Tražilica


Mihej 4. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Mihej 4,1Na svršetku dara dogodit će se, da bude utvrđena gora s kućom Gospodnjom navrh gora, uzvišena nad visinama. Tada će se k njoj stjecati narodi.
Mihej 4,2Mnogi će narod ići tamo i govoriti: "Dođite, pođimo na goru Gospodnju, u kuću Boga Jakovljeva! Neka nas on nauči svojim putovima! Mi hoćemo hoditi njegovim stazama!" Jer nauka izlazi sa Siona i riječ Gospodnja iz Jerusalema.
Mihej 4,3On sudi među svima narodima, govori pravdu među moćnim narodima do u daljinu. Oni raskivaju mačeve svoje na raonike, koplja svoja na kosijere. Ne diže više narod mača proti narodu. Više se ne uči ratu.
Mihej 4,4Svaki stanuje pod svojom vinovom lozom i smokvom, a da ga tko ne plaši, jer to obećaše usta Gospodnja nad vojskama.
Mihej 4,5Jer svi narodi hode svaki u ime boga svojega; pa ćemo i mi hoditi u ime Gospoda, Boga svojega, u vijek i dovijeka.
Mihej 4,6U ono vrijeme", govori Gospod, skupit ću, što hramlje. Što je razagnano, skupit ću, i iscijelit ću što sam udario.
Mihej 4,7Što hramlje, to ću učiniti ostatkom, što je bolesno, jakim narodom. I Gospod će biti kralj nad njima na gori Sionu od sada i dovijeka."
Mihej 4,8Ti kulo za stado, ti stražaro kćeri sionske, k tebi će prispjeti, k tebi će doći prijašnja vlast, kraljevstvo kćeri jerusalemske!
Mihej 4,9Ali sada - što vičeš tako glasno? - Nema li kralja u tebi! Je li mrtav tvoj savjetnik, da te obuzeše bolovi kao ženu, što rađa?
Mihej 4,10Savijaj se, jecaj, kćeri sionska, kao žena, što rađa, jer sad moraš van iz grada, na polju stanovati. Dolaziš u Babilon. Ali ćeš se tamo izbaviti. Tamo će te Gospod osloboditi iz ruke neprijatelja tvojih.
Mihej 4,11Sada dakako skupljaju se proti tebi mnogi narodi i govore: "Neka se oskvrni, da se oko naše napase na Sionu!"
Mihej 4,12Ali oni ne znaju misli Gospodnjih i ne razumiju odluke njegove, da ih unosi kao snoplje na gumno.
Mihej 4,13Ustani, vrši, kćeri sionska, jer ću učiniti rog tvoj gvožđem, papke ću tvoje učiniti mjeđu. Satri mnoge narode! Posveti Gospodu blago njihovo, Gospodu čitavoga svijeta dobro njihovo!
Mihej 4,1 Dogodit će se na kraju danÄa: Gora Doma Jahvina bit će postavljena vrh svih gora, uzvišena iznad svih bregova.
Mihej 4,2K njoj će se stjecat svi narodi, nagrnut će mnoga plemena i reći: "Hajde, uziđimo na goru Jahvinu, u Dom Boga Jakovljeva! On će nas naučit` svojim putovima, i hodit ćemo stazama njegovim. Jer će sa Siona Zakon izaći, riječ Jahvina iz Jeruzalema.
Mihej 4,3On će upravljati mnogim pučanstvima i bit će sudac moćnim narodima. Svoje će mačeve prekovati u ralice, a svoja koplja u radne srpove. Narod na narod neće mača dizati niti će se više za rat vježbati.
Mihej 4,4Svaki će mirno živjeti pod lozom vinovom, pod smokvom svojom, i nitko ga neće plašiti. To rekoše usta Jahve nad Vojskama.
Mihej 4,5Jer svi narodi idu, svaki u ime boga svojega, a mi, mi idemo u imenu Jahve, Boga našega, uvijek i dovijeka.
Mihej 4,6"U onaj dan - riječ je Jahvina - sabrat ću hrome, okupiti raspršene i sve kojima sam zlo učinio.
Mihej 4,7Od hromih ću Ostatak učiniti, moćan narod od onih što su izgnani." Tada će Jahve nad njima kraljevati na gori Sionu od sada i dovijeka.
Mihej 4,8I ti Kulo stadÄa, Ofele Kćeri sionske, opet će se tebi vratiti prijašnja vlast, kraljevstvo Kćeri jeruzalemske.
Mihej 4,9Zašto sada kukaš kuknjavom? Nema li kralja u tebi? Zar su savjetnici tvoji propali da te obuzimlju bolovi kao porodilju?
Mihej 4,10Savijaj se od boli i kriči, Kćeri sionska, kao žena koja porađa, jer ćeš sada iz grada izići i stanovati na polju. Do Babilona ti ćeš otići, ondje ćeš se osloboditi, ondje će te Jahve otkupiti iz šaka tvojih dušmana.
Mihej 4,11A sada se mnogi narodi protivu tebe sabraše. Oni govore: "Neka se obeščasti, neka se naše oči nasite Siona!
Mihej 4,12Ali zamisli Jahvine oni ne znaju i ne razumiju namjere njegove: kao snoplje na gumnu on ih je sabrao.
Mihej 4,13Ustani! Ovrši žito, Kćeri sionska, jer ti pravim gvozden rog i mjedena kopita. I satrt ćeš mnoge narode; zavjetovat ćeš Jahvi blago njihovo i bogatstvo njihovo Gospodaru sve zemlje.
Mihej 4,14Utvrdi se sada, Tvrđavo! Opkoljeni smo i opsjednuti, palicom po licu udaraju Suca Izraelova.
Mihej 4,1Dogodit će se u budućnosti da planina Kuće GOSPODOVE bit će postavljena na vrh planina i ona će nadvisivati bregove. Narodi će se tu stjecati.
Mihej 4,2Brojni narodi stavit će se na put i reći će: ” Dođite, uspnimo se na planinu GOSPODOVU, u Kuću Boga Jakovljeva. On će nam pokazati putove svoje i mi ćemo hoditi cestama njegovim. Da, to sa *Siona dolazi poduka, i iz Jeruzalema Riječ GOSPODOVA. “
Mihej 4,3On će biti suđen među brojnim narodima, sudac moćnih naroda, čak u daljini. Kujući svoje mačeve, oni će od njih načiniti lemeše, i od svojih kopalja, oni će načiniti srpove. Neće se više vitlati mačem, nrod protiv naroda, neće se više učiti tući.
Mihej 4,4Oni će svaki u svom vinogradu i u svom smokviku boraviti, a nikog za uznemiravati ih. Jer, usta GOSPODA, svemogućeg, su govorila.
Mihej 4,5Ako svi narodi hode svaki u ime svog Boga, mi, mi hodimo u ime GOSPODA našeg Boga zauvijek.
Mihej 4,6U onaj dan - proročanstvo GOSPODOVO - ja ću prikupiti ono što hrama, ja ću ujediniti no što je raspršeno, ono što sam izmučio.
Mihej 4,7Od onog što hrama, ja ću načiniti jedan ostatak; od onog što je udaljeno, jedan moćan narod. Na planini *Sionovoj, GOSPOD bit će njihov kralj od sada i zauvijek.
Mihej 4,8A ti, kulo od stada, visino kćeri Siona, k tebi vratit će se nekadašnja neovisnost, kraljevstvo koje se vraća kćeri Jeruzalema .
Mihej 4,9Sada zašto jaučeš ti? Nema li kralja kod tebe? Tvoj savjetnik da li je izgubljen, što te bol obuze kao ženu koja porađa?
Mihej 4,10Povij se u boli i urlaj, kćeri *Siona, kao žena koja porađa, jer sada ćeš ti izići iz mjesta, ti ćeš boraviti i poljima, ti ćeš ići u Babiloniju. Ondje bit ćeš ti oslobođena, ondje GOSPOD će te otkupiti iz ruku tvojih neprijatelja.
Mihej 4,11A sada su se okupili protiv tebe brojni narodi, oni koji kažu: ” Nek bude oskvrnjena; i nek se naše oči nasite od gledanja Sinona.“
Mihej 4,12To je zato što oni ne poznaju naume GOSPODOVE, ne shvaćaju oni njegove namjere: On ih je sakupio kao snoplje na gumnu.
Mihej 4,13Ustaj, gazi zrnevlje, kćeri Siona; tvoji rogovi, ja ću ih učiniti željeznim, tvoja kopita, ja ću ih učinti brončanim. Ti ćeš samljeti brojne narode, ti ćeš posvetiti zabrani njihov plijen GOSPODU i njihova bogatstva gospodara sve zemlje.
Mihej 4,14Sada, čini ureze, kćeri ratnička, opsjednuti smo. Udarcem batine, udara se po obrazu sudac Izraelov.
Mihej 4,1Ali će u pošljednja vremena biti utvrđena gora doma Gospodnjega navrh gora i uzvišena iznad humova, i narodi će se stjecati k njoj.
Mihej 4,2I ići će mnogi narodi govoreći: hodite, da idemo na goru Gospodnju i u dom Boga Jakovljeva, i učiće nas svojim putovima, i hodićemo njegovijem stazama; jer će iz Siona izaći zakon i riječ Gospodnja iz Jerusalima.
Mihej 4,3I sudiće među mnogim narodima, i pokaraće jake narode nadaleko, i oni će raskovati mačeve svoje na raonike, i koplja svoja na srpove; neće dizati mača narod na narod, niti će se više učiti ratu.
Mihej 4,4Nego će sjedjeti svaki pod svojom vinovom lozom i pod smokvom, i neće biti nikoga da ih plaši; jer usta Gospoda nad vojskama rekoše.
Mihej 4,5Jer će svi narodi hoditi svaki u ime boga svojega; a mi ćemo hoditi u ime Gospoda Boga svojega uvijek i dovijeka.
Mihej 4,6U to vrijeme, govori Gospod, sabraću hrome, i skupiću odagnane i kojima zlo učinih.
Mihej 4,7I učiniću od hromijeh ostatak i od odagnanih silan narod; i Gospod će carovati nad njima na gori Sionu otsada i dovijeka.
Mihej 4,8I ti, kulo stadu, stijeno kćeri Sionskoj, tebi će doći, doći će prva vlast, carstvo kćeri Jerusalimske.
Mihej 4,9Zašto vičeš tako jako? nema li cara u tebi? eda li izgiboše tvoji savjetnici, te te obuzeše bolovi kao porodilju?
Mihej 4,10Muči se i viči, kćeri Sionska, kao porodilja, jer ćeš izaći iz grada i stanovaćeš u polju, i otići ćeš u Vavilon; ondje ćeš se osloboditi, ondje će te iskupiti Gospod iz ruku neprijatelja tvojih.
Mihej 4,11A sada se sabraše na te mnogi narodi govoreći: da se oskvrni, i da se oči naše nagledaju Siona.
Mihej 4,12Ali ne znaju misli Gospodnjih, niti razumiju namjere njegove, jer ih je skupio kao snoplje na gumno.
Mihej 4,13Ustani i vrsi, kćeri Sionska, jer ću ti načiniti rog gvozden, i kopita ću ti načiniti mjedena, te ćeš satrti mnoge narode, i posvetiću Gospodu blago njihovo i imanje njihovo Gospodu sve zemlje.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje