Tražilica


Mudre izreke 17. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Mudre izreke 17,1Bolji je komad suha kruha s mirom, nego kuća puna žrtvenog mesa sa svađom.
Mudre izreke 17,2Razuman sluga bit će gospodar nad sinom nevaljalim i s braćom će dijeliti baštinu.
Mudre izreke 17,3Topionica je za srebro, peć za zlato, a Gospod iskušava srca.
Mudre izreke 17,4Zločinac pazi na usne lažne; lažljivac sluša jezike pokvarene.
Mudre izreke 17,5Tko se ruga siromahu, grdi stvoritelja njegova; tko se raduje nesreći, ne ostane sam bez kazne.
Mudre izreke 17,6Kruna su starcima unučad, slava djeci roditelji njihovi.
Mudre izreke 17,7Luđaku ne pristaje mudra riječ, a još manje plemenitu čovjeku lažna riječ.
Mudre izreke 17,8Poklon je potkupi i kao čarobni kamen onome, koji ga daje; kamo se god okrene, ima uspjeh.
Mudre izreke 17,9Tko pokriva prijestupe, traži ljubav; tko ih dalje pripovijeda, razdvaja pouzdane prijatelje.
Mudre izreke 17,10Ukor djeluje na razumnoga većma, negoli što udaraca na luđaka.
Mudre izreke 17,11Zločinac ide samo za pobunom; ali se ljut glasnik šalje na njega.
Mudre izreke 17,12Bolje je da čovjeka susretne medvjedica, kojoj su ugrabili mlade, nego luđak u svojoj ludosti.
Mudre izreke 17,13Tko vraća zlo za dobro, kuću njegovu neće ostaviti nesreća.
Mudre izreke 17,14Svađu zametnuti jest kao poplavu raspasati; zato prije nego se zametne, prođi se raspre!
Mudre izreke 17,15Tko oslobodi krivoga i tko osudi pravoga, obojica su gad Gospodu.
Mudre izreke 17,16Što će novci u ruci luđakovoj? Da kupi mudrost, kad nema razuma?
Mudre izreke 17,17Uvijek nosi ljubav prijatelj; a u nevolji postaje brat.
Mudre izreke 17,18Bezuman je čovjek, koji daje ruku i jamči za prijatelja svojega.
Mudre izreke 17,19Tko ljubi svađu, ljubi grijeh; tko visoko gradi vrata svoja, traži pad.
Mudre izreke 17,20Tko je lažna srca, ne postiže sreće; tko je lažljiva jezika, pada u nesreću.
Mudre izreke 17,21Tko ima luda sina, toga mori briga; otac luđakov nema radosti.
Mudre izreke 17,22Srce veselo pospješuje ozdravljenje, a duh potišten suši kosti.
Mudre izreke 17,23Bezbožnik prima poklone ispod ruke da zavije staze pravdi.
Mudre izreke 17,24Razuman ima pred očima mudrost, a oči luđaku lutaju do na kraj zemlje.
Mudre izreke 17,25Lud sin briga je ocu svojemu i gorka bol materi svojoj.
Mudre izreke 17,26Zlo je globiti pravednika; plemenite ljude udarati proti svakomu je pravu.
Mudre izreke 17,27Tko usteže riječi svoje, razborit je; razuman je hladnokrvan čovjek.
Mudre izreke 17,28I luđak, kad šuti, može vrijediti kao mudar; kao razuman, i kad zatvori usne svoje!
Mudre izreke 17,1 Bolji je zalogaj suha kruha s mirom nego sa svađom kuća puna žrtvene pečenke.
Mudre izreke 17,2Razuman sluga vlada nad sinom sramotnim i s braćom će dijeliti baštinu.
Mudre izreke 17,3Taljika je za srebro i peć za zlato, a srca iskušava Jahve sam.
Mudre izreke 17,4Zločinac rado sluša usne prijevarne, i lažac spremno prisluškuje pogubnu jeziku.
Mudre izreke 17,5Tko se ruga siromahu, podruguje se Stvoritelju njegovu, i tko se veseli nesreći, ne ostaje bez kazne.
Mudre izreke 17,6Unuci su vijenac starcima, a sinovima ures oci njihovi.
Mudre izreke 17,7Ne dolikuje budali uzvišena besjeda, a još manje odličniku usne lažljive.
Mudre izreke 17,8Dar je čarobni kamen u očima onoga koji ga daje: kamo se god okrene, uspijeva.
Mudre izreke 17,9Tko prikriva prijestup, traži ljubav, a tko glasinu širi, razgoni prijatelje.
Mudre izreke 17,10Razumna se ukor jače doima nego bezumna stotina udaraca.
Mudre izreke 17,11Opak čovjek ide samo za zlom, ali se okrutan glasnik šalje na nj.
Mudre izreke 17,12Bolje je nabasati na medvjedicu kojoj ugrabiše mlade nego na bezumnika u njegovoj ludosti.
Mudre izreke 17,13Tko dobro zlom uzvraća neće ukloniti nesreću od doma svojeg.
Mudre izreke 17,14Zametnuti svađu isto je kao pustiti poplavu: stoga prije nego svađa izbije, udalji se!
Mudre izreke 17,15Tko opravdava krivoga i tko osuđuje pravoga, obojica su mrski Jahvi.
Mudre izreke 17,16Čemu novac u ruci bezumnomu? Da njime mudrost kupi, kad nema razbora!
Mudre izreke 17,17Prijatelj ljubi u svako vrijeme, a u nevolji i bratom postaje.
Mudre izreke 17,18Nerazuman čovjek daje ruku i jamči pred svojim bližnjim.
Mudre izreke 17,19Grijeh ljubi tko ljubi svađu, i tko visoko diže svoja vrata, traži propast.
Mudre izreke 17,20Opak srcem ne nalazi sreće, i komu je jezik zao, zapada u nesreću.
Mudre izreke 17,21Tko rodi bezumna, na tugu mu je; a nije veseo ni otac budale.
Mudre izreke 17,22Veselo je srce izvrstan lijek, a neveseo duh suši kosti.
Mudre izreke 17,23Opaki prima dar iz njedara da bi iskrivio putove pravici.
Mudre izreke 17,24Razuman ima mudrost pred sobom, a bezumniku su oči na kraj zemlje.
Mudre izreke 17,25Briga je ocu bezuman sin i žalost roditeljki svojoj.
Mudre izreke 17,26Ne valja kažnjavati pravednika, a nije pravo ni tući odličnike.
Mudre izreke 17,27Tko usteže svoje riječi, razumije mudrost, i razuman je čovjek mirna duha.
Mudre izreke 17,28I luđak se smatra mudrim kada šuti i razumnim kad susteže svoje usne.
Poslovice 17,1Više vrijedi jedan komad suhog kruha i spokoj nego jedna kuća puna gozbi i svađa.
Poslovice 17,2Jedan mudar sluga zamijenit će sina koji nanosi sramotu i baštinit će s braćom.
Poslovice 17,3Ima jedno skrovište za srebro i jedna komora za zlato, ali GOSPOD je taj koji iskušava *srca.
Poslovice 17,4Zločinac pažljivo sluša nepravične usne, lažljivac podaje uho pogubnom jeziku.
Poslovice 17,5Tko se sprda sa siromahom vrijeđa njegovog Stvoritelja; tko se raduje jednoj nesreći neće ju počiniti nekažnjeno.
Poslovice 17,6Kruna pradjedova, to su njihovi unuci a ukras sinovima, njihov otac.
Poslovice 17,7Jedan probitačan govor ne odgovara glupom čovjeku, iz jačeg razloga jedan lažljiv govor jednom plemenitašu.
Poslovice 17,8Jedan poklon je čarobni kamen očima koje njim raspolažu; kamo god se okrene, to je uspjeh.
Poslovice 17,9Tko traži prijateljstvo zaboravlja pogrješke; sjetiti ih se razdvaja prijatelja.
Poslovice 17,10Jedan ukor ima više utjecaja na pa- metnog čovjeka no stotinu udaraca na jednu budalu.
Poslovice 17,11Opaki ne traži drugo do pobunu, ali protiv njega jedan okrutni glasonoša bit će razvezan .
Poslovice 17,12Bolje vrijedi naići na jednu medvjedicu kojoj su oteti mladunci nego na jednu budalu punu ludosti.
Poslovice 17,13Onom koji vraća zlo za dobro, nesreća neće napustiti njegovo boravište.
Poslovice 17,14Započeti jednu svađu to je otvoriti jednu ustavu : prije nego se raspali svađa, napusti!
Poslovice 17,15Opravdati jednog krivca ili dopustiti da jedan pravednik bude okrivljen to su dva užasa GOSPODU.
Poslovice 17,16Čemu srebro u ruci budale? za steći mudrost? Ali njegova pamet je nikakva!
Poslovice 17,17Jedan prijatelj voli u svako vrijeme, ali jedan je brat rođen za onog u nevolji .
Poslovice 17,18To je jedan bezumnik koji plješće u ruku za biti jamcem prema bližnjem svom.
Poslovice 17,19Tko voli svađu voli grijeh; tko nadograđuje vrata svoja traži uništenje.
Poslovice 17,20Izopačen duh neće naći sreću, i tko se zapliće u svoje besjede past će u nevolju.
Poslovice 17,21Tko porodi jednu budalu, muka njemu, a otac jedne lude neće se radovati njoj.
Poslovice 17,22Jedno srce pretpostavlja izliječenje, jedan ožalošćen duh sasušuje udove.
Poslovice 17,23Opaki prihvaća potplaćivanje u tajnosti za izokrenuti pravicu iz njenog
Poslovice 17,24Mudrost se čita na licu pametnom čovjeku, ali oči budale upiru do na kraj zemlje !
Poslovice 17,25Jedan bezuman sin tuga je za svog oca, gorčina za onog tko ga je porodio.
Poslovice 17,26Kazniti pravednog nije uopće dobro; udarati časne ljude ide protiv pravde.
Poslovice 17,27Tko pazi što govori pun je znanja; a koji čuva svoj mir razuman je
Poslovice 17,28Čak i jedna luda, ako šuti, može biti smatrana mudrim, za nekog pametnog ako čuva svoje usne zatvorenim.
Price Solomunove 17,1Bolji je zalogaj suha hljeba s mirom nego kuća puna poklane stoke sa svađom.
Price Solomunove 17,2Razuman sluga biće gospodar nad sinom sramotnijem i s braćom će dijeliti našljedstvo.
Price Solomunove 17,3Topionica je za srebro i peć za zlato, a srca iskušava Gospod.
Price Solomunove 17,4Zao čovjek pazi na usne zle, a lažljivac sluša jezik pakostan.
Price Solomunove 17,5Ko se ruga siromahu, sramoti stvoritelja njegova; ko se raduje nesreći, neće ostati bez kara.
Price Solomunove 17,6Vijenac su starcima unuci, a slava sinovima oci njihovi.
Price Solomunove 17,7Ne priliči bezumnom visoka besjeda, akamoli knezu lažljiva besjeda.
Price Solomunove 17,8Poklon je dragi kamen onome koji ga prima, kuda se god okrene napreduje.
Price Solomunove 17,9Ko pokriva prijestup, traži ljubav; a ko ponavlja stvar, rastavlja glavne prijatelje.
Price Solomunove 17,10Ukor tišti razumnoga većma nego ludoga sto udaraca.
Price Solomunove 17,11Zao čovjek traži samo odmet, ali će se ljut glasnik poslati na nj.
Price Solomunove 17,12Bolje je da čovjeka srete medvjedica kojoj su oteti medvjedići, nego bezumnik u svom bezumlju.
Price Solomunove 17,13Ko vraća zlo za dobro, neće se zlo odmaći od kuće njegove.
Price Solomunove 17,14Ko počne svađu, otvori ustavu vodi; zato prije nego se zametne, prođi se raspre.
Price Solomunove 17,15Ko opravda krivoga i ko osudi pravoga, obojica su gad Gospodu.
Price Solomunove 17,16Na što je blago bezumnome u ruci kad nema razuma da pribavi mudrost?
Price Solomunove 17,17U svako doba ljubi prijatelj, i brat postaje u nevolji.
Price Solomunove 17,18Čovjek bezuman daje ruku i jamči se za prijatelja svojega.
Price Solomunove 17,19Ko miluje svađu, miluje grijeh; ko podiže uvis vrata svoja, traži pogibao.
Price Solomunove 17,20Ko je opaka srca, neće naći dobra; i ko dvoliči jezikom, pašće u zlo.
Price Solomunove 17,21Ko rodi bezumna, na žalost mu je, niti će se radovati otac luda.
Price Solomunove 17,22Srce veselo pomaže kao lijek, a duh žalostan suši kosti.
Price Solomunove 17,23Bezbožnik prima poklon iz njedara da prevrati putove pravdi.
Price Solomunove 17,24Razumnomu je na licu mudrost, a oči bezumniku vrljaju nakraj zemlje.
Price Solomunove 17,25Žalost je ocu svojemu sin bezuman, i jad roditeljci svojoj.
Price Solomunove 17,26Nije dobro globiti pravednika, ni da knezovi biju koga što je radio pravo.
Price Solomunove 17,27Usteže riječi svoje čovjek koji zna, i tiha je duha čovjek razuman.
Price Solomunove 17,28I bezuman kad muči, misli se da je mudar, i razuman, kad stiskuje usne svoje.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje