Tražilica


Luka 5. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Luka 5,1On je stajao kod Genezaretskoga jezera. Narod se nakupio oko njega, da sluša riječ Božju.
Luka 5,2Tada vidje dvije lađice, gdje stoje na obali. Ribari su bili izašli iz njih i čistili mreže svoje.
Luka 5,3On uzađe u jednu od lađica, koja je pripadala Simonu, i zamoli ga, da malo otisne od kopna. Tada sjede i uze učiti narod iz lađice.
Luka 5,4Kad je bio svršio svoj govor, reče Simonu: "Izvezi na pučinu, i bacite mreže svoje, te lovite!"
Luka 5,5"Učitelju," odgovori Simon, svu noć smo se trudili, i ništa ne uhvatismo. Ali na tvoju riječ bacit ću mreže.
Luka 5,6Učiniše to i uhvatiše tako mnogo riba, da su im se razdirale mreže.
Luka 5,7Zato mahnuše drugovima svojim u drugoj lađici, da dođu i da im pomognu. I dođoše. Napuniše obje lađe, tako da su se gotovo potopile.
Luka 5,8Kad to vidje Simon Petar, pade Isusu pred noge i reče: "Gospodine, otidi od mene; jer sam čovjek griješan!"
Luka 5,9Jer je bilo obuzelo udivljenje njega i sve drugove njegove zbog ribolova, što su ga bili učinili;
Luka 5,10Isto tako i Jakova i Ivana, sinove Zebedejeve, koji su bili drugovi Simonovi. Tada reče Isus Simonu: "Ne boj se! Od sad ćeš ljude loviti."
Luka 5,11Tada izvukoše lađice na zemlju, ostaviše sve i otidoše za njim.
Luka 5,12On je boravio u jednom gradu. Ondje je bio čovjek sav u gubi. Čim je vidio Isusa, baci se pred njega na lice ničice i zamoli: "Gospodine, ako hoćeš, možeš me očistiti."
Luka 5,13On pruži ruku svoju, dotaknu ga se i reče: "Hoću; očisti se!" Odmah guba pade s njega.
Luka 5,14A on mu zabranili da nikomu ne govori, i reče: "Nego idi, pokaži se svećeniku i prinesi žrtvu za očišćenje svoje, kako je propisao Mojsije; neka im to služi za svjedočanstvo!"
Luka 5,15Glas o njemu širio se sve dalje. U četama stjecali su se ljudi, da ga slušaju i da se iscjeljuju od svojih bolesti.
Luka 5,16A on je odlazio na samotna mjesta i molio se.
Luka 5,17Jednoga je dana učio, a sjedili su pritom farizeji i književnici, koji su bili došli iz svih sela galilejskih i judejskih i iz Jerusalema. Tada ga natjera sila Gospodnja na jedno iscjeljenje.
Luka 5,18Ljudi donesoše na nosiljkama čovjeka uzeta. Kušali su da ga unesu u kuću i postave pred njega.
Luka 5,19Ali zbog mnoštva naroda nijesu ga mogli unijeti. Zato se popeše na krov i kroz crepove spustiše ga s posteljom na sredinu pred Isusa.
Luka 5,20Kad vidje vjeru njihovu, reče: "Čovječe, oprošteni su ti grijehi tvoji."
Luka 5,21Tada su pomislili u sebi književnici i farizeji: "Tko je ovaj, što huli na Boga? Tko može opraštati grijehe osim jedinoga Boga?"
Luka 5,22Isus prozre pomisli njihove i reče im: "Što mislite u srcima svojim?
Luka 5,23Što je lakše reći: "Oprošteni su ti grijehi tvoji? ili reći: "Ustani i hodaj?
Luka 5,24Ali znajte, da Sin čovječji ima vlast na zemlji opraštati grijehe!" I tada reče uzetome: "Zapovijedam ti, ustani, uzmi postelju svoju i idi kući!"
Luka 5,25Odmah ustade on pred očima njihovim, uze postelju, na kojoj je bio ležao, i otide kući slaveći Boga.
Luka 5,26Svi su bili obuzeti udivljenjem i hvalili su Boga. Puni straha rekoše: "Danas smo vidjeli čudo."
Luka 5,27Potom otide i vidje carinika po imenu Levija, gdje sjedi na carini. Reče mu: "Hajde za mnom!"
Luka 5,28On ustade, ostavi sve i pođe za njim.
Luka 5,29I dade mu Levije u kući svojoj veliku gozbu. Veliko mnoštvo carinika i drugi ljudi bili su s njim za stolom.
Luka 5,30Zbog toga su mrmljali farizeji i književnici. Rekoše učenicima njegovim: "Zašto s carinicima i grješnicima jedete i pijete?"
Luka 5,31Isus im reče: "Ne trebaju zdravi liječnika, nego bolesni.
Luka 5,32Nijesam došao da zovem na pokajanje pravednike nego grješnike."
Luka 5,33Oni mu rekoše: "Učenici Ivanovi kao i farizejski poste često i mole se, a tvoji jedu i piju."
Luka 5,34Isus im reče: "Možete li svatove natjerati da poste, dok je zaručnik među njima?
Luka 5,35Ali će doći dani, kad će im se ugrabiti zaručnik. Onda će postiti u one dane."
Luka 5,36A pripovijedao im i prispodobu: "Nitko ne reže krpe od nove haljine i ne prišiva je na staru haljinu; inače razdere ova novu, i staroj ne pristaje krpa od nove.
Luka 5,37Nitko ne lijeva vina novoga u mjehove stare; inače prodre novo vino mjehove. Ono se prolije, i mjehovi propadnu.
Luka 5,38Nego vino novo mora se lijevati u mjehove nove
Luka 5,39Nitko, koji je pio staro vino, neće odmah novoga. Veli: "Staro je bolje."
Luka 5,1 Dok se jednom oko njega gurao narod da čuje riječ Božju, stajaše on pokraj Genezaretskog jezera.
Luka 5,2Spazi dvije lađe gdje stoje uz obalu; ribari bili izašli iz njih i ispirali mreže.
Luka 5,3Uđe u jednu od tih lađa; bila je Šimunova pa zamoli Šimuna da malo otisne od kraja. Sjedne te iz lađe poučavaše mnoštvo.
Luka 5,4Kada dovrši pouku, reče Šimunu: "Izvezi na pučinu i bacite mreže za lov.
Luka 5,5Odgovori Šimun: "Učitelju, svu smo se noć trudili i ništa ne ulovismo, ali na tvoju riječ bacit ću mreže.
Luka 5,6Učiniše tako te uhvatiše veoma mnogo riba; mreže im se gotovo razdirale.
Luka 5,7Mahnuše drugovima na drugoj lađi da im dođu pomoći. Oni dođoše i napuniše obje lađe, umalo im ne potonuše.
Luka 5,8Vidjevši to, Šimun Petar pade do nogu Isusovih govoreći: "Idi od mene! Grešan sam čovjek, Gospodine!
Luka 5,9Zbog lovine riba što ih uloviše bijaše se zapanjio on i svi koji bijahu s njime,
Luka 5,10a tako i Jakov i Ivan, Zebedejevi sinovi, drugovi Šimunovi. Isus reče Šimunu: "Ne boj se! Odsada ćeš loviti ljude!
Luka 5,11Oni izvukoše lađe na kopno, ostaviše sve i pođoše za njim.
Luka 5,12I dok bijaše u jednom gradu, gle čovjeka puna gube! Ugledavši Isusa, padne ničice i zamoli ga: "Gospodine, ako hoćeš, možeš me očistiti.
Luka 5,13Isus pruži ruku i dotakne ga se govoreći: "Hoću, očisti se!" I odmah nesta gube s njega.
Luka 5,14I zapovjedi mu: "Nikome ni riječi, nego otiđi, pokaži se svećeniku i prinesi za svoje očišćenje kako propisa Mojsije, njima za svjedočanstvo.
Luka 5,15Glas se o njemu sve više širio i silan svijet grnuo k njemu da ga sluša i da ozdravi od svojih bolesti.
Luka 5,16A on se sklanjao na samotna mjesta da moli.
Luka 5,17I jednog je dana on naučavao. A sjeđahu ondje farizeji i učitelji Zakona koji bijahu došli iz svih galilejskih i judejskih sela i Jeruzalema. A sila ga je Gospodnja nukala da liječi.
Luka 5,18I gle, ljudi doniješe na nosiljci čovjeka koji bijaše uzet. Tražili su da ga unesu i stave preda nj.
Luka 5,19Budući da zbog mnoštva nisu našli kuda bi ga unijeli, popnu se na krov te ga između crepova s nosiljkom spuste u sredinu pred Isusa.
Luka 5,20Vidjevši njihovu vjeru reče on: "Čovječe, otpušteni su ti grijesi!
Luka 5,21Pismoznanci i farizeji počeše mudrovati: "Tko je ovaj što huli? Tko može grijehe otpuštati doli Bog jedini?
Luka 5,22Proniknuvši njihovo mudrovanje, upita ih Isus: "Što mudrujete u sebi?
Luka 5,23Što je lakše? Reći: `Otpušteni su ti grijesi` ili reći: `Ustani i hodi?`
Luka 5,24Ali da znate: Vlastan je Sin Čovječji na zemlji otpuštati grijehe!" I reče uzetomu: "Tebi zapovijedam: ustani, uzmi nosiljku i idi kući!
Luka 5,25I on odmah usta pred njima, uze na čemu ležaše i ode kući slaveći Boga.
Luka 5,26A sve obuze zanos te su slavili Boga i puni straha govorili: "Danas vidjesmo nešto neviđeno!
Luka 5,27Nakon toga iziđe i ugleda carinika imenom Levija gdje sjedi u carinarnici. I reče mu: "Pođi za mnom!
Luka 5,28On sve ostavi, usta i pođe za njim.
Luka 5,29I Levi mu u svojoj kući priredi veliku gozbu. A s njime bijaše za stolom veliko mnoštvo carinika i drugih.
Luka 5,30Farizeji i pismoznanci njihovi negodovahu i govorahu njegovim učenicima: "Zašto s carinicima i grešnicima jedete i pijete?
Luka 5,31Isus im odgovori: "Ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima.
Luka 5,32Nisam došao zvati pravedne, nego grešnike na obraćenje.
Luka 5,33A oni mu rekoše: "Učenici Ivanovi, a tako i farizejski, počesto poste i obavljaju molitve, tvoji pak jedu i piju.
Luka 5,34Reče im Isus: "Ne možete svatove prisiliti da poste dok je zaručnik s njima.
Luka 5,35Doći će već dani: kad im se ugrabi zaručnik, tada će postiti, u one dane!
Luka 5,36A kazivao im je i prispodobu: "Nitko neće otparati krpe s novog odijela da je stavi na staro odijelo. Inače će i novo rasparati, a starom neće pristajati krpa s novoga.
Luka 5,37"I nitko ne ulijeva novo vino u stare mješine. Inače će novo vino proderati mješine pa će se i ono proliti i mješine će propasti.
Luka 5,38Nego, novo vino neka se ulijeva u nove mješine!
Luka 5,39"I nitko pijuć staro, ne zaželi novoga. Ta veli se: `Valja staro!`
Luka 5,1A, jednog dana, mnoštvo se skupi uz njega slušajući riječ Božju; on stojaše na obali Genezaretskog jezera.
Luka 5,2On vidje dvije barke koje se nalaziše na rubu jezera; ribari koji bijahu izišli iz njih prali su svoje mreže.
Luka 5,3On se uspne u jednu od barki, koja pripadaše Šimunu, i zaiska mu da napusti obalu i da odmakne malo; potom on sjedne i, iz barke poučavaše mnoštvo.
Luka 5,4Kad on bi za vršio poučavati reče Šimunu: ` Pođi malo naprijed u duboku vodu i bacite svoje mreže za uhvatiti ribe. `
Luka 5,5Šimun odgovori: ` Učitelju, mi smo se čitave noć mučili, a da ništa ne uzesmo; ali, na tvoju riječ, ja ću baciti mreže. `
Luka 5,6Oni to učiniše i uloviše jednu veliku količinu riba: njihove mreže se potrgaše.
Luka 5,7Oni dadoše znak svojim drugovima iz druge barke da im dođu pomoć; ovi dođoše i napuniše obje barke toliko da su utanjale.
Luka 5,8Pri pogledu na to, Šimun Petar pade ka koljenima Isusovim govoreći: ` Gospodine, udalji se od mene, jer ja sam ribar. `
Luka 5,9Bijaše ga uhvatio užas, njega i sve one koji bijahu s njim pred količinom ribe koju bijahu ulovili;
Luka 5,10isto tako Jakov i Ivan, sinovi Zebedejevi, koji bijahu drugovi Šimunovi. Isus reče Šimunu: ` Budi bez straha, od sada ljudi su oni koje ćeš pecati. `
Luka 5,11Dovezavši tada barke k obali, ostavljajući sve, oni ga slijeđaše. ( Mt 8.14; Mk 1.4045)
Luka 5,12A, kako on bijaše u jednom od tih gradova, jedan čovjek pokriven *leprom nalaziše se ondje. Pri pogledu na Isusa, on pade lice k zemlji i uputi mu ovu molitvu: ` Gospodine, ako ti hoćeš, ti me možeš očistiti. `
Luka 5,13Isus ispruži ruku, dodirnu ga i reče: ` Ja to hoću, budi očišćen `, i za čas lepra ga napusti
Luka 5,14Tad mu Isus zapovjedi da nikome ne govori o tome: ` Otiđi radije pokazati se *svećeniku i milodar ponudi za očišćenje za svoje očišćenje kako je to Mojsije propisao: oni će imati onda jedan dokaz. `
Luka 5,15Sve više i više govoraše se o njemu i veliko se mnoštvo okupljaše da bi ga slušalo i dalo se izliječiti od svojih bolesti.
Luka 5,16A on se sklanjaše u pusta mjesta, i moljaše. ( Mt 9.18; Mk 2.112)
Luka 5,17A, jednog dana dok on bijaše u tijeku poučavanja, bijaše to u nazočnosti *farizeja i *doktora zakona koji bijahu došli iz svih sela Galileje i Judeje kao i iz Jeruzalema; a sila Gospodova bijaše na djelu da bi on izvršio iscjeljivanja.
Luka 5,18Naiđoše ljudi noseći na jednoj nosiljci jednog čovjeka koji bijaše oduzet; oni pokušavaše unijeti bolesnika i staviti pred Isusa;
Luka 5,19a kako zbog mnoštva, ne vidješe kuda ga unijeti, oni se uspeše na krov i, kroz crijepovlje ga spustiše zajedno s nosilima u sredinu pred Isusa.
Luka 5,20Videći njihovu vjeru, Isus reče: ` Tvoji su ti grijesi oprošteni. `
Luka 5,21Pismoznalci i farizeji stadoše umovati: ` Kakav li je to čovjek koji izgovara *huljenja? Tko može opraštati grijehe osim Boga samog? `
Luka 5,22Ali, poznavajući njihova umovanja, on im uzvrati: `Zašto vi umujete u *srcima svojim ?
Luka 5,23Što je lakše, reći: Tvoji su ti grijesi oprošteni ili pak reći: Ustani i hodaj?
Luka 5,24Eh dobro, da bi ste vi znali da *Sin čovjekov ima na zemlji ovlaštenje opraštati grijehe, on kaže oduzetom: ja ti kažem: ustani, uzmi svoja nosila i idi kući svojoj.`
Luka 5,25U mah, ovaj se diže pred njima, uze ono što mu služiše krevetom i pođe kući svojoj slaveći Boga.
Luka 5,26Preneraženje obuze njih sve i oni izraziše slavu Bogu; puni straha, oni govoraše: ` Mi smo danas vidjeli izvanredne stvari. ` ( Mt 9.913; Mk 2.1317)
Luka 5,27Nakon toga, on iziđe i vidje jednog ubirača poreza imenom Levi kako sjedi u uredu za namete. On mu reče: ` Slijedi me. `
Luka 5,28Napustivši sve, ovaj se diže i stade ga slijediti.
Luka 5,29Levi pripravi Isusu jednu veliku gozbu u svojoj kući; a bijaše tu cijelo jedno mnoštvo ubirača poreza i drugih ljudi koji bijahu za stolom s njima.
Luka 5,30*Farizeji i njihovi pismoznalci mrmljaše, govoreći učenicima njegovim: ` Zašto vi jedete i pijete s ubiračima poreza i *grješnicima? `
Luka 5,31Isus, uzimajući riječ reče im: ` Nisu dobrodržeći oni koji trebaju liječnika, već bolesni.
Luka 5,32Nisam ja došao zvati pravedne, već grješnike da se obrate. ` ( Mt 9.1415; Mk 2.1820)
Luka 5,33Oni mu rekoše: ` *Učenici Ivanovi često poste i mole se, isto kao i, oni *farizejski, dok tvoji jedu i piju. `
Luka 5,34Isus im reče: ` Možete li vi prisiljavati postiti uzvanike na svadbi dok je mladoženja s njima?
Luka 5,35Ali, dani će već doći kad će ženik biti njima otet, tada će oni postiti u te dane. ` ( Mt 9.1617; Mk 2.2122)
Luka 5,36On im reče jednu *prispodobu:` Nitko ne kida komad nove s nove odjeće za staviti jednu zakrpu na staru odjeću; inače, bit će potrgana nova, a komad uzet s nove neće ići sa starom.
Luka 5,37Nitko ne stavlja novo vino u stare mješine; inače novo će vino rasprsnuti mješine, i vino će se rasuti, a mješine bit će izgubljene.
Luka 5,38Već treba novo vino stavljati u nove mješine.
Luka 5,39Tko pije starog vina ne želi novog piti, jer veli: ` Staro je bolje. ` ( Mt 12.18; Mk 2.2328)
Luka 5,1Jedanput pak kad narod naleže k njemu sa slušaju riječ Božiju on stajaše kod jezera Genisaretskoga,
Luka 5,2I vidje dvije lađe gdje stoje u kraju, a ribari bijahu izišli iz njih i ispirahu mreže:
Luka 5,3I uljeze u jednu od lađi koja bješe Simonova, i zamoli ga da malo odmakne od kraja; i sjedavši učaše narod iz lađe.
Luka 5,4A kad presta govoriti, reče Simonu: hajde na dubinu, i bacite mreže svoje te lovite.
Luka 5,5I odgovarajući Simon reče mu: učitelju! svu noć smo se trudili, i ništa ne uhvatismo: ali po tvojoj riječi baciću mrežu.
Luka 5,6I učinivši to uhvatiše veliko mnoštvo riba, i mreže im se prodriješe.
Luka 5,7I namagoše na društvo koje bješe na drugoj lađi da dođu da im pomognu; i dođoše, i napuniše obje lađe tako da se gotovo potope.
Luka 5,8A kad vidje Simon Petar, pripade ka koljenima Isusovijem govoreći: iziđi od mene, Gospode! ja sam čovjek griješan.
Luka 5,9Jer bijaše ušao strah u njega i u sve koji bijahu s njim od mnoštva riba koje uhvatiše;
Luka 5,10A tako i u Jakova i Jovana, sinove Zevedejeve, koji bijahu drugovi Simonovi. I reče Isus Simonu: ne boj se; otsele ćeš ljude loviti.
Luka 5,11I izvukavši obje lađe na zemlju ostaviše sve, i otidoše za njim.
Luka 5,12I kad bješe Isus u jednom gradu, i gle, čovjek sav u gubi: i vidjevši Isusa pade ničice moleći mu se i govoreći: Gospode! ako hoćeš možeš me očistiti.
Luka 5,13I pruživši ruku dohvati ga se. I reče: hoću, očisti se. I odmah guba spade s njega.
Luka 5,14I on mu zapovjedi da nikom ne kazuje: nego idi i pokaži se svešteniku, i prinesi dar za očišćenje svoje, kako je zapovjedio Mojsije za svjedočanstvo njima.
Luka 5,15Ali se glas o njemu još većma razlažaše, i mnoštvo naroda stjecaše se da ga slušaju i da ih iscjeljuje od njihovijeh bolesti.
Luka 5,16A on odlažaše u pustinju i moljaše se Bogu.
Luka 5,17I jedan dan učaše on, i ondje sjeđahu fariseji i zakonici koji bijahu došli iz sviju sela Galilejskijeh i Judejskijeh i iz Jerusalima; i sila Gospodnja iscjeljivaše ih.
Luka 5,18I gle, ljudi donesoše na odru čovjeka koji bješe uzet, i tražahu da ga unesu i metnu preda nj;
Luka 5,19I ne našavši kuda će ga unijeti od naroda, popeše se na kuću i kroz krov spustiše ga s odrom na srijedu pred Isusa.
Luka 5,20I vidjevši vjeru njihovu reče mu: čovječe! opraštaju ti se grijesi tvoji.
Luka 5,21I počeše pomišljati književnici i fariseji govoreći: ko je ovaj što huli na Boga? Ko može opraštati grijehe osim jednoga Boga?
Luka 5,22A kad razumje Isus pomisli njihove, odgovarajući reče im: šta mislite u srcima svojijem?
Luka 5,23Šta je lakše reći: opraštaju ti se grijesi tvoji? ili reći: ustani i hodi?
Luka 5,24Nego da znate da vlast ima sin čovječij na zemlji opraštati grijehe, (reče uzetome:) tebi govorim: ustani i uzmi odar svoj i idi kući svojoj.
Luka 5,25I odmah ustade pred njima, i uze na čemu ležaše, i otide kući svojoj hvaleći Boga.
Luka 5,26I svi se upropastiše, i hvaljahu Boga, i napunivši se straha govorahu: čuda se nagledasmo danas!
Luka 5,27I potom iziđe, i vidje carinika po imenu Levija gdje sjedi na carini, i reče mu: hajde za mnom.
Luka 5,28I ostavivši sve, ustade i pođe za njim.
Luka 5,29I zgotovi mu Levije kod kuće svoje veliku čast; i bješe mnogo carinika i drugijeh koji sjeđahu s njim za trpezom.
Luka 5,30I vikahu na njega književnici i fariseji govoreći učenicima njegovijem: zašto s carinicima i grješnicima jedete i pijete?
Luka 5,31I odgovarajući Isus reče im: ne trebaju zdravi ljekara nego bolesni.
Luka 5,32Ja nijesam došao da dozovem pravednike nego grješnike na pokajanje.
Luka 5,33A oni mu rekoše: zašto učenici Jovanovi poste često i mole se Bogu, tako i farisejski; a tvoji jedu i piju?
Luka 5,34A on im reče: možete li svatove natjerati da poste dok je ženik s njima?
Luka 5,35Nego će doći dani kad će se oteti od njih ženik, i onda će postiti u one dane.
Luka 5,36Kaza im pak i priču: niko ne meće zakrpe od nove haljine na staru haljinu, inače će i novu razdrijeti, i staroj ne liči što je od novoga.
Luka 5,37I niko ne ljeva vina novoga u mjehove stare; inače prodre novo vino mjehove i ono se prolije, i mjehovi propadnu;
Luka 5,38Nego vino novo u mjehove nove treba ljevati, i oboje će se sačuvati.
Luka 5,39I niko pivši staro neće odmah novoga; jer veli: staro je bolje.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje