Tražilica


Mudre izreke 14. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Mudre izreke 14,1Mudrost žena sagradi sebi kuću; a ludost je raskopa vlastitim rukama.
Mudre izreke 14,2Tko radi pošteno, boj se Gospoda, a tko ide stranputicom, prezire ga.
Mudre izreke 14,3U ustima je luđaka prut za oholost njegovu, a čovjeku mudrome usne su njegove zaštita.
Mudre izreke 14,4Gdje nema volova, nema žita, a obilna je ljetina od snage volova.
Mudre izreke 14,5Istinit svjedok ne laže, a lažan svjedok iznosi laži.
Mudre izreke 14,6Podsmjevač traži mudrost, ali uzalud, a razumnomu je lahko naći znanje.
Mudre izreke 14,7Idi od luđaka, jer ne čuješ nikakve pametne riječi!
Mudre izreke 14,8U tom je mudrost pametnoga, da pazi na put svoj, a stranputica je ludost luđaka.
Mudre izreke 14,9Luđaku je šala grijeh; među pravednima vlada dobar sporazum.
Mudre izreke 14,10Srce samo pozna vlastiti bol svoju; u radost njegovu ne umiješa se tuđin.
Mudre izreke 14,11Dom će bezbožnika propasti, a šator će pravednika procvasti.
Mudre izreke 14,12Gdjekoji se put učini jednome ravan, a kraj su mu staze smrti.
Mudre izreke 14,13l kod smijeha može se srce žalostiti, i veselju je kraj žalost.
Mudre izreke 14,14Za življenje svoje prima odmetnik plaću, a tako i čovjek dobar za djela svoja.
Mudre izreke 14,15Lud vjeruje svakoj riječi, a pametan pazi na korake svoje.
Mudre izreke 14,16Mudar ima strahopoštovanje i l kloni se oda zla, a lud ide preko toga i osjeća se sigurnim.
Mudre izreke 14,17Čovjek jedljiv učini ludost, a razborit je strpljiv.
Mudre izreke 14,18Luđaci ostaju u ludosti svojoj, a mudri se kite znanjem.
Mudre izreke 14,19Pred dobrima moraju se zli prignuti, i bezbožnici moraju stajati na vratima pravednika.
Mudre izreke 14,20I prijatelju svojemu mrzak je siromah, a mnogo ih je, koji ljube bogataša,
Mudre izreke 14,21Tko prezirno postupa s bližnjima svojim, griješi; blagoslovljen je onaj, koji se smiluje siromahu!
Mudre izreke 14,22Ne idu li stranputicom, koji smišljaju zlo? A koji misle na dobro žanju ljubav i vjernost.
Mudre izreke 14,23U svakom radu ima dobitka, a puste riječi donose samo gubitak.
Mudre izreke 14,24Kruna je mudrih bogatstvo njihovo, a ludost luđaka ostaje ludost.
Mudre izreke 14,25Izbavitelj je života istiniti svjedok; a tko iskazuje laži, kvaritelj je.
Mudre izreke 14,26U strahu je Gospodnjem pouzdanje jakomu; i djeci njegovoj pruža zaštitu.
Mudre izreke 14,27Strah je Gospodnji izvor životu; on pomaže izbjeći zamkama smrti,
Mudre izreke 14,28Na mnoštvu naroda počiva slava kralju; pad je knezu, kad nema ljudi.
Mudre izreke 14,29Dugotrpan čovjek pokazuje mnogu mudrost; čovjek jedljiv počini ludost za ludošću.
Mudre izreke 14,30Život je tijelu srce mirno, a strast je kao gnjilež u kostima.
Mudre izreke 14,31Tko pritiskuje siromaha, huli na Stvoritelja njegova, a poštuje ga, tko se smiluje siromahu.
Mudre izreke 14,32Po zloći svojoj dolazi bezbožnik do pada, a pravednik ostaje još utješen i na smrti.
Mudre izreke 14,33U srcu razumnoga počiva razboritost, a što je u nutrini luđakovoj, pokaže se.
Mudre izreke 14,34Pravednost podiže narod, a opačina je sramota narodima.
Mudre izreke 14,35Mio je kralju razuman sluga, a gnjev njegov pogodi nevaljalca.
Mudre izreke 14,1 Ženska mudrost sagradi kuću, a ludost je rukama razgrađuje.
Mudre izreke 14,2Tko živi s poštenjem, boji se Jahve, a tko ide stranputicom, prezire ga.
Mudre izreke 14,3U luđakovim je ustima šiba za oholost njegovu, a mudre štite vlastite usne.
Mudre izreke 14,4Gdje nema volova, prazne su jasle, a obilna je žetva od snage bikove.
Mudre izreke 14,5Istinit svjedok ne laže, a krivi svjedok širi laž.
Mudre izreke 14,6Podsmjevač traži mudrost i ne nalazi je, a razumni lako dolazi do znanja.
Mudre izreke 14,7Idi od čovjeka bezumna jer nećeš upoznati usne što zbore znanje.
Mudre izreke 14,8Mudrost je pametna čovjeka u tom što pazi na svoj put, a bezumnička ludost prijevara je.
Mudre izreke 14,9Luđacima je grijeh šala, a milost je Božja s poštenima.
Mudre izreke 14,10Srce poznaje svoj jad, i veselje njegovo ne može dijeliti nitko drugi.
Mudre izreke 14,11Dom opakih propast će, a šator će pravednika procvasti.
Mudre izreke 14,12Neki se put učini čovjeku prav, a na koncu vodi k smrti.
Mudre izreke 14,13I u smijehu srce osjeća bol, a poslije veselja dolazi tuga.
Mudre izreke 14,14Otpadnik se siti svojim prestupcima, a dobar čovjek svojim radom.
Mudre izreke 14,15Glupan vjeruje svakoj riječi, a pametan pazi na korak svoj.
Mudre izreke 14,16Mudar se boji i oda zla se uklanja, a bezuman se raspaljuje i bez straha je.
Mudre izreke 14,17Nagao čovjek čini ludosti, a razborit ih podnosi.
Mudre izreke 14,18Glupaci baštine ludost, a mudre ovjenčava znanje.
Mudre izreke 14,19Zli padaju ničice pred dobrima i opaki pred vratima pravednikovim.
Mudre izreke 14,20I svom prijatelju mrzak je siromah, a bogataš ima mnogo ljubitelja.
Mudre izreke 14,21Griješi tko prezire bližnjega svoga, a blago onomu tko je milostiv ubogima.
Mudre izreke 14,22Koji snuju zlo, ne hode li stranputicom, a zar nisu dobrota i vjernost s onima koji snuju dobro?
Mudre izreke 14,23U svakom trudu ima probitka, a pusto brbljanje samo je na siromaštvo.
Mudre izreke 14,24Mudrima je vijenac bogatstvo njihovo, a bezumnima kruna - njihova ludost.
Mudre izreke 14,25Istinit svjedok izbavlja duše, a tko laži širi, taj je varalica.
Mudre izreke 14,26U strahu je Gospodnjem veliko pouzdanje i njegovim je sinovima utočište.
Mudre izreke 14,27Strah Gospodnji izvor je života: on izbavlja od zamke smrti.
Mudre izreke 14,28Mnoštvo je naroda ponos kralju, a bez puka knez propada.
Mudre izreke 14,29Tko se teško srdi, velike je razboritosti, a nabusit duhom pokazuje ludost.
Mudre izreke 14,30Mirno je srce život tijelu, a ljubomor je gnjilež u kostima.
Mudre izreke 14,31Tko tlači siromaha huli na stvoritelja, a časti ga tko je milostiv ubogomu.
Mudre izreke 14,32Opaki propada zbog vlastite pakosti, a pravednik i u samoj smrti nalazi utočište.
Mudre izreke 14,33U razumnu srcu mudrost počiva, a što je u bezumnome, to se i pokaže.
Mudre izreke 14,34Pravednost uzvisuje narod, a grijeh je sramota pucima.
Mudre izreke 14,35Kralju je mio razborit sluga, a na sramotna se srdi.
Poslovice 14,1Jedna mudra žena je sagradila svoju kuću, ali luda ju može golim rukama srušiti.
Poslovice 14,2Tko se ponaša s pravednošću boji se GOSPODA, tko se zavede prezire ga.
Poslovice 14,3U riječima lude pupa oholost, ali besjede mudrih njih štite.
Poslovice 14,4Tko nema nikakve stoke sigurno ima snopova u jaslama, ali snaga goveda pribavlja obilne prihode.
Poslovice 14,5Jedan istinoljubiv svjedok ne vara, lažni svjedok raspiruje laž.
Poslovice 14,6Bezbožnik traži li mudrost? On ne nalazi ništa; ali za pametnog čovjeka znanje je zadovoljstvo.
Poslovice 14,7Udalji se od budale! Kod njega nećeš prepoznati nikakve pametne besjede.
Poslovice 14,8Učiniti razumljivim svoje ponašanje, to je mudrost razboritog čovjeka, ali lukavština je ludost budala.
Poslovice 14,9Budale se sprdaju grješci; ali naklonost božanska je među pravičnim ljudima .
Poslovice 14,10Srce poznaje svoju vlastitu gorčinu, a tuđinac ne može se pridružiti njegovoj radosti.
Poslovice 14,11Kuća opakih bit će uništena dok šator pravičnog čovjeka bit će napredan.
Poslovice 14,12Netko pravičnim sudi svoje držanje, ali na kraju računa ona ga odvede u smrt.
Poslovice 14,13Čak i u smijehu srce se ražalosti i radost završi u tuzi.
Poslovice 14,14Zabludjeli će brzo biti zasićen svojim ponašanjem, u tome je njemu čovjek dobra nadmoćan.
Poslovice 14,15Naivni vjeruje svemu što mu se kaže, ali razborit čovjek napreduje s razmišljanjem.
Poslovice 14,16Mudri strahuje od zla o okreće se od njega, budala plane, puna sigurnosti.
Poslovice 14,17Tko je hitar na gnjevu počini glupost a čovjek prepreden se učini omraženim.
Poslovice 14,18Naivni imaju u dijelu ludost, znanost je kruna mudrih ljudi.
Poslovice 14,19Zli će se poniziti pred dobrima, a opaki će moljakati kod pravednih.
Poslovice 14,20Nevoljni je omražen čak i kod svog sudruga, ali prijatelji bogatog su brojni!
Poslovice 14,21Tko prezire svog bližnjeg griješi, ali tko ima milosti za ponizne sretan je.
Poslovice 14,22Ne zastrane li oni koji snivaju zlo? Ali vjernost i odanost je u onih koji snuju dobro!
Poslovice 14,23Svaki rad daje korist, ali brbljarija ne postiže drugo do neimaštinu.
Poslovice 14,24Njihovo bogatstvo je kruna mudrosti, ludost budala samo je ludost.
Poslovice 14,25Jedan istinoljubiv svjedok spašava živote, ali koji raspiruje laž zastrani.
Poslovice 14,26Ima jedna moćna pouzdanost u strahu od GOSPODA, za svoju djecu on je utočištem.
Poslovice 14,27Strah od GOSPODA je zdenac života . On odvraća zamke smrti.
Poslovice 14,28Jedan brojan narod je čast za kralja ali opustošenje je gubitak za princa.
Poslovice 14,29Tko je spor na gnjevu vrlo je razuman, Naprasit čovjek izlaže svoju ludost.
Poslovice 14,30Jedno miroljubivo srce život je za tijelo, ali ljubomora je jedna gnjilež za kosti.
Poslovice 14,31Tko tlači slaboga vrijeđa njegovog Stvoritelja, ali tko ima milosrđa za sirotog poštuje ga.
Poslovice 14,32Opaki je uništen svojom zlobom, ali, čak i u smrti, pravednik čuva povjerenje.
Poslovice 14,33Mudrost počiva u pametnom srcu, ali među bezumnicima, hoće li ona biti prepoznata?
Poslovice 14,34Pravda veliča jedan narod, ali grijeh je sramota naroda.
Poslovice 14,35Naklonost kralja ići će u službu promišljenog, ali njegov gnjev bit će za onog kojem je izvor sram.
Price Solomunove 14,1Mudra žena zida kuću svoju, a luda svojim rukama raskopava.
Price Solomunove 14,2Ko hodi pravo, boji se Gospoda; a ko je opak na svojim putovima, prezire ga.
Price Solomunove 14,3U ustima je bezbožnikovijem prut oholosti, a mudre čuvaju usta njihova.
Price Solomunove 14,4Gdje nema volova, čiste su jasle; a obilata je ljetina od sile volovske.
Price Solomunove 14,5Istinit svjedok ne laže, a lažan svjedok govori laž.
Price Solomunove 14,6Potsmjevač traži mudrost, i ne nahodi je; a razumnomu je znanje lako naći.
Price Solomunove 14,7Idi od čovjeka bezumna, jer nećeš čuti pametne riječi.
Price Solomunove 14,8Mudrost je pametnoga da pazi na put svoj, a bezumlje je bezumnijeh prijevara.
Price Solomunove 14,9Bezumnima je šala grijeh, a među pravednima je dobra volja.
Price Solomunove 14,10Srce svačije zna jad duše svoje; i u veselje njegovo ne miješa se drugi.
Price Solomunove 14,11Dom bezbožnički raskopaće se, a koliba pravednijeh cvjetaće.
Price Solomunove 14,12Neki se put čini čovjeku prav, a kraj mu je put k smrti.
Price Solomunove 14,13I od smijeha boli srce, i veselju kraj biva žalost.
Price Solomunove 14,14Putova svojih nasitiće se ko je izopačena srca, ali ga se kloni čovjek dobar.
Price Solomunove 14,15Lud vjeruje svašta, a pametan pazi na svoje korake.
Price Solomunove 14,16Mudar se boji i uklanja se od zla, a bezuman navire i slobodan je.
Price Solomunove 14,17Nagao čovjek čini bezumlje, a pakostan je čovjek mrzak.
Price Solomunove 14,18Ludi našljeđuje bezumlje, a razboriti vjenčava se znanjem.
Price Solomunove 14,19Klanjaju se zli pred dobrima i bezbožni na vratima pravednoga.
Price Solomunove 14,20Ubogi je mrzak i prijatelju svom, a bogati imaju mnogo prijatelja.
Price Solomunove 14,21Ko prezire bližnjega svojega griješi; a ko je milostiv ubogima, blago njemu.
Price Solomunove 14,22Koji smišljaju zlo, ne lutaju li? a milost i vjera biće onima koji smišljaju dobro.
Price Solomunove 14,23U svakom trudu ima dobitka, a govor usnama samo je siromaštvo.
Price Solomunove 14,24Mudrima je vijenac bogatstvo njihovo, a bezumlje bezumnijeh ostaje bezumlje.
Price Solomunove 14,25Istinit svjedok izbavlja duše, a lažan govori prijevaru.
Price Solomunove 14,26U strahu je Gospodnjem jako pouzdanje, i sinovima je utočište.
Price Solomunove 14,27Strah je Gospodnji izvor životu da se čovjek sačuva od prugala smrtnijeh.
Price Solomunove 14,28U mnoštvu je naroda slava caru; a kad nestaje naroda, propast je vladaocu.
Price Solomunove 14,29Ko je spor na gnjev, velika je razuma; a ko je nagao pokazuje ludost.
Price Solomunove 14,30Život je tijelu srce zdravo, a zavist je trulež u kostima.
Price Solomunove 14,31Ko čini krivo ubogome, sramoti stvoritelja njegova; a poštuje ga ko je milostiv siromahu.
Price Solomunove 14,32Za zlo svoje povrgnuće se bezbožnik, a pravednik nada se i na smrti.
Price Solomunove 14,33Mudrost počiva u srcu razumna čovjeka, a što je u bezumnima poznaje se.
Price Solomunove 14,34Pravda podiže narod, a grijeh je sramota narodima.
Price Solomunove 14,35Mio je caru razuman sluga, ali na sramotna gnjevi se.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje