Tražilica


Luka 13. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Luka 13,1U to vrijeme dođoše neki k Isusu i pripovjediše mu za Galilejce, kojih je krv bio Pilat prolio, dok su upravo žrtvovali.
Luka 13,2On im reče Mislite li, da su ti Galilejci bili veći grješnici od svih drugih Galilejaca, jer tako postradaše
Luka 13,3Ne, kažem vam, ali ako se ne obratite, svi ćete tako izginuti.
Luka 13,4Ili mislite li, da su onih osamnaest, na koje pade kula u Siloamu i pobi ih, bili više krivi od svih ostalih stanovnika Jerusalema?
Luka 13,5Ne, kažem vam Ali ako se ne obratite, svi ćete tako izginuti."
Luka 13,6Onda im rekoše ovu prispodobu "Netko je bio zasadio smokvu u svojemu vinogradu On dođe i potraži roda na njoj, ali ga ne nađe.
Luka 13,7Tada reče vinogradaru Evo, tri već godine dolazim i tražim roda na ovoj smokvi, ali ga ne nalazim. Posijeci je čemu da još zaprema tlo?
Luka 13,8On mu odgovori, Gospodaru, pusti je, da još stoji ovu godinu. Okopat ću oko nje i pognojiti je.
Luka 13,9Može biti da onda ubuduće urodi, inače možeš je dati posjeći."
Luka 13,10Jedne subote učio je u jednoj sinagogi.
Luka 13,11Tu je bila jedna žena, koja je već osamnaest godina bila bolesna cd duha bila je sasvim zgrčena i nije se mogla nikako ispraviti.
Luka 13,12Kad je ugleda Isus, dozva je k sebi i reče joj ženo, izbavljena si od bolesti svoje!"
Luka 13,13Pritom metnu na nju ruke, i ona se odmah ispravi i poče slaviti Boga.
Luka 13,14Pun gnjeva zbog toga, što je Isus iscijelio u subotu, reče predstojnik sinagoge narodu: "Šest je dana za rad, u te dane dolazite i dajte se icjeljivati, a ne u subotu"
Luka 13,15Gospodin mu reče. Licemjeri! Ne odvezuje li svaki od vas u subotu svojega vola ili magarca od jasala i ne vodi li ga, da ga napoji"
Luka 13,16A ovu kćer Abrahamovu, koju je držao sotona već punih osamnaest godina svezanu, nije li trebalo odvezati od ove veze u subotu?"
Luka 13,17Na ove riječi postidjeli su se svi protivnici njegovi A sav se je narod radovao za sva slavna djela što su se dogodila po njemu.
Luka 13,18Tada reče: "Čemu je slično kraljevstvo Božje čemu da ga prispodobim?
Luka 13,19Ono je kao zrno gorušično, koji uze čovjek i posija u svojemu vrtu. Ono uzraste i postade drvo veliko, i ptice nebeske gnijezdiše se na granama njegovim"
Luka 13,20Dalje reče: "Čemu da prispodobim kraljevstvo Božje?
Luka 13,21Ono je kao kvasac, koji uze žena i pomiješa u tri mjere brašna, dok sve ne ukisne."
Luka 13,22Tako je prolazio učeći po gradovima i selima, i išao je dalje u Jerusalem.
Luka 13,23Tada ga upita netko: "Gospodine, je li samo malo onih, koji se spasavaju?" On im reče:
Luka 13,24"Trudite se da uđete na uska vrata, jer vam kažem: "Mnogi će tražiti da uđu, a neće moći.
Luka 13,25Je li se jedanput digao domaćin i zatvorio vrata, tada ćete stajati vani, kucati na vrata i zvati: Gospodine, otvori nam! A on će vam odgovoriti: Ne znam vas, odakle ste.
Luka 13,26Tada ćete odgovoriti: Ali mi smo s tobom jeli i pili; po ulicama našim ti si učio.
Luka 13,27A on će reći: "Kažem vam, ne znam, odakle ste. Odstupite od mene svi, koji činite nepravdu!
Luka 13,28Ondje će biti jauk i škrgut zuba, kad vidite Abrahama, Izaka i Jakova i sve proroke u kraljevstvu Božjemu, dok ste vi istjerani van.
Luka 13,29Od istoka i zapada, od sjevera i juga doći će i sjest će za stol u kraljevstvu Božjemu.
Luka 13,30Tako ima posljednjih, koji će biti prvi, i ima prvih, koji će biti posljednji."
Luka 13,31U isti dan pristupiše neki farizeji i rekoše mu: "Otidi i udalji se odavde; jer Herod hoće da te
Luka 13,32A on im reče: "Idite i kažite onoj lisici: "Evo, izgonim đavle i iscjeljujem danas i sutra; istom sam treći dan s time gotov.
Luka 13,33Ali danas, sutra i preksutra moram putovati; jer ne ide, da prorok drugdje nađe smrt negoli u Jerusalemu.
Luka 13,34Jerusaleme, Jerusaleme! Ti ubijaš proroke i kamenuješ one, koji su poslani k tebi! Koliko puta htjedoh da skupim djecu tvoju kao kvočka piliće svoje pod krila, ali ne htjedoste!
Luka 13,35Eto će vam se ostaviti kuća vaša pusta! Kažem vam, nećete me više vidjeti, dok ne dođe čas da uskliknete: 'Blagoslovljen, koji dolazi u ime Gospodnje!'"
Luka 13,1 Upravo u taj čas dođoše neki te mu javiše što se dogodilo s Galilejcima kojih je krv Pilat pomiješao s krvlju njihovih žrtava.
Luka 13,2Isus im odgovori: "Mislite li da ti Galilejci, jer tako postradaše, bijahu grešniji od drugih Galilejaca?
Luka 13,3Nipošto, kažem vam, nego ako se ne obratite, svi ćete slično propasti!
Luka 13,4Ili onih osamnaest na koje se srušila kula u Siloamu i ubila ih, zar mislite da su oni bili veći dužnici od svih Jeruzalemaca?
Luka 13,5Nipošto, kažem vam, nego ako se ne obratite, svi ćete tako propasti.
Luka 13,6Nato im pripovjedi ovu prispodobu: "Imao netko smokvu zasađenu u svom vinogradu. Dođe tražeć ploda na njoj i ne nađe
Luka 13,7pa reče vinogradaru: `Evo, već tri godine dolazim i tražim ploda na ovoj smokvi i ne nalazim. Posijeci je. Zašto da iscrpljuje zemlju?`
Luka 13,8A on mu odgovori: `Gospodaru, ostavi je još ove godine dok je ne okopam i ne pognojim.
Luka 13,9Možda će ubuduće ipak uroditi. Ako li ne, posjeći ćeš je.`
Luka 13,10Jedne je subote naučavao u nekoj sinagogi.
Luka 13,11Kad eto žene koja je osamnaest godina imala duha bolesti. Bila je zgrbljena i nikako se nije mogla uspraviti.
Luka 13,12Kad je Isus opazi, dozva je i reče joj: "Ženo, oslobođena si svoje bolesti!
Luka 13,13I položi na nju ruke, a ona se umah uspravi i poče slaviti Boga.
Luka 13,14Nadstojnik sinagoge - ozlovoljen što je Isus u subotu izliječio - govoraše mnoštvu: "Šest je dana u koje treba raditi! U te dakle dane dolazite i liječite se, a ne u dan subotni!
Luka 13,15Odgovori mu Gospodin: "Licemjeri! Ne driješi li svaki od vas u subotu svoga vola ili magarca od jasala da ga vodi na vodu?
Luka 13,16Nije li dakle i ovu kćer Abrahamovu, koju Sotona sveza evo osamnaest je već godina, trebalo odriješiti od tih spona u dan subotni?
Luka 13,17Na te njegove riječi postidješe se svi protivnici njegovi, a sav se narod radovaše zbog svega čime se on proslavio.
Luka 13,18Govoraše dakle: "Čemu je slično kraljevstvo Božje? Čemu da ga prispodobim?
Luka 13,19Ono je kao kad čovjek uze gorušičino zrno i baci ga u svoj vrt. Uzraste i razvi se u stablo te mu se ptice nebeske gnijezde po granama.
Luka 13,20I opet im reče: "Čemu da prispodobim kraljevstvo Božje?
Luka 13,21Ono je kao kad žena uze kvasac i zamijesi ga u tri mjere brašna dok sve ne uskisne.
Luka 13,22Putujući tako u Jeruzalem, prolazio je i naučavao gradovima i selima.
Luka 13,23Reče mu tada netko: "Gospodine, je li malo onih koji se spasavaju?" A on im reče:
Luka 13,24"Borite se da uđete na uska vrata jer mnogi će, velim vam, tražiti da uđu, ali neće moći.
Luka 13,25"Kada gospodar kuće ustane i zaključa vrata, a vi stojeći vani počnete kucati na vrata: `Gospodine, otvori nam!`, on će vam odgovoriti: `Ne znam vas odakle ste!`
Luka 13,26Tada ćete početi govoriti: `Pa mi smo s tobom jeli i pili, po našim si trgovima naučavao!`
Luka 13,27A on će vam reći: `Kažem vam: ne znam odakle ste. Odstupite od mene, svi zlotvori!`
Luka 13,28"Ondje će biti plač i škrgut zubi kad ugledate Abrahama i Izaka i Jakova i sve proroke u kraljevstvu Božjem, a sebe vani, izbačene.
Luka 13,29I doći će s istoka i zapada, sa sjevera i juga i sjesti za stol u kraljevstvu Božjem.
Luka 13,30Evo, ima posljednjih koji će biti prvi, ima i prvih koji će biti posljednji.
Luka 13,31U taj čas pristupe neki farizeji i reknu mu: "Otiđi, otputuj odavde jer te Herod hoće ubiti.
Luka 13,32A on će njima: "Idite i kažite toj lisici: `Evo, izgonim đavle i liječim danas i sutra, a treći dan dovršujem.
Luka 13,33Ali danas, sutra i prekosutra moram nastaviti put jer ne priliči da prorok pogine izvan Jeruzalema.`
Luka 13,34"Jeruzaleme, Jeruzaleme, koji ubijaš proroke i kamenuješ one što su tebi poslani! Koliko li puta htjedoh skupiti djecu tvoju kao kvočka piliće pod krila i ne htjedoste!
Luka 13,35Evo, napuštena vam kuća. A kažem vam, nećete me vidjeti dok ne dođe čas te reknete: "Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje!
Luka 13,1U taj čas naiđoše ljudi koji ga izvijestiše o događaju s Galilejcima čiju je krv Pilat izmiješao s krvlju njihovih *žrtvenih darova.
Luka 13,2On im odgovori: ` Mislite li vi da ti Galilejci bijahu već grješnici nego svi drugi Galilejci da bi podnijeli takvu sudbinu?
Luka 13,3Ne, ja vam to kažem, već ako se vi ne obratite, isto ćete propasti.
Luka 13,4A onih osamnaest osoba na koje je pao toranj u Silu, i koje je pobio, mislite li vi da oni bijahu više krivi nego svi drugi stanovnici Jeruzalema?
Luka 13,5Ne, ja vam to kažem, već ako se vi ne obratite propast ćete na isti način. `
Luka 13,6I on kaza ovu *prispodobu: ` Jedan je čovjek imao jedno smokvino stablo u svom vinogradu. On dođe ondje potražiti ploda, ali ga ne nađe.
Luka 13,7On tad reče vinogradaru: Evo tri godine kako ja dolazim tražiti plod na ovoj smokvi, a ne nalazim ga. Posijeci ga. Zašto bi još iscrpljivao zemlju?
Luka 13,8Ali, drugi mu odgovori: Učitelju, ostavi ju još ove godine, da ju okopam i nagnojim svud uokolo.
Luka 13,9Možda će dati ploda u budućnosti. Ako ne, ti ju posijeci. `
Luka 13,10Isus upravo poučavaše u jednoj *sinagogi na dan *šabata.
Luka 13,11Bijaše ondje jedna žena opsjednuta duhom koji ju činjaše obogaljenom već osamnaest godina; ona bijaše potpuno povijena i ne mogaše se potpuno uspraviti.
Luka 13,12Videći ju Isus joj uputi riječ i reče joj: ` Ženo, evo te oslobođene tvoje obogaljenosti. `
Luka 13,13On joj *položi ruke: istog časa ona postade prava i stade veličati Boga.
Luka 13,14Poglavar sinagoge, rasrđen tim što Isus bijaše učinio jedno ozdravljenje na dan šabata, uze riječ i reče mnoštvu: ` Ima šest dana za raditi. U te dane dakle treba doći za iscjeljivati vas, a ne danom šabata. `
Luka 13,15Gospodin mu odgovori: ` Duhovi izopačeni, ne odvezuje li svaki od vas, u dan šabata, svoje govedo ili svog magarca od jasala da ga odvede napojiti?
Luka 13,16A ova žena, kćer Abrahamova, koju je *Sotona svezao ima već osamnaest godina, nije li dan šabata kad ju treba osloboditi tih sveza? `
Luka 13,17Na te riječi, svi se njegovi protivnici postidješe, a sve se mnoštvo radovaše svim čudima koja je izvodio. ( Mt 13.3132; Mk 4.3032)
Luka 13,18On tada reče: ` Čemu je usporedivo *kraljevstvo Božje? Čumu bih ga usporedio?
Luka 13,19Ono je usporedivo zrnu gorčice koje jedan čovjek zasadi u svom vrtu. Ono isklija, postane drvo, i ptice nebeske svijaju gnijezda u njegovim granama. ` ( Mt 13.33)
Luka 13,20On reče još: ` Čemu bih usporedio kraljevstvo Božje?
Luka 13,21Ono je usporedivo *kvascu kojeg jedna žena uzme i umijesi u tri *mjere brašna, tako dobro da se sva količina digne. `
Luka 13,22On prolažaše gradovima i selima, poučavaše i putuj ući k Jeruzalemu. ( Mt 7.1314)
Luka 13,23Netko mu reče: ` Gospodine, Nije li li to da će samo malo ljudi biti spašeno? ` On im tada reče:
Luka 13,24` Potrudite se ući kroz uska vrata, jer mnogi, ja vam to kažem, tražit će ući a neće to moći. (Mt 25.1012)
Luka 13,25Nakon što se gospodar kuće bude ustao i zatvorio vrata, kad, ostanete vani, vi ćete počete lupati na vrata govoreći: Gospodine, otvori nam, a on vam odgovorit će: Vi, ja ne znam otkud ste vi, ( Mt 7.2223)
Luka 13,26tada ćete vi stati govoriti: Mi smo jeli i pili pred tobom, a ti si nas na našim trgovima poučavao;
Luka 13,27a on će vam reći : Ja ne znam otkud ste vi. Udaljite se od mene, svi vi koji činite zlo. ( Mt 8.12,11)
Luka 13,28Bit će plačeva i škrgutanja zubima, kad vi vidite Abrahama, Izaka i Jakova, kao i sve *proroke u *kraljevstvu Božjem, a sebe bačene napolje.
Luka 13,29Tada će doći se doći s istoka i sa zapada, sa sjevera i s juga, za zauzeti mjesto na gozbi u kraljevstvu Božjem. ( Mt 19.30; 20.16; Mk 10.31)
Luka 13,30I tako, ima posljednjih koji će biti prvima i ima prvih koji će biti posljednjima. `
Luka 13,31U taj čas, nekoliko *farizeja približi se njemu i reče: ` Odlazi, pođi odavde, jer *Herod te hoće usmrtiti. `
Luka 13,32On im reče: ` Idite reći tom liscu: Evo, ja istjerujem *zloduhe i izvršavam iscjeljivanja danas i sutra, a trećeg dana to je gotovo.
Luka 13,33Ali, meni treba prelaziti moj put danas i sutra i slijedećeg dana, jer nije moguće da jedan *prorok propadne izvan Jeruzalema. ( Mt 23.3739)
Luka 13,34Jeruzaleme, Jeruzaleme, ti koji ubijaš *proroke i kamenuješ one koji su ti poslani, koliko puta sam htio sakupiti tvoju djecu kao što kokoš sakuplja svoj nasad pod svoja krila, a vi niste htjeli.
Luka 13,35Eh dobro, ona će vam biti napuštena, vaša kuća. A ja vam to kažem, vi me nećete više vidjeti sve dok ne dođe vrijeme kad ćete reći : Blagoslovljen budi, u *ime Gospoda, onaj koji dolazi. `
Luka 13,1U to vrijeme pak dođoše neki i kazaše za Galilejce kojijeh krv pomiješa Pilat sa žrtvama njihovijem.
Luka 13,2I odgovarajući Isus reče im: mislite li da su ti Galilejci bili najgrješniji od sviju Galilejaca, jer tako postradaše?
Luka 13,3Ne, kažem vam, nego ako se ne pokajete, svi ćete tako izginuti.
Luka 13,4Ili oni osamnaest što na njih pade kula Siloamska i pobi ih, mislite li da su oni najkrivlji bili od sviju Jerusalimljana?
Luka 13,5Ne, kažem vam, nego ako se ne pokajete, svi ćete tako izginuti.
Luka 13,6Kaza im pak ovu priču: jedan čovjek imadijaše smokvu usađenu u svome vinogradu, i dođe da traži roda na njoj, i ne nađe.
Luka 13,7Onda reče vinogradaru: evo treća godina kako dolazim i tražim roda na ovoj smokvi, i ne nalazim; posijeci je dakle, zašto zemlji da smeta?
Luka 13,8A on odgovarajući reče mu: gospodaru! ostavi je i za ovu godinu dok okopam oko nje i obaspem gnojem;
Luka 13,9Pa da ako rodi: ako li ne, posjeći ćeš je na godinu.
Luka 13,10A kad učaše u jednoj zbornici u subotu,
Luka 13,11I gle, bješe ondje žena bolesna od duha osamnaest godina, i bješe zgrčena, i ne mogaše se ispraviti.
Luka 13,12A kad je vidje, dozva je Isus i reče joj: ženo! oproštena si od bolesti svoje.
Luka 13,13I metnu na nju ruke, i odmah se ispravi i hvaljaše Boga.
Luka 13,14A starješina od zbornice srđaše se što je Isus iscijeli u subotu, i odgovarajući reče narodu: šest je dana u koje treba raditi, u one dakle dolazite te se liječite, a ne u dan subotni.
Luka 13,15A Gospod mu odgovori i reče: licemjere! svaki od vas u subotu ne odrešuje li svojega vola ili magarca od jasala, i ne vodi da napoji?
Luka 13,16A ovu kćer Avraamovu koju sveza sotona evo osamnaesta godina, ne trebaše li je odriješiti iz ove sveze u dan subotni?
Luka 13,17I kad on ovo govoraše stiđahu se svi koji mu se protivljahu; i sav narod radovaše se za sva njegova slavna djela.
Luka 13,18A on im reče: kakvo je carstvo Božije? i kako ću kazati da je?
Luka 13,19Ono je kao zrno gorušičino, koje uzevši čovjek baci u vrt svoj, i uzraste i posta drvo veliko, i ptice nebeske useliše se u grane njegove.
Luka 13,20Opet reče: kakvo ću kazati da je carstvo Božije?
Luka 13,21Ono je kao kvasac koji uzevši žena metnu u tri kopanje brašna, dok ne uskise sve.
Luka 13,22I prolažaše po gradovima i selima učeći i putujući u Jerusalim.
Luka 13,23Reče mu pak neko: Gospode! je li malo onijeh koji će biti spaseni? A on im reče:
Luka 13,24Navalite da uđete na tijesna vrata; jer vam kažem: mnogi će tražiti da uđu i neće moći:
Luka 13,25Kad ustane domaćin i zatvori vrata, i stanete napolju stajati i kucati u vrata govoreći: Gospode! Gospode! otvori nam; i odgovarajući reći će vam: ne poznajem vas otkuda ste.
Luka 13,26Tada ćete stati govoriti: mi jedosmo pred tobom i pismo, i po ulicama našijem učio si.
Luka 13,27A on će reći: kažem vam: ne poznajem vas otkuda ste; otstupite od mene svi koji nepravdu činite.
Luka 13,28Ondje će biti plač i škrgut zuba, kad vidite Avraama i Isaka i Jakova i sve proroke u carstvu Božijemu, a sebe napolje istjerane.
Luka 13,29I doći će od istoka i zapada i sjevera i juga i sješće za trpezu u carstvu Božijemu.
Luka 13,30I gle, ima pošljednjijeh koji će biti prvi, i ima prvijeh koji će biti pošljednji.
Luka 13,31U taj dan pristupiše neki od fariseja govoreći mu: iziđi i idi odavde, jer Irod hoće da te ubije.
Luka 13,32I reče im: idite te kažite onoj lisici: evo izgonim đavole i iscijeljujem danas i sjutra, a treći dan svršiću.
Luka 13,33Ali danas i sjutra i prekosjutra treba mi ići; jer prorok ne može poginuti izvan Jerusalima.
Luka 13,34Jerusalime, Jerusalime, koji ubijaš proroke i zasipaš kamenjem poslane k sebi! koliko puta htjeh da skupim čeda tvoja kao kokoš gnijezdo svoje pod krila, i ne htjeste!
Luka 13,35Eto će vam se ostaviti kuća vaša pusta; a ja vam kažem: nećete mene vidjeti dok ne dođe da rečete: blagosloven koji ide u ime Gospodnje.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje