Tražilica


Kološanima 2. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Kološanima 2,1Jer hoću da vi znate, koliku borbu imam za vas i za one, što su u Laodiceji, i za sve, koji ne vidješe lica mojega u tijelu,
Kološanima 2,2Da se utješe srca njihova, da sjedinjeni u ljubavi dođu do svega bogatstva punine razboritosti, te upoznaju tajnu Boga Oca i Isusa Krista,
Kološanima 2,3U kojemu je sve blago mudrosti i znanja skriveno.
Kološanima 2,4A ovo govorim, da vas nitko ne prevari zamamljivim riječima.
Kološanima 2,5Jer ako tijelom i nijesam kod vas, ali sam duhom s vama, radujući se i videći vaš red i čvrstoću vaše vjere u Krista.
Kološanima 2,6Kako dakle primiste Krista Isusa Gospodina, onako živite u njemu,
Kološanima 2,7Ukorijenjeni i nazidani u njemu i utvrđeni vjerom, kao što naučiste, obilujte u njoj zahvalnošću.
Kološanima 2,8Pazite, da vas tko ne pokvari mudrovanjem i ispraznom prijevarom po predaji ljudi, po počelima svijeta, a ne po Kristu,
Kološanima 2,9Jer u njemu stanuje sva punina Božanstva bivstveno;
Kološanima 2,10I u njemu ste ispunjeni, koji je glava svakome poglavarstvu i vlasti;
Kološanima 2,11U kojemu ste bili i obrezani obrezanjem nerukotvorenim, svukoste tjelesnu put, obrezanjem Kristovim,
Kološanima 2,12Zakopani s njim u krštenju, u kojemu s njim i uskrsnuste po vjeri u silu Boga, koji ga uskrsnu od mrtvih.
Kološanima 2,13I vas, koji ste bili mrtvi u prestupcima i u neobrezanju tijela svojega, oživio je s njim, oprostivši nam sve prestupke,
Kološanima 2,14Izbrisavši zadužnicu, koja je bila svojom odredbom protiv nas, i to uklonivši prikova je na križ;
Kološanima 2,15I razoružavši poglavarstva i vlasti, izvede ih smjelo na ugled, pobijedivši ih u njemu.
Kološanima 2,16Neka vas dakle nitko ne osuđuje za jelo, ili za piće, ili za kakav blagdan, ili za mlađak, ili za subote;
Kološanima 2,17što je sjena budućih stvari; a tijelo je Kristovo.
Kološanima 2,18Neka vas nitko ne liši nagrade, koji uživa u postu i službi anđela ponoseći se stvarima, što ih je tobože vidio, uzalud nadimajući se mišljenjem tijela svojega,
Kološanima 2,19A ne držeći se glave, iz koje je sve tijelo pomoću zglavaka i sveza složeno i sastavljeno, i raste za rast u Bogu,
Kološanima 2,20Ako dakle umrijeste s Kristom počelima svijeta, zašto vas, kao da još živite u svijetu, vežu propisima:
Kološanima 2,21"Ne dotakni se!" Ne okusi!" "Ne opipaj!"? Sve to propada s upotrebom,
Kološanima 2,22To su zapovijedi i nauke i ljudske.
Kološanima 2,23Imaju doduše priliku mudrosti po umišljenoj pobožnosti, postu i trapljenju tijela, ali u njima nema ništa časno, nego da se zasiti tijelo.
Kološanima 2,1 Htio bih uistinu da znate koliko mi se boriti za vas, za one u Laodiceji i za sve koji me nisu vidjeli licem u lice:
Kološanima 2,2da se ohrabre srca njihova, povezana u ljubavi, te se vinu do svega bogatstva, punine shvaćanja, do spoznanja otajstva Božjega - Krista,
Kološanima 2,3u kojem su sva bogatstva mudrosti i spoznaje skrivena.
Kološanima 2,4To govorim zato da vas tko ne prevari zavodljivim riječima.
Kološanima 2,5Jer ako sam tijelom nenazočan, duhom sam ipak s vama: s radošću promatram vaš red i čvrstoću vaše vjere u Krista.
Kološanima 2,6Kao što primiste Krista Isusa, Gospodina, tako u njemu živite:
Kološanima 2,7ukorijenjeni i nazidani na njemu i učvršćeni vjerom kako ste poučeni, obilujte zahvaljivanjem.
Kološanima 2,8Pazite da vas tko ne odvuče mudrovanjem i ispraznim zavaravanjem što se oslanja na predaju ljudsku, na "počela svijeta", a ne na Krista.
Kološanima 2,9Jer u njemu tjelesno prebiva sva punina božanstva; te ste i vi
Kološanima 2,10ispunjeni u njemu, koji je glava svakoga Vrhovništva i Vlasti.
Kološanima 2,11U njemu ste i obrezani obrezanjem nerukotvorenim - svukoste tijelo puteno - obrezanjem Kristovim:
Kološanima 2,12s njime suukopani u krštenju, u njemu ste i suuskrsli po vjeri u snagu Boga koji ga uskrisi od mrtvih.
Kološanima 2,13On i vas, koji bijaste mrtvi zbog prijestupa i neobrezanosti svoga tijela, i vas on oživi zajedno s njime. Milostivo nam je oprostio sve prijestupe,
Kološanima 2,14izbrisao zadužnicu koja propisima bijaše protiv nas, protivila nam se. Nju on ukloni pribivši je na križ.
Kološanima 2,15Skinu Vrhovništva i Vlasti, javno to pokaza: u pobjedničkoj ih povorci s njime vodi.
Kološanima 2,16Neka vas dakle nitko ne sudi po jelu ili po piću, po blagdanima, mlađacima ili subotama.
Kološanima 2,17To je tek sjena onoga što dolazi, a zbiljnost jest - tijelo Kristovo.
Kološanima 2,18Nitko neka vas ne podcjenjuje zato što on sam uživa u "poniznosti i štovanju anđela", zadubljuje se u svoja viđenja, bezrazložno se nadima tjelesnom pameću svojom,
Kološanima 2,19a ne drži se Glave, Njega od kojeg sve Tijelo, zglobovima i svezama zbrinuto i povezano, raste rastom Božjim.
Kološanima 2,20Ako ste s Kristom umrli za počela svijeta, zašto se, kao da još u ovom svijetu živite, dajete pod propise:
Kološanima 2,21"Ne diraj, ne kušaj, ne dotiči"?
Kološanima 2,22Sve će to uporabom propasti. Uredbe i nauci ljudski!
Kološanima 2,23Po samozvanu bogoštovlju, poniznosti i trapljenju tijela sve to doduše slovi kao mudrost, ali nema nikakve vrijednosti, samo zasićuje tijelo.
Kološanima 2,1Ja hoću, naime, da vi znate koji tvrdi boj ja vodim za vas, za one iz Laodiceje, i za toliko drugih koji me nikad osobno nisu vidjeli;
Kološanima 2,2ja hoću da njihova srca, tako, budu ohrabrena i tijesno sjedinjena u ljubavi, da oni pristupe svekolikom bogatstvu njenom, punini umnosti, spoznavanju *tajne Božje: Kristu,
Kološanima 2,3u kome su skrivena sva blaga mudrosti i saznavanja.
Kološanima 2,4Ja to kažem da nitko vas ne zavede lijepim govorima.
Kološanima 2,5Nesumnjivo, ja sam tjelesno odsutan, ali duhom ja sam s vama, sretan da vas mogu vidjeti držati svoje mjesto i ostati čvrstima u svojoj vjeri u Krista.
Kološanima 2,6Nastavite dakle svojim putom u Kristu, Isusu Gospodinu, takvom kakvog ste primili;
Kološanima 2,7budite ukorijenjeni i utemeljeni u njemu, učvršćeni u vjeri takvoj kakvoj ste poučavani, i preobilni u zahvalnosti.
Kološanima 2,8Bdijte da vas ništa ne ulovi u zamku filozofije, te šuplje prijevare u naučavanju o ljudskim predajama, silama koje bi da uređuju svemir, a ne više Krist.
Kološanima 2,9Jer, u njemu stanuje sva punina božanstvenosti, tjelesno,
Kološanima 2,10i vi se nalazite potpunoj ispunjeni u njemu koji je glava svake Vlasti i sve Moć.
Kološanima 2,11U njemu vi ste bili *obrezani jednim obrezanjem u kojem ruka ljudska nema udjela i koje vam je svuklo tijelo puteno: takvo je obrezanje Kristovo.
Kološanima 2,12Ukopani s njim u krštenju, s njim još vi ste bili uskrsnuti budući da ste povjerovali u snagu Boga koji ga je uskrsnuo iz mrtvih.
Kološanima 2,13A vi, koji bijaste mrtvi zbog svojih grješaka i *obrezanja na vašem tijelu, Bog vam je dao *život s njim: on nam je oprostio sve naše grješke,
Kološanima 2,14on je poništio dokument tužiteljev . što zapovijedi okretaše protiv nas, on ih je uklonio, on ga je pribio na križ.
Kološanima 2,15on je razgolitio Vlasti i Moć . i javno ih izložio pogledima on ih je u mimohodu pobjedničkom s križa svukao.
Kološanima 2,16Otada, nek nitko vas ne osudi za pitanja hrane ili pića, u svezi s jednim blagdanom, mladim mjesecom ili šabatima.
Kološanima 2,17Sve to je samo sjena onoga što treba doći, ali, stvarnost uzdiže Krista.
Kološanima 2,18Ne dopustite oduzeti vam pobjedu od ljudi koji uživaju u jednoj "nabožnosti ", u "bogoslužju *anđelima"; oni zaranjaju u svoja viđenja a njihova putena umnost se nadimlje od priviđenja;
Kološanima 2,19ne drže do glave od koje cijelo tijelo, opskrbljeno i dobro ujedinjeno zahvaljujući člancima i svezama, izvlači rast koji mu Bog daje.
Kološanima 2,20Od časa kad ste umrli s Kristom, i dakle skriveni počelima svijeta, zašto se pokoravate pravilima, kao da vaš život opet zavisi od svijeta:
Kološanima 2,21ne uzmi, ne kušaj, ne diraj;
Kološanima 2,22sve to za svari koje se raspadaju u upotrebi : evo vam zapovijedi i naučavanja ljudskih!
Kološanima 2,23Isprazna mudrost: ` osobna religija, obožavanje, askeza `, lišena svake vrijednosti i služi samo za zadovoljiti tijelo.
Kolosanima 2,1Hoću dakle da vi znate koliku borbu imam za vas i za one što su u Laodikiji i u Jerapolju, i za sve koji ne vidješe lica mojega u tijelu,
Kolosanima 2,2Da se utješe srca njihova, i da se stegnu u ljubavi, i u svakome bogatstvu punoga razuma, na poznanje tajne Boga i oca i Hrista,
Kolosanima 2,3U kojoj je sve blago premudrosti i razuma sakriveno.
Kolosanima 2,4A ovo govorim, da vas niko ne prevari slatkijem riječima.
Kolosanima 2,5Jer ako tijelom i nijesam kod vas, ali sam duhom s vama, radujući se i videći vaš red i tvrđu vaše vjere u Hrista.
Kolosanima 2,6Kako dakle primiste Hrista Isusa Gospoda onako živite u njemu,
Kolosanima 2,7Ukorijenjeni i nazidani u njemu i utvrđeni vjerom kao što naučiste, izobilujući u njoj zahvalnošću.
Kolosanima 2,8Braćo! čuvajte se da vas ko ne zarobi filozofijom i praznom prijevarom, po kazivanju čovječijemu, po nauci svijeta, a ne po Hristu.
Kolosanima 2,9Jer u njemu živi svaka punina Božanstva tjelesno.
Kolosanima 2,10I da budete ispunjeni u njemu koji je glava svakome poglavarstvu i vlasti;
Kolosanima 2,11U kome i obrezani biste obrezanjem nerukotvorenijem, odbacivši tijelo grijeha mesnijeh obrezanjem Hristovijem;
Kolosanima 2,12Zakopavši se s njim krštenjem, u kojemu s njim i ustaste vjerom sile Boga koji ga vaskrsnu iz mrtvijeh.
Kolosanima 2,13I vas koji ste bili mrtvi u grijesima i u neobrezanju tijela svojega, oživljeo je s njim, poklonivši nam sve grijehe,
Kolosanima 2,14I izbrisavši pismo uredbe koja bješe protiv nas, i to uzevši sa srijede prikova ga na krstu;
Kolosanima 2,15I svukavši poglavarstva i vlasti izvede ih na ugled slobodno, i pobijedi ih na njemu.
Kolosanima 2,16Da vas dakle niko ne osuđuje za jelo ili za piće, ili za kakav praznik, ili za mladine, ili za subote;
Kolosanima 2,17Koje je sve bilo sjen od onoga što šćaše da dođe, i tijelo je Hristovo.
Kolosanima 2,18Niko da vas ne vara po svojoj volji izabranom poniznošću i službom anđela, istražujući i što ne vidje, i uzalud nadimajući se umom tijela svojega,
Kolosanima 2,19A ne držeći se glave, iz koje je sve tijelo s pomoću zglavaka i sveza sastavljeno, i raste za rast Božij.
Kolosanima 2,20Ako dakle umrijeste s Hristom stihijama svijeta, zašto se kao živeći u svijetu prepirete:
Kolosanima 2,21Ne dohvati se, ne okusi, ne opipaj; koje je sve na pogibao onome koji čini,
Kolosanima 2,22Po zapovijestima i naukama ljudskima?
Kolosanima 2,23Koje je samo po riječi premudrost samovoljno izbrane službe i poniznosti i nešteđenja tijela, ne za čast kaku, za punjenje tijela.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje