Tražilica


Marko 7. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Marko 7,1Potom se nađoše kod njega farizeji i neki književnici, što su bili došli iz Jerusalema.
Marko 7,2Oni opaziše, kako su neki od učenika njegovih objedovali nečistim, to jest neopranim rukama.
Marko 7,3A Farizeji i uopće Židovi ne jedu, a da prije ne operu svoje ruke, držeći običaje starih.
Marko 7,4Kad dođu s trga ne jedu ako prije ne operu. Tako ima još mnogo drugih običaja, što su primili te drže: pranje čaša, vrčeva i kotlova.
Marko 7,5Tada ga upitaše farizeji i književnici: "Zašto se učenici tvoji ne drže predaje starih, nego jedu nečistim rukama?"
Marko 7,6On im odgovori: "Zgodno je Izaija rekao o vama licemjerima u Pismu:, Ovaj me narod štuje samo usnama, a srce je njegovo daleko od mene.
Marko 7,7Uzalud me poštuje, nauka je njegova samo čovječja ustanova.
Marko 7,8Zapovijed Božju ostavljate, čvrsto se držite čovječjih ustanova. Pranje vrčeva, čaša i drugo tako što činite toliko."
Marko 7,9Tada nastavi: "Dobro razumijete ne osvrtati se na zakon Božji, da očuvate predaju svoju.
Marko 7,10Tako Mojsije reče: "Poštuj oca svojega i majku svoju, i: "Tko opsuje oca ili majku, smrću neka umre!
Marko 7,11A vi kažete: "Ako jedan rekne ocu ili majci: "Čim bih ja tebi imao pomoći, jest korban, to znači: "posvetni dar,
Marko 7,12Onda mu više ne dadoste ništa učiniti za oca ili majku.
Marko 7,13Stim dokidate zapovijed Božju svojom predajom, koju vi postaviste. I tako još mnogo koješta činite."
Marko 7,14Tada dozva opet narod i reče mu: "Poslušajte me svi i razumijte!
Marko 7,15Što izvana ulazi u čovjeka, ne može ga učiniti nečistim; samo to izlazi iz čovjeka, to čini čovjeka nečistim.
Marko 7,16Tko ima uši, neka čuje!"
Marko 7,17Kad je bio došao od naroda a kuću, upitaše ga učenici njegovi za prispodobu,
Marko 7,18Odgovori im: "Tako ste zar i vi još nerazumni" Ne uviđate li, da sve, što izvana ulazi u čovjeka, ne može ga učiniti nečistim?
Marko 7,19Jer mu to ne dolazi u srce, nego u želudac i ide svojim naravnim putem, koji izlučuje sve ostatke.
Marko 7,20A što," nastavi on, "izlazi iz čovjeka, to čini čovjeka nečistim.
Marko 7,21Jer iz nutarnjosti, iz srdaca ljudskih, dolaze zle misli, blud, krađa, umorstvo,
Marko 7,22Preljuba, lakomost, pakost, lukavstvo, razuzdanost, zavist, psovka, oholost, bezumlje.
Marko 7,23Sve to zlo izlazi iznutra i čini čovjeka nečistim."
Marko 7,24Odatle se podiže i zaputi u područje Tira Sidona, Uđe u je dnu kuću i ne htjede da bude prepoznat. Ali ipak nije mogao ostati skriven,
Marko 7,25Jer čim je za njega čula žena, kojoj je kćerka bila opsjednuta od duha nečistoga, odmah dođe i baci mu se pred noge.
Marko 7,26Ta je žena bila poganka i rodom iz Sirofenicije. Ona ga zamoli, da istjera đavla iz kćeri njezine.
Marko 7,27On joj reče: "Pusti, da se najprije djeca nasite; jer nije pravo uzimati kruh od djece i bacati ga psićima."
Marko 7,28"Da, Gospodine", odgovori mu ona; "ali psići pod stolom dobiju ipak od mrvica dječjih."
Marko 7,29Tada, joj reče: "Zbog te riječi idi; zao duh izašao je iz kćeri tvoje."
Marko 7,30Ona otide kući i nađe dijete gdje leži na postelji. Zao duh bio je izašao.
Marko 7,31On otide opet iz područja Tira i dođe preko Sidona na Galilejsko more posred područja Dekapolisa.
Marko 7,32Tada donesoše k njemu gluhonijema i zamoliše, da metne na njega ruku.
Marko 7,33On ga uze iz naroda nasamo, stavi mu prste svoje u uši i pljuvačkom se dotače jezika njegova.
Marko 7,34Tada uzdahnuvši pogleda na nebo i reče mu: "Effata", to jest: "Otvori se!"
Marko 7,35Odmah se otvoriše uši njegove, Sveza jezika njegova razriješi se, i mogao je lijepo govoriti.
Marko 7,36A on im zabrani, da nikome ne govore ništa o tom. Ali što im je on strože zabranjivao, to su oni još revnije pripovijedali,
Marko 7,37Vrlo zadivljeni govorili su: "On čini sve dobro: "gluhe čini da čuju i nijeme da govore."
Marko 7,1 Skupe se oko njega farizeji i neki od pismoznanaca koji dođoše iz Jeruzalema.
Marko 7,2I opaze da neki njegovi učenici jedu kruh nečistih, to jest neopranih ruku.
Marko 7,3A farizeji i svi Židovi ne jedu ako prije temeljito ne operu ruke; drže se predaje starih.
Marko 7,4Niti s trga što jedu ako prije ne operu. Mnogo toga još ima što zbog predaje drže: pranje čaša, vrčeva i lonaca.
Marko 7,5Zato farizeji i pismoznanci upitaju Isusa: "Zašto tvoji učenici ne postupaju po predaji starih, nego nečistih ruku blaguju?
Marko 7,6A on im reče: "Dobro prorokova Izaija o vama, licemjeri, kad napisa: Ovaj me narod usnama časti, a srce mu je daleko od mene.
Marko 7,7Uzalud me štuju naučavajući nauke - uredbe ljudske.
Marko 7,8Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske.
Marko 7,9Još im govoraše: "Lijepo! Dokidate Božju zapovijed da biste sačuvali svoju predaju.
Marko 7,10Mojsije doista reče: Poštuj oca svoga i majku svoju. I: Tko prokune oca ili majku, smrću neka se kazni.
Marko 7,11A vi velite: `Rekne li tko ocu ili majci: Pomoć koja te od mene ide neka bude `korban`, to jest sveti dar`,
Marko 7,12takvome više ne dopuštate ništa učiniti za oca ili majku.
Marko 7,13Tako dokidate riječ Božju svojom predajom, koju sami sebi predadoste. I još štošta tomu slično činite.
Marko 7,14Tada ponovno dozove mnoštvo i stane govoriti: "Poslušajte me svi i razumijte!
Marko 7,15Ništa što izvana ulazi u čovjeka ne može ga onečistiti, nego što iz čovjeka izlazi - to ga onečišćuje.
Marko 7,16Tko ima uši da čuje, neka čuje!
Marko 7,17I kad od mnoštva uđe u kuću, upitaše ga učenici za prispodobu.
Marko 7,18I reče im: "Tako? Ni vi ne razumijete? Ne shvaćate li da čovjeka ne može onečistiti što u nj ulazi
Marko 7,19jer mu ne ulazi u srce, nego u utrobu te izlazi u zahod?" Tako on očisti sva jela.
Marko 7,20Još dometnu: "Što iz čovjeka izlazi, te onečišćuje čovjeka.
Marko 7,21Ta iznutra, iz srca čovječjega, izlaze zle namisli, bludništva, krađe, ubojstva,
Marko 7,22preljubi, lakomstva, opakosti, prijevara, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje.
Marko 7,23Sva ta zla iznutra izlaze i onečišćuju čovjeka.
Marko 7,24Odande otiđe u kraj tirski. I uđe u neku kuću. Htio je da nitko ne sazna, ali se nije mogao sakriti,
Marko 7,25nego odmah doču žena koje kćerkica imaše duha nečistoga. Ona dođe i pade mu pred noge.
Marko 7,26A žena bijaše Grkinja, Sirofeničanka rodom. I moljaše ga da joj iz kćeri istjera zloduha.
Marko 7,27A on joj govoraše: "Pusti da se prije nasite djeca! Ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima.
Marko 7,28A ona će mu: "Da, Gospodine! Ali i psići ispod stola jedu od mrvica dječjih.
Marko 7,29Reče joj: "Zbog te riječi idi, izišao je iz tvoje kćeri zloduh.
Marko 7,30I ode kući te nađe dijete gdje leži na postelji, a zloduh je bio izišao.
Marko 7,31Zatim se ponovno vrati iz krajeva tirskih pa preko Sidona dođe Galilejskom moru, u krajeve dekapolske.
Marko 7,32Donesu mu nekoga gluhog mucavca pa ga zamole da stavi na nj ruku.
Marko 7,33On ga uzme nasamo od mnoštva, utisne svoje prste u njegove uši, zatim pljune i dotakne se njegova jezika.
Marko 7,34Upravi pogled u nebo, uzdahne i kaže mu: "Effata!" - to će reći: "Otvori se!
Marko 7,35I odmah mu se otvoriše uši i razdriješi spona jezika te stade govoriti razgovijetno.
Marko 7,36A Isus im zabrani da nikome ne kazuju. No što im je on više branio, oni su to više razglašavali
Marko 7,37i preko svake mjere zadivljeni govorili: "Dobro je sve učinio! Gluhima daje čuti, nijemima govoriti!
Marko 7,1*Farizeji i nekoliko pismoznanaca došlih iz Jeruzalema sakupiše se kod Isusa.
Marko 7,2Oni vidješe da njegovi učenici uzimaju svoj objed *nečistim rukama, tj. a da ih nisu oprali .
Marko 7,3Naime, farizeji, kao i svi Židovi, ne jedu, a da nisu brižljivo oprali ruke, po privrženosti predaji od starih;
Marko 7,4vraćaj ući se s tržnice, oni nisu jeli a da nisu izvršili odrješenja; a ima mnogo drugih naslijeđenih postupaka kojima su privrženi: ritualna pranja čaša, vrčeva i pladanja.
Marko 7,5Farizeji i pismoznance zapitaše tada Isusa: ` Zašto tvoji učenici ne postupaju sukladno predaji starih, već uzimaju svoj objed nečistim rukama? `
Marko 7,6On im reče: ` Izaija je dobro prorokovao glede vas, licemjeri, jer, pisano je: Ovaj me narod štuje usnama ali u svom *srcu daleko je od mene;
Marko 7,7uzalud mi drže obred. jer nauk koji naučavaju samo je ljudska odredba.
Marko 7,8Vi stavljate po strani zapovijed Božju i privrgavate se ljudskoj predaji. `
Marko 7,9On im govoraše: ` Vi jednostavno odbijate zapovijed Božju za čuvati svoju predaju.
Marko 7,10Jer, Mojsije je rekao: Štuj svog oca i majku svoju i još: Onaj koji prokune svog oca ili majku, da bude kažnjen smrću.
Marko 7,11Ali vi, vi velite: Ako netko kaže svom ocu ili svojoj majci: pomoć koju ti trebaš primiti od mene jest "korban ", tj. sveta ponuda…
Marko 7,12vi njemu dopuštate da više ništa ne učini za svog oca ili svoju majku:
Marko 7,13tako vi poništavate riječ Božju po predaji koju vi prenosite. A činite vi mnogo takvih istih stvari. ( Mt 15.1020)
Marko 7,14Potom Pozivajući ponovo mnoštvo, on mu govoraše: ` Slušajte me svi i shvatite.
Marko 7,15Nema ništa izvanjsko čovjeku što ga može učiniti nečistim ulazeći u njega,
Marko 7,16već ono što izlazi iz čovjeka, eto onog što čovjeka čini nečistim . `
Marko 7,17Kad on bi ušao u kuću, daleko od mnoštva, njegovi ga učenici ispitivaše o toj zagonetnoj riječi.
Marko 7,18On im reče: ` Vi također, bez pameti li ste? Ne znate li vi da ništa od onoga što uđe iz vana ne može čovjeka učiniti nečistim,
Marko 7,19jer, to ne prodire u njegovo srce, već u njegov trbuh, potom odlazi u jamu? ` On također izjavi da su sve namirnice *čiste.
Marko 7,20On govoraše: ` Ono što izlazi iz čovjeka, to je ono što čovjeka čini nečistim.
Marko 7,21Naime, iz nutrine je ono, iz srca ljudskih izlaze opake namjere, neprikladna držanja, krađe, ubojstva,
Marko 7,22preljubništva, pohote, izopačenosti, razvratnosti, zavist, nepravde, taština, bezumlje.
Marko 7,23Sve to zlo izlazi iz nutrine i čini čovjeka nečistim. ` ( Mt 15.2128)
Marko 7,24Pošao odatle, Isus dođe na područje Tira . On uđe u jednu kuću i ne htjede da ga prepoznaju, ali on ne mogaše ostati neznan.
Marko 7,25Odmah, jedna žena čija kćerka imaše nečistog duha ču govoriti o njemu i dođe se baciti njemu pred noge.
Marko 7,26Ta žena bijaše poganka; Sirofeničanka po svom rođenju. Ona moljaše u Isusa da istjera *zloduha napolje iz njene kćeri.
Marko 7,27Isus joj govoraše: ` Pusti dijete najprije da se najede, jer nije dobro uzeti kruh djeci za baciti ga psićima. `
Marko 7,28Ona mu odgovori: ` Istina je to, Gospodine, ali psići, pod stolom, jednu dječje mrvice. `
Marko 7,29On joj reče: ` Zbog te riječi, idi, zloduh je izišao iz tvoje kćeri. `
Marko 7,30Ona se vrati kući i nađe dijete na krevetu: zloduh ju bijaše napustio.
Marko 7,31Isus napusti područje Tira i vrati se kroz Sidon prema Galilejskom moru prolazeći kroz područje Dekapola .
Marko 7,32Dovedoše mu jednog gluhaka koji, što više, teško govoraše i zaklinjaše ga da mu *položi ruku.
Marko 7,33Uzevši ga daleko od mnoštva, nasamo, Isus mu stavi prste u uši, pljunu i dodirnu jezik.
Marko 7,34Potom, dižući svoj pogled prema nebu, on uzdahnu. I reče njemu: ` Effata `, što će reći: ` Otvori se! `
Marko 7,35Njegove se uši odmah otvoriše, jezik se razveza, i on ispravno govoraše.
Marko 7,36Isus im preporuči da to ne govore nikome: ali, što im on više preporučivaše, oni ga to više obznanjivaše.
Marko 7,37Oni bijahu veoma dojmljeni i govoraše: ` On je učinio sve te stvari; on je dao gluhima čuti i nijemima govoriti. ` ( Mt. 15.3239; provj. Mk 6.3044)
Marko 7,1I skupiše se oko njega fariseji i neki od književnika koji bijahu došli iz Jerusalima.
Marko 7,2I vidjevši neke od učenika njegovijeh da nečistijem, to jest neumivenijem, rukama jedu hljeb, ukoriše ih.
Marko 7,3Jer fariseji i svi Jevreji ne jedu dok ne umiju ruku do lakata, držeći se onoga što im je ostalo od starijeh;
Marko 7,4I kad dođu s pazara, ne jedu dok se ne umiju; i još mnogo ima što su primili te drže: peru čaše i žbanove i kotlove i klupe.
Marko 7,5A potom pitahu ga fariseji i književnici: zašto učenici tvoji ne žive kao što nam je ostalo od starijeh, nego jedu hljeb neumivenijem rukama?
Marko 7,6A on odgovarajući reče im: dobro je prorokovao Isaija za vas licemjere, kao što je pisano: ovi ljudi usnama me poštuju, a srce njihovo daleko stoji od mene.
Marko 7,7No zaludu me poštuju učeći naukama, zapovijestima ljudskijem.
Marko 7,8Jer ostaviste zapovijesti Božije, a držite običaje ljudske, pranje žbanova i čaša; i druga mnoga takova činite.
Marko 7,9I reče im: dobro ukidate zapovijest Božiju da svoj običaj sačuvate.
Marko 7,10Jer Mojsije reče: poštuj oca svojega i mater svoju; i: koji opsuje oca ili mater smrću da umre.
Marko 7,11A vi kažete: ako reče čovjek ocu ili materi: korvan, to jest: prilog je čim bih ti ja mogao pomoći.
Marko 7,12I tako ne date mu ništa učiniti ocu svojemu ili materi svojoj,
Marko 7,13Ukidajući riječ Božiju svojijem običajem koji ste postavili; i ovako mnogo koješta činite.
Marko 7,14I dozvavši sav narod reče im: poslušajte mene svi, i razumijte.
Marko 7,15Ništa nema što bi čovjeka moglo opoganiti da uđe spolja u njega, nego što izlazi iz njega ono je što pogani čovjeka.
Marko 7,16Ako ko ima uši da čuje neka čuje.
Marko 7,17I kad dođe od naroda u kuću pitahu ga učenici njegovi za priču.
Marko 7,18I reče im: zar ste i vi tako nerazumni? Ne razumijete li da što god u čovjeka spolja ulazi ne može ga opoganiti?
Marko 7,19Jer mu ne ulazi u srce nego u trbuh; i izlazi napolje čisteći sva jela.
Marko 7,20Još reče: što izlazi iz čovjeka ono pogani čovjeka;
Marko 7,21Jer iznutra iz srca ljudskoga izlaze misli zle, preljube, kurvarstva, ubistva,
Marko 7,22Krađe, lakomstva, pakosti, zloće, lukavstvo, sramote, zlo oko, huljenje na Boga, ponos, bezumlje.
Marko 7,23Sva ova zla iznutra izlaze, i pogane čovjeka.
Marko 7,24I ustavši odande otide na krajeve Tirske i Sidonske, i ušavši u kuću šćadijaše da niko ne čuje za nj; i ne može se sakriti.
Marko 7,25Jer čuvši za nj žena što u njezinoj kćeri bijaše duh nečisti, dođe i pade k nogama njegovima.
Marko 7,26A žena ta bijaše Grkinja rodom Sirofiničanka, i moljaše ga da istjera đavola iz kćeri njezine.
Marko 7,27A Isus reče joj: stani da se najprije djeca nahrane; jer nije pravo uzeti hljeb od djece i baciti psima.
Marko 7,28A ona odgovarajući reče mu: da, Gospode; ali i psi pod trpezom jedu od mrva djetinjijeh.
Marko 7,29I reče joj: za tu riječ idi; iziđe đavo iz kćeri tvoje.
Marko 7,30I došavši kući nađe da je đavo izišao, i kći ležaše na odru.
Marko 7,31I opet iziđe Isus iz krajeva Tirskijeh i Sidonskijeh i dođe na more Galilejsko u krajeve Desetogradske.
Marko 7,32I dovedoše k njemu gluha i mutava, i moljahu ga da metne na nj ruku.
Marko 7,33I uzevši ga iz naroda nasamo metnu prste svoje u uši njegove, i pljunuvši dohvati se jezika njegova;
Marko 7,34I pogledavši na nebo uzdahnu, i reče mu: Efata, to jest: otvori se.
Marko 7,35I odmah mu se otvoriše uši, i razdriješi se sveza jezika njegova i govoraše lijepo.
Marko 7,36I zaprijeti im da nikome ne kazuju; ali što im on zabranjivaše oni još većma razglašivahu.
Marko 7,37I vrlo se divljahu govoreći: sve dobro čini; i gluhe čini da čuju i nijeme da govore.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje