Tražilica


Luka 14. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Luka 14,1Kad on jedne subote dođe u kuću nekoga ugledna farizeja, da Jede, promatrali su ga pozorno.
Luka 14,2Tada stade pred njega neki čovjek, koji je imao vodenu bolest.
Luka 14,3Isus upita zakonoznance i farizeje: "Je li dopušteno u subotu iscjeljivati ili nije?"
Luka 14,4Oni su šutjeli. Tada ga se do hvati, iscijeli ga i otpusti.
Luka 14,5Onda im reče: "Jednome od vas padne njegov sin ili vol u jamu. Ne izvadi li ga odmah, i u subotu?"
Luka 14,6Na to mu ne mogoše ništa odgovoriti.
Luka 14,7Kad je opazio, kako su pozvani izbirali sebi prva mjesta, rekoše im prispodobu ovu:
Luka 14,8"Kad te tko pozove na svadbu, ne sjedaj na prvo mjesto, mogao bi koji odličniji od tebe biti među pozvanima.
Luka 14,9I tvoj i njegov gostoprimac mogao bi doći i reći tebi: 'Podaj mjesto ovome.' Tada bi postiđen morao zauzeti posljednje mjesto.
Luka 14,10Nego kad te tko pozove, idi i sjedi na posljednje mjesto! Tada će doći tvoj gostoprimac i reci tebi: 'Prijatelju, pomakni se više!' To će ti biti na čast pred svima, koji sjede s tobom za stolom.
Luka 14,11Jer svaki, koji se povisi, ponizit će se, a tko se ponizi, povisit će se."
Luka 14,12A gostoprimcu reče: "Kad daješ objed ili večeru, onda ne zovi svojih prijatelja ni svoje brade, rođaka ili bogatih susjeda; inače pozovu i oni tebe i vrate ti!
Luka 14,13Nego kad daješ gozbu, pozovi prosjake, sakate, hrome i slijepe!
Luka 14,14Blagoslovljen si onda ti, jer ti ovi ne mogu vratiti, ali će ti se vratiti o uskrsnuću pravednih."
Luka 14,15Kad je to čuo jedan od onih, što su bili zajedno za stolom, reče mu: "Blagoslovljen je onaj, koji blaguje u kraljevstvu Božjemu!"
Luka 14,16Tada mu on reče: "Jedan čovjek zgotovi veliku gozbu i pozva na nju mnoge.
Luka 14,17Kad bi vrijeme gozbi, posla slugu svojega, da kaže pozvanima: 'Dođite, sve je već gotovo!'
Luka 14,18Tada se počeše izgovarati svi redom. Prvi mu reče: 'Kupio sam polje i moram poći da ga vidim. Molim te, ispričaj me!'
Luka 14,19Drugi reče: 'Kupio sam pet jarmova volova i idem da ih ogledam. Molim te, ispričaj me!'
Luka 14,20Treći reče: 'Oženio sam se i zato ne mogu doći.'
Luka 14,21Sluga dođe natrag i reče to gospodaru svojemu. Tada se rasrdi domaćin i zapovjedi slugi svojemu: 'Idi brzo van na ceste i ulice gradske i dovedi ovamo prosjake i sakate, slijepe i hrome!'
Luka 14,22Sluga javi: 'Gospodaru, zapovijed je tvoja izvršena, ali još ima mjesta.'
Luka 14,23Tada reče gospodar slugi: 'Izađi na seoske putove i među ograde, te natjeraj sve da dođu, da mi se napuni kuća.'
Luka 14,24A kažem vam, od onih ljudi, koji su bili pozvani, neće ni jedan okusiti moje gozbe."
Luka 14,25Veliko mnoštvo naroda išlo je za njim. Tada se on obazre i reče im:
Luka 14,26"Ako tko dođe k meni, a ne mrzi na oca i na majku i na ženu i na dijete i na brata i na sestru, da, i na samoga sebe, ne može biti moj učenik.
Luka 14,27Tko ne nosi križa svojega i ne ide za mnom, ne može biti moj učenik.
Luka 14,28Kad jedan od vas hoće da gradi kulu, ne sjedne li najprije i ne proračuna li troškove, ima li i sredstava da dovrši?
Luka 14,29Kad bi naime postavio temelj; a ne bi mogao kasnije dovršiti gradnje, svi, koji gledaju, rugali bi mu se
Luka 14,30I govorili: 'Ovaj je čovjek počeo gaditi i nije mogao da dovrši.'
Luka 14,31Ili kad koji kralj hoće da se zarati s drugim kraljem, ne sjedne li najprije i ne promisli, može li s deset tisuća ljudi izaći protiv njega?
Luka 14,32Ako li ne može, onda pošlje poslanike, dok je onaj još daleko, i moli, da se nagode mirno.
Luka 14,33Tako i ni jedan od vas, koji se ne odreče svega, što ima, ne može biti moj učenik.
Luka 14,34Sol je nešto dobro, ali ako so obljutavi, čim da se onda osoli?
Luka 14,35Niti se može upotrijebiti za zemlju niti za gnoj; nego se izbacuje. Tko ima uši da čuje, neka čuje!"
Luka 14,1 Jedne subote dođe on u kuću nekoga prvaka farizejskog na objed. A oni ga vrebahu.
Luka 14,2Kad evo: pred njim neki čovjek koji je imao vodenu bolest.
Luka 14,3Nato Isus upita zakonoznance i farizeje: "Je li dopušteno subotom liječiti ili nije?
Luka 14,4A oni mukom ponikoše. On ga dotaknu, izliječi i otpusti.
Luka 14,5A njima reče: "Ako komu od vas sin ili vol padne u bunar, neće li ga brže bolje izvući i u dan subotni?
Luka 14,6I ne mogoše mu na to odgovoriti.
Luka 14,7Promatrajući kako uzvanici biraju prva mjesta, kaza im prispodobu:
Luka 14,8"Kada te tko pozove na svadbu, ne sjedaj na prvo mjesto da ne bi možda bio pozvan koji časniji od tebe,
Luka 14,9te ne dođe onaj koji je pozvao tebe i njega i ne rekne ti: `Ustupi mjesto ovome.` Tada ćeš, postiđen, morati zauzeti posljednje mjesto.
Luka 14,10Nego kad budeš pozvan, idi i sjedni na posljednje mjesto pa, kada dođe onaj koji te pozvao, da ti rekne: `Prijatelju, pomakni se naviše!` Bit će ti to tada na čast pred svim sustolnicima,
Luka 14,11jer - svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će uzvišen.
Luka 14,12A i onome koji ga pozva, kaza: "Kad priređuješ objed ili večeru, ne pozivaj svojih prijatelja, ni braće, ni rodbine, ni bogatih susjeda, da ne bi možda i oni tebe pozvali i tako ti uzvratili.
Luka 14,13Nego kad priređuješ gozbu, pozovi siromahe, sakate, hrome, slijepe.
Luka 14,14Blago tebi jer oni ti nemaju čime uzvratiti. Uzvratit će ti se doista o uskrsnuću pravednih.
Luka 14,15Kad je to čuo jedan od sustolnika, reče mu: "Blago onome koji bude blagovao u kraljevstvu Božjem!
Luka 14,16A on mu reče: "Čovjek neki priredi veliku večeru i pozva mnoge.
Luka 14,17I posla slugu u vrijeme večere da rekne uzvanicima: `Dođite! Već je pripravljeno!`
Luka 14,18A oni se odreda počeli ispričavati. Prvi mu reče: `Njivu sam kupio i valja mi poći pogledati je. Molim te, ispričaj me.`
Luka 14,19Drugi reče: `Kupio sam pet jarmova volova pa idem okušati ih. Molim te, ispričaj me.`
Luka 14,20Treći reče: `Oženio sam se i zato ne mogu doći.`
Luka 14,21"Sluga se vrati i javi to domaćinu. Tada domaćin, gnjevan, reče sluzi: `Iziđi brzo na trgove gradske i ulice pa dovedi ovamo prosjake, sakate, slijepe i hrome.`
Luka 14,22I sluga reče: `Gospodaru, učinjeno je što si naredio i još ima mjesta.`
Luka 14,23Reče gospodar sluzi: `Iziđi na putove i među ograde i prisili neka uđu da mi se napuni kuća.`
Luka 14,24A kažem vam: nijedan od onih pozvanih neće okusiti moje večere.
Luka 14,25S njim je zajedno putovalo silno mnoštvo. On se okrene i reče im:
Luka 14,26"Dođe li tko k meni, a ne mrzi svog oca i majku, ženu i djecu, braću i sestre, pa i sam svoj život, ne može biti moj učenik!
Luka 14,27I tko ne nosi svoga križa i ne ide za mnom, ne može biti moj učenik!
Luka 14,28"Tko od vas, nakan graditi kulu, neće prije sjesti i proračunati troškove ima li čime dovršiti:
Luka 14,29da ga ne bi - pošto već postavi temelj, a ne mogne dovršiti - počeli ismjehivati svi koji to vide:
Luka 14,30`Ovaj čovjek poče graditi, a ne može dovršiti!`
Luka 14,31Ili koji kralj kad polazi da se zarati s drugim kraljem, neće prije sjesti i promisliti da li s deset tisuća može presresti onoga koji na nj dolazi s dvadeset tisuća?
Luka 14,32Ako ne može, dok je onaj još daleko, poslat će poslanstvo da zaište mir.
Luka 14,33"Tako dakle nijedan od vas koji se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik.
Luka 14,34"Dobra je sol. Ali ako i sol obljutavi, čime će se ona začiniti?
Luka 14,35Nije prikladna ni za zemlju ni za gnojište. Van se baca. Tko ima uši da čuje, neka čuje!
Luka 14,1A Isus bijaše ušao kod jednog od poglavara *farizeja na dan *šabata za objedovati; oni ga promatraše,
Luka 14,2i upravo se jedan bolesnik od vodene bolesti nalaziše pred njim.
Luka 14,3Isus uze riječ i reče *zakonoznalcima i farizejima: Je li dopušteno ili nije dopušteno izliječiti jednog bolesnika na dan šabata? `
Luka 14,4Ali, oni šućaše. Tada Isus, uzimajući bolesnika, izliječi njega i otpusti ga.
Luka 14,5Potom on im reče: ` Koji od vas, ako njegov sin ili njegovo govedo padne u jednu rupu, neće njega odmah izvući u sred šabata? `
Luka 14,6A oni ne mogaše ništa odgovoriti na to.
Luka 14,7Isus reče uzvanicima jednu *prispodobu, jer je opazio da oni izabirahu prva mjesta; on im reče:
Luka 14,8` Kad si pozvan na svadbu, ne priliči tebi sjesti na prvo mjesto, iz straha da je pozvan netko važniji od tebe, i da onaj koji vas je pozvao,
Luka 14,9tebe i njega, ne dođe tebi reći: Ustupi njemu mjesto; tad ti ćeš sav smeten otići uzeti zadnje mjesto.
Luka 14,10Naprotiv, kad si pozvan, smjesti se na posljednje mjesto, da bi po svom dolasku, onaj koji te pozvao tebi rekao: Prijatelju moj, pomakni se malo više. Tad će za tebe biti čast pred svima koji su s tobom za stolom.
Luka 14,11Jer svaki čovjek koji se uzdigne bit će spušten, a onaj koji se spusti bit će uzdignut. `
Luka 14,12I on također reče onome koji bijaše pozvan: ` Kad daješ jedan ručak ili večeru, ne pozivaj svoje prijatelje, ni svoju braću, ni svoju rodbinu, ni bogate susjede, jer oni će također pozvati tebe za uzvrat, i to će ti biti vraćeno.
Luka 14,13Naprotiv, kad priređuješ gozbu, pozovi sirote, obogavljene, hrome, slijepe,
Luka 14,14i bit ćeš sretan ti, jer oni ti nemaju čime vratiti: naime, to će ti biti vraćeno na uskrsnuću pravednika. ` ( Mt 22.110)
Luka 14,15Slušajući te riječi, jedan od gostiju reče Isusu: ` Sretan koji će sudjelovati u objedovanju u *kraljevstvu Božjem! `
Luka 14,16On reče njemu: ` Jedan je čovjek davao jednu veliku gozbu, i on pozva mnogo svijeta.
Luka 14,17U vrijeme gozbe, on posla svog slugu reći gostima: Dođite, sada je spremno .
Luka 14,18` Tad se oni stadoše ispričavati svi na isti način. Prvi mu reče: Upravo sam kupio polje i moram ga ići vidjeti; molim te, ispričaj me.
Luka 14,19Drugi reče: Upravo sam kupio par goveda i idem ih iskušati; molim te, ispričaj me.
Luka 14,20Jedan drugi reče: Ja sam se upravo oženio, i zato ne mogu doći.
Luka 14,21Po svom povratku, sluga prenese sve te odgovore svom gospodaru. Tada, rasrđen, gospodar kuće reče svom sluzi: Otiđi brzo po trgovima i ulicama grada, i dovedi ovamo sirote, sakate, slijepe i hrome.
Luka 14,22Potom sluga dođe reći: Gospodaru, sve sam učinio što si ti zapovjedio, a ima još uvijek mjesta.
Luka 14,23Gospodar tada reče sluzi: Otiđi po putovima i vrtovima, i prinudi ljude doći, da bi moja kuća bila puna.
Luka 14,24Jer, ja vam to kažem, nitko od onih koji bijahu zvani neće okusiti od moje gozbe. `
Luka 14,25Veliko mnoštvo putovaše s Isusom; on se okrenu i reče im:
Luka 14,26` Ako netko dođe k meni, a da me ne pretpostavi svom ocu, svojoj majci, svojoj ženi, svojoj djeci, svojoj braći, svojim sestrama, i čak samom svom životu, on ne može biti moj *učenik.
Luka 14,27Onaj koji ne nosi svoj križ i ne ide u mojoj sljedbi ne može biti moj učenik.
Luka 14,28Naime, koji od vas, kad hoće sagraditi kulu, ne počinje tako da sjedne i proračuna trošak i prosudi ima li čime ići do samog svršetka?
Luka 14,29Inače, ako postavi temelje, a da ne može završiti, svi oni koji ga vide stat će se sprdati s njim
Luka 14,30i reći će: Evo jednog čovjeka koji je počeo graditi, a koji nije mogao dovršiti!
Luka 14,31Ili, koji kralj, kad polazi u rat s jednim drugim kraljem, ne počinje tako da sjedne za razmotriti je li sposoban s 10.000 ljudi, sučeliti se onome koji ide na njega s 20.000 ljudi?
Luka 14,32Inače, dok još drugi bude daleko od njega, on pošalje izaslanika i moli ga za sklopiti mir.
Luka 14,33Na isti način, ako neki između vas ne odrekne se svega što mu pripada ne može biti moj učenik. ( Mt 5.13; Mk 9.50)
Luka 14,34Da, to je jedna dobra stvar, kao sol. Ali, ako sol sama izgubi svoj okus, čime će joj se on dati?
Luka 14,35Nije dobra ni za zemlju, ni za gnojivo: baca ju se napolje. Onaj koji ima uši za slušati, nek čuje. `
Luka 14,1I dogodi mu se da dođe u subotu u kuću jednoga kneza farisejskoga da jede hljeb; i oni motrahu na njega.
Luka 14,2I gle, bješe pred njim nekakav čovjek na kome bješe debela bolest.
Luka 14,3I odgovarajući Isus reče zakonicima i farisejima govoreći: je li slobodno u subotu iscjeljivati?
Luka 14,4A oni oćutješe. I dohvativši ga se iscijeli ga i otpusti.
Luka 14,5I odgovarajući reče im: koji od vas ne bi svojega magarca ili vola da mu padne u bunar odmah izvadio u dan subotni?
Luka 14,6I ne mogoše mu odgovoriti na to.
Luka 14,7A gostima kaza priču, kad opazi kako izbirahu začelja, i reče im:
Luka 14,8Kad te ko pozove na svadbu, ne sjedaj u začelje, da ne bude među gostima ko stariji od tebe;
Luka 14,9I da ne bi došao onaj koji je pozvao tebe i njega, i rekao ti: podaj mjesto ovome: i onda ćeš sa stidom sjesti na niže mjesto.
Luka 14,10Nego kad te ko pozove, došavši sjedi na pošljednje mjesto, da ti reče kad dođe onaj koji te pozva: prijatelju! pomakni se više; tada će tebi biti čast pred onima koji sjede s tobom za trpezom.
Luka 14,11Jer svaki koji se podiže, poniziće se; a koji se ponižuje, podignuće se.
Luka 14,12A i onome što ih je pozvao reče: kad daješ objed ili večeru, ne zovi prijatelja svojijeh, ni braće svoje, ni rođaka svojijeh, ni susjeda bogatijeh, da ne bi i oni tebe kad pozvali i vratili ti;
Luka 14,13Nego kad činiš gozbu, zovi siromahe, kljaste, hrome, slijepe;
Luka 14,14I blago će ti biti što ti oni ne mogu vratiti; nego će ti se vratiti o vaskrseniju pravednijeh.
Luka 14,15A kad ču to neki od onijeh što sjeđahu s njim za trpezom reče mu: blago onome koji jede hljeba u carstvu Božijemu!
Luka 14,16A on mu reče: jedan čovjek zgotovi veliku večeru, i pozva mnoge;
Luka 14,17I kad bi vrijeme večeri, posla slugu svojega da kaže zvanima: hajdete, jer je već sve gotovo.
Luka 14,18I počeše se izgovarati svi redom; prvi mu reče: kupih njivu, i valja mi ići da je vidim; molim te izgovori me.
Luka 14,19I drugi reče: kupih pet jarmova volova, i idem da ih ogledam; molim te, izgovori me.
Luka 14,20I treći reče: oženih se, i zato ne mogu doći.
Luka 14,21I došavši sluga taj kaza ovo gospodaru svome. Tada se rasrdi domaćin i reče sluzi svome: idi brzo na raskršća i ulice gradske, i dovedi amo siromahe, i kljaste, i bogaljaste, i slijepe.
Luka 14,22I reče sluga: gospodaru, učinio sam kako si zapovjedio, i još mjesta ima.
Luka 14,23I reče gospodar sluzi: iziđi na putove i među ograde, te natjeraj da dođu da mi se napuni kuća.
Luka 14,24Jer vam kažem da nijedan od onijeh zvanijeh ljudi neće okusiti moje večere. Jer je mnogo zvanijeh, ali je malo izabranijeh.
Luka 14,25Iđaše pak s njim mnoštvo naroda, i obazrevši se reče im:
Luka 14,26Ako ko dođe k meni a ne mrzi na svojega oca, i na mater, i na ženu, i na djecu, i na braću, i na sestre i na samu dušu svoju, ne može biti moj učenik.
Luka 14,27I ko ne nosi krsta svojega i za mnom ne ide, ne može biti moj učenik.
Luka 14,28I koji od vas kad hoće da zida kulu ne sjede najprije i ne proračuni šta će ga stati, da vidi ima li da može dovršiti?
Luka 14,29Da ne bi, kad postavi temelj i ne uzmože dovršiti, svi koji gledaju stali mu se rugati
Luka 14,30Govoreći: ovaj čovjek poče zidati, i ne može da dovrši.
Luka 14,31Ili koji car kad pođe s vojskom da se pobije s drugijem carem ne sjede najprije i ne drži vijeću može li s deset hiljada sresti onoga što ide na njega sa dvadeset hiljada?
Luka 14,32Ako li ne može, a on pošlje poslenike dok je ovaj još daleko i moli da se pomire.
Luka 14,33Tako dakle svaki od vas koji se ne odreče svega što ima ne može biti moj učenik.
Luka 14,34So je dobra, ali ako so obljutavi, čim će se osoliti?
Luka 14,35Niti je potrebna u zemlju ni u gnoj; nego je prospu napolje. Ko ima uši da čuje neka čuje.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje