Tražilica


Levitski zakonik 22. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Levitski zakonik 22,1Još zapovjedi Gospod Mojsiju:
Levitski zakonik 22,2"Naloži Aronu i sinovima njegovim, da puni strahopoštovanja upravljaju svetim darovima, što mi ih posvećuju sinovi Izraelovi, i da ne obeščašćuju sveto ime moje. Ja sam Gospod!
Levitski zakonik 22,3Reci im: Ako ikad itko između svih potomaka vaših pristupi k svetim darovima, što ih sinovi Izraelovi posvećuju Gospodu, u stanju nečistoće, takav čovjek ima se odstraniti ispred lica mojega i ima se pogubiti. Ja sam Gospod!
Levitski zakonik 22,4Tko između potomaka Aronovih trpi na gubi ili tečenju, ne smije jesti od svetih darova, dok nije opet čist. Tko se dotakne kogagod, koji se je onečistio od mrtva tijela, ili tko se je oskvrnio,
Levitski zakonik 22,5Ili tko dotakne životinju, što gmiže po zemlji, od čega se on onečisti, ili čovjeka, od kojega navuče na sebe bilo koju nečistoću,
Levitski zakonik 22,6Tko dakle dotakne takvo što, ostaje nečist do večera i ne smije uživati ništa od svetih darova, dok se nije okupao.
Levitski zakonik 22,7Sad zađe sunce, on je opet čist i smije jesti od svetih darova, jer oni mu dolaze kao hrana.
Levitski zakonik 22,8Od životinje poginule ili rastrgane ne smije jesti. On bi tim postao nečist. Ja sam Gospod!
Levitski zakonik 22,9Tako imaju držati naredbe moje, da ne navuku na sebe grijeh i ne umru, jer oskvrniše posvećeno. Ja sam Gospod, koji ih posvećujem!
Levitski zakonik 22,10Ni jedan tuđinac ne smije ušivati nešto sveto; ni ukućanin ili nadničar svećenikov ne smije uživati nešto sveto.
Levitski zakonik 22,11Ako li svećenik nabavi roba sa novce, onda taj smije od toga jesti. Isto tako smiju jesti od hrane njegove oni, koji se rodiše u kući njegovoj.
Levitski zakonik 22,12Uda li se kći svećenikova za čovjeka, koji nije svećenik, onda ona ne smije uživati ništa od svetih darova.
Levitski zakonik 22,13Ako li kći svećenikova obudovi ili se rastavi, a nema djece, i vrati se opet u kuću oca svojega, onda ona smije jesti od hrane oca svojega kao u mladosti svojoj. Ali ni jedan tuđinac ne smije što od toga uživati.
Levitski zakonik 22,14Ako netko uživa sveto nehotice, onda ima povratiti sveto svećeniku i dometnuti još peti dio vrijednosti.
Levitski zakonik 22,15Svećenici ne smiju oskvrniti svetih darova sinova Izraelovih, što ih oni prinose Gospodu.
Levitski zakonik 22,16Navukli bi na sebe kažnjiv prijestup, kad bi ovi jeli njihove svete darove, jer ja, Gospod, jesam, koji ih posvećujem."
Levitski zakonik 22,17Još zapovjedi Gospod Mojsiju:
Levitski zakonik 22,18"Kaži Aronu i sinovima njegovim i svima sinovima Izraelovim ovu naredbu: Ako netko od kuće Izraelove ili od stranaca u Izraelu prinese svoj prinos, bilo sad da prinese Gospodu zavjetovane ili dragovoljne prinose kao žrtvu paljenicu,
Levitski zakonik 22,19Onda za to, da budete ugodni, treba bez mane, muško od goveda, ovaca i koza.
Levitski zakonik 22,20Životinju, to ima manu na sebi, ne smijete prinositi, jer ne bi vas učinila ugodne.
Levitski zakonik 22,21Ako netko hoće da prinese Gospodu kao žrtvu mirotvornu goveče ili ovcu, da izvrši zavjet ili kao dragovoljan prinos, onda, da bude ugodan, ne smije imati nikakve mane na sebi.
Levitski zakonik 22,22Životinje, što su slijepe ili imaju koji ud slomljen ili ranu ili su gnojave, krastave ili lišajive, ne smijete prinositi Gospodu niti od toga na žrtvenik staviti Gospodu ognjenu žrtvu.
Levitski zakonik 22,23Goveče ili ovcu s predugim ili prekratkim udima smiješ žrtvovati kao dragovoljan prinos, ali kao žrtva zavjetna ne bi te učinila ugodnim.
Levitski zakonik 22,24Životinju, kojoj su muda zgnječena, stučena, otrgana ili isječena, ne smijete prinositi Gospodu. Takve životinje ne smijete niti u svojoj vlastitoj zemlji gojiti,
Levitski zakonik 22,25Niti ih od kojega stranca kupiti i kao hranu Boga svojega prinositi, jer to je pokvareno, ima manu, neće vas učiniti ugodne."
Levitski zakonik 22,26Još zapovjedi Gospod Mojsiju:
Levitski zakonik 22,27"Goveče ili ovca ili jare, kad se omladi, ima ostati sedam dana kod matere svoje. Od osmoga dana i dalje bit će ugodno primljeno od Gospoda, ako mu se prinese kao žrtva ognjena.
Levitski zakonik 22,28Goveče ili ovcu ne smijete klati zajedno s mladima njihovim i u isti dan.
Levitski zakonik 22,29Kad hoćete da prinesete Gospodu žrtvu zahvalnu, onda je morate tako žrtvovati, da vas učini ugodne.
Levitski zakonik 22,30Ona se mora još isti dan po jesti; ne smijete ništa od toga ostaviti do drugoga jutra. Ja sam Gospod!
Levitski zakonik 22,31Držite dakle brižno zapovijedi moje. Ja sam Gospod!
Levitski zakonik 22,32Ne skvrnite svetoga imena mojega. Hoću da budem štovan kao svetac među sinovima Izraelovim! Ja, Gospod, jesam, koji vas posvećujem.
Levitski zakonik 22,33Koji sam vas izveo iz zemlje egipatske, da budem Bag vaš , ja, Gospod!"
Levitski zakonik 22,1 Jahve reče Mojsiju:
Levitski zakonik 22,2"Reci Aronu i njegovim sinovima da sveto postupaju sa svetim prinosima Izraelaca; neka ne oskvrnjuju moje sveto ime koje oni - ta moje je! - moraju svetiti. Ja sam Jahve!
Levitski zakonik 22,3Reci im: `Ako se ikad tko od vaših naraštaja primakne u stanju nečistoće k svetim prinosima što ih Izraelci posvećuju Jahvi, taj će biti uklonjen od moje nazočnosti. Ja sam Jahve!`
Levitski zakonik 22,4Neka nitko od Aronovih potomaka koji bude gubav ili imadne izljev ne blaguje svetih prinosa dok ne postane čist. Onaj koji se dotakne bilo čega što je mrtvo tijelo okaljalo ili onaj koji iz sebe prospe sjemeni izljev;
Levitski zakonik 22,5onaj koji se dotakne kakva puzavca koji ga onečisti; ili čovjeka od kojega se okalja bilo kakvom nečistoćom -
Levitski zakonik 22,6onaj koji se dotakne čega takva neka je nečist do večeri i neka ne blaguje svetih prinosa dok ne okupa svoje tijelo u vodi.
Levitski zakonik 22,7Čim sunce zađe, čist je. Poslije toga može blagovati od svetih prinosa jer mu je to hrana.
Levitski zakonik 22,8Neka ne jede ni strva ni što je zvjerad rastrgla. Time bi se okaljao.
Levitski zakonik 22,9Neka drže moje naredbe, da ne navuku na se krivnju i zbog nje, oskvrnuvši se, ne poginu. Ta ja, Jahve, njih posvećujem.
Levitski zakonik 22,10"Neka nijedan svjetovnjak ne blaguje od prinosa; ni ukućanin ni svećenikov sluga ne smije jesti od svetoga prinosa.
Levitski zakonik 22,11Ali ako svećenik steče koga novcem u svoje vlasništvo, taj to može jesti kao onaj što se rodi u njegovoj kući; oni mogu jesti od njegove hrane.
Levitski zakonik 22,12Ako se svećenikova kći uda za svjetovnjaka, ne smije blagovati od podizanih svetih prinosa.
Levitski zakonik 22,13Ali ako svećenikova kći obudovi ili bude otpuštena, a nema djece pa se vrati u očevu kuću, može se hraniti očevom hranom kao u svojoj mladosti. Nikakav svjetovnjak ne smije što od toga jesti.
Levitski zakonik 22,14Bude li tko iz neznanja jeo sveti prinos, neka ga nadoknadi svećeniku dodajući petinu.
Levitski zakonik 22,15Neka ne oskvrnjuju svetih prinosa što ih Izraelci Jahvi podižu.
Levitski zakonik 22,16Jedući ih, navukli bi na se krivnju koja bi ih obvezivala na nadoknadu, jer ja, Jahve, posvetio sam te prinose.
Levitski zakonik 22,17Jahve reče Mojsiju:
Levitski zakonik 22,18"Govori Aronu, njegovim sinovima i svim Izraelcima i reci im: `Svaki čovjek doma Izraelova ili stranac u Izraelu koji donosi svoj prinos kao zavjet ili kao dragovoljan dar da se prinese Jahvi kao žrtva paljenica - da bude primljen -
Levitski zakonik 22,19mora prinijeti muško bez mane, bilo to goveče, ovca ili koza.
Levitski zakonik 22,20Nikakvo s manom na njemu nemojte prinositi jer vam to neće biti primljeno.
Levitski zakonik 22,21Ako tko prinosi Jahvi žrtvu pričesnicu da izvrši kakav zavjet ili učini dragovoljan prinos, bilo od krupne ili sitne stoke, ta životinja, da bude primljena, mora biti bez mane; nikakve mane na njoj ne smije biti.
Levitski zakonik 22,22Nikakvu slijepu, ili hromu, ili osakaćenu, gušavu, šugavu ili krastavu životinju, nikakvu takvu Jahvi nemoj prinositi niti ikakvu takvu na žrtvenik kao paljenu žrtvu Jahvi polagati.
Levitski zakonik 22,23Junca ili ovcu s kakvim udom protegnutim ili prikaćenim možeš prinijeti kao dragovoljan prinos, ali kao žrtva zavjetnica neće biti primljena.
Levitski zakonik 22,24Jahvi nemojte prinositi životinje sa zgnječenim, stučenim, rastrgnutim ili odsječenim mošnjama. To u svoj zemlji ne činite
Levitski zakonik 22,25niti takvo što primajte od stranca da to prinesete kao hranu svoga Boga. S manom su jer su osakaćene. Zato vam neće biti primljene.`
Levitski zakonik 22,26Jahve reče Mojsiju:
Levitski zakonik 22,27"Kad se tele oteli, janje se ojanji ili se kozle okozi, sedam dana neka ostane uza svoju majku. Od osmoga dana može biti primljeno kao paljena žrtva Jahvi.
Levitski zakonik 22,28Ne koljite krave ni ovce u isti dan s njezinim mladim.
Levitski zakonik 22,29Kad Jahvi žrtvujete žrtvu zahvalnicu, žrtvujte je tako da budete primljeni.
Levitski zakonik 22,30Neka se žrtva blaguje onoga istog dana; od nje ništa ne ostavljajte za ujutro. Ja sam Jahve!
Levitski zakonik 22,31"Moje zapovijedi držite i vršite ih. Ja sam Jahve!
Levitski zakonik 22,32Ne oskvrnjujte moga svetog imena, nego neka budem proglašen svetim među Izraelcima - ja, Jahve, koji vas posvećujem.
Levitski zakonik 22,33Ja koji sam vas izbavio iz zemlje egipatske da budem vaš Bog, ja, Jahve.
Levitik 22,1GOSPOD oslovi Mojsija:
Levitik 22,2` Govori Aaronu i sinovima njegovim o slučajevima kad, da ne bi oskvrnuli moje sveto *ime, moraju se držati po strani od svetih darova koje sinovi Izraelovi meni posvećuju; to sam ja, GOSPOD.
Levitik 22,3Reci im: Iz doba u doba, svaki čovjek vašeg potomstva, koji se približi svetim darovima koje sinovi Izraelovi posvećuju GOSPODU, taj će biti odstranjen ispred mene . Ja sam GOSPOD.
Levitik 22,4Ni jedan potomak Aaronov, pogođen *leprom ili curenjem, ne treba jesti svete darove prije no što bude *očišćen; isto vrijedi i za onoga koji je dotaknuo bilo koje nečisto biće u dodiru s lješinom, za onog koji je imao prosipanje sjemena,
Levitik 22,5za onoga koji je dotaknuo bilo koju nečistu životinjicu koja čini nečistim čovjeka ili jednog čovjeka koji može učiniti ga nečistim, koja god da je to nečistoća.
Levitik 22,6Onaj koji je imao takve dodire nečist je sve do večeri i ne može jesti svetih darova nego pošto je oprao svoje tijelo u vodi;
Levitik 22,7od zalaska sunca, on je čist: tad on može jesti svete darove, jer je to njegova hrana.
Levitik 22,8- On ne smije jesti od crknute ili rastrgane životinje, ono što bi ga učinilo nečistim; to sam ja GOSPOD.
Levitik 22,9Nek čuvaju moje zakone i nek si ne tovare grijeha svojom ishranom; ako li ju oskvrnu, oni će umrijeti; to sam ja, GOSPOD, koji ih je *posvetio.
Levitik 22,10Ni jedan laik ne treba jesti ono što je sveto; ni gost ni najamnik jednog svećenika ne smiju jesti ono što je sveto;
Levitik 22,11ali ako je svećenik stekao jednu osobu novcem, ona može jesti, posve kao i sluga rođen u njegovoj kući; oni mogu jesti od hrane njegove.
Levitik 22,12Jedna kćer svećenikova, koju oženi neki laik, ne smije jesti od onoga što je uzeto od svetih darova;
Levitik 22,13ali ako je jedna svećenikova kćer postala udovica ili bila otpuštena, ako ona nema djece i da se bila vratila kod oca svojeg kao u vrijeme svoje mladosti, tad ona može jesti od hrane svojeg oca, iako ni jedan laik ne može to jesti.
Levitik 22,14Ako netko nepažnjom, jede od onoga što je sveto, on ga treba vratiti u jednakoj vrijednosti svećeniku s uvećanjem od jedne petine.
Levitik 22,15Nek oni ne skrnave svetih ponuda sinova Iyraelovih, onih koje one namijene Gospodu,
Levitik 22,16oni će podnijeti težinu grijeha odštete, ako li jedu te svete ponude, jer ja sam taj, GOSPOD, koji ih je posvetio.
Levitik 22,17GOSPOD oslovi Mojsija:
Levitik 22,18` Reci Aaronu, njegovim sinovima i svim sinovima Izraelovim; reći ćeš im: Kad jedan čovjek, čineći dio kuće Izraelove ili useljenik nastanjen u Izraelu, hoće donijeti jedan poklon u holokaust kao ono što donosi GOSPODU kao zavjet ili dobrovoljno,
Levitik 22,19ako vi hoćete biti prihvaćeni, nađite jednog mužjaka bez grješke, iz stada goveda, ovaca ili koza;
Levitik 22,20ne prinosite ni jednu životinju koja ima neku manu, ne će te biti primljeni.
Levitik 22,21Kad jedan čovjek, ispunjavajući neki zavjet ili dobrovoljno, prinese GOSPODU *žrtvu mira iz stada krupne ili sitne stoke, ako hoće biti prihvaćen, životinja mora biti bez mane; da se na njoj ne nađe nikakav manjak:
Levitik 22,22ni sljepilo, ni lom, ni okljaštrenost, ni bubuljica, ni šuge, ni svraba. Ne nudite ništa takvo GOSPODU, i ne stavljajte ništa takvo na oltar kao jela spaljena za GOSPODA.
Levitik 22,23Ako jedan komad sitne ili krupne stoke je unakažen ili sasušen, ti to možeš ponuditi kao dobrovoljnu žrtvu, ali kao jedna zavjetna žrtva, to ne će biti prihvaćeno.
Levitik 22,24Ne prinosite GOSPODU jednu životinju smrvljenih testisa, ni zgnječenih, ni otkinutih ni odsječenih; ne primajte to u vašem zavičaju.
Levitik 22,25Iz ruku jednog stranca, ne primajte takvih životinja za ponuditi ih kao hranu vašem Bogu: nagrđenost koja ima je bila nanesena čini jednu manu u njima, one ne će biti primljene s vaše strane. `
Levitik 22,26GOSPOD oslovi Mojsija:
Levitik 22,27` Nakon svojeg rođenja jedno tele, jedno janje ili jedno jare ostat će sedam dana kod svoje majke; osmog dana oni će biti primjeni kao jelo spaljeno za GOSPODA.
Levitik 22,28Ali ne koljite istog dana jednu životinju, kravu, ovčicu ili kozu, i njeno mlado .
Levitik 22,29Kad vi žrtvujete GOSPODU jednu žrtvu zahvalnicu, činite to na prihvatljiv način: 30 jede se isti dan, a da se ništa ne ostavlja za sutradan. Ja sam GOSPOD.
Levitik 22,31Vi će te čuvati moje zapovijedi i primijenjivati ih. Ja sam GOSPOD.
Levitik 22,32Vi ne će te oskvrnuti moje sveto *ime, da bih ja bio *posvećen u sredini Izraelovih sinova; ja sam GOSPOD, koji vas posvećuje.
Levitik 22,33- Onaj koji vas je izveo iz Egipta da bi, za vas, bio Bog, ja sam GOSPOD.
3. Mojsijeva 22,1I reče Gospod Mojsiju govoreći:
3. Mojsijeva 22,2Kaži Aronu i sinovima njegovijem da se čuvaju od svetijeh stvari sinova Izrailjevih, da ne bi oskvrnili sveto ime moje u onom što mi oni posvećuju; ja sam Gospod.
3. Mojsijeva 22,3Reci im: ko bi god iz sjemena vašega od koljena na koljeno pristupio k svetijem stvarima, koje bi posvetili sinovi Izrailjevi Gospodu, kad je nečistota njegova na njemu, taj neka se istrijebi ispred lica mojega; ja sam Gospod.
3. Mojsijeva 22,4Ko bi god iz sjemena Aronova bio gubav ili bi išlo sjeme od njega, neka ne jede svetijeh stvari dokle ne bude čist; tako i koji bi se dotakao koga nečista od mrtva tijela ili onoga od koga je izašlo sjeme.
3. Mojsijeva 22,5Ili ko bi se dotakao čega što gamiže po zemlji, od čega bi se oskvrnio, ili čovjeka od kojega bi se oskvrnio kakve mu drago nečistote njegove,
3. Mojsijeva 22,6Ko bi se dotakao takoga čega, biće nečist do večera; zato neka ne jede svetijeh stvari ako ne okupa tijela svojega u vodi.
3. Mojsijeva 22,7A kad zađe sunce, biće čist, i onda može jesti od svetijeh stvari; jer mu je hrana.
3. Mojsijeva 22,8Mrcinoga ili što raskine zvjerka neka ne jede, da se njim ne skvrni; ja sam Gospod.
3. Mojsijeva 22,9Tako neka drže što sam uredio da se drži, da ne navuku na se grijeha i ne umru od njega oskvrnivši se. Ja sam Gospod, koji ih posvećujem.
3. Mojsijeva 22,10Niko drugi da ne jede svetijeh stvari, ni ukućanin sveštenikov ni nadničar da ne jede svetijeh stvari.
3. Mojsijeva 22,11A kad sveštenik kupi koga za novce, taj neka ih jede, i koji se rodi u kući njegovoj; oni neka jedu jela njegova.
3. Mojsijeva 22,12Ali kći sveštenička kad se uda za čovjeka drugoga plemena, ona da ne jede od žrtava podignutijeh svetijeh stvari.
3. Mojsijeva 22,13A kći sveštenička ako obudovi, ili je pusti muž, ako nema poroda, neka se vrati kući oca svojega kao što je bila u djetinjstvu svojem, hljeb oca svojega neka jede; ali niko drugoga plemena da ga ne jede.
3. Mojsijeva 22,14A ko bi nehotice jeo svetu stvar, neka dometne peti dio i naknadi svešteniku svetu stvar,
3. Mojsijeva 22,15Da ne bi oskvrnili svetijeh stvari sinova Izrailjevih, koje prinose Gospodu,
3. Mojsijeva 22,16I da ne bi navlačili na njih kara za prijestup jedući svete stvari njihove, jer sam ja Gospod, koji ih posvećujem.
3. Mojsijeva 22,17Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
3. Mojsijeva 22,18Kaži Aronu i sinovima njegovijem i svijem sinovima Izrailjevijem i reci im: ko god od doma Izrailjeva ili od stranaca koji su u Izrailju hoće da prinese žrtvu svoju po kakvom god zavjetu svom, ili od dobre volje svoje dar, što se prinosi Gospodu na žrtvu paljenicu,
3. Mojsijeva 22,19Neka prinese drage volje muško zdravo od goveda ili od ovaca ili od koza.
3. Mojsijeva 22,20Na čem bi bila mana, ono ne prinosite, jer vam se ne bi primilo.
3. Mojsijeva 22,21I kad ko hoće da prinese žrtvu zahvalnu Gospodu, izvršujući zavjet ili od svoje volje dajući dar, od goveda ili od sitne stoke, neka bude zdravo, da bi bilo primljeno; nikake mane da nema na njemu.
3. Mojsijeva 22,22Slijepo, ili kojemu je što slomljeno ili odbijeno, ni gutavo, ni krastavo ni lišajivo, što je tako ne prinosite Gospodu, i ne mećite ih na oltar Gospodnji na žrtvu ognjenu.
3. Mojsijeva 22,23A vola ili ovcu ili kozu sa udom kojim prevelikim ili premalim možeš prinijeti za dobrovoljni dar; ali za zavjet neće se primiti.
3. Mojsijeva 22,24Ujalovljeno uvrtanjem, tučenjem, kidanjem ili rezanjem, ne prinosite Gospodu; i ne činite toga u zemlji svojoj.
3. Mojsijeva 22,25I iz ruke tuđinske nemojte uzimati ni jedne stvari da prinesete hljeb Bogu svojemu; jer je kvar njihov u njima; imaju manu, neće vam se primiti.
3. Mojsijeva 22,26Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
3. Mojsijeva 22,27Tele i jagnje i jare kad se omladi, neka bude sedam dana kod majke svoje, pa od osmoga dana i poslije biće ugodno za žrtvu ognjenu Gospodu.
3. Mojsijeva 22,28A krave ni ovce ni koze ne koljite u jedan dan s mladetom njezinijem.
3. Mojsijeva 22,29I kad prinosite Gospodu žrtvu radi hvale, prinesite je dragovoljno.
3. Mojsijeva 22,30Neka se jede istoga dana, i ne ostavljajte ništa do jutra; ja sam Gospod.
3. Mojsijeva 22,31Zato držite zapovijesti moje, i vršite ih; ja sam Gospod.
3. Mojsijeva 22,32I nemojte skvrniti svetoga imena mojega, i ja ću se svetiti među sinovima Izrailjevim; ja sam Gospod, koji vas posvećujem.
3. Mojsijeva 22,33Koji sam vas izveo iz zemlje Misirske da vam budem Bog; ja sam Gospod.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje