Kološanima 1. poglavlje

Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Kološanima 1,1Pavao, apostol Krista Isusa po volji Božjoj, i Timotej, brat,
Kološanima 1,2Svetima i braći vjernicima, u Kristu Isusu, koji su u Kolosu. Milost vam i mir od Boga Oca našega i Gospodina Isusa Krista.
Kološanima 1,3Zahvaljujemo Bogu i Ocu Gospodina našega Isusa Krista, moleći se svagda za vas.
Kološanima 1,4Čuvši za vjeru vašu u Kristu Isusu i za ljubav koju imate k svima svetima,
Kološanima 1,5Zbog nade, koja vam je pohranjena na nebesima, za koju ste naprijed čuli u riječi istine evanđelja,
Kološanima 1,6Koje je došlo k vama, kao i u svemu svijetu, i plodno je i raste, kao i u vama, od onoga dana, kad ste čuli i upoznali milost Božju u istini.
Kološanima 1,7Kao što naučiste od Epafre, našega ljubljenog druga u službi, koji je za vas vjerni sluga Kristov,
Kološanima 1,8Koji nam i javi vašu ljubav u duhu.
Kološanima 1,9Zato i mi od onoga dana, kako čusmo, ne prestajemo za vas moliti se i prositi, da se ispunite spoznajom volje njegove u svakoj mudrosti i duhovnoj razboritosti.
Kološanima 1,10Da živite dostojno Gospodina, te mu u svemu omilite, da budete plodni u svakom dobrom djelu i rastete u spoznaji Božjoj,
Kološanima 1,11Ojačali svakom snagom po sili slave njegove, da sve podnesete u strpljivosti i ustrajnosti s radošću;
Kološanima 1,12Zahvaljujući Bogu Ocu, koji nas čini sposobnima, da budemo subaštinici svetih u svijetlu;
Kološanima 1,13Koji nas izbavi od vlasti tame i premjesti u kraljevstvo Sina ljubavi svoje,
Kološanima 1,14U kojemu imamo otkupljenje krvlju njegovom, oproštenje grijeha;
Kološanima 1,15Koji je slika Boga nevidljivoga, prvorođeni prije svakoga stvorenja;
Kološanima 1,16Jer je u njemu sve stvoreno, što je na nebu i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo prijestolja, ili gospodstva, ili poglavarstva, ili vlasti: sve je po njemu i za njega stvoreno.
Kološanima 1,17I on je prije svega, i sve postoji u njemu.
Kološanima 1,18I on je glava tijelu crkve, koji je početak, prvorođeni od mrtvih, da bude on u svemu prvi;
Kološanima 1,19Jer se je dopalo Bogu, da u njemu stanuje sva punina,
Kološanima 1,20I po njemu da pomiri sve sa sobom, učinivši mir krvlju križa njegova, bilo što je na zemlji ili na nebesima.
Kološanima 1,21I vas, koji ste nekad bili otuđeni i neprijatelji mišljenjem u zlim djelima.
Kološanima 1,22Sad pomiri smrću čovječjeg tijela njegova, da vas njemu prikaže svete i bez mane i krivnje.
Kološanima 1,23Ako samo ostanete u vjeri utemeljeni i tvrdi, i nepokolebljivi u nadi evanđelja, koje ste čuli, koje je propovijedano u svemu stvorenju pod nebom, kojemu ja Pavao postadoh sluga.
Kološanima 1,24I sad se radujem u patnjama za vas, i dopunjujem na svome tijelu nedostatak Kristovih muka za tijelo njegovo, koje je crkva,
Kološanima 1,25Kojoj ja postadoh sluga po odredbi Božjoj, koja mi je dana za vas, da ispunim riječ Božju,
Kološanima 1,26Tajnu, koja je bila skrivena od vjekova i pokoljenja, a sad se javi svetima njegovim,
Kološanima 1,27Kojima Bog htjede objaviti, kako je bogata slava tajne ove među neznabošcima, a ta je Krist u vama, nada u slavu,
Kološanima 1,28Kojega mi navješćujemo, opominjući svakoga čovjeka i učeći svakoga čovjeka u svoj mudrosti, da prikažemo svakoga čovjeka savršena u Kristu Isusu;
Kološanima 1,29Za što se i trudim, boreći se po njegovoj moći, koja silno radi u meni.
Kološanima 1,1 Pavao, po volji Božjoj apostol Krista Isusa, i brat Timotej:
Kološanima 1,2Kološanima, svetoj i vjernoj braći u Kristu. Milost vam i mir od Boga, Oca našega!
Kološanima 1,3Zahvaljujemo Bogu, Ocu Gospodina našega Isusa Krista, svagda za vas moleći.
Kološanima 1,4Jer čuli smo za vašu vjeru u Kristu Isusu i za ljubav koju gajite prema svima svetima
Kološanima 1,5poradi nade koja vam je pohranjena u nebesima. Za nju ste već čuli u Riječi istine -
Kološanima 1,6evanđelju koje je do vas doprlo te plodove nosi i raste, kao što po svem svijetu, tako i među vama od dana kad ste čuli i spoznali milost Božju po istini,
Kološanima 1,7kako ste naučili od ljubljenog Epafre, sluge zajedno s nama; on je umjesto nas, vjeran poslužitelj Kristov,
Kološanima 1,8on nas je i obavijestio o vašoj ljubavi u Duhu.
Kološanima 1,9Zato i mi, od dana kada to čusmo, neprestano za vas molimo i ištemo da se ispunite spoznajom volje Njegove u svoj mudrosti i shvaćanju duhovnome:
Kološanima 1,10da živite dostojno Gospodina i posve mu ugodite, plodni svakim dobrim djelom i rastući u spoznaji Božjoj;
Kološanima 1,11osnaženi svakom snagom, po sili Slave njegove, za svaku postojanost i strpljivost;
Kološanima 1,12s radošću zahvaljujući Ocu koji vas osposobi za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti.
Kološanima 1,13On nas izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje,
Kološanima 1,14u kome imamo otkupljenje, otpuštenje grijeha.
Kološanima 1,15On je slika Boga nevidljivoga, Prvorođenac svakog stvorenja.
Kološanima 1,16Ta u njemu je sve stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, bilo Vrhovništva, bilo Vlasti - sve je po njemu i za njega stvoreno:
Kološanima 1,17on je prije svega i sve stoji u njemu.
Kološanima 1,18On je Glava Tijela, Crkve; on je Početak, Prvorođenac od mrtvih, da u svemu bude Prvak.
Kološanima 1,19Jer svidjelo se Bogu u njemu nastaniti svu Puninu
Kološanima 1,20i po njemu - uspostavivši mir krvlju križa njegova - izmiriti sa sobom sve, bilo na zemlji, bilo na nebesima.
Kološanima 1,21I vas, nekoć po zlim djelima udaljene i neprijateljski raspoložene,
Kološanima 1,22sada u ljudskom tijelu Kristovu, po smrti, sa sobom izmiri da vas k sebi privede svete, bez mane i besprigovorne.
Kološanima 1,23Samo ako ostanete u vjeri utemeljeni, stalni i nepoljuljani u nadi evanđelja koje čuste, koje se propovijeda svakom stvorenju pod nebom, a ja mu, Pavao, postadoh poslužiteljem.
Kološanima 1,24Radujem se sada dok trpim za vas i u svom tijelu dopunjam što nedostaje mukama Kristovim za Tijelo njegovo, za Crkvu.
Kološanima 1,25Njoj ja postadoh poslužiteljem po rasporedbi Božjoj koja mi je dana za vas da potpuno pronesem Riječ Božju -
Kološanima 1,26otajstvo pred vjekovima i pred naraštajima skriveno, a sada očitovano svetima njegovim.
Kološanima 1,27Njima Bog htjede obznaniti kako li je slavom bogato to otajstvo među poganima: to jest Krist u vama, nada slave!
Kološanima 1,28Njega mi navješćujemo, opominjući svakoga čovjeka, poučavajući svakoga čovjeka u svoj mudrosti da bismo svakoga čovjeka doveli do savršenstva u Kristu.
Kološanima 1,29Za to se i trudim i borim njegovom djelotvornošću koja u meni snažno djeluje.

Sadržaj | Sljedeće poglavlje