Tražilica


Mudre izreke 4. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Mudre izreke 4,1Slušajte, djeco, opomenu očevu i pazite, da se naučite mudrosti.
Mudre izreke 4,2Jer vam dobre nauke dajem; ne prezirite naputka mojega!
Mudre izreke 4,3Kad sam još kao dijete boravio kod oca svojega, kao nježno, jedino dijete pod okriljem matere,
Mudre izreke 4,4Tada me je on učio i rekao mi: "Neka srce tvoje drži čvrsto riječi moje i obdržavaj zapovijedi moje, pa ćeš živjeti!
Mudre izreke 4,5Pribavi sebi mudrost, pribavi sebi razboritost, ne zaboravljaj to i ne odstupaj od riječi usta mojih!
Mudre izreke 4,6Nemoj je ostaviti: ona će te čuvati; ljubi je i ona će te braniti!
Mudre izreke 4,7Početak mudrosti: Pribavi sebi mudrost; pribavi sebi razboritost svim imanjem svojim!
Mudre izreke 4,8Cijeni je visoko: ona će te uzvisiti; ona će te proslaviti, kad je zavoliš.
Mudre izreke 4,9Oko glave tvoje savit će ti mio vijenac, sjajnu krunu dat će ti."
Mudre izreke 4,10Slušaj, sine moj, primi riječi moje i umnožit će ti se godine života.
Mudre izreke 4,11Pokazat ću ti put mudrosti, vodit ću te stazom pravom.
Mudre izreke 4,12Uziđeš li po njoj, neće se stezati korak tvoj; potrčiš li po njoj, nećeš se spotaknuti.
Mudre izreke 4,13Drži čvrsto pouke, ne puštaj je, čuvaj je, jer ona je život tvoj.
Mudre izreke 4,14Ne stupaj na stazu bezbožnika i ne hodaj putem zlikovaca!
Mudre izreke 4,15Bježi od njega, nemoj ići po njemu; ukloni mu se i prođi ga!
Mudre izreke 4,16Oni ne mogu počinuti, ako ne učiniše ništa zlo i san im je ugrabljen, ako koga ne zavedoše.
Mudre izreke 4,17Jer jedu kruh bezbožnika i piju vino nasilja.
Mudre izreke 4,18Staza je pravednika kao osvit; on sve većma svijetli do potpuna dana.
Mudre izreke 4,19Put je bezbožnika kao tamna noć; ne znaju, na što će se spotaknuti.
Mudre izreke 4,20Sine moj, pazi na riječi moje i prigni uho svoje pričama mojim!
Mudre izreke 4,21Neka ti nikada ne odlaze iz očiju i čuvaj ih na dnu srca!
Mudre izreke 4,22Jer tko ih nađe, za njega su život, svemu tijelu njegovu zdravlje.
Mudre izreke 4,23Svom brižljivošću čuvaj srce svoje; jer iz njega izvire život!
Mudre izreke 4,24Drži daleko od usta svojih laž i usne tvoje neka budu čiste od varke!
Mudre izreke 4,25Pravo neka gleda oko tvoje i trepavice tvoje neka pogledaju slobodno preda te!
Mudre izreke 4,26Noge svoje stavi na ravnu stazu, svi putovi tvoji neka su tvrdo određeni!
Mudre izreke 4,27Ne skretaj nadesno ili nalijevo; drži daleko nogu svoju oda zla!
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje