Tražilica


Levitski zakonik 20. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Levitski zakonik 20,1Još zapovjedi Gospod Mojsiju:
Levitski zakonik 20,2"Kaži sinovima Izraelovim ovaj naputak: Ako Izraelac ili stranac, koji živi u Izraelu, dadne koje dijete svoje Moleku, taj se ima smrću kazniti; narod ga ima kamenovati.
Levitski zakonik 20,3Ja sam postupati proti njemu i istrijebit ću ga iz naroda njegova, jer dade dijete svoje Moleku i tako onečisti Svetište moje i oskvrni sveto ime moje,
Levitski zakonik 20,4Ako li narod zatvori oči svoje pred čovjekom, koji dade dijete svoje Moleku, i ne ubije ga,
Levitski zakonik 20,5Onda ću ja sam postupati proti takvu čovjeku i cijelome rodu njegovu i istrijebit ću njega i sve, koji se s njim predadoše službi Molekovoj, iz naroda njihova.
Levitski zakonik 20,6Ako se netko obraća na zaklinjače mrtvaca i gatare i s njima služi krivoboštvu, onda ću ja postupati proti takvu čovjeku i istrijebiti ga iz naroda njegova.
Levitski zakonik 20,7Zato se posvetite i budite sveti, jer ja sam Gospod, Bog vaš!
Levitski zakonik 20,8Držite točno zapovijedi moje. Ja, Gospod, jesam, koji vas posvećujem.
Levitski zakonik 20,9Svaki, koji proklinje oca ili mater, ima se smrću kazniti, jer je oca i mater proklinjao, neka njegova krv bude na njemu.
Levitski zakonik 20,10Ako netko sagriješi sa ženom udanom, sa ženom bližnjega svojega, imaju se smrću kazniti preljubočinac i preljubočinica.
Levitski zakonik 20,11Ako netko sagriješi sa ženom oca svojega, osramotio je oca svojega; oboje imaju se smrću kazniti, neka njihova krv bude na njima.
Levitski zakonik 20,12Sagriješi li netko sa snahom svojom, imaju se oboje smrću kazniti. Učiniše veliku sramotu i neka njihova krv bude na njima.
Levitski zakonik 20,13Ako muškarac sagriješi s drugim muškarcem kao sa ženom, počiniše oboje sramotu. Imaju se smrću kazniti, neka njihova krv bude na njima.
Levitski zakonik 20,14Uzme li netko sebi ženu i uz to još mater njezinu, to je sramota! Ima se njega i obadvije spaliti, da se učini kraj takvoj nečistoći među vama.
Levitski zakonik 20,15Ako netko sagriješi sa živinčetom, ima se smrću kazniti; i živinče imate ubiti!
Levitski zakonik 20,16Ako se žena približi živinčetu, da sagriješi s njim ubij ženu i živinče, ono imaju poginuti. Neka njihova krv bude na njima.
Levitski zakonik 20,17Ako netko uzme za ženu sestru svoju od očeve ili materine strane i ako su oboje općili među se, to je sramota! Imaju se usmrtiti pred očima svojih zemljaka! On je oskvrnio sestru svoju pa ima krivnju svoju ispaštati,
Levitski zakonik 20,18Ako netko opći sa ženskom osobom u vrijeme njezine nemoći, ako dakle on i ona otkriju žensko mjesečno tečenje, imaju se oboje istrijebiti iz naroda svojega.
Levitski zakonik 20,19Sa sestrom oca svojega ili matere svoje ne smiješ općiti, jer takav oskvrni svoje vlastito meso; oni imaju krivnju svoju ispaštati.
Levitski zakonik 20,20Tko sagriješi sa ženom strica svojega, osramotio je strica svojega. Oni imaju krivnju svoju ispaštati; umrijet će bez djece.
Levitski zakonik 20,21Ako netko uzme k sebi ženu brata svojega, to je nečisto. Brata je svojega obeščastio; oni će ostati bez djece.
Levitski zakonik 20,22Držite dakle brižno sve moje zakone i zapovijedi, da vas ne izbljuje zemlja, u koju vas hoću dovesti, da se nastanite u njoj.
Levitski zakonik 20,23Ne idite po uredbama naroda, koje ću protjerati za dolaska vašega, jer su činili sve to, zato mi omrzoše.
Levitski zakonik 20,24Zato sam rekao vama: prisvojite k sebi zemlju njihovu; vama ću je dati u posjed zemlju, u kojoj teče mlijeko i med. Ja sam Gospod, Bog vaš, koji sam vas odvojio od ostalih naroda.
Levitski zakonik 20,25Zato razlikujte četveronožne životinje čiste od nečistih, ptice čiste od nečistih. Nemojte se onečistiti četveronožnim životinjama ili pticama ili čimgod, što puže po zemlji, a što sam vam označio kao nečisto.
Levitski zakonik 20,26Budite mi sveti, jer sam svet ja, Gospod, i odabrah vas ispred drugih naroda, da budete moji.
Levitski zakonik 20,27Ako ima muž ili žena, u kojima je duh zaklinjanja mrtvaca ili duh gatarski, imaju se smrću kazniti; imaju se kamenovati. Neka njihova krv bude na njima."
Levitski zakonik 20,1 Jahve reče Mojsiju:
Levitski zakonik 20,2"Kaži Izraelcima: `Tko god, Izraelac, ili stranac koji živi s Izraelcima, ustupi svoje čedo Moleku, mora se smaknuti; narod zemlje neka ga kamenuje.
Levitski zakonik 20,3Ja ću se okrenuti protiv toga čovjeka i odstraniti ga iz njegova naroda, jer je on, ustupivši svoje čedo Moleku, okaljao moje Svetište i obeščastio moje sveto ime.
Levitski zakonik 20,4A ako narod zatvori svoje oči nad tim čovjekom kad svoje čedo ustupi Moleku te ga ne smakne,
Levitski zakonik 20,5ja ću se suprotstaviti tome čovjeku i njegovoj obitelji; odstranit ću ih iz njihova naroda, njega i sve koji poslije njega pođu za Molekom da se podaju bludu s Molekom.
Levitski zakonik 20,6Ako se tko obrati na zazivače duhova i vračare da se za njima poda javnom bludu, ja ću se okrenuti protiv takva čovjeka i odstranit ću ga iz njegova naroda.
Levitski zakonik 20,7Posvećujte se da budete sveti! Ta ja sam Jahve, Bog vaš.
Levitski zakonik 20,8Držite moje zakone i vršite ih. Ja, Jahve, posvećujem vas`.
Levitski zakonik 20,9"Tko god prokune svoga oca i svoju majku, neka se smakne. Jer je oca svoga i majku svoju prokleo, neka njegova krv padne na nj.
Levitski zakonik 20,10Čovjek koji počini preljub sa ženom svoga susjeda neka se kazni smrću - i preljubnik i preljubnica.
Levitski zakonik 20,11Čovjek koji bi legao sa ženom svoga oca - otkrio bi golotinju svoga oca - neka se oboje kazne smrću, krv njihova neka padne na njih.
Levitski zakonik 20,12Legne li tko sa svojom snahom, neka se oboje kazne smrću. Učinili su rodoskvrnuće i neka krv njihova padne na njih.
Levitski zakonik 20,13Ako bi muškarac legao s muškarcem kao što se liježe sa ženom, obojica bi počinila odvratno djelo. Neka se smaknu i krv njihova neka padne na njih.
Levitski zakonik 20,14Čovjek koji se oženi kćerju i njezinom majkom - krajnja je to pokvarenost! - neka se u vatri spali i on i one, da među vama ne bude pokvarenosti.
Levitski zakonik 20,15Čovjek koji bi spolno općio sa životinjom ima se smaknuti. Životinju ubijte!
Levitski zakonik 20,16Ako bi se žena primakla bilo kakvoj životinji da se s njom pari, ubij i ženu i životinju. Neka se smaknu i njihova krv neka padne na njih.
Levitski zakonik 20,17Čovjek koji bi se oženio svojom sestrom, kćerju svoga oca ili kćerju svoje majke te vidio njezinu golotinju, a ona vidjela njegovu - pogrdno je to djelo! - neka se istrijebe pred očima naroda. Otkrio je golotinju svoje sestre, pa neka snosi i posljedice svoje krivnje.
Levitski zakonik 20,18Čovjek koji bi legao sa ženom za njezina mjesečnog pranja te otkrio njezinu golotinju - razgolio izvor njezine krvi i ona sama otkrila izvor svoje krvi - neka se oboje odstrane iz svoga naroda.
Levitski zakonik 20,19Ne otkrivaj golotinje sestre svoje majke niti sestre svoga oca - to je otkrivanje golotinje svoga roda, neka snose posljedice svoje krivnje.
Levitski zakonik 20,20Čovjek koji bi legao sa svojom strinom otkrio bi golotinju svoga strica. Neka snose posljedice svoga grijeha: neka umru bez poroda.
Levitski zakonik 20,21Čovjek koji bi se oženio ženom svoga brata - golotinju bi svoga brata otkrio - i to je nečisto. Neka ostanu bez poroda.
Levitski zakonik 20,22"Zato držite sve moje zakone, sve moje naredbe i vršite ih da vas ne ispljune zemlja u koju vas vodim da se u njoj nastanite.
Levitski zakonik 20,23Nemojte živjeti po zakonima naroda koje ja ispred vas tjeram. Ta oni su činili sve to, i zato mi se zgadili.
Levitski zakonik 20,24A vama sam ja rekao: vi ćete zaposjesti njihovu zemlju; vama ću je predati u posjed - zemlju kojom teče mlijeko i med. Ja sam Jahve, vaš Bog, koji sam vas odvojio od tih naroda.
Levitski zakonik 20,25Pravite, dakle, razliku između čiste životinje i nečiste; između čiste ptice i nečiste. Nemojte sami sebe opoganjivati ni životinjom, ni pticom, ni bilo čim što zemljom puže: što sam vam ja odlučio kao nečisto.
Levitski zakonik 20,26Budite mi dakle sveti, jer sam ja, Jahve, svet; ja sam vas odvojio od tih naroda da budete moji.
Levitski zakonik 20,27Čovjek ili žena koji među vama postanu zazivači duhova ili vračari neka se kazne smrću; neka se kamenuju i neka njihova krv padne na njih.
Levitik 20,1GOSPOD oslovi Mojsija:
Levitik 20,2Reći ćeš sinovima Izraelovim: Koji god, sinovi Izraelovi ili iseljenik nastanjen u Izraelu, isporuči jedno od svoje djece Moleku bit će osuđen na smrt: domaći puk će ga kamenovati;
Levitik 20,3sa svoje strane, ja ću se okrenuti protiv tog čovjeka i odstranit ću ga iz krila njegovog naroda zato što je isporučio jedno od svoje djece Moleku i tako učinio *nečistim moje *svetište i oskvrnuo moje *sveto ime.
Levitik 20,4Da, da bi izbjeglo osuditi ga na smrt, domaće pučanstvo je zatvorilo oči kad je taj čovjek izručio svoje dijete Moleku,
Levitik 20,5ja ću se okrenuti protiv tog čovjeka i protiv njegovog plemena i ja ću ih odstraniti iz krila puka njihovog, njega i sve one koji, su kao i on, prostituirali se s Molekom.
Levitik 20,6Onaj koji se okrene prema sablastima i duhovima za prostituirati se s njima, ja ću se okrenuti protiv njega i odstranit ću ga iz krila naroda njegovog.
Levitik 20,7*Posvetite se dakle da bi bili sveti, jer to sam ja, GOSPOD, vaš Bog.
Levitik 20,8` Čuvajte i primjenjujte moje zakone. Ja sam Gospod, koji vas *posvećuje.
Levitik 20,9Tako: Kad jedan čovjek uvrijedi oca svojeg ili svoju majku, bit će osuđen na smrt; on je uvrijedio oca i majku, njegova krv past će na njega.
Levitik 20,10Kad jedan čovjek počini preljubu sa ženom bližnjega svoga, oni će biti osuđeni na smrt, čovjek preljubnik isto kao i žena preljubnica.
Levitik 20,11Kad jedan čovjek legne sa ženom svojeg oca, on otkriva golotinju svojeg oca; oni će biti osuđeni na smrt oboje, njihova krv past će na njih .
Levitik 20,12Kad jedan čovjek legne sa svojom snahom, oni će oboje biti osuđeni na smrt: ono što su oni počinili jest izopačenost, njihova će krv pasti na njih.
Levitik 20,13Kad jedan čovjek legne s jednim čovjekom kako se liježe s jednom ženom, to što su obojica počinila jest gnusnost; oni će obojica biti osuđeni na smrt, njihova će krv pasti na njih.
Levitik 20,14Kad jedan čovjek uzme za suprugu jednu ženu i njenu majku, to je besramlje; spalit će ih se, njega i njih; tako ne će biti besramlja među vama.
Levitik 20,15Kad jedan čovjek ima spolne odnose s jednom životinjom, on će biti o-suđen na smrt, a vi će te ubiti životinju.
Levitik 20,16Kad se jedna žena približi jednoj životinji za spariti se s njom, ti moraš ubiti i ženu i životinju; one će biti usmrćene, njihova će krv pasti na njih.
Levitik 20,17Kad jedan čovjek uzme za sup-rugu svoju sestru ili kćer svoje majke, i ako vidi, njenu golotinju, to je bruka; oni će biti odstranjeni, pred očima sinova svojeg puka; zato što je otkrio golotinju svoje sestre, on nosi teret svojeg grijeha.
Levitik 20,18Kad jedan čovjek legne s jednom ženom koja ima mjesečno pranje i otkrije njenu golotinju, pošto je ogolio izvor gubitka krvi koju ona gubi, i da je ona sama otkrila taj izvor, oni će oboje biti odstranjeni iz krila puka svojeg.
Levitik 20,19Ti ne ćeš razotkriti golotinju sestre svoje majke ili sestre svojeg oca; pošto je ogolio onu koja je od istog mesa kao i on, oni će nositi teret svojeg grijeha.
Levitik 20,20Kad jedan čovjek legne sa svojom strinom, on otkriva golotinju svojeg strica; oni će nositi oboje teret svojeg grijeha, oni će umrijeti bez djece.
Levitik 20,21Kad jedan čovjek uzme za suprugu ženu svojeg brata, to je jedna prljavština; on je otkrio golotinju svojeg brata, oni će biti lišeni djece.
Levitik 20,22Čuvajte sve moje zakone i sve moje navade, i primjenjujte ih, da vas ne bi povratila ova zemlja u koju sam vas ja uveo da bih vas tu nastanio.
Levitik 20,23Ne slijedite zakone naroda kojeg ću ja otjerati pred vama; zato što su sve to vršili ja sam ih se zgadio
Levitik 20,24i ja sam vam rekao: Vi ste ti koji će posjedovati njihovu zemlju, A ja sam taj koji vam ju daje u posjed, Zemlju bujnu mlijekom i medom ! Ja sam GOSPOD, vaš Bog, koji vas je odlikovao usred pučanstava.
Levitik 20,25Jednako pravite razliku između *i čistih i nečistih životinja, i između nečistih i čistih ptica, da ne stavite zabranu na vas same s tim životinjama, tim pticama i svim tim što vrvi na zemlji - onim što sam ja obilježio, da biste ih vi držali nečistim.
Levitik 20,26Budite moji, *sveti jer ja sam svet, ja, GOSPOD; i ja sam vas odlikovao usred pukova da biste vi bili moji.
Levitik 20,27- Kad su jedan čovjek ili jedna žena opsjednuti jednom sablašću ili duhom, bit će oni osuđeni na smrt; kamenovat će ih se, njihova će krv pasti na njih. `
3. Mojsijeva 20,1I reče Gospod Mojsiju govoreći:
3. Mojsijeva 20,2Još reci sinovima Izrailjevim: ko god između sinova Izrailjevih ili između došljaka koji se bave u Izrailju, da od sjemena svojega Molohu, neka se pogubi, narod u zemlji neka ga zaspe kamenjem.
3. Mojsijeva 20,3I ja ću okrenuti lice svoje na suprot takom čovjeku, i istrijebiću ga iz naroda njegova, što od sjemena svojega dade Molohu, i zaprzni svetinju moju i oskvrni sveto ime moje.
3. Mojsijeva 20,4Ako li narod kako god zatvori oči da ne vidi toga čovjeka kad da od sjemena svojega Molohu, i ne ubiju ga,
3. Mojsijeva 20,5Ja ću okrenuti lice svoje nasuprot onom čovjeku i nasuprot domu njegovu, i istrijebiću ga, i sve koji za njim čine preljubu čineći preljubu za Molohom, iz naroda njihova.
3. Mojsijeva 20,6A ko se obrati k vračarima i gatarima da čini preljubu za njima, okrenuću lice svoje nasuprot njemu, i istrijebiću ga iz naroda njegova.
3. Mojsijeva 20,7Zato posvećujte se, i budite sveti, jer sam ja Gospod Bog vaš.
3. Mojsijeva 20,8I čuvajte uredbe moje i vršite ih. Ja sam Gospod koji vas posvećujem.
3. Mojsijeva 20,9Ko opsuje oca svojega ili mater svoju, da se pogubi; opsovao je oca svojega ili mater svoju; krv njegova na nj.
3. Mojsijeva 20,10A čovjek koji učini preljubu s tuđom ženom, što je učinio preljubu sa ženom bližnjega svojega, da se pogubi i preljubočinac i preljubočinica.
3. Mojsijeva 20,11Ko bi spavao sa ženom oca svojega, otkrio je golotinju oca svojega; oboje da se pogube; krv njihova na njih.
3. Mojsijeva 20,12Ko bi spavao sa ženom sina svojega, oboje da se pogube; učiniše sramotu; krv njihova na njih.
3. Mojsijeva 20,13Ko bi muškarca obležao kao ženu, učiniše gadnu stvar obojica; da se pogube; krv njihova na njih.
3. Mojsijeva 20,14I ko bi uzeo ženu i mater njezinu, zlo je, ognjem da se spali i on i ona, da ne bude zla među vama.
3. Mojsijeva 20,15Ko bi obležao živinče, da se pogubi; ubijte i živinče.
3. Mojsijeva 20,16I ako bi žena legla pod živinče, ubij i ženu i živinče, neka poginu, krv njihova na njih.
3. Mojsijeva 20,17Ko bi uzeo sestru svoju, kćer oca svojega ili kćer matere svoje, vidio bi golotinju njezinu i ona bi vidjela golotinju njegovu, sramota je; zato da se istrijebe ispred sinova naroda svojega; otkrio je golotinju sestre svoje, neka nosi bezakonje svoje.
3. Mojsijeva 20,18I ko bi spavao sa ženom kad ima vrijeme i otkrio golotinju njezinu otkrivši tečenje njezino, i ona bi otkrila tečenje krvi svoje, da se istrijebe oboje iz naroda svojega.
3. Mojsijeva 20,19Golotinje sestre matere svoje i sestre oca svojega ne otkrij, jer bi otkrio svoju krv; neka nose bezakonje svoje.
3. Mojsijeva 20,20A ko bi spavao sa ženom strica svojega, otkrio bi golotinju strica svojega, neka nose oboje grijeh svoj, neka pomru bez djece.
3. Mojsijeva 20,21Ko bi uzeo ženu brata svojega, ružno je, otkrio je golotinju brata svojega; bez djece da budu.
3. Mojsijeva 20,22Čuvajte sve uredbe moje i sve zakone moje, i vršite ih, da vas zemlja ne izmetne, u koju vas vodim da živite u njoj.
3. Mojsijeva 20,23Nemojte živjeti po uredbama naroda koje ću otjerati ispred vas, jer su činili sve to, zato mi omrzoše.
3. Mojsijeva 20,24I rekoh vam: vi ćete naslijediti zemlju njihovu i ja ću vam je dati u državu, zemlju u kojoj teče mlijeko i med. Ja sam Gospod Bog vaš, koji vas odvojih od drugih naroda.
3. Mojsijeva 20,25Zato razlikujte stoku čistu od nečiste, i pticu čistu od nečiste, i nemojte skvrniti duša svojih stokom ili pticom ili čim god što puže po zemlji, što sam vam odvojio da je nečisto.
3. Mojsijeva 20,26I bićete mi sveti, jer sam svet ja, Gospod, i odvojih vas od drugih naroda da budete moji.
3. Mojsijeva 20,27A čovjek ili žena, u kojima bi bio duh vračarski ili gatarski, da se pogube, kamenjem da se zaspu, krv njihova na njih.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje