Tražilica


Levitski zakonik 15. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Levitski zakonik 15,1Još zapovjedi Gospod Mojsiju i Aronu:
Levitski zakonik 15,2"Kažite sinovima Izraelovim ove odredbe: Ako netko trpi na tečenju sjemena, onda je to tečenje nečisto.
Levitski zakonik 15,3I ovako se ima s nečistoćom od toga tečenja: Ako tijelo njegovo pušta tečenje, ili zatvara, tako da ništa ne teče, onda je čistoća na njemu.
Levitski zakonik 15,4Svaka postelja, što je upotrebljava bolesnik, postaje nečista, i sve na što on sjedne, postaje nečisto.
Levitski zakonik 15,5Tko se dotakne postelje njegove, mora oprati haljine svoje i okupati se i nečist je do večera.
Levitski zakonik 15,6I tko sjedne na predmet, na kojemu je sjedio onaj, koji ima tečenje sjemena, mora oprati haljine svoje i okupati se i nečist je do večera.
Levitski zakonik 15,7Nadalje tko se dotakne tijela onoga, koji ima tečenje sjemena, mora oprati haljine svoje i okupati se i nečist je do večera.
Levitski zakonik 15,8I ako onaj, koji ima tečenje sjemena, dođe svojom pljuvačkom u dodir s čistim, to mora ovaj oprati haljine svoje i okupati se i nečist je do večera.
Levitski zakonik 15,9Nadalje nečisto je svako sedlo, na kojemu kod jahanja sjedi onaj, koji ima tečenje sjemena.
Levitski zakonik 15,10I tko dotakne nešto, što je onaj imao pod sobom, postaje nečist do večera. Tko ponese to, mora oprati haljine svoje i okupati se i nečist je do večera.
Levitski zakonik 15,11Svaki, koga se onaj, koji ima tečenje sjemena, dotakne neopranim rukama, mora oprati haljine svoje i okupati se i nečist je do večera.
Levitski zakonik 15,12Posuda zemljana, koju dotakne onaj, koji ima tečenje sjemena, mora se razbiti, i svaka posuda drvena mora se poplakati vodom.
Levitski zakonik 15,13A kad se onaj, koji boluje na tečenju, izliječi od bolesti svoje, onda ima on otad, kad je ozdravio, brojiti sedam dana; tada ima oprati haljine svoje i okupati se u svježoj vodi i tako postaje čist.
Levitski zakonik 15,14A u osmi dan neka uzme dvije grlice ili dva golubića, neka dođe pred Gospoda na ulaz u Šator sastanka i neka ih preda svećeniku.
Levitski zakonik 15,15Svećenik neka ih tada priredi, jedno kao žrtvu za grijeh, a drugo kao žrtvu paljenicu. Tako neka mu svećenik pribavi radi tečenja pomirenje pred Gospodom.
Levitski zakonik 15,16Ako kojemu isteče sjeme, neka okupa čitavo tijelo svoje, i nečist je do večera.
Levitski zakonik 15,17Haljina i stvar od kože, na koju je došlo sjeme, mora se oprati, i nečista je do večera.
Levitski zakonik 15,18Ako tko bude sa ženom, tako da isteče sjeme, moraju se oboje okupati, i nečisti su do večera.
Levitski zakonik 15,19Ako ženska osoba ima tečenje, i to mjesečno tečenje krvi, onda je na njoj nečistoća sedam dana; tko je se dotakne, nečist je do večera.
Levitski zakonik 15,20Sve, na što ona legne u vrijeme nečistoće svoje, postaje nečisto, isto tako sve na čemu sjedi.
Levitski zakonik 15,21Tko se dotakne postelje njezine, mora oprati haljine svoje i okupati se i nečist je do večera.
Levitski zakonik 15,22Tko se dotakne predmeta, na kojemu je ona sjedila, mora oprati haljine svoje i okupati se i nečist je do večera.
Levitski zakonik 15,23I tko dotakne nešto na postelji njezinoj ili na predmetu, na kojemu je ona sjedila, nečist je do večera.
Levitski zakonik 15,24Ako li netko bude s njom i nešto od nečistoće njezine dođe na njega, onda je on sedam dana nečist, i svaka postelja, na kojoj leži, postaje nečista.
Levitski zakonik 15,25Ako ženska osoba trpi na stalnom tečenju krvi izvan pravilnog vremena, ili ako ima tečenje krvi preko pravilnog vremena, onda se dani, u kojima ima nečisto tečenje, smatraju kao dani njezina pravila; nečista je.
Levitski zakonik 15,26Za svaku postelju, na kojoj leži u dane svojega tečenja, vrijedi isto kao za postelju u vrijeme njezina pravila, i svaki predmet, na kojemu ona sjedi, postaje nečist kao u vrijeme njezina pravila.
Levitski zakonik 15,27Tko se dakle dotakne tih stvari, postaje nečist, on mora oprati haljine svoje i okupati se i nečist je do večera.
Levitski zakonik 15,28Ako se je ona izliječila od tečenja, onda onda ima još sedam dana brojiti; tada je čista.
Levitski zakonik 15,29A u osmi dan neka uzme dvije grlice ili dva golubića i neka ih odnese svećeniku na ulaz u Šator sastanka.
Levitski zakonik 15,30Svećenik neka onda uredi jedno kao žrtvu za grijeh, drugo kao žrtvu paljenicu. Tako neka joj svećenik pribavi radi tečenja njezina pomirenje pred Gospodom.
Levitski zakonik 15,31Tako imate poučiti sinove Izraelove o nečistoći njihovoj, da ne umru s nečistoće svoje, kad bi onečistili Prebivalište moje, što je u sredini njihovoj.
Levitski zakonik 15,32To su odredbe za one, što su oboljeli na tečenju i što tečenjem sjemena postaju nečisti.
Levitski zakonik 15,33I za one, što imaju pravilo, i za sve što imaju tečenje, bilo muško ili žensko, i za onoga koji bude s nečistom."
Levitski zakonik 15,1 Jahve reče Mojsiju i Aronu:
Levitski zakonik 15,2"Govorite Izraelcima i kažite im: `Kad koji čovjek imadne izljev iz svoga tijela, njegov je izljev nečist.
Levitski zakonik 15,3Evo u čemu je njegova nečistoća ako ima taj izljev: ispusti li njegovo tijelo izljev ili ga zadrži, on je nečist.
Levitski zakonik 15,4Svaka postelja na koju legne onaj koji ima izljev neka je nečista; i svaki predmet na koji sjedne neka je nečist.
Levitski zakonik 15,5A svaki koji se dotakne njegove posteljine neka opere svoju odjeću, u vodi se okupa i nečistim ostane do večeri.
Levitski zakonik 15,6Tko god sjedne na predmet na kojemu je sjedio onaj koji je imao izljev neka opere svoju odjeću, u vodi se okupa i nečistim ostane do večeri.
Levitski zakonik 15,7Tko se dotakne tijela onoga koji je imao izljev neka opere svoju odjeću, u vodi se okupa i do večeri nečistim ostane.
Levitski zakonik 15,8Ako onaj koji ima izljev pljune na koga tko je čist neka taj opere svoju odjeću, u vodi se okupa i nečistim ostane do večeri.
Levitski zakonik 15,9Neka je nečisto i svako sjedalo na koje za vožnje sjedne onaj koji ima izljev;
Levitski zakonik 15,10i tko se dotakne čega što je pod tim bolesnikom bilo neka je nečist do večeri. Tko ponese štogod takvo neka svoju odjeću opere, u vodi se okupa i ostane nečistim do večeri.
Levitski zakonik 15,11A svaki koga se onaj koji ima izljev dotakne neopranih ruku neka svoju odjeću opere, u vodi se okupa i ostane nečistim do večeri.
Levitski zakonik 15,12Zemljana posuda koje se dotakne onaj s izljevom neka se razbije, a svaki drveni sud neka se vodom ispere.
Levitski zakonik 15,13Kad se onaj koji ima izljev od toga izliječi, neka onda nabroji sedam dana za svoje oćišćenje; neka opere svoju odjeću, okupa se u živoj vodi i neka je čist.
Levitski zakonik 15,14Osmoga pak dana neka uzme dvije grlice ili dva golubića, dođe pred Jahvu na ulaz u Šator sastanka pa ih svećeniku preda.
Levitski zakonik 15,15Neka ih svećenik prinese jedno kao žrtvu okajnicu, a drugo kao žrtvu paljenicu. Time će svećenik izvršiti obred pomirenja nad tim čovjekom za njegov izljev.
Levitski zakonik 15,16Kad čovjek imadne sjemeni izljev, neka u vodi okupa cijelo svoje tijelo i ostane nečistim do večeri.
Levitski zakonik 15,17Svaka haljina i svaka koža na koju dospije takav sjemeni izljev neka se u vodi opere i ostane nečistom do večeri.
Levitski zakonik 15,18Ako koja žena legne s kojim čovjekom i on ispusti sjeme, neka se okupaju u vodi i budu nečisti do večeri`.
Levitski zakonik 15,19"Kad žena imadne krvarenje, izljev krvi iz svoga tijela, neka ostane u svojoj nečistoći sedam dana; tko se god nje dotakne neka je nečist do večeri.
Levitski zakonik 15,20Na što god bi legla za svoje nečistoće neka je nečisto; na što god sjedne neka je nečisto.
Levitski zakonik 15,21Tko se dotakne njezine posteljine neka opere svoju odjeću, u vodi se okupa i do večeri ostane nečistim.
Levitski zakonik 15,22Tko god dotakne bilo koji predmet na kojemu je ona sjedila neka svoju odjeću opere, u vodi se okupa i nečist ostane do večeri.
Levitski zakonik 15,23A ako bi se dotakao čega što je bilo na njezinoj postelji ili na predmetu na kojem je ona sjedila, neka je nečist do večeri.
Levitski zakonik 15,24Ako koji čovjek s njom legne, njezina nečistoća za nj prianja, pa neka je nečist sedam dana. Svaka postelja na koju on legne neka je nečista.
Levitski zakonik 15,25Ako žena imadne krvarenje dulje vremena izvan svoga mjesečnog pranja, ili ako se njezino mjesečno pranje produžuje, neka se smatra nečistom sve vrijeme krvarenja kao da su dani njezina mjesečnog pranja.
Levitski zakonik 15,26Svaka postelja na koju legne za sve vrijeme svoga krvarenja bit će joj kao i postelja za njezina mjesečnog pranja. I svaki predmet na koji sjedne neka postane nečistim kao što bi bio nečist u vrijeme njezina mjesečnog pranja.
Levitski zakonik 15,27A svatko tko ih se dotakne neka je nečist; neka opere svoju odjeću, okupa se u vodi i ostane nečistim do večeri.
Levitski zakonik 15,28Ako ozdravi od svog krvarenja, neka namiri sedam dana, a poslije toga neka je čista.
Levitski zakonik 15,29Osmoga dana neka uzme dvije grlice ili dva golubića te ih donese svećeniku na ulaz u Šator sastanka.
Levitski zakonik 15,30Neka jedno svećenik prinese kao žrtvu okajnicu, a drugo kao žrtvu paljenicu. Tako će svećenik obaviti pred Jahvom obred pomirenja nad njom, za njezino nečisto krvarenje.
Levitski zakonik 15,31"Odvraćajte Izraelce od njihovih nečistoća, da ne bi zbog njih pomrli oskvrnjujući moje Prebivalište koje se nalazi među njima.
Levitski zakonik 15,32To je propis za čovjeka koji ima izljev; za onoga koga čini nečistim sjemeni izljev;
Levitski zakonik 15,33za ženu u vrijeme nečistoće njezina mjesečnog pranja; za svakoga - bilo muško bilo žensko - tko imadne izljev, a tako i za čovjeka koji legne s onečišćenom ženom.
Levitik 15,1GOSPOD oslovi Mojsija i Aarona:
Levitik 15,2` Govorite sinovima Izraelovim; vi će te im reći: ` Kad je jedan čovjek zahvaćen curenjem u svojim organima, to ga curenje čini *nečistim.
Levitik 15,3Evo u čemu se sastoji nečistoća potekla od njegovog curenja; da svi organi ispuštaju isteći cure- nje ili da ga zadržava u sebi, njegova je :nečistoća slijedeća - :
Levitik 15,4Sav krevet gdje je ležao čovjek zahvaćen curenjem nečist je; sav predmet na kojem je sjedio nečist je.
Levitik 15,5Onaj koji dodirne taj krevet treba oprati svoju odjeću, oprati sebe vodom, i nečist je on sve do večeri.
Levitik 15,6Onaj koji sjedne na predmet na kojem je sjedio čovjek zahvaćen cure-njem, treba oprati svoju odjeću, oprati sebe u vodi, i nečist je sve do večeri.
Levitik 15,7Onaj koji dodirne tijelo čovjeka zahvaćenog curenjem treba oprati svoju odjeću, oprati sebe u vodi, i on je nečist sve do večeri.
Levitik 15,8Ako čovjek zahvaćen curenjem pljune na koga koji je čist, taj treba op-rati svoju odjeću, oprati sebe u vodi, i nečist je on sve do večeri.
Levitik 15,9Svako sedlo na kojem je putovao čovjek zahvaćen curenjem nečisto je.
Levitik 15,10Tko dodirne jedan predmet koji se nalazi pod tim čovjekom nečist je sve do večeri; onaj koji prenese jedan takav predmet treba oprati svoju odjeću, oprati sebe u vodi, i nečist je on sve do večeri.
Levitik 15,11Svaka osoba koju je dodirnuo čovjek dosegnut curenjem, a da nije oprao ruke vodom, mora oprati svoju odjeću, oprati sebe u vodi, i nečista je sve do večeri.
Levitik 15,12Jedna posuda od ilovače koju bude dodirnuo čovjek zahvaćen cure-njem mora biti razlupana, a svaka posuda od drveta mora biti oprana u vodi.
Levitik 15,13Za biti očišćen od svojeg curenja, čovjek računa sedam dana sve do svojeg očišćenja i pere svoju odjeću; on pere svoje tijelo u živoj vodi, i tad je očišćen.
Levitik 15,14Osmog dana, on si pribavlja dvije grlice ili dva goluba i dolazi pred GOSPODA, na ulaz u *šator susretanja, da ih izruči svećeniku.
Levitik 15,15Od jednog, svećenik načini *žrtvu za grijeh, a od drugog holokaust; svećenik obavlja nad njim, pred GOSPODOM, obred odrješenja od njegovog curenja.
Levitik 15,16Kad je jedan čovjek imao gubitak svojeg sjemena, on si treba oprati cijelo tijelo u vodi i nečist on je sve do večeri;
Levitik 15,17sva odjeća i sva koža zahvaćena gubitkom sjemena moraju biti oprane u vidi, i one su nečiste sve do večeri.
Levitik 15,18Kad je jedna žena imala spolni odnos s jednim čovjekom, oni se trebaju oprati u vodi i oni su nečisti sve do večeri.
Levitik 15,19` Kad je jedna žena zahvaćena otjecanjem, da krv iz njenih organa otječe, ona je za sedam dana u svojoj neraspoloživosti, i tko je dodirne *nečist je sve do večeri.
Levitik 15,20Sve na čemu ona je ležala i to budući nedostupna nečisto je, i sve ono na čemu je ona sjedjela nečisto je.
Levitik 15,21Tko dodirne njen krevet treba oprati svoje ruke, oprati se vodom, i on je nečist sve do večeri.
Levitik 15,22Tko dodirne jedan predmet gdje je ona sjedjela, treba oprati svoju odjeću, oprati se u vodi, i nečiste je sve do večeri.
Levitik 15,23Ako se nešto nađe na njenom krevetu ili na predmetu gdje je ona sjedjela, dodirujući to nečisto je sve do večeri.
Levitik 15,24Ako jedan čovjek ide sve dotle da legne s njom, ona na njega prenosi svoju nedostupnost: on je nečist za sedam dana; sav krevet gdje on legne nečist je.
Levitik 15,25Kad je jedna žena pogođena otjecanjem krvi tijekom više dana izvan svojeg perioda neraspoloživosti ili da otjecanje se produži preko njenog roka neraspoloživosti, njena nečistoća traje tako dugo vremena koliko traje otjecanje; ona je nečista, sve kao tijekom njenih dana neraspoloživosti.
Levitik 15,26Toliko koliko traje to otjecanje, sav krevet gdje je ona ležala je kao i krevet iz njenog vremena neraspoloživosti; i svaki predmet gdje je ona sjedjela nečist je kao što je nečist za vrijeme njene neraspoloživosti.
Levitik 15,27Tko ih dodirne čini sebe nečistim; on treba oprati svoju odjeću, oprati se u vodi, i on je nečist sve do večeri.
Levitik 15,28Ako je njeno otjecanje završeno ona računa sedam dana, i potom je ona očišćena. 29 Osmog dana, ona sebi pribavlja dvije grlice ili dva goluba i donosi ih svećeniku, na ulaz u *šator susretanja.
Levitik 15,30Svećenik jednim od njih vrši žrtvovanje za grijeh, a drugima holokaust; svećenik obavlja nad njom, pred GOSPODOM, obred očišćenja od otjecanja koje ju je učinilo nečistom.
Levitik 15,31Vi će te moliti u sinova Izraelovih da se drže postrance, kad su u stanju nečistoće; tako oni ne će umrijeti radi svoje nečistoće, tj. radi toga što su učinili nečistim moje *boravište koje je među njima. `
Levitik 15,32Takve su upute glede onoga koji je pogođen jednim curenjem, onog koji ima gubitak sjemena koji ga čini nečistim,
Levitik 15,33one koja ima svoju menstrualnu neraspoloživost, ukratko, onog ili one tko je pogođen otjecanjem, kao i čovjeka koji legne s jednom nečistom ženom.
3. Mojsijeva 15,1Još reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći:
3. Mojsijeva 15,2Kažite sinovima Izrailjevijem i recite im: kome čovjeku teče sjeme od tijela njegova, nečist je.
3. Mojsijeva 15,3A ovaka je nečistota njegova od toga tečenja: ako ispusti tijelo njegovo tečenje svoje, ili se ustavi tečenje u tijelu njegovu, nečistota je na njemu.
3. Mojsijeva 15,4Svaka postelja na koju liježe onaj kome teče sjeme, da je nečista; i sve na što sjede, da je nečisto.
3. Mojsijeva 15,5I ko se god dotakne postelje njegove, neka opere haljine svoje i neka se okupa u vodi, i biće nečist do večera.
3. Mojsijeva 15,6I ko sjede na ono na čim je sjedio onaj kome teče sjeme, neka opere haljine svoje i neka se okupa u vodi, i biće nečist do večera.
3. Mojsijeva 15,7I ko se dotakne tijela onoga kome teče sjeme, neka opere haljine svoje i neka se okupa u vodi, i biće nečist do večera.
3. Mojsijeva 15,8I ako onaj kome teče sjeme pljune na čistoga, on neka opere haljine svoje i neka se okupa u vodi, i biće nečist do večera.
3. Mojsijeva 15,9I svako sedlo na kom bi sjedio onaj kome teče sjeme, da je nečisto.
3. Mojsijeva 15,10I ko bi se dotakao čega god što je bilo pod njim, da je nečist do večera; i ko bi što takovo nosio, neka opere haljine svoje i okupa se u vodi, i biće nečist do večera.
3. Mojsijeva 15,11I koga bi se dotakao onaj kome teče sjeme ne opravši ruku svojih vodom, neka opere haljine svoje i okupa se u vodi, i biće nečist do večera.
3. Mojsijeva 15,12I sud zemljani kojega bi se dotakao onaj kome teče sjeme, neka se razbije, a drveni sud neka se opere vodom.
3. Mojsijeva 15,13A kad se onaj kome teče sjeme očisti od tečenja svojega, neka broji sedam dana pošto se očisti, i neka opere haljine svoje i neka tijelo svoje opere vodom živom, i biće čist.
3. Mojsijeva 15,14A u osmi dan neka uzme dvije grlice ili dva golubića, i neka dođe pred Gospoda na vrata šatora od sastanka, i neka ih da svešteniku.
3. Mojsijeva 15,15I sveštenik neka prinese jedno od njih na žrtvu za grijeh a drugo na žrtvu paljenicu; tako će ga očistiti sveštenik pred Gospodom od tečenja njegova.
3. Mojsijeva 15,16I čovjek kome izađe sjeme kad spava sa ženom neka opere vodom cijelo tijelo svoje, i biće nečist do večera.
3. Mojsijeva 15,17I svaka haljina i svaka koža na kojoj bude tako sjeme, neka se opere vodom i biće nečisto do večera.
3. Mojsijeva 15,18I žena kod koje bude spavao taki čovjek, i ona i on neka se okupaju u vodi i biće nečisti do večera.
3. Mojsijeva 15,19A žena kad ima vrijeme, kad ide krv od tijela njezina, neka se odvaja sedam dana, i ko je se god dotakne, da je nečist do večera.
3. Mojsijeva 15,20I na što god legne dok se odvaja, da je nečisto, i na što god sjede, da je nečisto.
3. Mojsijeva 15,21I ko se dotakne postelje njezine, neka opere haljine svoje i neka se okupa u vodi, i biće nečist do večera.
3. Mojsijeva 15,22I ko se dotakne čega na čem je ona sjedela, neka opere haljine svoje i neka se okupa u vodi, i biće nečist do večera.
3. Mojsijeva 15,23I što bi god bilo na posttelji njezinoj ili na čem je ona sjedjela, pa se ko dotakne toga, da je nečist do večera.
3. Mojsijeva 15,24A ko bi spavao s njom te bi nečistota njezina došla na nj, da je nečist sedam dana, i postelja na kojoj leži da je nečista.
3. Mojsijeva 15,25A žena, od koje bi išla krv dugo vremena ili osim običnoga vremena ili u obično vrijeme ali duže, dokle god teče nečistota njezina biće nečista kao u vrijeme kada se odvaja.
3. Mojsijeva 15,26Postelja na kojoj leži dokle joj god krv ide, da joj je kao postelja kad se odvaja; i na čem bi god sjedela da je nečisto kao što je nečisto kad se odvaja.
3. Mojsijeva 15,27I ko se god dotakne tijeh stvari, nečist je; zato neka opere haljine svoje i okupa se u vodi, i biće nečist do večera.
3. Mojsijeva 15,28A kad se očisti od tečenja krvi svoje, neka broji sedam dana, pa onda da je čista.
3. Mojsijeva 15,29I u osmi dan neka uzme dvije grlice ili dva golubića, i neka ih odnese svešteniku na vrata šatora od sastanka.
3. Mojsijeva 15,30I neka sveštenik prinese jedno na žrtvu za grijehe a drugo na žrtvu paljenicu, i očistiće je sveštenik pred Gospodom od tečenja nečistote njezine.
3. Mojsijeva 15,31Tako ćete odlučivati sinove Izrailjeve od nečistota njihovijeh, da ne ginu s nečistota svojih skvrneći šator moj što je usred njih.
3. Mojsijeva 15,32To je zakon za onoga kome teče sjeme i kome izađe sjeme kad spava sa ženom te bude nečist,
3. Mojsijeva 15,33I za ženu kad boluje od tečenja krvi svoje, i za svakoga koji boluje od tečenja svoga, bilo muško ili žensko, i za čovjeka koji bi ležao sa nečistom.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje