Tražilica


Matej 8. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Matej 8,1Kad siđe s gore, išlo je za njim veliko mnoštvo naroda.
Matej 8,2Tada dođe jedan gubavac, pade pred njega ničice i zamoli: "Gospodine, ako hoćeš, možeš me očistiti."
Matej 8,3On pruži ruku svoju, dotače ga se i reče: "Hoću, očisti se! I odmah se očisti od gube svoje.
Matej 8,4I reče mu Isus: "Pazi, da ne govoriš nikomu! Nego idi, pokaži se svećeniku i žrtvuj dar, što ga je propisao Mojsije! To neka im služi kao svjedočanstvo!"
Matej 8,5Kad onda dođe u Kafarnaum, pristupi k njemu jedan satnik,
Matej 8,6I zamoli: "Gospodine, sluga moj leži kod kuće uzet i muči se vrlo,"
Matej 8,7On mu reče: "Ja ću doći i ozdravit ću ga."
Matej 8,8Satnik odgovori: "Gospodine, nijesam dostojan, da uđeš pod krov moj; nego samo reci riječ, i ozdravit će sluga moj.
Matej 8,9I ja, premda samo podložnik, reknem jednome od vojnika, koji su poda mnom: 'Idi!' i on ide; drugome: 'Dođi!' i on dođe; i slugi svojemu: 'Učini to!' i on učini!"
Matej 8,10Kad je to čuo Isus, začudi se i reče onima, koji su išli za njim: "Zaista, kažem vam, tolike vjere ne nađoh u Izraelu.
Matej 8,11Ali vam kažem, mnogi će doći od istoka i od zapada i sjedit će za stolom s Abrahamom, Izakom i Jakovom u kraljevstvu nebeskom.
Matej 8,12A djeca kraljevstva bit će izbačeni u tamu. Ondje će biti jauk i škrgut zuba."
Matej 8,13A satniku reče Isus: "Idi; neka ti bude, kako si vjerovao!" U isti čas ozdravi sluga.
Matej 8,14Onda dođe Isus u kuću Petrovu. Nađe punicu njegovu gdje leži bolesna od groznice.
Matej 8,15Tada je uze za ruku, i pusti je groznica. Ona ustade, i služila mu.
Matej 8,16Uveče donesoše mu mnoge opsjednute. On istjera duhove svojom riječju i izliječi sve bolesnike.
Matej 8,17Tako se je imala ispuniti riječ proroka Izaije, koji veli: "On uzima naše nemoći i nosi naše boli."
Matej 8,18Kad vidje Isus veliko mnoštvo naroda oko sebe, dade da se odveze na drugu obalu.
Matej 8,19Tada pristupi jedan književnik i reče mu: "Učitelju, hoću da idem za tobom, kamo god ti pođeš."
Matej 8,20Isus mu reče: "Lisice imaju svoje jame, ptice nebeske svoja gnijezda, a Sin čovječji nema gdje da nasloni glavu svoju."
Matej 8,21Drugi, jedan od učenika njegovih, reče mu: "Gospodine, dopusti mi, da najprije otidem i pokopam oca svojega.
Matej 8,22Isus mu reče: "Hajde za mnom i ostavi, neka mrtvi pokapaju svoje mrtvace!"
Matej 8,23Tada uđe u lađicu, i pođoše za njim učenici njegovi.
Matej 8,24I gle, podiže se silna bura na moru, tako da se je lađica pokrila valovima. A on je spavao.
Matej 8,25Tada pristupiše učenici njegovi k njemu, probudiše ga i povikaše: "Gospodine, izbavi nas, izgibosmo!"
Matej 8,26A on im reče: "Što ste tako strašljivi, malovjerni?" Tada ustade, zapovjedi vjetru i moru, i postade tišina velika.
Matej 8,27Puni začudenja rekoše ljudi: "Tko je ipak ovaj? I vjetar i more slušaju ga!"
Matej 8,28Sad dođe na drugu obalu u gadarenski kraj, dotrčaše mu u susret dva opsjednuta koji su izašli iz grobova kamenitih. Oni su bili tako divlji, da nitko nije mogao ići onim putem.
Matej 8,29Oni povikaše: "Što mi imamo s tobom, Sine Božji! Jesi li došao ovamo, da nas mučiš prije vremena?"
Matej 8,30Nedaleko od njih pasao je veliko krdo svinja.
Matej 8,31Zli dusi zamoliše ga: "Ako nas istjeraš daj nam da idemo u krdo svinja."
Matej 8,32On im reče: "Idite!" Tada izađoše i uđoše u svinje. I gle, cijelo krdo navali niz obronak u more i izginu u vodi.
Matej 8,33A Pastiri otrčaše, odoše u grad i propovijedaše sve, i što se je bilo dogodilo opsjednutima
Matej 8,34Tada izađe sav grad, u susret Isusu. Kad ga vidješe, zamoliše ga, da bi se udaljio iz njihova kraja.
Matej 8,1 Kad je Isus sišao s gore, pohrli za njim silan svijet.
Matej 8,2I gle, pristupi neki gubavac, pokloni mu se do zemlje i reče: "Gospodine, ako hoćeš, možeš me očistiti.
Matej 8,3Isus pruži ruku i dotakne ga se govoreći: "Hoću, očisti se!" I odmah se očisti od gube.
Matej 8,4Kaže mu Isus: "Pazi, nikomu ne kazuj, nego idi, pokaži se svećeniku i prinesi dar što ga propisa Mojsije, njima za svjedočanstvo.
Matej 8,5Kad uđe u Kafarnaum, pristupi mu satnik pa ga zamoli:
Matej 8,6"Gospodine, sluga mi leži kod kuće uzet, u strašnim mukama.
Matej 8,7Kaže mu: "Ja ću doći izliječiti ga.
Matej 8,8Odgovori satnik: "Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i izliječen će biti sluga moj.
Matej 8,9Ta i ja, premda sam čovjek pod vlašću, imam pod sobom vojnike pa reknem jednomu: `Idi!` - i ode, drugomu: `Dođi!` - i dođe, a sluzi svomu: `Učini to` - i učini.
Matej 8,10Čuvši to, zadivi se Isus i reče onima koji su išli za njim: "Zaista, kažem vam, ni u koga u Izraelu ne nađoh tolike vjere.
Matej 8,11A kažem vam: Mnogi će s istoka i zapada doći i sjesti za stol s Abrahamom, Izakom i Jakovom u kraljevstvu nebeskom,
Matej 8,12a sinovi će kraljevstva biti izbačeni van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.
Matej 8,13I reče Isus satniku: "Idi, neka ti bude kako si vjerovao!" I ozdravi sluga u taj čas.
Matej 8,14Ušavši u kuću Petrovu, Isus ugleda njegovu punicu koja ležaše u ognjici.
Matej 8,15Dotače joj se ruke i pusti je ognjica. Ona ustade i posluživaše mu.
Matej 8,16A uvečer mu doniješe mnoge opsjednute. On izagna duhove riječju i sve bolesnike ozdravi -
Matej 8,17da se ispuni što je rečeno po Izaiji proroku: On slabosti naše uze i boli ponese.
Matej 8,18Kad Isus vidje mnoštvo oko sebe, zapovjedi da se prijeđe prijeko.
Matej 8,19I pristupi jedan pismoznanac te mu reče: "Učitelju, za tobom ću kamo god ti pošao.
Matej 8,20Kaže mu Isus: "Lisice imaju jazbine i ptice nebeske gnijezda, a Sin Čovječji nema gdje bi glavu naslonio.
Matej 8,21Drugi mu od učenika reče: "Gospodine, dopusti mi da prije odem i pokopam svoga oca.
Matej 8,22Isus mu kaže: "Hajde za mnom i pusti neka mrtvi pokapaju svoje mrtve.
Matej 8,23Kad uđe u lađu, pođoše za njim njegovi učenici.
Matej 8,24I gle, žestok vihor nasta na moru tako da lađu prekrivahu valovi. A on je spavao.
Matej 8,25Oni pristupiše i probudiše ga govoreći: "Gospodine, spasi, pogibosmo!
Matej 8,26Kaže im: "Što ste plašljivi, malovjerni?" Tada ustade i zaprijeti vjetrovima i moru te nasta velika utiha.
Matej 8,27A ljudi su u čudu pitali: "Tko je taj da mu se i vjetrovi i more pokoravaju?
Matej 8,28I kada dođe prijeko, u gadarski kraj, eto mu u susret dvaju opsjednutih: izlazili su iz grobnica, silno goropadni, te nitko nije mogao proći onim putem.
Matej 8,29I gle, povikaše: "Što ti imaš s nama, Sine Božji? Došao si ovamo prije vremena mučiti nas?
Matej 8,30A podalje od njih paslo je veliko krdo svinja.
Matej 8,31Zlodusi ga zaklinjahu: "Ako nas istjeraš, pošalji nas u ovo krdo svinja.
Matej 8,32On im reče: "Idite!" Oni iziđoše i uđoše u svinje. I gle, sve krdo jurnu niz obronak u more i podavi se u vodama.
Matej 8,33A svinjari pobjegoše, odoše u grad te razglasiše sve, napose o opsjednutima.
Matej 8,34I gle, sav grad iziđe u susret Isusu. Kad ga ugledaše, zamole ga da ode iz njihova kraja.
Matej 8,1Kako on silaziše s planine, veliko mnoštvo ga slijediše.
Matej 8,2Kad evo jedan se *leproznik približi i, poklonjen pred njim, reče: `Gospodine, ako ti to hoćeš, ti me možeš *očistiti. `
Matej 8,3On ispruži ruku, dodirnu ga i reče: ` Ja to hoću, budi očišćen. ` U jedan tren, on bi očišćen od svoje lepre.
Matej 8,4A Isus mu reče: ` Čuvaj se da ne kažeš ni jednu riječ nikome, već se idi pokazati *svećeniku i ponuditi milodar koji je Mojsije propisao; oni će imati jedno svjedočenje. ( Lk 7.1-10; provj.Iv 4.46-54 )
Matej 8,5Isus ulaziše u Kafarnaum kad jedan centurion priđe k njemu i zamoli ga
Matej 8,6ovim riječima: ` Gospodine, moj je sluga u kući, leži obolio od oduzetosti i strahovito pati. `
Matej 8,7Isus mu reče: ` Ja ću ići izliječiti ga. ` Ali centurion preuze:
Matej 8,8` Gospodine, ja nisam dostojan da tu uđeš pod moj krov: reci samo jednu riječ i moj će sluga biti zdrav.
Matej 8,9Ja također, podvrgnut sam jednoj vlasti s vojnicima pod mojim zapovjedništvom, i ja kažem jednom: Idi i on ode, i jednom drugom: Dođi i on dođe, i mom robu: Učini ovo i on to učini. `
Matej 8,10Slušajući ga, Isus bi zadivljen i reče onima koji ga slijediše: ` Uistinu, ja vam to kažem, kod nikog u Izraelu ja ne nađoh jednu takvu vjeru.
Matej 8,11Također, ja vam ovo kažem, mnogi će doći s istoka i sa zapada zauzeti mjesto na gozbi s Abrahamom, Izakom i Jakovom u *kraljevstvu nebeskom,
Matej 8,12dok baštinici Kraljevstva bit će bačeni u tmine napolju: ondje će biti plač i škrgutanje zubima. `
Matej 8,13I Isus reče centurionu: ` Vrati se kući! Nek ti bude učinjeno kako si ti vjerovao. ` A sluga bi izliječen u taj sat. ( Mk 1.29-34; Lk 4.38-41 )
Matej 8,14Kako Isus ulaziše u kuću Petrovu, on vidje njegovu punicu ležati, i u groznici.
Matej 8,15On joj dotaknu ruku, a groznica ju napusti; on se diže i stade ga služiti.
Matej 8,16Kad dođe večer, dovedoše mu brojne *opsjednute. On otjera duhove jednom riječi i izliječi sve bolesnike,
Matej 8,17da bi se ispunilo ono što bijaše rečeno po proroku Izaiji: On je taj koji je uzeo naše slabosti i preuzeo na sebe naše bolesti. ( Lk 9.57-60 )
Matej 8,18Videći veliko mnoštvo oko sebe, Isus izdade zapovijed da se pređe na drugu obalu.
Matej 8,19Jedan se pismoznanac približi i reče mu: `Učitelju, ja ću te slijediti svuda kamo ideš. `
Matej 8,20Isus mu reče:`Lisci imaju jazbinu, a ptice nebeske gnijezda: *Sin čovjekov, on, nema gdje nasloniti glavu svoju. `
Matej 8,21Jedan mu drugi učenik reče: ` Gospodine, dopusti mi najprije otići ukopati svog oca.`
Matej 8,22Ali, Isus mu reče: ` Slijedi me, i ostavi mrtvima ukopavati svoje mrtve. ` ( Mk 4.31-41; Lk 8.23 -25 )
Matej 8,23On se uspne u barku, a njegovi ga učenici slijediše.
Matej 8,24Kad evo na moru se zbi jedna velika oluja, takva da barka bi sva prekrivena valovima. On, međutim, spavaše.
Matej 8,25Oni se približiše iprobudiše ga govoreći: ` Gospodine, u pomoć! Propadosmo! `
Matej 8,26On im reče: ` Zašto se bojite, malovjerni? ` Tada, ustade, zaprijeti vjetrovima i moru, i nastade velika tišina.
Matej 8,27Ljudi se začudiše, i rekoše: ` Tko li je, ovaj, da bi mu se čak vjetrovi i more pokorili! ` (Mk 5.1-20; Lk 8.26-39 )
Matej 8,28Kad bijaše stigao na drugu stranu, u zemlju Gadarenijanaca, dođoše mu u susret dvojica bjesomučnika koji su izišli iz grobnica, toliko opasni da se nitko nije usuđivao prolaziti tim putem ondje.
Matej 8,29I evo ih kako stadoše vikati: `U što se ti miješaš, Sine Božji? Jesi li došao mučiti nas prije vremena?`
Matej 8,30A, nešto dalje odatle, bijaše jedno veliko krdo svinja na ispaši.
Matej 8,31Zlodusii preklinjaše Isusa, govoreći: ` Ako nas tjeraš, pošalji nas u krdo svinja. `
Matej 8,32On im reče: ` Idite! ` Oni iziđoše i uđoše u svinje; i cijelo se krdo sunovrati s visine nagiba u more, i izgiboše u vodi.
Matej 8,33Čuvari pobjegoše, odoše u grad i sve ispričaše, kao i stvars bjesomučnicima.
Matej 8,34Tad sav grad iziđe u susret Isusu; čim ga ugledaše, oni ga zamoliše da napusti njihov kraj. ( Mk 2.1-12; Lk 5.17 -25 )
Matej 8,1A kad siđe s gore, za njim iđaše naroda mnogo.
Matej 8,2I gle, čovjek gubav dođe i klanjaše mu se govoreći: Gospode! ako hoćeš, možeš me očistiti.
Matej 8,3I pruživši ruku Isus, dohvati ga se govoreći: hoću, očisti se. I odmah očisti se od gube.
Matej 8,4I reče mu Isus: gledaj, nikomu ne kazuj, nego idi i pokaži se svešteniku, i prinesi dar koji je zapovjedio Mojsije radi svjedočanstva njima.
Matej 8,5A kad uđe u Kapernaum, pristupi k njemu kapetan moleći ga
Matej 8,6I govoreći: Gospode! sluga moj leži doma uzet, i muči se vrlo.
Matej 8,7A Isus mu reče: ja ću doći i iscijeliću ga.
Matej 8,8I kapetan odgovori i reče: Gospode! nijesam dostojan da pod krov moj uđeš; nego samo reci riječ, i ozdraviće sluga moj.
Matej 8,9Jer i ja sam čovjek pod vlasti, i imam pod sobom vojnike, pa rečem jednome: idi, i ide; i drugome: dođi, i dođe; i sluzi svojemu: učini to, i učini.
Matej 8,10A kad ču Isus, udivi se i reče onima što iđahu za njim: zaista vam kažem: ni u Izrailju tolike vjere ne nađoh.
Matej 8,11I to vam kažem da će mnogi od istoka i zapada doći i sješće za trpezu s Avraamom i Isakom i Jakovom u carstvu nebeskome:
Matej 8,12A sinovi carstva izgnaće se u tamu najkrajnju; ondje će biti plač i škrgut zuba.
Matej 8,13A kapetanu reče Isus: idi, i kako si vjerovao neka ti bude. I ozdravi sluga njegov u taj čas.
Matej 8,14I došavši Isus u dom Petrov vidje taštu njegovu gdje leži i groznica je trese.
Matej 8,15I prihvati je za ruku, i pusti je groznica, i usta, i služaše mu.
Matej 8,16A u veče dovedoše k njemu bijesnijeh mnogo, i izgna duhove riječju, i sve bolesnike iscijeli:
Matej 8,17Da se zbude što je kazao Isaija prorok govoreći: on nemoći naše uze i bolesti ponese.
Matej 8,18A kad vidje Isus mnogo naroda oko sebe, zapovjedi učenicima svojijem da idu na onu stranu.
Matej 8,19I pristupivši jedan književnik reče mu: učitelju! ja idem za tobom kudgod ti pođeš.
Matej 8,20Reče njemu Isus: lisice imaju jame i ptice nebeske gnijezda; a sin čovječji nema gdje glave zakloniti.
Matej 8,21A drugi od učenika njegovijeh reče mu: Gospode! dopusti mi najprije da idem da ukopam oca svojega.
Matej 8,22A Isus reče njemu: hajde za mnom, a ostavi neka mrtvi ukopavaju svoje mrtvace.
Matej 8,23I kad uđe u lađu, za njim uđoše učenici njegovi.
Matej 8,24I gle, oluja velika postade na moru da se lađa pokri valovima; a on spavaše.
Matej 8,25I prikučivši se učenici njegovi probudiše ga govoreći: Gospode! izbavi nas, izgibosmo.
Matej 8,26I reče im: zašto ste strašljivi, malovjerni? Tada ustavši zaprijeti vjetrovima i moru, i postade tišina velika.
Matej 8,27A ljudi čudiše se govoreći: ko je ovaj da ga slušaju i vjetrovi i more?
Matej 8,28A kad dođe na onu stranu u zemlju Gergesinsku, sretoše ga dva bijesna, koji izlaze iz grobova, tako zla da ne mogaše niko proći putem onijem.
Matej 8,29I gle, povikaše: što je tebi do nas, Isuse, sine Božij? zar si došao amo prije vremena da mučiš nas?
Matej 8,30A daleko od njih pasijaše veliki krd svinja.
Matej 8,31I đavoli moljahu ga govoreći: ako nas izgoniš, pošlji nas da idemo u krd svinja.
Matej 8,32I reče im: idite. I oni izišavši otidoše u svinje. I gle, navali sav krd s brijega u more, i potopiše se u vodi.
Matej 8,33A svinjari pobjegoše; i došavši u grad kazaše sve, i za bijesne.
Matej 8,34I gle, sav grad iziđe na susret Isusu; i vidjevši ga moliše da bi otišao iz njihovoga kraja.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje