Tražilica


Mudre izreke 16. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Mudre izreke 16,1Čovjek se dobro spremi u srcu, a od Gospoda dolazi, što jezik izgovori.
Mudre izreke 16,2Neka se čovjeku učine čisti svi putovi njegovi, ipak je Gospod, koji ispituje duhove.
Mudre izreke 16,3Predaj Gospodu djela svoja, i osnove će tvoje uspjeti.
Mudre izreke 16,4Za svrhu svoju sve je Gospod stvorio, pa i bezbožnika za dan nesreće.
Mudre izreke 16,5Gospodu je mrzak svaki oholica; ruku na ovo! Bez kazne neće izaći.
Mudre izreke 16,6Vježbanjem u vjernoj ljubavi očišćava se krivnja zlodjela; strahom Gospodnjim izbjegne se zlu.
Mudre izreke 16,7Ako je čiji život mio Gospodu, onda on pomiri s njim i neprijatelje njegove.
Mudre izreke 16,8Bolje je malo s pravdom, nego velik dohodak s nepravdom,
Mudre izreke 16,9Srce čovječje uredi sebi put svoj, a Gospod upravlja korake njegove.
Mudre izreke 16,10Sad je Božji na usnama kraljevim; na sudu se ne smiju ogriješiti usta njegova,
Mudre izreke 16,11Mjerila i utezi pripadaju Gospodu; njegovo su djelo sva težina vreće.
Mudre izreke 16,12Bezbožno činiti neka je gadno kraljevima; jer samo po pravednosti ima prijestolje svoje opstanak.
Mudre izreke 16,13Istinite usne moraju se dopadati kralju; tko govori iskreno, toga on mora ljubiti.
Mudre izreke 16,14Gnjev je kraljev kao glasnik smrti, ali ga mudar čovjek ublaži.
Mudre izreke 16,15U prijaznom je pogledu kraljevu život; milost je njegova kao oblak kasnoga dažda.
Mudre izreke 16,16Mudrost steći daleko je bolje nego zlato; i razboritost dobiti više je vrijedno nego srebro.
Mudre izreke 16,17Put je pravednih: "kloniti se oda zla; tko pazi na put svoj, čuva život svoj.
Mudre izreke 16,18Oholost dolazi pred pad, i oholi duh pred propast.
Mudre izreke 16,19Bolje je biti ponizan s malenima, nego dijeliti plijen s oholima.
Mudre izreke 16,20Tko pazi na opomenu, taj dolazi do sreće; blagoslovljen je onaj, koji se uzda u Gospoda.
Mudre izreke 16,21Tko je mudra srca, slavi se kao razuman; i prijazna riječ promiče pouku.
Mudre izreke 16,22Izvor je životu mudrost za one, koji je posjeduju, a karanje luđaka ludost je.
Mudre izreke 16,23Razum mudroga učini razboritim usta njegova i umnožava pouku na usnama njegovim.
Mudre izreke 16,24Prijazne su riječi med samotok, slatke duši, zdrave tijelu.
Mudre izreke 16,25Gdjekoji se put učini čovjeku ravan, a ipak su to napokon putovi k smrti.
Mudre izreke 16,26Glad radnika radi za njega; jer ga, nagone usta njegova.
Mudre izreke 16,27Čovjek nevaljao iskopava samo nesreću; na usnama njegovim gori kao oganj, što pali.
Mudre izreke 16,28Čovjek himben podiže nemir; klevetnika razdvaja pouzdane prijatelje.
Mudre izreke 16,29Silovit čovjek traži da zaludi prijatelja svojega i da ga zavede na zao put.
Mudre izreke 16,30Tko namiguje očima, taj hoće da izmisli spletke; tko stiskuje usne, počinio je zlobu.
Mudre izreke 16,31Sijeda je kosa časna kruna; postigne se pravednim životom.
Mudre izreke 16,32Bolji je strpljiv čovjek nego ratni junak; tko svlada samoga sebe, veći je nego osvojitelj gradova.
Mudre izreke 16,33Ždrijeb se baca u krilo haljine; ali od Gospoda dolazi sav odgovor njegov.
Mudre izreke 16,1 Čovjek snuje u srcu, a od Jahve je što će jezik odgovoriti.
Mudre izreke 16,2Čovjeku se svi njegovi putovi čine čisti, a Jahve ispituje duhove.
Mudre izreke 16,3Prepusti Jahvi svoja djela, i tvoje će se namisli ostvariti.
Mudre izreke 16,4Jahve je sve stvorio u svoju svrhu, pa i opakoga za dan zli.
Mudre izreke 16,5Mrzak je Jahvi svatko ohola duha: takav zaista ne ostaje bez kazne.
Mudre izreke 16,6Ljubavlju se i vjernošću pomiruje krivnja, i strahom se Gospodnjim uklanja zlo.
Mudre izreke 16,7Kad su Jahvi mili putovi čovječji, i neprijatelje njegove miri s njim.
Mudre izreke 16,8Bolje je malo s pravednošću nego veliki dohoci s nepravdom.
Mudre izreke 16,9Srce čovječje smišlja svoj put, ali Jahve upravlja korake njegove.
Mudre izreke 16,10Proročanstvo je na usnama kraljevim: u osudi se njegova usta neće ogriješiti.
Mudre izreke 16,11Mjere i tezulje pripadaju Jahvi; njegovo su djelo i svi utezi.
Mudre izreke 16,12Mrsko je kraljevima počiniti opačinu, jer se pravdom utvrđuje prijestolje.
Mudre izreke 16,13Mile su kraljevima usne pravedne i oni ljube onog koji govori pravo.
Mudre izreke 16,14Jarost je kraljeva vjesnik smrti ali je mudar čovjek ublaži.
Mudre izreke 16,15U kraljevu je vedru licu život, i njegova je milost kao oblak s kišom proljetnom.
Mudre izreke 16,16Probitačnije je steći mudrost nego zlato, i stjecati razbor dragocjenije je nego srebro.
Mudre izreke 16,17Životni je put pravednih: kloniti se zla, i tko pazi na svoj put, čuva život svoj.
Mudre izreke 16,18Pred slomom ide oholost i pred padom uznositost.
Mudre izreke 16,19Bolje je biti krotak s poniznima nego dijeliti plijen s oholima.
Mudre izreke 16,20Tko pazi na riječ, nalazi sreću, i tko se uzda u Jahvu, blago njemu.
Mudre izreke 16,21Mudar srcem naziva se razumnim i prijazne usne uvećavaju znanje.
Mudre izreke 16,22Izvor je životni razum onima koji ga imaju, a ludima je kazna njihova ludost.
Mudre izreke 16,23Mudračev duh urazumljuje usta njegova, na usnama mu znanje umnožava.
Mudre izreke 16,24Saće meda riječi su ljupke, slatke duši i lijek kostima.
Mudre izreke 16,25Neki se put čini čovjeku prav, a na kraju vodi k smrti.
Mudre izreke 16,26Radnikova glad radi za nj; jer ga tjeraju usta njegova.
Mudre izreke 16,27Bezočnik pripravlja samo zlo i na usnama mu je oganj plameni.
Mudre izreke 16,28Himben čovjek zameće svađu i klevetnik razdor među prijatelje.
Mudre izreke 16,29Nasilnik zavodi bližnjega svoga i navodi ga na rđav put.
Mudre izreke 16,30Tko očima namiguje, himbu smišlja, a tko usne stišće, već je smislio pakost.
Mudre izreke 16,31Sijede su kose prekrasna kruna, nalaze se na putu pravednosti.
Mudre izreke 16,32Tko se teško srdi, bolji je od junaka, i tko nad sobom vlada, bolji je od osvojitelja grada.
Mudre izreke 16,33U krilo plašta baca se kocka, ali je od Jahve svaka odluka.
Poslovice 16,1Čovjeku naum; GOSPODU odgovor .
Poslovice 16,2Svi čovjekovi putovi, čisti su u njegovim očima ali GOSPOD je taj koji važe *srca.
Poslovice 16,3Izloži svoj čin GOSPODU i tvoji će se naumi ostvariti.
Poslovice 16,4GOSPOD je sve učinio s namjerom, čak i opakog za dan nevolje.
Poslovice 16,5Svaki oholica užas je za GOSPODA, na kraju računa on neće ostati nekažnjen.
Poslovice 16,6Grješka je izbrisana vjernošću i odanošću, a okreće se od zla strahom od GOSPODA .
Poslovice 16,7Kad GOSPOD uživa u nečijem on s njim čak i neprijatelje pomiruje.
Poslovice 16,8Bolje vrijedi malo dobra s pravdom nego obilni prihodi bez pravičnosti.
Poslovice 16,9Srce čovjekovo proučava svoj put, ali GOSPOD je taj koji učvršćuje njegove korake.
Poslovice 16,10Proročanstvo na usnama kralja, kad on bude sudio to će biti bez pristranosti.
Poslovice 16,11U GOSPODA bič i točna vaga, a svi su tereti njegova stvar.
Poslovice 16,12Činiti zlo užas je u kraljeva, jer prijestolje se učvršćuje pravdom.
Poslovice 16,13Naklonost kraljeva pristaje pravednim usnama; oni vole one koji govore pravično.
Poslovice 16,14Gnjev kralja, otprema ubojica ! Ali, jedan mudrac može ga stišati.
Poslovice 16,15Kad je lice kralja blistavo, to je život! a njegova naklonost je kao oblak proljetne kiše .
Poslovice 16,16Steći mudrost vrijedi više nego suho zlato, steći pamet povoljnije je i od srebra.
Poslovice 16,17Put pravičnih ljudi skreće od zla; tko hoće zaštititi svoj život pazi na svoje ponašanje.
Poslovice 16,18Prije propasti, ima oholost; prije pogrešnog koraka, nadmenost .
Poslovice 16,19Bolje vrijedi smjestiti se skromno s poniznima nego dijeliti dobi s oholima.
Poslovice 16,20Tko zrelo promisli o jednom poslu tko se pouzda u GOSPODA, sretan li je!
Poslovice 16,21Tko ima jednu mudru presudu može biti nazvan pametnim; blage riječi su uvjerljivije .
Poslovice 16,22Zdrav razum je izvor života za onog tko ga ima; ali kažnjavanje ludaka, to je ludost.
Poslovice 16,23Suđenje mudraca čini njegove riječi promišljenima; njegov je razgovor uvjerljiviji.
Poslovice 16,24Ljubazne riječi su zdjela meda; to je ugodno nepcu, spasonosno tijelu.
Poslovice 16,25Netko sudi pravičnim svoje držanje, koje, na kraju računa, odvodi u smrt.
Poslovice 16,26Glad navodi radnika raditi, usta su ta koja ga guraju.
Poslovice 16,27Ništarija smišlja zlo, ima na njegovim usnama jedan proždirući oganj.
Poslovice 16,28Izopačen čovjek izaziva svađe a klevetnik dijeli prijatelje.
Poslovice 16,29Silnik nadmudruije svog sudruga za odvesti ga na loš put.
Poslovice 16,30Tko, izmišljajući loše poteze, zatvara oči i stišće usne, već je počinio zlo.
Poslovice 16,31Sijede kose su jedna prekrasna kruna; susreće ih se na putovima pravde .
Poslovice 16,32Tko je spor na ljutnji vrijedi više od jednog junaka. tko je gazda nad sobom valja više no jedan osvajač.
Poslovice 16,33Miješaju se kocke u kupi, ali kakva god da je njihova odluka, ona dolazi od GOSPODA.
Price Solomunove 16,1Čovjek sprema srce, ali je od Gospoda što će jezik govoriti.
Price Solomunove 16,2Čovjeku se svi putovi njegovi čine čisti, ali Gospod ispituje duhove.
Price Solomunove 16,3Ostavi na Gospoda djela svoja, i biće tvrde namjere tvoje.
Price Solomunove 16,4Gospod je stvorio sve sam za se, i bezbožnika za zli dan.
Price Solomunove 16,5Mrzak je Gospodu ko je god ponosita srca, i neće ostati bez kara ako će i druge uzeti u pomoć.
Price Solomunove 16,6Milošću i istinom očišća se bezakonje, i strahom Gospodnjim uklanja se čovjek oda zla.
Price Solomunove 16,7Kad su čiji putovi mili Gospodu, miri s njim i neprijatelje njegove.
Price Solomunove 16,8Bolje je malo s pravdom nego mnogo dohodaka s nepravdom.
Price Solomunove 16,9Srce čovječije izmišlja sebi put, ali Gospod upravlja korake njegove.
Price Solomunove 16,10Proroštvo je na usnama carevijem, u sudu neće pogriješiti usta njegova.
Price Solomunove 16,11Mjerila i potezi pravi od Gospoda su, i sve kamenje u tobocu njegovo je djelo.
Price Solomunove 16,12Gadno je carevima činiti nepravdu, jer se pravdom utvrđuje prijesto.
Price Solomunove 16,13Mile su carevima usne pravedne, i oni ljube onoga koji govori pravo.
Price Solomunove 16,14Gnjev je carev glasnik, ali mudar čovjek ublažiće ga.
Price Solomunove 16,15U veselu je licu carevu život, i ljubav je njegova kao oblak s poznijem daždem.
Price Solomunove 16,16Koliko je bolje teći mudrost nego zlato! i teći razum koliko je ljepše nego srebro!
Price Solomunove 16,17Put je pravednijeh uklanjanje oda zla; čuva dušu svoju ko pazi na put svoj.
Price Solomunove 16,18Oholost dolazi pred pogibao, i ponosit duh pred propast.
Price Solomunove 16,19Bolje je biti ponizna duha s krotkima nego dijeliti plijen s oholima.
Price Solomunove 16,20Ko pazi na riječ, nalazi dobro, i ko se uzda u Gospoda, blago njemu.
Price Solomunove 16,21Ko je mudra srca, zove se razuman, a slast na usnama umnožava nauku.
Price Solomunove 16,22Izvor je životu razum onima koji ga imaju, a nauka bezumnijeh bezumlje je.
Price Solomunove 16,23Srce mudroga razumno upravlja ustima njegovijem, i dodaje nauku usnama njegovijem.
Price Solomunove 16,24Ljubazne su riječi sat meda, slast duši i zdravlje kostima.
Price Solomunove 16,25Neki se put čini čovjeku prav, a kraj mu je put k smrti.
Price Solomunove 16,26Ko se trudi, sebi se trudi, jer ga nagone usta njegova.
Price Solomunove 16,27Čovjek nevaljao kopa zlo, i na usnama mu je kao oganj koji pali.
Price Solomunove 16,28Opak čovjek zameće svađu, i opadač rastavlja glavne prijatelje.
Price Solomunove 16,29Nasilnik mami druga svojega i zavodi ga na put koji nije dobar;
Price Solomunove 16,30Namiguje očima, kad misli naopako; kad miče usnama, čini zlo.
Price Solomunove 16,31Sijeda je kosa slavna kruna, nalazi se na putu pravednom.
Price Solomunove 16,32Bolji je spor na gnjev nego junak, i gospodar od svoga srca bolji je nego onaj koji uzme grad.
Price Solomunove 16,33Ždrijeb se baca u krilo, ali je od Gospoda sve što izlazi.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje