Tražilica


Luka 11. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Luka 11,1Jednoć se je molio na jednom mjestu. Kad je svršio, zamoli ga jedan od učenika njegovih: "Gospodine, uči nas moliti se, kao što je i Ivan učio učenike svoje moliti se."
Luka 11,2Tada im on reče: "Kad se molite, govorite: "Oče, neka se sveti ime tvoje! Neka dođe kraljevstvo tvoje!
Luka 11,3Kruh nas svagdanji daj nam danas!
Luka 11,4Oprosti nam grijehe naše; jer i mi opraštamo dužnicima svojim! I ne uvedi nas u napast!"
Luka 11,5Tada nastavi: "Jedan od vas ima prijatelja. K njemu on ode u ponoći; rekne mu: "Prijatelju, uzajmi mi kruha!"
Luka 11,6Došao mi je prijatelj moj s puta, i nemam mu što postaviti.
Luka 11,7A on mu iznutra odgovori: "Ne uznemiruj me! Već su vrata zatvorena, i djeca su moja s menom u postelji. Ne mogu ustati da ti dam.
Luka 11,8Kažem vam: "Ako i ne ustane, da mu dadne zato, što mu je prijatelj, ali zbog dosađivanja njegova ustat će i dat će mu, što treba.
Luka 11,9I ja vama kažem: "Molite, i dat će vam se; tražite, i naći ćete; kucajte, i otvorit će vam se.
Luka 11,10Jer svaki, koji moli, prima; tko traži, nalazi; tko kuca, otvara mu se.
Luka 11,11Ako jedan od vas zamoli oca svojega za kruh, dadne li mu možda onda kamen? I ako zamoli ribu, dadne li mu mjesto ribe zmiju?
Luka 11,12Ili ako zamoli jaje, dadne li mu onda skorpije?
Luka 11,13Kad dakle vi, koji ste zli, znate djeci svojoj davati dobre dare, koliko će više Otac nebeski dati Duha Svetoga onima, koji ga mole za to!"
Luka 11,14On istjera đavla, koji je bio nijem. Kad je bio davao izašao, mogao je nijemi govoriti. Svijet se je tomu divio.
Luka 11,15A neki od njih rekoše: "Izgoni zle duhove samo po Beelzebubu, poglavici zlih duhova.
Luka 11,16Drugi su ga kušali i tražili od njega znak s neba.
Luka 11,17A on je prozreo pomisli njihove i rekao im: "Svako kraljevstvo, koje je samo u sebi nesložno, raspadne se, i kuća se sruši na drugu.
Luka 11,18I ako je sotona nesložan sam sobom, kako da postoji kraljevstvo njegovo? Jer kažete, da ja po Beelzebubu izgonim đavle.
Luka 11,19Ako ja po Beelzebubu izgonim đavle, po kojemu ih onda izgone sinovi vaši? Zato će vam oni biti suci.
Luka 11,20A ako ja prstom Božjim izgonim đavle, onda je stim došlo k vama kraljevstvo Božje.
Luka 11,21Ako jaki naoružan čuva svoj dvor, onda je imanje njegovo u sigurnosti.
Luka 11,22Ako li ga jači napadne i nadvlada ga, onda mu uzme oružje, u koje se je uzdao, i razdijeli što je zaplijenio,
Luka 11,23Tko nije s menom, proti meni je; tko ne skuplja s menom, rasipa.
Luka 11,24Kad nečisti duh izađe iz čovjeka, luta kroz puste goleti i traži sobi počivalište. Ne nađe li ga, rekne: "Vratit ću se u kuću svoju, iz koje sam izašao.
Luka 11,25I dođe i nade je lijepo pometenu i ukrašenu.
Luka 11,26Tada otide i dovede još sedam drugih duhova, koji su gori od njega. Oni uđu i nastane se ondje. I potonje takvu čovjeku bude gore od prvoga."
Luka 11,27Dok je tako govorio, povika mu jedra žena iz naroda: "Blagoslovljena utroba, Koja te je nosila, i prsa, koja su te dojila!"
Luka 11,28A on reče: "Jest, Blagoslovljeni oni, koji slušaju riječ Božju i drže je!"
Luka 11,29Kad se je mnoštvo naroda skupljalo, reče: "Rod je ovaj zao rod. Traži znak, ali mu se neće dati drugi znak osim znaka Jone.
Luka 11,30Kao što je naime Jona postao znak Ninivljanima, tako će i Sin čovječji biti rodu ovome.
Luka 11,31Kraljica juga dignut će se na sudu s ljudima roda ovoga i osudit će ih, jer je došla s kraja svijeta, da sluša mudrost Salomonovu, a ovdje je više nego Salomon!
Luka 11,32Ninivljani dignut će se na sudu s rodom ovim i osudit će ga, jer su se obratili na propovijedanje Jonino, a ovdje je više nego Jona!
Luka 11,33Nitko ne zapali svjetiljke i ne meće je u kut ili pod sud. Nego je meće na svijećnjak, da svi, koji ulaze, vide svjetlo.
Luka 11,34Oko je tvoje svjetiljka tijelu tvojemu. Je li oko tvoje zdravo, sve tijelo tvoje ima svjetlo. A je li bolesno, tijelo je troje u tami.
Luka 11,35Pripazi dakle, da svjetlo u tebi ne bude tama!
Luka 11,36Ako je sve tijelo tvoje svjetlo i ni jedan dio nije u tami, onda je sve posve svjetlo, kao kad te svjetiljka obasjava svojim sjajem."
Luka 11,37Dok je još govorio, zamoli ga neki farizej, da objeduje u njega. Ode tamo i sjede za stol.
Luka 11,38Kad vidje farizej, da se on ne opra prije objeda, začudi se.
Luka 11,39Tada mu reče Gospodin: "Vi farizeji držite čašu i zdjelu izvana čistu, a iznutra ste puni grabežljivosti i nepravednosti,
Luka 11,40Bezumni, nije li onaj, koji je stvorio vanjštinu, stvorio i nutrinu '?
Luka 11,41Dajte radije ono, što je unutra, kao milostinju, onda vam je sve čisto.
Luka 11,42Ali teško vama, farizeji! Vi dajete desetinu od metvice, od rutvice i od svakoga povrća, a ne marite za pravdu i ljubav Božju. Jedno treba činiti, a drugo ne propustiti.
Luka 11,43Teško vama, farizeji! Vi volite počasno mjesto u sinagogama i hoćete da vas pozdravljaju na javnim mjestima.
Luka 11,44Teško vama, vi ste kao grobovi, što se ne raspoznaju, preko kojih se ide, a da se ne zna!"
Luka 11,45Neki zakonoznanac odgovori mu: "Učitelju, tim riječima sramotiš i nas."
Luka 11,46Tada on reče: "Teško i vama, zakonoznanci! Vi tovarite na ljude bremena preteška za nošenje, a sami se prstom ne dotaknete tih bremena.
Luka 11,47Teško vama! Vi gradite nadgrobne spomenike prorocima, a vaši su ih oci poubijali.
Luka 11,48Tako svjedočite i odobravate djela otaca svojih. Oni ih poubijaše, a vi im podižete spomenike.
Luka 11,49Zato i reče mudrost Božja: "Poslat ću im proroke i vjesnike; od njih će jedne pobiti druge progoniti.
Luka 11,50Tako će se na ovom rodu osvetiti krv svih proroka, što je bila prolivena od postanja svijeta: "
Luka 11,51Od krvi Abelove počevši do krvi Zaharijine, koji je bio smaknut među žrtvenikom i hramom. Da, kažem vam: "Osvetit će se na ovom rodu!
Luka 11,52Teško vama, zakonoznanci! Vi oduzeste ključ spoznanja. Sami ne uđoste, a spriječiste onima, koji htjedoše ući."
Luka 11,53Kad je on odanle odlazio, navališe na njega žestoko književnici i farizeji i obasuše ga svakojakim pitanjima.
Luka 11,54Pritom su vrebali na njega, da uhvate koju izjavu iz usta njegovih, pa da ga onda mognu optužiti.
Luka 11,1 Jednom je Isus na nekome mjestu molio. Čim presta, reče mu jedan od učenika: "Gospodine, nauči nas moliti kao što je i Ivan naučio svoje učenike.
Luka 11,2On im reče: "Kad molite, govorite: `Oče! Sveti se ime tvoje! Dođi kraljevstvo tvoje!
Luka 11,3Kruh naš svagdanji daji nam svaki dan!
Luka 11,4I otpusti nam grijehe naše: ta i mi otpuštamo svakom dužniku svojem! I ne uvedi nas u napast!`
Luka 11,5I reče im: "Tko to od vas ima ovakva prijatelja? Pođe k njemu o ponoći i rekne mu: `Prijatelju, posudi mi tri kruha.
Luka 11,6Prijatelj mi se s puta svratio te nemam što staviti preda nj!`
Luka 11,7A onaj mu iznutra odgovori: `Ne dosađuj mi! Vrata su već zatvorena, a dječica sa mnom u postelji. Ne mogu ustati da ti dadnem...`
Luka 11,8Kažem vam: ako i ne ustane da mu dadne zato što mu je prijatelj, ustat će i dati mu što god treba zbog njegove bezočnosti.
Luka 11,9"I ja vama kažem: Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se!
Luka 11,10Doista, tko god ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu tko kuca, otvorit će se.
Luka 11,11"A koji je to otac među vama: kad ga sin zaište ribu, zar će mu mjesto ribe zmiju dati?
Luka 11,12Ili kad zaište jaje, zar će mu dati štipavca?
Luka 11,13Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko li će više Otac s neba obdariti Duhom Svetim one koji ga zaištu!
Luka 11,14I istjerivaše đavla koji bijaše nijem. Kad iziđe đavao, progovori njemak. I mnoštvo se divilo.
Luka 11,15A neki od njih rekoše: "Po Beelzebulu, poglavici đavolskom, izgoni đavle!
Luka 11,16A drugi su iskušavajući ga, tražili od njega kakav znak s neba.
Luka 11,17Ali on, znajući njihove misli, reče im: "Svako kraljevstvo u sebi razdijeljeno opustjet će i kuća će na kuću pasti.
Luka 11,18Ako je dakle Sotona u sebi razdijeljen, kako će opstati kraljevstvo njegovo? Jer vi kažete da ja po Beelzebulu izgonim đavle.
Luka 11,19Ako dakle ja po Beelzebulu izgonim đavle, po kome ih vaši sinovi izgone? Zato će vam oni biti suci.
Luka 11,20Ali ako ja prstom Božjim izgonim đavle, zbilja je došlo k vama kraljevstvo Božje.
Luka 11,21"Dokle god jaki i naoružani čuva svoj stan, u miru je sav njegov posjed.
Luka 11,22Ali ako dođe jači od njega, svlada ga i otme mu sve njegovo oružje u koje se uzdao, a plijen razdijeli.
Luka 11,23"Tko nije sa mnom, protiv mene je. I tko sa mnom ne sabire, rasipa.
Luka 11,24"Kad nečisti duh iziđe iz čovjeka, luta bezvodnim mjestima tražeći spokoja. Kad ga ne nađe, rekne: `Vratit ću se u kuću odakle iziđoh.`
Luka 11,25Došavši, nađe je pometenu i uređenu.
Luka 11,26Tada ode i uzme sa sobom sedam drugih duhova, gorih od sebe, te uđu i nastane se ondje. Na kraju bude onomu čovjeku gore nego na početku.
Luka 11,27Dok je on to govorio, povika neka žena iz mnoštva: "Blažena utroba koja te nosila i prsi koje si sisao!
Luka 11,28On odgovori: "Još blaženiji oni koji slušaju riječ Božju i čuvaju je!
Luka 11,29Kad je nagrnulo mnoštvo, poče im Isus govoriti: "Naraštaj ovaj naraštaj je opak. Znak traži, ali mu se znak neće dati doli znak Jonin.
Luka 11,30Doista, kao što je Jona bio znak Ninivljanima, tako će biti i Sin Čovječji ovomu naraštaju.
Luka 11,31"Kraljica će Juga ustati na Sudu s ljudima ovog naraštaja i osuditi ih jer je s krajeva zemlje došla čuti mudrost Salomonovu, a evo ovdje i više od Salomona!
Luka 11,32Ninivljani će ustati na Sudu s ovim naraštajem i osuditi ga jer se obratiše na propovijed Joninu, a evo ovdje i više od Jone!
Luka 11,33"Nitko ne užiže svjetiljku da je stavi u zakutak ili pod posudu, nego na svijećnjak da oni koji ulaze vide svjetlost.
Luka 11,34Oko je svjetiljka tvomu tijelu. Kad ti je oko bistro, sve ti je tijelo svijetlo. A kad je ono nevaljalo, i tijelo ti je tamno.
Luka 11,35Pazi dakle da svjetlost koja je u tebi ne bude tamna.
Luka 11,36Ako ti dakle sve tijelo bude svijetlo, bez djelića tame, bit će posve svijetlo, kao kad te svjetiljka svojim sjajem rasvjetljuje.
Luka 11,37Dok je on govorio, pozva ga neki farizej k sebi na objed. On uđe i priđe k stolu.
Luka 11,38Vidjevši to, farizej se začudi što se Isus prije objeda ne opra.
Luka 11,39A Gospodin mu reče: "Da, vi farizeji čistite vanjštinu čaše u zdjele, a nutrina vam je puna grabeža i pakosti.
Luka 11,40Bezumnici! Nije li onaj koji načini vanjštinu načinio i nutrinu.
Luka 11,41Nego, dajte za milostinju ono iznutra i gle - sve vam je čisto.
Luka 11,42"Ali jao vama, farizeji! Namirujete desetinu od metvice i rutvice i svake vrste povrća, a ne marite za pravednost i ljubav Božju. Ovo je trebalo činiti, a ono ne zanemariti.
Luka 11,43"Jao vama farizeji! Volite prvo sjedalo u sinagogama i pozdrave na trgovima.
Luka 11,44Jao vama! Vi ste kao nezamjetljivi grobovi po kojima ljudi ne znajući hode.
Luka 11,45Nato će neki zakonoznanac: "Učitelju, tako govoreći i nas vrijeđaš.
Luka 11,46A on reče: "Jao i vama, zakonoznanci! Tovarite na ljude terete nepodnosive, a sami ni da ih se jednim prstom dotaknete.
Luka 11,47"Jao vama! Podižete spomenike prorocima, a vaši ih oci ubiše.
Luka 11,48Zato ste svjedoci i sumišljenici djela svojih otaca: oni ih ubiše, a vi spomenike podižete!
Luka 11,49Zbog toga i kaza Mudrost Božja: `Poslat ću k njima proroke i apostole. Neke će poubijati i prognati -
Luka 11,50da se od ovog naraštaja zatraži krv svih proroka prolivena od postanka svijeta,
Luka 11,51od krvi Abelove do krvi Zaharije, koji je pogubljen između žrtvenika i svetišta.` Da, kažem vam, tražit će se od ovoga naraštaja!
Luka 11,52"Jao vama, zakonoznanci! Uzeste ključ znanja: sami ne uđoste, a spriječiste one koji htjedoše ući.
Luka 11,53Kad Isus izađe odande, stadoše pismoznanci i farizeji žestoko na nj navaljivati i postavljati mu mnoga pitanja
Luka 11,54vrebajući na nj, ne bi li štogod ulovili iz njegovih usta.
Luka 11,1On jednog dana bi negdje u molitvi. Kad bi završio, jedan mu od njegovih učenika reče: ` Gospodine, nauči nas moliti, kako je Ivan naučio svoje učenike. `
Luka 11,2On im reče: ` Kad molite, recite: Oče, Očituj se kao Bog, Dođi kraljevanje tvoje,
Luka 11,3Daj nam kruh kojeg trebamo svaki dan,
Luka 11,4Oprosti nam naše grijehove, jer mi sami opraštamo svim onima koji su krivi prema nama, I ne izloži nas *napasti. `
Luka 11,5Isus im još reče: ` Ako netko od vas ima jednog prijatelja i ode ga pronaći u sred noć za reći mu : Prijatelju moj, pozajmi meni tri kruha,
Luka 11,6jer jedan od mojih prijatelja je stigao s putovanja, a ja mu nemam ništa za ponuditi,
Luka 11,7i ako drugi, iznutra, njemu odgovori: Ne uznemiravaj me! Sada su vrata zatvorena, moja djeca i ja legli smo; ja se ne mogu dignuti i tebi dati kruha,
Luka 11,8ja vam ovo kažem: čak i ako se ne digne za dati mu ga, jer je prijatelj njegov, eh dobro, zato što je drugi bez srama, on će se dignuti za dati mu sve što ovom treba. ` ( Mt 7.711)
Luka 11,9Eh dobro, ja vam kažem: Ištite, dat će vam se ; tražite, naći ćete; kucajte, otvorit će vam se.
Luka 11,10Naime, tko ište prima, tko traži namazi, a onom tko kuca otvorit će mu se.
Luka 11,11Koji otac između vas ako mu njegov sin zaište jednu ribu, dat će mu jednu zmiju umjesto ribe?
Luka 11,12Ili još ako mu zaište jedno jaje, on da mu da škorpiju?
Luka 11,13Ako dakle vi, koji ste opaki, znate davati dobre stvari svojoj djeci, koliko više Otac nebeski dat će Duha Svetog onima koji mu zaištu. ` ( Mt 9.3234; 12.2230; Mk 3.2227)
Luka 11,14On istjerivaše jednog nijemog zloduha. A, kad bi već izišao zloduh, stade govoriti, a mnoštvo se divilo.
Luka 11,15Ali, neki između njih rekoše:`Po Belzebulu, poglavaru zloduha, on to izgoni zloduhe. `
Luka 11,16Drugi, za staviti ga na kušnju, iskaše u njega *znakove koji dolaze s *neba.
Luka 11,17Ali on, znajući njihova razmišljanja, reče im: `Svako kraljevstvo podijeljeno protiv sebe samog ide u propast, i kuće će jedne na druge padati.
Luka 11,18Ako *Sotona je također u sebi podijeljen, kako će se njegovo kraljevstvo održati? … pošto vi kažete da je to po Belzebulu što ja izgonim *zloduhe.
Luka 11,19A ako je to po Belzebulu što ja izgonim zloduhe, vaši učenici, po kome ih oni izgone? Oni sami dakle, bit će vašim sudcima.
Luka 11,20Ali, ako ja to Božjim prstom izgonim zloduhe, tada je *kraljevanje Božje došlo na vas.
Luka 11,21Kad jaki čovjek oružjem svojim čuva svoju palaču, ono što mu pripada u sigurnosti je.
Luka 11,22Ali, da naiđe jedan jači koji ga nadvlada, on mu uzme sve naoružanje u koje se onaj bijaše pouzdao, i on razdijeli svoj plijen.
Luka 11,23Tko nije sa mnom protiv je mene i tko ne skuplja sa mnom razbacuje. ( Mt 12.4345)
Luka 11,24Kad jedan nečisti duh iziđe iz čovjeka, on prekrstari suhe krajeve u potrazi za odmorom; kako ih ne nalazi, on kaže: Ja ću se vratiti u moj stan, otkud sam istjeran.
Luka 11,25Po svom dolasku, on nađe njega pometenog i uređenog.
Luka 11,26Tad on ode uzeti sedam drugih duhova gorih od sebe; oni onamo uđu i smjeste se; i novo stanje tog čovjeka postane gore no prethodno.`
Luka 11,27A, kad on to kazivaše, jedna žena podiže glas iz sredine mnoštva i reče mu: ` Sretna ona koja te nosila i dojila!`
Luka 11,28Ali on, reče: ` Sretni, radije oni koji slušaju riječ Božju i koji ju paze! ` ( Mt 12.3842)
Luka 11,29Kako se mnoštvo nakupljaše, on stade govoriti: ` Ovaj naraštaj je jedan opak naraštaj; on traži jedan *znak! Kao znak, neće mu biti dan drugi do znak Jonasov.
Luka 11,30Jer, isto kao što Jonas bi jednim znakom za ljude iz Ninive, isto tako *Sin čovjekov bit će to za ovaj naraštaj.
Luka 11,31Za vrijeme suđenja, kraljica Juga dignut će se, s ljudima ovog naraštaja i ona će ih osuditi, jer ona je došla s kraja svijeta slušati mudrost Solomonovu; eh dobro, ovdje ima više no Solomon.
Luka 11,32Za vrijeme suđenja ljudi iz Ninive će se dignuti s ovim naraštajem i osuditi ga, jer oni su se obratili po propovijedi Jonasovoj; eh dobro, ima ovdje više no Jonas. ( Mt 5.15; Mk4.21; Lk 8.16)
Luka 11,33Nitko ne zapali jednu svjetiljku za staviti ju u jedno skrovište, već ju stavi na njeno postolje, da bi oni koji uđu vidjeli svjetlost. (Mt 6.22-23)
Luka 11,34Svjetiljka tvog tijela, to je oko. Kad je tvoje oko zdravo, tvoje cijelo tijelo također je u svjetlosti;
Luka 11,35ali, ako je tvoje oko bolesno, tvoje je tijelo također u tminama.
Luka 11,36Ako je dakle, tvoje tijelo cijelo u svjetlosti, s niti jednim dijelom u tminama, ono će biti potpuno u svjetlosti kao kad te svjetiljka osvjetljuje svojim sijanjem. ` ( Mt 23.4,67, 13, 2527;2931,3436)
Luka 11,37Kako on govoraše, jedan farizej ga pozvao k sebi ručati. On uđe i smjesti se kod stola.
Luka 11,38Farizej bi iznenađen vidjevši da on ne bijaše najprije obavio odrješenje prije ručka.
Luka 11,39Gospodin njemu reče: ` Sad vi, farizeji, vanjština kupe i pladnja je ono što vi čistite, ali vaša nutrina je puna grabeži i opakosti.
Luka 11,40Bezumnici! Nije li onaj koji je stvorio vanjštinu također načinio unutrašnjost?
Luka 11,41Dajte radije u milostinju ono što je unutra, i tad će sve za vas biti *čisto.
Luka 11,42Ali, nesretni ste vi farizeji, vi koji sasipate dîm mente, rutvice i svega što niče u vrtu, a ostavljate po strani pravednost i ljubav Božju. Tako je ovo trebalo činiti, ne zanemarujući ono.
Luka 11,43Nesretni ste vi, farizeji, vi koji volite prva sjedišta u *sinagogama i pozdravljanja na javnim mjestima.
Luka 11,44Nesretni, vi koji ste kao ovi grobovi koji ništa ne znače i po kojima se hoda, a da se to i ne zna. `
Luka 11,45Tada jedan od *zakonoznalaca reče Isusu: Učitelju, govoreći tako, ti nas također vrijeđaš. `
Luka 11,46On odgovori: ` Vi također, zakonoznalci, nesretni ste, vi koji tovarite ljudima teška bremena, a da sami ne dotičete ni jednim jedinim prstom te tovare.
Luka 11,47Nesretni, vi koji gradite *grobove *prorocima, dok su vaši očevi oni koji su ih pobili.
Luka 11,48Tako vi svjedočite da ste suglasni s djelima svojih otaca, pošto, oni, oni su ubili proroke a vi, vi podižete njihove grobove.
Luka 11,49Zato je Mudrost Božja sama rekla: ja ću njima poslati proroke i *apostole; oni će ih ubijati i proganjati
Luka 11,50da bi bio zaiskan račun ovom naraštaju za krv svih proroka koja je bila prolivena od ustanovljenja svijeta,
Luka 11,51od krvi Abelove sve do krvi Zaharijine koji je poginuo između *oltara i *svetišta. Da, ja vam ovo kažem, bit će zatražen račun ovom naraštaju.
Luka 11,52Nesretni ste vi, zakonoznalci, vi koji ste uzeli ključ saznanja: vi sami niste ušli, a onima koji hotijaše ući, vi ste njima tome spriječili. `
Luka 11,53Kad on bi izišao odatle, *pismoznalci i farizeji se stadoše ljutiti na njega i iznuđivati mu odgovore o brojnim predmetima,
Luka 11,54postavljajući mu zamke ne bi li se domogli jedne od njegovih besjeda. ( Mt 10.2633, 1920))
Luka 11,1I kad se moljaše Bogu na jednom mjestu pa presta, reče mu neki od učenika njegovijeh: Gospode! nauči nas moliti se Bogu, kao što i Jovan nauči svoje učenike.
Luka 11,2A on im reče: kad se molite Bogu govorite: oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje; da dođe carstvo tvoje; da bude volja tvoja i na zemlji kao na nebu;
Luka 11,3Hljeb naš potrebni daji nam svaki dan;
Luka 11,4I oprosti nam grijehe naše, jer i mi opraštamo svakome dužniku svojemu; i ne navedi nas u napast; nego nas izbavi oda zla.
Luka 11,5I reče im: koji od vas ima prijatelja, i otide mu u ponoći i reče mu: prijatelju! daj mi tri hljeba u zajam;
Luka 11,6Jer mi dođe prijatelj s puta, i nemam mu šta postaviti;
Luka 11,7A on iznutra odgovarajući da reče: ne uznemiruj me; već su vrata zatvorena i djeca su moja sa mnom u postelji, i ne mogu ustati da ti dam.
Luka 11,8I kažem vam: ako i ne ustane da mu da zato što mu je prijatelj, ali za njegovo bezobrazno iskanje ustaće i daće mu koliko treba.
Luka 11,9I ja vama kažem: ištite i daće vam se: tražite i naći ćete; kucajte i otvoriće vam se.
Luka 11,10Jer svaki koji ište, prima; i koji traži, nalazi; i koji kuca, otvara mu se.
Luka 11,11Koji je među vama otac u koga ako sin zaište hljeba da mu da kamen? Ili ako zaište ribe da mu da mjesto ribe zmiju?
Luka 11,12Ili ako zaište jaje da mu da skorpiju?
Luka 11,13Kad dakle vi, zli budući, umijete dobre dare davati djeci svojoj, koliko će više otac nebeski dati Duha svetoga onima koji ištu u njega?
Luka 11,14I jednom izgna đavola koji bješe nijem; kad đavo iziđe progovori nijemi; i diviše se ljudi.
Luka 11,15A neki od njih rekoše: pomoću Veelzevula kneza đavolskoga izgoni đavole.
Luka 11,16A drugi kušajući ga iskahu od njega znak s neba.
Luka 11,17A on znajući pomisli njihove reče im: svako carstvo koje se razdijeli samo po sebi, opustjeće, i dom koji se razdijeli sam po sebi, propašće.
Luka 11,18Tako i sotona ako se razdijeli sam po sebi, kako će ostati njegovo carstvo? kao što kažete da pomoću Veelzevula izgonim đavole.
Luka 11,19Ako li ja pomoću Veelzevula izgonim đavole, sinovi vaši čijom pomoću izgone? Zato će vam oni biti sudije.
Luka 11,20A ako li ja prstom Božijim izgonim đavole, dakle je došlo k vama carstvo Božije.
Luka 11,21Kad se jaki naoruža i čuva svoj dvor, imanje je njegovo na miru;
Luka 11,22A kad dođe jači od njega i nadvlada ga, uzme sve oružje njegovo u koje se uzdao, i razdijeli što otme od njega.
Luka 11,23Koji nije sa mnom, protiv mene je; i koji sa mnom ne sabira, prosipa.
Luka 11,24Kad nečisti duh iziđe iz čovjeka, ide kroz bezvodna mjesta tražeći pokoja, i ne našavši reče: da se vratim u dom svoj otkuda sam izišao;
Luka 11,25I došavši nađe pometen i ukrašen.
Luka 11,26Tada otide i uzme sedam drugijeh duhova gorijeh od sebe, i ušavši žive ondje; i bude potonje čovjeku onome gore od prvoga.
Luka 11,27A kad to govoraše, podiže glas jedna žena iz naroda i reče mu: blago utrobi koja te je nosila, i sisama koje si sao!
Luka 11,28A on reče: blago i onima koji slušaju riječ Božiju, i drže je.
Luka 11,29A narodu koji se skupljaše stade govoriti: rod je ovaj zao; ište znak, i neće mu se dati znak osim znaka Jone proroka;
Luka 11,30Jer kako što Jona bi znak Ninevljanima, tako će i sin čovječij biti rodu ovome.
Luka 11,31Carica južna izići će na sud s ljudima roda ovoga, i osudiće ih; jer ona dođe s kraja zemlje da sluša premudrost Solomunovu: a gle, ovdje je veći od Solomuna.
Luka 11,32Ninevljani izići će na sud s rodom ovijem, i osudiće ga; jer se pokajaše poučenjem Joninijem: a gle, ovdje je veći od Jone.
Luka 11,33Niko ne meće zapaljene svijeće na sakriveno mjesto, niti pod sud, nego na svijećnjak da vide svjetlost koji ulaze.
Luka 11,34Svijeća je tijelu oko. Ako dakle oko tvoje bude zdravo, sve će tijelo tvoje biti svijetlo; ako li oko tvoje bude kvarno, i tijelo je tvoje tamno.
Luka 11,35Gledaj dakle da vidjelo koje je u tebi ne bude tama.
Luka 11,36Jer ako je sve tijelo tvoje svijetlo da nema nikakvoga uda tamna, biće svijetlo kao kad te svijeća obasjava svjetlošću.
Luka 11,37A kad govoraše, moljaše ga nekakav farisej da objeduje u njega. A on ušavši sjede za trpezu.
Luka 11,38A farisej se začudi kad vidje da se najprije ne umi prije objeda.
Luka 11,39A Gospod reče mu: sad vi fariseji spolja čistite čašu i zdjelu, a iznutra vam je puno grabeža i zlobe.
Luka 11,40Bezumni! nije li onaj načinio i iznutra koji je spolja načinio?
Luka 11,41Ali dajite milostinju od onoga što je unutra; i gle, sve će vam biti čisto.
Luka 11,42Ali teško vama farisejima što dajete desetak od metvice i od rute i od svakoga povrća, a prolazite pravdu i ljubav Božiju: ovo je trebalo činiti, i ono ne ostavljati.
Luka 11,43Teško vama farisejima što tražite začelja po zbornicama i da vam se klanja po ulicama.
Luka 11,44Teško vama književnici i fariseji, licemjeri, što ste kao sakriveni grobovi po kojima ljudi idu i ne znadu ih.
Luka 11,45A neki od zakonika odgovarajući reče: učitelju! govoreći to i nas sramotiš.
Luka 11,46A on reče: teško i vama zakonicima što tovarite na ljude bremena preteška za nošenje, a vi jednijem prstom svojijem nećete da ih prihvatite.
Luka 11,47Teško vama što zidate grobove prorocima, a vaši su ih ocevi pobili.
Luka 11,48Vi dakle svjedočite i odobravate djela otaca svojijeh; jer ih oni pobiše, a vi im grobove zidate.
Luka 11,49Zato i premudrost Božija reče: poslaću im proroke i apostole, i od njih će jedne pobiti, a druge protjerati;
Luka 11,50Da se ište od roda ovoga krv sviju proroka koja je prolivena od postanja svijeta,
Luka 11,51Od krvi Aveljeve tja do krvi Zarijne, koji pogibe među oltarom i crkvom. Da, kažem vam, iskaće se od roda ovoga.
Luka 11,52Teško vama zakonici što uzeste ključ od znanja: sami ne uđoste, a koji šćadijahu da uđu, zabraniste im.
Luka 11,53A kad im on ovo govoraše, počeše književnici i fariseji vrlo navaljivati k njemu i mnogijem pitanjem zabunjivati ga,
Luka 11,54Vrebajući i pazeći na njega ne bi li što ulovili iz usta njegovijeh da ga okrive.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje