Tražilica


Mihej 3. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Mihej 3,1Ja rekoh: "Čujte knezovi Jakovljevi, vođe kuće Izraelove! Nije li na vama, da znate pravo.
Mihej 3,2Na vama mrziteljima dobra, s prijateljima zla? Vi ljudima derete kožu s tijela i meso s kostiju.
Mihej 3,3Jedete meso naroda mojega i derete kožu s njih, prebijate im kosti, sasijecate ih kao meso u loncu, kao meso za juhu u kotlu."
Mihej 3,4Jedanput će vikati Gospodu! Ali ih neće čuti i skrit će lice i svoje od njih u ono vrijeme prema djelima njihovim, što su ih počinili.
Mihej 3,5Ovako veli Gospod o prorocima, koji zavode moj narod, koji, kad imaju nešto za svoje zube da grizu, navješćuju mir, a proti onome, koji im ne napunja usta, proglašuju rat:
Mihej 3,6Zato će vam biti noć, a da ne gledate viđenja i tame, da ne mognete ništa vračati. Sunce će zapasti tim prorocima, dan će im postati noć.
Mihej 3,7Tada će se osramotiti vidioci, i vračari će se morati posramiti. Svi će zastrijeti bradu svoju, jer neće biti odgovora Božjega.
Mihej 3,8A ja, ja sam napunjen snagom od duha Gospodnjega, pravdom i srčanošću, da kažem Jakovu opačinu njegovu i Izraelu grijeh njegov.
Mihej 3,9Pa čujte ovo, poglavice kuće Jakovljeve, vođe kuće Izraelove, koji mrzite na pravdu i sve što je pravo izvrćete.
Mihej 3,10Koji gradite Sion krvlju, Jerusalem opačinom!
Mihej 3,11Za mito govore pravdu poglavari njihovi. Svećenici njihovi uče za plaću. Proroci njihovi gataju za novce. Pritom se pozivaju na Gospoda i govore: "Nije li Gospod u sredini našoj? Nesreća neće doći na nas!"
Mihej 3,12Zato: "Zbog vas Sion će se preorati kao njiva, Jerusalem će postati ruševina i gora hramska visina u šumu obrasla.
Mihej 3,1 Potom rekoh: "Čujte sada, glavari kuće Jakovljeve, suci doma Izraelova! Nije li na vama da znate što je pravo? Ali vi mrzite dobro, a ljubite zlo!
Mihej 3,2Vi ljudima derete kožu s tijela i meso s kosti njihovih.
Mihej 3,3Oni proždiru tijelo moga naroda i deru mu kožu, lome kosti. Oni ih komadaju kao u loncu, kao meso u punom kotlu!
Mihej 3,4Zato, oni će Jahvu zazivati, a on im neće odgovoriti. Sakrit će, u ono vrijeme, lice od njih zbog zločina koje su počinili.
Mihej 3,5Ovako govori Jahve protiv prorokÄa koji moj narod zavode: "Ako imaju zalogaj u zubima, proglašuju: `Mir!` Ali protiv onoga koji im ništa ne stavlja u usta naviještaju sveti rat.
Mihej 3,6Zato ćete imati noć mjesto vaših viđenja i tminu mjesto proricanja. Zaći će sunce tim prorocima i dan će za njih pomrčati.
Mihej 3,7Tada će se posramiti vidovnjaci i zblaniti vračari. Svi će oni pokriti gubice, jer odgovora Božjeg neće biti.
Mihej 3,8Ali ja sam pun snage i duha Jahvina, pun pravde i jakosti da objavim Jakovu opačinu njegovu, Izraelu njegov grijeh.
Mihej 3,9Čujte dakle ovo, glavari kuće Jakovljeve, suci doma Izraelova, vi kojima se pravda gadi te izvrćete sve što je ispravno!
Mihej 3,10Vi koji gradite Sion u krvi i Jeruzalem u zločinu!
Mihej 3,11Glavari njegovi sude prema mitu, svećenici njegovi poučavaju radi zarade, proroci njegovi bale za novac. A na Jahvu se oni pozivaju i govore: `Nije li Jahve u našoj sredini? Neće na nas zlo navaliti.`
Mihej 3,12Poradi vas i vaše krivnje Sion će biti polje preorano, Jeruzalem ruševina, a Goru Doma prekrit će šuma.
Mihej 3,1A ja rekoh: Slušajte dakle, poglavari Jakovljevi, sudci kuće Izraelove: Nije li vaše poznavati pravo?
Mihej 3,2Vi koji mrzite dobro, a ljubite zlo, koji gulite kožu s ljudi i meso s njihovih kostiju.
Mihej 3,3Oni koji jedu meso mojem narodu, koji im stružu kožu, koji im lome kosti, koji ih sijeku kao meso u loncu, kao meso na dnu kotla
Mihej 3,4kad oni zavape prema GOSPODU, on im neće odgovoriti. On će im sakriti svoje lice u to vrijeme, zbog zločina koje su oni počinili.
Mihej 3,5Ovako govori GOSPOD protiv *proroka koji zavode moj narod: Mogu li oni gristi s gađenjem? oni proglašavaju mir; ali, kojem ništa u usta ne stavljaju, oni proglašavaju sveti rat.
Mihej 3,6Također, za vas, to je noć: nema više viđenja. Za vas, to su tmine: nema više gatanja. Sunce će zaći nad prorocima, dan će se nad njima smrknuti.
Mihej 3,7Sramota na vidovnjake, smetenost na gonetače! Oni će sebi svi pokriti bradu, jer Bog ne odgovara.
Mihej 3,8Ja, mjesto toga - milošću duha GOSPODOVOG - ja sam ispunjen snagom, pravednošću i smjelošću, za otkriti Jakovu njegovu pobunu i Izraelu njegov grijeh.
Mihej 3,9Slušajte dakle ovo, poglavari kuće Jakovljeve, sudci kuće Izraelove, koji imate pravo u u žasu i iskrivljujete svaku pravednost,
Mihej 3,10gradeći *Sion u krvi, a Jeruzalem u zločinu.
Mihej 3,11Njegovi poglavari sude za mito, njegovi svećenici poučavaju za korist, njegovi proroci vrše gatanje za srebro. I to na GOSPODA oni se oslanjaju govoreći: ” GOSPOD nije li u sred nas? Ne, nevolja neće doći na nas.“
Mihej 3,12To je zašto, zbog vas, Sion bit će preoran kao jedno polje, Jeruzalem će postati jedna hrpa krša, a planina Templa, jedna uzvisina šipražna.
Mihej 3,1Zato rekoh: čujte, poglavice Jakovljeve i knezovi doma Izrailjeva, ne treba li vam znati šta je pravo?
Mihej 3,2Koji mrzite na dobro a ljubite zlo, sadirete kožu s njih i meso s kosti njihovijeh;
Mihej 3,3I jedete meso naroda mojega i sadirete kožu s njih i kosti im prebijate, i sasijecate kao u lonac i kao meso u kotao.
Mihej 3,4Tada će vikati ka Gospodu, ali ih neće uslišiti, nego će sakriti lice svoje od njih u ono vrijeme, kako oni zlo radiše.
Mihej 3,5Ovako veli Gospod za proroke koji zavode moj narod, koji grizu zubima svojim i viču: mir; i ako im ko ne da ništa u usta, dižu rat na nj.
Mihej 3,6Zato će vam utvara biti noć i proricanje vaše tama; i sunce će zaći tijem prorocima i dan će im se smračiti.
Mihej 3,7Tada će se postidjeti vidioci, i vračari će se posramiti, i svi će zastrijeti usne svoje, jer neće biti odgovora Božijega.
Mihej 3,8Ali ja sam pun sile od duha Gospodnjega, i suda i hrabrosti da kažem Jakovu zločinstvo njegovo i Izrailju grijeh njegov.
Mihej 3,9Čujte ovo, poglavice doma Jakovljeva i knezovi doma Izrailjeva, koji se gadite na pravdu, i sve što je pravo izvrćete;
Mihej 3,10Koji gradite Sion krvlju i Jerusalim bezakonjem.
Mihej 3,11Poglavari njegovi sude po mitu, i sveštenici njegovi uče za platu, i proroci njegovi gataju za novce, a na Gospoda se oslanjaju govoreći: nije li Gospod usred nas? neće doći zlo na nas.
Mihej 3,12Zato će se s vas Sion preorati kao njiva, i Jerusalim će postati gomila, i gora od doma visoka šuma.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje