Tražilica


Levitski zakonik 6. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Levitski zakonik 6,1Još zapovjedi Gospod Mojsiju:
Levitski zakonik 6,2"Ako se netko ogriješi i pronevjeri Gospodu nešto time, da utaji bližnjemu svojemu nešto povjereno ili izručeno ili ukradeno, ili prevari bližnjega svojega;
Levitski zakonik 6,3Ili nađe izgubljeno, pa utaji, ili se krivo zakune za kojugod stvar, kojom se može čovjek ogriješiti;
Levitski zakonik 6,4Ako se tako ogriješi i skrivi, neka vrati ukradeno, što je prisvojio sebi, ili povjereno, što je njemu dano, ili izgubljeno, što je našao;
Levitski zakonik 6,5Ili sve ono, za što se je krivo zakleo, i to neka vrati u cijeloj vrijednosti svojoj i još neka pridoda peti dio iznosa; neka to vrati vlasniku onaj dan, kad prinosi žrtvu za svoj prijestup.
Levitski zakonik 6,6On će prinesti Gospodu žrtvu za prijestup neka donese svećeniku od sitne stoke ovna bez pogrješke po procjeni tvojoj.
Levitski zakonik 6,7Kad mu onda svećenik pribavi pomirenje pred Gospodom, bit će mu oprošten svaki čin, kojime jedan može ogriješiti."
Levitski zakonik 6,8Još zapovjedi Gospod Mojsiju:
Levitski zakonik 6,9"Daj Aronu i sinovima njegovim ovaj naputak: Ovo su odredbe za žrtvu paljenicu: ova, žrtva paljenica, ima ostati na žrtveniku, gdje je bila zapaljena, cijelu noć sve do jutra; i oganj na žrtveniku ima tako gorjeti jednako.
Levitski zakonik 6,10Svećenik neka obuče svoju haljinu lanenu i gaće lanene neka obuče i neka odstrani pepeo, u koji je promijenio oganj žrtvu paljenicu, i neka ga istrese pokraj žrtvenika.
Levitski zakonik 6,11Onda neka svuče haljine svoje, neka obuče druge haljine i neka iznese pepeo van pred tabor na koje čisto mjesto.
Levitski zakonik 6,12Oganj na žrtveniku ima gorjeti jednako i nikad da se ne utrne. Svako jutro neka svećenik naloži drva na oganj, neka metne na njega žrtvu paljenicu i neka spali na njemu komade sala od žrtava mirotvornih.
Levitski zakonik 6,13Oganj neka gori jednako na žrtveniku; nikada se ne smije utrnuti.
Levitski zakonik 6,14Za prinos vrijede ove odredbe: sinovi Aronovi imaju ga donijeti pred Gospoda na žrtvenik.
Levitski zakonik 6,15Onda neka jedan uzme punu šaku bijeloga brašna i ulja od prinosa, uz to sav kad na prinosu, i neka to spali na žrtveniku na ugodni miris, kao mirisni dio Gospodu.
Levitski zakonik 6,16Što onda još preostane od njega, imaju pojesti Aron i sinovi njegovi. Nekvasno ima se to blagovati na svetom mjestu; u dvorištu Šatora sastanka imaju to pojesti.
Levitski zakonik 6,17Ne smije se peći s kvascem. Kao dio njihov to im ja odredih od žrtava mojih ognjenih. Presveto je to kao žrtva za grijeh i žrtva za prijestup.
Levitski zakonik 6,18Svi muški potomci Aronovi smiju to jesti. Ovaj zakon ima vječnu valjanost u svima naraštajima vašim; i svaki koji ih se dotakne, posvetit će se."
Levitski zakonik 6,19Još zapovjedi Gospod Mojsiju:
Levitski zakonik 6,20"Prinos, što ga Aron i sinovi njegovi imaju žrtvovati Gospodu na dan, kada se jedan pomaže, neka se sastoji u jednoj desetini efe bijeloga brašna kao redovitom prinosu, jedna polovica od toga ujutro, druga uvečer.
Levitski zakonik 6,21Na tavi ima se pripraviti s uljem, i prinijeti ga umiješenoga. Imaš ga pečenoga u komadima prinijeti kao prinos na ugodni miris Gospodu.
Levitski zakonik 6,22Svećenik, koji bude pomazan za nasljednika Aronova između sinova njegovih, ima ga priređivati Gospodu po odredbi, što vrijedi vječno. Sav ima se spaliti!
Levitski zakonik 6,23Jer svaki prinos svećenikov ima se sav spaliti: ne smije se od njega ništa pojesti."
Levitski zakonik 6,24Još zapovjedi Gospod Mojsiju:
Levitski zakonik 6,25"Kaži Aronu i sinovima njegovim ovaj naputak: Ove odredbe vrijede kod žrtve za grijeh: na mjestu, gdje se kolje žrtva paljenica, ima se klati žrtva za grijeh pred Gospodom - to je presveto!
Levitski zakonik 6,26Samo svećenik, koji prinosi žrtvu za grijeh, smije nju jesti; na svetom mjestu, u dvorištu Šatora sastanka, ima se jesti.
Levitski zakonik 6,27Svaki, koji se dotakne mesa njezina, postaje svet, i ako mu nešto od krvi poštrapa haljinu, moraš na svetom mjestu oprati onaj dio, što je poštrapan.
Levitski zakonik 6,28Posuda zemljana, u kojoj je bila kuhana, mora se razbiti. Ako je kuhana u posudi mjedenoj, onda se mora istrti i vodom isprati.
Levitski zakonik 6,29Samo muški pripadnici svećenstva smiju od toga jesti - to je presveto!
Levitski zakonik 6,30Ali nijedna žrtva za grijeh, od koje se jedan dio krvi unese u Šator sastanka, da u Svetištu služi za pomirenje, ne smije se jesti, nego se mora spaliti u ognju.
Levitski zakonik 6,1 Jahve još reče Mojsiju:
Levitski zakonik 6,2"Naredi Aronu i njegovim sinovima: `Ovakav je obred za žrtvu paljenicu: žrtva paljenica neka ostane na žeravi na žrtveniku svu noć do jutra; i vatra neka neprestano gori na žrtveniku.
Levitski zakonik 6,3Neka svećenik stavi na se lanenu košulju, na svoje tijelo neka navuče lanene gaće; zatim neka zgrne zamašćeni pepeo u što je vatra pretvorila žrtvu paljenicu na žrtveniku i neka ga stavi pokraj žrtvenika.
Levitski zakonik 6,4Potom neka svuče svoje ruho i na se obuče drugo te neka odnese zamašćeni pepeo na čisto mjesto izvan tabora.
Levitski zakonik 6,5Vatra na žrtveniku mora uvijek gorjeti; ne smije se gasiti. Neka svako jutro svećenik na nju naloži drva i onda na nju naslaže žrtvu paljenicu. Tu neka u kad sažiže loj sa žrtava pričesnica.
Levitski zakonik 6,6Neka na žrtveniku trajno gori vatra; neka se ne gasi.`
Levitski zakonik 6,7"Ovo je obred za žrtvu prinosnicu: neka je Aronovi sinovi pronose u nazočnosti Jahve pred žrtvenikom.
Levitski zakonik 6,8Pošto jedan od njih zagrabi pregršt najboljeg brašna i ulja sa žrtve prinosnice i sav tamjan što bude na njoj, pošto to sažeže na žrtveniku kao spomen-žrtvu, ugodan miris Jahvi,
Levitski zakonik 6,9neka ostatak u obliku beskvasnih kruhova pojedu Aron i njegovi sinovi; neka ga jedu na posvećenu mjestu - u dvorištu Šatora sastanka.
Levitski zakonik 6,10Neka se ne peče s kvascem. To je dio žrtava meni paljenih što im ga ja dajem - dio najsvetiji, jednako kao i žrtva okajnica i kao žrtva naknadnica.
Levitski zakonik 6,11Svaki muškarac Aronova potomstva može jesti taj dio od žrtava paljenih Jahvi, i to je vječni zakon za sve vaše naraštaje: i tko ih se god dotakne, bit će posvećen.
Levitski zakonik 6,12Jahve još reče Mojsiju:
Levitski zakonik 6,13"Neka Aron i njegovi sinovi na dan svoga pomazanja prinesu Jahvi ovaj prinos: desetinu efe najboljeg brašna kao redovitu žrtvu prinosnicu, polovinu ujutro, a polovinu uvečer.
Levitski zakonik 6,14Neka bude pripravljena u tavi na ulju. Donesi je dobro namočenu i prinesi Jahvi kao ugodan miris, kao žrtvu prinosnicu od više komada.
Levitski zakonik 6,15Neka je tako pripravi svećenik koji od njegovih sinova bude pomazan da ga naslijedi. To je vječni zakon. Neka se ta žrtva Jahvi sva sažeže!
Levitski zakonik 6,16Svaka svećenička žrtva prinosnica treba da bude posve spaljena; neka se od nje ne jede.
Levitski zakonik 6,17Još reče Jahve Mojsiju:
Levitski zakonik 6,18"Kaži Aronu i njegovim sinovima: `Ovo je obred žrtvovanja za grijeh: žrtva okajnica neka se zakolje pred Jahvom na mjestu gdje se kolje žrtva paljenica - presveta je!
Levitski zakonik 6,19Svećenik koji prinosi tu žrtvu okajnicu neka od nje i jede; neka se ona jede na posvećenu mjestu, u dvorištu Šatora sastanka.
Levitski zakonik 6,20Tko se god dotakne njezina mesa bit će posvećen; ako krv poštrapa odijelo, poštrapani dio neka se ispere na posvećenu mjestu.
Levitski zakonik 6,21A posuda od ilovače u kojoj bude meso kuhano neka se razbije; a ako bude kuhano u posudi od tuča, neka se istare i vodom ispere.
Levitski zakonik 6,22Svaki muški od svećeničke loze može od nje jesti - presveta je!
Levitski zakonik 6,23Ali nijedna žrtva okajnica od koje je krv donesena u Šator sastanka za obred pomirenja u Svetištu neka se ne jede, nego na vatri spali.`
Levitik 6,1GOSPOD oslovi Mojsija:
Levitik 6,2` Daj Aaronu i njegovim sinovima slijedeće upute: Evo obreda za holokaust : Ovaj holokaust ostaje na žeravnici *oltara svu noć do jutra, a vatra oltara gori.
Levitik 6,3Svećenik odijeva svoju tuniku od lana i odijeva svoje gaće od lana na svoje tijelo; on uzima masni pepeo koji ostaje od spaljivanja holokausta na oltaru, i stavlja pokraj oltara;
Levitik 6,4tada on skida svoju odjeću; odnosi masni pepeo izvan tabora, na jedno *čisto mjesto.
Levitik 6,5Glede vatre na oltaru, ona će gorjeti, a da se nikad ne gasi; svakog jutra, svećenik potpaljuje cjepanice na njemu, i stavlja dimiti masne dijelove žrtve mira.
Levitik 6,6Jedna vječna vatra gorjet će na oltaru a da se nikad ne gasi.
Levitik 6,7` A evo obreda žrtvovanja : Sinovima Aaronovim da ju izlože pred GOSPODOM, sučelice oltaru.
Levitik 6,8Uzme se jedna šaka - od brašna darovi, ulja, sa svim *tamjanom koji se nađe u daru - i stavi se dimiti na oltar: utažujući miris, podsjetnik za GOSPODA.
Levitik 6,9Što od toga ostane, Aaron i njegovi sinovi jest će; to se jede bez *kvasa na jednom *svetom mjestu; on i će jesti na *trijemu *šatora susretanja;
Levitik 6,10to se ne peče od dizanog tijesta. To je dio koji ja njima dajem od spaljenih meni ponuđenih jela; to je presveto, kao ono što ostane od žrtvovanja za grijeh ili žrtve za odštetu.
Levitik 6,11Svaki čovjek između Aaronovih sinova može to jesti; to je, iz doba u doba, jedan danak koji vam je odobren za uvijek, od spaljenih jela GOSPODOVIH; sve što se tu dodirne postaje posvećeno.`
Levitik 6,12GOSPOD oslovi Mojsija:
Levitik 6,13` Evo dara koji, u dan svojeg *pomazanja, Aaron, kao i njegovi sinovi, donose GOSPODU: desetinu efa brašna kao vječnu žrtvu, pola u jutro, pola na večer;
Levitik 6,14ono se priprema na jednoj dasci s uljem, i donosi dobro izmiješano; ti ćeš priložiti komade te slastičarske darovi u utažujući miris za GOSPODA.
Levitik 6,15Onaj između njegovih sinova koji ga naslijedi kao pomazanjem posvećeni svećenik činit će isto: to je jedan danak za uvijek; potpuno se stavlja dimiti za GOSPODA.
Levitik 6,16Svaka žrtva jednog svećenika je potpuna: ne jede se ništa od nje. `
Levitik 6,17GOSPOD oslovi Mojsija:
Levitik 6,18` Reci Aaronu i njegovim sinovima: Evo obreda žrtvovanja za grijeh: Žrtva za žrtvovanje za grijeh kolje se na mjestu gdje se kolje holokaust, pred GOSPODOM; to je jedna presveta stvar.
Levitik 6,19Svećenik koji predvodi žrtvovanje je taj koji to može jesti, i to se može jesti na jednom svetom mjestu, u trijemu šatora susretanja.
Levitik 6,20Sve što dodirne to tijelo posvećuje se; ako li prsne krv na odjeću, operi gdje je šiknula na jednom svetom mjestu;
Levitik 6,21jedna posuda od ilovače gdje žrtva bijaše kuhana treba biti razbijena, ali ako je ona bila kuhana u brončanoj posudi, ta se oriba i opere u vodi.
Levitik 6,22Svaki čovjek koji čini dio svećenstva može ju jesti: to je jedna presveta stvar.
Levitik 6,23Ali nikakva žrtva jednog žrtvovanja za grijeh, čije se krvi donijelo u šator susretanja za obaviti obred odrješenja od grijeha na svetom mjestu, ne treba biti jedena. On mora biti spaljena.
3. Mojsijeva 6,1Opet reče Gospod Mojsiju govoreći:
3. Mojsijeva 6,2Kad ko zgriješi i učini zlo djelo Gospodu udarivši u bah bližnjemu svojemu za ostavu ili za stvar predanu u ruke ili otevši što ili zanesavši bližnjega svojega,
3. Mojsijeva 6,3Ili nađe izgubljeno što, pa udari u bah, ili se krivo zakune za koju god stvar koju može čovjek učiniti i ogriješiti se njom,
3. Mojsijeva 6,4Kad tako zgriješi i skrivi, neka vrati što je oteo ili prisvojio prijevarom ili što mu je bilo dano na ostavu ili što je izgubljeno našao,
3. Mojsijeva 6,5Ili za što se zakleo krivo, neka plati cijelo i još dometne peti dio onome čije je; neka mu da onaj dan kad prinese žrtvu za svoj grijeh.
3. Mojsijeva 6,6A na žrtvu za grijeh svoj neka prinese Gospodu ovna zdrava, sa cijenom kojom precijeniš krivicu neka ga dovede svešteniku.
3. Mojsijeva 6,7I očistiće ga sveštenik pred Gospodom, i oprostiće mu se svaka stvar koju je učinio, te skrivio.
3. Mojsijeva 6,8I reče Gospod Mojsiju govoreći:
3. Mojsijeva 6,9Zapovjedi Aronu i sinovima njegovijem, i reci im: ovo je zakon za žrtvu paljenicu: žrtva paljenica neka stoji na ognju na oltaru cijelu noć do jutra, i oganj na oltaru neka gori jednako.
3. Mojsijeva 6,10Sveštenik neka obuče svoju haljinu lanenu, i gaće lanene neka obuče na tijelo svoje, i neka zgrne pepeo kad oganj spali na oltaru žrtvu paljenicu, i neka ga izruči kod oltara.
3. Mojsijeva 6,11Potom neka svuče haljine svoje i obuče druge haljine, i neka iznese pepeo napolje iz okola na čisto mjesto.
3. Mojsijeva 6,12A oganj što je na oltaru neka gori na njemu, neka se ne gasi, nego neka sveštenik loži na oganj drva svako jutro, i neka namješta na nj žrtvu paljenicu, i neka pali na njemu salo od žrtava zahvalnih.
3. Mojsijeva 6,13Oganj neka jednako gori na oltaru, neka se ne gasi.
3. Mojsijeva 6,14A ovo je zakon za dar: sinovi Aronovi neka ga prinose Gospodu pred oltarom.
3. Mojsijeva 6,15Uzevši šaku bijeloga brašna i ulja od dara i sav kad koji bude na daru, neka zapali na oltaru spomen njegov na ugodni miris Gospodu.
3. Mojsijeva 6,16A što preteče, neka jede Aron i sinovi njegovi; neka se jede bez kvasca na svetom mjestu; u trijemu šatora od sastanka neka jedu.
3. Mojsijeva 6,17Neka se ne mijesi s kvascem; to im dadoh da im bude dio od žrtava mojih ognjenih; to je svetinja nad svetinjama kao žrtva za grijeh i kao žrtva za prijestup.
3. Mojsijeva 6,18Svako muško između sinova Aronovijeh neka to jede zakonom vječnim od koljena do koljena od žrtava koje se pale Gospodu; što se god dotakne toga, biće sveto.
3. Mojsijeva 6,19I reče Gospod Mojsiju govoreći:
3. Mojsijeva 6,20Ovo je žrtva Aronova i sinova njegovijeh, koju će prinositi Gospodu onaj dan kad se koji pomaže: desetinu efe bijeloga brašna za dar svagdašnji, polovinu ujutru a polovinu uveče.
3. Mojsijeva 6,21U tavi s uljem neka se gotovi; prženo neka se donese; i pržene komade dara neka prinese na ugodni miris Gospodu.
3. Mojsijeva 6,22I sveštenik između sinova njegovijeh, koji bude pomazan nakon njega, neka čini tako isto zakonom vječnim; neka se pali Gospodu sve to;
3. Mojsijeva 6,23I svaki dar sveštenikov neka se sav spali, a neka se ne jede.
3. Mojsijeva 6,24Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
3. Mojsijeva 6,25Kaži Aronu i sinovima njegovijem, i reci: ovo je zakon za žrtvu radi grijeha: na mjestu gdje se kolje žrtva paljenica, neka se kolje i žrtva za grijeh pred Gospodom; svetinja je nad svetinjama.
3. Mojsijeva 6,26Sveštenik koji prinese žrtvu za grijeh neka je jede; na svetom mjestu neka se jede, u trijemu od šatora od sastanka.
3. Mojsijeva 6,27Što se god dotakne mesa njezina, biće sveto; i ako ko pokapa krvlju njezinom haljinu, ono što pokapa neka opere na svetom mjestu.
3. Mojsijeva 6,28I sud zemljani u kojem bude kuhano neka se razbije; ako li je kuhano u sudu mjedenom, neka se istre i vodom opere.
3. Mojsijeva 6,29Svako muško između sveštenika neka to jede; svetinja je nad svetinjama.
3. Mojsijeva 6,30Ali ni jedna žrtva za grijeh, od koje se unese krv u šator od sastanka da se učini očišćenje od grijeha u svetinji, neka se ne jede, nego neka se ognjem sažeže.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje