Tražilica


Levitski zakonik 5. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Levitski zakonik 5,1"Ako netko sagriješi time, da čuje poziv na svjedočenje i mogao bi da bude svjedok, jer je sam vidio ili je inače saznao, pa ipak ne prijavi, krivnju nosi na sebi.
Levitski zakonik 5,2Ili ako se netko dotakne nečega nečista, strvine od nečiste zvijeri ili strvine od nečiste kućne životinje, ili strvine od nečiste životinje, što gmiže, a da tomu nije svijestan, nečist je i kriv je.
Levitski zakonik 5,3Ili ako se dotakne nečistoće čovječje, bilo kakvagod nečistoća, kojom se može onečistiti, a da tomu nije svijestan, kriv je, kad to sazna.
Levitski zakonik 5,4Ili ako se netko zaklinje nepromišljeno, da će učiniti dobro ili zlo, pa bilo kojagod stvar, za koju se zaklinje nepromišljeno, a da tomu nije svijestan, kad to sazna, kriv je za svaku od tih riječi.
Levitski zakonik 5,5Ako bude dakle kriv za koju od tih stvari, neka prizna, u čemu je pogriješio.
Levitski zakonik 5,6I neka tada dovede Gospodu prinosnicu za prijestup, što ga je učinio, žensko od sitne stoke, ovcu ili kozu, kao žrtvu za grijeh. Svećenik neka mu tim pribavi pomirenje za prijestup njegov.
Levitski zakonik 5,7Ako li ne bi bio u stanju prinijeti jedan komad od sitne stoke, neka prinese Gospodu za prijestup svoj dvije grlice ili dva golubića, jedno kao žrtvu za grijeh, drugo kao žrtvu paljenicu.
Levitski zakonik 5,8Neka donese to svećeniku, a on neka najprije žrtvuje ono, što je određeno za grijeh. Neka mu zakrene glavom kod šije tako, da je posve ne otrgne.
Levitski zakonik 5,9Neka onda poškropi krvlju od žrtve za grijeh stranu žrtvenika, a ostala krv neka se iscijedi na podnožju žrtvenika. To je žrtva za grijeh.
Levitski zakonik 5,10Drugo neka onako, kako se pristoji, prinese kao žrtvu paljenicu. Kad mu tako svećenik pribavi pomirenje za prijestup, što ga je počinio, bit će mu oprošteno.
Levitski zakonik 5,11Ako li ne bi bio u stanju prinijeti dvije grlice ili dva golubića, neka prinese svoj prinos za prijestup svoj desetinu efe bijeloga brašna kao žrtvu za grijeh. Neka na nju ne izlijeva ulja i ne meće kada, jer to je žrtva za grijeh.
Levitski zakonik 5,12Neka to donese svećeniku, a svećenik neka uzme od toga punu šaku kao mirisni dio njezin i neka spali na žrtveniku nad ognjenim žrtvama Gospodnjim. Tako je to žrtva za grijeh.
Levitski zakonik 5,13Kad mu je tako svećenik pribavio pomirenje za prijestup, što ga je u čemugod od ovoga učinio, bit će mu oprošteno. To ima da pripadne svećeniku kao prinos."
Levitski zakonik 5,14Još zapovjedi Gospod Mojsiju:
Levitski zakonik 5,15"Ako netko pronevjeri nešto i nepromišljeno se ogriješi o stvari, što su posvećene Gospodu, neka prinese Gospodu žrtvu za grijeh od sitne stoke ovna bez pogrješke, koji po procjeni tvojoj vrijedi najmanje dva šekela srebra po težini Svetišta.
Levitski zakonik 5,16Iznos, za koji je oštetio Svetište, ima nadoknaditi i još peti dio iznosa priložiti i predati svećeniku. Kad mu je svećenik prinesenim ovnom na žrtvu za prijestup pribavio pomirenje, bit će mu oprošteno.
Levitski zakonik 5,17Ako se netko ogriješi i učini što zabranjuju zapovijedi Gospodnje, a da tomu nije svijestan, kriv je i nosi na sebi zlodjela.
Levitski zakonik 5,18I neka donese svećeniku od sitne stoke ovna bez pogrješke po procjeni tvojoj kao žrtvu za prijestup. Kad mu onda svećenik zbog prijestupa, što ga je počinio, a da nije znao, pribavi pomirenje, bit će mu oprošteno.
Levitski zakonik 5,19To je žrtva za prijestup; on se je ogriješio o Gospoda."
Levitski zakonik 5,1 "Zgriješi li tko tako što čuje riječi proklinjanja a odbije da svjedoči iako je mogao biti svjedokom jer je ili sam vidio ili doznao pa tako nosi krivnju na sebi;
Levitski zakonik 5,2ili ako tko dirne kakav nečist predmet, strv nečiste zvijeri, strv nečista živinčeta ili strv nečista puzavca - i u neznanju postane nečist i odgovoran;
Levitski zakonik 5,3ili kad se tko dotakne nečistoće čovječje, bilo to što mu drago od čega se nečistim postaje i toga ne bude svjestan, kad dozna, biva odgovoran;
Levitski zakonik 5,4nadalje, kad tko nepromišljeno izusti zakletvu na dobro ili zlo - na što se već čovjek nepromišljeno zaklinje - i toga ne bude svjestan, onda, kad dozna, biva odgovoran;
Levitski zakonik 5,5ako, dakle, tko postane odgovoran u bilo čemu od toga, neka prizna počinjeni grijeh.
Levitski zakonik 5,6I neka prinese Jahvi kao žrtvu naknadnicu za počinjeni grijeh jednu ženku od sitne stoke, janje ili kozle, kao žrtvu okajnicu. Neka svećenik izvrši nad njim obred pomirenja koji će ga osloboditi od njegova grijeha.
Levitski zakonik 5,7"Ako mu sredstva ne dopuštaju da pribavi glavu sitne stoke, neka Jahvi, kao naknadnicu za počinjeni grijeh, prinese dvije grlice ili dva golubića; jedno kao žrtvu okajnicu, a drugo kao žrtvu paljenicu.
Levitski zakonik 5,8Neka ih donese svećeniku, a on neka najprije prinese ono što je određeno kao žrtva okajnica. Stisnuvši ga za vrat, neka mu slomi šiju, ali neka glave ne otkida.
Levitski zakonik 5,9Neka krvlju žrtve poškropi žrtvenik sa strane, a ostatak krvi neka se iscijedi podno žrtvenika. To je žrtva okajnica.
Levitski zakonik 5,10Onda neka drugo prinese kao žrtvu paljenicu prema propisu. Neka tako svećenik nad tim čovjekom izvrši obred pomirenja za grijeh koji je počinio, i bit će mu oprošteno.
Levitski zakonik 5,11Ako mu sredstva ne dopuštaju da pribavi dvije grlice ili dva golubića, neka Jahvi, u zadovoljštinu za počinjeni grijeh, prinese jednu desetinu efe njaboljeg brašna. Ulja u nj neka ne ulijeva niti na nj tamjana stavlja jer je žrtva okajnica.
Levitski zakonik 5,12Kada to donese svećeniku, neka svećenik zagrabi punu pregršt kao spomen-žrtvu i na žrtveniku sažeže u čast Jahvi povrh paljenih žrtava. To je žrtva okajnica.
Levitski zakonik 5,13Neka tako svećenik izvrši nad tim čovjekom obred pomirenja za grijeh koji je počinio u bilo kojem od tih slučajeva, pa će mu biti oprošteno. Ono ostalo neka pripadne svećeniku kao i od žrtve prinosnice.
Levitski zakonik 5,14Još reče Jahve Mojsiju:
Levitski zakonik 5,15"Ako tko počini pronevjerenje ogriješivši se nehotično o svete stvari Jahvine, neka za naknadu, kao žrtvu naknadnicu, prinese Jahvi, iz svoga stada, ovna bez mane, vrijedna - po tvojoj procjeni - najmanje dva šekela srebra - prema cijeni hramskog šekela.
Levitski zakonik 5,16Neka nadoknadi koliko se ogriješio o svete stvari i tome doda još petinu i neka dadne svećeniku. Neka svećenik nad njim izvrši obred pomirenja ovnom žrtve naknadnice, i bit će mu oprošteno.
Levitski zakonik 5,17Ako tko i ne znajući pogriješi i učini štogod što je Jahve zabranio, kriv je, pa neka snosi posljedice svoje krivnje.
Levitski zakonik 5,18Neka svećeniku dovede za naknadnicu iz svoga stada ovna bez mane, prema tvojoj procjeni. Neka svećenik nad tim čovjekom izvrši obred pomirenja za pogrešku što je počinio u neznanju, i bit će mu oprošteno.
Levitski zakonik 5,19To je žrtva naknadnica; on je doista bio odgovoran Jahvi.
Levitski zakonik 5,20Jahve još reče Mojsiju:
Levitski zakonik 5,21"Kad se tko ogriješi i počini pronevjeru prema Jahvi prevarivši svoga bližnjega u pologu ili pohrani, a tako i krađom ili iskorištavanjem svoga bližnjega;
Levitski zakonik 5,22ili, nađe li što je bilo izgubljeno pa slaže i krivo se zakune u bilo kojem grijehu što ga čovjek može učiniti;
Levitski zakonik 5,23ako tko tako pogriješi i kriv postane, onda ono što je krađom oduzeo ili što je iskorištavanjem namakao; ili polog što mu je bio povjeren; ili izgubljenu stvar što ju je našao;
Levitski zakonik 5,24ili ono za što se bio krivo zakleo - neka u cijelosti vrati i, dodavši tome petinu, neka dadne onome kome pripada istoga dana kad spozna svoju krivnju.
Levitski zakonik 5,25Neka potom svećeniku za naknadu, kao žrtvu naknadnicu Jahvi, dovede iz svog stada jednoga ovna bez mane, prema tvojoj procjeni,
Levitski zakonik 5,26a svećenik neka nad tim čovjekom izvrši obred pomirenja pred Jahvom, i bit će mu oprošteno, ma kakvo bilo nedjelo kojega je krivac.
Levitik 5,1` Kad jedna osoba zgriješi u tome što, budući čuo izraz prisege i budući svjedokom za očevid ili da je doznao nešto, on ne oglasi ono što zna, tad on nosi težinu svoje grješke;
Levitik 5,2ili kad jedna osoba, a da to i ne zna, dodirne bilo što *nečisto - lješinu nečiste divlje životinje, lješinu domaće nečiste životinje, lješinu nečistog gmaza -, tada on postaje nečist i kriv; dakle on postaje nečist i kriv;
Levitik 5,3ili kad, a da ne zna, on dodirne ljudsku nečistoću - svu nečist koja čini nečistim -, tada, čim on sazna, on postaje grješan;
Levitik 5,4ili - kad jedna osoba, a da toga nije svjesna, dopusti svojim usnama izgovoriti jednu nepromišljenu prisegu, koja ga navodi na krivo ili mu donosi korist - u svakom pitanju kad čovjek može dati nepromišljenu prisegu -, tada, čim spozna to, on postaje kriv .
Levitik 5,5Kad jedan pojedinac jest kriv u tim slučajevima, on treba ispovjediti u čemu je zgriješio,
Levitik 5,6potom donijeti, pod naslovom odštete za GOSPODINA, radi grijeha koji je počinio, jednu ženku od sitne stoke, ovčicu ili kozicu, kao *žrtvu za grijeh; tad će svećenik na njemu obaviti obred odrješenje od grijeha njegovog.
Levitik 5,7` Ako netko nema sredstava da si pribavi jedan komad sitne stoke, on može donijeti GOSPODU, pod naslovom odštete, za, počinjeni grijeh, dvije grlice ili dva goluba, jedno će služiti žrtvovanju za grijeh a drugo za holokaust.
Levitik 5,8On ih donosi svećeniku koji prvo nudi ono za žrtvu zbog grijeha; on mu slomi glavu kod šije - ali ju ne otkida -;
Levitik 5,9krvlju žrtve on popršće stjenku *oltara; potom pusti šikljati ostatak krvi na podnožje oltara: to je jedna žrtva za grijeh.
Levitik 5,10Drugim, on načini holokaust prema propisu. Kad je svećenik nad njim obavio obred odrješenja grijeha koji je počinio, on mu je oprošten.
Levitik 5,11Ako netko nema pri ruci dvije grlice ili dva goluba, on može donijeti kao dar za počinjeni grijeh desetinu jednog efa brašna kao žrtvu za grijeh. On ne stavlja ulja niti meće *tamjana, jer to je jedna žrtva za grijeh.
Levitik 5,12On to donosi svećeniku; svećenik od toga uzima jednu punu šaku kao podsjetnik i stavlja dimiti na oltaru uz spaljena GOSPODOVA jela; to je jedna žrtva za grijeh.
Levitik 5,13Kad je svećenik nad njim obavio obred razrješenja od počinjenog grijeha u jednom od tih slučajeva, on mu je oprošten. Svećenik izvršava obred kao u slučaju milodara. `
Levitik 5,14GOSPOD oslovi Mojsija:
Levitik 5,15` Kad jedan pojedinac počini svetogrđe griješeći iz nepažnje protiv svetih prava GOSPODOVIH, on treba donijeti, kao odštetu za GOSPODA, jednog ovna, uzetog od sitne stoke, i vrijednog stanovit broj sikala srebra - prema siklima iz *svetišta - Za ponuditi *žrtvu odštete.
Levitik 5,16Ono čime je prikratio svetište, on ga time nadoknađuje, dodajući još petinu, i on to uručuje svećeniku. Kad je svećenik obavio nad njim obred odrješenja od grijeha pomoću žrtvovanja ovna za odštetu, on mu je oprošten.
Levitik 5,17Ako je pojedinac zgriješio ne znajući samo jednu od negativnih zapovijedi GOSPODOVIH, ako je tako skrivio i nosi teret svojeg grijeha,
Levitik 5,18on treba donijeti svećeniku jednog ovna bez nedostatka, uzetog od sitne stoke, prema vrijednosti naznačenoj za jednu žrtvu odštete. Kad je svećenik obavio nad njim obred odrješenja od grijeha počinjenog iz nepažnje ili neznanja, on mu je oprošten.
Levitik 5,19To je jedna žrtva odštete; pojedinac bijaše stvarno kriv prema GOSPODU. `
Levitik 5,20GOSPOD oslovi Mojsija:
Levitik 5,21` Kad pojedinac zgriješi i počini jedno svetogrđe prema GOSPODU, bilo varajući svojeg sunarodnika u svezi s jednim predmetom primljenim u pohranu, predmet pozajmljen ili ukraden, bilo zlorabeći svojeg sunarodnika
Levitik 5,22bilo varajući svojeg sunarodnika u svezi s jednim predmetom izgubljenim koji je našao, ako k tome još i lažno prisegne u vezi s jednom od tih radnji koje su grijesi,
Levitik 5,23onaj koji je tako zgriješio i tako se načinio krivim treba vratiti ono što je ukrao, ili što bijaše izmamio svojem sunarodniku, ili što je bio primio u pohranu, ili izgubljeni predmet koji je našao,
Levitik 5,24ili svaki predmet povodom kojeg je izgovorio lažnu prisegu; on će ga nadoknaditi u potpunosti dodajući jednu petinu cijene i vratiti ga svojem legitimnom vlasniku onog dana kad se pokaže krivcem .
Levitik 5,25Na ime odštete za GOSPODA, on donosi svećeniku jednog ovna bez mane, uzetog iz u sitnoj stoci, prema vrijednosti naznačenoj za žrtvu odštete.
Levitik 5,26` Kad je svećenik obavio nad njim pred GOSPODOM obred odrješenja od grijeha, on mu je oprošten, što god da je učinio da bude krivcem. `
3. Mojsijeva 5,1I kad ko zgriješi što čuje kletvu i bude joj svjedok vidjevši ili čuvši, pa ne kaže, nosiće svoje bezakonje.
3. Mojsijeva 5,2Ili kad se ko dotakne nečiste stvari, strva od nečiste zvijerke ili strva od nečista živinčeta ili strva od nečiste životinje koja gamiže, ako i u neznanju učini, ipak će se oskvrniti, i biće kriv.
3. Mojsijeva 5,3Ili kad se dotakne nečistote čovječije, bila nečistota njegova kaka mu drago, kojom se oskvrni, znajući ili ne znajući, kriv je.
3. Mojsijeva 5,4Ili kad se ko zakune govoreći svojim ustima da će učiniti što zlo ili dobro, a za koju god stvar za koju čovjek govori zaklinjući se, znao ili ne znao, kriv je za jednu od tijeh stvari.
3. Mojsijeva 5,5Kad bude kriv za koju od tijeh stvari, neka prizna grijeh svoj.
3. Mojsijeva 5,6I neka dovede na žrtvu Gospodu za grijeh, što je zgriješio, žensko od sitne stoke, jagnje ili jare, za grijeh; i sveštenik će ga očistiti od grijeha njegova.
3. Mojsijeva 5,7Ako li ne bi mogao prinijeti jagnjeta ili jareta, onda neka donese na žrtvu Gospodu za prijestup, kojim je zgriješio, dvije grlice ili dva golubića, jedno na žrtvu za grijeh a drugo na žrtvu paljenicu.
3. Mojsijeva 5,8Neka donese svešteniku, a on neka prinese prvo ono što je za grijeh, i noktom neka mu zasiječe glavu k šiji, ali da ne razdvoji.
3. Mojsijeva 5,9I krvlju žrtve za grijeh neka pokropi strane oltaru; a što ostane krvi neka se iscijedi na podnožje oltaru. To je žrtva za grijeh.
3. Mojsijeva 5,10A od drugoga neka načini žrtvu paljenicu po običaju; tako će ga očistiti sveštenik od grijeha njegova, koji je učinio, i oprostiće mu se.
3. Mojsijeva 5,11Ako li ne bi mogao prinijeti ni dvije grlice ili dva golubića, onda neka za žrtvu za to što je zgriješio donese desetinu efe bijeloga brašna da bude žrtva za grijeh, a neka ne dodaje ulja i ne meće kada, jer je žrtva za grijeh.
3. Mojsijeva 5,12I kad donese k svešteniku, neka uzme sveštenik punu šaku za spomen njezin, i neka zapali na oltaru pored žrtve ognjene Gospodu. To je žrtva za grijeh.
3. Mojsijeva 5,13I očistiće ga sveštenik od grijeha, kojim se ogriješio u čem god od ovoga, i oprostiće mu se; a ostatak će biti svešteniku kao od dara.
3. Mojsijeva 5,14Opet reče Gospod Mojsiju govoreći:
3. Mojsijeva 5,15Ko se prevari, te se ogriješi nehotice o stvari posvećene Gospodu, neka prinese na žrtvu Gospodu za prijestup svoj ovna zdrava s cijenom, kojom ti precijeniš svetu stvar na sikle srebrne, po siklima svetim, prema prijestupu.
3. Mojsijeva 5,16I tako koliko se ogriješio o svetu stvar neka naknadi, i na to još neka dometne peti dio, i neka da svešteniku; a sveštenik će ga očistiti ovnom prinesenijem na žrtvu za prijestup, i oprostiće mu se.
3. Mojsijeva 5,17Ko zgriješi i učini što god što je Gospod zabranio da se ne čini, ako i nije znao, ipak je kriv, i nosiće svoje bezakonje.
3. Mojsijeva 5,18Neka dovede k svešteniku ovna zdrava s cijenom kojom precijeniš prijestup; i očistiće ga sveštenik od grijeha njegova, koji je učinio ne znajući, i oprostiće mu se.
3. Mojsijeva 5,19Prijestup je; zgriješio je Gospodu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje