Tražilica


Mihej 2. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Mihej 2,1Teško onima, koji smišljaju opako i snuju zlo na posteljama svojim, da to izvrše kad svane, je im je vlast u ruci!
Mihej 2,2Dopadne li se njiva, otmu je, kuća, oduzmu je. Čine silu čovjeku i kući njegovoj, posjedniku i baštini njegovoj.
Mihej 2,3Zato ovako veli Gospod: "Pazite! I ja snujem jaram nesreće tome rodu. Iz njega nećete izvući vratova svojih, niti ćete hoditi uspravo pod njim. Bit će zlo vrijeme."
Mihej 2,4U onaj će se dan pjevati podsmješnica o vama. Pjevat će se pjesma ovakvom tužbom: "Gotovo je! Posve smo uništeni. Prodaje on baštinu naroda mojega. Ah, kako mi je odvlači! Odmetnicima porazdijeli polja naša.
Mihej 2,5Nitko nam ne nateže mjeračko uže, baca ždrijeb u zajednici Gospodnjoj.
Mihej 2,6"Nemojte sliniti!" tako sline oni. "Ne treba sliniti od toga! Pustit će on zar te psovke?"
Mihej 2,7Ne kaže li se kući Jakovljevoj: "Je li duh Gospodnji samo pun gnjeva? Jesu li njegova djela takva?
Mihej 2,8Upravo se vi dižete kao neprijatelji proti narodu mojemu. Od haljina skidate plašt s onih, koji odlaze bezazleno, koji neće svađe.
Mihej 2,9Sene naroda mojega izgonite iz kuće miline njihove i djeci njihovoj otimate slavu moju zauvijek:
Mihej 2,10Ustanite, idite, jer ovdje više nema ostanka zbog nečistoće, koja donosi pogibiju, neizlječivu pogibiju.
Mihej 2,11Jest, kad bih ja bio kao jedan, koji ide za prijevarom i govori laž, haul bih ti propovijedao za vino i za silovito piće, jest tada bih ja bio prorok svojemu narodu.
Mihej 2,12"Skupiti, jest skupit ću te svega, Jakove! Skupit ću ostatak Izraelov. Sastavit ću ih kao ovce u toru, kao stado u oboru, da bruji od ljudi.
Mihej 2,13Pred njima će tada ići probijač. Oni će probiti, proći će kroz vrata i izaći će. Kralj će njihov ići pred njima. Gospod će biti na čelu.
Mihej 2,1 Teško onima koji smišljaju nedjelo i snuju zlo na posteljama svojim! Kad svane dan, oni ga izvrše, jer je sila u njihovoj ruci.
Mihej 2,2Zažele li polja, otimaju ih, i kuće, uzimaju ih; čine nasilje čovjeku i kući njegovoj, vlasniku i posjedu njegovu.
Mihej 2,3Zato ovako govori Jahve: "Evo tome rodu smišljam zlo iz kojega nećete izvući vratova, niti ćete hoditi ponosito, jer će biti zlo vrijeme.
Mihej 2,4U onaj će vam se dan složiti rugalica, zapjevati tužaljka i reći: `Propalo je! Posve smo opustošeni, baština je naroda moga otuđena i nitko da mu je vrati, naša polja podijeljena su odmetniku.`
Mihej 2,5Zato neće biti nikoga tko bi bacio kocku za dio tvoj u zboru Jahvinu.
Mihej 2,6"Ne balite!" - bale oni - "Tako se ne bali! Sramota na nas neće pasti!
Mihej 2,7Zar će biti proklet dom Jakovljev? Zar je Jahve izgubio strpljivost? Zar on tako postupa? Nisu li riječi njegove ugodne Izraelu, narodu njegovu?
Mihej 2,8Vi se sami dižete kao neprijatelji narodu mojemu. Čovjeku nezazornu vi otimate kabanicu, onome koji bez straha putuje ratne strahote dosuđujete.
Mihej 2,9Vi izgonite žene moga naroda iz njihovih milih domova; djeci njihovoj zauvijek oduzimate slavu koju sam im dao:
Mihej 2,10"Ustanite, idite! Ovo nije počivalište! Zbog nečistoće teško vas uže svezalo.
Mihej 2,11Kad bi mogao biti nadahnut čovjek koji izmišlja ovu opsjenu: "Prorokujem ti vino i piće", on bi bio prorok narodu ovome.
Mihej 2,12Svega ću te sabrati, Jakove, sakupit ću Ostatak Izraelov! Smjestit ću ih zajedno kao ovce u toru, kao stado na paši - neće se bojati nikoga.
Mihej 2,13Pred njima stupa rušilac: oni će se porušiti i ući, kroz vrata će proći i izaći; pred njima će ići njihov kralj, Jahve će biti na čelu.
Mihej 2,1Nesreća, onima koji smišljaju zlodjelo i koji snuju zlo na svojim krevetima! U osvit dana, oni ga izvršavaju, jer oni za to imaju moć.
Mihej 2,2Hlepe li za poljima, oni ih ukradu, kućama, oni ih dograbe. Oni zgrabe vlasnika i njegovu kuću, čovjeka i njegovu baštinu.
Mihej 2,3To je zašto, ovako govori GOSPOD: Evo ja smišljam protiv tih ljudi jednu nevolju; vi iz nje nećete moći izvući svoje vratove, ni hoditi podignute glave, jer to će biti vrijeme nevolje.
Mihej 2,4 U onaj dan, izbacit će se jedan pogrdan spis protiv vas, zapjevat će se jedna tužbalica - što je već učinjeno -, reći će se: ” Mi smo potpuno uništeni. Otuđuje se dio mog naroda. Kako se to zbilo da su mi ga oduzeli? Između pobunjenika, dijele se naša polja. “
Mihej 2,5To je zašto ti nećeš imati nikog za izmjeriti jedan dio u saboru GOSPODOVOM .
Mihej 2,6Ne buncajte, buncaju oni; Ne treba buncati na način: Ne, uvreda se neće udaljiti.
Mihej 2,7To bi bilo rečeno, kućo Jakovljeva? Strpljivost GOSPODOVA je li pri kraju? Je li to njegov način postupanja? Njegove riječi nisu li dobrohotne za onoga koji hodi pravo?“
Mihej 2,8Jučer, moj se narod uspravio protiv neprijatelja jednog; iznad tunika, vi navlačite ogrtač onima koji, u povratku rata, prolaze u svoj sigurnosti.
Mihej 2,9Žene mog naroda, vi protjeravate, svaku, iz kuće koju ona je voljela. Njihovoj djeci vi zauvijek otimate čast koja dolazi od mene.
Mihej 2,10Dignite se, pođite; nije više čas za odmor. Svojom *nečistoćom, ti izazivaš uništenje, a uništenje bit će bolno.
Mihej 2,11Ima li jedan čovjek koji trči za vjetrom i recitirajući laži: ” Za vino i piće jako, ja ću buncati u tvoju korist“; tada, bi on bio propovjednik onog naroda tamo.
Mihej 2,12Ja ću te prikupiti, Jakove, u cijelosti, ja ću ujedniti ostatak Izraelov. Ja ću ih staviti zajedno, kao ovčice iz Bosre, kao jedno stadu u sred njegovog pašnjaka. I od njih će izići graja ljudska.
Mihej 2,13On se uspeo pred njima, onaj koji otvara brešu; oni su otvorili brešu; oni su prošli jedna vrata; oni su izišli kroz njih; kralj je prošao pred njima, GOSPOD, na njihovom čelu.
Mihej 2,1Teško onima koji smišljaju bezakonje i o zlu se trude na posteljama svojim, i kad svane izvršuju, jer im je sila u ruci.
Mihej 2,2Žele njive, i otimaju ih; žele kuće, i uzimaju; čine silu čovjeku i kući njegovoj, čovjeku i našljedstvu njegovu.
Mihej 2,3Zato ovako veli Gospod: evo, ja mislim zlo tome rodu, iz kojega nećete izvući vratova svojih, niti ćete hoditi ponosito, jer će biti zlo vrijeme.
Mihej 2,4U ono vrijeme govoriće se priča o vama, i naricaće se žalosno govoreći: propadosmo; promijeni dio naroda mojega; kako mi uze! uzevši njive naše razdijeli.
Mihej 2,5Zato nećeš imati nikoga ko bi ti povukao uže za ždrijeb u zboru Gospodnjem.
Mihej 2,6Nemojte prorokovati, neka oni prorokuju; ako im ne prorokuju, neće otstupiti sramota.
Mihej 2,7O ti, koji se zoveš dom Jakovljev, je li se umalio duh Gospodnji? jesu li to djela njegova? eda li moje riječi nijesu dobre onome koji hodi pravo?
Mihej 2,8A narod se moj prije podiže kao neprijatelj; preko haljine skidate plašt s onijeh koji prolaze ne bojeći se, koji se vraćaju iz boja.
Mihej 2,9Žene naroda mojega izgonite iz milijeh kuća njihovijeh, od djece njihove otimate slavu moju navijek.
Mihej 2,10Ustanite i idite, jer ovo nije počivalište; što se oskvrni, pogubiće vas pogiblju velikom.
Mihej 2,11Ako ko hodi za vjetrom i kazuje laži govoreći: prorokovaću ti za vino i za silovito piće; taj će biti prorok ovome narodu.
Mihej 2,12Doista ću te sabrati svega, Jakove, doista ću skupiti ostatak Izrailjev; postaviću ih zajedno kao ovce Vosorske, kao stado usred tora njihova, biće vreva od ljudstva.
Mihej 2,13Pred njima će ići koji razbija; oni će razbiti i proći kroz vrata, i izaći će; i car će njihov ići pred njima, i Gospod će biti pred njima.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje