Tražilica


Malahija 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Malahija 1,1Presuda. Riječ Gospodnja Izraelu preko Malahije.
Malahija 1,2"Ljubim vas", veli Gospod. "A vi pitate: 'Kako nas to ljubiš?' Nije li Ezav brat Jakovu?" govori Gospod. "Ali sam ljubio Jakova
Malahija 1,3I mrzio sam na Ezava. Opustio sam gore njegove. Baštinu njegovu predao sam čagaljima pustinjskim.
Malahija 1,4Kada govori Edom: 'Naša je zemlja opustošena, ali ćemo opet sagraditi ruševine', ovako veli Gospod nad vojskama: 'Neka oni grade, ali ću ja porušiti. Oni će se zvati "zemlja zločina" i "narod, na koji se gnjevi Gospod dovijeka".
Malahija 1,5Kad oči vaše to ugledaju, reći ćete: "Velik je Gospod van preko međa Izraelovih.'"
Malahija 1,6"Sin poštuje oca i sluga gospodara svojega. Ako sam ja otac, gdje je čast moja? Ako sam gospodar, gdje je strah od mene?' veli Gospod nad vojskama vama, svećenici, koji sramotite ime moje. Pitate: 'Kako smo mi to sramotili ime tvoje?'
Malahija 1,7Prinosite nečisto jelo na mojemu žrtveniku i još pitate: 'Kako smo te oskvrnili?' Stim, što mislite: 'Stol je Gospodnji preziran.'
Malahija 1,8Kad donosite slijepo živinče na žrtvu, nije li to dosta zlo? Kad prinosite hromo ili bolesno, nije li to dosta zlo? Prinesi ga namjesniku svojemu, hoće li se on obradovati tomu i milostivo te primiti?", veli Gospod nad vojskama.
Malahija 1,9"Zato umilostivite Boga, da nas primi milostivo! Iz ruke vaše tako mu je davano. Može li on tada biti milostiv prema vama?", govori Gospod nad vojskama.
Malahija 1,10"Tko je među vama, koji bi zatvorio vrata i zapalio oganj na mojemu žrtveniku ni za što? Nijeste mi mili", veli Gospod nad vojskama, "i ne mogu primiti žrtve iz vaše ruke.
Malahija 1,11Jer od istoka sunca do zapada njegova veliko će biti ime moje među narodima, i posvuda će se žrtvovati imenu mojemu i prinosit će se čist prinos, jer će veliko biti ime moje među narodima," veli Gospod nad vojskama.
Malahija 1,12"A vi ga skvrnite, kad govorite: 'Stol je Gospodnji onečišćen, i što dolazi s njega, prezirno je.'
Malahija 1,13Govorite: Kolika muka!' i raspirujete oganj njegov", govori Gospod nad vojskama. "Prinosite ugrabljeno ili hromo i bolesno kao žrtvu. Zar da to s dopadanjem primam iz vaše ruke?", govori Gospod.
Malahija 1,14"Proklet varalica, koji ima u svojemu stadu muško živinče i, premda ga je zavjetovao Svemogućemu, ipak žrtvuje samo loše; jer sam ja velik kralj", veli Gospod nad vojskama, "i ime je moje strašno među narodima neznabožačkim.
Malahija 1,1 Proroštvo. Riječ Gospodnja Izraelu po Malahiji.
Malahija 1,2Ljubio sam vas - govori Jahve, a vi pitate: "Po čemu si nas ljubio?" Ne bijaše li Ezav brat Jakovljev? - riječ je Jahvina -
Malahija 1,3ali Jakova sam zavolio, a Ezav mi omrznu: gradove mu u pustoš pretvorih, a baštinu njegovu dadoh pustinjskim šakalima.
Malahija 1,4Jer, rekne li Edom: Bili smo smrvljeni, ali ćemo opet podići ruševine!" ovako kaže Jahve nad Vojskama: Neka grade oni, a ja ću razgraditi! Zvat će ih zemljom bezbožničkom i narodom na koji se Jahve srdi dovijeka!
Malahija 1,5Vaše će oči vidjeti, i reći ćete: "Velik je Jahve preko granica zemlje izraelske.
Malahija 1,6Sin časti oca, a sluga gospodara. Ali, ako sam ja otac, gdje je čast moja? Ako sam gospodar, gdje je strah od mene? To govori Jahve nad Vojskama vama, svećenici, koji moje ime prezirete, a pitate: "Čime smo prezreli ime tvoje?
Malahija 1,7Oskvrnjen kruh na mome prinosite žrtveniku i još pitate: "Čime te oskvrnismo?" Time što kažete "Stol je Jahvin stvar nevažna!
Malahija 1,8A kada za žrtvu slijepu stoku prinosite, zar to nije zlo? I kad prinosite hromo i bolesno, zar to nije zlo? Donesi takvo što svome namjesniku, hoće li biti zadovoljan i dobro te primiti? - govori Jahve nad Vojskama.
Malahija 1,9Sada umilostivite lice Božje da nam se smiluje. To donose ruke vaše, hoće li vas dobro primiti? - govori Jahve nad Vojskama.
Malahija 1,10O kada bi tko od vas zatvorio vrata da mi zaludu ne palite ognja na žrtveniku! Niste mi mili - govori Jahve nad Vojskama - i ne primam žrtve iz ruke vaše.
Malahija 1,11Jer od istoka do zapada veliko je ime moje među narodima, i na svakom mjestu prinosi se kad i žrtva čista Imenu mojemu, jer veliko je Ime moje među narodima - govori Jahve nad Vojskama.
Malahija 1,12Ali vi ga skvrnite kada govorite: "Stol je Gospodnji okaljan i hrana na njemu ni za što nije!
Malahija 1,13Kažete još: "Gle, šteta truda!" i prezirete ga - govori Jahve nad Vojskama. Kada dovodite stoku otetu, hromu i bolesnu, te je prinosite kao dar žrtveni, zar da to iz vaše ruke milostivo primim? - govori Jahve nad Vojskama.
Malahija 1,14Proklet bio varalica koji u stadu ima ovna što mi ga je zavjetovao, a žrtvuje mi ovcu jalovicu. Jer ja sam velik kralj - govori Jahve nad Vojskama - i strašno je Ime moje među narodima.
Malahija 1,1Proglas. Riječ GOSPODOVA Izraelu putem posredništva Malahijinog .
Malahija 1,2Ja vas volim, kaže GOSPOD; a vi kažete: Zašto nas voliš? Ezav ne bijaše li brat Jakovljev ? - proročanstvo GOSPODOVO. Ipak, ja volim Jakova,
Malahija 1,3a mrzim Ezava. Ja sam izručio njegove planine pustošenju i njegovu baštinu šakalima pustinjskim .
Malahija 1,4Ako Edom kaže: ” Mi smo bili uništeni, ali mi ćemo ponovo dići naše ruševine, “ ovako govori GOSPOD, svemogući: Nek grade, oni, ali ja, ja ću rušiti. Nazvat ću ih: `Područje zlobe` i `Narod-Kojeg-GOSPOD- Neprestano-Kažnjava`.
Malahija 1,5Vaše će ga oči vidjeti, a vi, vi ćete reći: ” Velik je GOSPOD iznad područja Izraelova.“
Malahija 1,6Jedan sin štuje svog oca, jedan sluga, svog gospodara. A, ako sam ja otac, gdje je čast koja mi pripada? I ako sam ja gazda, gdje mi je dužno poštovanje? vi govorite GOSPOD, svemogući, o vi svećenici koji prezirete moje *ime. Vi kažete: ” U čemu smo mi prezreli tvoje ime? “
Malahija 1,7- Donoseći na moj *oltar jednu *nečistu hranu. Potvrđujući: ”Stol GOSPODOV je bez važnosti. “
Malahija 1,8A, kad vi predstavljate kao *žrtvu jednu slijepu životinju, nije li to loše? I kad predstavljate jednu šepavu ili bolesnu, nije li to zlo? Ponudi ju dakle svojem upravitelju. Hoće li on biti zadovoljan s tobom? Hoće li te prihvatiti s naklonošću? reče GOSPOD, svemogući.
Malahija 1,9Nakon čega, pokušajte, dakle, stišati Boga da nam se smiluje! - To je od vaših ruku što dolazi. Vas? hoće li prihvatiti s naklonošću, reče GOSPOD, svemogući?
Malahija 1,10Hoće li se najzad naći između vas netko za zatvoriti vrata, da ne biste spaliti u čistom gubitku moj oltar? Ja ne nalazim nikakvog zadovoljstva u vama, reče GOSPOD, svemogući. A ponuda, nju ja ne primam iz vaših ruku.
Malahija 1,11Jer, od Istoka do Zapada veliko je moje ime među narodima. U svakom mjestu jedna žrtva tamjana je ponuđena mojem *imenu, kao i jedan čista ponuda, jer veliko je moje ime među narodima, reče GOSPOD, svemogući.
Malahija 1,12Vi, međutim, vi ga skrnavite govoreći: ”Stol GOSPODOV je nečist. Njegov doprinos u hrani beznačajan je . “
Malahija 1,13A vi kažete: ” Gledajte, koja briga “, i vi ga odbijate s prijezirom, reče GOSPOD, svemogući. Vi prinosite kakvu pokupljenu životinju, bilo hromu, bilo bolesnu, i vi ju nudite u milodaru. Mogu li ju ja prihvatiti iz vaših ruku? reče GOSPOD;
Malahija 1,14Proklet bio varalica koji, posjedujući jednog mužjaka u svojem stadu, čini jedan zavjet i žrtvuje GOSPODU jednu životinju s manom! Jer, ja sam jedan veliki kralj, reče GOSPOD, svemogući, i moje ime mora biti strahom među narodima.
Malahija 1,1Breme riječi Gospodnje Izrailju preko Malahije.
Malahija 1,2Ljubim vas, veli Gospod; a vi govorite: u čem nas ljubiš? Ne bješe li Isav brat Jakovu? govori Gospod; ali Jakova ljubih.
Malahija 1,3A na Isava mrzih; zato gore njegove opustih i našljedstvo njegovo dadoh zmajevima iz pustinje.
Malahija 1,4Što Edom govori: osiromašismo, ali ćemo se povratiti i sagraditi pusta mjesta, ovako veli Gospod nad vojskama: neka oni grade, ali ću ja razgraditi, i oni će se zvati: krajina bezakonička i narod na koji se gnjevi Gospod dovijeka.
Malahija 1,5I oči će vaše vidjeti i vi ćete reći: velik je Gospod na međama Izrailjevijem.
Malahija 1,6Sin poštuje oca i sluga gospodara svojega; ako sam ja otac, gdje je čast moja? i ako sam gospodar, gdje je strah moj? veli Gospod nad vojskama vama, sveštenici, koji prezirete ime moje, i govorite: u čem preziremo ime tvoje?
Malahija 1,7Donosite na moj oltar hljeb oskvrnjen, i govorite: čim te oskvrnismo? Tijem što govorite: sto je Gospodnji za preziranje.
Malahija 1,8I kad donosite slijepo na žrtvu, nije li zlo? i kad donosite hromo ili bolesno, nije li zlo? odnesi ga starješini svojemu, hoćeš li mu ugoditi i hoće li pogledati na te? veli Gospod nad vojskama.
Malahija 1,9Zato, molite se Bogu da se smiluje na nas; kad je to iz vaših ruku, hoće li na koga od vas gledati? govori Gospod nad vojskama.
Malahija 1,10Ko je među vama koji bi zatvorio vrata ili zapalio oganj na mom oltaru ni za što? Nijeste mi mili, veli Gospod nad vojskama, i neću primiti dara iz vaše ruke.
Malahija 1,11Jer od istoka sunčanoga do zapada veliko će biti ime moje među narodima, i na svakom će se mjestu prinositi kad imenu mojemu i čist dar; jer će ime moje biti veliko među narodima, veli Gospod nad vojskama.
Malahija 1,12A vi ga skvrnite govoreći: sto je Gospodnji nečist, i što se postavlja na nj, jelo je za preziranje.
Malahija 1,13I govorite: gle, kolika muka! a moglo bi se oduhnuti, govori Gospod nad vojskama; i donosite oteto, i hromo i bolesno donosite na dar; eda li ću primiti iz ruke vaše? govori Gospod.
Malahija 1,14Proklet da je varalica, koji ima u svom stadu muško i zavjetuje, pa prinosi Gospodu kvarno; jer sam velik car, veli Gospod nad vojskama, i ime je moje strašno među narodima.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje