Tražilica


Luka 2. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Luka 2,1U one dane izađe zapovijed od cara Augusta, da se popiše sav svijet.
Luka 2,2Ovo je bio prvi popis. Bio je pod Kvirinijem, namjesnikom Sirije.
Luka 2,3Svi su išli, da se upišu, svaki u svoj rodni grad.
Luka 2,4Josip je bio iz kuće i porodice Davidove. Tako uziđe on iz grada Nazareta u Galileji u Judeju u grad Davidov, koji se zove Betlehem,
Luka 2,5Da se upiše s Marijom, zaručenom svojom ženom, koja je bila trudna.
Luka 2,6Kad su bili ondje, ispuniše se njezini dani.
Luka 2,7Ona rodi svojega prvorođenog Sina, povi ga u pelenice i položi ga u jasle. U gostioni nije bilo mjesta za njih.
Luka 2,8U onom kraju imali su pastiri u polju noćnu stražu kod stada svojega.
Luka 2,9Tada stupi anđeo Gospodnji k njima, i slava ih Gospodnja obasja. I uplašiše se vrlo.
Luka 2,10A anđeo im reče: "Ne bojte se! Evo, javljam vam veliku radost, koja će biti svemu narodu:
Luka 2,11Danas vam se u gradu Davidovu rodi Spasitelj, Krist i Gospodin.
Luka 2,12I ovo neka vam je zna: "Naći ćete dijete, što je povito u pelenice i leži u jaslama."
Luka 2,13Ujedanput pridruži se anđelu velika vojska nebeska, koja je hvalila Boga i pjevala:
Luka 2,14"Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima dobre volje."
Luka 2,15Tada otidoše anđeli od njih na nebo. A pastiri su govorili jeda drugome: "Poći ćemo tamo u Betlehem i vidjet ćemo, što se je dogodilo i što nam je Gospodin obznanio!" Otidoše brzo tamo i nađoše
Luka 2,16Mariju i Josipa i dijete, što je ležalo u jaslama.
Luka 2,17Pošto su bili to vidjeli, pripovjediše, što im je bilo rečeno za ovo dijete.
Luka 2,18Svi, koji su to čuli, divili su se tome, što im pripovjediše pastiri.
Luka 2,19A Marija je čuvala sve riječi ove i razmišljala o njima u srcu svojemu.
Luka 2,20Pastiri se vratiše natrag, i hvalili su i slavili Boga za sve, što su bili čuli i vidjeli, kao što im je bilo rečeno.
Luka 2,21Kad se navrši osam dana da bude obrezano dijete, nadjenuše mu ime Isus, kao što bi nazvano od anđela, prije nego se zače u utrobi.
Luka 2,22Pošto se svršiše dani čišćenja, što ih je propisivao zakon Mojsijev, donesoše ga u Jerusalem, da ga prikazu Gospodinu.
Luka 2,23Jer ovako stoji napisano u zakonu Gospodnjem: "Svako muško prvorođeno ima se posvetiti Gospodinu."
Luka 2,24I oni htjedoše prinijeti žrtvu, kao što je propisano u zakonu Gospodnjem: "dvije grlice ili dva golubića.
Luka 2,25Tada je bio u Jerusalemu čovjek po imenu Simeon. On je bio pravedan, koji se bojao Boga i čekao je utjehu Izraelovu, i Duh Sveti bio je u njemu.
Luka 2,26Njemu je bio objavio Duh Sveti, da neće vidjeti smrti, dok ne vidi Pomazanika Gospodnjega.
Luka 2,27Ponukan od Duha dođe u hram, kad upravo donesoše roditelji dijete Isusa, da izvrše na njemu propis zakona.
Luka 2,28Tada ga on primi na ruke svoje, uze slaviti Boga i reče:
Luka 2,29"Sada možeš, Gospodine, po riječi svojoj u miru otpustiti slugu svojega.
Luka 2,30Oči moje vidješe spasenje,
Luka 2,31Koje si pripravio pred svima narodima:
Luka 2,32Svjetlost, da prosvijetli neznabošce, slavu naroda Izraelova."
Luka 2,33Otac njegov i majka njegova vrlo su se čudili tome, što se govorilo za njega.
Luka 2,34Simeon ih je blagoslovio. Tada reče Mariji, majki njegovoj: "Ovaj je određen na propast i na uskrsnuće mnogima u Izraelu i za znak, kojemu će se protiviti.
Luka 2,35I također će dušu tvoju probosti mač. Tako će se otkriti misli mnogih srdaca."
Luka 2,36Tada je bila i proročica Ana, kći Penuelova iz plemena Ašerova. Ona je bila poodmakla u godinama. Nakon djevojaštva svojega živjela je sedam godina sa svojim mužem
Luka 2,37I sad je bila udovica od osamdeset i četiri godine. Nikad nije odlazila od hrama i služila je Bogu postom i molitvom dan i noć.
Luka 2,38I ona je došla u isto vrijeme, slavila je Boga i govorila za njega svima, koji su čekali otkup Jerusalema.
Luka 2,39Izakako su bili izvršili sve po zakonu Gospodnjem, vratiše se u Galileju u grad svoj Nazaret.
Luka 2,40Dijete je raslo i jačalo. Bilo je puno mudrosti, i milost je Božja počivala na njemu.
Luka 2,41Roditelji njegovi išli bi svake godine u Jerusalem o blagdanu Pashe.
Luka 2,42Kad mu je bilo dvanaest godina, uzašli su u Jerusalem po običaju blagdana.
Luka 2,43Kad prođoše ovi dani, zaputiše kući. A dječak Isus zaostade u Jerusalemu, a da ne opaziše roditelji njegovi.
Luka 2,44Misleći, da je s putnom družinom, otidoše dan hoda i stadoše ga tražiti po rodbini i po znancima.
Luka 2,45Ali ga ne nađoše. Zato se vratiše u Jerusalem, i tražili su ga.
Luka 2,46Poslije tri dana nađoše ga u hramu. Sjedio je među učiteljima, slušao ih i pitao ih.
Luka 2,47Svi, koji su ga slušali, divili su se njegovu razumu i njegovim odgovorima.
Luka 2,48Kad ga ugledaše, začudiše se. Majka njegova reče mu: "Dijete, što nam to učini? Evo, otac tvoj i ja žalosni smo te tražili!"
Luka 2,49On im reče: "Zašto ste me tražili? Zar nijeste znali, da ja moram biti u kući Oca svojega?"
Luka 2,50A oni ne razumješe, što im on stim htjede reci.
Luka 2,51Tada siđe s njima i dođe u Nazaret, i bio im je poslušan. Majka je njegova čuvala sve riječi ove u srcu svojemu.
Luka 2,52I Isus je napredovao u mudrosti, u dobi i u milosti kod Boga i kod ljudi.
Luka 2,1 U one dane izađe naredba cara Augusta da se provede popis svega svijeta.
Luka 2,2Bijaše to prvi popis izvršen za Kvirinijeva upravljanja Sirijom.
Luka 2,3Svi su išli na popis, svaki u svoj grad.
Luka 2,4Tako i Josip, budući da je bio iz doma i loze Davidove, uziđe iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju - u grad Davidov, koji se zove Betlehem -
Luka 2,5da se podvrgne popisu zajedno sa svojom zaručnicom Marijom koja bijaše trudna.
Luka 2,6I dok se bili ondje, navršilo joj se vrijeme da rodi.
Luka 2,7I porodi sina svoga, prvorođenca, povi ga i položi u jasle jer za njih nije bilo mjesta u svratištu.
Luka 2,8A u tom kraju bijahu pastiri: pod vedrim su nebom čuvali noćnu stražu kod svojih stada.
Luka 2,9Anđeo im Gospodnji pristupi i slava ih Gospodnja obasja! Silno se prestrašiše.
Luka 2,10No anđeo im reče: "Ne bojte se! Evo javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod!
Luka 2,11Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj - Krist, Gospodin.
Luka 2,12I evo vam znaka: naći ćete novorođenče povijeno gdje leži u jaslama.
Luka 2,13I odjednom se anđelu pridruži silna nebeska vojska hvaleći Boga i govoreći:
Luka 2,14"Slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim!
Luka 2,15Čim anđeli otiđoše od njih na nebo, pastiri stanu poticati jedni druge: "Hajdemo dakle do Betlehema. Pogledajmo što se to dogodilo, događaj koji nam obznani Gospodin.
Luka 2,16I pohite te pronađu Mariju, Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama.
Luka 2,17Pošto sve pogledaše, ispripovijediše što im bijaše rečeno o tom djetetu.
Luka 2,18A svi koji su to čuli divili se tome što su im pripovijedali pastiri.
Luka 2,19Marija u sebi pohranjivaše sve te događaje i prebiraše ih u svome srcu.
Luka 2,20Pastiri se zatim vratiše slaveći i hvaleći Boga za sve što su čuli i vidjeli kako im je bilo rečeno.
Luka 2,21Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao anđeo prije njegova začeća.
Luka 2,22Kad se zatim po Mojsijevu Zakonu navršiše dani njihova čišćenja, poniješe ga u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu -
Luka 2,23kao što piše u Zakonu Gospodnjem: Svako muško prvorođenče neka se posveti Gospodinu! -
Luka 2,24i da prinesu žrtvu kako je rečeno u Zakonu Gospodnjem: dvije grlice ili dva golubića.
Luka 2,25Živio tada u Jeruzalemu čovjek po imenu Šimun. Taj čovjek, pravedan i bogobojazan, iščekivaše Utjehu Izraelovu i Duh Sveti bijaše na njemu.
Luka 2,26Objavio mu Duh Sveti da neće vidjeti smrti dok ne vidi Pomazanika Gospodnjega.
Luka 2,27Ponukan od Duha, dođe u Hram. I kad roditelji uniješe dijete Isusa da obave što o njemu propisuje Zakon,
Luka 2,28primi ga on u naručje, blagoslovi Boga i reče:
Luka 2,29"Sad otpuštaš slugu svojega, Gospodaru, po riječi svojoj, u miru!
Luka 2,30Ta vidješe oči moje spasenje tvoje,
Luka 2,31koje si pripravio pred licem svih naroda:
Luka 2,32svjetlost na prosvjetljenje naroda, slavu puka svoga izraelskoga.
Luka 2,33Otac njegov i majka divili se što se to o njemu govori.
Luka 2,34Šimun ih blagoslovi i reče Mariji, majci njegovoj: "Ovaj je evo postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i za znak osporavan -
Luka 2,35a i tebi će samoj mač probosti dušu - da se razotkriju namisli mnogih srdaca!
Luka 2,36A bijaše neka proročica Ana, kći Penuelova, iz plemena Ašerova, žena veoma odmakla u godinama. Nakon djevojaštva živjela je s mužem sedam godina,
Luka 2,37a sama kao udovica do osamdeset i četvrte. Nije napuštala Hrama, nego je postovima i molitvama danju i noću služila Bogu.
Luka 2,38Upravo u taj čas nadođe. Hvalila je Boga i svima koji iščekivahu otkupljenje Jeruzalema pripovijedala o djetetu.
Luka 2,39Kad obaviše sve po Zakonu Gospodnjem, vratiše se u Galileju, u svoj grad Nazaret.
Luka 2,40A dijete je raslo, jačalo i napunjalo se mudrosti i milost je Božja bila na njemu.
Luka 2,41Njegovi su roditelji svake godine o blagdanu Pashe išli u Jeruzalem.
Luka 2,42Kad mu bijaše dvanaest godina, uziđoše po običaju blagdanskom.
Luka 2,43Kad su minuli ti dani, vraćahu se oni, a dječak Isus osta u Jeruzalemu, a da nisu znali njegovi roditelji.
Luka 2,44Uvjereni da je među suputnicima, odoše dan hoda, a onda ga stanu tražiti među rodbinom i znancima.
Luka 2,45I kad ga ne nađu, vrate se u Jeruzalem tražeći ga.
Luka 2,46Nakon tri dana nađoše ga u Hramu gdje sjedi posred učitelja, sluša ih i pita.
Luka 2,47Svi koji ga slušahu bijahu zaneseni razumnošću i odgovorima njegovim.
Luka 2,48Kad ga ugledaše, zapanjiše se, a majka mu njegova reče: "Sinko, zašto si nam to učinio? Gle, otac tvoj i ja žalosni smo te tražili.
Luka 2,49A on im reče: "Zašto ste me tražili? Niste li znali da mi je biti u onome što je Oca mojega?
Luka 2,50Oni ne razumješe riječi koju im reče.
Luka 2,51I siđe s njima, dođe u Nazaret i bijaše im poslušan. A majka je njegova brižno čuvala sve ove uspomene u svom srcu.
Luka 2,52A Isus napredovaše u mudrosti, dobi i milosti kod Boga i ljudi.
Luka 2,1A, u ono vrijeme, pojavi se jedna zapovijed Cezara Augusta za popis sveg svijeta.
Luka 2,2Taj prvi popis zbio se u vrijeme kad Kvirinije bi upravitelj Sirije .
Luka 2,3Svi idoše dati se popisati, svaki u svom vlastitom gradu;
Luka 2,4Josip također uziđe iz grada Nazareta u Galileji do grada Davidova koji se zvaše Betlehem u Judeji, jer bijaše iz obitelji i iz potomstva Davidova,
Luka 2,5za dati se popisati sa svojom ženom Marijom, koja bijaše trudna.
Luka 2,6A, dok oni bijahu ondje, dođe dan kad ona trebaše roditi;
Luka 2,7ona rodi svog sina prvijenca, povi ga u pelene i položi u jedne jasle, jer ne bijaše mjesta za njih u gostinjskoj dvorani.
Luka 2,8Bijaše u istom kraju *pastira koji živješe u poljima i stražariše tijekom noć pokraj svojeg stada.
Luka 2,9*Anđeo Gospodov se pojavi pred njima, slava Gospodova ih prekri svjetlošću i oni biše zahvaćeni jednim velikim strahom.
Luka 2,10Anđeo im reče: Ne bojte se, jer evo, ja vam dolazim najaviti jednu dobru vijest, koja će biti velika radost za sav narod:
Luka 2,11Danas vam je rođen, u gradu Davidovu, jedan Spasitelj koji je *Krist Gospodin;
Luka 2,12a evo znaka koji vam je dan: vi ćete naći novorođenče uvijeno u pelene u jednim jaslama. `
Luka 2,13Najednom s anđelom bi nebeska vojska u mnoštvu koja pjevaše hvalospjeve Bogu i govoraše:
Luka 2,14` Slava Bogu na najvišem od *nebesa i na zemlji mir ljudima, njegovim milima . `
Luka 2,15A, kad anđeli ih napustiše otišavši u nebo, pastiri rekoše između sebe: ` Hajdemo dakle sve do Betlehema i vidimo to što se dogodilo, što nam je Gospod obznanio. `
Luka 2,16Oni hitro odoše i nađoše Mariju, Josipa i novorođenče ležati u jaslama.
Luka 2,17Kad su vidjeli, oni obznaniše ono što im je bilo rečeno o tom djetetu.
Luka 2,18I svi oni koji to čuše biše iznenađeni onim što im rekoše pastiri.
Luka 2,19Što se ti če Marije, ona zapamti sve te događaje tražeći im smisao.
Luka 2,20Po tome pastiri se vratiše, pjevaj ući slavu i hvale Bogu za sve ono što bijahu čuli i vidjeli, u skladu s onim što im bijaše bilo najavljeno.
Luka 2,21Osam dana kasnije, kad dođe čas *obrezati dijete, nazvaše ga imenom Isus, kako anđeo njega bijaše nazvao prije začeča njegovog.
Luka 2,22Potom, kad dođe dan kad, slijedeći Mojsijev zakon, oni trebaše biti *očišćeni, oni dovedoše njega u Jeruzalem za predstaviti ga Gospodu,
Luka 2,23onako kako je pisano u zakonu Gospodovom: Svaki prvorođeni dječak bit će posvećen Gospodu
Luka 2,24i za ponuditi u *žrtvu, slijedeći ono što je rečeno u zakonu Gospodovom, jedan par grlica ili dva mala goluba.
Luka 2,25A, bijaše u Jezruzalemu jedan čovjek imenom Šimun. Taj čovjek bijaše pravedan i pobožan, on očekivaše utjehu Izraelovu, a Duh Sveti bijaše na njemu.
Luka 2,26Bijaše njemu objavljeno po Duhu Svetom da neće vidjeti smrti prije no što bude vidio *Krista Gospodina.
Luka 2,27On tada dođe u *Templ podstaknut Duhom: i kad roditelji djeteta Isusa dovedoše ga za učiniti ono što *Zakon bijaše propisao glede njega,
Luka 2,28on ga uze u ruke svoje i blagoslovi Boga ovim riječima:
Luka 2,29` Sada, Učitelju, to je u miru, kako si ti rekao, da ti otpuštaš slugu svog.
Luka 2,30Jer oči su moje vidjele tvoje spasenje,
Luka 2,31koje si ti pripravio pred svim narodima:
Luka 2,32svjetlost za otkrovenje *poganima i slava Izraela tvoh naroda. `
Luka 2,33Otac i majka djetetova bijahu iznenađeni onim što se govorilo o njemu.
Luka 2,34Šimun ih blagoslovi i reče Mariji, majci njegovoj: ` On je ondje za pad ili uzdizanje mnogih u Izraelu i za biti jednim *znakom osporenim.
Luka 2,35Tebi samoj jedan će mač rasparati dušu. Tako će biti otkriveni sporovi o dobrima *srdaca. `
Luka 2,36Bijaše također, jedna proročica, Ana, kćer Fanuelova, iz plemena Ašerova. Ona bijaše dobrano uznapredovale dobi; nakon što je živjela sedam godina sa svojim mužem,
Luka 2,37ona bijaše ostala udovica i bijaše dosegla dob od 84 godine. Ona se ne udaljavaše od Templa, sudjeluj ući u obredu danju i noću *postovima i molitvama.
Luka 2,38Došavši u isti čas, stavila se slaviti Boga i govoriti o djetetu svima onima koji očekivaše oslobođenje Jeruzalema.
Luka 2,39Kad oni biše ispunili sve što zakon propisivaše, vratiše se u Galileju, u svoj grad Nazaret.
Luka 2,40Što se tiče djeteta, ono rastijaše i jačaše, svo ispunjeno mudrošću, a milost Božja bijaše na njemu.
Luka 2,41Njegovi roditelji idoše svake godine u Jeruzalem slaviti *Pashu.
Luka 2,42Kad on imade dvanaest godina, kad oni bijahu uzišli slijedeći običaj blagdana,
Luka 2,43i kad se na kraju blagdanskih dana vraćaše, mladi Isus ostade u Jeruzalemu, a da to njegovi roditelji nisu opazili.
Luka 2,44Misleći da on bijaše sa svojim drugovima na putu, oni napraviše jedan dan putovanja prije no što su ga potražili među rodbinom i poznanicima.
Luka 2,45Ne našavši ga, oni se vratiše u Jeruzalem tražeći ga.
Luka 2,46Na izmaku trećeg dana oni ga nađoše u *Templu, sjedeći u sredini učitelja, slušajući ih i ispitujući.
Luka 2,47Svi oni koji ga slušaše ushićivaše se umnošću njegovih odgovora.
Luka 2,48Videći ga, oni biše zaprepašteni i njegova mu majka reče: ` Dijete moje, zašto si ti tako postupio s nama? Vidi, tvoj otac i ja, mi te tražimo puni zebnje.`
Luka 2,49On im odgovori: ` Zašto me vi tražite? Niste li znali da je meni biti kod mog Oca? `
Luka 2,50Ali, oni ne razumješe što je on njima kazao.
Luka 2,51Potom on siđe s njima za ići u Nazaret; bijaše im on pokoran; a njgova majka čuvaše sve te događaje u *srcu svom.
Luka 2,52Isus napredovaše u mudrosti i u stasu i u milosti kod Boga i kod ljudi. ( Mt 3.16; Mk 1.16)
Luka 2,1U to vrijeme pak iziđe zapovijest od ćesara Avgusta da se prepiše sav svijet.
Luka 2,2Ovo je bio prvi prijepis za vladanja Kirinova Sirijom.
Luka 2,3I pođoše svi da se prepišu svaki u svoj grad.
Luka 2,4Tada pođe i Josif iz Galileje iz grada Nazareta u Judeju u grad Davidov koji se zvaše Vitlejem, jer on bijaše iz doma i plemena Davidova,
Luka 2,5Da se prepiše s Marijom, isprošenom za njega ženom, koja bješe trudna.
Luka 2,6I kad onamo bijahu, dođe vrijeme da ona rodi.
Luka 2,7I rodi sina svojega prvenca, i povi ga, i metnu ga u jasle; jer im ne bijaše mjesta u gostionici.
Luka 2,8I bijahu pastiri u onome kraju koji čuvahu noćnu stražu kod stada svojega.
Luka 2,9I gle, anđeo Gospodnji stade među njima, i slava Gospodnja obasja ih; i uplašiše se vrlo.
Luka 2,10I reče im anđeo: ne bojte se; jer gle, javljam vam veliku radost koja će biti svemu narodu.
Luka 2,11Jer vam se danas rodi spas, koji je Hristos Gospod, u gradu Davidovu.
Luka 2,12I eto vam znaka: naći ćete dijete povito gdje leži u jaslima.
Luka 2,13I ujedanput postade s anđelom mnoštvo vojnika nebeskijeh, koji hvaljahu Boga govoreći:
Luka 2,14Slava na visini Bogu, i na zemlji mir, među ljudima dobra volja.
Luka 2,15I kad anđeli otidoše od njih na nebo, pastiri govorahu jedan drugome: hajdemo do Vitlejema, da vidimo to što se tamo dogodilo što nam kaza Gospod.
Luka 2,16I dođoše brzo, i nađoše Mariju i Josifa i dijete gdje leži u jaslima.
Luka 2,17A kad vidješe, kazaše sve što im je kazano za to dijete.
Luka 2,18I svi koji čuše diviše se tome što im kazaše pastiri.
Luka 2,19A Marija čuvaše sve riječi ove i slagaše ih u srcu svojemu.
Luka 2,20I vratiše se pastiri slaveći i hvaleći Boga za sve što čuše i vidješe kao što im bi kazano.
Luka 2,21I kad se navrši osam dana da ga obrežu, nadjenuše mu ime Isus, kao što je anđeo rekao dok se još nije bio ni zametnuo u utrobi.
Luka 2,22I kad dođe vrijeme da idu na molitvu po zakonu Mojsijevu, doniješe ga u Jerusalim da ga metnu pred Gospoda,
Luka 2,23(Kao što je napisano u zakonu Gospodnjemu: da se svako dijete muško koje najprije otvori matericu posveti Gospodu;)
Luka 2,24I da prinesu prilog, kao što je rečeno u zakonu Gospodnjemu, dvije grlice, ili dva golubića.
Luka 2,25I gle, bijaše u Jerusalimu čovjek po imenu Simeun, i taj čovjek bješe pravedan i pobožan, koji čekaše utjehe Izrailjeve, i Duh sveti bijaše u njemu.
Luka 2,26I njemu bješe sveti Duh kazao da neće vidjeti smrti dok ne vidi Hrista Gospodnjega.
Luka 2,27I kaza mu Duh te dođe u crkvu; i kad donesoše roditelji dijete Isusa da svrše za njega zakon po običaju,
Luka 2,28I on ga uze na ruke svoje, i hvali Boga i reče:
Luka 2,29Sad otpuštaš s mirom slugu svojega, Gospode, po riječi svojoj;
Luka 2,30Jer vidješe oči moje spasenije tvoje,
Luka 2,31Koje si ugotovio pred licem sviju naroda,
Luka 2,32Vidjelo, da obasja neznabošce, i slavu naroda tvojega Izrailja.
Luka 2,33I Josif i mati njegova čuđahu se tome što se govoraše za njega.
Luka 2,34I blagoslovi ih Simeun, i reče Mariji materi njegovoj: gle, ovaj leži da mnoge obori i podigne u Izrailju, i da bude znak protiv koga će se govoriti
Luka 2,35(A i tebi samoj probošće nož dušu), da se otkriju misli mnogijeh srca.
Luka 2,36I bješe Ana proročica, kći Fanuilova, od koljena Asirova; ona je ostarjela, a sedam je godina življela s mužem od djevojaštva svojega,
Luka 2,37I udova oko osamdeset i četiri godine, koja ne odlažaše od crkve, i služaše Bogu dan i noć postom i molitvama.
Luka 2,38I ona u taj čas dođe, i hvaljaše Gospoda i govoraše za njega svima koji čekahu spasenija u Jerusalimu.
Luka 2,39I kad svršiše sve po zakonu Gospodnjemu, vratiše se u Galileju u grad svoj Nazaret.
Luka 2,40A dijete rastijaše i jačaše u duhu, i punjaše se premudrosti, i blagodat Božija bješe na njemu.
Luka 2,41I roditelji njegovi iđahu svake godine u Jerusalim o prazniku pashe.
Luka 2,42I kad mu bi dvanaest godina, dođoše oni u Jerusalim po običaju praznika;
Luka 2,43I kad dane provedoše i oni se vratiše, osta dijete Isus u Jerusalimu; i ne znade Josif i mati njegova;
Luka 2,44Nego misleći da je s društvom, otidoše dan hoda, i stadoše ga tražiti po rodbini i po znancima.
Luka 2,45I ne našavši ga vratiše se u Jerusalim da ga traže.
Luka 2,46I poslije tri dana nađoše ga u crkvi gdje sjedi među učiteljima, i sluša ih, i pita ih,
Luka 2,47I svi koji ga slušahu divljahu se njegovu razumu i odgovorima.
Luka 2,48I vidjevši ga začudiše se, i mati njegova reče mu: sine! šta učini nama tako? Evo otac tvoj i ja sa strahom tražismo te.
Luka 2,49I reče im: zašto ste me tražili? Zar ne znate da meni treba u onom biti što je oca mojega?
Luka 2,50I oni ne razumješe riječi što im reče.
Luka 2,51I siđe s njima i dođe u Nazaret; i bijaše im poslušan. I mati njegova čuvaše sve riječi ove u srcu svojemu.
Luka 2,52I Isus napredovaše u premudrosti i u rastu i u milosti kod Boga i kod ljudi.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje