Tražilica


Levitski zakonik 14. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Levitski zakonik 14,1Nadalje reče Gospod Mojsiju ovo:
Levitski zakonik 14,2"Za gubavca na dan, kad se proglašuje stim, valja ovaj zakon: ima se dovesti pred svećenika,
Levitski zakonik 14,3I to mora svećenik izaći van pred tabor. Nađe li tada svećenik kod pregledbe, da je gubom udareno mjesto iscijeljeno,
Levitski zakonik 14,4Onda neka naredi svećenik, da se za onoga, koji se ima proglasiti čistim, donesu dvije žive čiste ptice, nešto cedrovine, grimiznog prediva i hisopa.
Levitski zakonik 14,5Onda neka svećenik uputi, da se jedna ptica zakolje nad posudom zemljanom s vodom svježom.
Levitski zakonik 14,6Neka tada uzme drugu živu pticu i cedrovinu, grimizno predivo i hisop i sve to neka umoči, i živu pticu, u krv ptice, što je bila zaklana nad vodom svježom.
Levitski zakonik 14,7Onda neka poškropi onoga, koji se ima da proglasi čistim, sedam puta i tako neka ga očisti. Živu pticu neka pusti da poleti u slobodno polje.
Levitski zakonik 14,8Nato mora onaj, koji ga daje čistiti, oprati haljine svoje, ostrići svu kosu svoju i okupati se; tako postane čist. Tada smije ići u tabor, ali mora još sedam dana ostati izvan svojega Šatora.
Levitski zakonik 14,9U sedmi dan ima još jedanput ostrići svu kosu svoju, glavu, bradu i obrve; svu kosu svoju ima ostrići, haljine svoje oprati i okupati se; tako postane čist.
Levitski zakonik 14,10Onda u osmi dan neka uzme dva muška janjeta bez pogrješke i jednogodišnje žensko janje bez pogrješke i kao prinos tri desetine efe bijeloga brašna, zamiješena s uljem, i jedan log ulja.
Levitski zakonik 14,11A svećenik, koji izvršuje čišćenje, ima onoga, koji se daje čistiti, i one darove postavit pred Gospoda na ulaz u Šator sastanka.
Levitski zakonik 14,12Tada neka uzme svećenik jedno janje, neka ga prinese kao žrtvu za prijestup s logom ulja, i neka oboje žrtvuje podizanjem i mahanjem pred Gospodom.
Levitski zakonik 14,13Nato neka zakolje janje na mjestu, gdje se kolje žrtva za grijeh i žrtva paljenica, na svetom mjestu, jer kao što žrtva za grijeh, tako ima da pripadne svećeniku i žrtva za prijestup: ona je presveta!
Levitski zakonik 14,14I neka uzme svećenik nešto od krvi žrtve sa prijestup, pa neka svećenik namaže onome, koji se daje čistiti, na jagodicu desnoga uha, na palac desne ruke njegove i na veliki palac desne noge njegove.
Levitski zakonik 14,15Tada neka uzme svećenik nešto od loga ulja i neka nalije u desnu ruku svoju.
Levitski zakonik 14,16Neka tada umoči desni svoj prst u ulje, što mu je u lijevoj ruci, i neka prstom svojim sedam puta poškropi nešto ulja pred Gospodom.
Levitski zakonik 14,17A od ostalog ulja, što mu je u ruci, neka nešto namaže svećenik onome, koji se daje čistiti, na jagodicu desnoga uha, na palac desne ruke njegove i na veliki palac desne noge njegove na mjestu, što ga je pomazao krvlju žrtve za prijestup.
Levitski zakonik 14,18Što onda još preostane od ulja u ruci svećeniku, to neka izlije na glavu onome, koji se daje čistiti, da mu tako svećenik pribavi pomirenje pred Gospodom.
Levitski zakonik 14,19Nato neka svećenik priredi žrtvu za grijeh i tim pribavi onome, koji se daje čistiti, pomirenje radi nečistoće njegove. Zatim neka zakolje žrtvu paljenicu.
Levitski zakonik 14,20Onda neka prinese svećenik žrtvu paljenicu i prinos na žrtveniku. I kad mu je svećenik tako pribavio pomirenje, čist je.
Levitski zakonik 14,21Ali ako je siromašan i to ne može da priskrbi, onda neka uzme jedno janje kao žrtvu za prijestup, da se žrtvuje podizanjem i mahanjem i njemu se pribavi pomirenje, i nadalje jednu desetinu efe bijeloga brašna, zamiješena s uljem, za prinos i log ulja,
Levitski zakonik 14,22onda dvije grlice ili dva golubića, što može priskrbiti, da bude jedno kao žrtva za grijeh, drugo kao žrtva paljenica.
Levitski zakonik 14,23To neka donese u osmi dan iza svojega čišćenja svećeniku na ulaz u Šator sastanka pred Gospodom.
Levitski zakonik 14,24Svećenik neka tada uzme janje žrtve za prijestup i log ulja. Oboje neka žrtvuje podizanjem i mahanjem pred Gospodom.
Levitski zakonik 14,25Nato neka se zakolje janje žrtve za prijestup, i svećenik neka uzme nešto od krvi žrtve za prijestup i namaže onome, koji se daje čistiti, na jagodicu desnoga uha, na palac desne ruke njegove i na veliki palac desne noge njegove.
Levitski zakonik 14,26I neka nalije svećenik nešto ulja u svoju lijevu ruku.
Levitski zakonik 14,27Svećenik neka nešto ulja, što mu je u lijevoj ruci, poškropi svojim desnim prstom sedam puta pred Gospodom.
Levitski zakonik 14,28Onda neka svećenik nešto ulja u svojoj ruci namaže onome, koji se daje čistiti, na jagodicu desnoga uha, na palac desne ruke njegove i na veliki palac desne noge njegove na mjestu, gdje je već krv žrtve za prijestup.
Levitski zakonik 14,29Što onda još preostane od ulja u ruci svećeniku, to neka izlije na glavu onome, koji se daje čistiti, da mu tako pribavi pomirenje pred Gospodom.
Levitski zakonik 14,30Onda neka priredi jednu od grlica ili jednoga od golubića, što je mogao da priskrbi,
Levitski zakonik 14,31Jedno kao žrtvu za grijeh, drugo kao žrtvu paljenicu, zajedno s prinosom. Tako ima svećenik onome, koji se daje čistiti, pribaviti pomirenje pred Gospodom.
Levitski zakonik 14,32To je zakon za onoga, koji je zaražen gubom i kod svojega čišćenja ne može da priskrbi sto se traži."
Levitski zakonik 14,33Nato reče Gospod Mojsiju i Aronu ovako:
Levitski zakonik 14,34"Kad dođete u zemlju kanaansku, što ću vam je dati u posjed, i ja u zemlji, što vam pripada, pustim gubu na koju kuću,
Levitski zakonik 14,35Onda ima vlasnik kuće otići i javiti to svećeniku ovako: 'Pokazuje se nešto na mojoj kući, što izgleda kao guba.'
Levitski zakonik 14,36Tada neka naredi svećenik, da se isprazni kuća, prije nego on stupi u nju, da razgleda štetno mjesto, da se ne moradne sve, što je u kući, označiti kao nečisto. Onda istom ima svećenik unići u kuću da je razgleda.
Levitski zakonik 14,37Opazi li tada kod pregledbe sumnjivih mjesta za gubu, da se ona pokazuju na zidovima kuće kao rupice zelene ili crvenkaste, što su na oči od zida dublje,
Levitski zakonik 14,38Onda neka svećenik izađe iz kuće pred vrata kućna i zatvori kuću za sedam dana.
Levitski zakonik 14,39Kad onda svećenik u sedmi dan dođe natrag i opazi, da su se raširila sumnjiva mjesta za gubu na zidovima kuće,
Levitski zakonik 14,40Tada neka svećenik naredi, da se povadi kamenje, na kojemu se pokazuju sumnjiva mjesta za gubu, i da se pobaca van pred gradom na koje nečisto mjesto.
Levitski zakonik 14,41Onda neka se kuća iznutra ostruže svuda i ostrugani prah neka se prospe van pred gradom na koje nečisto mjesto.
Levitski zakonik 14,42Nato neka se uzme drugo kamenje i umetne na mjesto izvađenoga kamenja. Tada neka se uzme druga žbuka i njom ožbuka kuša.
Levitski zakonik 14,43Ako se onda opet pokažu na kući sumnjiva mjesta za gubu, pošto se je kamenje izvadilo i kuća se ostrugala i ožbukala,
Levitski zakonik 14,44Onda neka opet dođe svećenik i pregleda. Pronađe li se, da su se sumnjiva mjesta za gubu raširila dalje, onda ima kuša hudu gubu; nečista je.
Levitski zakonik 14,45Neka se stoga poruši kuća sa svojim kamenjem, gredama i sa svom žbukom kućnom, i neka se iznese izvan grada na koje nečisto mjesto.
Levitski zakonik 14,46A tko uniđe u kuću, dok je zatvorena, neka je nečist do večera.
Levitski zakonik 14,47Tko spava u kući, mora oprati haljine svoje, i tko jede u kući, mora oprati haljine svoje.
Levitski zakonik 14,48Ako li svećenik uniđe u kuću i opazi, da se sumnjiva mjesta za gubu, pošto se je ožbukala kuća, nijesu dalje razišla, onda ima svećenik proglasiti kuću čistom, jer se je izliječila bolest.
Levitski zakonik 14,49Neka uzme, da se pribavi kući pomirenje, dvije ptice, cedrovinu, grimizno predivo i hisop.
Levitski zakonik 14,50Tada neka zakolje jednu pticu nad posudom zemljanom sa svježom vodom.
Levitski zakonik 14,51Neka uzme cedrovinu, hisop, grimizno predivo i živu pticu i neka ih umoči u krv zaklane ptice i u svježu vodu i neka tim sedam puta poškropi kuću.
Levitski zakonik 14,52Tako neka pribavi kući pomirenje krvlju ptice i svježom vodom, pticom živom i cedrovinom, hisopom i grimiznim predivom.
Levitski zakonik 14,53A pticu živu neka pred gradom pusti da poleti u slobodno polje, i tako neka pribavi kući pomirenje; tada je ona čista.
Levitski zakonik 14,54To je zakon za razne vrste gube i kraste,
Levitski zakonik 14,55I gube na haljinama i kućama,
Levitski zakonik 14,56Otoka, osipa i svijetlih pjega.
Levitski zakonik 14,57Oni imaju da o tom pouče, kad je što čisto ili nečisto. To je zakon o gubi."
Levitski zakonik 14,1 Jahve reče Mojsiju:
Levitski zakonik 14,2"Neka ovo bude obred za gubavca na dan njegova čišćenja: neka se dovede svećeniku;
Levitski zakonik 14,3neka svećenik iziđe iz tabora i obavi pregled. Ako ustanovi da je gubavac od gube ozdravio,
Levitski zakonik 14,4neka naredi da se za čovjeka koji se ima čistiti uzmu dvije ptice, čiste i žive, cedrovine, grimiznog prediva i izopa.
Levitski zakonik 14,5Neka zatim svećenik naredi da se jedna ptica zakolje nad živom vodom u zemljanoj posudi.
Levitski zakonik 14,6Potom neka uzme živu pticu, a onda zajedno živu pticu, cedrovinu, grimizno predivo i izop zamoči u krv ptice što je bila zaklana povrh žive vode.
Levitski zakonik 14,7Sada neka sedam puta poškropi onoga koji se od gube čisti, a onda ga čistim proglasi. Poslije toga neka pusti živu pticu na otvorenu polju.
Levitski zakonik 14,8Onaj koji se čisti neka opere svoju odjeću, obrije sve svoje dlake i u vodi se okupa. Tako neka je čist. Poslije toga neka uđe u tabor, ali sedam dana neka stanuje izvan svoga šatora.
Levitski zakonik 14,9Sedmi dan neka obrije sve svoje dlake: kosu, bradu i obrve; neka obrije sve ostale svoje dlake. Pošto u vodi opere svoju odjeću i okupa se, neka je čist.
Levitski zakonik 14,10Osmoga dana neka uzme muško janje bez mane, jedno žensko janje od godine dana, također bez mane, tri desetine efe najboljeg brašna zamiješena u ulju za žrtvu prinosnicu i jedan log ulja.
Levitski zakonik 14,11Svećenik koji vrši čišćenje neka ih stavi pred Jahvu na ulazu u Šator sastanka s čovjekom koji se ima čistiti.
Levitski zakonik 14,12Neka zatim svećenik uzme jedno muško janje pa ga s ono ulja u logu prinese kao žrtvu naknadnicu. Neka ih prinese pred Jahvom kao žrtvu prikaznicu.
Levitski zakonik 14,13Neka janje zakolje ondje gdje se kolju žrtve okajnice i žrtve paljenice - na svetome mjestu, jer žrtva naknadnica kao i okajnica pripada svećeniku: vrlo je sveta!
Levitski zakonik 14,14Potom neka svećenik uzme krvi od žrtve naknadnice, pa neka njome namaže resicu desnoga uha, palac desne ruke i palac desne noge onoga koji se čisti.
Levitski zakonik 14,15Poslije toga neka uzme log s uljem i izlije na dlan svoje lijeve ruke.
Levitski zakonik 14,16Zamočivši svećenik svoj desni prst u ulje na svojoj lijevoj ruci, neka uljem sa svoga prsta obavi škropljenje pred Jahvom sedam puta.
Levitski zakonik 14,17Od ulja što mu preostane u ruci neka svećenik, po krvi od žrtve naknadnice, pomaže resicu desnoga uha, palac desne ruke i palac desne noge onoga koji se čisti.
Levitski zakonik 14,18Ostatak ulja sa svoje ruke neka svećenik metne na glavu onoga koji se čisti. Tako će svećenik nad njim izvršiti obred pomirenja pred Jahvom.
Levitski zakonik 14,19Neka svećenik poslije toga prinese žrtvu okajnicu i nad onim koji se čisti neka obavi obred pomirenja za njegovu nečistoću. Napokon neka zakolje žrtvu paljenicu,
Levitski zakonik 14,20a onda neka svećenik žrtvu paljenicu i žrtvu prinosnicu podigne na žrtvenik. Kad tako svećenik nad njim obavi obred pomirenja, neka je čist.
Levitski zakonik 14,21Ako bude siromašan te ne mogne to priskrbiti, neka uzme samo jedno muško janje za žrtvu naknadnicu i neka se ono prinese kao žrtva prinosnica da se nad tim čovjekom izvrši obred pomirenja. I neka uzme samo desetinu efe najboljeg brašna zamiješena u ulju za žrtvu prinosnicu, jedan log ulja,
Levitski zakonik 14,22k tome dvije grlice ili dva golubića - prema svojim mogućnostima - jedno za žrtvu okajnicu, a drugo za žrtvu paljenicu.
Levitski zakonik 14,23Osam dana nakon svoga očišćenja neka ih donese svećeniku na ulaz u Šator sastanka pred Jahvu.
Levitski zakonik 14,24Neka svećenik uzme janje za žrtvu naknadnicu i log s uljem pa ih prinese pred Jahvom kao žrtvu prikaznicu.
Levitski zakonik 14,25Neka se onda zakolje janje žrtve naknadnice, a svećenik neka uzme njegove krvi i neka njome namaže resicu desnoga uha, palac desne ruke i palac desne noge onoga koji se čisti.
Levitski zakonik 14,26Poslije toga neka svećenik izlije ulje na dlan svoje lijeve ruke.
Levitski zakonik 14,27A onda neka od ulja što mu je na dlanu lijeve ruke obavi škropljenje sedam puta prstom svoje desne ruke pred Jahvom.
Levitski zakonik 14,28Od ulja iz svoje ruke neka svećenik, po krvi žrtve naknadnice, namaže resicu desnog uha, palac desne ruke i palac desne noge onoga koji se čisti.
Levitski zakonik 14,29Ostatak ulja što bude na dlanu neka svećenik stavi na glavu onoga koji se čisti, vršeći nad njim obred pomirenja pred Jahvom.
Levitski zakonik 14,30Neka zatim prinese jednu od dviju grlica ili jednoga od dvaju golubića - što je već mogao pribaviti -
Levitski zakonik 14,31kao žrtvu okajnicu, a drugu kao žrtvu paljenicu zajedno sa žrtvom prinosnicom. Neka tako svećenik izvrši obred pomirenja pred Jahvom nad onim koji se čisti.
Levitski zakonik 14,32To je propis za onoga koji je gubom zaražen a ne može priskrbiti sve za svoje očišćenje.
Levitski zakonik 14,33Jahve reče Mojsiju i Aronu:
Levitski zakonik 14,34"Kad uđete u kanaansku zemlju koju ću vam dati u posjed, a ja pustim gubu na koju kuću u zemlji što je budete zaposjeli,
Levitski zakonik 14,35onda onaj čija je kuća neka dođe svećeniku i kaže: `Čini mi se da je moja kuća zaražena gubom.`
Levitski zakonik 14,36Neka svećenik naredi da se kuća isprazni prije nego on dođe da bolest pregleda, da ne bi sve što je u kući bilo proglašeno nečistim; poslije toga neka svećenik uđe da kuću pregleda.
Levitski zakonik 14,37Ako nakon pregleda zapazi da je bolest na kućnim zidovima od zelenkastih ili crvenkastih udubina i pričini mu se da idu dublje od površine zida,
Levitski zakonik 14,38neka svećenik iziđe iz kuće na kućna vrata i neka kuću zatvori sedam dana.
Levitski zakonik 14,39Sedmi dan neka svećenik opet dođe i pregleda: ako se bolest bude proširila po zidovima kuće,
Levitski zakonik 14,40neka svećenik naredi da se povadi zaraženo kamenje i baci na koje nečisto mjesto izvan grada.
Levitski zakonik 14,41Zatim neka zapovjedi da se svi unutarnji zidovi kuće ostružu i da se sastrugani prah baci na koje nečisto mjesto izvan grada.
Levitski zakonik 14,42Onda neka se uzme drugo kamenje i umetne namjesto onoga kamenja. Potom neka se uzme druga žbuka i kuća ponovo ožbuka.
Levitski zakonik 14,43Ako se pošast na kući opet pojavi pošto je kamenje bilo povađeno i kuća ostrugana i opet ožbukana,
Levitski zakonik 14,44neka svećenik ode da pregleda: bude li se bolest po kući proširila, to je onda u kući zarazna guba; kuća je nečista.
Levitski zakonik 14,45Neka se kuća poruši, a njezino kamenje, njezina drvena građa i sva žbuka s kuće neka se odnese izvan grada na koje nečisto mjesto.
Levitski zakonik 14,46Tko uđe u kuću dok je zatvorena, neka je nečist do večeri.
Levitski zakonik 14,47Tko u kući legne, mora oprati svoju odjeću. I tko u kući objeduje, mora svoju odjeću oprati.
Levitski zakonik 14,48Ako li svećenik dođe i vidi da se bolest po kući nije proširila pošto je kuća opet bila ožbukana, neka svećenik kuću proglasi čistom, jer se bolest izliječila.
Levitski zakonik 14,49A za očišćenje kuće neka uzme: dvije ptice, cedrovine, grimizna prediva i izopa.
Levitski zakonik 14,50Jednu od ptica neka zakolje nad živom vodom u zemljanoj posudi.
Levitski zakonik 14,51Potom neka uzme: cedrovinu, izop, grimizno predivo i pticu živu te ih zamoči u krv ptice zaklane i u živu vodu pa kuću poškropi sedam puta.
Levitski zakonik 14,52Očistivši tako od grijeha kuću krvlju ptice, živom vodom, živom pticom, cedrovinom, izopom i grimiznim predivom,
Levitski zakonik 14,53neka pticu živu pusti izvan grada na otvorenu polju. Kad tako obavi obred pomirenja nad kućom, bit će čista.
Levitski zakonik 14,54To je propis za svaku vrst gube i šuge,
Levitski zakonik 14,55za gubu odjeće ili kuće,
Levitski zakonik 14,56za otekline, lišaje ili pjege.
Levitski zakonik 14,57On određuje vrijeme nečistoće i čistoće. To je zakon o gubi.
Levitik 14,1GOSPOD oslovi Mojsija:
Levitik 14,2` Evo obreda u svezi s *leproznima, za primijeniti u dan njegovog *očišćenja: - dovodi se svećeniku;
Levitik 14,3- svećenik izlazi izvan tabora; svećenik sprovodi ispitivanje. Ako je leproznik ozdravio od bolesti vrste lepre;
Levitik 14,4- svećenik zapovijeda uzeti za onog koji se čisti: dvije žive ptice, čiste, cedrovog drveta, blještavog grimiza i miloduha;
Levitik 14,5- svećenik zapovijeda zaklati prvu pticu iznad posude od ilovače u kojoj ima žive vode;
Levitik 14,6- on uzima živu pticu s cedrovim drvetom, blještavim grimizom i miloduhom; umoči ih, uračunavši i živu pticu, u krv ptice koja je zaklana nad živom vodom;
Levitik 14,7- on načini sedam škropljenja na onom koji se čisti od lepre; proglašava ga čistim; pušta odletjeti živu pticu prema poljima;
Levitik 14,8- onaj koji se čisti opere svoju odjeću, obrije svu svoju dlaku, opere se u vodi i tad je on čist; potom se on vraća u tabor, ali ostaje sedam dana izvan svojeg šatora;
Levitik 14,9- sedmi dan on brije svu svoju dlaku, glavu, bradu, i obrve na arkadama; on brije svu svoju dlaku; on opere svoju odjeću, opere svoje tijelo u vodi, i tad je čist;
Levitik 14,10- osmog dana on uzima dvoje janjaca bez greške, starosti od jedne godine, tri desetine efa brašna, u žrtvi zamiješanoj uljem, i jedan log ulja;
Levitik 14,11- svećenik koji predvodi očišćenje stavlja čovjeka koji se čisti, kao i njegove milodare, pred GOSPODA, na ulaz u *šator susretanja;
Levitik 14,12- svećenik uzima prvo janje i predstavlja ga kao *žrtvu odštete, s jednim logom ulja;- on ih nudi s pokretom predstavljanja pred GOSPODOM;
Levitik 14,13- on zakolje janje na mjestu gdje se kolje žrtva za žrtvovanje za grijeh i holokaust, na *svetom mjestu; - u stvari, u stvari isto je sa žrtvom za odštetu kao i sa žrtvom za grijeh: ona pripada svećeniku; to je jedna presveta stvar;
Levitik 14,14- svećenik uzima krvi od žrtve odštete; svećenik ju stavlja desnu ušnu resicu onoga koji se čisti, na palac njegove desne ruke i na palac njegove desne noge;
Levitik 14,15- svećenik uzima log ulja; sipa ga malo u lijevu ruku;
Levitik 14,16- svećenik zamoči svoj desni kažiprst u ulje koje se nalazi u njegovoj lijevoj ruci; svojim prstom on načini sedam škropljenja uljem pred GOSPODOM;
Levitik 14,17od onog što je od ulja ostalo u njegovoj ruci, svećenik stavlja na desnu ušnu resicu onog koji se čisti, na palac njegove desne ruke i na palac njegove desne noge, preko krvi žrtve odštete;
Levitik 14,18- ostatak ulja koji je u njegovoj ruci, svećenik stavlja na glavu onome koji se čisti; svećenik obavlja nad njim obred odrješenja pred GOSPODOM;
Levitik 14,19- svećenik pristupa žrtvovanju za grijeh; on obavlja obred odrješenja nad onim koji se čisti od svoje *nečistoće; potom on kolje holokaust;
Levitik 14,20- svećenik uspinje na *oltar holokaust i žrtvu; svećenik obavlja nad njim obred odrješenja. Tad je on očišćen.
Levitik 14,21` Ako je bolesnik suviše siromašan da sebi priskrbi sve to, on uzima samo jedno janje, za *žrtvu odštete uz kretnju poklanjanja, da bi nad njim obavio obred odrješenja, samo jednu desetinu efa brašna umiješanog s uljem, za žrtvu, jedan log ulja
Levitik 14,22i dvije grlice ili dva goluba - to što može priskrbiti -; jedan je namijenjen žrtvi za grijeh, drugi za holokaust.
Levitik 14,23- Osmi dan, on ih donosi za svoje *očišćenje svećeniku, na ulaz u *šator susretanja, pred GOSPODA;
Levitik 14,24- svećenik uzima janje odštete i log ulja; svećenik ih ponudi uz kretnju predstavljanja pred GOSPODOM;
Levitik 14,25- on zakolje janje odštete; svećenik uzme krvi žrtve odštete; stavlja ju na resicu desnog uha onome koji se čisti, na palac svoje desne ruke i na :palac svoje desne noge;
Levitik 14,26- svećenik saspe malo ulja u lijevu ruku;
Levitik 14,27- svojim desnim kažiprstom, svećenik izvrši pred GOSPODOM sedam poškropljenja s uljem koje je u njegovoj lijevoj ruci;
Levitik 14,28- svećenik stavlja ulje koje je u njegovoj ruci na resicu desnog uha onome koji se čisti, na palac svoje desne ruke i na palac svoje desne noge, namjeste gdje je stavio krv žrtve odštete;
Levitik 14,29- ostatak ulja koje je u njegovoj ruci, svećenik stavlja na glavu onome koji se čisti, za obaviti nad njim obred očišćenja pred GOSPODOM;
Levitik 14,30- jednu od grlica ili jednog od golubova - malo je važno što je bolesnik mogao sebi pribaviti -,
Levitik 14,31jednom od ptica koju je mogao sebi priskrbiti, on čini žrtvovanje za grijeh, a drugom holokaust kojim prati *žrtvu; svećenik obavlja obred odrješenja nad onim koji se čisti, pred GOSPODOM. `
Levitik 14,32Takva su uputstva glede bolesnika od *lepre koji si ne može priskrbiti potrepštine za svoje očišćenje.
Levitik 14,33GOSPOD oslovi Mojsija i Aarona:
Levitik 14,34` Kad vi budete ušli u zemlju Kanaana što vam je dadoh u posjed, ako ja stavim jednu mrlju od lepre u jednu od kuća te zemlje koja će biti vaša,
Levitik 14,35gospodar kuće ići će oglasiti to svećeniku: Čini mi se da ima nešto kao mrlja u mojoj kući.
Levitik 14,36Svećenik će zapovjediti da se isprazni kuća prije nego on, svećenik, uđe u nju, za pristupiti ispitivanju mrlje; tako, ništa od onog što se nađe u kući ne će biti smatrano za *nečisto; to učinivši, svećenik će ući, za pristupiti ispitivanju te kuće;
Levitik 14,37on će pristupiti ispitivanju te mrlje: ako se mrlja, na stjenkama kuće, pokaže u obliku zelenkastih ili ružičastih udubina, ako ona čini jednu šupljinu u stjenci,
Levitik 14,38svećenik će izići iz kuće, sve do kućnog praga, i staviti na sedam dana kuću pod zabranu.
Levitik 14,39Sedmi dan, svećenik će se vratiti i pristupiti ispitivanju: ako se mrlja proširila u stjenkama kuće,
Levitik 14,40svećenik će zapovjediti da se iščupa kamenje koje je zamrljano i da se baci napolje iz grada u jedno nečisto mjesto;
Levitik 14,41on će ostrugati svu unutrašnjost kuće i prosuti izvan grada na jedno nečisto mjesto zemlju koju bude strugao;
Levitik 14,42uzet će se drugo kamenje za nadomjestiti ono prvo, i uzet će se jedna druga zemlja za ponovo ožbukati kuću.
Levitik 14,43Ako se mrlja počne obnavljati u kući nakon što bude iščupano kamenje, poslije struganja kuće i njenog ponovnog ožbukavanja,
Levitik 14,44svećenik će ponovo pristupiti ispitivanju: ako se mrlja proširila u kući, to je jedna zloćudna lepra u kući; ona je nečista;
Levitik 14,45razrušit će se kuća, sve što je od kamena, drveta i žbuke u kući, i iznijet će se to izvan grada u nečisto mjesto.
Levitik 14,46Onaj koji uđe u kuću tijekom cijelog tog razdoblja zabrane postao bi nečist sve do večeri;
Levitik 14,47onaj koji bi spavao u kući morat će oprati svoju odjeću; onaj koji bi jeo morat će oprati svoju odjeću.
Levitik 14,48Ako naprotiv, kad svećenik uđe i sprovede ispit, mrlja ne bi bila proširena u kući poslije ponovnog ožbukavanja kuće, svećenik će proglasiti kuću čistom, jer je bolest bila izliječena.
Levitik 14,49Za očistiti kuću od njenog grijeha, on će uzeti dvije ptice, cedrovog drveta, blještavog grimiza i miloduha;
Levitik 14,50- zaklat će prvu pticu iznad posude od ilovače koja sadržava živu vodu;
Levitik 14,51- uzet će drveta cedra, miloduh, blještavi grimiz i živu pticu: umočit će ih u krv zaklane ptice i u živu vodu; načinit će sedam škropljenja na kuću;
Levitik 14,52- tako će očistiti kuću od njenog grijeha, posredstvom krvi ptice, žive vode, žive ptice, cedrovog drveta, miloduha i blještavog grimiza;
Levitik 14,53- pustit će odletjeti pticu izvan grada, prema poljima; obavit će obred odrješenja grijeha nad kućom. Tada je ona očišćena. `
Levitik 14,54Takve su upute glede svake bolesti žanra lepre, gube,
Levitik 14,55lepre na odjeći ili u kući,
Levitik 14,56otekline, lišaja i svijetle mrlje;
Levitik 14,57one daju naloge u slučaju nečistoće kao i čistoće.
Levitik 14,58Takve su upute glede lepre.
3. Mojsijeva 14,1Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
3. Mojsijeva 14,2Ovo je zakon za gubavca kada se čisti: neka se dovede k svešteniku,
3. Mojsijeva 14,3A sveštenik neka izađe iza okola; i ako vidi da je izliječena guba na gubavcu,
3. Mojsijeva 14,4Onda će zapovjediti sveštenik onome koji se čisti da uzme dvije ptice žive čiste, i drvo kedrovo i crvca i isopa.
3. Mojsijeva 14,5I neka zapovjedi sveštenik da se jedna ptica zakolje nad sudom zemljanim nad vodom živom.
3. Mojsijeva 14,6Pa neka uzme živu pticu i drvo kedrovo i crvac i isop, i sve to zajedno sa živom pticom neka zamoči u krv od ptice zaklane nad vodom živom.
3. Mojsijeva 14,7I neka pokropi sedam puta onoga koji se čisti od gube, i neka ga proglasi da je čist, i neka pusti živu pticu u polje.
3. Mojsijeva 14,8Tada koji se čisti neka opere haljine svoje i obrije sve dlake svoje, i neka se okupa u vodi, i biće čist; potom neka uđe u oko, ali da stoji napolju ne ulazeći u svoj šator sedam dana.
3. Mojsijeva 14,9A u sedmi dan neka obrije sve dlake svoje, glavu i bradu i obrve nad očima, i sve dlake svoje neka obrije, i neka opere haljine svoje, pa neka se okupa u vodi i biće čist.
3. Mojsijeva 14,10A u osmi dan neka uzme dva jagnjeta zdrava i jednu ovcu od godine zdravu i tri desetine efe bijeloga brašna zamiješena s uljem za dar, i jedan log ulja.
3. Mojsijeva 14,11A sveštenik koji ga čisti neka postavi onoga koji se čisti zajedno s tijem stvarima pred Gospodom na vratima šatora od sastanka.
3. Mojsijeva 14,12I uzevši sveštenik jedno jagnje neka ga prinese na žrtvu za prijestup zajedno s logom ulja, i neka obrne tamo i amo pred Gospodom na žrtvu obrtanu.
3. Mojsijeva 14,13A poslije neka zakolje jagnje na mjestu gdje se kolje žrtva za grijeh i žrtva paljenica na svetom mjestu, jer žrtva za prijestup pripada svešteniku kao i žrtva za grijeh; svetinja je nad svetinjama.
3. Mojsijeva 14,14Tada neka sveštenik uzme krvi od žrtve za prijestup i pomaže kraj desnoga uha onome koji se čisti i palac desne ruke njegove i palac desne noge njegove.
3. Mojsijeva 14,15Potom neka uzme sveštenik od loga ulja i nalije na dlan svoj lijevi.
3. Mojsijeva 14,16Pa neka zamoči sveštenik prst od desne ruke svoje u ulje što mu je na lijevom dlanu, i neka pokropi uljem s prsta svojega sedam puta pred Gospodom.
3. Mojsijeva 14,17A ostalijem uljem što mu je na dlanu neka pomaže sveštenik kraj desnoga uha onome koji se čisti, i palac desne ruke njegove i palac desne noge njegove po krvi od žrtve za prijestup.
3. Mojsijeva 14,18A što još ostane od ulja na dlanu svešteniku, onijem neka namaže glavu onome koji se čisti, i tako će ga očistiti sveštenik pred Gospodom.
3. Mojsijeva 14,19Potom neka prinese sveštenik žrtvu za grijeh, i očistiće onoga koji se čisti od svoje nečistote; a poslije neka zakolje žrtvu paljenicu.
3. Mojsijeva 14,20I neka prinese sveštenik žrtvu paljenicu zajedno s darom na oltaru; i tako će ga očistiti, i biće čist.
3. Mojsijeva 14,21Ali ako je siromah te ne može donijeti toliko, onda neka uzme jedno jagnje za žrtvu radi prijestupa da se prinese žrtva obrtana za očišćenje njegovo, i jednu desetinu efe bijeloga brašna zamiješena s uljem za dar, i log ulja.
3. Mojsijeva 14,22I dvije grlice ili dva golubića, koje može priskrbiti, da bude jedno žrtva za grijeh a drugo žrtva paljenica.
3. Mojsijeva 14,23I to neka donese u osmi dan svojega čišćenja svešteniku na vrata šatora od sastanka pred Gospodom.
3. Mojsijeva 14,24Tada sveštenik neka uzme jagnje za prijestup i log ulja, i to neka sveštenik obrne pred Gospodom za žrtvu obrtanu.
3. Mojsijeva 14,25I neka zakolje jagnje za žrtvu radi prijestupa, i uzevši sveštenik krvi od žrtve za prijestup neka pomaže kraj desnoga uha onome koji se čisti i palac desne ruke njegove i palac desne noge njegove.
3. Mojsijeva 14,26I ulja neka nalije sveštenik na dlan svoj lijevi,
3. Mojsijeva 14,27Pa neka zamoči prst od desne ruke svoje u ulje što mu je na lijevom dlanu, i neka pokropi uljem s prsta svojega sedam puta pred Gospodom.
3. Mojsijeva 14,28I uljem što mu je na dlanu neka pomaže sveštenik kraj desnoga uha onome koji se čisti, i palac desne ruke njegove i palac desne noge njegove po mjestu gdje je krv od žrtve za prijestup.
3. Mojsijeva 14,29A što još ostane od ulja na dlanu svešteniku, onijem neka namaže glavu onome koji se čisti, i tako će ga očistiti pred Gospodom.
3. Mojsijeva 14,30Tako neka učini i s jednom grlicom ili golupčetom od onijeh koje priskrbi.
3. Mojsijeva 14,31Što je priskrbio, jedno će biti žrtva za grijeh a drugo žrtva paljenica s darom; i tako će sveštenik očistiti pred Gospodom onoga koji se čisti.
3. Mojsijeva 14,32To je zakon za gubavca koji ne može priskrbiti svega što treba za očišćenje.
3. Mojsijeva 14,33I reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći:
3. Mojsijeva 14,34Kad dođete u zemlju Hanansku, koju ću vam ja dati da je vaša, pa kad pustim gubu na koju kuću u zemlji koju ćete držati,
3. Mojsijeva 14,35Onda onaj čija je kuća neka dođe i javi svešteniku govoreći: čini mi se kao da je guba na kući.
3. Mojsijeva 14,36A sveštenik neka zapovjedi da se isprazni kuća prije nego on dođe da vidi gubu, da se ne bi oskvrnilo što je u kući; potom neka dođe sveštenik da vidi kuću.
3. Mojsijeva 14,37Pa kad vidi bolest, ako bude bolest na zidovima kućnim kao rupice zelenkaste ili crvenkaste i na oči niže od zida,
3. Mojsijeva 14,38Neka izađe sveštenik iz kuće one na vrata kućna, i zatvori kuću za sedam dana.
3. Mojsijeva 14,39Poslije opet neka dođe sveštenik u sedmi dan, pa ako vidi da se bolest dalje razišla po zidovima kućnim,
3. Mojsijeva 14,40Zapovjediće sveštenik da povade kamenje na kom je bolest i da ga bace iza grada na mjesto nečisto.
3. Mojsijeva 14,41A kuću zapovjediće da ostružu iznutra svuda unaokolo, i prah što sastružu da prospu iza grada na mjesto nečisto,
3. Mojsijeva 14,42I da uzmu drugo kamenje i uglave na mjesto gdje je bilo pređašnje kamenje; tako i blato drugo uzevši da olijepe kuću.
3. Mojsijeva 14,43Ako se povrati bolest i opet izraste po kući, pošto se povadi kamenje i ostruže kuća i nanovo olijepi,
3. Mojsijeva 14,44Tada došav sveštenik ako vidi da se bolest razišla po kući, ljuta je guba na kući, nečista je.
3. Mojsijeva 14,45Neka se razruši ona kuća, kamenje i drva i sav lijep od one kuće, i neka se iznese iza grada na mjesto nečisto.
3. Mojsijeva 14,46A ko bi ušao u kuću onu dok je zatvorena, da je nečist do večera.
3. Mojsijeva 14,47I ko bi spavao u onoj kući, neka opere haljine svoje; tako i ko bi jeo u onoj kući, neka opere haljine svoje.
3. Mojsijeva 14,48Ako li sveštenik došav vidi da se nije bolest razišla po kući pošto je kuća nanovo olijepljena, neka proglasi sveštenik da je čista, jer se izliječila bolest.
3. Mojsijeva 14,49I neka uzme da bi se kuća očistila dvije ptice i drvo kedrovo i crvca i isopa,
3. Mojsijeva 14,50I neka zakolje jednu pticu nad sudom zemljanim nad vodom živom.
3. Mojsijeva 14,51Pa neka uzme drvo kedrovo i isop i crvac i drugu pticu živu, i neka zamoči u krv od zaklane ptice i u vodu živu, i pokropi kuću sedam puta.
3. Mojsijeva 14,52I tako će očistiti kuću onu krvlju ptičijom i vodom živom i pticom živom i drvetom kedrovijem i isopom i crvcem.
3. Mojsijeva 14,53Pa onda neka pusti pticu živu iza grada u polje; i očistiće kuću, i biće čista.
3. Mojsijeva 14,54Ovo je zakon za svaku gubu i za ospu,
3. Mojsijeva 14,55Za gubu na haljini i na kući,
3. Mojsijeva 14,56I za otok i za krastu i za bubuljicu,
3. Mojsijeva 14,57Da se zna kad je ko nečist i kad je ko čist. To je zakon za gubu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje