovijedao je: "Još četrdeset dana, i Niniva će propasti!"
Jona 3,5Ninivljani povjerovaše Bogu, oglasiše post i obukoše se, veliki i mali, u pokorničke haljine.
Jona 3,6Vijest o tom doprije i do kralja u Ninivi. Tada on ustade sa svojega prijestolja, skide sa sebe svoj plašt, zamota se u pokorničku haljinu i sjede u pepeo.
Jona 3,7Onda dade oglasiti u Ninivi: "Zapovijed kralja i njegovih knezova: Ljudi i životinje, goveda i ovce ne smiju okusiti ništa! Ne smiju ići na pasište i na pojište,
Jona 3,8Nego se moraju - čovjek i stoka - pokriti haljinama žalosti! Neka se glasno zaziva Bog, i neka se svaki okani svojega zla puta i opakoga djela svojih ruku!
Jona 3,9Možda se opet umilostivi Bog i odustane od ljutoga gnjeva svojega, tako da ipak ne izginemo."
Jona 3,10Kada Bog vidje djela njihova, da se naime okaniše svojega zla puta, tada se sažali Bogu zbog nesreće, kojom im je bio zaprijetio, i ne učini je.
Jona 3,1 Riječ Jahvina dođe Joni drugi put:
Jona 3,2"Ustani," reče mu, "idi u Ninivu, grad veliki, propovijedaj u njemu što ću ti reći.
Jona 3,3Jona ustade i ode u Ninivu, kako mu Jahve zapovjedi. Niniva bijaše grad velik do Boga - tri dana hoda.
Jona 3,4Jona prođe gradom dan hoda, propovijedajući: "Još četrdeset dana i Niniva će biti razorena.
Jona 3,5Ninivljani povjerovaše Bogu; oglasiše post i obukoše se u kostrijet, svi od najvećega do najmanjega.
Jona 3,6Glas doprije do kralja ninivskoga: on ustade s prijestolja, skide plašt sa sebe, odjenu se u kostrijet i sjede u pepeo.
Jona 3,7Tada se po odredbi kralja i njegovih velikaša oglasi i objavi u Ninivi: "Ljudi i stoka, goveda i ovce da ne okuse ništa, ni da pasu, ni da vodu piju.
Jona 3,8Nego i ljudi i stoka da se pokriju kostrijeću, da glasno Boga zazivlju i da se obrati svatko sa svojega zlog puta i nepravde koju je činio.
Jona 3,9Tko zna, možda će se povratiti Bog, smilovati se i odustati od ljutoga svog gnjeva da ne izginemo?
Jona 3,10Bog vidje što su činili: da se obratiše od svojega zlog puta. I sažali se Bog zbog nesreće kojom im bijaše zaprijetio i ne učini.
Jona 3,1Riječ se GOSPODOVA uputi po drugi put Jonasu:
Jona 3,2” Ustani, idi u Ninivu veliki grad i propovijedaj protiv nje proročanstvo koje ti ja budem priopćio . “
Jona 3,3Jona se diže pođe, ali ovog puta za Ninivu, pokoravajući se riječi GOSPODOVOJ. A, Niniva bijaše postala jedan pretjerano veliki grad: trebala su tri dana za prijeći ju.
Jona 3,4Jona bijaše hodao jedva jedan dan propovijedajući ovo proročanstvo: ” Još 40 dana i Niniva će biti u veliki nared stavljena“,
Jona 3,5nek već sad njeni stanovnici vjeruju u Boga. Oni proglasiše jedan *post i ogrnuše *kostrijet, od velikog do malog.
Jona 3,6Novost stiže kralju Ninive. On se diže sa svog prijestolja, skide kraljevsku odjeću, pokri se kostrijeti, sjede u pepeo,
Jona 3,7proglasi stanje uzbune i oglasi po Ninivi: ” Naredbom kralja i njegove vlade, Zabranjeno je ljudima i životinjama, krupnoj i sitnoj stoci, bilo što jesti; zabranjeno je napasati i zabranjeno je piti vodu.
Jona 3,8Ljudi i životinje pokrit će se kostrijeti i zazivati Boga svom snagom. Svatko će se povratiti sa svog hrđavog puta i nasilja koje ostade privrženo njegovim rukama.
Jona 3,9Tko zna! možda se Bog predomisli, povrati se od svoje odluke i povuče svoju prijetnju; tako mi ne bismo propali. “
Jona 3,10Bog vidje njihov odgovor: oni se odvraćahu od svojih hrđavih putova. I on se također vrati od svoje odluke da im učini zlo što je bio najavio. On ga ne učini. :
Jona 3,1I dođe riječ Gospodnja Joni drugi put govoreći:
Jona 3,2Ustani, i idi u Nineviju grad veliki, i propovijedaj mu ono što ti ja kažem.
Jona 3,3I ustav Jona otide u Nineviju po riječi Gospodnjoj; a Ninevija bješe grad vrlo velik, tri dana hoda.
Jona 3,4I Jona poče ići po gradu jedan dan hoda, i propovijeda i reče: jošte četrdeset dana, pa će Ninevija propasti.
Jona 3,5I Ninevljani povjerovaše Bogu, i oglasiše post, i obukoše se u kostrijet od najvećega do najmanjega.
Jona 3,6Jer kad dođe ta riječ do cara Ninevijskoga, on usta sa svojega prijestola, i skide sa sebe svoje odijelo, i obuče se u kostrijet i sjede u pepeo.
Jona 3,7I proglasi se i kaza se po Nineviji po zapovijesti carevoj i knezova njegovijeh govoreći: ljudi i stoka, goveda i ovce da ne okuse ništa, ni da pasu ni da piju vode.
Jona 3,8Nego i ljudi i stoka da se pokriju kostrijeću, i da prizivaju Boga jako, i da se vrati svaki sa svoga zloga puta i od nepravde koja mu je u ruku.
Jona 3,9Ko zna, eda se povrati i raskaje Bog i povrati se od ljutoga gnjeva svojega, te ne izginemo.
Jona 3,10I Bog vidje djela njihova, gdje se vratiše sa zloga puta svojega; i raskaja se Bog oda zla koje reče da im učini, i ne učini.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje