Tražilica


Kološanima 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Kološanima 1,1Pavao, apostol Krista Isusa po volji Božjoj, i Timotej, brat,
Kološanima 1,2Svetima i braći vjernicima, u Kristu Isusu, koji su u Kolosu. Milost vam i mir od Boga Oca našega i Gospodina Isusa Krista.
Kološanima 1,3Zahvaljujemo Bogu i Ocu Gospodina našega Isusa Krista, moleći se svagda za vas.
Kološanima 1,4Čuvši za vjeru vašu u Kristu Isusu i za ljubav koju imate k svima svetima,
Kološanima 1,5Zbog nade, koja vam je pohranjena na nebesima, za koju ste naprijed čuli u riječi istine evanđelja,
Kološanima 1,6Koje je došlo k vama, kao i u svemu svijetu, i plodno je i raste, kao i u vama, od onoga dana, kad ste čuli i upoznali milost Božju u istini.
Kološanima 1,7Kao što naučiste od Epafre, našega ljubljenog druga u službi, koji je za vas vjerni sluga Kristov,
Kološanima 1,8Koji nam i javi vašu ljubav u duhu.
Kološanima 1,9Zato i mi od onoga dana, kako čusmo, ne prestajemo za vas moliti se i prositi, da se ispunite spoznajom volje njegove u svakoj mudrosti i duhovnoj razboritosti.
Kološanima 1,10Da živite dostojno Gospodina, te mu u svemu omilite, da budete plodni u svakom dobrom djelu i rastete u spoznaji Božjoj,
Kološanima 1,11Ojačali svakom snagom po sili slave njegove, da sve podnesete u strpljivosti i ustrajnosti s radošću;
Kološanima 1,12Zahvaljujući Bogu Ocu, koji nas čini sposobnima, da budemo subaštinici svetih u svijetlu;
Kološanima 1,13Koji nas izbavi od vlasti tame i premjesti u kraljevstvo Sina ljubavi svoje,
Kološanima 1,14U kojemu imamo otkupljenje krvlju njegovom, oproštenje grijeha;
Kološanima 1,15Koji je slika Boga nevidljivoga, prvorođeni prije svakoga stvorenja;
Kološanima 1,16Jer je u njemu sve stvoreno, što je na nebu i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo prijestolja, ili gospodstva, ili poglavarstva, ili vlasti: sve je po njemu i za njega stvoreno.
Kološanima 1,17I on je prije svega, i sve postoji u njemu.
Kološanima 1,18I on je glava tijelu crkve, koji je početak, prvorođeni od mrtvih, da bude on u svemu prvi;
Kološanima 1,19Jer se je dopalo Bogu, da u njemu stanuje sva punina,
Kološanima 1,20I po njemu da pomiri sve sa sobom, učinivši mir krvlju križa njegova, bilo što je na zemlji ili na nebesima.
Kološanima 1,21I vas, koji ste nekad bili otuđeni i neprijatelji mišljenjem u zlim djelima.
Kološanima 1,22Sad pomiri smrću čovječjeg tijela njegova, da vas njemu prikaže svete i bez mane i krivnje.
Kološanima 1,23Ako samo ostanete u vjeri utemeljeni i tvrdi, i nepokolebljivi u nadi evanđelja, koje ste čuli, koje je propovijedano u svemu stvorenju pod nebom, kojemu ja Pavao postadoh sluga.
Kološanima 1,24I sad se radujem u patnjama za vas, i dopunjujem na svome tijelu nedostatak Kristovih muka za tijelo njegovo, koje je crkva,
Kološanima 1,25Kojoj ja postadoh sluga po odredbi Božjoj, koja mi je dana za vas, da ispunim riječ Božju,
Kološanima 1,26Tajnu, koja je bila skrivena od vjekova i pokoljenja, a sad se javi svetima njegovim,
Kološanima 1,27Kojima Bog htjede objaviti, kako je bogata slava tajne ove među neznabošcima, a ta je Krist u vama, nada u slavu,
Kološanima 1,28Kojega mi navješćujemo, opominjući svakoga čovjeka i učeći svakoga čovjeka u svoj mudrosti, da prikažemo svakoga čovjeka savršena u Kristu Isusu;
Kološanima 1,29Za što se i trudim, boreći se po njegovoj moći, koja silno radi u meni.
Kološanima 1,1 Pavao, po volji Božjoj apostol Krista Isusa, i brat Timotej:
Kološanima 1,2Kološanima, svetoj i vjernoj braći u Kristu. Milost vam i mir od Boga, Oca našega!
Kološanima 1,3Zahvaljujemo Bogu, Ocu Gospodina našega Isusa Krista, svagda za vas moleći.
Kološanima 1,4Jer čuli smo za vašu vjeru u Kristu Isusu i za ljubav koju gajite prema svima svetima
Kološanima 1,5poradi nade koja vam je pohranjena u nebesima. Za nju ste već čuli u Riječi istine -
Kološanima 1,6evanđelju koje je do vas doprlo te plodove nosi i raste, kao što po svem svijetu, tako i među vama od dana kad ste čuli i spoznali milost Božju po istini,
Kološanima 1,7kako ste naučili od ljubljenog Epafre, sluge zajedno s nama; on je umjesto nas, vjeran poslužitelj Kristov,
Kološanima 1,8on nas je i obavijestio o vašoj ljubavi u Duhu.
Kološanima 1,9Zato i mi, od dana kada to čusmo, neprestano za vas molimo i ištemo da se ispunite spoznajom volje Njegove u svoj mudrosti i shvaćanju duhovnome:
Kološanima 1,10da živite dostojno Gospodina i posve mu ugodite, plodni svakim dobrim djelom i rastući u spoznaji Božjoj;
Kološanima 1,11osnaženi svakom snagom, po sili Slave njegove, za svaku postojanost i strpljivost;
Kološanima 1,12s radošću zahvaljujući Ocu koji vas osposobi za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti.
Kološanima 1,13On nas izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje,
Kološanima 1,14u kome imamo otkupljenje, otpuštenje grijeha.
Kološanima 1,15On je slika Boga nevidljivoga, Prvorođenac svakog stvorenja.
Kološanima 1,16Ta u njemu je sve stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, bilo Vrhovništva, bilo Vlasti - sve je po njemu i za njega stvoreno:
Kološanima 1,17on je prije svega i sve stoji u njemu.
Kološanima 1,18On je Glava Tijela, Crkve; on je Početak, Prvorođenac od mrtvih, da u svemu bude Prvak.
Kološanima 1,19Jer svidjelo se Bogu u njemu nastaniti svu Puninu
Kološanima 1,20i po njemu - uspostavivši mir krvlju križa njegova - izmiriti sa sobom sve, bilo na zemlji, bilo na nebesima.
Kološanima 1,21I vas, nekoć po zlim djelima udaljene i neprijateljski raspoložene,
Kološanima 1,22sada u ljudskom tijelu Kristovu, po smrti, sa sobom izmiri da vas k sebi privede svete, bez mane i besprigovorne.
Kološanima 1,23Samo ako ostanete u vjeri utemeljeni, stalni i nepoljuljani u nadi evanđelja koje čuste, koje se propovijeda svakom stvorenju pod nebom, a ja mu, Pavao, postadoh poslužiteljem.
Kološanima 1,24Radujem se sada dok trpim za vas i u svom tijelu dopunjam što nedostaje mukama Kristovim za Tijelo njegovo, za Crkvu.
Kološanima 1,25Njoj ja postadoh poslužiteljem po rasporedbi Božjoj koja mi je dana za vas da potpuno pronesem Riječ Božju -
Kološanima 1,26otajstvo pred vjekovima i pred naraštajima skriveno, a sada očitovano svetima njegovim.
Kološanima 1,27Njima Bog htjede obznaniti kako li je slavom bogato to otajstvo među poganima: to jest Krist u vama, nada slave!
Kološanima 1,28Njega mi navješćujemo, opominjući svakoga čovjeka, poučavajući svakoga čovjeka u svoj mudrosti da bismo svakoga čovjeka doveli do savršenstva u Kristu.
Kološanima 1,29Za to se i trudim i borim njegovom djelotvornošću koja u meni snažno djeluje.
Kološanima 1,1Pavao, *apostol Isusa Krista po volji Božjoj, i Timotej, brat, *svetima iz Kolosa, braći vjernoj u Kristu;
Kološanima 1,2vama milost i mir sa strane Boga, našeg Oca ..
Kološanima 1,3Mi zahvaljujemo Bogu, Ocu našeg Gospodina Isusa Krista, u molitvi koju ne prestajemo njemu upućivati za vas;
Kološanima 1,4čuli smo govoriti o vašoj vjeri u Isusa Krista i ljubavi koju imate za sve *svete,
Kološanima 1,5u nadi koju vi očekujete u *nebesima; ta vam je nada bila naviještena putem riječi istine, *Evanđelja
Kološanima 1,6koje je dospjelo sve do vas; sve ako da nosi plod i napredak u cijeli svijet, isto ono čini među vama od dana kad ste primili i upoznali u istini njenoj milost Božju,
Kološanima 1,7prema naučavanju koje vam je dao Epafras; naš prijatelj i sudrug u službi, koji nas vjerno zastupa kao *služnik Kristov,
Kološanima 1,8on nam je opisao kojom ljubavi Duh vas nadahnjuje.
Kološanima 1,9Evo zašto, s naše strane, od dana kad smo to doznali, mi ne prestajemo moliti za vas. Mi molimo Boga da vi imate punu spoznaju njegove volje u svoj mudrosti i duhovnoj pronicavosti,
Kološanima 1,10da biste vodili jedan život dostojan Gospodina, tražeći njegovo potpuno odobravanje. Po svemu što vi budete činili dobro, vi ćete donositi plodove i napredovati u istinskoj spoznaji Boga;
Kološanima 1,11bit ćete učvršćeni u svakom pogledu po snazi njegove slave i tako dovedeni k jednoj ustrajnosti i strpljivosti u svakom iskušenju.
Kološanima 1,12S radošću, zahvaljujte Ocu koji vas čini sposobnima imati udio u baštini *svetih u svjetlosti.
Kološanima 1,13On nas je istrgao vlasti tmina i prenio nas u *kraljevstvo Sina njegove ljubavi,
Kološanima 1,14u kome mi imamo svoje oslobođenje, oprost od grijeha.
Kološanima 1,15On je slika nevidljivog Boga, Prvorođeni svakog stvorenja,
Kološanima 1,16Jer, u njemu sve bilo je stvoreno, U nebesima i na zemlji, Bića vidljiva kao i nevidljiva, Prijestolja i Vrhovništva, Vlasti i Moć, Sve je stvoreno po njemu i za njega,
Kološanima 1,17I on je prije svega; Sve je sadržano u njemu,
Kološanima 1,18I on je glava tijelu, koje je Crkva, On je početak, Prvorođeni između mrtvih, Da bi se održao u svemu, on, prvi u redu.
Kološanima 1,19Jer je godilo Bogu Nastaniti u njemu svu puninu
Kološanima 1,20I sve pomiriti njime i njemu, I na zemlji i na *nebesima, Uspostavivši mir putem krvi sa svog križa.
Kološanima 1,21A vi koji nekada bijaste tuđinci, vi čija loša djela izražavahu duboko neprijateljstvo,
Kološanima 1,22evo sada kako vas je Bog pomirio u propadljivom tijelu svojeg Sina, njegovom smrću, za privesti vas pred sebe *svete, besprijekorne, neosporive.
Kološanima 1,23Ali, treba vam, po vjeri, ostati čvrstima i odlučnima, ne dopuštajući se ponijeti izvan nade *Evanđelja koje ste čuli, koje je bilo proglašeno svakom stvorenju pod nebom, i kojem ja, Pavao, postao sam *služnikom.
Kološanima 1,24Ja sada svoju radost nalazim u patnjama koje podnosim za vas, i ono što nedostaje nevoljama Kristovim, ja ispunjavam u svom tijelu u prilog njegovom tijelu koje je Crkva;
Kološanima 1,25ja sam mu postao služnikom na temelju zaduženja koje mi je Bog povjerio glede vas: ispunjavati navješćivanje Riječi Božje,
Kološanima 1,26*tajne držane skrivenom kroz sva doba i koju je Bog iskazao sada svojim *svetima.
Kološanima 1,27On je htio njima obznaniti kolika su bogatstva i slava te tajne među *poganima: Krist u sred vas, uzdanje slave!
Kološanima 1,28Njega mi navješćujemo, upozoravajući svakoga, uvodeći svakog u svekoliku mudrost, da bi svakog učinili savršenim u Kristu .
Kološanima 1,29To je cilj mojeg rada, boja vođenog njegovom snagom koja djeluje moćno u meni.
Kolosanima 1,1Od Pavla, po volji Božijoj apostola Isusa Hrista i brata Timotija,
Kolosanima 1,2Svetima koji su u Kolosima i vjernoj braći u Hristu Isusu: blagodat vam i mir od Boga oca našega i Gospoda Isusa Hrista.
Kolosanima 1,3Zahvaljujemo Bogu i ocu Gospoda svojega Isusa Hrista, moleći se svagda za vas,
Kolosanima 1,4Čuvši vjeru vašu u Hrista Isusa, i ljubav koju imate k svima svetima,
Kolosanima 1,5Za nad ostavljeni vama na nebesima, za koji naprijed čuste u riječi istine jevanđelja,
Kolosanima 1,6Koje je u vama, kao i u svemu svijetu, i plodno je i raste, kao i u vama, od onoga dana kako čuste i razumjeste blagodat Božiju u istini,
Kolosanima 1,7Kao što i doznaste od Epafrasa, ljubaznoga našeg drugara u služenju, koji je za vas vjerni sluga Hristov,
Kolosanima 1,8Koji nam i javi vašu ljubav u duhu.
Kolosanima 1,9Toga radi i mi od onoga dana kako čusmo ne prestajemo za vas moliti se Bogu i iskati da se ispunite poznanjem volje njegove u svakoj premudrosti i razumu duhovnome,
Kolosanima 1,10Da živite pristojno Bogu na svako ugađanje i u svakome dobrom djelu da budete plodni, i da rastete u poznanju Božijemu,
Kolosanima 1,11Jačajući svakom snagom po sili slave njegove, i u svakom trpljenju i dugom podnošenju s radošću;
Kolosanima 1,12Zahvaljujući Bogu i ocu, koji nas prizva u dijel našljedstva svetijeh u vidjelu;
Kolosanima 1,13Koji nas izbavi od vlasti tamne, i premjesti nas u carstvo sina ljubavi svoje,
Kolosanima 1,14U kome imamo izbavljenje krvlju njegovom i oproštenje grijeha;
Kolosanima 1,15Koji je obličje Boga što se ne vidi, koji je rođen prije svake tvari.
Kolosanima 1,16Jer kroz njega bi sazdano sve što je na nebu i što je na zemlji, što se vidi i što se ne vidi, bili prijestoli ili gospodstva ili poglavarstva, ili vlasti: sve se kroza nj i za nj sazda.
Kolosanima 1,17I on je prije svega, i sve je u njemu.
Kolosanima 1,18I on je glava tijelu crkve, koji je početak i prvorođeni iz mrtvijeh, da bude on u svemu prvi;
Kolosanima 1,19Jer bi volja očina da se u nj useli sva punina,
Kolosanima 1,20I kroza nj da primiri sve sa sobom, umirivši krvlju krsta njegova, kroz nj sve, bilo na zemlji ili na nebu.
Kolosanima 1,21I vas koji ste nekad bili odlučeni i neprijatelji kroz pomisli u zlijem djelima,
Kolosanima 1,22A sad vas primiri u tijelu mesa njegova smrću njegovom, da vas svete i bez mane i bez krivice izvede preda se;
Kolosanima 1,23Ako samo ostanete u vjeri utemeljeni i tvrdi, i nepokretni od nada jevanđelja, koje čuste, koje je propovijedano svoj tvari pod nebom, kojemu ja Pavle postadoh sluga.
Kolosanima 1,24Sad se radujem u svojemu stradanju za vas, i dovršujem nedostatak nevolja Hristovijeh na tijelu svojemu za tijelo njegovo koje je crkva,
Kolosanima 1,25Kojoj ja postadoh sluga po naredbi Božijoj koja mi je dana među vama da ispunim riječ Božiju,
Kolosanima 1,26Tajnu koja je bila sakrivena od postanja svijeta i naraštaja, a sad se javi svetima njegovijem,
Kolosanima 1,27Kojima Bog naumi pokazati kako je bogata slava tajne ove među neznabošcima, koje je Hristos u vama, nad slave;
Kolosanima 1,28Kojega mi propovijedamo svjetujući svakoga čovjeka, i učeći svakoj premudrosti, da pokažemo svakoga čovjeka savršena u Hristu Isusu.
Kolosanima 1,29Zašto se i trudim i borim po njegovoj moći koja u meni silno čini.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje