Tražilica


Mudre izreke 13. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Mudre izreke 13,1Mudar sin prima pouku, a podsmjevač ne sluša ukora.
Mudre izreke 13,2Od ploda riječi svojih nasitit će se svaki obilno; nevjernome čovjeku hoće se nasilja.
Mudre izreke 13,3Tko čuva usta svoja, čuva život svoj; tko razvaljuje usne svoje, propada.
Mudre izreke 13,4Puna je želja, ali bez uspjeha, duša lijenčine; želja se marljivih ljudi obilno utiša.
Mudre izreke 13,5Lažna riječ mrska je pravedniku, a bezbožnik upada u porugu i sramotu.
Mudre izreke 13,6Pravda štiti život nedužan; bezbožnost uništava grješnike.
Mudre izreke 13,7Gdjekoji se gradi bogat, a nema ništa, gdjekoji siromašan, a ima velik imetak.
Mudre izreke 13,8U bogatstvu njegovu otkup je za život njegov, a siromah ne treba slušati prijetnju.
Mudre izreke 13,9Veselo gori svjetlo pravednika, a svjetiljka se bezbožnika ugasi.
Mudre izreke 13,10Od oholosti biva samo svađa; tko se dade svjetovati, taj je mudar.
Mudre izreke 13,11Naglo zgrabljeno imanje prođe, a tko samo skuplja rukom, postane bogat.
Mudre izreke 13,12Dugo nadanje razboli srce, a drvo je života želja ispunjena.
Mudre izreke 13,13Tko prezire opomenu, sam sebi škodi; tko ima strahopoštovanje prema zapovijedi, toga dopadne plaća.
Mudre izreke 13,14Nauka je mudroga izvor života, da se umakne zamkama smrti.
Mudre izreke 13,15Dobro ponašanje donosi milost, a put je nevjernih ljudi tvrd kao kamen.
Mudre izreke 13,16Pametan čovjek čini sve promišljeno, a luđak se diči svojom ludošću.
Mudre izreke 13,17Bezbožan glasnik pada u nesreću, a vjeran, glasnik donosi spasenje.
Mudre izreke 13,18Siromaštvo i sramota stignu onoga, koji prezire ukor, a tko pazi na pouku, dođe do časti.
Mudre izreke 13,19Ispunjena je želja slast srcu, a luđacima je mrsko kloniti se oda zla.
Mudre izreke 13,20Opći s mudrima i bit ćeš mudar; a tko se druži s luđacima, zlo će proći.
Mudre izreke 13,21Grješnike progoni nesreća; pravednicima vraća On dobrom.
Mudre izreke 13,22Unučadi ostavlja dobar čovjek baštinu, a grješnikovo imanje čuva se pravedniku.
Mudre izreke 13,23Krčevina siromaha donosi izobilja hrane, a nepravda neke upropasti.
Mudre izreke 13,24Tko štedi prut, ne ljubi sina svojega, a tko ga ljubi, kara ga za vremena,
Mudre izreke 13,25Pravednik ima za pojesti, dok se ne nasiti; trbuh bezbožnicima mora životariti.
Mudre izreke 13,1 Mudar sin sluša naputak očev, a podsmjevač ne sluša ukora.
Mudre izreke 13,2Od ploda usta svojih uživa čovjek sreću, a srce je nevjernika puno nasilja.
Mudre izreke 13,3Tko čuva usta svoja, čuva život svoj, a tko nesmotreno zbori, o glavu mu je.
Mudre izreke 13,4Uzaludna je žudnja lijenčine, a ispunit će se želja marljivih.
Mudre izreke 13,5Pravednik mrzi na lažljivu riječ, a opaki goji mržnju i sramotu.
Mudre izreke 13,6Pravda čuva pobožna, a opake grijeh obara.
Mudre izreke 13,7Netko se gradi bogatim, a ništa nema, netko se gradi siromašnim, a ima veliko bogatstvo.
Mudre izreke 13,8Otkup života bogatstvo je čovjeku; a siromah ne sluša opomene.
Mudre izreke 13,9Svjetlost pravednička blistavo sja, a svjetiljka opakih gasi se.
Mudre izreke 13,10Oholost rađa samo svađu, a mudrost je u onih koji primaju savjet.
Mudre izreke 13,11Naglo stečeno bogatstvo iščezava, a tko sabire pomalo, biva bogat.
Mudre izreke 13,12Predugo očekivanje ubija srce, a ispunjena želja drvo je života.
Mudre izreke 13,13Tko riječ prezire, taj propada, a tko poštiva zapovijedi, plaću dobiva.
Mudre izreke 13,14Pouka mudračeva izvor je životni, ona izbavlja od zamke smrti.
Mudre izreke 13,15Uvid u dobro pribavlja milost, a put bezbožnika hrapav je.
Mudre izreke 13,16Svatko pametan djeluje promišljeno, a bezumnik se hvališe svojom ludošću.
Mudre izreke 13,17Zao glasnik zapada u zlo, a vjeran poslanik donosi spasenje.
Mudre izreke 13,18Siromaštvo i sramota onomu tko odbija pouku, a tko ukor prima, doći će do časti.
Mudre izreke 13,19Slatka je duši ispunjena želja, a bezumnicima je mrsko kloniti se oda zla.
Mudre izreke 13,20Druži se s mudrima, i postat ćeš mudar, a tko se drži bezumnika, postaje opak.
Mudre izreke 13,21Grešnika progoni zlo, a dobro je nagrada pravednima.
Mudre izreke 13,22Valjan čovjek ostavlja baštinu unucima, a bogatstvo se grešnikovo čuva pravedniku.
Mudre izreke 13,23Izobilje je hrane na krčevini siromaškoj, a ima i tko propada s nepravde.
Mudre izreke 13,24Tko štedi šibu, mrzi na sina svog, a tko ga ljubi, na vrijeme ga opominje.
Mudre izreke 13,25Pravednik ima jela do sitosti, a trbuh opakih poznaje oskudicu.
Poslovice 13,1Jedan dobar sin zrcali odgojem oca svog, snažan duh ne sliša prijekora.
Poslovice 13,2Iz plodova svojih riječi svatko ali život lukavih je samo nasilje.
Poslovice 13,3Tko nadzire svoja usta štiti svoj život, tko preširoko otvara svoje usne uništava se.
Poslovice 13,4Lijeni žudi, ali bez duše; naprotiv žudnja odlučnih ljudi bit će zadovoljena.
Poslovice 13,5Pravednik mrzi lažnu riječ; opaki prosipa sramotu i ogavnost.
Poslovice 13,6Ako pravda štiti onoga čiji je put pošten, grijeh uzrokuje uništenje opakih.
Poslovice 13,7Kao kakav bogataš gradi se tko nema ništa od svega, kao kakav siromah gradi se tko posjeduje velika dobra.
Poslovice 13,8Ono što jamči život jednom čovjeku, jest njegovo bogatstvo; ali jadnik ne čuje prijetnje .
Poslovice 13,9Svjetlost pravednika sija veselo, svjetiljka opakih ugasit će se .
Poslovice 13,10Ohološću, dobija se samo osporavanje, mudrost se nalazi kod onih koji prihvaćaju savjete.
Poslovice 13,11Jedno bogatstvo stečeno na brzinu stanjit će se, ali onaj koji ga skuplja malo po malo uvećat će ga.
Poslovice 13,12Odložena nada čini srce bolesnim, ispunjena želja, to je drvo života!
Poslovice 13,13Tko prezire riječ propada, tko poštuje zapovijed bit će nagrađen.
Poslovice 13,14Poduka mudraca je zdenac života za okrenuti se od zamki smrti.
Poslovice 13,15Jedan pouzdan razum pribavlja milost, ali put podmuklih je nesvršiv .
Poslovice 13,16Svaki razborit čovjek postupa u skladu s poznavanjem stvari, ali budala daje oduška ludosti svojoj.
Poslovice 13,17Jedan opak glasonoša past će u nevolju, jedan odani izaslanik je jedno ozdravljenje.
Poslovice 13,18Bijeda i sramota onom koji prezire odgoj; koji vodi računa o upozorenju bit će štovan.
Poslovice 13,19Jedna ostvarena želja ugodna je duši; budale se užasavaju odreći zla.
Poslovice 13,20Tko ide s mudracima bit će mudar, tko posjećuje budale naći će si zla.
Poslovice 13,21Zlo proganja grješnike, a dobro nagrađuje pravednike.
Poslovice 13,22Čovjek dobra prenosi baštinu sinovima svojih sinova, ali iamnje grješnika je u pričuvi za pravednike.
Poslovice 13,23Brazde sirotih obiluju hranom, ali neki propada zbog nedostatka pravednosti .
Poslovice 13,24Tko štedi batinu ne voli sina svog, ali onaj koji ga voli hiti kazniti ga.
Poslovice 13,25Pravednik jede do sitosti, ali trbuh opakih prazan je.
Price Solomunove 13,1Mudar sin sluša nastavu oca svojega; a potsmjevač ne sluša ukora.
Price Solomunove 13,2Od ploda usta svojih svaki će jesti dobro, a duša nevaljalijeh ljudi nasilje.
Price Solomunove 13,3Ko čuva usta svoja, čuva svoju dušu; ko razvaljuje usne, propada.
Price Solomunove 13,4Željna je duša ljenivčeva, ali nema ništa; a duša vrijednijeh ljudi obogatiće se.
Price Solomunove 13,5Na lažnu riječ mrzi pravednik; a bezbožnik se mrazi i sramoti.
Price Solomunove 13,6Pravda čuva onoga koji hodi bezazleno; a bezbožnost obara grješnika.
Price Solomunove 13,7Ima ko se gradi bogat a nema ništa, i ko se gradi siromah a ima veliko blago.
Price Solomunove 13,8Otkup je za život čovjeku bogatstvo njegovo, a siromah ne sluša prijetnje.
Price Solomunove 13,9Vidjelo pravedničko svijetli se, a žižak bezbožnički ugasiće se.
Price Solomunove 13,10Od oholosti biva samo svađa, a koji primaju svjet, u njih je mudrost.
Price Solomunove 13,11Blago koje se taštinom teče umaljava se, a ko sabira rukom, umnožava.
Price Solomunove 13,12Dugo nadanje mori srce, i želja je ispunjena drvo životno.
Price Solomunove 13,13Ko prezire riječ sam sebi udi; a ko se boji zapovijesti, platiće mu se.
Price Solomunove 13,14Nauka je mudroga izvor životni da se sačuva prugala smrtnijeh.
Price Solomunove 13,15Dobar razum daje ljubav, a put je bezakonički hrapav.
Price Solomunove 13,16Svaki pametan čovjek radi s razumom, a bezuman raznosi bezumlje.
Price Solomunove 13,17Glasnik bezbožan pada u zlo, a vjeran je poslanik lijek.
Price Solomunove 13,18Siromaštvo i sramota doći će na onoga koji odbacuje nastavu; a ko čuva karanje, proslaviće se.
Price Solomunove 13,19Ispunjena je želja slast duši, a bezumnima je mrsko otstupiti oda zla.
Price Solomunove 13,20Ko hodi s mudrima postaje mudar, a ko se drži s bezumnicima postaje gori.
Price Solomunove 13,21Grješnike goni zlo, a pravednicima se vraća dobro.
Price Solomunove 13,22Dobar čovjek ostavlja našljedstvo sinovima sinova svojih, a grješnikovo imanje čuva se pravedniku.
Price Solomunove 13,23Izobila hrane ima na njivi siromaškoj, a ima ko propada sa zle uprave.
Price Solomunove 13,24Ko žali prut, mrzi na sina svojega; a ko ga ljubi, kara ga za vremena.
Price Solomunove 13,25Pravednik jede, i sita mu je duša; a trbuh bezbožnicima nema dosta.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje