Tražilica


Marko 14. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Marko 14,1Poslije dva dana bio je blagdan Pashe, blagdan beskvasnih kruhova. Tada su tražili glavari svećenički i književnici priliku, da ga iz prijevare uhvate i ubiju.
Marko 14,2Ali rekoše: "Samo ne na blagdan! Inače se pobuni narod."
Marko 14,3Kad je on boravio u Betaniji u kući Simona Gubavca i bio za stolom, dođe žena s posudom alabastrenom, punom dragocjenoga čistog nardova ulja. Ona razbi posudu alabastrenu i izli ulje na glavu njegovu.
Marko 14,4Na to se neki rasrdiše i rekoše jedan drugome: "Čemu ovo rasipanje pomasti?
Marko 14,5Mogla se je ta pomast prodati za više od trista denara i dati ih siromasima." I mrmljali su na nju.
Marko 14,6A Isus reče: "Ostavite je! Zašto je žalostite? Ona učini dobro djelo na meni.
Marko 14,7Jer siromaha imate svagda među sobom i možete im dobro činiti, kadgod hoćete; a mene nemate svagda.
Marko 14,8Ona je učinila, što je mogla: "ona pomaza unaprijed tijelo moje za pokop.
Marko 14,9Zaista, kažem vam: "Svuda po svemu svijetu, gdje se propovijeda evanđelje, govorit će se i za spomen njezin, što je učinila ona."
Marko 14,10Tada otide Juda Iskariot, jedan od dvanaestorice, k poglavarima svećeničkim, da im ga izda.
Marko 14,11Oni se obradovaše, kad to čuše, i obećaše mu dati novaca. Sad je tražio zgodu, da, ga izda
Marko 14,12U prvi dan beskvasnih kruhova, kad se običavalo klati Pashalno janje, upitaše ga učenici njegovi: "Kamo da idemo, da pripravimo za te Pashalno janje?"
Marko 14,13Tada posla dvojicu svojih učenika i naloži im: "Idite u grad! Tamo će vas sresti čovjek s krčagom. Idite za njim;
Marko 14,14I gdje uđe, kažite gospodaru one kuće: "Učitelj pita: "Gdje je soba, u kojoj mogu blagovati Pashalnu večeru s učenicima svojim?
Marko 14,15On će vam pokazati veliku opremljenu dvoranu. Ondje nam zgotovite!
Marko 14,16Učenici otidoše u grad i nađoše, kao što im je bio rekao, i pripremiše Pashalnu večeru.
Marko 14,17Kad bi uveče, dođe s dvanaestoricom.
Marko 14,18Kad su bili za stolom i jeli, reče Isus: "Zaista, kažem vam: "Jedan od vas, koji jede s menom, izdat će me."
Marko 14,19Ožalošćeni pitali su ga jedan za drugim: "Da nijesam ja?"
Marko 14,20On im reče: "Jedan je od vas dvanaestorice, jedan, koji umače s menom u zdjelu.
Marko 14,21Sin čovječji ide, istina, kao što je pisano za njega; ali teško čovjeku, koji izda Sina čovječjega! Bolje bi bilo tomu čovjeku, da se nije rodio."
Marko 14,22Dok su blagovali, uze Isus kruh, blagoslovi ga, prelomi ga i dade im ga i reče: "Uzmite, ovo je tijelo moje."
Marko 14,23Tada uze čašu, zahvali i dade im je, i pili su iz nje svi.
Marko 14,24Pritom im reče: "Ovo je krv moja Novoga Zavjeta, koja se prolijeva za mnoge.
Marko 14,25Zaista, kažem vam: "Više neću piti od ovoga roda trsova do onog dana, kad ga budem pio posve novoga u kraljevstvu Božjem."
Marko 14,26Tada izmoliše hvalospjev i izađoše na Maslinsku goru.
Marko 14,27Tada im reče Isus: "Svi ćete se vi spotaknuti zbog mene ovu noć, jer stoji pisano: "Udarit ću pastira, onda će se razbježati ovce.
Marko 14,28Ali iza uskrsnuća svojega ići ću pred vama u Galileju."
Marko 14,29Petar mu odgovori: "Ako se i svi spotaknu, ja se neću."
Marko 14,30Isus mu reče: "Zaista, kažem ti: "Još noćas, prije nego pijetao dva puta zapjeva, tri puta ćeš me zatajiti."
Marko 14,31A on je još revnije uvjeravao: "I ako bi morao poći u smrt s tobom, neću te zatajiti." Tako su tvrdili i svi drugi.
Marko 14,32Dođoše u zaselak, koji se zvao Getsemani. On reče učenicima svojim: "Sjedite ovdje, dok se pomolim!"
Marko 14,33Samo Petra, Jakova i Ivana uze sobom. Tada počne drhtati i plašiti se.
Marko 14,34Reče im: "Žalosna je duša moja do smrti. Ostanite ovdje i bdijte!"
Marko 14,35Tada otide malo dalje, baci se na zemlju ničice i molio se je, da bi ga mimoišao ovaj čas, ako je moguće.
Marko 14,36"Aba Oče", reče, tebi je sve moguće; uzmi ovu čašu od mene Ali ne kako ja hoću, nego kako ti hoćeš."
Marko 14,37Tada dođe opet i nađe ih gdje spavaju. Reče Petru: "Simone, ti spavaš? Zar nijesi mogao bdjeti ni jednu uru?
Marko 14,38Bdijte i molite se, da ne padnete u napast! Duh je, istina, voljan, ali je tijelo slabo."
Marko 14,39Udalji se po drugi put i pomoli se istim riječima.
Marko 14,40Kad se je vratio, nađe ih opet gdje spavaju. Oči su im bile otežale, i nijesu znali, što bi mu odgovorili.
Marko 14,41Dođe po treći put i reče im: "Jednako spavate i počivate? Dosta Došao je čas. Evo, Sin čovječji predat će se u ruke grješnicima.
Marko 14,42Ustanite, hajdemo! Evo, izdajnik se moj približuje!"
Marko 14,43Dok je još govorio, dođe već Juda, jedan od dvanaestorice, i s njim četa velika s mačevima i toljagama po nalogu glavara svećeničkih, književnika i starješina.
Marko 14,44A izdajnik je bio s njima ugovorio znak: "Koga ja cjelivam, taj je. Uhvatite ga i odvedite ga oprezno!"
Marko 14,45Kad dođe, odmah pristupi k njemu poljubi ga i reče: "Učitelju!"
Marko 14,46Sada metnuše ruke na njega i uhvatiše gas
Marko 14,47A jedan od onih, što su stajali ondje, potegnu mač, udari njim slugu velikoga svećenika i odsiječe mu uho.
Marko 14,48Isus im reče: "Kao na razbojnika izašli ste s mačevima i toljagama, da me uhvatite.
Marko 14,49Svaki dan sam bio među vama u hramu i učio, i nijeste me uhvatili. Ali se mora ispuniti Pi, smo."
Marko 14,50Tada ga ostaviše i pobjegoše svi.
Marko 14,51A jedan mladić, koji je na golu tijelu nosio samo platnenu haljinu, išao je za njim; i uhvatiše ga.
Marko 14,52A on ostavi platnenu haljinu i go pobježe od njih.
Marko 14,53Odvedoše Isusa k velikomu svećeniku. Tamo su se skupili svi glavari svećenički, starješine i književnici.
Marko 14,54Petar je išao za njim izdaleka do u dvorište velikoga svećenika. Ondje sjede sa slugama uz vatru, i grijao se.
Marko 14,55Glavari svećenički i sve visoko vijeće tražili su svjedočanstvo proti Isusu, da ga ubiju. Ali ne nađoše nijedno.
Marko 14,56Istina, iznesoše mnoge lažne izjave o njemu, ali izjave njihove nijesu bile suglasne.
Marko 14,57Neki još ustadoše i lažno izjaviše o njemu:
Marko 14,58"Mi smo čuli gdje on govori: "Ja ću porušiti ovaj hram, koji je sagrađen čovječjom rukom i u tri dana sagradit ću drugi, koji nije načinjen čovječjom rukom."
Marko 14,59Ali ni u tom nije se slagala izjava njihova.
Marko 14,60Tada se diže veliki svećenik, stupi na sredinu i zapita Isusa: "Zar nemaš ništa da odgovoriš na to, što ovi iznose protiv tebe?"
Marko 14,61On je šutio i nije ništa odgovorio. Opet ga zapita veliki svećenik: "Jesi li ti Krist, Sin Blagoslovljenoga?"
Marko 14,62A Isus odgovori: "Ja sam; i vidjet ćete Sina čovječjega gdje sjedi s desne Svemogućega i dolazi na oblacima nebeskim."
Marko 14,63Tada veliki svećenik razdera haljinu svoju i reče: "Čemu trebamo još svjedoke?
Marko 14,64Čuli ste hulu na Boga; što vam se čini?" Oni jednoglasno izjaviše, da je zaslužio smrt.
Marko 14,65I neki su pljuvali na njega, pokrivali mu lice, udarali ga rukama i rugali se: "Proreci!" Sluge su ga udarale po obrazu.
Marko 14,66Dok je Petar bio dolje u dvorištu, dođe jedna od sluškinja velikog svećenika.
Marko 14,67Kad vidje, kako se grije Petar, pogleda na njega i reče: "I ti si bio s Isusom Nazarećaninom."
Marko 14,68On zataji i reče: "Ne znam i ne razumijem, što govoriš." Tada izađe u predvorje. I pijetao zapjeva.
Marko 14,69I kad ga vidje ondje sluškinja, reče onima, što su tu stajali: "Ovaj je jedan od njih."
Marko 14,70On zataji opet. Malo zatim oni, što su okolo stajali, rekoše Petru: "Doista si ti jedan od njih, jer si Galilejac."
Marko 14,71Tada se počne kleti i preklinjati: "Ne znam toga čovjeka, o kojem govorite."
Marko 14,72Odmah zapjeva pijetao po drugi put. I Petar se sjeti riječi, koju mu je bio rekao Isus: "Prije nego zapjeva pijetao dva puta, zatajit ćeš me tri puta." I on proplaka.
Marko 14,1 Za dva dana bijaše Pasha i Beskvasni kruhovi. Glavari svećenički i pismoznanci tražili su kako da ga na prijevaru uhvate i ubiju.
Marko 14,2Jer se govorilo: "Nikako ne na Blagdan da ne nastane pobuna naroda.
Marko 14,3I kad je u Betaniji, u kući Šimuna Gubavca, bio za stolom, dođe neka žena s alabastrenom posudicom prave skupocjene nardove pomasti. Razbi posudicu i poli ga po glavi.
Marko 14,4A neki negodovahu te će jedan drugomu: "Čemu to rasipanje pomasti?
Marko 14,5Mogla se pomast prodati za više od tristo denara i dati siromasima." I otresahu se na nju.
Marko 14,6A Isus reče: "Pustite je, što joj dodijavate? Dobro djelo učini na meni.
Marko 14,7Ta siromaha svagda imate uza se i kad god hoćete možete im dobro činiti, a mene nemate svagda.
Marko 14,8Učinila je što je mogla: unaprijed mi pomaza tijelo za ukop.
Marko 14,9Zaista, kažem vam, gdje se god bude propovijedalo evanđelje, po svem svijetu, navješćivat će se i ovo što ona učini - njoj na spomen.
Marko 14,10A Juda Iškariotski, jedan od dvanaestorice, ode glavarima svećeničkim da im ga preda.
Marko 14,11Kad su oni to čuli, obradovali su se i obećali mu dati novca. I tražio je zgodu da ga preda.
Marko 14,12Prvoga dana Beskvasnih kruhova, kad se žrtvovala pasha, upitaju učenici Isusa: "Gdje hoćeš blagovati pashu, da odemo i pripravimo?
Marko 14,13On pošalje dvojicu učenika i rekne im: "Idite u grad i namjerit ćete se na čovjeka koji nosi krčag vode. Pođite za njim
Marko 14,14pa gdje on uđe, recite domaćinu: `Učitelj pita: Gdje mi je svratište u kojem bih blagovao pashu sa svojim učenicima?`
Marko 14,15I on će vam pokazati na katu veliko blagovalište, prostrto i spremljeno. Ondje nam pripravite.
Marko 14,16Učenici odu, dođu u grad i nađu kako im on reče te priprave pashu.
Marko 14,17A uvečer dođe on s dvanaestoricom.
Marko 14,18I dok bijahu za stolom te blagovahu, reče Isus: "Zaista, kažem vam, jedan će me od vas izdati - koji sa mnom blaguje.
Marko 14,19Ožalošćeni, stanu mu govoriti jedan za drugim: "Da nisam ja?
Marko 14,20A on im reče: "Jedan od dvanaestorice koji umače sa mnom u zdjelicu.
Marko 14,21Sin Čovječji, istina, odlazi kako je o njemu pisano, ali jao čovjeku onomu koji ga predaje. Tomu bi čovjeku bolje bilo da se ni rodio nije!
Marko 14,22I dok su blagovali, on uze kruh, izreče blagoslov pa razlomi, dade im i reče: "Uzmite, ovo je tijelo moje.
Marko 14,23I uze čašu, zahvali i dade im. I svi su iz nje pili.
Marko 14,24A on im reče: "Ovo je krv moja, krv Saveza, koja se za mnoge prolijeva.
Marko 14,25Zaista, kažem vam, ne, neću više piti od ovoga roda trsova do onoga dana kad ću ga - novoga - piti u kraljevstvu Božjem.
Marko 14,26Otpjevavši hvalospjeve, zaputiše se prema Maslinskoj gori.
Marko 14,27I reče im Isus: "Svi ćete se sablazniti. Ta pisano je: Udarit ću pastira i ovce će se razbjeći.
Marko 14,28Ali kad uskrsnem, ići ću pred vama u Galileju.
Marko 14,29Nato će mu Petar: "Ako se i svi sablazne, ja neću!
Marko 14,30A Isus mu reče: "Zaista, kažem ti, baš ti, danas, ove noći, prije nego se pijetao dvaput oglasi, triput ćeš me zatajiti.
Marko 14,31Ali on je upornije uvjeravao: "Bude li trebalo i umrijeti s tobom - ne, neću te zatajiti." A tako su svi govorili.
Marko 14,32I dođu u predio imenom Getsemani. I kaže Isus svojim učenicima: "Sjednite ovdje dok se ne pomolim.
Marko 14,33I povede sa sobom Petra, Jakova i Ivana. Spopade ga užas i tjeskoba
Marko 14,34pa im reče: "Duša mi je nasmrt žalosna! Ostanite ovdje i bdijte!
Marko 14,35Ode malo dalje i rušeći se na zemlju molio je da ga, ako je moguće, mimoiđe ovaj čas.
Marko 14,36Govoraše: "Abba! Oče! Tebi je sve moguće! Otkloni čašu ovu od mene! Ali ne što ja hoću, nego što hoćeš ti!
Marko 14,37I dođe, nađe ih pozaspale pa reče Petru: "Šimune, spavaš? Jedan sat nisi mogao probdjeti?
Marko 14,38Bdijte i molite da ne padnete u napast. Duh je, istina, voljan, no tijelo je slabo.
Marko 14,39Opet ode i pomoli se istim riječima.
Marko 14,40Ponovno dođe i nađe ih pozaspale. Oči im se sklapale i nisu znali što da mu odgovore.
Marko 14,41Dođe i treći put i reče im: "Samo spavajte i počivajte! Gotovo je! Dođe čas! Evo, predaje se Sin Čovječji u ruke grešničke!
Marko 14,42Ustanite, hajdemo! Evo, izdajica se moj približio!
Marko 14,43Uto, dok je on još govorio, stiže Juda, jedan od dvanaestorice, i s njime svjetina s mačevima i toljagama, poslana od glavara svećeničkih, pismoznanaca i starješina.
Marko 14,44A izdajica im njegov dade znak: "Koga poljubim, taj je! Uhvatite ga i oprezno odvedite!
Marko 14,45I kako dođe, odmah pristupi k njemu i reče: "Učitelju!" I poljubi ga.
Marko 14,46Oni podignu na nj ruke i uhvate ga.
Marko 14,47A jedan od nazočnih trgnu mač, udari slugu velikoga svećenika i odsiječe mu uho.
Marko 14,48Isus im prozbori: "Kao na razbojnika iziđoste s mačevima i toljagama da me uhvatite.
Marko 14,49Danomice bijah vam u Hramu, naučavah i ne uhvatiste me. No neka se ispune Pisma!
Marko 14,50I svi ga ostave i pobjegnu.
Marko 14,51A jedan je mladić išao za njim, ogrnut samo plahtom. I njega htjedoše uhvatiti,
Marko 14,52no on ostavi plahtu i gol pobježe.
Marko 14,53Zatim odvedoše Isusa velikom svećeniku. I skupe se svi glavari svećenički, starješine i pismoznanci.
Marko 14,54Petar je izdaleka išao za njim do u dvor velikog svećenika. Tu je sjedio sa stražarima i grijao se uz vatru.
Marko 14,55A glavari svećenički i cijelo Vijeće, da bi mogli pogubiti Isusa, tražili su protiv njega kakvo svjedočanstvo, ali nikako da ga nađu.
Marko 14,56Mnogi su doduše lažno svjedočili protiv njega, ali im se svjedočanstva ne slagahu.
Marko 14,57Ustali su neki i lažno svjedočili protiv njega:
Marko 14,58"Mi smo ga čuli govoriti: `Ja ću razvaliti ovaj rukotvoreni Hram i za tri dana sagraditi drugi, nerukotvoreni!`
Marko 14,59Ali ni u tom im svjedočanstvo ne bijaše složno.
Marko 14,60Usta nato veliki svećenik na sredinu i upita Isusa: "Zar ništa ne odgovaraš? Što to ovi svjedoče protiv tebe?
Marko 14,61A on je šutio i ništa mu nije odgovarao. Veliki ga svećenik ponovo upita: "Ti li si Krist, Sin Blagoslovljenoga?
Marko 14,62A Isus mu reče: "Ja jesam! I gledat ćete Sina Čovječjega gdje sjedi zdesna Sile i dolazi s oblacima nebeskim.
Marko 14,63Nato veliki svećenik razdrije haljine i reče: "Što nam još trebaju svjedoci?
Marko 14,64Čuli ste hulu. Što vam se čini?" Oni svi presudiše da zaslužuje smrt.
Marko 14,65I neki stanu pljuvati po njemu, zastirati mu lice i udarati ga govoreći: "Proreci!" I sluge ga stadoše pljuskati.
Marko 14,66I dok je Petar bio dolje u dvoru, dođe jedna sluškinja velikoga svećenika;
Marko 14,67ugledavši Petra gdje se grije, upre u nj pogled i reče: "I ti bijaše s Nazarećaninom, Isusom.
Marko 14,68On zanijeka: "Niti znam niti razumijem što govoriš." I iziđe van u predvorje, a pijetao se oglasi.
Marko 14,69Sluškinja ga ugleda i poče opet govoriti nazočnima: "Ovaj je od njih!
Marko 14,70On opet nijekaše. Domalo nazočni opet stanu govoriti Petru: "Doista, i ti si od njih! Ta Galilejac si!
Marko 14,71On se tada stane kleti i preklinjati: "Ne znam čovjeka o kom govorite!
Marko 14,72I odmah se po drugi put oglasi pijetao. I spomenu se Petar one besjede, kako mu ono Isus reče: "Prije nego se pijetao dvaput oglasi, triput ćeš me zatajiti." I briznu u plač.
Marko 14,1*Pasha i blagdan Beskvasnih Kruhova trebaše biti dva dana poslije. *Veliki svećenici i pismoznanci tražaše kako uhititi Isusa putem lukavstva i potom ga ubiti.
Marko 14,2Oni naime govoraše: `Ne u sred blagdana iz straha da ne bude nemira u narodu. ` ( Mc 26.613; Iv 12.18; prov. Lk 7.3638)
Marko 14,3Isus bijaše u Betaniji u kući leproznog Šimuna i, za vrijeme dok on bijaše za stolom, jedna žena dođe, s bočicom od alabastra u kojoj je bio miomiris od narda, čist i veoma skup. Ona razbi bočicu od alabastra i sasu mu miomiris na glavu.
Marko 14,4Nekolicina ih govoraše s negodovanjem između sebe: ` Čemu tako izgubiti tako taj miomiris?
Marko 14,5Moglo se prodati taj miomiris za 30 srebrnjaka i dati ga siromasima! ` I oni se razjaraše protiv nje.
Marko 14,6Ali, Isus reče: ` Ostavite ju, zašto ju mučite! To je jedno dobro djelo koje je ona učinila spram mene.
Marko 14,7Siroti, naime, njih imate uvijek s vama, i kad god hoćete, vi im možete činiti dobro. Ali ja, mene nemate zauvijek.
Marko 14,8Ono što ona mogaše učiniti, ona je to učinila: unaprijed je ona namirisala moja tijelo za pogreb .
Marko 14,9Uistinu ja vam to kažem, posvuda gdje će se objavljivati Evanđelje u cijelom svijetu, pričat će se također, u spomen na nju, ono što je ona učinila. ` ( Mc 26.1416; . Lk 22.36)
Marko 14,10Juda Iskariot, jedan od Dvanaestorice, ode kod *velikih svećenika za izručiti Isusa.
Marko 14,11Na tu novost, oni se poveseliše i obećaše mu dati novaca. A Juda tražaše kako ga izručiti u pogodan čas. ( Mt 26.1719; Lk 22.713)
Marko 14,12Prvog dana Beskvasnih Kruhova, kad se žrtvovala *Pasha, njegovi mu učenici rekoše: ` Gdje hoćeš da idemo obaviti pripreme da jedeš Pashu? `
Marko 14,13I on pošalje dvojicu svojih učenika i kaže im: ` Idite u grad; jedan će vam čovjek doći u susret, noseći vrč vode. Slijedite ga,
Marko 14,14i, ondje gdje on uđe, recite vlasniku: Učitelj kaže: gdje je moja dvorana, gdje ću ja jesti Pashu sa svojim učenicima?
Marko 14,15I on će vam pokazati prostoriju na katu, prostranu, opremljenu, posve spremnu; ondje ćete vi obaviti pripreme za nas. `
Marko 14,16Učenici pođoše i odoše u grad. Oni nađoše sve kako im on bijaše rekao i pripremiše Pashu. ( Mt 26.2025; Lk 22.14; Iv 13.2130)
Marko 14,17Kad je došla večer, on stiže s Dvanaestoricom.
Marko 14,18Za vrijeme dok oni bijahu za stolom i jeđaše, Isus reče: ` Uistinu ja vam to kažem, jedan će me od vas izručiti, jedan koji jede sa mnom.`
Marko 14,19Rastuženi, oni stadoše njemu govoriti jedan za drugim: ` Hoću li to biti ja? `
Marko 14,20On im reče: ` To je jedan od Dvanaestorice koji uranja ruku sa mnom u pladanj .
Marko 14,21Jer *Sin čovjekov odlazi prema onom što je pisano o njemu, ali nesretan čovjek po kojem je Sin čovjekov izručen! Bolje bi mu bilo da nije ni rođen, taj čovjek! ` ( Mt 26.2629; Lk 22.1520; 1 Ko 11.2326)
Marko 14,22Tijekom objeda, on uze kruh, i nakon što je izgovorio blagoslov, on ga razlomi, dade njima i reče: ` Uzmite, ovo je moje tijelo. `
Marko 14,23Po tome, on uze jednu kupu, i nakon što je zahvalio, on im ju dade i oni svi popiše.
Marko 14,24A on im reče: ` Ovo je krv moja, krv *saveza, prolivena od mnoštva.
Marko 14,25Uistinu ja vam to kažem, nikad više ja neću piti ploda vinove loze sve do dana kad ga budem pio, novo, u *kraljevstvu Božjem. ` ( Mt 26.3035; Lk 22.3334; Iv 13.3738)
Marko 14,26Nakon što su otpjevali psalme, oni iziđoše za ići na Maslinsku goru .
Marko 14,27A Isus im reče: ` Svi ćete vi pasti, jer pisano je: Ja ću udariti *pastira i ovce će biti raspršene.
Marko 14,28Ali, kad jednom budem uskrsnuo, ja ću ispred vas ići u Galileju. `
Marko 14,29Petar mu reče: ` Čak i ako svi padnu, eh dobro, ne, ja neću pasti! `
Marko 14,30Isus mu reče: ` Uistinu ja ti to kažem, ti, danas, ove iste noć, prije no pijetao zapjeva dva puta, ti ćeš me zanijekati tri puta. `
Marko 14,31Ali on potvrđivaše ponovo i još odlučnije: ` Čak ako treba umrijeti s tobom, ne, ja te neću zanijekati. ` I svi govoraše tako. ( Mt 26.3646; Lk 22.4046)
Marko 14,32Oni stigoše u jedno područje zvano Getsemani i on reče svojim učenicima: ` Ostanite ovdje za vrijeme dok ja budem molio. `
Marko 14,33On odvede sa sobom Petra, Jakova i Ivana. I on poče osjećati užas i zebnju.
Marko 14,34On im reče: `Moja je duša na smrt rastužena. Ostanite ovdje i bdijte. `
Marko 14,35I otišavši malo dalje, on pade na zemlju i moljaše da, ako je moguće, ovaj čas prođe daleko od njega.
Marko 14,36On govoraše: ` Abba, Oče, tebi je sve moguće, otkloni od mene ovu kupu! Ipak, ne kako ja to hoću, već kako ti hoćeš! `
Marko 14,37On dođe i nađe ih kako spavaju; on reče Petru: ` Šimune, ti spavaš! Nisi imao snage bdjeti ni jedan sat!
Marko 14,38Bdijte i molite da ne padnete pod vlast *napasti. Duh je pun gorljivosti, ali tijelo je slabo. `
Marko 14,39Ponovo, on se udalji i moljaše ponavljajući iste riječi.
Marko 14,40Potom, ponovo, on dođe i nađe ih kako spavaju, jer njihove oči bijahu oteščale. I oni ne znađaše što mu reći.
Marko 14,41Po treći put, on dođe; i reče im: ` Nastavite spavati i odmorite se ! Hajdemo! Evo stigao je onaj koji me izručuje! ` ( Mt 26.4756; Lk 22.4753; Iv 18.211)
Marko 14,43U istom trenutku, dok još govoraše, naiđe Juda, jedan od Dvanaestorice, s jednom postrojbom naoružanom mačevima i toljagama, koja je dolazila od strane *velikih svećenika, pismoznanaca i starješina.
Marko 14,44Onaj koji ga je izručio bijaše s njima dogovorio jedan znak: ` Onaj kome ću ja dati cjelov, bijaše on rekao, to je on! Uhitite ga i odvedite pod stražom. `
Marko 14,45Čim je stigao, on istupi prema njemu i reče mu: ` Rabbi . ` I dade mu jedan cjelov.
Marko 14,46Ostali staviše ruku na njega i uhitiše ga.
Marko 14,47Jedan od onih koji bijahu ondje povuče mač, udari slugu velikog svećenika i odsiječe mu uho.
Marko 14,48Uzimaj ući riječ, Isus im reče: ` Kao za jednog razbojnika, vi ste pošli s mačevima i toljagama da biste me se domogli!
Marko 14,49Svakog dana, ja sam bio među vama u *Templu za poučavati, a vi me niste uhitili. Ali, to je zato da Pisma budu ispunjena. `
Marko 14,50A svi ga napustiše i pobjegoše.
Marko 14,51Jedan ga mladi čovjek slijeđaše, imajući samo jedno sukno na tijelu. Uhitiše ga,
Marko 14,52ali on, ostavljajući i sukno, pobježe sasvim nag. ( Mt 26.5768; Lk 22.5455; Iv 18.1218)
Marko 14,53Oni odvedoše Isusa kod *velikog svećenika. Oni se svi sakupiše, veliki svećenici, starješine i pismoznanci.
Marko 14,54Petar, iz daleka, bijaše ga slijedio sve do unutrašnjosti palače velikog svećenika. On bijaše sjeo sa slugama i grijao se pokraj vatre.
Marko 14,55A veliki svećenici i sav *Sanhedrin tražaše protiv Isusa jedno svjedočenje za dati ga osuditi na smrt, a ne nalaziše ga oni.
Marko 14,56Jer mnogi podnosiše lažna svjedočenja protiv njega, ali se svjedočenja ne slagaše.
Marko 14,57Nekolicina se digoše za posvjedočiti lažno protiv njega govoreći:
Marko 14,58` Mi smo ga čuli reći: Ja ću razoriti *svetište načinjeno ljudskom rukom i, za tri dana, ja ću ga sagraditi drugim, koje neće biti načinjeno ljudskom rukom. `
Marko 14,59Ali, na taj isti način, oni ne bijahu složni u svojem svjedočenju.
Marko 14,60Veliki svećenik, ustajući u sred sabora, ispitivaše Isusa: ` Ti ne odgovaraš ništa na svjedočenja koja ovi podnose protiv tebe? `
Marko 14,61Ali, on ostade šutjeti; on ne odgovaraše ništa. Ponovo, veliki ga svećenik ispitivaše; on mu reče: ` Jesi li ti zaista *Spasitelj, Sin Boga blagoslovljenog? `
Marko 14,62Isus reče: ` Ja to jesam, a vi ćete vidjeti *Sina čovjekovog sjedeći na desno od Sve-Mogućeg i dolazećeg s oblacima nebeskim. `
Marko 14,63Veliki svećenik rastrga odjeću svoju i reče: ` Što još trebamo svjedočenja!
Marko 14,64Čuli ste *huljenje! Što mislite o tome? ` I svi ga osudiše kao zaslužujućeg smrti.
Marko 14,65Nekolicina ih stade pljuvati na njega, mu prekrivati mu lice, davati mu udarce i govoriti mu: ` *Prorokuj! ` A sluge ga dočekaše s pljuskama. ( Mt 26.6975; Lk 22.5662; Iv 18.17, 2527)
Marko 14,66Dok Petar bijaše dolje, u dvorištu, stiže jedna od sluškinja *velikog svećenika.
Marko 14,67Videći Petra koji se grijaše, ona ga pogleda i reče mu: `Ti također bijaše s Nazarećaninom, s Isusom! `
Marko 14,68Ali, on zanijeka govoreći: ` Ja ne znam i ne razumijem što ti hoćeš reći. ` I on ode napolje iz predvorja .
Marko 14,69Sluškinja ga vidje i stade ponavljati onima koji bijahu ondje: ` Onaj tamo, on je od njegovih! `
Marko 14,70Ali, nanovo on zanijeka. Malo poslije, oni koji bijahu ondje govoraše ponovo Petru: ` Jamačno, ti si od njegovih! Potom, ti si Galilejac. `
Marko 14,71Ali, on stade prisezati uz kletve: ` Ja ne poznajem čovjeka o kojem vi govorite! `
Marko 14,72Odmah, po drugi put, jedan pijetao zapjeva. A Petar se sjeti riječi koju mu Isus bijaše rekao: ` Prije nego pijetao zapjeva dva puta, ti ćeš me zanijekati tri puta. ` On naglo ( Mt 27.12, 1126; Lk 23.15, 1325; Iv 18.2819.16)
Marko 14,1Bijahu pak još dva dana do pashe i do dana prijesnijeh hljebova; i tražahu glavari sveštenički i književnici kako bi ga iz prijevare uhvatili i ubili.
Marko 14,2Ali govorahu: ne o prazniku, da se ne bi narod pobunio.
Marko 14,3I kad bijaše on u Vitaniji u kući Simona gubavoga i sjeđaše za trpezom, dođe žena sa sklenicom mnogocjenoga mira čistoga nardova, i razbivši sklenicu ljevaše mu na glavu.
Marko 14,4A neki se srđahu govoreći: zašto se to miro prosipa tako?
Marko 14,5Jer se mogaše za nj uzeti više od trista groša i dati siromasima. I vikahu na nju.
Marko 14,6A Isus reče: ostavite je; šta joj smetate? ona učini dobro djelo na meni.
Marko 14,7Jer siromahe imate svagda sa sobom, i kad god hoćete možete im dobro činiti; a mene nemate svagda.
Marko 14,8Ona što može, učini: ona pomaza naprijed tijelo moje za ukop.
Marko 14,9Zaista vam kažem: gdje se god uspropovijeda jevanđelje ovo po svemu svijetu, kazaće se i to za spomen njezin.
Marko 14,10I Juda Iskariotski, jedan od dvanaestorice otide ka glavarima svešteničkijem da im ga izda.
Marko 14,11A oni čuvši obradovaše se, i obrekoše mu novce dati: i tražaše zgodu da ga izda.
Marko 14,12I u prvi dan prijesnijeh hljebova, kad klahu pashu, rekoše mu učenici njegovi: gdje ćeš da idemo da ti zgotovimo pashu da jedeš?
Marko 14,13I posla dvojicu od učenika svojijeh i reče im: idite u grad, i srešće vas čovjek koji nosi vodu u krčagu; idite za njim,
Marko 14,14I gdje uđe kažite gospodaru od one kuće: učitelj veli: gdje je gostionica gdje ću jesti pashu s učenicima svojijem?
Marko 14,15I on će vam pokazati veliku sobu prostrtu gotovu: ondje nam zgotovite.
Marko 14,16I iziđoše učenici njegovi, i dođoše u grad, i nađoše kao što im kaza, i ugotoviše pashu.
Marko 14,17I kad bi uveče, dođe sa dvanaestoricom.
Marko 14,18I kad sjeđahu za trpezom i jeđahu reče Isus: zaista vam kažem: jedan od vas, koji jede sa mnom, izdaće me.
Marko 14,19A oni se zabrinuše, i stadoše govoriti jedan za drugijem: da ne ja? i drugi: da ne ja?
Marko 14,20A on odgovarajući reče im: jedan od dvanaestorice koji umoči sa mnom u zdjelu.
Marko 14,21Sin čovječij dakle ide kao što je pisano za njega; ali teško onome čovjeku koji izda sina čovječijega; bolje bi mu bilo da se nije rodio onaj čovjek.
Marko 14,22I kad jeđahu uze Isus hljeb i blagoslovivši prelomi ga, i dade im, i reče: uzmite, jedite; ovo je tijelo moje.
Marko 14,23I uze čašu i davši hvalu dade im; i piše iz nje svi.
Marko 14,24I reče im: ovo je krv moja novoga zavjeta koja će se proliti za mnoge.
Marko 14,25Zaista vam kažem: više neću piti od roda vinogradskoga do onoga dana kad ću ga piti novoga u carstvu Božijemu.
Marko 14,26I otpojavši hvalu iziđoše na goru Maslinsku.
Marko 14,27I reče im Isus: svi ćete se vi sablazniti o mene ovu noć; jer je pisano: udariću pastira i ovce će se razbjeći.
Marko 14,28Ali po vaskrseniju svojemu ja idem pred vama u Galileju.
Marko 14,29A Petar mu reče: ako se i svi sablazne, ali ja neću.
Marko 14,30I reče mu Isus: zaista ti kažem: noćas dok dvaput pijetao ne zapjeva tri puta ćeš me se odreći.
Marko 14,31A on još većma govoraše: da bih znao s tobom i umrijeti neću te se odreći. Tako i svi govorahu.
Marko 14,32I dođoše u selo koje se zove Getsimanija, i reče učenicima svojijem: sjedite ovdje dok ja idem da se pomolim Bogu.
Marko 14,33I uze sa sobom Petra i Jakova i Jovana, i zabrinu se i poče tužiti.
Marko 14,34I reče im: žalosna je duša moja do smrti; počekajte ovdje, i stražite.
Marko 14,35I otišavši malo pade na zemlju, i moljaše se da bi ga mimoišao čas ako je moguće.
Marko 14,36I govoraše: Ava oče! sve je moguće tebi; pronesi čašu ovu mimo mene; ali opet ne kako ja hoću nego kako ti.
Marko 14,37I dođe i nađe ih gdje spavaju, i reče Petru: Simone! Zar spavaš? Ne može li jednoga časa postražiti?
Marko 14,38Stražite i molite se Bogu da ne padnete u napast; jer je duh srčan ali je tijelo slabo.
Marko 14,39I opet otišavši pomoli se Bogu one iste riječi govoreći.
Marko 14,40I vrativši se nađe ih opet gdje spavaju; jer im bijahu oči otežale; i ne znadijahu šta bi mu odgovorili.
Marko 14,41I dođe treći put, i reče im: jednako spavate i počivate; dosta je; dođe čas; evo se predaje sin čovječij u ruke grješnicima.
Marko 14,42Ustanite da idemo; evo izdajnik se moj približi.
Marko 14,43I odmah dok on još govoraše, dođe Juda, jedan od dvanaestorice, i s njim ljudi mnogi s noževima i s koljem od glavara svešteničkijeh i od književnika i starješina.
Marko 14,44I izdajnik njegov dade im znak govoreći: koga ja cjelivam onaj je: držite ga, i vodite ga čuvajući.
Marko 14,45I došavši odmah pristupi k njemu, i reče: Ravi! ravi! i cjeliva ga.
Marko 14,46A oni metnuše ruke svoje na nj i uhvatiše ga.
Marko 14,47A jedan od onijeh što stajahu ondje izvadi nož te udari slugu poglavara svešteničkoga, i otsiječe mu uho.
Marko 14,48I odgovarajući Isus reče im: kao na hajduka izišli ste s noževima i s koljem da me uhvatite,
Marko 14,49A svaki dan sam bio kod vas u crkvi i učio, i ne uhvatiste me. Ali da se zbude pismo.
Marko 14,50I ostavivši ga učenici svi pobjegoše.
Marko 14,51I za njim iđaše nekakav mladić ogrnut platnom po golu tijelu; i uhvatiše onoga mladića.
Marko 14,52A on ostavivši platno go pobježe od njih.
Marko 14,53I dovedoše Isusa k poglavaru svešteničkome, i stekoše se k njemu svi glavari sveštenički i književnici i starješine.
Marko 14,54I Petar ide za njim izdaleka do u dvor poglavara svešteničkoga, i sjeđaše sa slugama, i grijaše se kod ognja.
Marko 14,55A glavari sveštenički i sva skupština tražahu na Isusa svjedočanstva da ga ubiju; i ne nađoše;
Marko 14,56Jer mnogi svjedočahu lažno na njega i svjedočanstva ne bijahu jednaka.
Marko 14,57I jedni ustavši svjedočahu na njega lažno govoreći:
Marko 14,58Mi smo čuli gdje on govori: ja ću razvaliti ovu crkvu koja je rukama načinjena, i za tri dana načiniću drugu koja neće biti rukama načinjena.
Marko 14,59I ni ovo svjedočanstvo njihovo ne bijaše jednako.
Marko 14,60I ustavši poglavar sveštenički na srijedu zapita Isusa govoreći: zar ništa ne odgovaraš što ovi na tebe svjedoče?
Marko 14,61A on mučaše i ništa ne odgovaraše. Opet poglavar sveštenički zapita i reče: jesi li ti Hristos, sin blagoslovenoga?
Marko 14,62A Isus reče: jesam; i vidjećete sina čovječijega gdje sjedi s desne strane sile i ide na oblacima nebeskijem.
Marko 14,63A poglavar sveštenički razdrije svoje haljine, i reče: šta nam trebaju više svjedoci?
Marko 14,64Čuste hulu na Boga; šta mislite? A oni svi kazaše da je zaslužio smrt.
Marko 14,65I počeše jedni pljuvati na nj, i pokrivati mu lice, i ćušati ga, i govoriti mu: proreci; i sluge ga bijahu po obrazima.
Marko 14,66I kad bijaše Petar dolje na dvoru, dođe jedna od sluškinja poglavara svešteničkoga,
Marko 14,67I vidjevši Petra gdje se grije pogleda na nj i reče: i ti si bio s Isusom Nazarećaninom.
Marko 14,68A on se odreče govoreći: ne znam niti razumijem šta ti govoriš. I iziđe napolje pred dvor: i pijetao zapjeva.
Marko 14,69I opet kad ga vidje sluškinja, poče govoriti onima što stajahu ondje: ovaj je od njih.
Marko 14,70A on se opet odricaše. I malo zatijem opet oni što stajahu ondje rekoše Petru: vaistinu si od njih: jer si Galilejac, i govor ti je onakovi.
Marko 14,71A on se poče kleti i preklinjati: ne znam toga čovjeka za koga vi govorite.
Marko 14,72I drugi put zapjeva pijetao. I opomenu se Petar riječi što mu reče Isus: dok pijetao dvaput ne zapjeva odreći ćeš me se triput. I stade plakati.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje