Tražilica


Levitski zakonik 19. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Levitski zakonik 19,1Još zapovjedi Gospod Mojsiju:
Levitski zakonik 19,2"Govori svoj zajednici sinova Izraelovih i kaži im: 'Budite sveti; jer sam ja, Gospod, Bog vaš, svet!'
Levitski zakonik 19,3Svaki neka poštuje oca i mater i neka drži subote moje! Ja sam Gospod, Bog vaš!
Levitski zakonik 19,4Ne obraćajte se k idolima i ne činite sebi bogova livenih! Ja sam Gospod, Bog vas!
Levitski zakonik 19,5Kad prinosite Gospodu žrtvu mirotvornu, onda je žrtvujte tako, da se milostivo primi od vas.
Levitski zakonik 19,6U dan, kad je žrtvujete, ili dan kasnije ima se pojesti, a što preostane do trećega dana, ima se spaliti.
Levitski zakonik 19,7Ako bi se ipak treći dan što od toga jelo, to bi bilo meso pokvareno i ne bi se primilo milostivo.
Levitski zakonik 19,8Tko jede od toga, stavi zlodjela na sebe, jer je oskvrnio, što je Gospodu sveto; takav se ima istrijebiti iz naroda svojega.
Levitski zakonik 19,9Kad spremate žetvu zemlje svoje, nemojte požeti polja sve do skrajnoga ruba i ne pabirčite po l žetvi.
Levitski zakonik 19,10I u vinogradu ne pabirčite i ne pobirajte otpalih zrna vinograda! Ostavite ih siromahu i strancu. Ja sam Gospod, Bog vaš!
Levitski zakonik 19,11Ne kradite, ne lažite, ne varajte jedan drugoga!
Levitski zakonik 19,12Ne kunite se krivo imenom mojim i ne skvrnite tako imena Božjega! Ja sam Gospod!
Levitski zakonik 19,13Ne zakidaj i ne pljačkaj bližnjega svojega! Ne zadržavaj kod sebe do sutra plaće radnikove!
Levitski zakonik 19,14Nemoj psovati gluha i pred slijepca ne meći na put ništa, nego se boj Boga svojega! Ja sam Gospod!
Levitski zakonik 19,15Ne činite nepravde kod presude! Niti idi na stranu siromaha, niti se obaziraj na odličnika, nego sudi no pravdi bližnjemu svojemu!
Levitski zakonik 19,16Ne prosipaj klevete među zemljacima svojim i ne stavljaj tim u opasnost život blaženoga svojega. Ja sam Gospod!
Levitski zakonik 19,17Ne nosi u srcu mržnje proti bratu svojemu! Otvoreno uputi bližnjega svojega, da zbog njega ne naprtiš krivnju na sebe.
Levitski zakonik 19,18Ne budi osvetljiv prema zemljacima svojim i ne nosi ništa za njima, nego ljubi bližnjega svojega kao sebe samoga. Ja sam Gospod!
Levitski zakonik 19,19Držite zapovijedi moje! Živinčeta svojega ne puštaj na živinče druge vrste! Ne usijevaj polja svojega dvojakim sjemenom! Ne oblači na se haljine tkane od dvojake tvari!
Levitski zakonik 19,20Ako bi tko sagriješio sa ženom, koja kao ropkinja pripada drugome mužu, ali nije ni oslobođena ni otkupljena, imaju se kazniti, ali ne smrću, jer se ne radi o jednoj slobodnoj osobi.
Levitski zakonik 19,21Ali on neka prinese na ulazu u Šator sastanka Gospodu ovna kao žrtvu za prijestup.
Levitski zakonik 19,22Svećenik ima mu tada ovnujskom žrtvom za prijestup pribaviti pred Gospodom pomirenje za počinjeni grijeh. Tako će mu se oprostiti grijeh u koji je pao.
Levitski zakonik 19,23Kad dođete u zemlju i zasadite svakojakih voćaka, smatrajte njihove prve plodove kao neobrezane. Neka vam bude kroz tri godine neobrezani: oni neka se ne jedu.
Levitski zakonik 19,24U četvrtoj godini imaju biti svi plodovi njihovi Gospodu posvećeni u zahvalu.
Levitski zakonik 19,25Istom u petoj godini smijete uživati plodove njihove; to obilatiji bit će vam tada prihod. Ja sam Gospod, Bog vas!
Levitski zakonik 19,26Ništa ne smijete jesti, što je s krvlju! Ne smijete gatati ni čarati!
Levitski zakonik 19,27Ne šišajte kose svoje na svojim sljepoočnicama; ne šišajte okrajke svoje brade!
Levitski zakonik 19,28Zbog mrtvaca ne činite zareza na tijelu svojemu; ne urezujte na se nikakvih biljega. Ja sam Gospod!
Levitski zakonik 19,29Ne skvrni kćeri svoje puštajući je u nečistoću. Ne smije zemlja postati bludničko mjesto i napuniti nečistoćom.
Levitski zakonik 19,30Držite subote moje. Poštujte Svetište moje. Ja sam Gospod!
Levitski zakonik 19,31Ne obraćajte se na zaklinjače mrtvaca i na gatare; ne pitajte ih za savjet. Vi se skvrnite po njima. Ja sam Gospod, Bog vaš!
Levitski zakonik 19,32Ustani pred sijedom glavom i poštuj osobu starčevu. Boj se Boga svojega. Ja sam Gospod!
Levitski zakonik 19,33Ako stranac boravi u zemlji kod vas, ne smijete ga ugnjetavati.
Levitski zakonik 19,34Kao domaći iz vlastite sredine vaše neka vam bude stranac, koji živi kod vas; ljubite ga kao sebe same, jer sami ste bili stranci u zemlji egipatskoj. Ja sam Gospod, Bog vaš.
Levitski zakonik 19,35Ne činite nepravde kod presude, kod mjere za dužinu, kod mjere za težinu, kod mjere za stvari, što se sipaju.
Levitski zakonik 19,36Mjerila neka su vam prava, utezi pravi efa prava i hin pravi. Ja sam Gospod, Bog vaš, koji sam vas izveo iz zemlje egipatske!
Levitski zakonik 19,37Tako dakle držite točno sve moje zakone i zapovijedi. Ja sam Gospod!"
Levitski zakonik 19,1 Jahve reče Mojsiju:
Levitski zakonik 19,2"Govori svoj zajednici Izraelaca i reci im: `Sveti budite! Jer sam svet ja, Jahve, Bog vaš!
Levitski zakonik 19,3Svoje se majke i svoga oca svaki bojte! Subote moje držite! Ja sam Jahve, Bog vaš!
Levitski zakonik 19,4Ne obraćajte se na ništavila! Ne pravite sebi lijevanih kumira! Ja sam Jahve, Bog vaš!
Levitski zakonik 19,5Kad prinosite Jahvi žrtvu pričesnicu, prinesite je tako da budete primljeni.
Levitski zakonik 19,6Neka se pojede na dan kad je prinosite ili sutradan. Što preostane za prekosutra neka se spali na vatri.
Levitski zakonik 19,7Kad bi se jelo od toga jela treći dan, bilo bi odvratno i žrtva ne bi bila primljena.
Levitski zakonik 19,8A onaj koji je ipak jede neka snosi posljedice svoje krivnje. Budući da je oskvrnuo ono što je Jahvi posvećeno, neka se takav odstrani iz svoga naroda.
Levitski zakonik 19,9Kad žetvu žanjete po svojoj zemlji, ne žanjite dokraja svoje njive; niti pabirčite ostatke poslije svoje žetve.
Levitski zakonik 19,10Ne paljetkuj svoga vinograda; ne kupi po svom vinogradu palih boba nego ih ostavljaj sirotinji i strancu! Ja sam Jahve, Bog vaš.
Levitski zakonik 19,11Nemojte krasti; nemojte lagati i varati svoga bližnjega.
Levitski zakonik 19,12Nemojte se krivo kleti mojim imenom i tako oskvrnjivati ime svoga Boga. Ja sam Jahve!
Levitski zakonik 19,13Ne iskorišćuj svoga bližnjega niti ga pljačkaj! Radnikova zarada neka ne ostane pri tebi do jutra.
Levitski zakonik 19,14Nemoj psovati gluhoga niti pred slijepca stavljaj zapreku. Svoga se Boga boj! Ja sam Jahve!
Levitski zakonik 19,15Ne počinjajte nepravde u osudama! Ne budi pristran prema neznatnome, niti popuštaj pred velikima; po pravdi sudi svome bližnjemu!
Levitski zakonik 19,16Ne raznosi klevete među svojim narodom; ne izvrgavaj pogibli krv svoga bližnjega. Ja sam Jahve!
Levitski zakonik 19,17Ne mrzi svoga brata u svom srcu! Dužnost ti je koriti svoga sunarodnjaka. Tako nećeš pasti u grijeh zbog njega.
Levitski zakonik 19,18Ne osvećuj se! Ne gaji srdžbe prema sinovima svoga naroda. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ja sam Jahve!
Levitski zakonik 19,19Držite moje zapovijedi! Ne daj svome blagu da se pari s drugom vrstom. Svoga polja ne zasijavaj dvjema vrstama sjemena. Ne stavljaj na se odjeće od dvije vrste tkanine.
Levitski zakonik 19,20Ako bi tko legao s ropkinjom koja je zaručena za drugoga, a ona ne bude ni otkupljena ni oslobođena, treba ga kazniti, ali ne smrću, jer ona nije slobodna.
Levitski zakonik 19,21Neka on na ulazu u Šator sastanka prinese Jahvi žrtvu naknadnicu, to jest jednoga ovna kao žrtvu naknadnicu.
Levitski zakonik 19,22Neka svećenik tim ovnom žrtve naknadnice izvrši nad tim čovjekom obred pomirenja pred Jahvom za počinjeni grijeh. I grijeh koji je počinio bit će mu oprošten.
Levitski zakonik 19,23Kad uđete u zemlju i zasadite bilo kakvu voćku, smatrajte njezine plodove za neobrezane. Tri godine neka vam budu neobrezani: neka se ne jedu.
Levitski zakonik 19,24Četvrte godine neka se svi njezini plodovi posvete na svetkovinu zahvale Jahvi.
Levitski zakonik 19,25Istom pete godine jedite njezin plod i ubirite sebi njezin urod. Ja sam Jahve, Bog vaš!
Levitski zakonik 19,26Ništa s krvlju nemojte jesti! Ne gatajte! Ne čarajte!
Levitski zakonik 19,27Ne zaokružujte kose na svojim sljepoočnicama; ne šišajte okrajka svoje brade.
Levitski zakonik 19,28Ne urezujte zareza na svome tijelu za pokojnika; niti na sebi usijecajte kakvih biljega. Ja sam Jahve!
Levitski zakonik 19,29Ne obeščašćuj svoje kćeri dajući je za javnu bludnicu. Tako se zemlja neće podati bludnosti niti će se napuniti pokvarenošću.
Levitski zakonik 19,30Držite moje subote; štujte moje Svetište. Ja sam Jahve!
Levitski zakonik 19,31Ne obraćajte se na zazivače duhova i vračare; ne pitajte ih za savjet. Oni bi vas opoganili. Ja sam Jahve, Bog vaš!
Levitski zakonik 19,32Ustani pred sijedom glavom; poštuj lice starca; boj se svoga Boga. Ja sam Jahve!
Levitski zakonik 19,33Ako se stranac nastani u vašoj zemlji, nemojte ga ugnjetavati.
Levitski zakonik 19,34Stranac koji s vama boravi neka vam bude kao sunarodnjak; ljubi ga kao sebe samoga. Ta i vi ste bili stranci u egipatskoj zemlji. Ja sam Jahve, Bog vaš.
Levitski zakonik 19,35Ne počinjajte nepravde u osudama, u mjerama za duljinu, težinu i obujam.
Levitski zakonik 19,36Neka su vam mjerila točna; utezi jednaki; efa prava; prav hin. Ja sam Jahve, Bog vaš, koji sam vas izveo iz zemlje egipatske.
Levitski zakonik 19,37Držite sve moje zakone i sve moje naredbe; vršite ih. Ja sam Jahve!`
Levitik 19,1GOSPOD oslovi Mojsija:
Levitik 19,2` Govori svoj zajednici sinova Izraelovih; reći ćeš im: Budite *sveti, jer ja sam svet, ja, GOSPOD, vaš Bog.
Levitik 19,3Svatko od vas treba se bojati svoje majke i svojeg oca, o *paziti na moje šabate. Ja sam GOSPOD, Bog vaš.
Levitik 19,4Ne okrećite se prema lažnim bogovima , ne pravite bogove u obliku kipa. Ja sam GOSPOD, Bog vaš.
Levitik 19,5Kad žrtvujete GOSPODU jednu *žrtvu mira, na način na koji će biti prihvaćena:
Levitik 19,6Jede se u dan žrtvovanja i sutradan; on što bude ostalo trećeg dana bit će spaljeno;
Levitik 19,7ako bi se ipak jelo trećeg dana, to bi bilo kvarno meso, neće moći biti prihvaćeno;
Levitik 19,8onaj koji bi ga jeo nosio bi teret jedne grješke za oskvrnjenje onog što je posvećene GOSPODU -; i taj bi bio odstranjen iz svoje rodbine .
Levitik 19,9Kad budete želi svoje zemlje, ti ne ćeš požeti svoje polje do kraja; i ne ćeš pokupiti paljetke od svoje žetve;
Levitik 19,10ti ne ćeš paljetkovati ni svojeg vinograda i ne ćeš pokupiti opalo voće; ostavit ćeš ga sirotim i izbjeglim. Ja sam GOSPOD, vaš Bog.
Levitik 19,11Ne počinite otmice, ne lažite, ne ne postupajte himbeno, na štetu jednom sunarodniku.
Levitik 19,12Ne izričite lažne prisege pod pokrićem mojeg *imena: oskvrnut ćeš ime svojeg Boga. Ja sam GOSPOD.
Levitik 19,13Ne izrabljuj bližnjeg svog i ne pokradi ga; plaća jednog radnika ne treba ostati do sutra u tvojim rukama;
Levitik 19,14ne uvrijedi gluhog, ne podmeći prepreke slijepom; tako ćeš poštivati svojeg Boga. Ja sam GOSPOD.
Levitik 19,15Ne počinite nepravde u suđenjima: ne pretpostavljajte slabije i ne idite na ruku slabima, i ne podupirite velike, već sudite pravedno svojem sunarodniku;
Levitik 19,16ne pokaži se klevetnikom svoje rodbine, i ne podnosi optužbe koja će prosuti krv bližnjeg tvoga. Ja sam GOSPOD.
Levitik 19,17Ne imaj nikakve misli mržnje protiv brata svojeg, već ne oklijevaj prigovoriti sunarodniku svojem da se ne bi opteretio grijehom opteretio protiv njega;
Levitik 19,18ne sveti se, i ne budi zloban spram sinova puka svojeg; tako ćeš voljeti bližnjega svoga kao sebe samog. Ja sam GOSPOD.
Levitik 19,19Čuvajte moje zakone, ne sparuj dvije različite vrste svoje stoke: ne sij dvije vrste sjemena u svoje polje: ne nosi izmiješane tkanine, tkane od dva različita vlakna.
Levitik 19,20Ako li jedan čovjek im spolne odnose s jednom ženom i ako se radi o sluškinji sačuvanoj za nekog, ali ni otkupljenoj ni oslobođenoj, to traži jednu naknadu; oni nisu osuđeni na smrt, jer ona ne bijaše oslobođena;
Levitik 19,21čovjek donosi jednog ovna na ulaz u *šator susretanja, kao žrtvu odštete za GOSPODA;
Levitik 19,22kad, uz pomoć ovna odštete, svećenik je pred GOSPODOM obavio obred odrješenja od grijeha koji je počinio, taj mu je grijeh oprošten.
Levitik 19,23Kad budete ušli u Zemlju i kad budete zasadili bilo koje plodonosno drvo, držat će te njegove plodove za nešto neobrezano ; tijekom tri godine ono će biti neobrezano za vas, ne će se s njega jesti;
Levitik 19,24četvrte godine, sav njegov plod bit će posvećen GOSPODU u blagdanu zahvalnica :
Levitik 19,25pete godine, vi će te ga jesti; tako će vaša žetva ići k prirastu. Ja sam GOSPOD, vaš Bog.
Levitik 19,26Ne jedite ništa iznad krvi, ne primjenjujte proricanje ni vračanje;
Levitik 19,27ne režite u krug vaše kose, i ne smanjuj svoju bradu sa strana;
Levitik 19,28ne činite ureze na tijelu za pokojnikom, i ne crtajte tetovaže. Ja sam GOSPOD.
Levitik 19,29Ne obeščašćuj kćeri svoje prostituirajući ju, iz straha da se zemlja ne prostituira i da se ne napuni besramljem;
Levitik 19,30pazite na moje šabate, i poštujte moje *svetište. Ja sam GOSPOD.
Levitik 19,31Ne okrećite se prema sablastima ni prema duhovima; ne tražite ih da se ne bi načinili *nečistima u njihovom društvu. Ja sam GOSPOD, Bog vaš.
Levitik 19,32Digni se pred bijelim vlasima, i budi pun štovanja pred jednim starcem; tako ćeš ti imati strah od svog Boga. Ja sam GOSPOD.
Levitik 19,33Kad jedan iseljenik dođe se smjestiti kod tebe, u vašoj zemlji, ne izrabljujte ga;
Levitik 19,34taj iseljenik smješten kod vas; vi će te postupati s njim kao s domaćim, kao jednim od vas; voljet ćeš ga kao samog sebe; jer vi sami bijaste iseljenici u zemlji egipatskoj.
Levitik 19,35Ja sam GOSPOD, vaš Bog. Ne počinite nepravde u onom što je propisano: u mjerama dužine, težine i zapremine;
Levitik 19,36imajte točnu vagu, tegove točne, točne efu i hin . Ja sam GOSPOD, Bog vaš, koji vas je izveo iz zemlje egipatske.
Levitik 19,37Čuvajte sve moje zakone i sve moje navade, i primjenjujte ih. Ja sam GOSPOD. `
3. Mojsijeva 19,1Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
3. Mojsijeva 19,2Kaži svemu zboru sinova Izrailjevih, i reci im: budite sveti, jer sam ja svet, Gospod Bog vaš.
3. Mojsijeva 19,3Svaki da se boji matere svoje i oca svojega; i držite subote moje; ja sam Gospod Bog vaš.
3. Mojsijeva 19,4Ne obraćajte se k idolima, i bogova livenijeh ne gradite sebi; ja sam Gospod Bog vaš.
3. Mojsijeva 19,5A kad prinosite žrtvu zahvalnu Gospodu, prinosite je drage volje.
3. Mojsijeva 19,6U koji je dan prinesete, neka se jede, i sjutradan; a što ostane do trećega dana, neka se ognjem sažeže.
3. Mojsijeva 19,7A ako bi se što jelo treći dan, gad je, neće biti ugodna.
3. Mojsijeva 19,8Ko bi god jeo, nosiće svoje bezakonje, jer oskvrni svetinju Gospodu; zato će se istrijebiti ona duša iz naroda svojega.
3. Mojsijeva 19,9A kad žanjete rod zemlje svoje, nemoj požeti sasvijem njive svoje, niti pabirči po žetvi.
3. Mojsijeva 19,10Ni vinograda svojega nemoj pabirčiti, i nemoj kupiti zrna koja padnu po vinogradu tvojem; nego ostavi siromahu i došljaku. Ja sam Gospod Bog vaš.
3. Mojsijeva 19,11Ne kradite; ne lažite i ne varajte bližnjega svojega.
3. Mojsijeva 19,12Ne kunite se imenom mojim krivo; jer ćeš oskvrniti ime Boga svojega. Ja sam Gospod.
3. Mojsijeva 19,13Ne zakidaj bližnjega svojega i ne otimaj mu; plaća nadničarova da ne prenoći kod tebe do jutra.
3. Mojsijeva 19,14Nemoj psovati gluha, ni pred slijepca metati što da se spotakne; nego se boj Boga svojega; ja sam Gospod.
3. Mojsijeva 19,15Ne činite nepravde na sudu, ne gledaj što je ko siromah, niti se povodi za bogatijem; pravo sudi bližnjemu svojemu.
3. Mojsijeva 19,16Ne idi kao opadač po narodu svojem, i ne ustaj na krv bližnjega svojega; ja sam Gospod.
3. Mojsijeva 19,17Nemoj mrziti na brata svojega u srcu svojem; slobodno iskaraj bližnjega svojega, i nemoj trpjeti grijeha na njemu.
3. Mojsijeva 19,18Ne budi osvetljiv, i ne nosi srdnje na sinove naroda svojega; nego ljubi bližnjega svojega kao sebe samoga; ja sam Gospod.
3. Mojsijeva 19,19Uredbe moje držite; živinčeta svojega ne puštaj na živinče druge vrste; ne zasijevaj njive svoje dvojakim sjemenom, i ne oblači na se haljine od dvojakih stvari.
3. Mojsijeva 19,20Ako bi ko obležao robinju koja je isprošena ali nije otkupljena ni oslobođena, oboje da se šibaju, ali da se ne pogube; jer nije bila oslobođena.
3. Mojsijeva 19,21I neka on prinese Gospodu žrtvu za prijestup svoj na vrata šatora od sastanka, ovna za prijestup.
3. Mojsijeva 19,22I neka ga očisti pred Gospodom sveštenik ovnom prinesenim za prijestup od grijeha koji je učinio; i oprostiće mu se grijeh njegov.
3. Mojsijeva 19,23A kad dođete u zemlju i nasadite svakojakoga voća, obrežite mu okrajak, rod njegov; tri godine neka vam je neobrezano, i ne jedite ga.
3. Mojsijeva 19,24A četvrte godine neka bude sav rod njegov posvećen u hvalu Gospodu.
3. Mojsijeva 19,25Pa tek pete godine jedite voće s njega, da bi vam se umnožio rod njegov. Ja sam Gospod Bog vaš.
3. Mojsijeva 19,26Ništa ne jedite s krvlju. Nemojte vračati, ni gatati po vremenu.
3. Mojsijeva 19,27Ne strizite kose svoje uokrug, ni grdite brade svoje.
3. Mojsijeva 19,28Za mrtvacem ne režite tijela svojega, ni udarajte na se kakvih biljega. Ja sam Gospod.
3. Mojsijeva 19,29Nemoj skvrniti kćeri svoje puštajući je da se kurva, da se ne bi zemlja prokurvala i napunila se bezakonja.
3. Mojsijeva 19,30Držite subote moje, i svetinju moju poštujte. Ja sam Gospod.
3. Mojsijeva 19,31Ne obraćajte se k vračarima i gatarima, niti ih pitajte, da se ne skvrnite o njih. Ja sam Gospod Bog vaš.
3. Mojsijeva 19,32Pred sijedom glavom ustani, i poštuj lice starčevo, i boj se Boga svojega. Ja sam Gospod.
3. Mojsijeva 19,33Ako je u tebe došljak u zemlji vašoj, ne čini mu krivo.
3. Mojsijeva 19,34Ko je došljak među vama, neka vam bude kao onaj koji se rodio među vama, i ljubi ga kao sebe samoga; jer ste i vi bili došljaci u zemlji Misirskoj. Ja sam Gospod Bog vaš.
3. Mojsijeva 19,35Ne činite nepravde u sudu, ni mjerom za dužinu, ni mjerom za težinu, ni mjerom za stvari koje se sipaju.
3. Mojsijeva 19,36Mjerila neka su vam prava, kamenje pravo, efa prava, in prav. Ja sam Gospod Bog vaš, koji sam vas izveo iz zemlje Misirske.
3. Mojsijeva 19,37Držite dakle sve uredbe moje i sve zakone moje, i vršite ih. Ja sam Gospod.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje