Tražilica


Marko 13. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Marko 13,1Kad je izlazio iz hrama, reče mu jedan od učenika njegovih: "Učitelju, gle ovo silno kamenje, ove silne građevine!"
Marko 13,2Isus mu reče: "Vidiš li te sjajne građevine? Ni kamen na kamenu neće ovdje ostati, koji se neće porušiti."
Marko 13,3Kad je onda sjedio na Maslinskoj gori prema hramu, upitaše ga nasamo Petar, Jakov, Ivan i Andrija: "
Marko 13,4"Kaži nam, kad će se to dogoditi, i koji je znak, kad će se to sve ispuniti?"
Marko 13,5Isus im odgovori: "Pazite, da vas tko ne zavede!
Marko 13,6Jer će mnogi doći u moje ime i reći: "Ja sam. I mnoge će zavesti.
Marko 13,7Kad čujete ratove i glasove o ratovima, nemojte se smesti! To mora tako doći, ali još nije stim svršetak.
Marko 13,8Jer će se podići narod protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva. Bit će potresi na sve strane i glad. Ali to je istom početak jadima.
Marko 13,9Čuvajte se! Predavat će vas zbog mene na sudove, bičevat će vas u sinagogama i vodit će vas pred namjesnike i kraljeve, da svjedočite pred njima.
Marko 13,10Svima narodima mora se najprije navijestiti evanđelje.
Marko 13,11Kad vas onda povedu i stave pred sud, ne brinite se, što ćete govoriti; nego recite, što vam se da u onaj čas, jer nijeste vi, koji govorite, nego Duh Sveti.
Marko 13,12Brat će svojega brata, otac će svojega sina predati na smrt. Djeca će ustati na svoje roditelje i usmrtit će ih!
Marko 13,13Zbog imena mojega bit ćete od svih mrženi Ali tko ustraje do kraja, spasit će se.
Marko 13,14Kad vidite mrzost opustošenja ondje, gdje ne bi smjela biti - tko čita, neka razumije! - onda neka ljudi u Judeji bježe u gore!
Marko 13,15Tko je na krovu, neka ne silazi u kuću i neka ne ulazi, da uzme što sobom iz kuće!
Marko 13,16Tko je u polju, neka se ne vraća natrag da uzme haljinu svoju!
Marko 13,17Teško trudnima i dojiljama u one dane!
Marko 13,18Molite se, da se to ne dogodi u zimu!
Marko 13,19U one dane bit će nevolja, I kakve nije bilo od početka svijeta, što ga je Bog stvorio, do sada, niti će je ikad biti.
Marko 13,20Kad Gospodin ne bi skratio one dane, ne bi se spasio ni jedan čovjek. Ali zbog izabranih, koje izabra, skratio je dane.
Marko 13,21Ako vam onda tko rekne: "Ovdje je Krist? Ondje je on! ne vjerujte!
Marko 13,22Jer će ustati lažni Kristovi i lažni proroci i činit će znake i čudesa, da zavedu, ako je moguće, i izabrane.
Marko 13,23Budite dakle na oprezu! Eto, sve vam rekoh unaprijed.
Marko 13,24U dane poslije te nevolje sunce će pomrčati i mjesec svoju svjetlost izgubiti,
Marko 13,25Zvijezde će padati s neba i sile se nebeske pokrenuti.
Marko 13,26Tada će se vidjeti gdje dolazi Sin čovječji na oblacima s velikom moći i slavom.
Marko 13,27On će poslati anđele svoje i skupit će izabrane svoje od četiri vjetra, od kraja zemlje do kraja neba.
Marko 13,28Od smokve naučite prispodobu: "Kad njezine grane postanu sočne i potjeraju lišće, onda znate, da je blizu ljeto.
Marko 13,29Tako i vi, kad vidite ovo da nastaje, znajte, da je to pred vratima.
Marko 13,30Zaista, kažem vam: "Ovaj naraštaj neće proći, dok se ovo sve ne zbude.
Marko 13,31Nebo i zemlja proći će, ali riječi moje neće proći.
Marko 13,32A onaj dan i onaj čas ne zna nitko, ni anđeli na nebu ni Sin, nego samo Otac.
Marko 13,33Pazite, bdijte i molite se; jer ne znate, kad je vrijeme.
Marko 13,34Ono je kao u čovjeka, koji je pošao na put. Kad je ostavljao kuću svoju, predao je slugama svojim kućanstvo, svakomu je odredio svoj posao, vrataru je naložio, da bude budan.
Marko 13,35Budite dakle budni, jer ne znate, kad dolazi gospodar kuće, je li uveče ili u ponoći ili u pijetle ili ujutro.
Marko 13,36Mogao bi doći iznenada i naći vas gdje spavate.
Marko 13,37Što vama kažem, kažem svima: "Budite budni!"
Marko 13,1 Kad je izlazio iz Hrama, rekne mu jedan od njegovih učenika: "Učitelju, gledaj! Kakva li kamenja, kakvih li zdanja!
Marko 13,2Isus mu odvrati: "Vidiš li ta veličanstvena zdanja? Ne, neće se ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen.
Marko 13,3Dok je zatim na Maslinskoj gori sjedio sučelice Hramu, upitaju ga nasamo Petar, Jakov, Ivan i Andrija:
Marko 13,4"Reci nam kada će to biti i na koji se znak sve to ima svršiti?
Marko 13,5Tada im Isus poče govoriti: "Pazite da vas tko ne zavede.
Marko 13,6Mnogi će doći u moje ime i govoriti: Ja sam! I mnoge će zavesti.
Marko 13,7Kada pak čujete za ratove i za glasove o ratovima, ne uznemirujte se. Treba da se to dogodi, ali to još nije svršetak.
Marko 13,8"Narod će ustati protiv naroda, kraljevstvo protiv kraljevstva. Bit će potresa po raznim mjestima, bit će gladi. To je početak trudova.
Marko 13,9"Vi pak pazite sami na sebe. Predavat će vas vijećima i tući vas u sinagogama, pred upraviteljima i kraljevima stajat ćete zbog mene, njima za svjedočanstvo.
Marko 13,10A treba da se najprije svim narodima propovijeda evanđelje.
Marko 13,11"Kad vas budu vodili na izručenje, ne brinite se unaprijed što ćete govoriti, nego govorite što vam bude dano u onaj čas. Ta niste vi koji govorite, nego Duh Sveti.
Marko 13,12Predavat će na smrt brat brata i otac sina. Djeca će ustajati na roditelje i ubijati ih.
Marko 13,13Svi će vas zamrziti zbog imena moga. Ali tko ustraje do svršetka, bit će spašen.
Marko 13,14"I kad vidite da grozota pustoši stoluje gdje joj nije mjesto - tko čita, neka razumije - koji se tada zateknu u Judeji, neka bježe u gore!
Marko 13,15Tko bude na krovu, neka ne silazi i ne ulazi u kuću da iz nje što uzme.
Marko 13,16I tko bude u polju, neka se ne okreće natrag da uzme ogrtač!
Marko 13,17"Jao trudnicama i dojiljama u one dane!
Marko 13,18A molite da to ne bude zimi
Marko 13,19jer će onih dana biti tjeskoba kakve ne bi od početka stvorenja, koje stvori Bog, sve do sada, a neće je ni biti.
Marko 13,20I kad Gospodin ne bi skratio dane one, nitko se ne bi spasio. No poradi izabranih, koje on sebi izabra, skratio je on te dane.
Marko 13,21Ako vam tada tko rekne: `Evo Krista ovdje! Eno ondje!` - ne vjerujte.
Marko 13,22Ustat će doista lažni kristi i lažni proroci i tvorit će znamenja i čudesa da, bude li moguće, zavedu izabrane.
Marko 13,23Vi dakle budite na oprezu! Evo, prorekao sam vam sve!
Marko 13,24Nego, u one dane, nakon one nevolje, sunce će pomrčati i mjesec neće više svijetljeti
Marko 13,25a zvijezde će s neba padati i sile će se nebeske poljuljati.
Marko 13,26Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima s velikom moći i slavom.
Marko 13,27I razaslat će anđele i sabrati svoje izabranike s četiri vjetra, s kraja zemlje do na kraj neba.
Marko 13,28A od smokve se naučite prispodobi! Kad joj grana već omekša i lišće potjera, znate: ljeto je blizu.
Marko 13,29Tako i vi kad vidite da se to zbiva, znajte: blizu je, na vratima!
Marko 13,30Zaista, kažem vam, ne, neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve to ne zbude.
Marko 13,31Nebo će i zemlja uminuti, ali riječi moje ne, neće uminuti.
Marko 13,32"A o onom danu i času nitko ne zna, pa ni anđeli na nebu, ni Sin, nego samo Otac.
Marko 13,33"Pazite! Bdijte jer ne znate kada je čas.
Marko 13,34Kao kad ono čovjek neki polazeći na put ostavi svoju kuću, upravu povjeri slugama, svakomu svoj posao, a vrataru zapovjedi da bdije.
Marko 13,35Bdijte, dakle, jer ne znate kad će se domaćin vratiti - da li uvečer ili o ponoći, da li za prvih pijetlova ili ujutro -
Marko 13,36da vas ne bi našao pozaspale ako iznenada dođe.
Marko 13,37"Što vama kažem, svima kažem: Bdijte!
Marko 13,1Kad Isus ode iz *Templa, jedan od njegovih učenika reče mu: ` Učitelju, pogledaj: Koje kamenje, koje graditeljstvo! `
Marko 13,2Isus mu reče: ` Ti vidiš te velike zgrade! Neće ostati ni kamen na kamenu: sve će biti uništeno. `
Marko 13,3Kako on bijaše sjedio na Maslinskoj gori nasuprot Templu, Petar, Jakov, Ivan i Andrija, nasamo, pitaše ga:
Marko 13,4` Reci nam kad će se to dogoditi i koji će biti *znak da će se sve to svršiti. ` ( Mt 24.10, 1722; 24.414; Lk 12.1112; 21.819)
Marko 13,5Isus im stade govoriti: ` Pazite dobro da vas nitko ne zavede.
Marko 13,6Mnogi će dolaziti uzimajući moje ime; oni će reći: To sam ja i zavest će dosta ljudi.
Marko 13,7Kad vi budete čuli govoriti o ratovima i glasine o ratu, ne uzbunjujte se: treba se to dogoditi, ali to još nije kraj.
Marko 13,8Dizat će se naime narod protiv naroda, i kraljevstvo protiv kraljevstva; bit će na različitim mjestima potresa zemlje, bit će gladi; bit će to početak porođajnih bolova.
Marko 13,9Budite na oprezi. Izručivat će vas sudovima i *sinagogama, bit ćete izbrazdani udarcima, pojavljivat ćete se pred namjesnicima i kraljevima zbog mene: imat će oni tamo jedno svjedočenje.
Marko 13,10Jer treba najprije da *Evanđelje bude objavljeno svim narodima.
Marko 13,11Kad vas budu vodili da vas predaju, ne budite zabrinuti unaprijed o tome što ćete reći; već to što će vam se dati u taj sat tamo, to recite; jer, niste vi koji ćete govoriti, već Duh Sveti.
Marko 13,12Brat će na smrt izručivati brata svog, i otac dijete svoje; djeca će se dizati na svoje roditelje i davat će ih osuđivati na smrt.
Marko 13,13Vi ćete biti omraženi od svih zbog mog *imena. Ali, onaj koji izdrži sve do kraja, taj će biti spašen. ( Mt 24.1525; Lk 21.2024; 17.23; 21.8)
Marko 13,14Kad vi budete vidjeli Omrznutog Uništavatelja smještenog ondje gdje ne treba nek čitatelj to razumije! tada, oni koji budu u Judeji, nek bježe u planine;
Marko 13,15onaj koji bude na terasi, nek ne silazi, nek ne ulazi u kuću svoju za odnijeti nešto;
Marko 13,16onaj koji bude u polju; nek ne vraća se natrag za uzeti svoj ogrtač!
Marko 13,17Nesretne one koje budu trudne i one koje će dojiti u te dane!
Marko 13,18Molite da se to ne dogodi u zimu.
Marko 13,19Jer ti dani bit će dani nevolje kojoj nije bilo jednake od početka svijeta kad ga je Bog stvarao sve do sada, i kakve neće biti više.
Marko 13,20I da Gospod nije skratio te dane, nitko ne bi spasio život; ali, zbog izabranika koje je on izabrao, on je skratio te dane.
Marko 13,21Tada, ako vam netko kaže: Vidi, *Spasitelj je ovdje! Gle, on je ondje!, ne vjerujte.
Marko 13,22Lažni spasitelji i lažni proroci dizat će se i činiti znakove i čuda za zavesti, ako je mog uće, i same izabranike.
Marko 13,23Vi dakle, pazite, ja sam vas upozorio o svemu. ` ( Mt 24.2931; Lk 21.2528 )
Marko 13,24Ali, u one dane, nakon te nevolje, sunce će potamnjeti, mjesec neće sijati više,
Marko 13,25zvijezde će početi padati s neba, a sile koje su u nebesima bit će uzdrmane.
Marko 13,26Tad će se vidjeti *Sin čovjekov dolaziti, okružen oblacima, u punini moći i u slavi.
Marko 13,27Tad on će poslati *anđele i, s četiriju vjetrova, s krajeva zemlje do krajeva neba, on će sakupiti svoje izabranike. ( Mt 24.3236; Lk 21.2933 )
Marko 13,28Razumijte ovu usporedbu uzetu u smokvina stabla: čim njene grane postanu mekane i puste listove svoje, vi shvatite da je ljeto blizu.
Marko 13,29Isto, vi također, kad budete vidjeli to dolaziti, znajte da je Sin čovjekov blizu, da je na vašim vratima.
Marko 13,30Uistinu ja vam to kažem, ovaj naraštaj neće proći dok se sve to ne dogodi.
Marko 13,31Nebo i zemlja proći će, moje riječi neće proći.
Marko 13,32Ali, taj dan ili taj sat, nitko njih ne poznaje, ni *anđeli s *neba, ni Sin, nitko osim Otac. ( Mt 24.42; 25.1315; Lk 12.3638; 19.1213)
Marko 13,33Pazite dobro, ostanite budni, jer vi ne znate kad će biti čas.
Marko 13,34To je kao kad čovjek pođe na putovanje: on ostavi svoju kuću, povjeri svojim slugama vlast, svakom njegovu zadaću, a vrataru dadne zapovijed da bdije.
Marko 13,35Bdijte dakle, jer vi ne znate kad će gospodar kuće doći, na večer ili u sred noć, o pijetlovu poju ili u jutro.
Marko 13,36Bojte se da ne dođe nenadano i ne nađe vas kako spavate.
Marko 13,37To što vam ja kažem, kažem svima: bdijte. ` ( Mt 26.15; Lk 22.12; Iv 11.47,49,53)
Marko 13,1I kad izlažaše iz crkve reče mu jedan od učenika njegovijeh: učitelju! gle kakvo je kamenje, i kakva građevina!
Marko 13,2I odgovarajući Isus reče mu: vidiš li ove velike građevine? ni kamen na kamenu neće ovdje ostati koji se neće razmetnuti.
Marko 13,3I kad sjeđaše na gori Maslinskoj prema crkvi, pitahu ga sama Petar i Jakov i Jovan i Andrija:
Marko 13,4Kaži nam kad će to biti? i kakav će znak biti kad će se to sve svršiti?
Marko 13,5A Isus odgovarajući im poče govoriti: čuvajte se da vas ko ne prevari.
Marko 13,6Jer će mnogi doći na moje ime govoreći: ja sam; i mnoge će prevariti.
Marko 13,7A kad čujete ratove i glasove o ratovima, ne plašite se; jer treba to da bude; ali to još nije pošljedak.
Marko 13,8Ustaće narod na narod i carstvo na carstvo; i zemlja će se tresti po svijetu; i biće gladi i bune. To je početak stradanju.
Marko 13,9A vi se čuvajte; jer će vas predavati u sudove i po zbornicama biće vas, i pred kraljeve i careve izvodiće vas mene radi za svjedočanstvo njima.
Marko 13,10I u svima narodima treba da se najprije propovjedi jevanđelje.
Marko 13,11A kad vas povedu da predaju, ne brinite se naprijed šta ćete govoriti, niti mislite; nego što vam se da u onaj čas ono govorite; jer vi ne ćete govoriti nego Duh sveti.
Marko 13,12I predaće brat brata na smrt i otac sina, i ustaće djeca na roditelje i pobiće ih.
Marko 13,13I svi će omrznuti na vas imena mojega radi. Ali koji pretrpi do kraja blago njemu.
Marko 13,14A kad vidite mrzost opušćenja, za koju govori prorok Danilo, da stoji gdje ne treba (koji čita da razumije): tada koji budu u Judeji neka bježe u gore;
Marko 13,15I koji bude na krovu da ne silazi u kuću, niti da ulazi da uzme što iz kuće svoje;
Marko 13,16I koji bude u polju da se ne vraća natrag da uzme haljinu svoju.
Marko 13,17Ali teško trudnima i dojilicama u te dane!
Marko 13,18Nego se molite Bogu da ne bude bježan vaša u zimu.
Marko 13,19Jer će u dane te biti nevolja kakova nije bila od početka stvorenja koje je Bog stvorio dosad, i neće ni biti.
Marko 13,20I da Gospod ne skrati dane niko ne bi ostao; ali izbranijeh radi, koje izbra, skratio je dane.
Marko 13,21Tada ako vam ko reče: evo ovdje je Hristos; ili: eno ondje; ne vjerujte.
Marko 13,22Jer će izići lažni hristosi i lažni proroci, i pokazaće znake i čudesa da bi prevarili, ako bude moguće, i izbrane.
Marko 13,23Ali vi se čuvajte: eto vam sve kazah naprijed.
Marko 13,24Ali u te dane, poslije te nevolje, sunce će pomrčati, i mjesec svoju svjetlost izgubiti.
Marko 13,25I zvijezde će spadati s neba i sile nebeske pokrenuti se.
Marko 13,26I tada će ugledati sina čovječijega gdje ide na oblacima sa silom i slavom velikom.
Marko 13,27I tada će poslati anđele svoje i sabraće izbrane svoje od četiri vjetra, od kraja zemlje do kraja neba.
Marko 13,28A od smokve naučite se priči: kad se već njezina grana pomladi i stane listati, znate da je blizu ljeto.
Marko 13,29Tako i vi kad vidite ovo da se zbiva, znajte da je blizu kod vrata.
Marko 13,30Zaista vam kažem da ovaj naraštaj neće proći dok se ovo sve ne zbude.
Marko 13,31Nebo i zemlja proći će, ali riječi moje neće proći.
Marko 13,32A o danu tome ili o času niko ne zna, ni anđeli koji su na nebesima, ni sin, do otac.
Marko 13,33Pazite, stražite i molite se Bogu; jer ne znate kad će vrijeme nastati.
Marko 13,34Kao što čovjek odlazeći ostavi kuću svoju, i da slugama svojima vlast, i svakome svoj posao; i vrataru zapovjedi da straži.
Marko 13,35Stražite dakle; jer ne znate kad će doći gospodar od kuće, ili uveče ili u ponoći, ili u pijetle, ili ujutru;
Marko 13,36Da ne dođe iznenada i da vas ne nađe a vi spavate.
Marko 13,37A što vam kažem, svima kažem: stražite.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje