Tražilica


Levitski zakonik 12. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Levitski zakonik 12,1Nato Gospod zapovjedi Mojsiju:
Levitski zakonik 12,2"Kaži sinovima Izraelovim ove odredbe: Kad žena zatrudni i porodi dječaka, onda je ona sedam dana nečista; tako je dugo nečista kao u dane svoje nečistoće zbog svojega mjesečnog pravila.
Levitski zakonik 12,3U osmi dan mora se obrezati dječakova prednja kožica.
Levitski zakonik 12,4Onda neka ostane kod kuće još trideset i tri dana preko vremena očišćenja krvi svoje. Ne smije ništa sveto dotaknuti i u Svetište stupiti, dok ne prođu dani njezina čišćenja.
Levitski zakonik 12,5Ako li porodi djevojku, onda je nečista dva tjedna kao kod mjesečne nečistoće i neka ostane kod kuće šezdeset i šest dana preko vremena očišćenja krvi.
Levitski zakonik 12,6Kad onda prođu dani očišćenja njezina, neka donese, bilo za sina ili za kćer, na ulaz u Šator sastanka svećeniku jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu i golubića ili grlicu za žrtvu radi grijeha.
Levitski zakonik 12,7Ovaj ima životinje prinijeti pred Gospodom i njoj time pribaviti pomirenje. Tako će ona biti čista od tečenja krvi svoje. Ovo je zakon za porodilju, kad rodi bilo muško ili žensko dijete.
Levitski zakonik 12,8Ako li nije u stanju da dadne janje, onda neka uzme dvije grlice ili dva golubića, jedno za žrtvu paljenicu, drugo za žrtvu radi grijeha. Tako neka joj svećenik pribavi pomirenje, da bude čista."
Levitski zakonik 12,1 Jahve reče Mojsiju:
Levitski zakonik 12,2"Kaži Izraelcima: `Kad koja žena zatrudni i rodi muško čedo, neka je nečista sedam dana, kako je nečista u vrijeme svoga mjesečnog pranja.
Levitski zakonik 12,3Osmoga dana neka se dijete obreže.
Levitski zakonik 12,4A ona neka ostane još trideset i tri dana da se očisti od svoje krvi; ne smije dirati ništa posvećeno niti dolaziti u Svetište dok se ne navrši vrijeme njezina čišćenja.
Levitski zakonik 12,5Ako rodi žensko čedo, neka je nečista dva tjedna, kao za svoga mjesečnog pranja, i neka ostane još šezdeset i šest dana da se očisti od svoje krvi.
Levitski zakonik 12,6A kad se navrši vrijeme njezina čišćenja - bilo za sinčića, bilo za kćerkicu - neka donese svećeniku na ulaz u Šator sastanka jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu i jednoga golubića ili grlicu za žrtvu okajnicu.
Levitski zakonik 12,7Neka on to prinese pred Jahvom i nad njom izvrši obred pomirenja. Tako će ona biti očišćena od svoga krvarenja. To je odredba koja se odnosi na ženu kad rodi bilo muško bilo žensko čedo.
Levitski zakonik 12,8Ali ako ne može da nađe dovoljno sredstava za grlo od sitnoga stada, neka onda uzme dvije grlice ili dva golubića - jedno za žrtvu paljenicu, a drugo za žrtvu okajnicu. Neka svećenik izvrši nad njom obred pomirenja, i ona će biti očišćena`.
Levitik 12,1GOSPOD oslovi Mojsija:
Levitik 12,2`Reci sinovima Izraelovim: Ako jedna trudna žena porodi dječaka, ona je *nečista tijekom sedam dana, tako dugo koliko i njena menstrualna nedostupnost.
Levitik 12,3Osmi dan, *obrezuje se kožica na glaviću djeteta;
Levitik 12,4potom, tijekom 33 dana, ona čeka očišćenje svoje krvi; ona ne dodiruje nikakvu svetu stvar i ne nalazi se u *svetištu sve dok se ne ispuni njeno vrijeme pročišćenja.
Levitik 12,5Ako ona porodi jednu djevojčicu, tijekom dva tjedna ona je nečista kao u slučaju neraspoloživosti; potom tijekom 66 dana, ona očekuje očišćenje svoje krvi.
Levitik 12,6Kad se ispuni vrijeme njenog očišćenja, ona donosi svećeniku, na ulaz u *šator susretanja, jedno janje starosti od jedne godine, za holokaust i jednog goluba ili jednu grlicu, koja služi za *žrtvu za grijeh;
Levitik 12,7svećenik ih predstavlja pred GOSPODOM, i kad je obavio nad njom obred odrješenja, ona je očišćena od svojeg gubitka krvi.` Takve su upute glede žena koje rode jednog dječaka ili djevojčicu.
Levitik 12,8` Ako si ona ne uspije pribaviti janje, ona uzima dvije grlice ili dva goluba, jednog da posluži za holokaust, a drugog za žrtvu za grijeh; kad je svećenik obavio nad njom obred odrješenja grijeha, ona je očišćena. `
3. Mojsijeva 12,1I reče Gospod Mojsiju govoreći:
3. Mojsijeva 12,2Kaži sinovima Izrailjevijem, i reci: kad žena zatrudni i rodi muško, nečista da je sedam dana; kao u dane kad se odvaja radi nemoći svoje, biće nečista.
3. Mojsijeva 12,3A u osmi dan neka se obreže dijete.
3. Mojsijeva 12,4A ona još trideset i tri dana neka ostane čisteći se od krvi; ni jedne svete stvari da se ne dodijeva i u svetinju da ne ide dok se ne navrše dani čišćenja njezina.
3. Mojsijeva 12,5A kad rodi žensko, onda da je nečista dvije nedjelje dana, kao kad se odvaja radi nemoći svoje, i šezdeset i šest dana neka ostane čisteći se od krvi.
3. Mojsijeva 12,6A kad se navrše dani čišćenja njezina radi sina ili radi kćeri, neka donese svešteniku na vrata šatora od sastanka jagnje od godine za žrtvu paljenicu, i golupče ili grlicu za žrtvu radi grijeha.
3. Mojsijeva 12,7I sveštenik će prinijeti žrtvu pred Gospodom, i očistiće je od grijeha njezina; i tako će se očistiti od tečenja krvi svoje. To je zakon za ženu kad rodi muško ili žensko.
3. Mojsijeva 12,8Ako li ne može dati jagnjeta, onda neka uzme dvije grlice ili dva golubića, jedno za žrtvu paljenicu a drugo za žrtvu radi grijeha; i očistiće je sveštenik od grijeha njezina i biće čista.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje