Tražilica


Mudre izreke 15. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Mudre izreke 15,1Odgovor blag utišava gnjev; i riječ uvredljiva podiže srdžbu.
Mudre izreke 15,2Jezik mudroga govori mudrost, a usta luđaka prosipaju ludost,
Mudre izreke 15,3Na svakom su mjestu oči Gospodnje; gledaju zle i dobre.
Mudre izreke 15,4Blag je jezik drvo života, a pokvarenost njegova zadaje srcu rane.
Mudre izreke 15,5Luđak se ruga pouci oca svojega, a tko prima opomenu, radi pametno.
Mudre izreke 15,6U kući je pravednikovoj bogata zaliha, a u dohodku je bezbožnikovim rasap.
Mudre izreke 15,7Usne mudrih ljudi siju znanje, a srce je bezbožnika naopako.
Mudre izreke 15,8žrtva je bezbožnika mrska Gospodu, a molitva mu je pravednika ugodna.
Mudre izreke 15,9Život je bezbožnikov mrzak Gospodu, a ljubi onoga, koji teži za pravednošću.
Mudre izreke 15,10Teško karanje čeka onoga, koji skrene s pravoga puta, a propadne, tko mrzi na opomenu.
Mudre izreke 15,11Ponor svijeta mrtvih stoji otvoren pred Gospodom, koliko više srce ljudi!
Mudre izreke 15,12Podsmjevač ne ljubi onog tko ga kori: on se ne druži s mudrima.
Mudre izreke 15,13Veselo srce razvedri lice; tuga u srcu pritisne duh.
Mudre izreke 15,14Srce razumnoga čovjeka teži za znanjem; usta luđaka snuju ludost.
Mudre izreke 15,15Svi su dani potlačenoga žalosni; tko je dobre volje, drži stalnu gozbu.
Mudre izreke 15,16Bolje je malo sa strahom Božjim, negoli veliko blago s nemirom.
Mudre izreke 15,17Bolje je jelo od zelja, gdje je ljubav, nego vol ugojeni, gdje je mržnja.
Mudre izreke 15,18Čovjek žestok izaziva svađu, a strpljiv utišava svađu.
Mudre izreke 15,19Staza je lijenčine kao pokrov od trnja, a put je pravednikov dobro izravnan.
Mudre izreke 15,20Mudar je sin radost ocu; čovjek lud prezire mater svoju.
Mudre izreke 15,21Ludost je veselje bezumniku; razuman čovjek ide pravim putem.
Mudre izreke 15,22Gdje nema savjetovanja, ne uspiju osnove; gdje je mnogo savjetnika, uspiju.
Mudre izreke 15,23Svaki se raduje zgodnim odgovorom usta svojih; riječ u pravo vrijeme - kako je dragocjena!
Mudre izreke 15,24Put života za razumnoga ide gore, da izmakne carstvu mrtvih dolje.
Mudre izreke 15,25Gospod razara kuću oholima, a postavlja među udovici.
Mudre izreke 15,26Mrske su Gospodu osnove zlobne, a riječi dobrostive rado
Mudre izreke 15,27Tko steče nepravedan dobitak, razara kuću svoju; kome se gadi mito, živjet će mirno.
Mudre izreke 15,28Srce pravednikovo pomisli, što će odgovoriti, a usta bezbožnika izbacuju zlobe.
Mudre izreke 15,29Gospod je daleko od bezbožnika, a molitvu pravednika usliši.
Mudre izreke 15,30Mio pogled razveseli srce, vesela vijest oživi kosti.
Mudre izreke 15,31Uho, koje sluša opomene spasonosne, boravi rado među mudrima.
Mudre izreke 15,32Tko odbija pouku, prezire dobro duše svoje; a tko sluša opomenu, steče sebi razboritost.
Mudre izreke 15,33Strah je Gospodnji odgoj za mudrost; pred čašću ide poniznost.
Mudre izreke 15,1 Blag odgovor ublažava jarost, a riječ osorna uvećava srdžbu.
Mudre izreke 15,2Jezik mudrih ljudi proslavlja znanje, a usta bezumnih prosipaju ludost.
Mudre izreke 15,3Oči su Jahvine na svakome mjestu i budno motre i zle i dobre.
Mudre izreke 15,4Blaga je besjeda drvo života, a pakosna je rana duhu.
Mudre izreke 15,5Luđak prezire pouku oca svog, a tko ukor prima, pametno čini.
Mudre izreke 15,6U pravednikovoj je kući mnogo blaga, a opaki zarađuje propast svoju.
Mudre izreke 15,7Usne mudrih siju znanje, a srce je bezumnika nepostojano.
Mudre izreke 15,8Žrtva opakog mrska je Jahvi, a mila mu je molitva pravednika.
Mudre izreke 15,9Put opakih Jahvi je mrzak, a mio mu je onaj koji ide za pravicom.
Mudre izreke 15,10Oštra kazna čeka onog tko ostavlja pravi put, a umrijet će tko mrzi ukor.
Mudre izreke 15,11I Šeol i Abadon stoje pred Jahvom, a nekmoli srca sinova ljudskih.
Mudre izreke 15,12Podsmjevač ne ljubi onog tko ga kori: on se ne druži s mudrima.
Mudre izreke 15,13Veselo srce razvedrava lice, a bol u srcu tjeskoba je duhu.
Mudre izreke 15,14Razumno srce traži znanje, a bezumnička se usta bave ludošću.
Mudre izreke 15,15Svi su dani bijednikovi zli, a komu je srce sretno, na gozbi je bez prestanka.
Mudre izreke 15,16Bolje je malo sa strahom Gospodnjim nego veliko blago i s njime nemir.
Mudre izreke 15,17Bolji je obrok povrća gdje je ljubav nego od utovljena vola gdje je mržnja.
Mudre izreke 15,18Gnjevljiv čovjek zameće svađu, a ustrpljiv utišava raspru.
Mudre izreke 15,19Put je ljenivčev kao glogov trnjak, a utrta je staza pravednika.
Mudre izreke 15,20Mudar sin veseli oca, a bezumnik prezire majku svoju.
Mudre izreke 15,21Ludost je veselje nerazumnomu, a razuman čovjek pravo hodi.
Mudre izreke 15,22Ne uspijevaju nakane kad nema vijećanja, a ostvaruju se gdje je mnogo savjetnika.
Mudre izreke 15,23Čovjek se veseli odgovoru usta svojih, i riječ u pravo vrijeme - kako je ljupka!
Mudre izreke 15,24Razumnu čovjeku put života ide gore, da izmakne carstvu smrti koje je dolje.
Mudre izreke 15,25Jahve ruši kuću oholima, a postavlja među udovici.
Mudre izreke 15,26Mrske su Jahvi zle misli, a dobrostive riječi mile su mu.
Mudre izreke 15,27Tko se grabežu oda, razara svoj dom, a tko mrzi mito, živjet će.
Mudre izreke 15,28Pravednikovo srce smišlja odgovor, a opakomu usta govore zlobom.
Mudre izreke 15,29Daleko je Jahve od opakih, a uslišava molitvu pravednih.
Mudre izreke 15,30Bistar pogled razveseli srce i radosna vijest oživi kosti.
Mudre izreke 15,31Uho koje posluša spasonosan ukor prebiva među mudracima.
Mudre izreke 15,32Tko odbaci pouku, prezire vlastitu dušu, a tko posluša ukor, stječe razboritost.
Mudre izreke 15,33Strah je Gospodnji škola mudrosti, jer pred slavom ide poniznost.
Poslovice 15,1Jedan umiljat odgovor stišava gnjev, ali ranjavajuća riječ podiže razdraženost.
Poslovice 15,2Jezik mudrih čini znanost umiljatom, ali ludost vrije u ustima budala.
Poslovice 15,3Oči GOSPODOVE posvuda su, promatrajući i opake i dobre.
Poslovice 15,4Jedna okrepljujuća riječ je drvo života! Izopačenost upliće li se tuđ To je užas.
Poslovice 15,5Luda prezire odgoj oca svog, tko vodi računa o upozorenju promišljen je.
Poslovice 15,6To je veliko blago kuća pravednikova, ali prihod opakog je nemir .
Poslovice 15,7Usne mudrog šire znanje, srce budala, to je sasvim druga stvar!
Poslovice 15,8*Žrtva opakih užas je GOSPODU, on uživa u molitvi pravičnih.
Poslovice 15,9Ponašanje opakih užas je GOSPODU, ali on voli onog koji teži k pravdi.
Poslovice 15,10Strog ukor za onog koji napusti put, koji prezire opomenu umrijet će.
Poslovice 15,11Donji svijet i *Ponor pred GOSPODOM su, koliko više *srca ljudska!
Poslovice 15,12Bezbožnik ne voli da ga se upozorava, on ne odlazi k mudracima.
Poslovice 15,13Jedno radosno srce čini lice ljubkim, ali u tuzi duh je klonuo.
Poslovice 15,14Jedno pametno srce traži znanje, ali usta budale zadiru ludost!
Poslovice 15,15Svi dani nesretnikovi loši su, ali život sretnog čovjeka je neprestana gozba!
Poslovice 15,16Više valja malo dobara sa strahom od GOSPODA nego velika riznica s brigama.
Poslovice 15,17Više vrijedi jedan pladanj povrća ondje gdje ima ljubavi nego utvoljeno govedo začinjeno mržnjom.
Poslovice 15,18Naprasit čovjek izaziva svađu, tko čuva svoju hladnokrvnost stišava kavgu.
Poslovice 15,19Put lijenih nije nikad ništa drugo do trnjak, ali put pravičnih ljudi je dobro iskrčen.
Poslovice 15,20Jedan mudar sin raduje oca, ali budala prezire svoju majku.
Poslovice 15,21Ludost raduje bezumnika, ali tko je pametan ide ravno svojim putem.
Poslovice 15,22Naumi propadaju zbog nedostatka promišljanja, s brojnim savjetnicima oni će izdržati.
Poslovice 15,23Radost za jednog čovjeka u njegovim duhovitim odgovorima! Jedna riječ u pravo vrijeme, kako je to dobro!
Poslovice 15,24Put života vodi u vis promišljenog čovjeka, odvraćajući ga od Donjeg svijeta .
Poslovice 15,25GOSPOD obara kuću oholima, ali utvrđuje kamen međaš udovici .
Poslovice 15,26Izopačeni proračuni su užas za GOSPODA, ali dobrohotne su riječi čiste.
Poslovice 15,27Tko vrši otimačinu baca nevolju kod sebe, ali tko mrzi podmićivanje živjet će.
Poslovice 15,28Pravednik razmisli prije no što će odgovoriti, ali opaki će povraćati bezumnosti.
Poslovice 15,29GOSPOD se drži na udaljenosti od opakih, ali on sluša molitvu pravednih.
Poslovice 15,30Jedan bistar pogled daje duboku radost, jedna dobra vijest daje snagu.
Poslovice 15,31Tko podaje pažljivo uho spasonosnom upozorenju stanovat će među mudracima.
Poslovice 15,32Tko odbacuje odgoj prezire sam sebe, ali tko sluša upozorenje stječe zdrav razum.
Poslovice 15,33Strah od GOSPODA je jedna uputa mudrosti; prije slave: poniznost.
Price Solomunove 15,1Odgovor blag utišava gnjev, a riječ prijeka podiže srdnju.
Price Solomunove 15,2Jezik mudrijeh ljudi ukrašava znanje, a usta bezumnijeh prosipaju bezumlje.
Price Solomunove 15,3Oči su Gospodnje na svakom mjestu gledajući zle i dobre.
Price Solomunove 15,4Zdrav je jezik drvo životno, a opačina s njega kršenje od vjetra.
Price Solomunove 15,5Lud se ruga nastavom oca svojega; a ko prima ukor biva pametan.
Price Solomunove 15,6U kući pravednikovoj ima mnogo blaga; a u dohotku je bezbožnikovu rasap.
Price Solomunove 15,7Usne mudrijeh ljudi siju znanje, a srce bezumničko ne čini tako.
Price Solomunove 15,8Žrtva je bezbožnička gad Gospodu, a molitva pravednijeh ugodna mu je.
Price Solomunove 15,9Gad je Gospodu put bezbožnikov; a ko ide za pravdom, njega ljubi.
Price Solomunove 15,10Karanje je zlo onome ko ostavlja put; koji mrzi na ukor, umrijeće.
Price Solomunove 15,11Pakao je i pogibao pred Gospodom, akamoli srca sinova čovječijih.
Price Solomunove 15,12Potsmjevač ne ljubi onoga ko ga kori, niti ide k mudrima.
Price Solomunove 15,13Veselo srce veseli lice, a žalost u srcu obara duh.
Price Solomunove 15,14Srce razumno traži znanje, a usta bezumnijeh ljudi naslađuju se bezumljem.
Price Solomunove 15,15Svi su dani nevoljnikovi zli; a ko je vesela srca, na gozbi je jednako.
Price Solomunove 15,16Bolje je malo sa strahom Gospodnjim nego veliko blago s nemirom.
Price Solomunove 15,17Bolje je jelo od zelja gdje je ljubav nego od vola ugojena gdje je mržnja.
Price Solomunove 15,18Čovjek gnjevljiv zameće raspru; a ko je spor na gnjev, utišava svađu.
Price Solomunove 15,19Put je lijenoga kao ograda od trnja, a staza je pravednijeh nasuta.
Price Solomunove 15,20Mudar je sin radost ocu, a čovjek bezuman prezire mater svoju.
Price Solomunove 15,21Bezumlje je radost bezumniku, a razuman čovjek hodi pravo.
Price Solomunove 15,22Namjere se rasipaju kad nema savjeta, a tvrdo stoje gdje je mnogo savjetnika.
Price Solomunove 15,23Raduje se čovjek odgovorom usta svojih, i riječ u vrijeme kako je dobra!
Price Solomunove 15,24Put k životu ide gore razumnome da se sačuva od pakla ozdo.
Price Solomunove 15,25Gospod raskopava kuću ponositima, a među udovici utvrđuje.
Price Solomunove 15,26Mrske su Gospodu misli zle, a besjede čistijeh mile su.
Price Solomunove 15,27Lakomac zatire svoju kuću, a ko mrzi na poklone živ će biti.
Price Solomunove 15,28Srce pravednikovo premišlja šta će govoriti, a usta bezbožnička rigaju zlo.
Price Solomunove 15,29Daleko je Gospod od bezbožnijeh, a molitvu pravednijeh čuje.
Price Solomunove 15,30Vid očinji veseli srce, dobar glas goji kosti.
Price Solomunove 15,31Uho koje sluša karanje životno nastavaće među mudrima.
Price Solomunove 15,32Ko odbacuje nastavu, ne mari za dušu svoju; a ko sluša karanje, biva razuman.
Price Solomunove 15,33Strah je Gospodnji nastava k mudrosti, i prije slave ide smjernost.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje